Nové Rasy

Ještěří lidé Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 26

Ještěří lidé


Toliko několik případů známo jest,kdy námořníci o znetvořených lidech mluví.Často takový truofalec za blázna pokládán byl a lidé ostatní se podivínům takovým raději vyhýbali.Až kapitán Nolmir ze severských hor dovezl kostru tohoto tvora ohavného.První zvědavé pohledy se rychle odvracely od kostí,které musel pod svým masem nosit napolovic člověk,napolovic ještěr.Nolmir ke svému nálezu řekl jen tajuplné,,Jsou tam“a víc se otěchto tvorech nikdá nebavil.Někteří lidé tvrdí že se ze svého setkání s těmito tvory pomátl na rozumu.


Vlastnost: Stupeň: Oprava:
Síla: 9-14 +0
Obratnost: 10-15 +1
Odolnost: 8-13 -1
Inteligence: 11-16 +1
Charisma: 7-12 -3

Vzláštní schopnosti podle rasy:Vidění ve tmě na patnáct sáhů,postřeh je o 5% lepší.
Rodová zbraň:Nůž kukri

Nůž kukri:Tato zbraň má dlouhou zahnutou čepel, která z nože dělá smrtonosnou zbraň. Ještěří lidé ho používají pro množství věcí. Lze s ním kácet mladší stromky, stahovat kůže a při troše obratnosti(alespoň 13+1) s ním lze i vrhat.Tato zbraň na sobě mívá velmi často i jakési značky, které označují kmen ke kterému nositel patří. Jedná se o zbraň používanou i v mnoha rituálech, ale používá se i v obyčejném boji. Mezi ještěřími lidmi je tato zbraň navíc využívána velice často jako jediná zbraň při soubojích.Jedná se o střední jednoruční zbraň. (Jedná se o skutečnou existující zbraň dříve používanou nepálskými Ghurky.)


Síla zbraně Útočnost OZ Váha Délka Cena
3 +2 +1 25mn. 1 25zl.

Vzhled:Ještěří lidé jsou kolem dvou sáhů vysocí.Mají postavu téměř jako lidé,až na hlavu,která vypadá jako ještěří a téměř sáh dlouhý ocas.Kůže je pokryta tmavě zelenými šupinkami a místo nehtů mají ještěráci několikacoulové drápy,které jim nijak nepřekáží při všemožných činnostech.Oblékají se trochu jinak než lidé a to hlavně kvůli ocasu.Proto nosí spíš oblečení,které trochu připomíná župan.V ještěří tlamě se blýskají krátké,ale velice ostré zuby.S tím je spojena jedna schopnost.Když ještěři muž v boji beze zbraně zasáhne způsobí o 1 život vážnější poranění,krom toho sám v boji beze zbraní bude zraňován o jeden život méně.Toto je způsobeno hlavně tím,že ještěrák má stále zuby a šupiny,kdežto jeho soupeř bojuje opravdu beze zbraní.

Legenda o vzniku ještěřích lidí:
Lidská: Tento nepočetný národ byl kdysi velice podobný lidem. Tehdá v ničem nepřipomínali ještěry. Měli krásné tváře a mysl nezakalenou osaměním. Jednoho dne však vstoupil mezi poklidný a veselý národ svár.Jeden kmen spáchal ohavný zločin. Dopustil se ohavné bratrovražedné války kvůli něčemu tak sobeckému jako je moc nad ostatními.Spojené kmeny porazily ve velké bitvě klan vedený slepou touhou po moci.Nakonec bylo rozhodnuto o osudu zajatých. Byli vyhoštěni z ostrovů a je velice pravděpodobné že všichni zahynuli v ohromné bouři třetího dne po poslední bitvě. Předtím se však stihli hrozivě pomstít. Jejich vůdce, temný čerděj Kelikos zaprodal svou duši ďáblu a proklel své příbuzné:,,Budiž všichni, kdož jste stáli proti mě zavrženi ostatními. Každý kdož na vás od tohoto dne pohlédne neuvidí lidi, nýbrž ohavná monstra ještěrům podobná. Tak se staniž.“A tak se opravdu stalo.

