Nová Povolání

Slayer (zabíječ) - Drakobijec + Runový kovář Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 122

Byla klidná noc. Les tiše šuměl. Tlupa orků se plížila mezi stromy. Zastavili se před mýtinou, na níž stál hostinec. Kdysi sem večer chodili dřevaři a lovci, ale nyní sem zabloudilo jen těch několik pocestných, jež se rozhodli zkrátit si cestu. Orkové vyčkávali. Minulý týden to tu sice vybílili, ale majitel už jistě doplnil zásoby… Vyrazili. S připravenými zbraněmi se přikradli ke dveřím. Dva proklouzli do dvora. Ozval se tvrdý náraz a dveře povolily. Orkové ze sebe vydali bojový pokřik. Druhý náraz a dveře vypadly ze závěsů. první řvoucí ork vběhl dovnitř. Cvakla spoušť kuše a náraz šipky útočníka vyhodil ze dveří. Nato začali orkové řvát ještě víc a vrazili dovnitř. Najednou někdo odkryl lucernu. Záplava světla je oslnila. Vzduchem zasvištěl meč a znovu a znovu. Ze dvora sem vrazili další dva a vrhli se na tajemného bojovníka v černém, jenž kosil jejich bezmocné druhy. Jeden i druhý zakopli o napnutý provaz a zřítili se na zem. První se ani nestačil zvednout a druhý se málem přerazil o židli, kterou mu do cesty poslal tajemný cizinec a při pádu se nabodl na jeho meč… Zabíječ ráno shrábl odměnu a vydal se jinam, neboť tady bude zase chvilku bezpečno…

Odolnost: 12–17
Obratnost: 12–17
Počet životů: 9 + 1k6+2 (od 9. úrovně +2)

Dalo by se říci, že zabíječ je „jen“ další válečník, ale nebylo by to přesné. Jeho zaměřením je sice boj, ale za peníze a většinou jde jen o boj specifického rázu (vesnici obtěžuje parta trollů, zaplatí si trollobijce aby jim od nich pomohl). Správný Zabíječ se specializuje na určité typy nestvůr a studuje jejich chování a zvyklosti, než se rozhodne na ně zaútočit a všechny je pobít. Velkým bitvám a válčení jako takovému se však zabíječ vyhýbá, neboť není cvičen k tomu, aby tupě pochodoval celé dny nebo obléhal nějaké město. Zabíječi pracují v malých skupinkách (ty často obsahují i chodce, lovce, či dokonce alchymistu nebo někoho podobného).

Zbraně, zbroje, atd.:
Zabíječ používá téměř všechny zbraně tváří v tvář (kromě těžkých tyčových a ostnitého kyje), všechny vrhací, ale ze střelných jen kuše. Může mít ovšem maximálně kroužkovou zbroj (+ jistá vylepšení J , viz dole), protože se potřebuje především pohybovat a ne, navlečený v plechovce, do sebe nechat mlátit.

Zkušenost a cena výcviku = (válečník + alchymista)/2.

Vícenásobné útoky:
Od 7. úrovně útočí 3× za 2kola (2 v prvním…)
Od 14. úrovně útočí 2× za kolo

Maskování:
Zabíječ se před akcí líčí barvami (samozřejmě si je musí koupit: 1-3zl na 10 použití), při čemž si prozpěvuje bojové písně. Získává tím bonus k nenápadnosti +5% a nestvůry s int > 2 jež ho zahlédnou si háží na past na int ~ 2 (4) ~ útěk (ztráta iniciativy) / nic. Tuto schopnost získává od 4. úrovně.
Od 10. úrovně úprava na +10% a past: int ~ 3 (6) ~ útěk (ztráta iniciativy) / nic
Od 16. úrovně úprava na +20% a past: int ~ 4 (8) ~ útěk (ztráta iniciativy) / nic
Od 22. úrovně úprava na +40% a past: int ~ 5 (10) ~ útěk (ztráta iniciativy) / nic

„…a vlítli sme tam, řádili
až střeťáky sme pobili…“

„Co ty barvy znamenaj?“
„Tak ta šedá znamená pomstu, a ta zelená… ta se mi líbí.“

Zabíječ dále dokáže vylepšovat a opravovat své vybavení, k čemuž mu slouží tyto schopnosti:

Kovářství:
(viz dovednosti v PPP + úpravy)
vlastnost: síla
obtížnost: střední
Pomocí této schopnosti může opravovat. Podmínky: nástroje, klid…

Úprava vybavení:
Od 2. úrovně
Nejprve musí probrat s PJ, jestli mu to „projde“ a taky jak moc. Zabíječ se rozhodne, že si upraví kuši. Bude si tam chtít třeba přidělat zaměřovač, aby se s ní snáze trefil, nebo se rozhodne, našít si na zbroj kovové plátky, aby zvýšil kvalitu. Postup: (má-li všechna potřebné náležitosti a čas na práci) hodí si na kovářství. úspěch = pokus se zdařil, totální = vypadá to hezky / neúspěch = nezdařil, fatální = poškodil čí zničil upravovanou věc.

