Nová Povolání

Alchyfág (obor Alchymisty, 6.-36. úroveň) Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 16

Alchyfág se od alchymisty a většiny ostatních jeho oborů liší především v tom, že při přestupu na šestou úroveň je podroben procesu, při kterém jeho tělo prochází radikální změnou, během které se zásadně změní způsob, jakým fungují mnohé tělesné procesy.

Nejdůležitější a možno říci základní změna spočívá v získání schopnosti jíst - a vstřebávat všeobecně - prakticky cokoliv, včetně alchymistických surovin a magenergie, a následně s pomocí zkonzumovaných zdrojů uskutečňovat alchymii uvnitř sebe samého, bez jakékoliv aparatury. S tím se pojí poměrně rozvinutá schopnost intuitivního ovládání vnitřních pochodů svého vlastního těla. Kromě toho vyplývá z této proměny ještě celá řada dalších přidružených schopností.

Proměna se však nijak neprojeví na schopnostech, které alchyfág získal už jako alchymista - stále může s pomocí běžné aparatury provádět lučbu "začátečnických" alchymistických předmětů, a pokud jde o truhlu, tak té mu je zapotřebí stále.

Nejprve tedy ke "alchyfágii", jak se ona hlavní schopnost alchyfágů nazývá:

Od šesté úrovně může alchyfág konzumovat vydestilovanou alchymistickou magenergii a alchymistické suroviny. Alchyfágovo tělo je však schopno najednou pojmout pouze určité množství magenergie a / nebo surovin. Použitá tabulka je stejná, jako "Tabulka kouzelníkovy magenergie", liší se toliko v použité vlastnosti, počáteční úrovni a použitých rozsazích pro jednotlivé "sloupce". Začátek alchyfágovy tabulky vypadá tedy zhruba takto:

Tabulka alchyfágovy kapacity

Úroveň zkušenosti / Stupeň odolnosti 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-18 19-20 Srov. s kouzelníkem
6 7 7 8 8 8 9 9 (jako kouzelník na první úrovni)
7 10 11 12 12 12 13 14 (jako kouzelník na druhé úrovni)
8 12 14 15 16 17 18 20 (...)
...

Kapacita je uvedena v mazích, je však společná pro magy i suroviny, přičemž každých načatých osm zlatých surovin zabírá tolik "místa", co jeden mag. (Alchyfág s kapacitou osmi magů tak může například najednou mít v sobě až osm magů, nebo suroviny v hodnotě až 64 zlatých, a nebo v případě "půl na půl" čtyři magy a suroviny v hodnotě 32 zlatých).

Tak jako má alchyfág schopnost destilovanou magenergii a alchymistické suroviny konzumovat, umí je i vylučovat - když je třeba, tak i na povel. To se uplatní jak v případě, že "sní víc než se do něj vejde" (kdy přebytečná magenergie a suroviny "protečou" skrz a je možné beze ztrát zachovat), tak v případě, že mu nevyhovuje současné zastoupení magů a surovin v jeho "zásobách" (když má například moc surovin a málo magů, kterých do sebe potřebuje dostat více, může vyloučit nějaké suroviny a udělat tak magům "místo").

Nyní už ale k tomu, co vlastně alchyfág může s uloženými magy a surovinami dělat:

NITROLUČBA

Alchyfág může uvnitř vlastního těla provádět "lučbu" podle pravidel, se stejnou tabulkou pravděpodobnosti úspěchu, s tím rozdílem, že použitou vlastností je odolnost. Takto může sám sobě poskytnout efekt libovolného lektvaru, který umí touto schopností, jenž se zove "nitrolučbou", ve svém těle vyrobit. Kromě toho může nitrolučbou připravený lektvar vyloučit v libovolné formě, aniž by lektvar působil i na něho samotného.

Výrobní parametry lektvarů se nijak neliší od pravidlového zápisu - při nitrolučbě ale nezáleží na tom, kde alchyfág lektvar připravuje. Navíc na nitrolučbu není nutný žádný základ - alchyfág je schopen funkci základu nahradit vlastními tělesnými hmotami.

Od šesté úrovně musí nitrolučbu provádět v klidu a je-li vyrušen, je za každý načatý mag se kterým v tu chvíli v sobě "manipuloval" zraněn za dva životy - u surovin je to jeden život za každé načaté čtyři zlaté (o magy ani suroviny však nepřichází).

