Nová Povolání

Obor žiaka BUDO -- Ninja 6. - 36. Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 23

Žiak BUDO - Ninja

    Ninja je žiak BUDO, ktorý zistil, že študovať nejaké nezmyselné kódexy nie je preňho. Na druhej strane ho štúdium útokov, úchopov a pádov veľmi zaujíma. Preto sa rozhodol, že si nájde iného majstra, ktorý mu vyhovie v jeho požiadavkách. Chce vedieť ako sa dá úchopom totálne znehybniť nepriateľ atď. Ninjovi ide iba o to, aby súpera čo najrýchlejšie zneškodnil. Nezáleží mu na tom, či to spraví čestne. A práve preto sú Ninjovia obávanými nepriateľmi. Útočia síce väčšinou zblízka, ale od chrbta. Nemájú nič proti pravidlám, ale nezaujímajú ich, pretože ich obmedzujú.

Skúška bojových schopností

    Ak sa chce žiak BUDO stať Ninjom, musí prejsť touto skúškou. Na tejto skúške sú záujemci o výučbu rozdelení do trojíc. Sú im odobraté všetky zbrane a brnenia. Trojicu zavedú do úplne tmavej miestnosti. V tejto miestnosti musia proti sebe potme bojovať jednu smenu. Ten, kto potom ako prvý vyjde von, je prijatý medzi ninjov.

Príklad: Trojicu žiakov BUDO, ktorý majú záujem o štúdium u Ninjov, tvoria silný Gor, obratný Huk a inteligentný Fab. Po uvítacom príhovore sú pustený do miestnosti bez okien. Gor, vedomý si svojej sily, začne hneď od začiatku búchať okolo seba ako zmyslov zbavený. Huk, veľký to akrobat, vsadil na taktiku neustáleho pohybu a začal v tme metať saltá, robiť kotrmelce, len aby sa uhol Gorovým útokom. Fab však začal uvažovať a prišiel na to, že sa radšej skrčí u dverí, veď tých pár rán nejako vydrží. Gor a Huk sa ochvíľu tak unavili, že už ani nevládali vstať. Zrazu sa otvorili dvere a Fab plný síl spokojne vyšiel von. Nie je síce silný a obratný, ale aj tak z neho môže byť dobrý Ninja.

VÝCVIK

    S dovŕšením 6.úrovne dostane Ninjovo učenie a cvičenie novú, náročnejšiu formu. Ninjov výcvik sa odvtedy delí na tri dôležité oblasti:

VÝCVIK SRDCA - ŠINREN

    Táto forma výcviku zahrňuje cvičenia zmyslov a inštinktov. Ninja sa učí, ako správne riskovať, ako relaxovať v nebezbečnej situácii, ako vydržať neznesiteľné vonkajšie podmienky ako sú teplo, chlad, vietor, dážď, hlad alebo bolesť. Učí sa odhadovať povahu ľudí, inštinktívne pochopiť každú situáciu a naučiť sa ju bezodkladne riešiť.

Čistá myseľ

Aby Ninja predišiel zbytočným konfliktom, snaží sa udržať si vždy čistú myseľ. Je veľmi odolný voči provokácii. Udržať si čistú myseľ je veľmi ťažké.V hre to prebieha tak, že PJ môže za hráča na chvíľu prevziať kontrolu nad postavou. Ninja musí každé ráno vykonať relaxačné cvičenie, ktoré spočíva v tom, že Ninja sedí na kolenách a pomaly dýcha, pričom sa snaží na nič nemyslieť. Ak toto cvičenie nevykoná, nemôže túto schopnosť daný deň využiť. Udržať si čistú myseľ sa Ninja naučí na 9. úrovni.

Príklad: Ninja si sedí v krčme a vychutnáva si svoje pivečko. O chvíľu ide okolo ožran a Faba obleje. Vtedy si hráč povie, že teraz toho ožrana zmláti za jeho drzosť. Tu vstúpi do hry možnosť PJ prevziať nad postavou kontrolu, takže žiadna bitka sa nekoná. Fab pôjde do svojej izby a umyje sa. Netrvalo dlho a už znova sedí pri svojom pivku. No o chvíľu ide okolo ožran a ...

Železná odolnosť

Vedieť vydržať neznesiteľné vonkajšie podmienky si vyžaduje dlhodobý a náročný tréning, ktorý obsahuje množstvo dôležitých rád, napr. ako založiť oheň atď. S neustálym opakovaním týchto poznatkov získa Ninja bonus +1 pri hode proti nejakej vonkajšej podmienke. Železnú odolnosť Ninja získa na 13.úrovni. Na 23.úrovni sa tento bonus zvyšuje na +2, na 33. úrovni na +3.

Odhad povahy

Ninja využíva rozhovor s postavami nielen na získanie nejakých informácii, ale popri tom sleduje aj chovanie osoby s ktorou sa rozpráva. Ninjovu šancu na správny odhad povahy udáva tabuľka. Od 16. úrovne môže odhadovať povahu aj osoby, s ktorou sa rozpráva niekto iný. Vtedy sa šanca znižuje o 10 %. Ninja nevie odhadovať povahu osoby, ak sa jedná o zlodeja a jeho obory.

úroveňstupeň inteligencie
012-56-1011-1415-1718-192021
10.95%90%80%60%40%20%10%8%5%
20.99%95%85%65%45%25%15%13%10%
30.99%99%90%70%50%30%20%18%15%

VÝCVIK TELA - TAIREN

    Cvičenie tela predstavuje vybudovanie a posilnenie všetkých častí vlastného tela – tak, aby každá z nich bola schopná plniť nie jednu funkciu, ale i niekoľko funkcii a tím znásobiť arzenál prirodzených zbraní, ktoré má vo svojom tele každý človek. Tairen pripravuje telo na vykonanie práce, splnenie úlohy, ktorá bude Ninjovi pridelená, a na to, aby dokázalo vydržať s tým spojenú záťaž.

