Nové Rasy

Upíři Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 41

Upíři

Historie:

Podle staré upíří legendy vznikli upíři spojením boha noci a pozemské ženy.Říká se, že se bůh Narded zamiloval do pozemské ženy a ta mu porodila syna Dornada. Ten však svou matku ve dne své plnoletosti zabil. Za tento ohavný čin Narded Dornada proklel. Kletba byla krutá, za svůj čin se musel živit krví a nikdy už neměl vidět světlo. Zároveň byl proklet i věčným životem a nikdo ho nesměl zabít. Dornad se však se svojí kletbou vyrovnal a začal plodit syny…

Takto si svůj vznik vysvětlují upíři, ale ve skutečnosti to bylo jinak. Dornad opravdu žije to ano a dokonce opravdu nemůže zemřít, ale z jiného důvodu. Dornad se narodil jako obyčejné dítě, vyučil se alchymistou a později se stal theurgem. Jeho um byl věhlasný, ale jeho touha vytvořit dokonalého člověka ho proslavila mnohem víc. Jako theurg byl opravdu mocný, prozkoumal každou sféru, kterou známe. Byl natolik mocný, že prozkoumal i sféry daleko od dosud objevených sfér. V jedné předaleké objevil to, co hledal. Získal recept na lektvar, po jehož požití žena počne dokonalé dítě. Namíchal ten lektvar své ženě a ta mu opravdu porodila dítě ve všech směrech dokonalé. Dítě se skvěle učilo, jezdilo na koni, vyhrálo každou rozepři či boj, ale Dornadovi to bylo málo. Začal si lektvar upravovat a jeho různé podoby dával různým ženám. Lektvar.Upravený lektvar neměl takový účinek jaký měl mít. Buď se narodil mrzáček, a nebo se dítě nenarodilo vůbec. Zklamaný Dornad vyrobil prvotní verzi lektvaru, ale omylem do něj převrhl netopýří krev. Z této podoby lektvaru se Dornadovi narodil syn velice odlišný od ostatních. Měl zvláštně zabarvené oči a živil se jenom krví. Dornad místo aby to krvelačné dítě zabil, vychovával ho a nosil mu zvířecí krev a později i krev lidskou. Tím že to dítě nezabil, ale navíc ho chránil, se zprotivil bohům i sférám. Už nikdy se nedokázal spojit s žádnou sférou a bozi ho prokleli věčným životem, aby viděl co způsobil tím, že vychoval toho nestvůrného syna. Camlach (tak se ten syn jmenoval) donutil svého otce, aby mu vyrobil další lektvar. Pak donutil ten lektvar vypít nějakou ženu. Ta žena Camlachovi porodila pět dětí (3 dcery a 2 syny). Dornad mu potom namíchal dalších pět lektvarů a po dodělání pátého si vypíchl oči, aby se nemusel dívat na to co způsobil. Od té doby se začali upíři množit. Už nepotřebovali ani lektvar, dokázali se množit i bez něj, ale omezeně. Většina upírů byla úplně neplodná a nebo mohla mít jen jedno dítě. Kolem roku 2050 se proti rodu upírů vydal démon Mordel v čele armády lidí a barbarů. (V dějinách jak je sepsali upíři, byl Mordel jen moci chtivý démon, co si chtěl podrobit již docela starý národ upírů. Avšak ve skutečnosti to byl dobrý démon, co chtěl zbavit svět zla, které představovali upíři.) Mordel dokázal upíry přemoci a po celých 500 let je držel pod svou mocí, ale na konec byl Mordel přemožen a uvězněn upírem Hásn Navokem. Hásn Navok byl potomkem Navoka, druhého Camlachova syna. (Navok byl už po smrti, Mordel ho zabil). Hásn Navok se stal upířím hrdinou, ale pro ostatní národy to byl nepřítel číslo jedna. Klan Navoků si Hásna zvolil na místo zesnulého Navoka. (Původně se měl stát vládcem, ale neodvážil se postavit Camlachovi..) Od té doby se nic zvláštního nestalo. Nepočítám ovšem potyčky mezi klany, které jsou neustále.