Alchyfág může efekt lektvaru aktivovat hned jakmile ho v sobě "dovaří" (jakoby na sebe právě seslal kouzlo se stejným efektem), nebo ho v sobě libovolně dlouho "podržet", dokud ho není potřeba. V tomto případě použitá magenergie a suroviny nemizí, ale mění se na "stínové" - stále zabírají stejné místo v alchyfágově kapacitě, ale už je není možné použít na žádnou nitrolučbu. Efekt samotný pak může aktivovat prostě tím, že jeho použití nahlásí na začátku kola. Aktivace probíhá "v nulovém čase".

Nyní je třeba říci, že alchyfág takto kromě lektvarů umí připravovat i cokoliv, co má charakter nějaké kompaktní hmoty a navíc je schopen zprostředkovat i efekty některých předmětů. Týká se to následujících předmětů:

 • Antigravitační cloumák
 • Čarovná rtuť
 • Éterický olej
 • Lektvar chladných vod
 • Lektvar mlhovina
 • Lektvar obří síly
 • Lektvar rudého kříže
 • Lektvar vlády nad lykantropy
 • Lektvar zmenšování
 • Megacloumák
 • Metamorfóza
 • Pavoučí lektvar
 • Rychlost
 • Ochrana před...
 • Lakmusový papírek
 • Píšťalka
 • Všechny jedy
 • Ohnivá hlína

Od desáté úrovně může nitrolučbou alchyfág připravovat též všechny jedy, protijedy a lektvary z pravidel pro pokročilé, od dvacáté úrovně z pravidel pro experty. Klasickou aparaturální cestou ale stále může připravovat pouze ty "začátečnické".

Co by stálo za zmínku ohledně použití výše uvedeného:

Čarovná rtuť

Nejčastěji připravená coby sliny a nadále vyplivnuta na zem.

Megacloumák a Jablečná vůně

Nejčastěji připraveny coby sliny. Jakmile alchymista otevře ústa, odpaří se a unikne ven.

Ochrana před...

Jedná se o "lektvarizovanou" verzi stejnojmenných svitků. Fungování je stejné, mechanismem nahrazujícím "lámání pečeti" je vypití (aktivace efektu, pokud si to alchyfág připravil pro sebe). Efekt je následně vázán na "příjemce".

Detekční hůlka

"Tikání" detekční hůlky se ozývá v alchyfágově hlavě, podle toho, jak otáčí hlavou.

Lakmusový papírek

Odvážnější alchyfágové aplikují efekt lakmusového papírku na své rty či jazyk, jsou však přípustné například i konečky prstů apod.

Píšťalka

Alchyfágové si připravují každé písknutí zvlášť - jedno písknutí stojí 4 magy a 3 zlaté, vyrábí se dvanáct hodin. Slušní alchyfágové aplikují efekt na své rty a efekt aktivují pískáním (podobně jako trylkující šamani guatemalské delty), lze ho však aktivovat vydáním jakéhokoliv zvuku s pomocí jakékoliv části těla.

Jedy

Metoda vyloučení závisí čistě na alchyfágově úvaze o vhodnosti vůči konzistenci jedu, následná aplikace je stejná. Alchyfágovi nic nebrání použít jed i zevnitř sám na sebe, pokud to třeba nějakým způsobem vyžadují okolnosti.

Ohnivá hlína

Ano, ohnivá hlína může alchyfágovo tělo opustit pouze onou jednou cestou - je to tak přirozenější, než ostatními cestami.

UKLÁDÁNÍ ČEHOKOLIV DO ZÁSOBY

Alchymista dovede jakoukoliv zkonzumovanou hmotu uložit ve svém těle a v případě potřeby vyloučit (či "vstřebat" a strávit, je-li to možné) v nezměněné podobě. Může se tak například najíst a napít "do zásoby", nebo třeba vypít litr oleje na svícení a skrytě ho tak pronést někam, kde s jeho pomocí bude moci založit požár.

Na alchyfágově těle se toto ukládání projeví tloustnutím - každá mince uložená se přímo projeví na jeho hmotnosti i prostorové výraznosti.

