Nová Povolání

Biotik Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

Byla už noc, avšak po cestě se procházel podivný, vyhublý muž v černém hábitu. Jeho lebka se v měsíčním svitu leskla jako naleštěná koule. Potom se otočil a bylo mu vidět do očí. Zářily podivným namodralým svitem, stejně jako ruce, které znenadání vytáhl ze záhybů svého pláště a začal s nimi rychle gestikulovat. Téměř okamžitě se před ním objevila stěží viditelná, průhledně modrá stěna. Když na něj z hustého lesa vyskočilo obrovské, skoro dvakrát vyšší monstrum, byl připraven.

Když monstrum udeřilo do stěny, ozvala se rána, jako když zahřmí a obludný pařát zakončený drápy velikosti dýky se od ní odrazil. Byl slyšet bolestný řev, protože pařát vzápětí upadl na prašnou zem.

Krátce o tom, co dovedou

Biotici jsou lidé od přírody nadaní zvláštním talentem – a tím jsou právě biotické schopnosti. Jedná se o používání prastaré, zapomenuté síly, která je trochu podobná magii, a když se pronikne hluboko do jejích tajů, je velice nebezpečná.

Biotici většinou nebojují zblízka, když už, tak pouze lehkými zbraněmi, střelné ani vrhací zbraně nepoužívají vůbec. A protože vyvolávání biotických schopností vyžaduje velkou koncentraci a maximální volnost, nezatěžují se ani brněním, jediné, které jsou ještě ochotni nosit je vycpávané.

Základní vlastnosti

SílaObratnostOdolnostInteligenceCharisma
Dle rasyDle rasy16-2113-18Dle rasy

Schopnosti

Biotici mají poměrně mnoho zvláštních schopností, které ovšem nedokážou plně rozvinout hned od začátku, postupem času se v nich zdokonalují. K použití schopností je zapotřebí energie. Co je to energie si popíšeme níže.

Na žádnou ze schopností není třeba se mimo sesílání soustředit. Používání schopností je stejně náročné jako kouzlení, spolu se všemi výhodami i nevýhodami.

 • Warp (též trhání)
 • Pole
 • Štít
 • Smeč
 • Odhození
 • Maskování
 • Bariéra

Energie

Energie je nezbytnou součástí potřebnou k vyvolání biotických schopností. Energie na den není nijak omezená, postupně se dobíjí, a to sice následovně: bonus za odl+int x úroveň/směna.

Příklad: Biotik s odolností 21 a inteligencí 17 na úrovni 1 vyčerpal 10 energie a čeká, než se mu dobije. Bude to trvat něco málo přes směnu (5+3x1).

Tabulka biotikovy energie

Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3Úroveň 4Úroveň 5
Odl +10Odl +20Odl +30Odl +40Odl +50

Odl zde neznamená bonus za odolnost, nýbrž stupeň dané vlastnosti.

Ale nyní už k samotným schopnostem. Ještě než si je uvedeme – každá schopnost má celkem 4 stupně. Stupeň dané schopnosti udává, jak moc je u biotika vyvinutá – což samozřejmě souvisí s dosahem, dobou vyvolání, dobou nabití, poškozením a energií. Co tyto pojmy znamenají, si vysvětlíme hned.

Stupně rozvinutí

 1. stupeň – nejzákladnější rozvinutí schopnosti, způsobuje nejmenší poškození a trvá dlouho, než se dobije, stejně tak má i omezený dosah
 2. stupeň – trochu pokročilejší rozvinutí schopnosti, způsobuje průměrné poškození a trvá kratší dobu, než se dobije, i dosah je prodloužen, ovšem za cenu vyšší energie
 3. stupeň – téměř plné rozvinutí schopnosti, způsobuje velké poškození, trvá krátce, než se dobije, dosah je též velký, to vše však za cenu velkého množství energie
 4. stupeň – maximální rozvinutí schopnosti, takové, jaké zvládnou jen opravdoví mistři. Způsobuje obrovské poškození, dosah je velký, dobití je téměř okamžité, avšak stále za cenu velké energie

Rozvíjení schopností

Na každé úrovni dostává biotik 1 bod rozvinutí schopnosti. Tento bod může vložit do libovolné schopnosti a tím tak zvýšit její stupeň, ovšem pouze do 3. stupně. 4. stupeň schopnosti je možné se naučit až po úrovni 5.