Ninjutsu

„Keď budú druhý niečo robiť raz, ty to urob stokrát,
ak budú niečo robiť desaťkrát, ty to urob tisíckrát.“

Citát Ninju Kogira pri výcviku nových Ninjov


    Je to telesný tréning, ktorý v sebe zahŕňa pády, hody, údery a tlaky, škrtenie i páčenie. Celé telo sa považuje za zbraň. Výcvik často prebieha v miestnosti bez okien alebo v tmavej noci, aby bol ninja pripravený na nočnú prácu.

Pády

   Prvé čo sa musí Ninja spraviť je zdokonalenie svojich pádov. Vedieť správne padnúť je otázkou dlhoročného tréningu. Od 16. úrovne vie Ninja svoj pád tak kontrolovať, že aj počas neho dokáže prejsť do protiútoku. Teda pri páde sa môže pokúsiť stiahnuť útočníka so sebou. Vtedy si musí hodiť proti pasci Obr ~ 1+ Obr súpera ~ zhodenie súpera (zranenie 1k6-tieňovo) / nič. V prípade, že súperom je Ninja alebo Samuraj, má Ninja vykonávajúci protiútok postih k hodu na pascu -1.

Útoky

   Boj bez zbrane je pre Ninju veľmi dôležitý. Venuje sa mu takmer neustále a preto sa sila jeho útokov zväčšuje až po 26. úroveň, keď už mu jeho fyzické možnosti nedovolia väčšie zlepšenie. Ninja si uvedomuje dôležitosť obratnosti a preto si od 20. úrovni môže pričítať k útoku aj bonus za obratnosť, ale iba polovicu bonusu za silu, pretože silu posúva do úzadia. Vie totiž, že keď bude starý, tak sa na silu už nebude môcť spoliehať a preto je lepšie zvyknúť si skôr a zlepšiť techniku úderov s menšou silou.

Úroveň Tsuki Geri Uchi Ryotsuki Úder kolenom Úder hlavou
6. 3 5 4 4 3 2
7. 3 5 4 4 3 2
8. 3 5 4 4 3 2
9. 3 5 4 4 3 2
10. 3 5 5 4 3 2
11. 4 5 5 4 4 2
12. 4 6 5 5 4 2
13. 4 6 5 5 4 3
14. 4 6 5 5 4 3
15. 4 6 5 5 4 3
16. 4 6 5 5 4 3
17. 4 7 6 5 4 3
18. 5 7 6 5 4 3
19. 5 7 6 5 4 3
20. 5 7 6 5 5 3
21. 5 7 6 6 5 3
22.5 7 6 6 5 3
23. 5 7 6 6 5 3
24. 6 8 7 6 5 3
25. 6 8 7 6 5 3
26. 6 8 7 7 5 3
Útočnost +0 +3 +1 +3 +4 +3

Úchopy

   Úchopom sa Ninja venuje taktiež veľmi často, ale na útoky spredu sa už veľmi nezameriava. Zaoberá sa s nimi iba do 10.úrovne. Potom prídu na rad oveľa zaujímavejšie úchopy zozadu.

TACHI - Úchopy spredu :
Úroveň Aihanmi Gjakuhanmi Morote Ryote Kata Mune
6. 4 3 2 2 1 -
7. 4 3 2 2 1 0
8. 4 3 2 2 1 1
9. 5 4 3 3 2 1
10. 5 4 3 3 2 1
Citlivý bod [%] 20% 20% 30% 20% 15% 05%

Mune úchop za súperov golier, chytenie pod krk. Tento úchop pozná snáď každy. Patrí medzi obľúbené v krčmových bitkách. Ninja sa ho naučí iba ako spestrenie, pretože sa málokedy nájde dôvod použiť práve tento úchop. Pri tomto úchope má súper postih –1 na obranu a Ninja má –2 na obranu. Súper sa môže z úchopu vymaniť. Pasca je Sil ~ 2+Sil Ninju ~ vytrhnutie/nič. Môže sa použiť aj úchop ryomune, čo je chytenie pod krk dvoma rukami. Vtedy má súper postih –2 k obrane, lebo má obmedzený pohyb a Ninja má –3 k obrane, lebo sa nemôže brániť ani jednou rukou. Pri tomto úchope je pasca na vytrhnutie Sil ~ 4+Sil Ninju ~ vytrhnutie/nič .

USHIRO - Úchopy zozadu:
Úroveň ryote ryohiji ryokata eri kubishime
11. 0 - - - -
12. 1 0 - - -
13. 1 1 0 - -
14. 1 1 1 0 -
15. 1 1 1 1 0
16. 2 1 1 1 1
17. 2 2 1 1 1
18. 2 2 2 2 1
19. 2 2 2 2 2
20. 3 3 2 2 2
21. 3 3 3 2 2
22. 3 3 3 3 2
23. 4 4 3 3 3
24. 4 4 4 3 3
25. 4 4 4 4 4
26. 5 4 4 4 4
27. 5 5 4 4 4
28. 6 5 5 5 4
29. 6 6 5 5 5
30. 6 6 5 5 5
31. 7 6 5 5 5
32. 7 7 6 5 5
33. 8 7 6 6 5
34. 8 7 6 6 6
35. 8 7 7 6 6
36. 9 8 7 6 6
Citlivý bod [%] 20% 25% 15% 10% 30%