Pravidlově se to projeví následujícím způsobem:

Dokud je alchyfágova hmotnost menší, než je horní hranice hmotnosti pro jeho rasu, nevyplývají z toho pro něj žádné postihy. Za každých dalších načatých 50% této hmotnosti ale alchyfág začíná dostávat stejné postihy, jako v případě únavy za každý další násobek vytrvalosti (s tím rozdílem, že není ovlivněna jeho inteligence).

Př.: Člověk vážící více než 2300 mn se stává "unaveným", váží-li více než 3450 mn, stává se "vyčerpaným" ... Jakmile se dostane za hranici 6900 mincí, už se nemůže ani hnout, upadá do bezvědomí a ponechán vlastnímu osudu umírá.

NITRODESTILACE

Stejně jako ostatní alchymistické obory, stává se alchyfág od deváté úrovně nezávislým na magenergii jemu darované, a je schopen si destilovat svou vlastní - jak jinak, než uvnitř svého těla. Tudíž zdroje magenergie, které ostatní obory alchymistů vkládají do aparatur, kterými je destilují, alchyfágové tyto zdrojové materiály musí pozřít a jejich tělesné pochody pak udělají zbytek.

Alychymista tedy nejprve pozře zdrojový materiál, který konvertuje na "potenciální magy". Jejich ukládání je však nezávislé - mají vlastní kapacitu, která je rovna dvojnásobku kapacity na destilovanou magenergii a suroviny (alchyfág tak vedle magenergie k okamžitému použití přímo v sobě nosit ještě extra zásobu, ze které si může nadestilovat - je to dáno tím, že vázaná magenergie není tak "agresivní" a lze ji proto ukládat jiným, efektivnějším způsobem).

Alchyfág může "potenciální magy" bez jakýchkoliv ztrát vyloučit a výsledek použít jako plnohodnotný zdroj magenergie pro aparaturální lučbu (stejně je vyloučen i případný přebytek magenergie, který už se do alchyfágovy kapacity nevejde).

Samotná nitrodestilace pak pravidlově probíhá úplně stejně, jako "normální" destilace. Tříhodinová přípravná fáze vyžadující naprosté soustředění, následovaná samotnou destilací, u které již stačí, když probíhá v klidu, klidně třeba během spánku. Případné situační bonusy a postihy (které mají ostatní alchymistické obory za práci v laboratoři či mimo ní, či za kvalitu osvětlení) lze potom odvozovat od toho, jak moc je alchyfág zraněný či nemocný, jak moc má pohodlí, apod.

Společně se schopností destilovat v sobě magenergii, získává i schopnost získávat suroviny ze zdrojů, které jimi normálně nejsou. Tradičním zdrojem je jídlo, kde jeden čen představuje suroviny v hodnotě 4-8 stříbrných, lze však použít prakticky jakýkoliv organický materiál (jeho využitelnost je potom ale podstatně nižší).

ZPĚTNÁ NITRODESTILACE A NITROLUČBA

Od 16. úrovně může alchyfág převádět jakékoliv vypité lektvary převádět zpět na magenergii a suroviny a sice stejným procesem, jakým je destilace (suroviny se destilují stejně jako magy - každých načatých 8 zlatých surovin se bere jako jeden mag). Výtěžnost rovněž odpovídá výtěžnosti běžné destilace.

Dále je schopen napodobit výrobní postup jakéhokoliv lektvaru / jedu / apod., který od svého přestupu na 16. úroveň pozře (tím že vypije lektvar, který nezná, se ho "naučí").

VIDĚNÍ MAGENERGIE

Alchyfág nejen že je schopen magenergii vidět (se stejnou pravděpodobností jako theurg), je jí rovněž schopen cítit a chutnat, avšak pouze tehdy, je-li magenergie vázána v nějaké hmotě přímo (tzn. například v lektvaru, ale už ne v kouzelném meči). Navíc je stejným způsobem schopen cítit a chutnat i suroviny.

Nápadnost magenergie je osm procent za každý mag (v případě surovin jedno procento za každý zlatý) na čtvrtku nápoje, půl čenu jídla, nebo sáh krychlový vzduchu (5 magů ve čtvrtce nápoje má nápadnost 40%, stejně tak 40 zlatých v surovinách). "Melenova pomsta" přidaná do čtvrtky vína (pro matematické rejpaly: Do devíti desetin čtvrtky - aby to po přilití jedu dávalo celou čtvrtku) má tedy magenergickou nápadnost 8%, a surovinovou nápadnost 60%.

