Kouzelnická Kouzla

Pulsní portál *megašáár ár ár ...ch ch ch...* Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 12

Skupina: Časoprostorová magie

Past: -

Dosah:

Rozsah:

Popis:

  • Pulsní portál *megašáár ár ár ...ch ch ch...*
  • magenergie: (100 : úroveň kouzelníka + 5 magů za osobu) krát (počet přestupů +1) + 10 za neznámou lokalizaci výstupu
  • dosah vstupní: do 5 sáhů
  • dosah přestupní či výstupní: do 1/2 úrovně kouzelníka mil od nejbližšího přestupu či od kouzelníka
  • rozsah: vstupní, výstupní a případně přestupní portály
  • vyvolání: 4 x (počet přestupů +1) kol
  • trvání: počet osob x 2 kol, minimálně ale 3 kola
  • obor: časoprostor

Toto kouzlo je výsledkem mnohaletého výzkumu těch nejlepších kouzelníků v těch rozvinutějsích magických oblastech - tzv. magických žraloků - kde potřeba cestovat znamená především potřebu dostat se z místa A (kupř. domovská universita) na místo B (kupř. ti namyšlení pouťoví kouzelníčci ze severu) a kde jakékoliv představa o cestování - nebo o nějakém nepříjemném dobrodružství cestou - působí na tvůrčí myšlení jako bič na elfy v lomech.

Pulsní portál stojí na principu kouzla Portál z pravidel (přečtěte si ho), který rozšiřuje o dvě neocenitelné funkce. První vytvořením libovolného počtu přestupních portálů umožňuje prodloužit efektivní dosah v podstatě co hrdlo ráčí a magy dovolí. Druhá umožňuje obnovit strukturu portálu zopakováním části sesílací formule poté, co jím někdo prošel - a umožnit tím bezpečný průchod dalším osobám (kupř. universitním sluhům).

Přestupní portál jsou jsou vlastně dva na sebe nalepené portály (výstupní vedoucí do vstupního). Výhodou je, že jsou na sebe kouzlem nalepeny tak těsně, že jsou neviditelné a vůbec nic se mezi ně nevejde - ani skála. Takže je můžete umístit kamkoliv - i do skály, je to bezpečné a nikdy za přestupní nemusíte platit 10 magů - i pokud vůbec netušíte, jestli přestupujete v kopci, kopci zlata nebo třeba stařečkovi za almarou.

Kouzelník si při sesílání kouzla v prvních minutách připraví všechny portály (vstupní, výstupní, případně přestupní), tyto poté v jediném momentě sešle a nechá vstoupit první osobu (bezpečně). V dalším kole obnoví strukturu kouzla (nehází si znova na seslání) a nechá vstoupit další osobu (opět bezpečně). Atd. dle libosti.

Obě tyto činnosti vyžadují značné soustředění, takže pokud sesíláte portál kterým prochází více osob a chcete jím projít bezpečně také - musíte jít jako poslední (pokud můžete věřit těm, které portálujete, může to být jistá výhoda).

Jednoduchou pomůckou je sesílací formule kouzla, neboť počet samostatných “ár” je počet přestupních portálů a za každou osobu nad první je na konci formule jednou “ch”.

Pokud chce někdo pokračovat po Vás, resp. procházet portálem bez obnovené struktury, pak klesá pravděpodobnost úspěšného projití (po 10% za osobu/kolo, stejně jako u základního kouzla). Oproti základní versi trvá pulsnímu portálu déle, než se uzavře - uzavírat se může až tolik kol, kolikrát byl obnoven - nejpozději se ale uzavře v momentě, kdy by pravděpodobnost úspěšného projití klesla na 0%.

Připomeňme, že každý obyvatel magicky rozvinutější oblasti by měl (ve vlastním zájmu) vědět, že do zavírajícího se portálu se neleze!

Pokud chce někdo pulzním portálem kouzlit, platí pravidla pro portál. Pokud někdo je v pulsním portálu v momentě kdy sesilatel obnovuje formuli (např. nějaký jiný kouzelník kouzlí), automaticky a ihned pro něho nastává efekt neúspěšného projití (ať už to znamená cokoliv).

Naopak, pokud někdo do pulsního portálu bezpečně vstoupí po posledním obnovení formule, může v něm “viset” aniž by mu cokoliv hrozilo a to až do momentu, kdy by pravděpodobnost úspěšného projití klesla na 0% - v tom momentě ovšem nastává automatický efekt neúspěšného projití.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 12

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Portálek
*Šaarling*

Magenergie: 12 magů
Dosah: vstupní portálek do 2 sáhů, výstupní do 60 sáhů
Rozsah: Vstupní a výstupní portálek
Vyvolání: 2 kola
Trvání: 3 kola
Obor: ČP

Popis:

Pod názvem "Portálek" se skrývá krátkodosahová verze pravidlového kouzla "Portál" (viz PPE). Z pravidlového hlediska toto kouzlo ve všem působí naprosto stejně (příplatek 10 magů za neznámou lokaci výstupního portálu, prostupnost oběma směry, zranění při pokusu o vstup do pevné překážky...).


 Uživatel úrovně 0

Děkuji za schválení kouzla, hodnocení i za reakce. Nejprve se vyjádřím k jednotlivým reakcím, poté bude načase, abych se vyjádřil svůj názor.