Ryote uchopenie súpera zozadu za obidve súperove ruky, súpera chytáme za zápästia. Pri tomto úchope má súper –3 na obranu aj pri útokoch spredu a Ninja má postih –3 na obranu. Súper aj Ninja môžu útočiť iba nohami. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť. Pasca je Sil ~ 5+Sil Ninju ~ vytrhnutie/ nič
Ryohiji uchopenie súpera zozadu obidva súperove lakte. Pri tomto úchope má súper postih -3 na obranu aj pri útokoch spredu a Ninja má postih –3 na obranu. Súper aj Ninja môžu útočiť iba nohami. Súper má postih –1 k ÚČ. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť. Pasca je Sil ~ 5+Sil Ninju ~ vytrhnutie/ nič
Ryokata uchopenie súpera zozadu za obidve súperove ramená. Pri tomto úchope má súper postih –2 na obranu, lebo sa môže brániť rukami (môže si prirátať aj obranu zbrane), ale nemôže dobre hýbať telom. Ninja má postih –3 na obranu. Súper môže s postihom –2 útočiť aj s rukami. Ninja môže útočiť iba nohami. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť. Pasca je Sil~ 4+Sil Ninju ~ vytrhnutie/ nič
Eri uchopenie jednou rukou za súperov odev v oblasti krku. Pri tomto úchope má súper postih –1 na obranu aj pri útokoch spredu, pretože je obmedzený v pohybe a Ninja má postih –1 na obranu, pretože sa môže brániť iba jednou rukou. Súper môže s postihom –1 útočiť aj s rukami. Ninja môže útočiť nohami alebo druhou rukou. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť. Pasca je Sil ~ 3+Sil Ninju ~ vytrhnutie/ nič
Kubishime škrtenie súpera zozadu oboma rukami. Pri tomto úchope má súper postih na obranu –2 aj pri útokoch spredu a Ninja má postih na obranu –3. Súper môže útočiť aj s rukami, ale s postihom –2. Ninja môže útočiť buď nohami alebo môže začať súpera škrtiť. Pri škrtení si oponent hádže každe kolo proti pasci ODL ~ obr. Ninju ~ nedusí sa / strata 4 životov. Zranenie je iba tieňové. Súper sa môže pokúsiť z úchopu vymaniť. Pasca je Sil ~ 5+Sil Ninju ~ vytrhnutie/ nič

Boj v tme

   Pri boji v tme sa Ninja naučil veľa dôležitých vecí. V tme Ninja nevidí súpera a preto sa jeho útokom musí brániť inštiktívne alebo pomocou sluchu. Postupom času si vypracuje určitý cit pre boj v tme a už dokáže odhadnúť kde je súper a odkiaľ asi príde útok. Od 16.úrovne má pri boji v tme postih iba –2 k ÚČ a k OČ. Od 21. úrovne sa postih znižuje na -1 a od 26. úrovne už dokonca bojuje v tme bez postihov. Všetko platí len pre boj proti humanoidom, pretože správne odhadnúť útok desaťrukej príšery, ktorá visí zo stropu je nad Ninjove schopnosti.

Bojová obrana

   Ninja svoju obranu neustále rozvíja. Zisťuje, že dokáže súperovu energiu využiť proti nemu ešte účinnejšie. Ak je rozdiel medzi súperovým hodom na útok a Ninjovým hodom na obranu menší ako 4, tak Ninja môže použiť nečakaný úder, pretože rozdiel je tak malý, že oponent si do poslednej chvíle myslí, že trafí. Tento nečakaný úder má silu 3*rozdiel hodov. Na tento úder musí Ninja použiť akciu útok.

Obrana bez zbrane

   Pri boji so súperom sa Ninja často stretáva s tým, že sa musí brániť súperovým útokom iba svojim telom. Na 10.úrovni získa už mierny cvik, takže pri obrane bez zbrane má postih –1. Na 16.úrovni sa už dokáže brániť bez zbrane bez postihu. Vždy je však nutné, aby použil akciu obrana.

Posledná záchrana

   Ninja sa na svojom výcviku naučí aj jednu tajnú techniku úniku z boja. Ide v podstate o niečo na princípe teleportu. Ninja ho používa v prípade ohrozenia života, napríklad ak je Ninja obkolesený krollmi s ťažkými kyjakmi a život mu už visí na vlásku. Tento teleport funguje na princípe životnej energie do vzdialenosti 10 siahov a po použití ubudne Ninjovi 10 životov z maxima, ktoré sa nedajú už nijako vrátiť. Preto Ninja dlho váha nad použitím.

Techniky

   Techniky nie sú pre Ninju primárna úloha. Ich učeniu venuje iba minimálny čas. Techniky, ktoré sa Ninja naučí sú dosť likvidačné. Väčšinou ide o kombináciu rôznych pák s hodmi.

HARAIGOSHI - Ú
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 1
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia OČ -2, ÚČ +1
Poznámky: Najprv musí Ninja súpera uchopiť pomocou ľubovoľného úchopu spredu. Potom ho prehodí cez svoje Hara (hara – telesný stred, prehodí ho cez bedrá) pomocou podloženej nohy. Súpera pád otočí, a tak padá na hlavu. Zraní sa za 3k6 tieňových životov a je 5% šanca, že oponent po páde upadne do bezvedomia na 1 smenu (iba ak sa jedná o postavu s OBR menšou ako 13). V praxi sa táto technika nepoužíva často, lebo je nutné stáť pred súperom.

IPPONJUJI
Bonus k iniciatíve: +1
Počet akcii: 2
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia OČ -3, ÚČ +2
2.akcia OČ 0, ÚČ +1
Poznámky: Túto techniku Ninja používa ak je uchopený niekým zozadu. V prvej akcii súpera prehodí cez chrbát, pričom súper sa zraní za 2k6 tieňových životov. V druhej akcii láme súperovi ruku tak, že jednu nohu položí na súperovu hlavu, druhú na chrbát a oboma rukami chytí oponentovi ruku. Tým vytvára páku na ruku a veľkú bolesť na hlave a chrbte. Ninja si hodí proti pasci Obr ~ 1+Obr súpera ~ zranenie súpera za 2k6/ zranenie súpera za 1k6. Okrem toho je súper kvôli bolestiam na chrbte a hlave zranení za 1k6 tieňových životov.

