Nová Povolání

Protektor (Obor Válečníka 6.-36. úroveň) Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 12

Na úvod musím přiznat, že moje motivace pro sepsání tohoto kusu vyplynula z mého setkání se vznikajícím dílem se stejnou tematikou, které ale v určitých základních věcech odporovalo mému přesvědčení. Tímto bych se tedy chtěl vymezit vůči všem vznikajícím i existujícím obranářským "tankovacím" povoláním, které jsou koncipovány jako nové povolání od první úrovně (a nikoliv jako obor válečníka) a / nebo založené na kombinací vlastností Obratnost+Odolnost za zachované výhody používání všech zbrojí, apod.

Lhostejno však, co mě k dílu namotivovalo, tvorby samotné se hodlám zhostit zodpovědně, aniž bych se vědomě dopouštěl nějakého vykrádání nápadů či jiných nekalých praktik. Úkol to není jednoduchý, neboť na tomto poli není příliš mnoho nových a originálních věcí, které by se daly ještě vymyslet. Každopádně, mým cílem je vytvořit povolání, jehož schopnosti nebudou zas až tak obvyklé a samozřejmé, a zároveň u nich bude oproti bojovníkovi posun k těm aktivnějším schopnostem (aby to povolání nebylo jen o klasických hodech na útok a na obranu s kvantem přičtených pasivních bonusů, ale i o používání těchto schopností).

Toliko k úvodu.

PROTEKTOR

Protektor je oborem válečníka (od 6-té úrovně), jehož základní charakteristikou je specializace na ochranu, ať už svojí vlastní, nebo druhých. Tohoto úkolu se může zhostit širokou škálou kombinací aktivních i pasivních technik.

Sehranost v obraně

(pasivní schopnost)

U protektora dochází už od šesté úrovně při sehranosti k posunu směrem k obraně. K jeho bonusům se přičítá oprava ÚČ -1 / OČ +1

Velení v obraně

(pasivní schopnost)

Jedná se o stejnou schopnost jakou má bojovník, s tím rozdílem, že protektor může udělovat pouze bonusy k obraně. Díky specializaci na obranu postupují bonusy o něco rychleji a mohou na nejvyšší úrovni dosáhnout o něco větší hodnoty.

úroveň bonus
16-20 +1
21-25 +2
26-30 +3
31-35 +4
36 +5

Ranhojičství

(aktivní schopnost)

Od šesté úrovně má k dispozici rozšířenou verzi "Léčby vlastních zranění", která mu umožňuje kromě sebe léčit i ostatní humanoidní bytosti. Počet životů, který může každé bytosti vyléčit je stejný, jako počet životů, které může vyléčit sám sobě. Taktéž rychlost léčení je stejná.

Odhad úkrytu

(aktivní schopnost)

Protektor dovede pohledem odhadovat, jak kvalitní "úkryt" (viz PPZ str. 73) by mu který objekt poskytnul, případně za jak kvalitním úkrytem se právě skrývá případný protivník. Pokud si daný objekt může v klidu prohlédnout a obejít, je úspěch automatický. Pokud musí posuzovat z místa, je základní pravděpodobnost odhadu 30% a klesá o 5% za každých deset sáhů vzdálenosti. Během boje, kde vidí nepřítele úkryt využívat, roste tato šance o 3% za každé kolo souboje. Jinak se určování řídí podobnými pravidly jako odhad soupeře.

Cvik v obraně

(pasivní schopnost)

Pokud protektor bojuje šest úrovní stejným typem zbraně, získá při používání daného typu zbraně bonus +1 k OZ, pokud deset úrovní, zvýší se tento bonus o další +1 (nemusí se jednat o stále jeden a ten samý exemplář daného typu zbraně). Aby se úroveň počítala, musí během ní protektor pomocí daného typu zbraně nasbírat alespoň 3000 zkušeností.

