Nová Povolání

Lesní alchymista Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 27

"Darme, už jsi jim vyprávěl o tom chlápkovi v lese?" ozvalo se v hospodě. Darm se napřímil a po domlouvání mladíků (které strašně zajímalo jeho vyprávění, protože věděli že je to dobrý vypravěč a že zná mnoho příběhů) se pustil do vypravování. "Jel jsem takhle jednou Centrálním hvozdem Lerdanie, protože jsem měl doručit jedno psaní, z čehož mi měla kápnout nějaká odměna. Jenže jsem to asi vzal moc západně, nebo si se mnou pohrály stromy, no prostě najednou na mě ze všech stran vyskákali lesní skřeti, a začali na mě něco pokřikovat. V té jejich hatmatilce jsem zaslechl něco o tom, že jsem na jejich území. No, a pak se do mě pustili. Pár jsem jich pobil ale najednou jsem prostě byl v bezvědomí. Když jsem se probral, byl jsem v nějakém stromovém domě a nade mnou se skláněl nějaký elf. Když jsem se ještě trochu rozhlédnul, vypadalo to, jako bych byl v nějaké zvláštní alchymistické dílně. Chtěl jsem se zvednout, ale on mi v tom se slovy ,,Klidně lež'' zabránil. Podíval jsem se ještě nalevo od sebe. Ti skřeti mě museli pěkně zřídit, neboť tam leželo dosti obvazů. Po třech dnech jeho péče jsem zase mohl jít. Na odchodu jsem se ho zeptal kdo vlastně je. Řekl že je to jen prostý lesní alchymista…"

Základní vlastnosti

Životy: základ: 7, kostka: 1k6, od 9. úrovně: +1
Vlastnosti: obratnost: 13-18, inteligence 12-17
Nástavby: Lesní Theurg a Lesní Alchymista
- používá jen lehké zbraně pro boj tváří v tvář i vrhací, dále všechny střelné kromě těžké kuše, z brnění nejvíce šupinové a nepoužívá štít.

Tabulka zkušeností pro přestup

Úroveň Zt/cenaÚroveň Zt/cenaÚroveň Zt/cena
1 0/0 13 192+/95 25 825+/351
2 574/3 14232+/110 26 891+/380
3 1149/5 15280+/126 27 958+/410
4 2299/9 16331+/143 281026+/441
5 4649/14 17369+/162 291095+/473
6 9324/20 18419+/182 301165+/506
718699/27 19471+/202 311236+/540
8 37+/36 20525+/224 321308+/576
9 62+/45 21581+/247 331381+/612
10 90+/56 22639+/272 341455+/650
11 121+/68 23699+/297 351530+/689
12 155+/80 24761+/323 361606+/729
+ nahraď 499 (př.: 156+ = 156499)

Lesní Alchymista: 1-5 úroveň

Lesní Alchymisté (dále jen L.A.) jsou alchymisté kteří se rozhodli pracovat v lesích a hvozdech a své výrobky připravovat ze zdrojů které jim lesy a hvozdy poskytují. Na nižších úrovních dokáží vyrábět věci v každém lese a výtvory jsou spíše slabé. Na vyšších úrovních už tvorba přímo vyžaduje pobyt ve hvozdě. Jejich tvoření se odchýlilo od klasické magické energie se kterou pracují obyčejní alchymisté. Jejich učiliště bývají v lesích a na okrajích hvozdů. Bližší podrobnosti budou popsány níže.