Legenda o vstupu ještěřích lidí na tento svět:
Ještěří:I za dávných časů kdy země, moře, oheň a dokonce i věčně neposedný vítr spaly, se z dlouhého prázdného spánku konečně probudili duchové. Ti vida ,jak je svět pustý se rozhodli, že zaplaví zemi životem. Ponejdříve stvořili vše co kvete a roste ze země.Poté stvořili vše co dýchá a zaplavili povrch země,hlubiny oceánu,výšky větru i výhně ohně tvorstvem.V těch dobách také otevřeli své oči duchové, kteří svou mocí nesahají k možnostem velkých duchů tvůrců. I spatřili svět a zatoužili dostat v něm své místo. Přišli tedy za duchy tvořícími svět a prosili za své místo na zemi. Velicí duchové jim darovali podoby a tak přišlo na svět mnoho národů používajících rozum, mezi nimi i my.Když se živly probudily a viděli kolik života se objevilo na povrchu nového světa, všechny se zaradovali při pohledu na tu radost a krásu. Všechny až na oheň- ten spálil vše co v něm žilo a přísahal že bude životu ubližovat.Od těch dob oheň pálí vše co se ho dotkne.

Je jen na vás která z uvedených legend je pro váš svět přijatelnější,nebo jestli si vymyslíte svojí vlastní verzi.

Kultura:většinou si staví jakési plošiny na stromech,ty potom zastřešují a propojují vysutými mosty. Tyto plošiny jsou stavěny z neopracovaných větví stromů, jedinou ůpravou je ořezání menších větviček, které by mohly později vadit obyvatelům v různých činnostech. Samotné větve se vytahují za pomoci liánových provazů do korun stromů, kde se svazují(podobně jako u voru) do jakési desky, která se jen přiváže k větvým. Takovéto plošiny se nijak jinak neupevňují, proto je nesmírně důležité vybírat dostatečně tlusté větve. V průměru jsou tyto přístřešky stavěny ve výši asi dvaceti metrů,kde jsou téměř neviditelné(díky listí) takovéto plošiny poskytují ještěřímu lidu dobrou ochranu jak před dravou zvěří,tak před nájezdníky, je proto velice pravděpodobné, že tato rasa svá obydlí ještě dlouhá staletí nevymění za domy na zemi(pokud se na ještěří plošinu vydá příslušník jiné rasy může mít problémy se závratí, takovému ubožákovi bych rozhodně nepřál noc na plošině za bouře).
     Ještěří lidé žili velmi dlouhou dobu v izolaci od lidských národů.To proto,že žijí na tropických ostrovech.Nejsou ovšem zaostalí.mají vlastní hudbu,které lidské ucho nerozumí,snad pouze něaký pozornější elf by se mohl zaposlouchat do hudby ještěřího lidu a pochopit její krásu.Hudba je syčivá,doprovázená hrou na dřívka a duté hučivé flétny.      Další zajímavostí je písmo a jazyk.písmo se zkládá ze sto čtyřiceti pěti znaků z nihž mnohé označují jen smysl věty.Samotný jazyk má přes 40 hlásek.Proto mají lidé problémy zvládnout jazyk ještěřích lidí a ti mají problém zase s lidským jazykem.Důvodem je že ještěří lidé mají skoln protahovat sykavky a nepoužívají písmena:r,ř,y,ý.Není proto divu že se najde jen nemnoho zástupců od obou stran,kteří by se naučili jazyku těch druhých.

Kovářství:Před chvílí byla řeč o slévání zbraní. Některé z vás možná napadlo, jak mohou na stromech žhavit ocel aniž by nedocházelo k častým požárům. Ten samý problém se ale ukáže i na zemi. Ještěří lidé by nikdy nevykáceli plochu potřebnou pro kovárnu v lese.Jak tedy tento problém řeší? Velice jednoduše- kovárny budují pod zemí.