 • Energie - Udává, kolik energie je zapotřebí k použití schopnosti
 • Doba seslání - Udává, jak dlouho se schopnost sesílá
 • Doba nabití - Udává, za jak dlouho je možné schopnost znova použít
 • Dosah - Udává, na jakou maximální vzdálenost je možné schopnost použít
 • Rozsah - Udává, na kolik tvorů je možné schopnost použít, popřípadě kolik sáhů zasahuje
 • Poškození - Udává, za kolik životů schopnost zraňuje
 • Trvání - Udává, jak dlouho schopnost působí
 • Ochrana - Pouze u obranných schopností. Udává, jaké poškození schopnost nuluje.
 • Šance na úspěch - Udává, jaká je procentuální šance na použití schopnosti (zvyšuje se o 5% s každým vyšším stupněm. Šance na úspěch je maximálně 100%, dál už se nezvyšuje)

Warp (Trhání)

Warp je jediná čistě útočná biotikova schopnost. Jedná se o výboj energie, který trhá nepřítele a tím ho samozřejmě zraňuje. Jak moc, to závisí na tom, na jakém stupni warp biotik ovládá.

Energie 5 15 25 35
Doba seslání 1 kolo 1kolo okamžitě okamžitě
Doba nabití 3 kola 2 kola 1 kolo 1 kolo
Dosah 10 sáhů 15 sáhů 20 sáhů 30 sáhů
Rozsah 1 3 4 6
Poškození 1k6+1 1k6+2 2k6+3 3k6+4
Trvání okamžité
Šance na úspěch 90%

Pole

Pole je velice účinná schopnost určená na zpomalení a částečné zranění nepřátel. Zkušení biotici dokonce mohou pomocí pole těžce zraňovat. Každý, koho pole zasáhne (hází se proti pasti Obr 6 nic/zpomalení), je zpomalen jako při kouzle protoplazma na 1 kolo. Kdo uspěje proti pasti, není nijak postižen.

Energie 10 15 20 30
Doba seslání 2 kola 2 kola 1 kolo okamžitě
Doba nabití 4 kola 3 kola 2 kola 1 kolo
Dosah 5 sáhů 7 sáhů 10 sáhů 15 sáhů
Rozsah kruh o průměru 3 sáhy 5 sáhů 7 sáhů 10 sáhů
Poškození nic 1-3 1k6 2k6+3
Trvaní okamžité 1 kolo 2 kola 3 kola
Šance na úspěch 80%

Štít

Štít chrání biotika před nepřátelskými útoky zepředu, číslo u ochrany udává, kolik životů ze zranění chráněného biotika schopnost ubere. Schopnější biotici umí pomocí štítu nepřátele i zraňovat.

Energie 15 20 25 35
Doba seslání 1 kolo 1 kolo okamžitě okamžitě
Doba nabití 3 kola 2 kola 2 kola 1 kolo
Dosah: -
Rozsah biotik
Poškození nic 1 1-3 1k6+1
Trvání 1 kolo 1 kolo 2 kola 3 kola
Ochrana 1-3 1k6 1k6+2 2k6+1
Šance na úspěch 85%

Smeč

Smeč je velice užitečná schopnost, která umožňuje biotikovi vyzdvihnout nepřítele do vzduchu a potom s ním velkou silou mrštit o zem a tím mu tak způsobit zranění. Zkušení biotici mohou smečovat větší množství nepřátel. Smeč je však možné seslat pouze na tvory velikosti C a menší. Hmotnost zde také hraje roli – není možné smečovat tvory vážící více jak 2000 mincí.

Energie 5 10 15 25
Doba seslání okamžitě
Doba nabití 4 kola 3 kola 2 kola 2 kola
Dosah 5 sáhů 10 sáhů 15 sáhů 20 sáhů
Rozsah 1 1 2 3
Poškození 1-3 1k6 1k6+2 2k6
Trvání okamžitě
Šance na úspěch 85%

Odhození

Tato schopnost je určena především k odstranění silnějších protivníků z dosahu. Odhození je trochu podobné smeči, také není možné odhodit tvory větší než C a vážící více než 2000 mincí. Vzdálenost, na kterou je možné odhodit je rovna energie potřebné k seslání.