Tvorba předmětů

Toto je nejdůležitější vlastnost L.A.. Umožňuje mu tvořit různé bylinné lektvary, ať už léčivé nebo jedovaté. Na vysokých úrovních už bude moci zvládnut i takové věci jako třeba spórovou bombu, ale o tom až níže. Nyní napíšeme co všechno by měl obsahovat předmět:

Jméno: 1
Úroveň: 2
Druh: 3
Látka, kterou potřebujeme ke tvorbě + kolik jí potřebujeme (v mincích): 4
Způsob tvorby: 5
Místo tvorby: 6
Čas potřebný ke tvorbě: 7
Doba působení: 8
Prodleva před účinkem: 9
Past: 10
Popis: 11

Nyní popíšeme co by jednotlivé kolonky měly obsahovat:
1: Zde má být jméno výrobku
2: udává od jaké úrovně je L.A. tento výrobek vyrobit
3: Druhy jsou: léky, jedy, protijedy, ostatní
4: Látka ze které výtvor připravíme a její hmotnost. Látek může být i několik (př.: malinové listí - 10mn., borůvky - 3mn)
5: Například usušení nebo vyvaření… může jich být i více, v tom případě jsou úkony zapsány tak jak jdou po sobě (př.: usušení, vyvaření). Po provedení těchto úkonů je výtvor připraven k užití. Pokud je k tvorbě potřeba více surovin, je pracovní postup uvedený zvlášť (př.: 1.malinové listí - usušit, dát do vody, 2.borůvky - dát k 1., 3. směs rozmačkat a vyvařit. Vypadá tak, že usušíme malinové listí a dáme ho do vody, borůvky přidáme k malinovému listí, všechno to rozmačkáme aby se uvolnila šťáva z borůvek a potom to všechno vyvaříme). (toto není povinná část výrobku, měl by přidávat na atmosféře a také pomáhá když L.A. chce vědět co přesně bude k výrobě potřebovat, například třecí misku nebo vyvařovací nádobu.)
6: Údaje jsou dva. Před lomítkem je kde se dá vyrobit, za lomítkem kde se dají nalézt suroviny (kdekoliv / les) před lomítkem bývá: kdekoliv, v dílně, v lese, ve hvozdě(přičemž dílnou rozumíme místnost vybavenou věcmi, které by L.A. nemohl nosit s sebou a platí že v lese i hvozdě musí být taková dílna, aby tam mohl něco tvořit), za lomítkem bývá: les nebo hvozd, přičemž platí že to co se dá nalézt v lese se dá nalézt i ve hvozdě. Aby mohl L.A. něco vyrobit, musí k tomu mít odpovídající množství surovin. U některých případů si může nachystat polotovary a ty potom míchat(pokud je potřeba více surovin). U zbytku je v popisu uvedeno že se musí všechno míchat okamžitě.
7: Za jak dlouho bude výtvor hotov. (př.: 1 a 1/4 dne přičemž nejmenší hodnota je 1/24 dne) u většiny předmětů je tvorbu možno přerušit, není li popisu uvedeno jinak.
8: Údaje jsou dva: trvanlivost / působení. Trvanlivost udává jak dlouho může předmět před použitím vydržet a působení udává jak dlouho bude výtvor účinkovat po použití.
9: Udává za jak dlouho po použití se projeví účinky(v kolech a směnách nebo ihned), používá se většinou u jedů apod.
10: Past se používá jen u jedů. U některých výrobků je past uvedena v popisu.
11: V popisu jsou popsány účinky výrobku, k čemu slouží a jak je třeba ho použít. Některé příklady předmětů uvedeme na konci.

Pravděpodobnost úspěchu při tvorbě

I ti nejlepší se občas mýlí. Přehledně to ukazuje tabulka úspěchu. Čím jsou L.A. zkušenější, tím větší šanci mají že se jim něco povede. Úspěšnost závisí ještě na dalším faktoru: součtu stupňů obratnosti a inteligence.

Tabulka úspěchu Lesního Alchymisty
ÚroveňSoučet obratnosti a inteligence
2526272829303132333435
1.27%27%28%29%31%33%35%37%39%40%42%
2.28%28%30%30%32%34%36%38%40%41%43%
3.29%30%31%32%34%36%38%40%42%43%45%
4.30%32%33%34%37%38%40%42%44%45%47%
5.31%34%36%37%40%41%43%45%47%48%50%


Pokud vyrábíš jinde než v lese, dílně nebo hvozdě, odečti 5, pokud v dílně odečti 3(která není v lese ani hvozdě), pokud v lese odečti 2 a pokud ve hvozdu tak 0(tvoření ve hvozdu a lese je podmíněno tím, že L.A. musí s sebou mít alespoň "přenosnou" dílnu).