(tyto nápadnosti se nesčítají)

Alchyfág přitom nepozná, co je v nápoji nebo pokrmu přimícháno - pouze že tam jsou suroviny a / nebo magenergie, a přibižné množství - při úspěchu s přesností +/- 50%, při totálním úspěchu +/- 10%.

Alchyfág sám, pokud má ve vlastních tělesnou zásobu magenergie, je alchymistickým viděním magenergie i jinými způsoby detekce detekovatelný. Obsahuje-li však pouze suroviny, detektory magie na něj nereagují.

NEUTRALIZACE JEDŮ

Pokud je alchyfág otráven nebo potřísněn kyselinou apod., může od šesté úrovně zavčasu jed ve svých útrobách zneutralizovat. Zaplatí-li alespoň polovinu výrobních nákladů daného jedu (u živočišných jedů se tato hodnota řídí tím, kolik magenergie a surovin by na zpracování daného jedu potřeboval pyrofor - viz PPE str. 55-56 - Živočišné jedy), může si hodit proti pasti na odolnost s nebezpečností daného jedu, přičemž výsledkem je "úplná neutralizace / past jedu se sníží o 2" (past na neutralizaci i snížení následné pasti proti jedu samotnému lze nadále snížit o 2 za každý násobek základního "vkladu"). Tuto schopnost může použít toliko jednou za otravu.

VSTŘEBÁNÍ JEDŮ

Od šestnácté úrovně může alchymista jedy a kyseliny na něj použité dokonce vstřebávat a provádět z nich zpětnou nitrodestilaci. Podmínkou pro použití této schopnosti je úspěšné použití neutralizace jedů - následně může alchyfág rovnou suroviny a magenergii jedu uložit do svých zásob k vydestilování. Magenergie a suroviny, které předtím použil na neutralizaci lze započítat jako součást vstřebaného jedu.

REGENERACE

Alchyfág může používat zkonzumovanou magenergii a suroviny na přímou regeneraci svého těla, a sice přesně v tabulkovém poměru 1 mag ~ 8 zlatých ~ 2 životy.

Od šesté úrovně je tato schopnost pouze automatická a nastupuje toliko ve chvíli, kdy by alchyfágovy životy měly klesnout pod jeden život - potom začíná každé kolo regenerovat svá zranění tempem jednoho života za kolo, a to do chvíle, kdy nemá právě jeden život. Přitom platí, že nejprve spotřebovává suroviny tempem 4 zlaté za kolo, teprve potom, když dojdou, tak magenergii tempem 1 mag za dvě kola. Dokud může takto regenerovat, neumírá - to však pouze za předpokladu, že "záporných životů" nezíská víc, než je jeho "zdravé" maximum (alchyfág s maximálně padesáti životy může jít nejvýše padesát životů "do mínusu").

Od jedenácté úrovně již může svou regeneraci ovládat - může však regenerovat pouze v klidu a na proces se musí soustředit. Rychlost regenerace až tolik životů za směnu, kolik je jeho úroveň, přičemž nezáleží na tom, použije-li magenergii nebo suroviny.

Od šestnácté úrovně může již regenerovat i během boje, rychlostí (úroveň) životů za kolo - stále se však musí soustředit - k vlastní regeneraci pravidlově dochází okamžitě, v soustředění však setrvává celé kolo (počítá se tak jako "nehybný protivník").

ADAPTACE

Alchyfág se může s pomocí magenergie a surovin ve své zásobě chránit proti nepřízni okolního prostředí - udržovat se v teple, nebo se naopak ochlazovat, apod. V praxi působí úplně stejně jako chodecké kouzlo "ochrana před zimou", s tím rozdílem že zahrnuje i "ochranu před teplem" a "vyvolávací cenu" lze platit jak v mazích tak surovinách. Alchyfágovi, který tuto schopnost může použít pouze na sebe se však vlivem této schopnosti nesnižuje odolnost (tato schopnost se rovněž automaticky aktivuje tehdy, pokud by alchyfág z důvodu zimy nebo tepla ztratil vědomí - adaptace potom sama nastoupí a do jedné směny ho k vědomí opět přivede.)