Kuchyně:Ještěří lidé využívají hlavně maso.V mnohem menším množství se používá zelenina a ovoce.Naopak koření jsou častější než u lidí.Používány jsou hlavně koření omamné chuti.Okořenit se musí olej do kterého se nakládá maso akterý brání kažení.Ovoce či případná zelenina slouží hlavně jako ochucení k hotovému masu.To se kupodivu podává syrové.Vyjímku tvoří pouze ryby,které se neochucují,ale zato se pečou či vaří.

Náboženství:Kmeny ještěráků nevyznávají většinou žádné božstvo,věří pouze že nad nimi bdí jacísi duchové,kteří jim občas vyjevují svou moc(hromy,blesky,bouře).Tuto moc prý dokáží pochopit a požádat o pomoc pouze šamani,kteří zaslíbili přírodě svou duši.

Šamani:Jedná se o vládnoucí kastu ještěřích lidí. Vždy se těší velké ůctě ve své i cizí rodině. Nedá se říct že by to byli všichni šarlatáni, ale takoví se najdou vždy a všude. Nicméně se najdou i tací, kteří opravdu vládnou mocí, kterou jim propůjčují živly (v případě že máte zájem zkusím je sem zaslat jako povolání).

Muži a ženy:Muži a ženy jsou si velice podobní, přesto je však lze rozeznat už na první dojem. Ženy jsou totiž o několik palců menší než muži a mají trochu širší boky. Těhotenství probíhá čtyři měsíce, po nihž následuje nakladení 4-12 vajec. Tato vejce musí být neustále v teple. Po dalších osmnácti týdnech následuje líhnutí mláďat velikých asi jako lidský novorozenec. Rodiče se dále o své potomstvo nestarají. Pouze je pojmenují a ve chvíly, kdy je mládě schopné chodit, se už nestará o jeho budoucnost ani zbytek kmene.Je nutné se zmínit o tom že ještěří lidé jsou vymírající rasou-toto způsobuje hlavně neustálý úbytek samic oproti samcům. Zatím se nezjistilo proč tomu tak je.Dále se zmiňuji také o tom že ještěřích lidí je všeho všudy asi 18 000, takže nehrozí, že by z nich šla postavit větší armáda, protože i to málo je roztroušeno po ostrovech.

Obřad dostávání jména:Narozené mládě donesou rodiče za šamanem který mu dá jméno. Tento šaman ho za soumraku obřadně potetuje na hlavě pak zvolá jméno mláděte k nebesům. Jestliže zašumí vítr, zahřmí hrom, nebo oblohu protne blesk, je to znamení, že jmenovaný je přijat. Pokud se nic z toho nestane, musí se šaman o obřad pokusit příštího dne a zvolit mláděti nové jméno.

Doprava: Jak už bylo řečeno, ještěří lidé žijí na ostrovech. Tudíž nemohou znát koně (ti se ještěráků z neznámého důvodu bojí). Mezi ostrovy se ještěráci dopravují za pomoci lodí. Ty jsou většinou docela malé a jen málokdy přesahují délkou patnáct sáhů. Ještěří lidé nemají žádnou válečnou flotilu, nebo něco podobného. Své lodě používají výhradně k cestování, rybaření a obchodu.