Hledání surovin

L.A. potřebuje ke své tvorbě suroviny. Ty může hledat pomocí mapy blízkého okolí učiliště kde byl vyučen, kterou dostane každý učeň od svého mistra. V okolí učiliště se vždy dají najít základní suroviny které se tam "pěstují" Tato mapa obsahuje naleziště různých surovin. Není zaplněna celá a L.A. který má určité znalosti kartografie si ji může doplňovat. Může si je také zakoupit u pěstitelů či obchodníků. Pokud se rozhodne hledat sám, má vždy určitou pravděpodobnost že suroviny najde. Tuto pravděpodobnost PJ získá tak, že vezme množství sáhů čtverečních na kterých se vyskytuje jakékoliv množství surovin ze 100 sázích čtverečních (čtverec o hraně 10 sáhů) a přičte úroveň L.A.(pokud ve čtverci nic není tak se úroveň nepřičítá). Pravděpodobnost je potřeba počítat pro každou surovinu zvlášť. Minimum je 0%, maximum je 99%. Prohledání 100 sáhů čtverečních trvá 5 směn.
Příklad: Lesní Alchymista Falko na 2.úrovni hledá malinové listí a borůvky. PJ ví že, ve čtverci kde hledá žádné suroviny nejsou a tak Falko nenajde nic. Jde prohledávat další čtverec. PJ ví že na tomto čtverci je 30 sáhů čtverečních kde se vyskytují maliny a 15 sáhů čtverečních kde se vyskytují borůvky. Falkova pravděpodobnost že najde maliní je 32% a že najde borůvčí 17%.

Čtverců na kterých se vyskytuje 90-100% surovin by nemělo být více u sebe, a když, tak hlouběji ve hvozdě a mělo by jich být méně.

Truhla

I L.A. mají svou truhlu na suroviny. Rozměry truhly jsou: 30×15×10 coulů a váží 16 mincí. V této truhle není možno přechovávat jiné věci než suroviny, protože z neznámých důvodů tím suroviny ztrácejí na účinku. Protože některé suroviny vyžadují, aby byly suché, je tato truhla po uzavření absolutně vodotěsná. Mimo základní suroviny je v ní možno přechovávat i jejich kombinace, tedy polotovary.

Lesní Alchymistr: 6-36 úroveň

Lesní Alchymistři (dále jen L.A.) jsou Lesní Alchymisti kteří nadále rozvíjeli své praktické znalosti. Ve tvorbě předmětů jsou o něco dokonalejší, ale velká část jejich tvorby se přesunula do Hvozdů. Právě oni jsou ve hvozdech schopni vytvořit ty nejmocnější věci.