KRIZOVÉ SITUACE

V mimořádných situacích mohou alchyfágovy schopnosti řešit řadu vnitřních pochodů, některé i automaticky, pokud alchyfág dopustí, aby upadl do bezvědomí. Jmenovitě se to týká vstřebávání vody (pouze z tělesných zásob a z látek vodu obsahující) a jídla (z tělesných zásob, nebo surovin - jedním zlatým surovin lze nahradit jeden čen jídla). Alchyfág tyto schopnosti může používat vědomě, ale pokud nechce nebo z nějakého důvodu nemůže, takže naslédně zkolabuje, aktivují se samy a do jedné směny přivedou alchyfága zpět k vědomí.

DALŠÍ "BEZLEKTVAROVÉ" EFEKTY:

Ohnivý dech

6. úroveň

Tuto schopnost může alchyfág použít tehdy, má-li vstřebanou alespoň jednu dávku oleje. Za její použití musí následně připlatit jeden mag.

Alchyfág získá speciální útok, "ohnivý dech". Každá bytost nacházející se před ním až do vzdálenosti tří sáhů si hází proti pasti s nebezpečností (3+bonus za alchyfágovu obratnost), se silou nic / 1k6+1 každé kolo po dobu dvou kol.

Svěcená slina

6. úroveň

Vypije-li alchyfág svěcenou vodu, může ji potom při setkání s nemtrvými plivat (a to až v množství odpovídajícím obsahu jednoho flakónku). Podobně jako u "ohnivého dechu", jedá se o zvláštní útok, který může alchyfág použít na nemrtvé do vzdálenosti jednoho sáhu.

Druhý dech

6. úroveň

Za cenu jednoho magu na hodinu a dvou zlatých na směnu umožňuje alchyfágovi nedýchat - alchyfágovy kyslíkové potřeby jsou plně pokryty rozkladem surovin (automatická aktivace v krizové situaci).

Vlčí mor

6. úroveň

Má-li alchyfág zkonzumovaný svazeček vlčího moru, může se s jeho pomocí pro veškeré zoantropy stát na jednu směnu velmi neatraktivním - zoantropové se budou snažit udržet si odstup alespoň dva sáhy (projeví se to podobně jako svitek "ochrany před..." s dosahem dvou sáhů).

Jednorázová welfizace

Jedná se o schopnost velmi podobnou bojovníkově "hrubé síle" - platí pro ni úplně stejná pravidla (dvě až tři kola soustředění, jednorázový bonus), s tím rozdílem, že alchyfág za ni navíc platí magenergií a surovinami, a může ji použít na libovolnou vlastnost.

ÚroveňZvýšeníCena
6 +1 1 mag + 3 zlaté
12 +2 3 magy + 9 zlatých
18 +3 6 magů + 18 zlatých
24 +4 10 magů + 30 zlatých
30 +5 15 magů + 45 zlatých
36 +6 21 magů + 63 zlatých

(Pozn.: Výčet mimolektvarových schopností není konečný, po dohodě s PJ lze přidat další chodné schopnosti).

PŘEDÁVKOVÁNÍ A ZÁVISLOST

Alchyfág má při hodu na předávkování bonus +5 k hodu proti pasti. Návyk se u něj počítá až od druhého týdne.

PRO PŘÍPAD KOUZELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Pokud by se vám zamlouvala myšlenka, že by si alchyfág mohl poskytovat efekty "začátečnických" kouzelných předmětů, zde následuje stručný přehled. Pro pořádek ještě uvedu, že výrobní náklady a doba trvání zůstávají stejné, stejně tak výrobní doba (Tu je však možno rozložit a věnovat se jí vždy, když má alchyfág klid - tedy i na cestách. Čistý čas výroby však zůstává stejný.).

Čarovné brnění

Alchyfágova KZ se zvyšuje o 1 (nezávisle na zbroji)

Při odolnosti 19-20 má alchyfág dostatečnou kapacitu na 21. úrovni

Ohnivý meč

Poskytuje alchyfágovi svou denní magenergii, s jehož pomocí může alchyfág sesílat jeho kouzla

Při odolnosti 19-20 má alchyfág dostatečnou kapacitu na 20. úrovni

Plášť

Alchyfágova KZ při útocích zezadu se zvyšuje o 1 (nezávisle na zbroji)