Výroba vybavení:
viz jednotlivá povolání zvlášť

Jak už bylo řečeno v úvodu, zabíječ není žádný tupý válečník, co se slepě řídí nějaký morálním kodexem, jako „nezabíjej zezadu“ a podobně. Zabíječ, je tak trochu sebevrah, když se vrhá do nerovných bojů, a pokud jde o život, jde čest každého normálního hrdiny stranou. Koneckonců jde o dobrou věc. Ale taky: „Když se nenechám zabít dnes, můžu to udělat i zítra.“ Tím pádem se může odstřílený zabíječ (11. úroveň) uchylovat i k těmto podlým trikům (a od 16. úrovně si může vymyslet i nějaké další):

Triky: Úder pod pás, Podkopnutí nohou, Vyražení zbraně, Písek do očí,Úder hlavou, Dupnutí na nohu, Skrytá střelba.

Úder pod pás
Počet akcí: 1
Zbraň: pěst nebo koleno
Protivník: humanoid (max. kožené brnění)
Průběh: místo útoku (neubere životy)
Četnost: 1× za souboj
Efekt: 1k6 + bonus za sílu:
1-3 zabíječ ztrácí další kolo iniciativu
4-9 soupeř ztrácí iniciativu
10-11 soupeř se celé následující kolo se jen brání

Podkopnutí nohou
Počet akcí: 1
Zbraň: vlastní noha
Protivník: humanoid
Průběh: 1. akce úspěšně vykrýt úder; 2. akce pohyb vpřed a podkopnutí (neubere životy)
Četnost: 1× za souboj
Efekt: bonus za odl + bonus za obr + bonus za pohyblivost
zabíječ < soupeř : ztráta rovnováhy zabíječe až pád (PJ)
zabíječ = soupeř : nic
zabíječ > soupeř : soupeř padá

Vyražení zbraně
Počet akcí: 1
Zbraň: tváří v tvář
Protivník: humanoid
Průběh: místo útoku (neubere životy)
Četnost: neomezeně
Efekt: přetáhne soupeře přes prsty 1k6
pokud je hod + bonus za obratnost zabíječe > 2× bonus za odolnost soupeře, zbraň je vyražena

Písek do očí
Počet akcí: 2
Zbraň: jednoruční (druhá ruka volná)
Protivník: vnímající očima
Průběh: 1. akce (obrana) sehne se pro hrst písku (úprava zabíječova OČ: -5+bonus za obr); 2. akce hod (neubere životy)
Četnost: klidně každé kolo (ale vypadá to divně)
Efekt: soupeř 10×obr% šance uhnout
neuhne-li: další 1k6/2 kol bojuje jako proti neviditelnému

Úder hlavou
Počet akcí: 2
Zbraň: hlava
Protivník: musí mít hlavu zhruba stejně velkou v podobné výšce (B může na A i C)
Průběh: 1. akce úspěšný útok (postih -2 k útočnosti); 2. akce úder hlavou
Četnost: dokud vás nebude bolet hlava
Efekt: hlavou do hlavy 1k6
-hod + bonus za odl + kvalita přilby > 2× bonus za odl soupeře + kvalita přilby soupeře, pak protivník ztrácí 3 akce + 1život za každý bod rozdílu
-hod + bonus za odl + kvalita přilby = 2× bonus za odl soupeře + kvalita přilby, pak oba 1k6/2 životů dolů a ztráta 1 akce
-hod + bonus za odl + kvalita přilby < 2× bonus za odl soupeře + kvalita přilby, pak zabíječ ztrácí 2 akce + 1život za každý bod rozdílu

Dupnutí na nohu
Počet akcí: 1
Zbraň: vlastní noha
Protivník: musí mít nohu a cítit bolest (už mluvim jak Tatar)
Průběh: místo útoku (neubere životy)
Četnost: dokud vás to bude bavit
Efekt: 1k6
je-li hod > bonus za odl soupeře, pak soupeř ztrácí 1 akci (má-li útočit: neútočí; má-li se bránit: brání se jako beze zbraně…)

Skrytá střelba Počet akcí: 1
Zbraň: lehká kuše + plášť
Protivník: vzdálen méně než 5 sáhů
Průběh: stiskne spoušť kuše pod pláštěm (postih: ÚČ -1)
Četnost: 1 kolo těsně před soubojem (protivník nesmí o kuši vědět nebo mít int < 4)
Efekt: 1k6
je-li hod < než bonus soupeře za obr, pak soupeř uhne, ale ztrácí akci
je-li hod = bonus soupeře za obr, pak je soupeři způsobeno pouze poloviční zranění (zaokrouhluj nahoru)
je-li hod > než bonus soupeře za obr, pak je soupeř zasažen

Bijectví:
Tato schopnost spočívá v tom, že jakmile se zabíječi podaří nabrat zabíjením jednoho druhu nestvůr určitý počet zkušeností, dostane +1 k vybrané akci při boji proti nim: množství zkušenosti odpovídá 100מvt (průměrná pro daný typ stvůr). Za získání 1000מvt daného typu potvor se bonus zvýší na +2 k vybrané akci (a to i +1 a +1, vybere-li si to).

„…Dyť jich je dvacet!“
„To nevadí, už sem proti nim bojoval.“

Od 6. úrovně se zabíječ dělí na Drakobijce a Runového kováře…

Drakobijec

Přes pole se mihnul dračí stín. Vesničané se rozprchli… Za několik minut se přes pole přehnala skupinka podivně vyhlížejících ozbrojenců na koních. Mávali svými kušemi a zbraněmi a slunce se odráželo na lesklých šupinách jejich zbroje. To byli oni. Drakobijci. Pronásledovatelé a zabíječ draků, pyšnící se vybavením a ozdobami z všelijakých částí svých obětí.