Tabulka úspěchu Lesního Alchymistra

Tabulka úspěchu Lesního Alchymisty
ÚroveňSoučet obratnosti a inteligence
2526272829303132333435
6.49%50%51%52%53%54%55%57%59%62%65%
7.50%51%52%53%54%55%56%58%60%64%67%
8.51%52%53%54%55%56%57%59%61%66%69%
9.52%53%54%55%56%57%58%60%63%68%71%
10.53%54%55%56%57%58%59%62%65%70%73%
11.54%55%56%57%58%59%61%64%67%72%75%
12.55%56%57%58%59%61%63%66%69%74%77%
13.56%57%58%59%61%63%65%68%71%76%79%
14.57%58%59%61%63%65%67%70%73%78%81%
15.58%59%61%63%65%67%69%72%75%80%84%
16.59%61%63%65%67%69%71%74%77%82%87%
17.61%63%65%97%69%71%73%76%79%84%90%
18.63%65%67%69%71%73%75%78%81%86%93%
19.65%67%69%71%73%75%77%80%83%88%96%
20.67%69%71%73%75%77%79%82%85%90%99%
21.69%71%73%75%77%79%81%84%87%93%99%
22.71%73%75%77%79%81%83%86%89%96%99%
23.73%75%77%79%81%83%85%88%91%99%99%
24.75%77%79%81%83%85%87%90%93%99%99%
25.77%79%81%83%85%87%89%92%96%99%99%
26.79%81%83%85%87%89%91%94%99%99%99%
27.81%83%85%87%89%91%93%96%99%99%99%
28.83%85%87%89%91%93%95%99%99%99%99%
29.85%87%89%91%93%95%97%99%99%99%99%
30.87%89%91%93%95%97%99%99%99%99%99%
31.89%91%93%95%97%99%99%99%99%99%99%
32.91%93%95%97%99%99%99%99%99%99%99%
33.93%95%97%99%99%99%99%99%99%99%99%
34.95%97%99%99%99%99%99%99%99%99%99%
35.97%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%
36.99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%

Pokud vyrábíš jinde než v lese, dílně nebo hvozdě, odečti 5, pokud v dílně odečti 3(která není v lese ani hvozdě), pokud v lese odečti 2 a pokud ve hvozdu tak 0(tvoření ve hvozdu a lese je podmíněno tím, že L.A. musí s sebou mít alespoň ,,přenosnou,, dílnu).

Od 17. úrovně výš už je tvůj L.A. natolik zběhlý ve vytváření výtvorů že může vymyslet vlastní, pokud se nejdříve dohodne s PJ.

Bližší specializace

Alchymistr na 15. úrovni si může vybrat jednu bližší specializaci svého oboru. Specializace jsou celkem tři: Léčitel (léky), Travič (jedy) a Výrobce sér (protijedy). Každý z nich má zvláštní schopnosti. Ty jsou popsány zde:

Léčitel: je L.A. který se rozhodl blíže se specializovat na tvorbu léků. Pokud tvoří předmět spadající pod léky, má o 10% vyšší šanci na úspěch, kdežto když tvoří z jiného oboru, má šanci o 5% nižší. Léčitel má šanci rovnou dvojnásobku jeho úrovni že pozná který lék bude pro léčbu nejlepší i bez knih které má doma. Pokud neuspěje, vycítí že bytost je nemocná, ale pro bližší určení bude muset nahlédnout do svých knih. Tuto schopnost může použít jen když nejprve bude jednu směnu zkoumat symptomy léčeného. Dokáže též vyléčit 1-3 životy o které léčený přišel jednou ranou. Na každou ránu se tato schopnost dá použít pouze jednou a tato rána musí být jasně viditelná (popálení, seknutí mečem).

Travič: je L.A. který se rozhodl blíže se specializovat na tvorbu jedů. Pokud tvoří předmět spadající pod jedy, má o 10% vyšší šanci na úspěch, kdežto když tvoří z jiného oboru, má šanci o 5% nižší. Travič dokáže vyrábět různé věcičky které dokáží jed dopravit do jeho oběti jako třeba foukačky, trnové pasti atd. Také dokáže (pokud chce) přiložením ruky na otevřenou ránu do ní zavést jakýsi zvláštní druh ,,jedovaté,, energie, která zraní za 1-3 životy. Toto zranění se projeví po 5 kolech, kdy začne působit i bolest. Na každou ránu se tato schopnost dá použít pouze jednou. Jeho jedy mají o 1 vyšší nebezpečnost, než je obvyklé u výrobku obyčejného L.A.