Historie v číslech:

Rok:
 • 38 – Dornadovo narození.
 • 88 – Dornad získal recept na lektvar.
 • 89 – Dornadovi se narodil první syn.
 • 106-108 – Neúspěšné pokusy.
 • 108 – Narození Camlacha.
 • 109 – Dornadovo prokletí.
 • 134-136 – Dornad míchá Camlochovi další lektvary a následně si vypíchne oči.
 • 137-2050 – Upíři se množí bez přirozených nepřátel, v této době stoupl počet upírů na750 000.
 • 2050 – Začíná válka s Mordelem.
 • 2100 – Upíři prohráli válku. Jejich počet klesl na 500 000.
 • 2600 – Hásn Navok přemohl a uvěznil Mordela, stává se vůdcem klanu Navoků.
 • 4000 – Současnost.

Pozn.: Letopočty jsou psané podle starého kalendáře (Od založení starého císařství). Nový kalendář se posouvá o 3000 let.


Vzhled:

Výška:170-215 coulů
Váha:1200-2200 mn
Třída velikosti:B

Upíři jsou vnější tělesnou stavbou stejní jako lidé, a proto jejich vzhled nemusím moc popisovat, ale kdyby je chtěl někdo pitvat, tak se bude divit.

 • Krev – Obyčejná krev obsahuje červené krvinky, bílé krvinky, plazma a krevní destičky. Upíří krev je podobná lidské, ale červené krvinky neobsahují hemoglobin. Hemoglobin upíři získávají z krve jiných živočichů.. Díku absenci hemoglobinu není upíří krev červená, ale černá. Černou barvu krvi dodává parazit, který se v krvi upírů vyskytuje spolu s velkým množstvím endorfinů (látky s protibolestivým účinkem). Ten parazit má v upířím těle funkci imunitního systému (imunitní systém je tak dokonalý, že jsou upíři odolní proti většině nemocí) a regenerace (viz níže). Ti paraziti mají i jednu poněkud nepříjemnou vlastnost, upíři jsou kvůli parazitům alergičtí na přímé sluneční světlo. To znamená, že na slunce (popřípadě jiná hvězda) musí svítit přímo, nemůže být pod mrakem. Jak už bylo řečeno výše, větší počet endorfinů dělá upíry téměř necitlivé na bolest.
 • Kostra – Vypadá jako lidská. Kosti upírů jsou asi o polovinu lehčí, s tím souvisí menší hmotnost.
Orgány:
 • Játra – Jsou vyspělejší než lidská, pracují až 5* rychleji a lépe. V hře se to projeví tím, že na ně mají jedy 5krát menší účinek než na lidi.
 • Kůže – Z absence slunečního světla je kůže vybledlá. Upíři mají jenom bílou barvu kůže. (vznikly z bílé ženy a bílého muže)
 • Plíce – Místo plic mají speciálně vyvinutý orgán, který nahradil funkci plic tím, že do krve vypouští látku s obdobným účinkem na tělo jako má kyslík.( Z toho důvodu se upíři živí krví, protože jen z krve ostatních tvorů získávají potřebné látky (např. hemoglobin na rozvod těch látek). Bez pravidelného přísunu krve upír nezemře, ale upadne do hibernace a vysuší se mu tělo. Pokud upírovi v hibernaci někdo nalije do úst krev opět ožije.)
 • Uši – Upíři mají dobře vyvinutý ultrasluch (jako krollové).
 • Oči – Bělmo upírů je lehce namodralé, duhovka černá nebo červená, panenka je vždy bílá.
 • No a nakonec zuby. Chrup mají stejný jako lidé, ale mají 2-3 cm dlouhé zasunovací duté špičáky. Špičáky jim slouží pro sání krve. (Z kořene špičáků vedou kanálky až do orgánu, který je místo plic.)

Vlastnosti:

Síla:6 - 16+1
Obratnost:10 - 15+1
Odolnost:9 -140
Inteligence:10 - 15+1
Charisma:7 -12-1

Charisma (kouzlo osobnosti) – Ne že jsou upíři škaredí, ale jejich způsob obživy se ostatním tvorům natolik hnusí, že jim jsou upíři až odporní.


Přesvědčení:

Přesvědčení:Čísla:
Zákoně dobré1
Zmateně dobré2,3
Neutrální:4,5
Zmateně zlé:6,7
Zákonně zlé:,8,9,10

Upíři jsou ve skrze zlí tvorové, ale najdou se mezi nimi i dobří jedinci. Doplnil bych snad jen to, že s jejich vrozenou inteligencí se dokáží i zlí chovat velice zdvořile a ohleduplně.