Zkušený zabíječ si už může troufnout i na draka, a když se to trochu zvrhne, máme tu Drakobijce, borce obloženého zbraněmi, který loví draky za peníze i pro zábavu. Takhle to vypadá, že zabít draka je snadné, ale proč si myslíte, že je tolik drakobijců? No, aby měli draci změnu – ty ovce a krávy se občas přejí a princezny už taky nejsou co bývali. Ale k věci, maj to bejt pravidla a ne půlhodinová rozprava o dračím jídelníčku… Se svojí specializací získává tyto šikovné schopnosti:

Sehranost:
Když se nejméně dvěma drakobijcům podaří společně zabít dospělého draka (každý si musí dát aspoň ránu) a společně podstoupí alespoň jeden výcvik, dostávají sehranost +1 k vybrané akci (i rozdílné), bojují-li společně proti drakovi. Po společném zabití pěti draků a dalších dvou společných přestupech získávají +2 k vybrané akci (nebo i +1 a +1; i rozdílně). A po společném zabití patnácti dráčků a dalších třech přestupech společně, získávají +3 dle výběru.

Částečná odolnost dračímu dechu:
Od té doby, co byl drakobijec alespoň za jeden život dračím dechem zraněn a prošel následně výcvikem. Tato schopnost je pasivní, dračí dech mu ubere o tolik procent životů méně:
1-2 výcviky od zranění: 2×odl%
3-4 výcviky od zranění: 4×odl%
5-6 výcviků od zranění: 6×odl%
dále se nezvyšuje

„Díky, začínala mi být zima.“

Odhad zranitelnosti:
Od 6. úrovně se může drakobijec pokusit na úkor jedné své akce odhadnout slabá místa protivníka: past na obr ~ 10 ~ +1 k ÚČ / nic. Vždy platí jen na jeden souboj. Pokud bude se stejným protivníkem bojovat i nědky později, má akorát o 1 menší past, ale v případě pokusu si musí stejně házet.Od 16. úrovně úprava pasti na 8 a od 26. úrovně úprava pasti na 6.

Triky:
Od 13. úrovně získává další triky: Náhlý útok, Řev, Tvrdý úder, Úder ramenem, Útok štítem.

Náhlý útok
Počet akcí: 1 celé kolo
Zbraň: jakákoliv tváří v tvář nebo i žádná (nikoliv kop)
Protivník: vnímající smysly (neví o zabíječi)
Průběh: Zabíječ se vyřítí z úkrytu a zaútočí.
Četnost: jen 1. kolo boje
Efekt: hod 1k6
hod + bonus za obr drakobijce < 2× bonus za obr oběti – oba hod na iniciativu (-1OČ pro drakobijce)
hod + bonus za obr drakobijce = 2× bonus za obr oběti – soupeř ztrácí iniciativu (+1 ÚČ a -1OČ pro drakobijce)
hod + bonus za obr drakobijce > 2× bonus za obr oběti – soupeř se prvnímu útoku brání jako beze zbraně (drakobijec dostává +2 ÚČ a -1 OČ do konce 1. kola boje)

Řev
Počet akcí: 1 celé kolo
Zbraň: nepodstatná
Protivník: vnímající sluchem
Průběh: drakobijec ze sebe vydá řev při kterém tuhne krev v žilách (to kolo se nebrání)
Četnost: 1. kolo boje nebo těsně před ním
Efekt: hod 2k6 (+pokud spolubojovníky neupozorní, vztahuje se i na ně) – rozptyl 1 sáh za úroveň
hod + bonus za obr drakobijce < int okolostojícího – nic
hod + bonus za obr drakobijce = int okolostojícího – ztráta jedné akce
hod + bonus za obr drakobijce > int okolostojícího – oběti se celé kolo se jen brání s postihem –2
hod + bonus za obr drakobijce = 3 int cíle – panika a bezhlavý útěk

Tvrdý úder
Počet akcí: 1
Zbraň: tváří v tvář
Protivník: jakýkoliv
Průběh: s postihem -2 k OČ se drakobijec vší silou rozmáchne a udeří
Četnost: místo normálního útoku
Efekt: +1 k ÚČ +1k6 k ÚT +při úspěšném útoku 50% šance na poškození zbraně (PJ může upravit dle situace: fatální = zlomení)
v případě vykrytí útoku protivníkem je jistá šance (50 - 3× bonus za obr)% že drakobijci bude úderem vyražena zbraň z ruky

Úder ramenem
Počet akcí: 2
Zbraň: rameno
Protivník: pro B drakobijce: A-C (pro A: jen B; pro C: B-C)
Průběh: místo útoku uskočí a v následné akci se rozběhne a nabere soupeře ramenem
Četnost: 1× za souboj
Efekt: odhození o 1k6 sáhů (v případě větší třídy velikosti jen o 1k6/2)
1k6/2 zranění pro drakobijce (protivník je o třídu větší: 1k6; protivník je o třídu menší: 1k6/3)

Útok štítem
Počet akcí:1
Zbraň: štít
Protivník: podobné velikosti nebo menší
Průběh: přetáhne soupeře štítem a současně útočí zbraní
Četnost: kdykoliv během boje
Efekt: postih k příští obraně –1 (drakobijec)
normální štít: +1 k ÚT při útoku
dračí štít (viz níže): +1 k ÚČ při útoku