MENGAESHI
Bonus k iniciatíve: +2
Počet akcii: 2
Zbrane: bez zbrane
Protivník: humanoid
Priebeh:
1.akcia OČ 0, ÚČ -1
Poznámky: Pri použití úchopu ushiro kubishime (škrtenie zozadu) sa môže Ninja rozhodnúť, či radšej súpera neodstráni hneď tým,že mu vylomí krk. Ninja chytí súperov krk tak, že stavce od seba trošku oddiali a spravý krok dozadu. Súpera bude jeho vlastná váha ťahať k zemi. Ak spadne, tak zub prvého stavca mu prepichne miechu, čím sa v podstate sám zabije. Súper si hádže proti pasci 2+Obr ~ 6 ~ ostáva na nohách/ pád a smrť. Ninja môže ustupovať dozadu viackrát. Pri každom ďalšom kroku má súper postih k hodu na pascu –1. Súper sa môže hocikedy pokúsiť z úchopu vymaniť. Pasca je rovnaká ako pri úchope kubishime.

VÝCVIK ZNALOSTÍ - ČÍREN

    Pri tejto zložke celkového výcviku sa Ninja poučuje o stratégii, o liekoch a jedoch, o výbušninách, o predvídaní vývoja počasia, o signalizácii, o rôznych regionálnych nárečiach a zvykoch, o náboženstvách, o poľnohospodárskych prácach, učí sa hrať na píšťalku, tancovať a spievať a taktiež určité princípy psychológie.
    Ak Ninja plní nejakú úlohu v prestrojení za nejakého rádového občana, tak nestačí, aby sa osobe podobal iba vzhľadom. Naopak, musí byť schopný vykonávať činnosti pre túto osobu obvyklé aspoň tak dobre, aby nevzbudil podozrenie okolia a zostal neodhalený.

Lieky, jedy, výbušniny

    Ninja dokáže od 6.úrovne rozpoznať 3 druhy liečivých rastlín (o tom ktoré to budú rozhodne PJ). Na každej ďalšej štvrtej úrovni (10.,14.,18. atď.) sa naučí rozpoznať jeden nový druh. Ninja nie je žiadny alchymista a preto nedokáže zistiť aký silné účinky má rastlina. Vie len či ide o liečivú rastlinu.
    Pri prestupe na 10.úroveň sa Ninja naučí rozpoznávať 2 druhy jedovatých rastlín. Na každej ďalšej piatej úrovni sa naučí rozpoznávať jeden nový druh. Aj tu platí to, čo pri liečivých rastlinách. Nedokáže zistiť silu ani presné účinky rastliny.
    Ninja nevie rozpoznávať výbušniny či bomby, ale od 16.úrovne dokáže vyrobiť primitívnu výbušninu. Túto výbušninu musí uložiť pevne na zem, preto sa hodí napr. k vyhadzovaniu dverí do vzduchu. Je vyrobená z hliny a zo sušených bylín. Výroba trvá 5 smien. Byliny stoja 20 zl. Výbušnina má silu 1k10.

Odhad počasia

    Ninja má od 8.úrovne možnosť učiť sa predpovedaniu počasia. Jedná sa o stredne ťažkú dovednosť na inteligenciu.

TOTÁLNY ÚSPECH: postava dokáže správne odhadnúť vývoj počasia na najbližší deň.
ÚSPECH: postava dokáže správne odhadnúť vývoj počasia na najbližších 6 hodín
NEÚSPECH: postava neodhadne správne vývoj počasia na najbližších 6 hodín
FATÁLNY NEÚSPECH:postava odhadne vývoj počasia úplne zle. Namiesto dažďa povie, že bude slnečno a pod. (záleží len na fantázii PJ)

Prispôsobenie

    Ak Ninja počúva cudzí rozhovor, tak je (40 + 3*INT) % pravdepodobnosť, že si zapamätá nejaké charakteristické slovo tejto skupiny.

Prestrojenie

    Ninja sa nedokáže bez pomoci zamaskovať. Potrebuje pomoc zlodeja alebo niekoho kto ovláda umenie maskovania. Na druhej strane má na 12.úrovni 25% šancu, že odhalí zamaskovanú osobu (iba ak sa nejedná o zlodeja alebo jeho obory na vyššej úrovni). Na 20.úrovni sa táto šanca zvyšuje na 50%.

Hra na píšťalku, tanec a spev

    Pri týchto dovednostiach, ktoré sú popisané v PPP, nemá Ninja žiadne bonusy, ale je v jeho vlastnom záujme, aby sa ich naučil. Naučiť sa ich môže u svojho majstra.

Mlčanie

    Ninja dokáže (vďaka schopnosti udržať si čistú myseľ) mlčať bez akéhokoľvek náznaku smiechu či mračenia až neuveritelne dlhú dobu. To sa hodí napr. pri vypočúvaní. Toto mlčanie Ninja ovláda od 17.úrovne. Mlčať dokáže úroveň/6 smien, zaokruhľovať nahor. Potom musí Ninja minimálne 3 hodiny odpočívať, inak mlčanie nemôže znova použiť.

Strategické myslenie - zohranosť

    Rozvoj strategického myslenia je pre Ninju dôležitý, pretože nikdy nemôže vedieť v akej situácii sa ocitne. Ak ninja bojuje spolu s iným ninjom proti nepriateľom v súboji v tvári v tvár má vďaka dobrej stratégii bonus za zohranosť. Ninjovia nemusia chodiť spolu na výcvik, zohraní sú preto, že si pomocou mimiky a naučených pokrikov dokážu správne rozdeliť úlohy v boji. Strategickému mysleniu sa Ninja začína venovať na 11.úrovni.