Upíří společnost:

Za nejvyšší autoritu u upírů se považuje Dornad, i když sám není upír. Dornad má sice největší moc a nikdo mu neodporuje, ale upírům nevládne, protože už po staletí nevychází ven ze své věže a žádný upír kromě Camlacha k němu nemá přístup. Upíři věří tomu, že až Dornad vystoupí z věže ujme se vlády nad svým lidem a nastolí mír a rovnováhu mezi klany.

Hned po Dornadovi je nejmocnější Camlach. Camlach není podřízen nikomu kromě Dornada a taky neuznává žádnou autoritu. Jediný koho Camlach uznává je Dornad. Camlach je vrchní představitel rady upírů a nejvyšší vládce.

Další mocní upíři (podléhají jenom Camlachovi a výše). jsou představitelé tzv. pětice moudrých. To jsou představitelé pěti základních klanů. Představitelé pěti základních klanů jsou Camlachovi první děti kromě Navoka, který zemřel ve válce proti Mordelovi. Tady jsou vyjmenovaní představitelé pětice moudrých:

 • Hásn Navok
 • Camlach (mladší)
 • Elanora
 • Marion
 • Lyryan

A zbytek upírů si je stejně rovných.(I když se některé klany povyšují nad ostatní nebo se některá povolání povyšují nad jiná.)

Upíří rada:

Vrchní představitel: Camlach (Neočekávaně) jeho pravomoci. Neomezená moc. (jinak se to nedá říct.) Nejvyšší poradci vrchního představitele rady: Pětice moudrých (Hásn Navok, syn Navoka Camlach, syn Camlcha Elanora, dcera Camlacha Marion, dcera Camlacha Lyryon, dcera Camlacha)

Zbytek rady tvoří odnože klanů první pětice. Každý klan má v radě svého zástupce, takže rada má 351 členů. (Camlach, pětice moudrých a odnože z pěti klanů.)

Rada byla ustanovena jako právní, výkonná a zákonodárná moc.

Zvláštnosti klanů:

Navoci a odnože z tohoto klanu.(NaO)

NaO chodí vždy oblékaní podle poslední lidské módy. Muži jsou vždy oholení a ženy mají pečlivě učesané vlasy. NaO jsou taková upíří smetánka, živý se výhradně lidskou krví a ne jen tak ledajakou, jako oběť si vždy vybírají někoho vysoce postaveného. Své oběti nikdy nezabíjejí. Jako hráčské povolání je pro NaO nejtypičtější mág. (Rádi si hrají z lidskou psychikou) jinak běžní NaO jsou většinou zaměstnaní v administrativních oborech.

Camlachové a odnože z tohoto klanu.(CaO)

CaO jsou pravý opak NaO. Nezáleží jim na tom jak vypadají , živí se krví kohokoliv a čehokoliv. O vlasy a vousy se výhradně nestarají. Hodně lidí si může upíry z klanu CaO splést s bezdomovci, ale dají se zaručeně poznat tím, že příslušníci CaO mají na zádech vypálené písmeno C v kruhu. Jako hráčské povolání je pro CaO nejobvyklejší válečník nebo hraničář. Jinak běžní CaO jsou po většině vojáci.

Elanorci a odnože z tohoto klanu. (EaO)

EaO jsou velice podobní NaO, ale na rozdíl od nich se živí výhradně krví toho druhu, který okusí jako první. Mají také jednu vzhledovou zvláštnost. Elanora se totiž narodila s šesti prsty na nohou a tento znak zůstal celému EaO. Jako hráčské povolání je pro EaO nejtypičtější zloděj. Jinak jsou zemědělci.

Marionci a odnože z tohoto klanu. (MaO)

MaO jsou jedním slovem šílenci. Marion měla jednu psychickou vadu a tou byla její láska k mučení. Pro MaO jsou typické dlouhé vždy učesané vlasy, honosné šperky a absolutně žádný smysl pro krásu a smyslnost. (takže kombinují jakékoliv oblečení. Klidně si vezmou jezdecké boty k večerním šatům. Považují za krásné vše co je dost drahé atd.) Obvykle chodí zahalení v černém plášti, ve kterém mají různé mučící nástroje. Nejobvyklejší hráčské povolání je pro MaO bojovník, čaroděj a nekromant. Jinak jsou umístění na postech katů a na různých místech kde se pracuje s lidmi, v tom horším slova smyslu.