Základy ještěřího jazyka:Pokud se vám mí ještěráci líbí,můžete se naučit pár méně složitých slovíček,která přijdou vhod všem hráčům ještěřích lidí.

asch-Pevný,Ascha-žena, Aschet-Pevnost, aschi-pevnější,aschim-nejpevnějši, Ashšak-muž,Asleš-les, Askish-luk,Askesh-dřevo, ašam-dělat,ašem-jít,aššake-rabařit, Ašša-ryba,baschok-kořenit, Bash-koření,Beschuk-zbraň(nablízko) ,Boschekal-boj,boschekalka-bojovat, Cisch-rána,cischek-ranit,Dasch-ještěr, deshak-létat,dushak-plavat, Dishe-hořet,easha-zabít,egesh-děkovat, egish-prosit,egosh-dávat, Engishe-ostrov,Ewetesh-vánek, eweteshek-vanout, Ewetisholma-loď, Fetish-skřítek (nebo duch, božstvo,přízrak,ale také třeba kouzlo),fegoshak-jíst, Fegoch-jídlo,fewish-cizinec(také člověk, trpaslík,hobit,kroll,atd.), Gasch-oheň,gasche-ohnivý,gusch-ovoce (zelenina,ovoce,plodiny,květy,listí), Gwasch-pozdrav,Gwasham-loučení,Haš-šíp, hašek-střílet,hešim-běžet,Heš-běh, hujusch-poslat, hwaldesh-růst (kvést,tloustnout,rozšiřovat se), Chiš-nebe,chiším-potápět se, Chkolwasch-lov,chkolwaschak-lovit, Iš-mládí,ischa-mladý,Igší-stáří, igšíma-starý,Iwašuscha-dospělost, iwašuschama-dospělý,Jasch-zboží, jashak-kupovat,Jusch-cena,juschak-cenit si(nebo také smlouvat,ocenit,udávat cenu), Kischil-mrtvý,kischiak-zabít (umrtvit),Kwasch-zvířata, Laesch-temnota(také čerň),laeschak-temný(nebo zčernat),Leschaš-hlídač,leschašak-hlídač, Luvausch-křídlo,luvauscham-okřídlený, Mescha-hmyz(ten je mimochodem využíván i v kuchyni),Maleschas-tětiva, Mechakscha-skok,meschakschak-skákat, nis-ne,nukamnaton-ano, nuwkscham-možná,oa-červený,oi-modrá, ou-hnědá,oe-bílá(další barvy vzniknou složením dvou slov,např:oaoi znamená fialová), Pachaswasch-dobrodruh,pagasch-komický, Punweasch-šaman,Quei-oko(ale i zrak,vidění atd.),Saghischa-had, semon-druh(společník), Sumuwuasch-vlna,sumuwuaschak-vlnit se,Swaschaké-divokost, Swumscha-smysl(jakýkoli,třeba čich,hmat,chuť),Šagham-strom,Twum-země,Twuman-voda, Tumaw-vzduch,Uwasch-síla, Uwawak-obratnost,Wighásch-odolnost,Wumuwasch-chytrost, Wuwokasch-krása,Zisch-konec, zišam-začátek.

Je důležité protahovat sykavky.Kombinace ,,sch“ se čte ,,š“.

Já-isch,ty-hisch,on-ohasch,ona-ohascha, ono-jusch,my-isches,vy-hisches,oni-jusches,tady-ju,tam-hu, skrz-kolisch,mezi-gischin,přez-kudasch,můj-ischok,tvůj-hischok,k-nasch, od-hasch,při-kan.

Poznámka od Rockhelma:Poprvé jsem se setkal s Lizardmeny ve fantasy hře Might and Magic VI. Již v této hře mi imponovala jejich taktika boje a zákeřnost se kterou napadali mou skupinku. Od té doby prošli ještěří lidé v DrD mnoha stádii vývoje, až nakonec se všichni kterým jsem lizardmeny představil v DrD schodli na této verzi, která není přespříliš silná a má bohatou kulturu a zvyky.

Tak a jsme u konce. Já doufám že má práce se vám líbí a že ještěří lidé si vydobudou místo ve vašem světě.Jelikož se jedná o můj první výtvor, tak vás prosím, abyste hodnotili co nejnáročněji (abych věděl co příště zlepšit a neopakoval případné chyby dvakrát). Zároveň dofám že mi sem budete posílat dotazy, které se vám budu snažit zodpovědět ještě zde. S pozdravy, pro pět ran kyjem, Rockhelm.