TABUĽKA ZOHRANOSTI
Úroveň Útok obrana
16. 0 +1
24. +1 +1
32. +1 +2

HODNOSTI

    Na desiatej úrovni získa Ninja hodnosť Genin, čo je vlastne terenny agent, ktorý nemá nad Ninjami skoro žiadne právomoci. Môže iba upozorňovať Ninjov na nižšej úrovni. Na 20. úrovni získa hodnosť Chunin, ktorý je zodpovedný za Geninov. Musí na nich dávať pozor, či si plnia svoje povinnosti atď. Na 30. úrovni získa Ninja titul Jonin, čo je vlastne najvyššia hodnosť. Je veliteľ, hlavou rodiny či rodu. Nesie zodpovednosť za zvládnutie úloh. Bežní agenti ho často vôbec osobne nepoznajú. Zvláštnou kategóriou sú Kunioči, čo sú ženské agentky určené pre zvláštne úlohy typu skompromitovania nejakej vysoko postavenej osoby.

ZBRANE A VYBAVENIE

    Každý Ninja chodí po svete so svojim vybavením, ktoré obsahuje všetko potrebné a pritom Ninja vyzerá ako by pri sebe skoro nič nemal. Svoje vybavenie si môže kúpiť u svojho Shinobi (majstra). Ninja má možnosť vybrať si z týchto predmetov:

NINJIGI – Ninjove oblečenie

„Hej Ty! Ty si Ninja!“ zvolala stráž. „Ja? Veď ja som iba obyčajný dobrodruh“ odpovedal Ninja Kogir. „Ja viem, že si Ninja. Máš na sebe čierne šaty“ zreval strážnik. „Čierne šaty má aj farár. To chceš zatnuť aj jeho?“ povedal Kogir. „Teraz máš šťastie, ale raz Ťa chytím“ povedal strážca a neustále si Kogira prezeral...

úryvok z knihy Tigrí zvitok Ninju Kogira


    Ninjigi je druh oblečenia, ktoré žiak BUDO dostane po prijatí medzi Ninjov. Ide vlastne o Keikogi, ktoré je však celé čierne, pretože na čiernom nie je dobre vidieť krv. Len opasok Obi je mierne upravený, aby sa pod neho dali schovať hviezdice. Niekedy si môže Ninja dať prišiť aj kapucňu. Okrem toho dostane aj čierne čižmy, ktoré majú na päte a na špičke malé očko do ktorého sa dajú pripevniť mačacie drápy.

SHINOKEN – Ninjov meč

„Čo to máš na tej pošve?“ spýtal sa Brenand. „To je tam iba na ozdobu“ odpovedal Kogir. „Podľa mňa to tam nie je len tak. Načo to slúži?“ otravoval neustále Brenand. „Neboj sa! Hneď to uvidíš“ povedal Kogir. O necelú minútu už ležal Brenand na zemi zviazaný pomocou...

úryvok z knihy Tigrí zvitok Ninju Kogira


    Medzi zbrane, ktoré si Ninja bere skoro vždy so sebou patrí Shinoken. Tento meč Ninjovi pomôže v ťažkých situáciách, ktoré sa nemusia týkať iba boja. Shinoken je stredná jednoručná zbraň s dĺžkou 1. Jeho presná dĺžka je 68 cólov a váži iba 15 mincí, pretože je špeciálne odľahčený. Shinoken je charakteristický najmä tým, že v strede čepele sa nachádza 1 cól široká a 20 cólov dlhá medzera, ktorá slúži na zachytenie súperovho meča (to nedokáže hocikto). Rukoväť meča je z čiernej kože.Na rukoväti sa nachádza aj spúšť, ktorá uvoľňuje meč z pošvy, pretože meč je v pošve zacvaknutý, aby Ninjovi nevypadol ani keď je dole hlavou. Pošva meča je takisto z čiernej kože. Okolo pošvy je namotané pol cólu široké a 3 siahy dlhé lano, ktoré vyzera ako ozdoba. Toto lano zároveň tvorí viazanie na chrbát. Tento meč nosí Ninja výlučne na chrbte, aby mu nezavadzal pri lezení. Jeho cena sa pohybuje od 30 do 80 zlatých, záleží od výrobcu. Shinoken má parametre:

SZ ÚČ OZ
4+1+0

ŠUKO - Mačacie drápy

„Tak, už ťa mám“ povedal radostne strážca. „Ty máš na nohách mačacie drápy!“. „No a čo.“ Povedal znudene Kogir. „Mám ich preto, aby sa mi nešmýkala noha.“ „To môžeš hovoriť koňovi, ten má väčšiu hlavu. Teraz pôjdeš so ...“ nestihol dopovedať strážca, pretože už ležal dorezaný na zemi...

úryvok z knihy Tigrí zvitok Ninju Kogira


    Mačacie drápy patria medzi obľubené veci vrahov a zločincov. Tí si však dávajú drápy na ruky, čo by ninja neurobil, pretože ruky potrebuje mať voľné. Ninjovia si mačacie drápy dávajú na nohy. Pridávajú +1 k ÚT pri kopoch. Jeden kus váži 4 mince. Sú k dostaniu v pároch za cenu 10 zlatých.

ŠAKEN – Ninjova hviezdica

„Čo tu šaškuješ s tou hviezdicou?“ povedal lukostrelec Mirlon. „Na môj luk aj tak nemáš.“ „Ale nehovor. Prečo si si taký istý?“ spýtal sa Kogir. „Viem to, lebo som ten najlepší.“ Povedal chvastúnsky Mirlon a už napínal tetivu. Kogir neváhal a hodil hviezdicu rovno do letiaceho šípu, ktorý aj tak netrafil. Mirlonov šíp zasiahol Kogira do nohy. Kogir neprejavil žiadnu známku bolesti. „Mal si šťastie lukostrelec, že fúkal vietor.“ Povedal. „Vidím, že teba neutíši ani tisíc šípov“ povedal veselo Mirlon. „Poď zájdeme do mojej chatrče“ a odvtedy cestoval Mirlon spolu s Kogirom...