Jízda na drakovi
Od 18. úrovně si může drakobijec pěstovat tuto novou dovednost. (viz zkrocení draka)
vlastnost: obratnost i odolnost (profibody z obou a ověřuje se obratností)
obtížnost: velmi těžká
ověřování: každou hodinu (při boji 10 kol)
totální úspěch: další ověřování po třech hodinách (při boji 20 kol)
úspěch: sedí dál
neúspěch: nesedí, ale šance, že se udrží: 2(stupeň obr + stupeň odl)% - další ověřování následuje v polovičním čase (při boji neútočí a nebrání se zbraní)
fatální neúspěch: pád
poznámka: v případě sedla a postrojů se doba pro ověření násobí dvěma (cena postrojů je 100-150 zl a dají se sehnat v jakémkoli větším městě, kde je budova cechu)

Drak slouží pouze jako dopravní prostředek. Od 28. úrovně může i bojovat, ale musí to být alespoň čtyři úrovně (4 výcviky, ne celé úrovně), co je používán drakobijcem.

Zkrocení draka
Toto je věc velmi nelehká. Aby totiž mohl na drakovi létat, musí drakobijec nejdříve nějakého vůbec zkrotit. Může se o to pokoušet kdykoli, ale jen u divokých draků. Celá legrace spočívá s tom, že se musí drakobijec nejprve nějakému tomu drakovi dostat na hřbet a pak se tam držet po dobu: směna za každý jeden bob drakovi životaschopnosti (ověřování jako jízda na drakovi/2) – neúspěch určí PJ podle situace a výšky nad zemí (třeba bude drakobijec rozmačkán o strop jeskyně). Pokud ovšem drakobijec draka někdy zranil, krocení trvá o směnu déle za každých 10 životů (zaokrouhluj: 14životů = směna; 15 životů = 2 směny), co mu ubral. O podobné kousky se však může drakobijec pokoušet nejdříve na 18. úrovni.

Drak může i pomáhat v boji, ovšem až poté, co drakobijec podstoupí dva přestupové výcviky, a stále jen na zemi. Pokud chce drakobijec s drakem bojovat i ve vzduchu, musí si počkat (viz jízda na drakovi). Navíc drakobijcův drak nikdy nebude bojovat proti moudrému drakovi.

Úprava vybavení
Drakobijec si (za zpěvu zaklínadla) může ostří svých zbraní potřít dračí krví (čerstvou: do 24 hodin). Zajistí si tím, že zbraň více vydrží a nebude reznout. Navíc ostří dostává bonus proti démonům +2 k ÚČ (množství krve aspoň 2 čtvrtky). Platí i na démony zakleté do zbraní (pokud o tom hráč neví, PJ započítává automaticky, popřípadě může hráči sdělit, že se mu podařil pěkný úder). Do podobně upraveného ostří se nedá zaklít démon. Obsahuje-li zbraň dénona, pokus se nezdaří.

Výroba vybavení
Drakobijec si může od 8. úrovně vyrábět vlastní vybavení z dračích ostatků. Potřebuje k tomu uvedené suroviny (bez drápů a podobných blbin na ozdobu) + klid a čas na práci, nejlépe den v kovářské dílně. Dračí šupiny je těžší prorazit a víc vydrží. Navíc mají bonus +1 proti živlům. Může vyrábět tyto předměty (klidně si vymysli i něco podobného, dohodneš-li se s PJ):
Lehká dračí zbroj
Těžká dračí zbroj
Dračí štít
Dračí hřebová sekera
Dračí kyj
Dračí kopí
Dračí kuše
Dračí amulet

Lehká dračí zbroj
Základ: kožená zbroj + 30 mn šupin
Suroviny: 25 zl
Parametry: kvalita 5
Váha: 140 mn
Poznámka: Na kožené zbroji jsou řemeny připevněné šupiny, má na nohou chrániče z dračích kostí či šupin. Zbroj nemá přilbu.

Těžká dračí zbroj
Základ: kroužková zbroj + 60 mn šupin
Suroviny: 50 zl
Parametry: kvalita 8
Váha: 300 mn
Poznámka: Na kroužkovém podkladu jsou přikovány šupiny, na nohou a ramenou jsou mohutné chrániče zdobené zuby a drápy. K tomu všemu náleží i přilba, jejímž základem je kroužková kukla.

Dračí štít
Základ: obyčejný štít + 20 mn šupin
Suroviny: 25 zl
Parametry: +2 OČ (jako normálně +1) +1 k ÚT
Váha: 70 mn
Poznámka: Tento štít má kapkovitý tvar. Na dřevěném nebo koženém základu jsou nakovány dračí šupiny.

Dračí hřebová sekera
Základ: dračí dráp (asi 15 coulů)
Suroviny: 25 zl
Parametry: střední, jednoruční, bodná 4/+2 –1, délka 1
Váha: 50 mn
Poznámka: Vlastně se ani o sekeru nejedná, říká se jí tak jen proto, že se s ní při boji „seká“, ale zranění způsobuje bodná. Z dřevěného topůrka vybíhá na jednom konci nebezpečně vyhlížející bodec do strany.

Dračí kyj
Základ: kyj + 3 dračí zuby
Suroviny: 15 zl
Parametry: těžká, jednoruční, tupá 5/+3 –2, délka 1
Váha: 90 mn
Poznámka: Vypadá jako klasický kyj, jenom má na sobě tři řady výběžků z dračího zubu.