Vícenásobné útoky

(pasivní schopnost)

12. úroveň Jednoruční zbraní 2 za kolo (inicativa +6)
15. úroveň Obouruční zbraní / Kombinací 2 za kolo (iniciativa +6)
18. úroveň Jednoruční zbraní 5 za 2 kola (iniciativa +9)
24. úroveň Jednoruční zbraní 3 za kolo (iniciativa +12)
28. úroveň Obouruční zbraní / Kombinací 5 ta 2 kola (iniciativa +9)

Vícenásobná obrana štítem

(pasivní schopnost)

Založeno na pravidle o použitelnosti štítu k obraně zbraní (avšak už ne k útoku) coby zbraně s OZ = 0, pokud se postava nebrání ničím jiným.

Vícenásobné obrany ovlivňují pouze počet akcí "Obrana zbraní", které může postava během jednoho kola použít - neprojeví se nijak na iniciativě.

7. úroveň 2 za kolo
13. úroveň 5 za 2 kola
19. úroveň 3 za kolo
25. úroveň 7 za 2 kola
31. úroveň 4 za kolo

Zaměřená obrana

(aktivní schopnost)

Za normálních okolností je třeba v boji věnovat pozornost celému svému okolí. Pokud si je však protektor například jist, že mu z některého směru nebezpečí nehrozí (pokud například bojuje zády ke zdi, nebo v úzké uličce dovolující pouze boj jeden na jednoho), může se rozhodnout přestat tomuto směru věnovat pozornost a o to více se věnovat směrům ostatním. Pokud však nebezpečí přeci jen udeří ze směru, na který protektor není zaměřen, počítá se to jako "útok na nehybného protivníka".

Při obraně proti nebezpečí hrozícímu ze zaměřené zóny má protektor bonus k obrannému číslu. S rostoucí úrovní se zvětšuje velikost zóny, na kterou se může za měřit, a bonus, pokud se zaměřuje na menší zónu, než je ta maximální možná, na jakou se může zaměřit.

6. úroveň

Záměrná zóna 1: Přímo před protektorem, bonus OČ +1

11. úroveň

Záměrná zóna 1: 60° výseč před protektorem, bonus OČ +1

16. úroveň

Záměrná zóna 1: Přímo před protektorem, bonus OČ +2

Záměrná zóna 2: 120° výseč před protektorem, bonus OČ +1

21. úroveň

Záměrná zóna 1: 60° výseč před protektorem OČ +2

Záměrná zóna 2: 180° výseč před protektorem OČ +1

26. úroveň

Záměrná zóna 1: Přímo před protektorem OČ +3

Záměrná zóna 2: 120° výseč před protektorem OČ +2

Záměrná zóna 3: 240° výseč před protektorem OČ +1

31. úroveň

Záměrná zóna 1: 60° výseč před protektorem OČ +3

Záměrná zóna 2: 180° výseč před protektorem OČ +2

Záměrná zóna 3: 300° výseč před protektorem OČ +1

Využití úkrytu

(pasivní schopnost vyplývající z aktivní činnosti)

Protektor dovede lépe využívat "úkryt" (PPZ str. 73), případně jako úkryt dovede používat i některé věci, které by na to necvičenému jedinci nestačily. Projeví se to bonusem k obranému číslu, nachází-li se protektor v úkrytu a umožněním použití jako úkrytu i věcí, kterým by PJ přiřadil nižší hodnotu než +1 (toto rozdělění je důležité, neboť stejný úkryt může použít i jiná postava, bez bonusu za využití úkrytu)

6. úroveň

V "úkrytu" OČ +1

16. úroveň

V "úkrytu" OČ +2

26. úroveň

V "úkrytu" OČ +3

Některé vhodné objekty do této chvíle k tomuto účelu nepoužitelné, dovede použít jako "úkryt" poskytující +1 OČ (není kombinovatelné s bonusem na použití úkrytu).

Obhlédnutí terénu:

(pasivní schopnost vyplývající z aktivní činnosti)

Protektor dovede na základně obhlídky terénu vypracovat osobní plán optimalizace obrany v daném prostředí. To zahrnuje zhodnocení takových faktorů, jako například svah, členitost povrchu, přirozené překážky... Protektor si vyzkouší, jak se na daném povrchu nejlépe pohybovat (aby se tolik nebořil na měkkém či sypkém povrchu, aby mu to tolik neklouzalo...), apod. Funguje však pouze tehdy, pokud k tomu daný povrch vůbec má nějaký potenciál (určuje PJ podobně jako v případě "úkrytu"). Bonus který mu z toho plyne je potom relativní vůči jeho protivníkovi, o kterém předpokládáme, že terén podobným způsobem vyzkoušený nemá.