Energie 5 10 15 25
Doba seslání okamžitě
Doba nabití 3 kola 2 kola 2 kola 1 kolo
Dosah 5 sáhů 7 sáhů 10 sáhů 15 sáhů
Rozsah 1
Poškození 1 žvt/sáh
Trvání okamžitě
Šance na úspěch 80%

Maskování

Maskování umožňuje biotikovi stát se na chvíli neviditelným a neslyšitelným. Když je biotik maskován, nemůžou ho odhalit ani zvláštní schopnosti hobitů, trpaslíků a krollů. Když je biotik maskován, nemůže používat schopnosti, utíkat ani útočit, jinak se maskování přeruší.

Energie 15 20 30 35
Doba seslání okamžitě
Doba nabití 3 směny 2 směny 1 směna 10 kol
Dosah -
Rozsah biotik
Poškození -
Trvání 5 kol 7 kol 10 kol 12 kol
Šance na úspěch 70%

Bariéra

Tato schopnost odklání všechny nepřátelské projektily (je jedno, jestli jsou vystřeleny zepředu, ze strany či zezadu) po určitou dobu. Velice užitečná schopnost.

Energie 10 20 30 40
Doba seslání 2 kola 2 kola 1 kolo 1 kolo
Doba nabití 5 kol 4 kola 3 kola 3 kola
Dosah -
Rozsah biotik
Poškození -
Trvání 2 kola 3 kola 4 kola 4 kola
Šance na úspěch 75%

Shrnutí

Biotik může již od první úrovně využívat všechny své schopnosti a zdokonalovat se v nich.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

jinak k tomu obnovování... no zavedl to i altar... u skřítčího umění nebo jak se to jmenovalo... ovšem nikdy jsme s tím nehráli v reálu, tka nemůžu říci, jestli je to schopné přežít nebo ne, ale počítat na směny je opravdu naprd...

kdyby to bylo třeba jeden mag za kolo, tak se to v boji dá počítat ale směny počítat při tažení... to je vážně přitažené za vlasy :-)


 Uživatel úrovně 0

vůbec se mi nelíbí kouzlo, které se sešle OKAMZITE ... jakože nestojí žádnou akci? takové povolání tedy dokud má manu se nedá zabít... prsotě jakmile je nějaký soupeř u něj, sešle odhození a hotovo

prostě soupeř na mě začne útočit a mě se to nelíbí, protože chci mít ještě jednu akci, tak zakouzlím odhození a je vystaráno na několik kol (podle toho, jak hrajete na pohyb v RSS)


 Uživatel úrovně 5

Povolání si umím představit hratelné v jedné jediné podobě a to hra 1 na 1 ve velmi akčním duchu. Prostě boj od začátku do konce, kdy postava má přežít a má být superhrdina. Pak až na ty strašné počty by to mělo fungovat. Do skupinové hry opravdu nedoporučuji – převyšuje všechna ostatní povolání mnohonásobně.
Nicméně pokud si jeden chce užít opravdového hrdinství a žádné dračákovské nesmíš a nemůžeš…proč ne.
Největší problém mám s náročností na počty, neustálé hlídání co se obnovy týče. Moje družina má regenerační předmět, který jednou za hodinu vrátí život. V našem stylu hry, kdy boj je sice důležitý a hráče baví, ale střídá se s jednáním a vyšetřováním jde i dopočítat jednotlivé hodiny velmi obtížně. Je to otravné, většinou nějak plácnu. A hlídat dobu svitu lucerny po směnách? Neexistuje. Zde obnova…strašně strašně složité.
Legrační mi přijde magická náročnost – vše po pětkách a dělitelné pěti. Prostě pětky líp vypadají, než jedničky? Jiný smysl nevidím, než pro dobrý pocit mít více energie.

V zásadě to není zlé a zpracování je opravdu obstojné, je za dílem vidět spousta práce. Ale do RPG a už vůbec ne do DrD, které je nastaveno dost nehrdinsky se to moc nehodí. Ne z principu myšlenky, ale právě svou šílenou přesíleností, složitými mechanismy.
Pokud má zůstat odolnost takto, je třeba dodat, že se zde již nevztahují bonusy za rasu, nebo že biotikem může být jenom člověk nebo něco takového. Třeba psionik v Asterionu je řešen podobně – má stejně vysoký rozsah charismy, ale může jím být jen člověk, který nemá žádné opravy, ostatním rasám je zapovězen. Případně bych jej dovolila, ale nikoli stupeň přes 21, prostě všechno víc by se počítalo za 21. Ale je to nesystémové.

Hlavně to Pacho nevzdávej, máš potenciál dobrého tvůrce.