Dračí kopí
Základ: dřevěná hůl (2 sáhy) + tři dračí drápy
Suroviny: 15 zl
Parametry: střední, obouruční, bodná 6/+2 +2, délka 2
Váha: 150 mn
Poznámka: Od klasického kopí se liší hrotem z dračího drápu a zpětnými háčky z téhož materiálu.

Dračí kuše
Základ: těžká kuše + 2 dračí žebra a několik šlach
Suroviny: 35 zl
Parametry: 7/+3, dostřel: 20/38/60
Váha: 130 mn
Poznámka: Vypadá jako těžká kuše, jen je tvrdší, protože má lučiště vyrobené z dračích žeber a tětivu ze šlachy. Střílí jednou za 2 kola (pokud má drakobijec bonus za sílu < +2, pak jen jednou za 3 kola) a mohou ji používat jen B a C.

Dračí amulet
Základ: čtvrtka dračí krve + libovolný drahokam (+ pár těch drápků na ozdobu)
Suroviny: 40 zl
Bonusy: +1 k bonusu za odl nebo obr (hod 1k6: sudé = odl, liché = obr)
Váha: 6 mn
Poznámka: Drahokam, umně zasazený ve drahém kovu, ozdobený dračími drápy a máčený v dračí krvi. Drakobijec může mít na sobě vždy pouze jeden.
Pokus o výrobu = hod na kovářství
totální úspěch: bonus navíc (dle PJ); úspěch: povedlo se; neúspěch: nepovedlo se, suroviny pryč; fatální neúspěch: zničen i základ

Tyto předměty může používat pouze drakobijec a nikdo jiný (jinak dostává postihy: -2 k ÚČ, -2 k OČ a -2 k bonusu za pohyblivost. Dále se do šupin ani takto upravených věcí nedají zaklít žádní démoni.

Runový kovář

„Takže už přicházejí… no uvidíme, jak se jim budou líbit skřeti… překvápko hrdinové… nechte je, nechte moje skřeťáčky…“ náhle se rozletí dveře, černokněžník sebou prudce trhne a odskočí od křišťálové koule. Nevěřícně zírá na mohutnou postavu tyčící ve dveřích. Zachmuřený seveřan v kožené zástěře a s planoucím mečem v ruce si ho měří pohledem. To ostří! Runy vyryté na něm jako by žhnuly. Černokněžník zaměří svou vůli a začne mávat rukama: jen počkej… Náhle ho však něco vytrhne ze soustředění. Malá kovová koule, jež se mu valí k nohám. Sleduje ji pohledem. „Zemři,“ zazní seveřanův ledový hlas. Ozve se cvaknutí a ostré kovové úlomky se rozletí na všechny strany… Seveřan pohlédne na rozsekané tělo černokněžníka a pak na svou paži. Z krvácející rány vytáhne kovovou střepinu a se slovy: „Příště tam dám menší nálož.“ opouští místnost.

Runový kovář, zkráceně prostě kovář, je zabíječ, kterému se zalíbilo v kovářských dílnách a který se od 6. úrovně rozhodl dále rozvíjet hlavně činnosti, při nichž si sám připravuje své vybavení, než aby se musel honit za tlupami skřetů. Nejvíce si váží dobře vyvážené čepele pokryté runami. Není nad pevnou a chladnou ocel. Odvykl si používat štít a většinu obouručních zbraní, ze kterých sáhne tak maximálně po lehkých. Od 6. úrovně je kovář automaticky tovaryšem cechu a po splnění mistrovské zkoušky při přestupu na 16. úroveň se stává mistrem. Kdo je víc?

Ke svojí specializaci získává tyto šikovné věcičky: Kovářské kladivo, Runová hůl,Kovářská zástěra.

Kovářské kladivo
Parametry: 5/+2 OČ: 0, střední, jednoruční, tupá, délka: 1 / zle vrhat: 5/+2, 7/11/15
Váha: 70 mn
Poznámka: dostane od mistra při přechodu na 6. úroveň (při ztrátě si ho musí nechat vyrobit za 50 zl) a nesmí obsahovat runy, ani démona.

Runová hůl
Parametry: 7/obr-4 +2, lehká, obouruční, tupá, délka: 2
Váha: 50 mn
Poznámka: odznak mistra. Při přestupu na 16. úroveň musí jak už bylo řečeno složit mistrovskou zkoušku a ta spočívá právě ve vykování hole. Musí být celokovová (ocel není podmínkou) a musí obsahovat runy (ne démona) a zvláště pak runu vázací, nikoli však zásobní, kouzlo projde i tak (viz Hrom).

Navíc po úspěšném složení zkoušky (nebo v případě ztráty a stvoření si nové za 100 zl), vám jeden z velmistrů do hole vloží kouzlo Hrom:
Četnost: 1× denně
Účinek: Kovář udeří holí o zem. Ozve se ohlušující zahřmění, které porazí všechny v okruhu 20 sáhů (past na odl ~ 8 ~ stojí/padá, případně při hodně špatném hodu na záchranu ochromení na 1 kolo (určí PJ).

Kovářská zástěra
Parametry: +2 ke kvalitě zbroje, ale jen zepředu
Váha: 30 mn
Poznámka: velice praktická, chcete-li trávit hodiny a hodiny u výhně. Je vyrobena z tlusté tvrzené kůže. Kovář si ji musí koupit za 10 zl.

A teď už slíbené kovářské schopnosti, aneb kovařina jako taková:

Odhad zbraně:
Kovář může od 6. úrovně, podobně jako válečník, odhadovat zbraně (platí i stejná tabulka z PPP a dalších). Navíc má však bonus +2 úrovně, jedná-li se o runovou zbraň (určí PJ).