Lyryonci a odnože tohoto klanu. (LaO)

LaO se snaží vypadat jako lidé. Oblékají se tak, chovají se tak atd. LaO se vůbec nelíbí jejich způsob potravy, hledají různé jiné náhražky za krev, ale marně. Živí se výhradně krví zvířat a to jen malých (veverek, rejsků, myší, potkanů atd.) Jako hráčské povolání je pro LaO nejtypičtější alchymista. Jinak se LaO výhradně zabývají vědou a ostatními užitečnými povoláními (kováři, řemeslníci atd).

Jak je zde vidět, klany jsou od sebe velice odlišné, ale kupodivu se v radě dokáží vždy dohodnout.


Náboženství:

Upíři uctívají boha noci Nardeta.
Narded se stal jejich patronem, protože ostatní bozi upíry pohrdají. (Nedokáží snést pomyšlení, že by se měli nechat uctívat něčím co sami nevytvořili. Jenom Nardedovi to nevadilo.) Narded tím, že se stal upířím patronem získal nebývalou moc, protože získal početnou skupinu věřících a s každým věřícím stoupá moc boha.
Upíři slaví jen jeden svátek boha noci a to nejdelší noc v roce.
Svátek nejdelší noci slaví tím, že Nardedovi dávají krvavé oběti (krávy, kočky, psy, lidi, ale nikdy ne upíry.)
Všichni upíři jsou věřící, žádný z nich si nedovolí uctívat jiného boha.


Vztahy upírů a jiných ras:

Upíři se nestarají o ostatní rasy a ostatní rasy se nestarají o upíry. To je nepsaný zákon mezi upíry a ostatními inteligentními rasami. Tato dohoda byla porušena jen jednou a to Modelem. Vzhledem k odloučení od ostatních ras mají upíři velice odlišnou kulturu. Jejich kultura se odvíjí od staré kultury Císařství.


Schopnosti a zranitelnost:

Schopnosti:
Regenerace- Regenerace nebo-li schopnost hojení se je jedna z nejsilnějších upírských schopností. Ne všichni upíři mají stejnou schopnost regenerace. Záleží hlavně jakého jsou povolání a na jaké jsou úrovni.
Regenerace podle povolání a úrovně:
Válečník: Upíří váleční mají nejsilnější regeneraci ze všech povolání. Jejich regenerace působí na každé zranění kromě poleptání kyselinou.


Úroveň:Léčení:
1. – 5. 1 život / 5 kol
6. – 10.1 život / 3 kola
11. – 15.1 život / 2 kola
16. – 30.1 život / 1 kolo
31. – 36.2 životy / 1 kolo

Hraničář: Upíří hraničáři ovládají regeneraci na běžné rovni jako většina upírů bez povolání. Tzn. : regenerují se jim všechna zranění kromě poleptání kyselinou a zranění svěcenou vodou.


Úroveň:Léčení:
1. – 5. 1 život / 6 kol
6. – 10.1 život / 4 kola
11. – 15.1 život / 3 kola
16. – 30.1 život / 2 kolo
31. – 36.1 životy / 1 kolo

Alchymista, Kouzelník a Zloděj: Upíří alchymisté, kouzelníci a zloději ovládají regeneraci na stejném stupni jako hraničáři s tím, že mezi neregenerovatelné zranění se jim přidává i zranění stříbrem.

Sání krve: Tato schopnost se rozvíjí s rostoucí úrovní, respektive se zvyšuje rychlost sání.


Úroveň:Sání:
1. – 5. 1 litr / 6 kol
6. – 10.1 litr / 5 kola
11. – 15.1 litr / 4 kola
16. – 25.1 litr / 3 kola
26. – 30.1 litr / 2 kola
31. – 36.1 litr / 1 kolo

Upíří psychika: Upíři mají jistý bonus i proti kouzlům působícím na psychiku . Tento bonus se projevuje bonusem +1

Zranitelnost:

humanoid ale K jen mrazivá.
Další zranitelnost: Sluneční světlo (nikoliv denní, ale přímé sluneční). Sluneční světlo zabíjí parazity nacházející se v krvi upírů. Paraziti v těle upírů totiž nahrazují imunitní systém a bez těch parazitů je pro upíry smrtelná i obyčejná rýma. To znamená, že pokud upíři přijdou o parazity, kteří na slunci nenávratně odumírají, zhroutí se jim imunitní systém a přijdou o regeneraci.