10. úroveň

Obhlíží rychlostí 10 sáhů čtverečních za směnu, bonus až +1 OČ

Za každou další úroveň se rychlost obhlížení zvyšuje o 1 sáh čtvereční za směnu

20. úroveň

bonus až +2 OČ

30. úroveň

bonus až +3 OČ

Kryt

(aktivní schopnost)

Tam kde se ostatní obory válečníků učí jak výpad tak kryt, učí se protektor pouze kryt, z hlediska pravidlových mechanik tato schopnost funguje úplně stejně.

6. úroveň

ÚČ -2 / OČ +1

12. úroveň

ÚČ -4 / OČ +2

18. úroveň

ÚČ -5 / OČ +3

Blokování dlouhou zbraní

(aktivní schopnost)

8. úroveň

Bojuje-li protektor zbraní s větším dosahem, než útočné prostředky jeho protivníka (pokud má zbraň délky 2, zatímco jeho protivník má zbraň délky 1), může mu svou zbraní bránit v přiblížení. Blokování postupu lze použít pouze na protivníky, kteří se nacházejí v dosahu zbraně (nelze tedy blokovat někoho, kdo se svým přiblížením teprve do dosahu zbraně dostal).

Jakmile se protivník pokusí přiblížit, hází si protektor podobným způsobem, jakoby si házel na obranu (tzn. nezávisle na pořadí, musí mít v daném kole volnou akci "obrana"), s tím rozdílem, že se jedná o hod na útok. Protivník si hází na obranu (spotřebovává na to svou akci "útok") a může se přiblížit pouze tehdy, pokud tímto útokem není zraněn (pokud je zraněn byť za 1 život, zůstává na místě.

Zdrcující obrana

(aktivní schopnost)

6. úroveň

Protektor může "zdrcnout" dvě akce "obrana" (má-li je v daném kole k dispozici) do jedné obrany (pokud je napřiklad nutné se ubránit jednomu velmi silnému útoku). Ze dvou obran tak bude jedna, na kterou si bude moci hodit 2k6+

20. úroveň

Protektor může "zdrcnout" tři akce "obrana" a získat jeden hod 3k6+

Krytí vlastním tělem

(pasivní schopnost)

Protektor je tak zručný v odrážení a zachycování ran, že je za jeho zády o něco bezpečněji, stojí-li mezi vámi a nebezpečím. Herně se to projeví tak, že protektor poskytuje "úkryt" bytostem v jeho bezprostřední blízkosti (pochopitelně záleží na tom, z kterého směru nebezpečí hrozí a ochraňuje tak pouze ty bytosti, které od tohoto nebezpečí odděluje).

7. úroveň

Protektor = OČ +1

14. úroveň

Protektor = OČ +2

21. úroveň

Protektor = OČ +3

Výpomocná obrana

(aktivní schopnost)

6. úroveň

Protektor může použít akci "obrana", pokud se v dosahu jeho zbraně nachází nějaký spolubojovník, na kterého je veden útok protivníkem, který se rovněž nachází v dosahu protektorovy zbraně. Spolubojovník si potom k danému hodu na obranu přičítá protektorovu obranu zbraně + bonus za obratnost.

Pokud by se protektor jedním krokem dostal do pozice, ze které by mohl použít výpomocnou obranu, může v takovém případě použít akci "krok a obrana".

Obranné sražení

(aktivní schopnost)

16. úroveň

Jedná se o obrannou verzi bojovníkova "sražení a odohození". Z hlediska pravidlových mechanismů funguje úplně stejně, s tím rozdílem, že "obranné sražení" se používá v obranné fázi a za dvě akce "obrana". Je-li manévr úspěšný (protivníkovi se nepodaří protektora zranit), je cíl zraněn za tolik stínových životů, kolik činí rozdíl mezi jeho hodem na útok a protektorovým hodem na obranu.