Odolnost žáru:
Když dlouho pracujete u výhně, vypěstujete si jistou odolnost žáru a po ještě delší době začíná být vaše kůže částečně odolná i proti popálení. (to odl znamená hodnotu, ne bonus za ní)
od 8. úrovně odolnost žáru: odl%
od 10. – žáru: 2odl%
od 12. – plamenům: odl%
od 14. – žáru: 3odl%
od 16. – žáru: 4odl%
od 18. – plamenům: 2odl%
od 24. – plamenům: 3odl%
od 30. – plamenům: 4odl%

Výroba vybavení:
Kovář je schopen vyrobit prakticky cokoli, co je z kovu. (hod na kovářství za každý pokus podaří/nepodaří). jenom ty suroviny jsou drahý jako prase. Ale při výrobě na zakázku… J

Než se kovář vydá na nějakou tu výpravu, snaží se promyslet, co bude všechno potřebovat a vše si připraví (v nějaké kovárně):

Výroba nástrah:
Od 6. úrovně je schopen vyrábět tyto nástrahy: Drát, Vraní nohy, Stříbrná pavučina.

Drát
Suroviny: 5 zl
Poznámky: Nic víc než kovový drát libovolné délky. Velmi ho ocení zvláště skřeti, ocitnou-li se na jedné hromadě před kovářem, protože první o něco zakopl. Též pomáhá jezdci, který pak jen tak z dlouhé chvíle ztrácí hlavu…
Nápadnost: světlo 15%, tma –5%
Nebezpečnost: 8 (neuspěje padá)

Vraní nohy
Suroviny: 5 zl na 1sáh čtvereční
Poznámky: důmyslně spojené čtyři ocelové bodce, aby vždy jeden trčel nahoru. Nejlepší věc proti jezdcům, obrům a podobné havěti, jež se vás rozhodne pronásledovat. Pro toho, kdo má tu smůlu a stoupne na to následuje ztráta životů 1k6 za každý sáh na který vleze a past na obr ~ 10 ~ pád a zranění za 3-8 za každý sáh výšky / nic
Nápadnost: rovný podklad 10%, spletitý (listí apod.) –10%

Stříbrná pavučina
Suroviny: 20 zl za velikost 1 sáh čtvereční
Poznámky: Napněte tuto jemnou síťku z vláken z nejlepšího stříbra do chodby, nebo ji prostě na toho mrtváčka hoďte a počkejte si, co váš PJ vymyslí…

Výroba mechanismů:
Od 11. úrovně už zvládá i jednotlivé mechanizmy, aneb nástrahami sranda nekončí:Křesadlo Trhač, Šipková past, Kouzelníkova noční můra, Zámek s překvapením, Záblesk.

Křesadlo
Suroviny: 1 zl
Doba výroby: 2 směny
Poznámka: obyčejné křesadlo

Trhač
Suroviny: 20 zl
Doba výroby: 2 hodiny
Efekt: výbuch s rozptylem a zraněním: 3k6/2k6/1k6
Váha: 25 mn
Poznámka: koule z nekvalitního kovu ze dvou polokoulí, která se výbuchem roztrhne. Dá se časovat pootočením jedné polokoule o jeden zu / na 1kolo (max 5). Je pouze na jedno použití

Šipková past
Suroviny: 50 zl
Doba výroby: 5 hodin
Efekt: po spuštění (zavadí o drát) vyletí šipka.
Váha: 80 mn
Poznámka: malá kuše, drát a několik skob. U nápadnosti a nebezpečnosti postupuj stejně jako u alchymistových pastí.

Kouzelníkova noční můra
Suroviny: 40 zl
Doba výroby: 3 hodiny
Efekt: sesílání kouzel všech v doslechu má poloviční pravděpodobnost úspěchu.
Váha: 20 mn
Poznámka: malá kovová krabička, ve které začne po vytažení pojistky hlasitě cvakat, což trvá asi 4+1k6 kol. Je na jedno použití (lze za 20 zl a 2 hoďky v kovárně opravit).

„Řikal si blesk?“

Zámek s překvapením
Suroviny: 20 zl + cena jedu
Doba výroby: 2 hodiny
Efekt: při pokusu o otevření bez správného klíče – vyjede jehla s jedem
Váha: 30 mn
Poznámka: těžký visací zámek a klíč
Nebezpečnost: podle jedu

Záblesk
Suroviny: 50 zl
Doba výroby: 2,5 hodiny
Efekt: dohoří doutnák a předmět se prudce otevře a obsah zahoří (1 kolo) jasným plamenem (bílý fosfor) + posílení zrcátky uvnitř – oslnění na 1k6/2 kol při pohledu na věc (1k6 kol když je kolem tma)
Váha: 15 mn
Poznámka: malá kovová koule s doutnákem. Lze po použití opravit (za půl hodiny v kovárně a 20 zl)

Od 16. úrovně: Bronzový golem, Ocelový golem, Stříbrný golem.