 Uživatel úrovně 5

Pro stolní hru na hrdiny považuji učení se kouzlům a dáváním profibodů na další zlepšování se ve vybraném kouzlu za strašný nemysl. Už i bez toho hra často sklouzává k tomu, že se používá úzký okruh přesílených schopností. Tím že některou z přesílených schopností umožníme ještě více posílit - zvýší se propast mezi silným a slabším kouzlem.

Co mě první praštilo do očí je nesmyslná magenergie. Všechny kouzla stojí násobky pěti a podobně tak magenergie se zvyšuje přesně o násobky pěti. Tedy není jediný důvod magenergii podělit pěti. Proč počítat v desítkách, když můžeme počítat v jednotkách?
Osobně jsem také zkoušel obnovování magenergie. Jedno povolání mělo 3 runy, přičemž každá se po použití dobíjí 6 kol. Každá runa měla přiřazena kouzla, které za ni šlo seslat. Druhé byl Sniperův Warlock, který si půlku magenergie mohl doplnit po souboji (půlku za směnu). Počet magenergie byl třeba 3/3, tedy měl celkem 6 magů, přičemž po boji si mohl během směny odpočinku doplnit 3. Pokud vyplácá v boji všechny, tak na plnou manu se může dostat až po vydatném spánku. Biotikovo řešení mi přijde hodně početně náročné a zbytečně složité.

Odolnost 16-21 být nemůže, nenašel jsem jediný důvd, proč by se zde mělo jít přes maximum 21/+5. Chybý mi jakákoli vazba, proč jako hlavní dovednost má odolnost. V DnD4 u warlocka odolnost zakomponovali tak, že mimojiné udává, kolik je schopen nasát moci, kterou mu poskytuje peklo, aniž by mu z toho ruplo v hlavě.

Mass Effect jsem nikdy nehrál a neviděl ani z rychlíku. Mechanismy napsané v tomto díle mohou velmi dobře fungovat v akční hře a dokážu si je dobře představit. Co mi nejvíce chybý je autorova invence příjít s nějakou mechanikou vhodnou pro hry na hrdiny. Není zde jediná nebojová dovednost, nic co by šlo ve větší míře používat v nebojových zápletkách. Autor se ani nezamýšlel nad vyvážeností. Kouzelník vychází na prvních úrovních jako úplný žebrák.

Hlavní principy s doplňováním magenergie nemám problém, sám něco podobného u svých povolání používám. Pokud by se Biotik dopracoval do konce tak by to mohlo být pěkné a hratelné povolání. Povolání v této podobě není pro hru přínosné a jen trochu rozumný PJ by to v tomto stavu nepovolil.


 Uživatel úrovně 5

No důležité věci se už řekli já bych dodal jedno co mě bije nejvíc do očí a nikdo to nezmínil - Odolnost 21? Po úpravách u krolla to je 24+6...
Pokud to má být hodnota "na tvrdo" tak si vezmu Biotika Krolla, protože bude mít sílu,odolnost a inteligenci...

a abych řek pravdu, tak se velice, ale velice se přimlouvám za přepracování, kde se "energie" změní na fungování na základě mimosmyslových schopností. Dopracovat kouzla, chybějící pravidloví ošetření.

Můžu jen říct skoč do MS a tam na tom zapracujem ;-)


 Uživatel úrovně 8

Corwin vypíchl stěžejní body kritiky a já jsem u všech pokyvoval hlavou. Musím ale jeden důležitý dodat: Jsem slepý nebo tu opravdu není psáno, kolik má Biotik životů???

Body rozvinutí schopnosti si můžu skladovat na vyšší úrovně a pak naprat do nového kouzla 4 body najednou?

Ještě poznámka k přesílenosti - pokud vezmu příkladového biotika s 21 Odl a tedy 31 energie na 1. úrovni, které se mu dle příkladu obnoví za 3 směny a něco (zjednodušeně 10 energie každou směnu boje) tak za tu jednu směnu (= 10 kol bojového systému jestli se nepletu) zvládne např. 2 štíty po 2 kola, nebo každé tři kola zranit warpem za 1k6+1... no prostě na to, že ne každý boj je družinéci vs bestie 1:1 tak musí Biotik kurnik přemýšlet, jak své drahé body vyplácat. Po boji mu je to už jedno, ale během boje se mu to může stát osudným, protože vycpávaná zbroj a dýka není zrovna ideální bojová kombinace, tak bych mu proti skřetovi moc nefandil : ) V družině bude nejsilnější postavou, ale sám nemá šanci. imho.