Délka života a rozmnožování:

Upíři nemůžou zemřít přirozenou smrtí,(důvod k tomu je jejich regenerace) aby se nepřemnožili, tak je většina upírů sterilní a zbytek (18%) může mít jen jedno dítě. Zároveň počet obyvatel hlídá rada.


Způsob obživy a architektura:

Upíři se živí různou prací, převládají řemesla a válečnictví. Upíři nemají peníze, protože podle jejich učení považují za zlo a zkázu národů (ani se jim nedivím).

Jejich architektura se podobá architektuře starého císařství. (Hodně se podobá římské)


Bludy o zabití upírů:

 • Osikový kůl: Je pro upíry stejně bezpečný jako tříska, ale horší už je to s kůlem ze stříbra.
 • Česnek: Upíři jsou na tom s česnekem asi tak jako lidé.
 • Tekoucí voda: Nevadí jim (ledaže by se nějaký upír nerad myl)

Budoucnost upírů:

Za dva tisíce let se Dornad smíří se svým svědomím a opustí svoji věž. Upíři potom co zjistí, že jejich prapředek není upír, začnou ztrácet víru i ve všechno ostatní co je Camlach učil a přestanou si vážit i Camlacha. Otevřeně sice nebudou nic dělat, ale všechny klany až na CaO se spojí a začnou vymýšlet jak se zbavit Camlacha. Dornada nechají být, protože usoudí, že on za ty lži nemůže a navíc mu budou bezvýhradně věřit, protože je to jejich prapředek.

Poté co se upíři dozvědí pravdu o svém vzniku, začnou otevřeně válku proti Camlachovi a CaO. Camlachovi se podaří se svými nejvěrnějšími upíry utéct a začne spřádat pomstu vůči všem ostatním upírům. Nakonec ho zradí i CaO a Camlach zůstane sám ve vyhnanectví. Mezitím si Dornad upevní své místo mezi upíry a pokusí se spoji s okolním světem. Povede se mu to a začne obchodovat s ostatními státy. Upíři začnou používat peníze a jejich způsob života se začne podobat lidskému. Nakonec se od lidí odliší jen vzhledem a potravou. Z jejich společnosti, která zaručovalo všem upírům spravedlnost a dobré podmínky k životu, se stane zkorumpovaná a prohnilá společnost.

Zvláštní. Upíři se domnívali, že až se Dornad přidá k upírům, bude jim lépe než předtím, ale sami se uvrhnou do zkázy, ze které by je mohl vytrhnout jenom návrat ke starým obyčejům.


Malá poznámka. Nakažení vampyrismem není možné! Toto je rasa vyvinutá a částečně i zmutovaná z lidí.

Nakonec bych chtěl říct, že tohle nejsou běžní upíři, a proto nemají některé z běžných upírských schopností.


Otázky a odpovědi.

 • Proč je mezi upíry rozšířená poněkud vratká legenda o jejich vzniku?
  Protože Camlach neopanuje přílišnou inteligencí, a proto si vymyslel jen tuhle ubohou historku. Navíc Dornad svou matku nezabil, to Camlach zabil svojí (Dornadovu manželku) a svedl to na Dornada, aby nějak vysvětlil to prokletí.
 • Co se stalo s Camlachovým dokonalým bratrem?
  Clamlach ho zabil.
 • Co Dornadovi ještě chybělo, když už měl dokonalého syna?
  Dornad byl sice rád, že má dokonalého syna, ale byl to pořád “jenom“ člověk. Dornad chtěl nadčlověka.
 • Co se stalo s uvězněným Mordelem?
  Mordel je uvězněn v jícnu jedné sopky, hlídán třemi nejlepšími upířími bojovníky a přikován ke skále nezničitelnými řetězy. Samozřejmě je také mučen.
 • Proč se upíři nemůžou stát alchymisty?
  Teoreticky můžou, ale astrální sféry upíry zavrhují a ani neumějí zacházet s magenergií jako se surovinou. Takže sice můžou být alchymisty, ale jsou schopni využívat asi tak třetinu alchymistických dovedností.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

drakonom:
Prakticky upíři se dají dělit na přírodně vzniklé a nemrtvé (vyvolávané kouzleníky a podobbně)
No a aby to nebylo jednodcuhé, tohle je jen rasa, kterou ostatní tak nazvali, ale je to jen spíše zmutovaná rasa lidí :-P


 Uživatel úrovně 0

Docela vyvedené dílo, ale nejsou upíři náhodou nemrtví?