Bronzový golem
Suroviny: hromada mědi a cínu za 800 zl
Doba výroby: 10+1k10 dní
Parametry: jako železná socha se změnami: nemůže mít zbraň a velikost je B+
Poznámka: lze opravovat: 1 život za 5 zl materiálu (kovář může tahat sebou), rychlostí 5 životů za hodinu, ale v případě poškození pod &#188; životů je potřeba kovárna. Golem unese 1000 mn nákladu. – Snadno se opotřebuje: udržování v chodu stojí 10 zl za týden. Navíc při pohybu vrže.
Počet run: 2

Ocelový golem
Suroviny: hromada železa za 1200 zl
Doba výroby: 15+1k10 dní
Parametry: jako železná socha ale: nemůže mít zbraň, int 4, útok pěstí 9/-2 a OČ 9, pohyblivost 15, žvt 7
Poznámka: lze opravovat: 1 život za 10 zl materiálu (kovář může tahat sebou), rychlostí 3 životy za hodinu, ale v případě poškození pod &#188; životů je potřeba kovárna. Golem unese 3000 mn nákladu. – Může reznout, je potřeba udržovat v chodu za 15 zl týdně a mazat olejem (jednou týdně za 3 hodiny páce v kovárně). Vrže.
Počet run: 2

Stříbrný golem
Suroviny: hromada stříbra a železa za 2000 zl
Doba výroby: 30+1k10 dní
Parametry: jako železná socha ale: nemůže mít zbraň, 6/-1 pěstí, int 12, velikost B
Poznámka: lze opravovat: 1 život za 15 zl materiálu (kovář může tahat sebou), rychlostí 3 životy za hodinu, ale v případě poškození pod &#188; životů je potřeba kovárna. Golem unese 1500 mn nákladu. – Nemůže reznout ani se opotřebovat, údržba stojí jen 10 zl za měsíc.
Zvláštní útok: pokud kovář použije vázací a zásobní runu a pomůže mu nějaký kouzelník (vše viz níže): golem může sesílat dané kouzlo a magy se mu regenerují 2 za hodinu. Maximální množství zásobních run je 4.
Počet run: 5

Ke golemům: pokud golemovi klesnou životy pod mez vyřazení, dá se v kovárně opravit za 5+1k10 dní a &#188; původní ceny plus cenu jednotlivých životů. Svého tvůrce poslouchají na slovo, i kdyby to znamenalo jejich zničení.

Neuvádím trvanlivost jednotlivých předmětů, ale sem tam se může časem uvolnit pružina a pak to třeba nespustí a u mechanizmů to nemusí být zjevné na pohled, takže to kovář pozná až ve chvíli, kdy je pozdě. Nehledě na to, že většina věcí je z kovů, který může v nepříznivých podmínkách reznout. Jelikož tohle všechno závisí na prostředí a zacházení s předmětem, musím toto nechat na úsudku příslušného PJ.

Runové kovářství:
Kovář si při práci zpívá, aby mu čas lépe ubíhal. Od 8. úrovně však jeho dostává tato píseň zcela nové rozměry. Stává se zaklínadlem, které vytváří magické runy. Nelze ovšem vkovat runy do již hotové věci! Musí si při výrobě hodit 2× na kovářství (za výrobu předmětu a za runu). V případě totálního úspěchu při kování runy, dostává runa větší účinek (PJ).

Tady je přehled run, které může kovář používat:
Útočná runa: +1 až 3 k ÚČ zbraně (1k6: 1 a 2 = 1, 3 a 4 = 2…)
Obranná runa: +1 až 3 k OČ zbraně
Runa krve: +1k6 k útočnosti zbraně (tohle si hází kovář při kování) Runa „vlastnosti“: +1 až 3 k dané vlastnosti
Zásobní runa: na 5+1k10 magů – na dobu neurčitou (kouzelník třeba jeden den vloží magy, a jindy je při kouzlení vybere)
Vázací runa: dokáže vázat kouzlo (viz Vkládání kouzel)
Měsíční runa: nenápadnost (třeba: toho meče si nikdo nevšimne, přejde ho pohledem). Pro pozorovatele past na int ~ 8 ~ všimne/nevšimne
Runa bojového šílenství: při použití, si uživatel háže každé kolo 1k6: 1-2 +1akce; 3-4 +2ÚČ; 5-6 -1OČ
Runa „živlu“: magická zbraň, zranění jsou brána jako zranění vybraným živlem za 1k6
Runa matení smyslů: soupeř má postih –1 k OČ (past na int ~ 10 ~ bez postihu/s postihem)
Světelná runa: věc vydává slabé namodralé světlo na 2 sáhy kolem (číst se nedá, ale do ničeho nešlápnete)
Runa štěstí: bonus k procentuálním hodům + 5-10% k dobru (platí i na hledání) a past o 1 menší

Při poškození runového předmětu je jistá (poměrně malá, kolem 5-10%) pravděpodobnost, že se poškodí i runa… závisí na PJ (kterej nebude moc velká mrcha). V tom případě ani po případném opravení předmětu, runa už svou moc už nikdy nenabude.

Dále samozřejmě není problém, si nějakou runu vymyslet, ovšem neměla by být příliš silná, aby jste pak nechodili a nemasili ostatní máchnutím meče, to by přece nebyla hra.

Kombinování run:
Ze začátku může použít jen jednu runu na jednu věc, ale postupem času a získávání zkušeností…
Od 11. úrovně: 2
Od 16. úrovně: 3
Od 21. úrovně: 4
Od 26. úrovně: 5
Na každou si ale musí hodit (viz kovářství), jestli se povedla.