UnknownE říkáš, že pravidlově v pořádku, jen že mechanismus přestupních portálů je zbytečný. Přestupní portály mi při tvorbě dálkového cestovního kouzla jednodušše a bezpečně vyřešily problém s pravidly (a navíc problém s magenergií). Každopádně OK.

KILLMANE - souhlasím. Je to úměrné tomu, jak funguje celý systém dračího doupěte.

Dakeyrasi je mi to opravdu líto, ale kouzlo jsi nepochopil. Omlouvám se ti tímto osobně za tak kostrbatý popis, možná sis nepřečetl kouzlo Portál z DrD pro experty - kouzlem ale jistojistě žádné trvalé struktury nevytvoříš.

Kouzelník sesílající pulsní portál po nějaké době mumlání, hulákání a zuřivé gestikulace načrtne rukou (čaroděj i holí) ve vzduchu obdelník velký zhruba jako dveře (2x1m). Jedná se o dočasnou transportní bránu z páru bran nebo o první transportní bránu z řady transportních bran - mezi nimi si lze představit obousměrnou červí díru nebo hada navazujících červích děr - na konci je každopádně obdobný obdelník podobný dveřím. Čím déle kouzelník mumlá, huláká, gestikuluje, tím vzdálenější druhý obdelník zpravidla je.

Obdelníkem kouzelník buď jednoduše projde a objeví se na druhém konci - anebo někoho nechá projít, načrtne obdelník znova a nechá projít dalšího - toto může zopakovat vícekrát. Jakmile někdo projde a kouzelník neobtáhne ve vzduchu obdelník, brána začne pohasínat. Bude pohasínat setrvačností 30s až 1min 40s než zmizí úplně.
Nic po ní nezůstane - nanejvýš tak na obou stranách (či rozeseté po širokém dalekém okolí?) čistě řízlé části těl těch nešťastníků, kteří byli v portálu kdy neměli a mají tu smůlu, že jejich PJ má o hře některé konkrétní představy.


Pozadí kouzla a můj názor:

Kouzlo jsem vysadil rovnou z výhně - a ztratilo hodně na tvaru a kráse tím, že jsem ho nenechal vychladnout a nezačistil. Ve své snaze o jednoduchý a snadný mechanismus jsem přehlédl kostrbatý a složitý popis.
Možná stačilo jednodušše říci, že kouzlo pulsní portál umožní prodloužit trvání běžného portálu o 1 kolo bezpečného průchodu navíc za 5 magůá. A že umožní vynásobit dosah portálu (tedy dosah pro umístění výstupního portálu) vynásobením ceny kouzla (dvojnásobný dosah portálu - dvojnásobná cena. trojnásobný dosah - trojnásobná cena).
Formálně se tedy jedná pouze o dva doplňky běžného portálu.

Hmm. Aspoň to člověka, který si kouzlo přečte, nutí přemýšlet.


Důvod k tvorbě vychází z herní zkušenosti. V našem posledním tažení Almirem jsme se několikrát dostali k družinovému cestování portály (jsme družinka na vyšších levlech, máme trochu překouzelníkováno).

Ze začátku jsme si to užívali. Kouzelníci to mrskali po svojom, kostky jen chrastily.. Samozřejmě to nebylo jednoduché - tutam někdo neúspěšně prošel portálem, objevil se kdovíkde (pravidla v textu kouzla portál neříkají nic o tom, co se stane při nehození % na průchod - náš pj v takovém případě nebohého teleportovaného zpravidla umístí kamkoliv v dosahu kouzla. Často pěkně vysoko, asi aby se rozhlíd). Procestovali jsme takto příjemné herní chvilky.

Ale je to hodně házení a časem to omrzí. Navíc teď půlka družinky remcá, že magický cestování je vůbec nebezpečný a že tomu nevěří a že jen v nutných případech.

Proto pulsní portál. Mno, teď už to jej jen prosadit u PJ a stát se velvyslancem na jamajce.


 Uživatel úrovně 5

tak hlavním přínosem jsou tu asi ty struktury, které se zachovávají a mohou tak vytvořit síť portálů po zemi pro super rychlí přenos informací. Ale je pak k zamyšlení jak se s tím dá pracovat, protože co když mám přesun A>B>C a příště potřebuju A>B>D? umí to použít část přenosu z dřívějška něco vypustit a něco doplnit? taky jestli je vhodné vytvářet po částech a nemí tkouzlo co dokáže rovnou přesun o 50 mil...


 Uživatel úrovně 0

Rozumím důvodům proč by takovéto kouzlo mělo být, a zpracování se zdá adekvátní, akorát mi už původní kouzlo Portál nepřišlo příliš dobře vymyšlené. Je asi těžké aby rozšíření něčeho průměrného bylo nějak výrazně lepší.


 Uživatel úrovně 8

Těžko říci, co si o tomto kouzlu a jeho zpracování mám vlastně myslet, ale čistě po pravidlové stránce se mi to zdá přijatelné a nevidím proto důvod toto dálkové cestovní kouzlo schválit z tříhvězdičkovým hodnocením. Jediné, co mi z hlediska kouzla připadá zbytečné, je mechanika přestupních portálů (které jsou tam z hlediska fungování kouzla podle mého úplně zbytečné - jakoby tam byly jenom kvůli mechanice určování magenergie) - ale jinak prostě OK.