úryvok z knihy Dvaja majstri


    Ninja vie, že pravý majster zneškodňuje nepriateľov zblízka, ale niekedy sa môže stať, že nepriateľa treba odstrániť z ďialky. Ninja myslí aj na takéto prípady, a preto si radšej zakúpi vrhacie hviezdice. Ninjova hviezdica je vyhotovená z kalenej ocele, čím je dosiahnutá veľká tvrdosť a pevnosť. Takáto hviezdica má o 1 vyššie ÚT ako hviezdica obyčajná. Ostatné vlastnosti sú také ako u obyčajnej hviezdice. Hviezdice sa predávajú po 5 ks. Takýto „balík“ stojí 20 zlatých.
Pozn. Veľkí Ninjovia si dávajú hviezdice vyrábať presne na mieru. Nechávajú si tam vyrývať svoj znak. Takúto hviezdicu potom nechajú na „mieste činu“.

Ninjova píšťalka

„Zahraj nám niečo!“ zavrieskal kroll Gorud na Kogira. „Samozrejme, ale najprv sa utíšte.“ Povedal Kogir a začal hrať na píšťalke jednu zo svojich dvoch piesní, ktoré ovládal.“Á, to je nuda!! Idem preč.“ Povedal kroll a ovrátil sa ku Kogirovi chrbtom. To ninja využil a strelil krollovi do krku uspávaciu šípku. Kroll sa zrútil k zemi. „Pomôžte mu niekto!“ zakričal Kogir a využil rozruch, aby sa nenápadne dostal von...

úryvok z knihy Tigrí zvitok Ninju Kogira


    Naučiť sa hrať na píšťalku je veľmi dôležité, ak chce Ninja používať píšťalku v akcii. Táto píšťalka totiž slúži na vystrelovanie šípok. A preto by bolo dosť nápadné, ak niekto nosí píšťalku a nevie na nej hrať. Vystrelená šípka má SZ 2, útočnosť +1, dostrel 2,5,7. Píšťalka váži 5 mincí a dá sa kúpiť za 5 zlatých.

Nunčaky

„Hej dedo! Navaľ všetky zlatky, lebo ťa zabijeme!“ skríkol mladý zlodej Ferik. „Ale chlapci, hádam by ste ma nezabili. Rád by som vám zlatky dal, ale žiadne nemám.“ Povedal shinobi Kogir. „Tak nám daj tvoje šaty!“ odvetil Ferik. „A nechceš radšej tieto drievka s reťiazkou?“ spýtal sa usmiaty Kogir s nunčakmi v ruke. „Tie si môžeš nechať! Nepotrebujem také somariny.“ Povedal nahnevane Ferik. „Tak somariny vravíš!“ skríkol Kogir a predviedol tam s nunčakmi také kúsky, že sa všetci rozpŕchli po okolí...

úryvok z knihy Tigrí zvitok Ninju Kogira


    Nunčaky sú zbraň, ktorá je tvorená dvoma kusmi dreveným valcov dlhých 25 cólov spojených oceľovou retiazkou. Patria medzi menej používané zbrane. Ninja ich používa iba ak chce niekoho vystrašiť alebo odohnať. Na to používa určitú naučenú sériu pohybov nazývanú kata. Ovládanie katy je ťažká dovednosť na obratnosť. Nunčaky sú ľahká jednoručná zbraň s parametrami: SZ 3 ÚT +1 OZ –1 a váhou 10 mincí. Ich cena sa pohybuje okolo 10 zlatých

KATA
Totálny úspech: kata sa vydarila perfektne, nepriatelia v panike utekajú
Úspech: kata podarila s malými chybami, nepriatelia sú aj tak zhrození,že majú –1 k iniciatíve
Neúspech: kata sa nevydarila, ninjovi spadli nunčaky na zem a pod.
Totálny neúspech: kata je totálne pokazená, ninja sa poriadne doudieral, spadol na zem a pod.

Pozn. Kata sa dá použiť len na obmedzený počet nepriateľov. Počet zistíme tak, že Ninjovu úroveň vydelíme 4(zaokrúhlujeme nadol). Kata sa nedá použiť na valečníka a jeho obory a na nepriateľov, kde je aspoň jeden súper minimálne o 4 úrovne pod Ninjom.

Tecubiši - štvorhroté tŕne

„Chyťte ho!“ kričal vojak po svojich kolegoch. „No len poďte! Aspoň si zatancujete.“ Hovoril si Kogir popod nos. Vojaci za ním bežali ako o život. Vtedy začal Kogir za seba hádzať pripravené Tecubiši. „Áaaa, moja noha!!“ zakričalo zopár vojakov. No tí šikovnejší sa nenechali takto jednoducho oklamať...

úryvok z knihy Tigrí zvitok Ninju Kogira


    Tecubiši sú štvorhroté tŕne, ktoré slúžia ako prostriedok pre zranenie protivníka na nohách alebo pre sťaženie jeho pohybu. Tecubiši môžu byť z rastlinnej ríše (kotvica splývavá) alebo umelo vyrobené z kovu. Aj keď boli tecubiši hodené na zem hocijako, jeden z hrotov smeroval vždy hore. Sú pevné a dokážu preraziť aj tenšiu podrážku. Nepriateľ má 70% šancu, že na tŕň šlapne. Potom si hádže proti pasci ODL ~ 4 ~ zranenie 1k6/ zranenie za 2k6. Ak má kvalitnú obuv má pri hode bonus +1. Tecubiši sú dosť drobné, 1 kus váži 1 mincu. Predávajú sa po 10 kusov za cenu jednej zlatky.

Kjokecušoge – omotávač

„Len si bež. Aj tak neujdeš.“ Povedal Kogir a hodil po zlodejovi Kjokecušoge. Zlodej razom ležal na zemi. „Boha, čo to je?“ povedal zlodej. „To mám proti takým ako si ty.“ Povedal Kogir. „Vráť mi moje Nunčaky a ja ťa nechám odísť. “ „Tvoje čo?“ spýtal sa zlodej...