Dá se též použt k záchraně spolubojovníka, a sice následujícím způsobem: Ve chvíli, kdy zjistí, že nějaké bytosti nejvíce dva sáhy daleko (je mezi ní a ním jeden volný hex / čtvereček) hrozí nebezpečí (například letící šipka), se může protektor efektně vrhnout vpřed (pokud mu tedy nic nestojí v cestě), bytost strhnout k zemi a tak ji - v případě úspěchu - zachránit. Protektor se tímto manévrem na chvíli přesune na stejné místo, jako zachraňovaný a oba se ocitají na zemi.

Pohotovost

(pasivní schopnost)

Protektor prodělává výcvik, který mu umožní pružněji a rychleji reagovat na překvapivé útoky. Projeví se to snížením postihu k iniciativě, je-li překvapen.

7. úroveň

Překvapení = -5 k iniciativě

14. úroveň

Překvapení = -4 k iniciativě

21. úroveň

Překvapení = -3 k iniciativě

28. úroveň

Překvapení = -2 k iniciativě

35. úroveň

Překvapení = -1 k iniciativě

Odolná mysl

(pasivní schopnost)

Protektor se učí býti odolnější vůči psychickým efektům a podrobování. Z toho plynou bonusy k hodům proti pastem založeným na strachu či různých typech mámení, a bonus k pevnosti mysli.

9. úroveň

Bonus +1 k hodům proti pastem

Bonus +2 k PM

18. úroveň

Bonus +2 k hodům proti pastem

Bonus +4 k PM

27. úroveň

Bonus +3 k hodům proti pastem

Bonus +6 k PM

Nezdolnost

(pasivní schopnost)

16. úroveň

Jakmile protektorovy životy klesnou pod mez vyřazení, hází si proti pasti:

Odl ~ X ~ stojí dál / padne

Za každých načaté tři záporné životy se hodnota X zvyšuje o 1, stejně tak za každé další kolo boje. To umožňuje protektorovi zůstat stát na nohou a bojovat i pokud utrží velmi těžká zranění, podobně jako bojovníci ve stavu berserkra.

Na 24. úrovni se hodnota X zvyšuje o 1 za každých načatých šest životů, na 30. za každých načatých devět životů a na 36. za každých načatých dvanáct životů.

Obranné postoje

(Aktivní schopnost s pasivními bonusy)

Styl obrany je třeba hlásit na začátku kola.

A) Normální obrana

Obrana přesně podle pravidel.

B) Stabilní obrana

Pokud se protektor alespoň šest kol (zatímco má nahlášenou "stabilní obranu") nehne z místa, může si započítat bonus k OČ. To je dáno tím, že si na své místečko "zvykne" a už se nemusí tolik soustředit na práci nohou. Dokud nezíská žádný bonus, má k OČ postih -1.

6. úroveň

Bonus OČ +1 po šesti kolech

16. úroveň

Bonus OČ +1 již po třech kolech, po šesti kolech bonus OČ +2

26. úroveň

Bonus OČ +1 již po dvou kolech, bonus OČ +2 po čtyř kolech, po šesti kolech bonus OČ +3

C) Mobilní obrana

Když se protektor hýbe, je těžší ho trefit. To se projeví bonusem k obraně použije-li akci "obrana a krok". Pokud je však přinucen zůstat stát, je vyveden z rytmu a projeví se to postihem.

6. úroveň

Bonus +1 při "Obraně a kroku", postih -1 při "Obraně"

16. úroveň

Bonus +2 při "Obraně a kroku", postih -2 při "Obraně"

26. úroveň

Bonus +3 při "Obraně a kroku", postih -3 při "Obraně"

D) Vyčkávací obrana

Protektor se drží zpět, vyčkává a pozoruje své protivníky, aby mu neunikl ani nejmenší náznak příchozího útoku.