 Uživatel úrovně 8

U tohohle povolání jsem se schválením váhal opravdu dlouho, protože je a zároveň není úplně špatně. Nakonec ho schvaluji s tím, že jde o výborný základ pro diskuzi nad tím jak tvořit povolání pro stolní RPG hru, ne jen pro dračí doupě. Povolání je totiž zjevně inspirováno PC hrou Mass Effect.


Ještě než se pustím do nějakého kritizování, jsou věci které se mi vyloženě líbí. Především je to zvyšování stupně rozvinutí schopnosti, což umožňuje tvorbu různých postav v rámci stejného povolání.


Vzhledem k tomu že DrD je hra postavená na archetypech povolání, je snadné biotika zaškatulkovat jako bojového čaroděje - v podstatě má jen několik kouzel a všechna jsou určena přímo pro boj. Namísto standardní magenergie využívá "energii"; je otázka nakolik je do hry třeba zavádět další druh magické energie. Z hlediska pravidel je povolání zpracováno dobře, až na to že je ukrutně přesílené ve srovnání s ostatními. To ale osobně nepovažuji za zásadní problém.


Množství energie, kterou má biotik k dispozici je mnohem větší než množství magenergie ke kterému se může dostat jakékoliv standardní magické povolání. Stačí si spočítat, kolik energie může vydat (a tedy kolik životů může zničit) biotik a čaroděj na první úrovni. Vzhledem k tomu že se biotikovi energie obnovuje průběžně, bez jakéhokoliv úsilí a velmi rychle, nastoupí prakticky do každého souboje s obnovenou dávkou energie. Naproti tomu čaroděj má svých pár magů na den a k dalším se nedostane. Mořná se najdou lidé, kteří nechají družinu po každém souboji dostatečně dlouho odpočívat a tak tohle omezení obejdou, těm by pojetí biotika vyhovovalo (byť to znamená, že se hra z hlediska herního času neúměrně natáhne). Pokud ale hrají "normálně" a nedopřejí postavám osmihodinový spánek po každé bitce, bude biotik s přehledem nejsilnější postava družiny.


Horší než přesílení ale je z mého hlediska pojetí doplňování energie, protože vyžaduje časté přepočítávání a neustálé měření času ve hře. Znám jen málo lidí, kteří si na něco takového potrpí. Podobný postup je samozřejmě dobrý do počítačové hry, kde se o plynulé doplňování energie stará počítač a hráči stačí koukat jak roste příslušný ukazatel. V papírové hře je ale nesmírně nepraktický a vynucuje si neustálé vedení administrativy o tom kolik času uběhlo a kolik energie teď biotik má.


Další věc je množství energie a cena kouzel. Proč je třeba navrhnout ceny kouzel a množství energie tak vysoké, že nejlevnější kouzlo stojí 5 bodů a všechny ceny jsou násobky pěti? Proč v takovém případě prostě nevydělit všechny hodnoty pěti a pracovat jen s jednotkami? Tohle samozřejmě není nějaká principiální chyba, ale rozhodně to stojí za zamyšlení, pokud navrhujete nějaké pravidlo. Proč zbytečně používat větší čísla, když k tomu není důvod?


Přidání "doby nabití" není úplně domyšlené, není jasné jak s ní pracovat. Pokud sešlu v jednom kole Warp a seslání mi zabere jedno kolo, znamená to ž v dalším kole ho seslat znovu nemůžu? Pokud sešlu warp a doba seslání je okamžitě, znamená to že můžu provádět ještě nějakou další akci? Podobně, co znamená okamžité trvání Pole - že zanikne hned po vzniku a nebude aktivní ani jendo kolo?


U šance na úspěch není úplně jasné jestli je to šance na úspěšné seslání, nebo na úspěšné použití schopnosti. Důležité je to třeba u bariéry - hází se při seslání a pří neúspěchu bariéra nevznikne? Nebo se hází až pro každý projektil který má bariérou projít a při úspěchu je projektil odkloněn?


Pokud si odmyslím velkou sílu, nepřináší tohle povolání v podstatě nic než variantu na téma bojový čaroděj a podle toho ho hodnotím. Ukazuje ale, jaká rizika vznikají při smaze převést povolání z počítačové hry do papírové podoby, respektive že to není něco, co by se dalo dělat zcela mechanicky.