úryvok z knihy Tigrí zvitok Ninju Kogira


    Kjokecušoge je zbraň zložená z háku, ktorý je šnúrou z ženských vlasov spojený s kovovým kruhom. Táto zbraň sa hádže na súpera a šnúra mu obmotá noha či ruku. Táto zbraň má parametre SZ 3, Útočnosť +1, dostrel 4 8 12, váha 20 mincí. Jej cena sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 50 zlatých.

TEKKÓKAGI – chránič zápästia

„To sa chceš brániť proti mojim útokom tým želiezkom na ruke?“ spýtal sa barbar Hrub. „Nie. K útoku sa ani nedostaneš.“ Odpovedal Kogir...

úryvok z knihy Tigrí zvitok Ninju Kogira


    Tekkókagi je kovová ochrana zápästia, vhodná pre krytie sekov meča. Pridáva +1 k OZ. Kus váži 10 mincí. Ich cena je 10 zlatých za pár.

ZHRNUTIE NINJOVÝCH VLASTNOSTÍ:

Úroveň Nové schopnosti a vlastnosti
6. Úchopy, lieky, vybavenie,
7. Nový typ výcviku, úchopy, bojová obrana, prispôsobenie,
8. Úchopy, odhad počasia,
9. Úchopy, čistá myseľ,
10. Odhad povahy, útoky, obrana bez zbrane, lieky, jedy, hodnosti 1,
11. Úchopy,
12. Útoky, úchopy, prestrojenie 1,
13. Železná odolnosť 1, Útoky, úchopy ,
14. Úchopy, lieky
15. Úchopy, jedy,
16. Odhad povahy 1, pády, úchopy, boj v tme, obrana bez zbrane 2, výbušniny, zohranosť 1,
17. Útoky, úchopy, mlčanie,
18. Útoky, úchopy, techniky 1, lieky,
19. Úchopy,
20. Odhad povahy 2, úchopy, jedy, prestrojenie 2, hodnosti 2,
21. Útoky, úchopy,
22. Úchopy, techniky 2, lieky,
23. Železná odolnosť 2, Úchopy,
24. Útoky, úchopy, zohranosť 2,
25. Úchopy, posledná záchrana, jedy,
26. Útoky, úchopy, boj v tme 2, lieky,
27. Úchopy, techniky 3,
28. Úchopy,
29. Úchopy,
30. Odhad povahy 3, lieky, jedy, hodnosti 3,
31. Úchopy,
32. Úchopy, zohranosť 3,
33. Železná odolnosť 3, Úchopy,
34. Úchopy, lieky
35. Úchopy, jedy,
36. Úchopy,

Nepovinné :
   Texty, ktoré ďalej nasledujú nie sú povinné preto, že každý PJ má vlastnú hlavu a vlastný svet a niektoré informácie by mu nemuseli vyhovovať.

VEREJNÁ MIENKA O NINJOCH

    Každá rasa cíti k Ninjom odpor. Samozrejme to je iba verejná mienka a nájdu sa aj takí, ktorý majú Ninjov radi. No všetci ich odsudzujú hlavne kvôli ich štýlu boja. Samuraji ich vďaka tomu priam nenávidia. Ninjovia útočia, ak je to možné, zozadu a rýchlo. Najradšej by súpera hneď zaškrtili alebo by mu zlomili väz. No to tvrdí verejnosť a Samuraji. Správanie Ninjov sa nedá presne určiť, pretože každý Ninja sa správa podľa svojho uváženia. Záleží len na type osoby. To vedia aj ich majstri a podľa toho vyberajú tú pravú osobu pre danú úlohu. No na verejnosti sa Ninja stretne s rôznymi osobami. Niektoré majú vo zvyku Ninjov vysmievať, iné ich vyzývajú na súboj. Najčastejšími vyzývateľmi sú Samuraji. No máloktorý Ninja výzvu prijme, pretože by to bola istá smrť. Radšej v noci Samuraja nečakane odstráni.

BOJ SO SAMURAJMI

    „Viete koľko Ninjov je treba na zabitie jedného Samuraja?“ začal hovoriť starý krčmár Klern vtip, „No predsa šiestich! Piati sa pred Samurajom klepú od strachu a jeden ho prebodne od chrbta.“ Dopovedal Klern a rehotal sa ako zmyslov zbavený. Keby tak vedel, že v noci to bude on, kto sa bude klepať od strachu, iste by takto nehovoril...

úrivok z knihy Tigrí zvitok Ninju Kogira


   Tak presne takáto je taktika Ninjov proti Samurajom. V priamom súboji v tvári v tvár sa Ninjovia necítia veľmi dobre. Vedia, že Samuraj je práve na to odborník.Do 16.úrovne majú proti Samurajovi, ktorý je na rovnakej alebo vyššej úrovni, postih –2 k OČ. Od 16.úrovne sa postih znižuje na –1 k OČ. Od 25. úrovne sa tento postih úplne vytráca.

VZNIK A HISTÓRIA NINJOV

    Hovorí sa, že zakladateľom je Hosoto, ktorý bol v službe princa Hedrona. Princ ho žiadal, aby vytvoril skupinu ľudí, ktorí by preňho vykonávali tajné úlohy. Tak sa Hosoto rozhodol, že pôjde do Samurajskej školy a prehovorí niekoľko nie celkom poctivých žiakov. Oznámil svoj plán princovi a vydal sa na cestu. Prišiel k Samurajskej škole Soringi a začal prehovárať pár nováčikov, ktorý sa k Samurajom pridali iba nedávno. Niektorých to veľmi rozčúlilo a mali chuť Hosota zabiť, ale boli ešte neskúsení oproti Hosotovi, ktorý bol považovaný za výnimočne dobrého šermiara. Nakoniec prehovoril desiatich, čo mu úplne stačilo. Zobral ich na Hedronov hrad a začal svojich žiakov cvičiť. Strávil s nimi dlhých 20 rokov a naučil ich všetko, čo ovládal. Teda nie úplne všetko. Z každej časti povyberal len to najlepšie a tak vznikli Ninjovia. Zabijaci určení na tajné úlohy. Postupom času sa ich výcvik sprístupnil viacerým ľuďom a toto zo začiatku tajné umenie sa už šíri po svete.