6. úroveň

Postih -2 k iniciativě, bonus +1 k OČ

16. úroveň

Postih -3 k iniciativě, bonus +2 k OČ

26. úroveň

Postih -4 k iniciativě, bonus +3 k OČ

Přehled získávání schopností

6. úroveň

 • Sehranost v obraně
 • Ranhojičství
 • Odhad úkrytu
 • Cvik v obraně
 • Zaměřená obrana 1
 • Využití úkrytu 1
 • Kryt 1
 • Zdrcující obrana
 • Výpomocná obrana
 • Obranné postoje 1

7. úroveň

 • Vícenásobná obrana štítem - 2 za kolo
 • Krytí vlastním tělem 1
 • Pohotovost 1

8. úroveň

 • Blokování postupu dlouhou zbraní

9. úroveň

 • Odolná mysl 1

10. úroveň

 • Obhlédnutí terénu 1

11. úroveň

 • Zaměřená obrana 2

12. úroveň

 • Vícenásobné útoky - Jednoruční 2 za kolo
 • Kryt 2

13. úroveň

 • Vícenásobná obrana štítem - 5 za 2 kola

14. úroveň

 • Krytí vlastním tělem 2
 • Pohotovost 2

15. úroveň

 • Vícenásobné útoky - obouručně 2 za kolo

16. úroveň

 • Zaměřená obrana 3
 • Využití úkrytu 2
 • Obranné sražení
 • Nezdolnost
 • Obranné postoje 2

18. úroveň

 • Vícenásobné útoky - Jednoručně 5 za 2 kola
 • Kryt 3
 • Odolná mysl 2

19. úroveň

 • Vícenásobná obrana štítem - 3 za kolo

20. úroveň

 • Obhlédnutí terénu 2
 • Zdrcující obrana 2

21. úroveň

 • - Zaměřená obrana 4
 • - Krytí vlastním tělem 3
 • - Pohotovost 3

24. úroveň

 • Vícenásobné útoky - jednoručně 3 za kolo

25. úroveň

 • Vícenásobná obrana štítem - 7 za 2 kola

26. úroveň

 • Zaměřená obrana 5
 • Využití úkrytu 3
 • Obranné postoje 3

27. úroveň

 • Odolná mysl 3

28. úroveň

 • - Vícenásobný útok obouručně - 5 za 2 kola
 • - Pohotovost 4

30. úroveň

 • Obhlédnutí terénu 3

31. úroveň

 • Vícenásobná obrana štítem - 4 za kolo
 • Zaměřená obrana 6

35. úroveň

 • Pohotovost 5

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

- Ano, nižší stupně jsou stále dostupné.

- I když se protektor s nezdolností pořád drží na nohou, pořád je s životama "v mínusu" - postup je tedy stejný jako u berserkra, kterému po odeznění zuřivosti zmizí všechny ty životy navíc, které zuřivostí získal.


 Uživatel úrovně 0

mě by zajímalo, jestli u vyčkávající obrany je možné použít i nižší stupeň, tedy třeba na 16. úrovni -2 inic a +1 oč

toto povolání se mi docela líbí, protože si myslím, že je to lépe zpracováno jako kameraskův obránce (působí to tak na mě) a navíc po jednom přečtení bych za toto povolání již mohl hrát... sice občas se někam kouknout, co mi ta dovednost dává, ale proč ne

jinak se mi líbí že využíváš staré věci a nezavádíš moc nových... jen nevím jestli jsem dobře pochopit, že trpaslík protektor může bez hodů na pat vydržet na 36. úrovni -15 životů (ten trp má 21/5) a zajímalo by mě, co se stale, po konci kola nebo pokud nepřehodí již past, tak jeslti umře nebo co se s ním stane


 Uživatel úrovně 0

Dílo je dobře zpracované, i když má nějaké pravidlové nedostatky ( léčení životů). Nápad je ale dobrý a proto dávám 5.