Varování se ozývá v alchyfágově hlavě

- Při odolnosti 19-20 má alchyfág dostatečnou kapacitu na 19. úrovni

Prsten černé vodoměrky

Stejný efekt, jakoby měl pořád nasazený prsten

Při odolnosti 19-20 má alchyfág dostatečnou kapacitu na 24. úrovni

Prsten knížete D´Raguly

Stejný efekt jako prsten, lze obětovávat vlastní životy, nebo alchyfág musí krev vypít

Při odolnosti 19-20 má alchyfág dostatečnou kapacitu na 25. úrovni

Sluneční prsten

Viz Ohnivý meč

Při odolnosti 19-20 má alchyfág dostatečnou kapacitu na 36. úrovni

Ebenová hůlka

Alchyfág může zachytávat kouzla celým svým tělem, nezávisle na směru, ze kterého kouzlo přišlo (musí o něm ale vědět a nahlásit jeho zachytávání)

V případě neúspěchu na zachycení nedochází k výbuchu - zranění je uděleno alchyfágovi "zevnitř" formou magického "výboje".

Při odolnosti 19-20 má alchyfág dostatečnou kapacitu na 20. úrovni

Elfí boty

Stejný efekt, jako boty, nezávisle na obuvi

Při odolnosti 19-20 má alchyfág dostatečnou kapacitu na 10. úrovni

Létající koště

Stejný efekt jako koště, s tím rozdílem že alchyfág létá sám o sobě.

Při odolnosti 19-20 má alchyfág dostatečnou kapacitu na 21. úrovni

Pytel beztíže

Stejný efekt jako u pytle, vztahuje se na všechny alchyfágovy tělesné otvory (v případě úst je "úložný prostor" ohraničen rty), přičemž vstupní otvor nemusí být stejný jako výstupní.

Tělesné otovry mohou být využity jako vstupní i výstupní brány "z obou stran" (alchyfág tak například může do beztížného prostoru rovnou ukládat ohnivou hlínu, kterou si připraví nitrolučbou, nebo si do úst vložit jídlo, které již má v beztížném prostoru uložené).

Dále lze například použít pro skutečné magické triky - polykání mečů apod. nebo takto alchyfág může ošálit někoho, kdo by ho chtěl otrávit (otrávený nápoj "vypije", ale ten místo toho nateče do beztížného prostoru), apod.

Při odolnosti 19-20 má alchyfág dostatečnou kapacitu na 14. úrovni

(pozn.: Na "prsten uhranutí" alchyfágova vnitřní kapacita nestačí, nemůže ho tak připravovat nitrolučbou - stále ho však může vyrábět aparaturní cestou).

SLOVO AUTOROVO:

Alchyfág má být alchymistickým oborem "víc do nepohody", trochu samostatnější s nějakými těmi útočnými schopnostmi navíc, a zvýhodněný, pokud svoje zdroje používá na sebe (rychlejší aplikace apod). Částečně vychází z kouzelníků jiných systémů, kteří si musí svoje kouzla připravovat dopředu.

Mnohde jsou alchyfágovy schopnosti levnější, než by odpovídalo třeba kouzelnickým kouzlům. To je dáno tím, že oproti kouzelníkovi jsou alchymistické zásoby všeobecně podstatně omezenější.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Je to naprosto skvělé...Zavítal jsem po hodně dlouhé době na tyhle stránky, hledám inspiraci pro alchymistu - upíra, tohle lze s menší úpravou na získávání surovin z krve hned použít. Je to velmi nápadité a už se těším na ty bizarní zážitky ze hry a pohled družinky, až před ní "vykadím" svou první hlínu...Přenos předmětů v sobě je taky neuvěřitelná vlastnost, zvlášť pro postavu, která docela ráda někomu něco vezme...Těším se, dík. Pyrofor a theurg jsou proti tomuhle velká nuda.


 Uživatel úrovně 0

Děkuju za toto dílo, luxusně mi pomohlo napsat slohovku o UFO... díky :-)


 Uživatel úrovně 0

Jo, to je dost ujeté. Dovedu si představit, že dát k dispozici tohle povolání jednomu kamarádovi, budou mě zážitky ze hry děsit ve spánku...

A vůbec, ke zbytku dračáku se mia takováhle "zrůdnost"* prostě nehodí, možná tak jako CP, jestli vůbec. Každopádně, tohle je důvod proč se nebudu obtěžovat hodnotit.
Nápad je to ale zajímavej. A třeba mimolektvarové schopnosti by se daly použít i mimo toto povolání, možná s drobnými úpravami.