Vkládání kouzel:
Kovář může při kování vložit do předmětu vázací runu, a když mu trochu pomůže nějaký kouzelník… Tohle zvládá od 15. úrovně. Kouzlo pak může seslat tolikrát denně, kolik má v zásobních runách magů. Pokud je na předmětu kombinována runa vázací a zásobní, nelze sice ze zásobní runy magy odebírat ani je tam přidávat, ale magy se samy regenerují a to 1 za hodinu.

Triky:
Mimo to věčné kování se ale kovář věnuje ti trochu boji, takže dostává další dva triky a to na své 13. úrovni: Obouruční úder, Spodní úder.

Obouruční úder
Počet akcí: 1
Zbraň: jednoruční zbraň
Protivník: jakýkoliv
Průběh: chytne zbraň obouruč a opře se do toho
Četnost: kdykoliv
Efekt: +2 k ÚČ a -1 k OČ následně

Spodní úder
Počet akcí: 2
Zbraň: nepovinná, jinak jednoruční
Protivník: humanoid stejné nebo o jedna větší velikosti
Průběh: poklek – úder levačkou zespoda
Četnost: z úspěšné obrany
Efekt: omráčení soupeře: past pro kováře na obr ~ 8 ~ omráčení na jedno kolo / nic

Tak doufám, že vás můj zabíječ alespoň trochu zaujal a doufám, že mě upozorníte na případné mouchy, jež by bylo třeba vychytat. Dále snad už jen pro hráče, jež se ho rozhodnou otestovat: „Nenechte se moc snadno zabít, ať objevíte všechny kvality daných specializací… a hodně štěstí!“ Erlandil.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

ja by som sa chcel opytat Erlandila co znamena to divne "poškození pod &#188; životů je potřeba kovárna" co je napisane pri tych kovacovych golemoch...hlavne to &#188;............inak je to super..


 Uživatel úrovně 0

Napsaný je to hezky ale je tam pár nedomyšleností. Obzvlášť u runového kováře. Ty jeho runy jsou nepřiměřeně silné. představ si např. zbraň s 5 runami štěstí. Procentní bonus 25-50% ke všem hodů a bonus +5 proti všem pastem mi přijde trošku divné. A pak bude mít ještě jednu zbraň s obranou +10 pomocí run apod.(to beru ještě průměrný případy kdy nedošlo k total uspěchům. To by byly možná i dvojnásobné bonusy) To mi přijde že jsi se nezamyslel nad extrémisty kteří si sebou budou brát 5 různejch zbraní a když bude hledat, vezme si jednu zbraň(tady upozorňuji na to že někteří hráčí se budou hádat že ten bonus platí stále protože tu není napsáno že je potřeba mít zbraň v ruce(a částečně budou mít pravdu kvůli tomu že je to zde špatně vysvětleno(doufám))) , když bude bojovat tak zas jinou a dalších 5 zbraní se zásobníky magů. Přijde mi to nicmoc. Navíc nikde neuvádíš žádnou speciální cenu takže si mohu jen domýšlet že je to zadarmo v ceně výrobě zbraně. Víš co by to udělalo s celým trhem??? Theurgové by přišli na buben a kováři taky, když je překoná někdo kdo to neumí tak dobře jako oni ale dává dárek zdarama "runu" na každou zbraň čímž překonává běžné lidské hranice.
Dal bych tomu 3*


 Uživatel úrovně 0

Takže:Hezký nápad,dobrý začáteční úryvek,propracované a dal jsi si s tím práci.
Četl jsem si to již několikrát, dokonce jsem ho již hrál, škoda jen, že nemohu hlasovat!


 Uživatel úrovně 0

supr tohle povolani musim zkusit


 Uživatel úrovně 0

toto povolanie sa mi velmi paci.dokonca za zabijace i hram,ale iba kratko.keby som mohol,dal by som 5


 Uživatel úrovně 0

Hmmm, co na to říct. Runoví kováři se vyskytují ve warhammeru a to pouze v rase trpaslíků a jedná se o velmi mocné postavy v tomto světě - takže tento kovář mi přijde nedodělaný a odfláklý za víkend. Podle mého soudu by toto rozšíření mělo být pro alchimistu trpaslíka. Slayer - další věc z warhammeru (že by Gotrek a Felix??) dle mě to je zajímavé rozšíření pro válečníka a nebo slayer jako samostatné povolání s rozšířením na drakobijce, trollbijce, kouzekníkobijce, nestvůrobijce a další bijce. Celkově se u těchto popsaných povolání nabízí takové množství variaí a možností, že těch pár stran je nic moc. celý můj svět je inspirován právě warhammerem a na runovém kováři a zabijákovi už pracuji skoro přes rok (ne moc usilovně), ale muj runový systém toho obsahuje mnohem více(druhy run, způsoby kování run, potřeby pro tvorbu run, rozdělení run, atd...), než je popis tohoto povolání. Až budu mít pocit, že je hotovo, tak to zkusím uveřejnit, sice to bude asi většině lidí na nic (krapet předělanj system), ale pro inspiraci jiným


 Uživatel úrovně 0

pěkný jenom je pro postavy moc silnej


 Uživatel úrovně 0

Celkom pekný príspevok, ale chcel by som sa autora spýtať a požadujem úprimnú odpoveď : Však si čítal niečo od Michaela Scotta Rohana?! Lebo runový kovář je postava z jeho knihy (vlastne troch) a je to tu dosť poznať!


 Uživatel úrovně 0

Originální a dobře propracované.


 Uživatel úrovně 0

Nezdá se mi to být použitelné pro postavy....