 Uživatel úrovně 0

Líbí se mi to, velmi hezky propracované dějiny!! =)


 Uživatel úrovně 0

Mě se to také líbí. Přijde mi to přehledné a navíc to ponechává dostatek prostoru pro kažého PJ a možnost vyložit si tuhle rasu po svém. Prostě nic zbytečně nediktuješ. Jen se mi líbil ten nadpis Způsoby obživy a architektura, vypadá to mírně komicky=)))


 Uživatel úrovně 0

Mě se to docela líbí, ale pro svou hru jsem to pěkně překopal. Zbyla větší přehlednost a speciální upíří krvavá magie. Pokud byste někdo zájem stačí napsat.

s pozdravem Globox


 Uživatel úrovně 0

nic moc dobrého Uživatel úrovně 0

Seller von Ungar:
V původní verzi byli mnohem silnější, ale to by mi neprošlo jako nová rasa a do bestiáře jsme je nechtěl. Proto jsem je tak oslabil. Stejně co na lidi ztratili fyzicky, získali schopnostmi.


 Uživatel úrovně 0

jestli tenhle upír patří do zakladních pravidel drd, kde je max. hodnota vlastností 21. Tak mi ho je dost líto. Vždyť by chudák musel pít jen krysy, neboť má horší vlastnosti než člověk. Ale jinak se mi velmi líbilo biologické zpracování (až na ty brčka místo zubů).

Sice nesouhlasím s tvým názorem o jejich náboženstí a kultuře (především o vztahu k pěnězům- já je mám převážně jako zámožné šlechtice, ktéří řídí všechno dění ze zákulisý), ale o to víc se mi to líbí jako nápad


 Uživatel úrovně 0

Falhire, Falhire. Dřív než začneš opravovat Karbouse (Tedy mě) měl by sis přečíst vše co napsal. Aspoň pokud ho chceš kritizovat. Kapišto?

Tady to máš celé a pochopíš jak jsem to myslel.

Trochu rozrušený Karbous: Ach jo: "letopočty tam nemaj co dělat! buhehe, každý má jiný svět, bla, bla, bla!"

Ano, tady jde vidět, že pro většinu zdejších uživatelů je obtížnější zapojit závity a říct si: "Ty jó, každý má jinný svět a on to ten Emiel udělal jako příklad, aby jsme viděli s jakym časovim rozdílem a s jakými událostmi byste to mohli zakombinovat deo svého světa."
a reakci si snad najdeš sám.

Pod tím mám velmi zřetelně napsáno, že autor to myslel jako příklad a přibližné uvedení časového rozmezí, které si může každý průměrně blbý člověk snadno zařadit do svého světa. Ta přímá řeč byla jen reakce na ty, kteří to nepochopili. Sám autor mi poděkoval, že jsem to aspoň já pochopil a snažil se vysvětlit. Všechny ostatní připomínky k tomuto dílu jsem řekl už dříve a stojím si za tím. V MS to bylo možná aj lepší a autora "zazdili" zbytečné chyby z nepřehlednosti (Viz. Zmiňuje škodlivost stříbra, ale přímo nenapíše, že má na něj účinek-a jaký) a možná i zmatky ohledně toho kam dílo zasadit (Museli být ubrány schopnosti, protože redaktor si myslel, že je to na obyč. rasu moc. Dle mého toto je nad-rasa. Ne pro postavy a nebo pro zkušené hráče. Koneckonců, to posoudí hodnotící a ne redaktor. Lepší by bylo kdyby mu to vrátil spíš kvůli tomu stříbru a podobným chybičkám, než ho nutit vyhazovat věcy na kterých autor stavěl a s kterými jsme mu i my občas v sově snažili pomoci.

Měj se a dřív než začneš někoho kritizovat, přečti si to dvakrát.

Slunce v duši aj autorovi, aj tobě, aj třeba tomu kdo to chce :o)