Výrobce sér: je L.A. který se rozhodl blíže se specializovat na tvorbu protijedů. Pokud tvoří předmět spadající pod protijedy, má o 10% vyšší šanci na úspěch, kdežto když tvoří z jiného oboru, má šanci o 5% nižší. Výrobce sér dokáže poznat jakým jedem je otrávený otráven a to ještě před tím, než jed začne působit. Šance, že jed rozpozná je rovna dvojnásobku jeho úrovně. Pokud ho nepozná, pouze vycítí že je tato bytost otrávena a bude nucen nahlédnout do svých knih, aby jed blíže určil. Tuto schopnost může použít pouze pokud po dobu jednoho kola nespustí ruce z těla léčeného (aby byla tato schopnost funkční, musí se těla dotýkat celou plochou své ruky). Okamžitě pozná bytost pod vlivem travičovy negativní energie a dokáže tuto energii neutralizovat přiložením dlaně na ránu skrze kterou byla tato energie vpuštěna do těla léčeného.

Lesní Theurg: 6-36 úroveň

Lesní Theurgové (dále jen L.T.) se rozhodli blíže zkoumat roztodivné přírodní síly hvozdu, dokáží s ním komunikovat, mluvit se stromy, ale také mohou povolávat různé lesní duchy které jim pak určitou dobu slouží a několik dalších schopností.

Hovory se stromy

L.T. má schopnost promlouvat se stromy a ptát se jich na různé věci. Jediným omezením je věk stromů, protože dokáží odpovědět jen na to, co se stalo za jejich života a mimo jiné je možno si s nimi povídat. Pravděpodobnost že se podaří dostat odpověď na otázku kterou L.T. stromu položil, si ukážeme na příkladě:
řekněme že se roku 1010(+podrobnější informace, ale teď jen na roky) chci optat nějakého stromu co se stalo roku 1000. najdu si strom který vyklíčil roku 800. Stromu je tedy 210 let. To na co se ho ptám se stalo když mu bylo 200. Rozdíl mezi těmito věky je 10, to vydělím 10 (v případě necelých čísel zaokrouhluj dolů) a tudíž základní pravděpodobnost je -1%. K tomu přičtu svojí úroveň (10) a 30. Dostanu 39% a to je pravděpodobnost že se mi podaří ve stromu během jednoho pokusu probudit vzpomínku na věc která se stále před 10 lety (stromy mají jedinečnou schopnost naslouchat větru a tak vědí vše co jim vítr ,,donese,,. Okruh ze kterého stromy poslouchají má poloměr 500 mil. L.T. může položit pouze 1 otázku denně.

Pro kontrolu toho, jestli tomu dobře rozumíte píšu přesný vzorec a vzorový příklad:
Výpočet 1:(Věk stromu - Věk stromu v době které se týká otázka) : 10(zaokrouhli na celá čísla)
Výpočet 2: -(výsledek výpočtu 1) + úroveň L.T. + 30

Teď si dosadíme konkrétní čísla:
Stromu je 250 let,
Ptáme se ho na to co se stalo když mu bylo 136,
Lesní Theurg je na 18 úrovni:
(250 - 136) : 10 = 11
-11 + 18 + 30 = 37%

Kontakt s vědomím hvozdu

L.T. má schopnost napojovat se na tajemné síly lesa a povolávat jakési ekvivalenty démonů z astrálních sfér, které L.T. nazývají duchové lesa. Tito duchové mohou propůjčovat věcem do jakých jsou zakleti různé zajímavé vlastnosti a někteří mají schopnost sesílat hraničářská a druidská kouzla. Je tu jen jeden rozdíl: sféra je tu jen jedna(vědomí hvozdu).