Gwascham

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Rockhelmovi: No já nevím jak si myslíš, že jsem se tě snažil urážet, ale vím jedno. Tvá představa drd je tak trochu (se vší úctou) na dvě věci. No ale asi bych ti měl osvěžit pár tvých vytoupení. Zápasy postav bez příběhu, jen abys zabil dva slušné kouzelníky. Dobrodružství pro 5 úroveň s postavami na 1 (hraje pro tebe jen to, že jsi nám dal místo dvou zlatých 100, ale ani to ti nezabránilo zabít několik mých elfích hraničářů, za které jsem nějaký čas hrával) dále počáteční výbava za 2 zl bez rodové zbraně, asi tak na 5 skřetů (zkoušel jsem to za několik povolání, ani jeden nepřežil, nadržování jiným hráčům atd......musel bych tu být 100 let abych to všechno vypsal, Ale pravda je ta, že jsme si s pavlem našli jiného pj a né toho,. který pořád všude dával ještěráky, kteří měli kamikadze čelenky a jenom jeden úkol-zabít. S úctou Azariel, nyní Bodor, chodec 7 úrovně u SPRAVEDLIVÉHO pj.


 Uživatel úrovně 0

Je to super,ale připrav se,že jestli mi to v dílně výjde tak ti budu dělat konkurenci.


 Uživatel úrovně 0

Rockhelm Azarielovi: Co mě se týče, tak tahle stránka tu není od toho, aby se tu lidi snažili vzájemně urážet. Tvé hodnocení mého příspěvku je mi tak trochu jedno, protože sem píšeš jenom abys mě vytočil. A mimochodem další podobné vzkazy si laskavě odpusť, protože stejně vím co by v nich bylo. Tenhle příspěvek jsem sem nedal proto, abych se vytáhnul, nebo abych poukázal na chyby cizích prací, ale abych věděl, jak by nahlíželi jiní hráči na mojí představu dračího doupěte, popřípadě, aby si to skusili zahrát.

Přes tvůj nepříliš slušný vzkaz, pro pět ran kyjem, s pozdravy Rockhelm.


 Uživatel úrovně 0

Ale ano, znáš mě a já si myslím, že ty a ti tvý ještěří lidé mají, no to je jedno. Víš e to blbost snažit se e sem dát. To sem zvědav, co mi uděláš, když ti sem napíšu, že e to blbost a kdyby nedylo hlasování uzavřeno tak bych ti za tuhle kravinu dal 0. Ale to ty víš. á se s tebou snažil být kámoš, ale nejde to. Ty to nechceš. Takže vřelé poydravy ti přeji a eště možná bys mohl vědět : Když nenávist ak párá nad hrncem bez ventilu vře, příjde muž, má v mlza zahalenou tvář a tisíc jmen, i krysař mu říkají. Má zahalenou tvář a tisíc jmen, i krysař mu říkají.. Čau.


 Uživatel úrovně 0

Rockhelm Wurmovi: Jsem rád že se ti to líbí.


 Uživatel úrovně 0

Je to fakt super


 Uživatel úrovně 0

Rockhelm hyperhobitovi a Desaanovi: Jsem rád, že se vám má verze ještěráků líbí a pro pět ran kyjem, vynasnažím se, aby další příspěvky nebyly o nic horší.

Gwascham!


 Uživatel úrovně 0

Líbí se mi to. Might and magic hraji často, takže vím o čem to je... Je to skvělý. Poprvé ze všech dávám 5*


 Uživatel úrovně 0

Je to opravdu dobrý...Might and magic se dohrál snad 50x...
Pět ran kyjem-super...4*


 Uživatel úrovně 0

Moc se mi to líbí... snad jen bych rád upozornil na to, že by měl být postřeh jen jednoho druhu (čili buď objekty nebo mechanismy) a ne na oba... ačkoli nemusí to být 100% pravidlo...