* ne nutně zrůdnost v negativním slova smyslu


 Uživatel úrovně 0

Jestli může Alchyfág vyrábět i pro ostatní, tak by byl zajímavý aspekt, že se ty výrobky můžou ostatním eklovat. Viz to vydělané zlato.


 Uživatel úrovně 0

Bizarní. Do je to slovo co jsem při prvním čtení hledal (díky Aramire.)
Je to bizarní, je to nápadité, je to pravidlové, je to použitelné. Líbí.
Asi bych to osobně hrát nedovolil (moc bych se obával wtf momentů), ale jako CP je to geniální.


 Uživatel úrovně 8

Tuhle návaznost bych tam neviděl, ale pokud jde o trávení železných (a kovových předmětů obecně), tak by tam mohla být jedna překážka, a sice spočívající v tom, že trávení, ukládání a zpětné vylučování takto tvrdých hmot už by mohla být pro leckterého PJe příliš tuhým soustem.

Pokud by to ale prošlo, tak je celá věc jednoduchá: Alchyfág může klidně třeba polykat hřebíky, v sobě potom ukládat železo jako hmotu, a pokud by se jednalo o hřebíky s nějakou destilovatelnou magenergií, mohl by jí rovnou vydestilovat.

A když zaběhneme hlouběji do šíleného lesa, tak kov by potom mohl vylučovat v podobě úhledných oválných "cihliček", nebo ho tlačit jako drát. Též by se dal využít k separaci nebo naopak mísení slitin "za studena" (spořádá hrst zlaťáků a vytlačí čisté zlato oddělené od příměsí, nebo tady trochu mědi a támhle trochu cínu, a vytlačí bronz).

Vedle kovů by pak obdobným způsobem zpracovávat i další pevné látky (nerosty, dřevo, etc.)... V souvislosti s tím mě ještě napadá třeba kombinace konzumace uhlí a jeho následná vnitřní transformace s pomocí surovin a trochy magenergie na diamanty, a další podobné hovadiny...

Záleží jenom na tom, co kdo snese :-D


 Uživatel úrovně 8

Pokud v sobě vyrobí prášek železného zdraví, může trávit a destilovat z železných předmětů?


 Uživatel úrovně 8

- Léčivé a Welfovy lektvary (PPP str. 23)
- Jedy a protijedy (PPP str. 39-43)
- Lektvary, jedy a protijedy popsané v rámci pyrofora (PPE 53-57)
- Efekty talismanů, přičemž si na rozdíl od tebe myslím, že využitelné jsou podle mého skoro všechny (minimálně alespoň Achát, Akvamarín, Ametyst, Beryl, Citrín, Diamant, Granát, Hematit, Jaspis, Lazurit, Rubín, Tyrkys... Teoreticky i Chryzopras [zlodějské schopnosti na +2 úrovni - nezlodějům by tedy mohl poskytovat schopnosti zloděje na druhé úrovni - podobně jako elfí boty]. Jen v případě Jantaru je prostě jasné, že alchymista meditovat prostě nebude.)
- Prášek železného zdraví
- Kouzelné svitky

+ Další alchymistické předměty ze serveru či z vlastních úprav pravidel
+ Další "nelektvarové schopnosti", z nichž jsem uvedl jen pár, ale již jsem vysvětlil proč.


 Uživatel úrovně 5

UnkownNe a jaké předměty z vyšších pravidel ovládá vytvářet? Umí ve svém těle přivolat démona, vyvolat elementála, nebo vyrábět rachejtle a amulety? Jediné co je schopen jakž takž stvořit jsou ty jedy. U amuletů by byl možní schopen získat jejich schopnosti celým svým tělem, ale většina amuletů je vhodná prostě pro jiná povolání a alchymistovi je prostě k ničemu...
teoreticky by mohl vytvářet pyroforovi hračky na kterých pracuju v MS, protože jsou tekutého rázu.


 Uživatel úrovně 8

Kibe: No... A co třeba takový kouzelník, který se dovede instantně přesunout napříč prostorem, procházet zdmi, levitovat, vytvářet oheň... A to všechno prostě jen tak, od první úrovně... Jak ten je na tom s "hranicí reálnosti"?