Pravděpodobnost úspěchu je rovna úrovni + 40. Aby mohl L.T. zkontaktovat vědomí hvozdu (či spíše jeho malý zlomek), musí den předem držet celodenní půst až do kontaktu. Dále musí mít žalud z posvátného dubu zalitý do jantarové koule, která mu bude sloužit jako ,,astron,, a které budeme nadále říkat Ústa Hvozdu. Pravidla jsou stejná jako u kontaktu obyčejného theurga, S tím rozdílem, že si musí najít nějaké nerušené místo ve hvozdu, zde se opřít o strom a pak teprve začít. Další rozdíl je v tom, že pokud ho někdo vyruší, bude L.T. i rušitel zraněn za 3-18 životů a navíc bude na oba seslána nenávist lesa(která však má trvání pouze jeden den). Zvířata ho vyrušit nemohou(alespoň ne ta co jsou ve hvozdu přirozeně a nemají vlastní inteligenci, či nejsou výhradně lidožravá), protože pro dobu rozmluvy je vědomí hvozdu ,,odkloní,, a krvelačnější zvířata se pokusí vyhledat jinou zvěř (L.T. si nechají jako poslední variantu). Pro kontakt s vědomím hvozdu je potřeba sehnat přírodní věci které obsahují vázanou magenergii(jen to co nepochází z živoucí bytosti. Ideálním příkladem je žalud z posvátného dubu). Hvozd může říci jen to, 'co mu vítr donese' (tedy to co se neděje dál než 1000 mil od okrajů Hvozdu, pokud v PJově světě vanou 'delší/kratší' větry, může to změnit tak jak to vyhovuje jeho světu(obvykle ale platí těch 1000)), z toho vyplývá že hvozd může říkat jen o minulosti. Když už naváže spojení s vědomím hvozdu, může ho požádat o to, aby mu místo odpovědi na jeho otázku propůjčil jednoho lesního ducha, který se vtělí do nějakého předmětu. Tito duchové však mají pouze jednu schopnost - dokáží sesílat hraničářská a druidská kouzla(tedy ne chodecká) a liší se pouze tím, kolik mají magenergie. To kolik jí budou mít, určíš následovně: základ je 10 magů. Za každých 5 magů které přidáš k magenergii která je potřeba na kontakt s vědomím hvozdu(400 magů), bude duch mít o 2 magy více. Duch zůstane standardně 1 měsíc, zvyšuje se o 1 měsíc za každých 20 magů nad 400 použitých pro kontakt(Na doby trvání vydáváš magy současně s přidáváním magenergie duchovi. Tzn. že dobu trvání můžeš prodloužit jen vydáváním magů na zvýšení magenergie ducha)

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

ta truhla je nejaka divna , je to docela kratke a malo schopnosti, dal bych to jako rozvoj alchymisty na sesty urovni. A stejne mi to nak nesedi, ale zni to dobre. Mel by tam mit nejaky super predmety kere dokaze vyrobit


 Uživatel úrovně 0

Už ten název je trošku zavádějící. Nebylo by lepší třeba "bylinkář"?


 Uživatel úrovně 0

Drizzt ll. Nic proti ale píše že může používat pouze lehké zbraně pro boj tváří v tvář. ;-))) Příště pořádně čti HAHA jinak to celkem de rád hraji za alchimistu, al chtělo by to nějaké ty jeho výrobky. Zlatá střední cesta


 Uživatel úrovně 0

Je to fajn. Akurat na 3*. Plne suhlasim s Drizztom II.

S uctou Chesus


 Uživatel úrovně 0

Hned ze začátku mě překvapilo, že LESNÍ Alchymista může používat všechny zbraně a ze zbroje preferuje šupinové... Není to trošku přitažené za vlasy? Jako lensí "muž" by měl spíše preferovat neželezné, tedy spíše nekovové zbraně, podobně jako druid.
Taky je v celku škoda, že autor neprojevil svou fantasii při vymýšlení výrobků, které je alchymista schopen vyrobit...


 Uživatel úrovně 0

Je to velice zajímavé, ale zdá se mi to něco jak je v pravidlech poutník, nebo babice, no prostě CP povolání. Asi bych to u sebe v družině nenašel, a to tam experimentujeme s povoláníma odsud.


 Uživatel úrovně 0

No, ujde, ale čekal jsem víc. Například by se hodilo udělat i nějaké ty věci, co může vyrábět.


 Uživatel úrovně 0

Je to dobrý dnes zaněj skusim hrát.


 Uživatel úrovně 0

Nějako sem nepochopil k čemu to je.


 Uživatel úrovně 0

Pěknej nápad ale chtělo by to trochu dodělat.3