 Uživatel úrovně 8

Pokud jde o ten růst nad 180°, tak se ve všech případech jedná jen o bonus +1, což mi připadá celkem adekvátní, vzhledem k tomu, že se jedná toliko o bonus vyplývající z bezprostředně krytých zad (na 26. úrovni potřebuje za sebou dva sousedící hexy zajištěné - takže lze použít třeba když bojuje ještě s dvěma dalšími spolubojovníky v obranné pozici "záda na záda", od 31. už to může použít s jedním dalším spolubojovníkem, nebo třeba zády ke stromu, apod. - pořád se však jedná o relativně malý bonus +1 a pořád je tam úhel, ze kterého může hrozit nebezpečí). ;-)


 Uživatel úrovně 0

Perfektně zpracované dílo, které mě nijak nenadchlo. Vzhledem ke svému stylu hry můžu bonusy nad 15. úroveň celkem ignorovat.
Jestli se mi něco nelíbí, tak růst oblasti pro zaměřenou obranu nad 180°. To mi příjde vskutku nerealistické.
Další chybou, na kterou již bylo upozorněno je ono léčení zdarma, stejně efektivně jako sebe neomezeného počtu spolubojovníků. Schopnost se k povolání hodí ale nikoliv její zpracování.
Trošku mi chybí to něco, co dělá z každého oboru něco extra - Berserkr, Finty, Vymýšlení kouzel, Podrobování, Rachejtle, Meč, Elementární/Čarodějná hůl. něco takového.

Jinak je tu několik zajímavých schopností, zejména musím ocenit aplykaci existujících věcí (kryt, výpad a kryt, odhad...)


 Uživatel úrovně 8

Kibe:

Samozřejmě, proaktivní obrana je v reálu mnohem lepší, než reaktivní (tzn.: bránit tím, že prostě útočníka co nejdříve rozsekáš, místo toho, abys pouze odrážel protivníkovy útoky)...

Nicméně v rámci fantasácké archetypizace přeci jenom "nezdolné živé stěny" mají určité svoje místo ;-)

Také bych chtěl zmínit, že ačkoliv zaměření na obranu vede k prodloužení soubojů, zároveň to hráči válečníka umožňuje být mnohem pacifičtější (a provozovat tak roli tanka i v situacích, kdy je třeba nežádoucí zabíjet).

Jen si to představte - na jedné straně bojovník, před kterým se vrší hromada rozsekaných nepřátel, a na druhé straně protektor, před kterým se vrší hromada nepřátel unavených do bezvědomí :-D


 Uživatel úrovně 8

Kibe:

Samozřejmě, proaktivní obrana je v reálu mnohem lepší, než reaktivní (tzn.: bránit tím, že prostě útočníka co nejdříve rozsekáš, místo toho, abys pouze odrážel protivníkovy útoky)...

Nicméně v rámci fantasácké archetypizace přeci jenom "nezdolné živé stěny" mají svoje určité svoje místo ;-)


 Uživatel úrovně 5

Tak sem si to rychle prolétl a je to dobře udělané dílo. Dokonce bych to i použil.


 Uživatel úrovně 8

Kibe: Hmm, s tým by som ja nesúhlasil. Ako sa to riešilo pri mojom Obrancovi ani Protektor nieje sólista a mal by byť v družine. Viem si dobre predstaviť v boji Protektora s Bojovníkom, alebo viacerými válečníkmi, to by klapalo. U Protektora máš možno pravdu v tom, že má vlastne všetky schopnosti len na boostovanie obrany, ale vie používať všetky zbrane a má stále silu ako hlavnú schopnsoť, čo mi teraz príde ako riadna nevyváženosť, pretože je s tým vlastne silný aj v útoku aj v obrane.


 Uživatel úrovně 0

Jen doplním, proč jsem hodnotil za 3(zatím nejméně). Co se týče pravidlové části, tak tam bych shledal slabší nesrovnalosti a dal bych za 4, ale hlavní problém mám s obranářem jako takovým. Z hlediska reálného boje je boj prohraný v tu chvíli, kdy se začnu primárně bránit...prostě to je opačná filosofie, než mají všichni slavní válečníci. Z hlediska hry samotné povede takovéto povolání k nezměrnému protahování času soubojů (nikdo nezasáhne protektora, ale ani on nezasáhne nepřítele, čímž i družina mající pouze jednoho válečníka ztratí hlavní výhodu válečníka - zrdcující útok).