    Existujú však aj iné teórie. Napr. teória školy Kogir, ktorá odvodzuje vznik Ninjov od legendy o bratovi slnečnej bohyne. Slnečná bohyňa bola veľmi krásna a preto bola všade veľmi obľúbená. Jej brat bol síce silný a obratný, ale bol škaredý ba priam až odporný. Nikto ho nemal rád a nakoniec sa z toho zbláznil. Vtedy mu v hlave skrsla myšlienka, že svoju sestru zohaví tak, že bude vyzerať horšie ako on. To sa mu jednej noci aj podarilo. Sestru uspal a celú ju dorezal. Na druhý deň ráno, keď sa sestra zobudila, bola znova krásna tak ako predtým. Brat si povedal, že ona zato aj tak nemôže. A tak sa rozhodol, že sa pomstí na ľudoch, ktorí jeho sestru uznávali. Na zemi pozbieral všakovakú zberbu a naučil ich tajnému umeniu jednania s ľudmi. Samozrejme ani tá zberba nebola úplne primitívna. Najprv sa nechala vycvičiť a potom odmietali vykonávať požadované úlohy. Brat bol s toho taký zúfalý, že spáchal samovraždu. Novovycvičený Ninjovia boli teraz bez pána a tak sa rozhodli, že budú pokračovať v učení sami. Ich novým pánom sa stal najlepší z nich, Ninja Kogir.

    Odlišný pohľad na vznik Ninjov podáva historik Karemis. Tvrdí, že umenie Ninjov vzniklo pri bitke v Gyonhine. Celý Gyonhide bol obkľúčený Samurajmi s niekoľkonásobnou prevahou v počte. Veliteľ vedel, že v priamom súboji nemá šancu, tak sa celé dni modlil k bohu, aby mu pomohol. Po pár dňoch ho osvietilo a začal vyvíjať nový druh boja, Ninjutsu. Behom pár dní naučil svojich mužov niečo o tomto boji, ale nestačilo to na záchranu Gyonhideu. Mesto bolo celkom zničené, obyvatelia zabití. Zachránilo sa len pár ľudí a medzi nimi aj veliteľ Heishiro Mitsurugi. Rozhodol sa, že si nájde pár žiakov a odíde hlboko do lesa študovať a zdokonaľovať Ninjutsu.


Poznámka na záver:

    V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorý mi pomáhali pri tvorbe. Hlavná vďaka patrí Courovi, ktorý mi vnukol pár dobrých myšlienok a Himorovi, ktorý mi pomáhal doladiť niektoré detaily. Ďalej chcem upozorniť, že toto povolanie nie je vytvorené presne podľa historických faktov. Dúfam, že som tým nikoho neurazil ani nepohoršil.

S úctou Chesus

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Chesus: Asi si zabudol dat ninjovi viacnasobne utoky...
Ma ich mt tak ako samurai?
Hraje u mna jeden ninja a s tymi 3utokmy/2kola je trosilinku pomaly...
Podla mna by nejake mal mat urcite!
Napises prosimta na Stol Japonsko a Samuraiovia id: 902 ze ci si to mal vymyslene?


 Uživatel úrovně 0

Ked sa niekomu bude zdat nieco divne na tomto povolani tak vrelo odporucam stol Japonsko a samuraiovia id: 902.
Rozoberali sme to tam!


 Uživatel úrovně 0

libi se mi to kde si vzal ty techniky ty delas Ninjutsu??


 Uživatel úrovně 0

dost dobre dal bych plny pocet *


 Uživatel úrovně 0

Akamatsu:
Dakujem za pochvalu aj za kritiku. Som si vedomy toho, ze v skutocnosti Ninjovia trenovali uz od malicka, ale ja som chcel vytvorit dalsi obor pre ziaka BUDO:-)

S uctou Chesus


 Uživatel úrovně 0

Z uctou Akamatsu!!!
PS:inak je vidiet ze si si s tym dal pracu a to dost velku!
Len tak dalej!


 Uživatel úrovně 0

Ninja sa mi zda trochu hratelnejsi ako samuraj...
Je menej viazany svojim majstrom. Ale samurai ma taha viac... to bude asi tym ze ich uplne zboznujem...
A ak mozem dodat este 1 kritiku tak ninja by mal byt ninjom od 1.u...
Ninjovia sa ucia uz od malicka, obmedzuje sa u nich rast a tak dalej...


Na par tychto faktov je to uplne perfektne a viem si hravo predstavit ake by bolo uzasne za neho hrat!


 Uživatel úrovně 0

Tak toto je dosti povedené dílo (spracováním). Ale bohužel mi mi nejde do světa DrD. Nejde mi tam jak samuraj tak ninja. Ale třeba je to jenom můj názor. Táké bych rád uvítal překlady slov (nazvy úchopů, útoků atd). Možná se opakuji jelikož jsem nečetl ostatní komentáře (neměl jsem čas). Je vidět že Ninjům rozumíš ale také si vem že každý ninjům a těm cizím slovům nerozumí. Zkus příště přeložit vše. To je vše co mi trochu vadilo ale jinak je to dílo že bych se mu poklonil. Dlouho jsem neviděl dílo které by bylo rozpracovaný tak do podrobna.

Takže zase někdy u dalšího díla Zdar ;-)


 Uživatel úrovně 0

to už je trošinku lepši sice je


 Uživatel úrovně 0

Škoda, že se již nedá hlasovat, protože toto povolání je promakané a konečně ho dělal někdo kdo tomu aji trochu rozumí.....