Kouzelnická Kouzla

Magické klece *Gaiola yyyy bárak* Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

Skupina: Energetická magie

Past: -

Dosah:

Rozsah: 10

Vyvolání: 2 kola

Popis:

Xxxx* magická klec - Gaiola yyyy** bárak

Magenergie: cena za svazek blesků + 1 mag za každý blesk

Dosah: 10 sáhů

Rozsah: dle dodané magenergie

Vyvolání: 2 kola

Trvání: dle dodané magenergie

Obor: EU

*Jméno barvy dle blesků

** Kouzelnické jméno daného blesku

Po seslání kouzelník sešle svazek energie podobný klasickému blesku (s pravděpodobností zásahu jako daný blesk), jen je výraznější. Tento svazek se před obětí rozdělí a vytváří ve volném prostoru kolem ní pravoúhlou klec, zasazenou do okolního prostoru, ukotvenou na dané místo, klidně i ve vzduchu kolem létajícího objektu, kde jsou jednotlivé mříže tvořeny právě výboji blesků.

Tyto mříže, ale nejsou stálé, stejně jako výboje blesků a zjevují se náhodně. Klec má barvu dle blesků, ze kterých pochází. Velikost klece odpovídá velikosti postavy a přibližně jednoho jejího kroku kolem ní a tato vzdálenost je pak nad i pod postavou. V případě pevných překážek v prostoru se klec v nich nevytváří, ale při jakékoliv změně - jako snaha o podkopání, či v chodbě vybourání se do boku, se mříže objeví i v uvolněném prostoru (klec nemusí byt spojitě návazná a v chodbě mohou být vidět jen 2 stěny klece) v odpovídající vzdálenosti.

Při každém kontaktu s těmito mřížemi je jakákoliv postava zraněna bleskem za počet životů odpovídající zranění daným bleskem (již se 100% úspěšností zásahu). Při projití je postava vystavena postupně náporu všech blesků. Pokud se takto klec vybije, tak se zruší, pokud ne, tak klec zůstává se zbývajícím počtem blesků i po smrti terče.

Pomineme-li bolest, pocit při procházení je jako při procházení vodní clonou - nebrání nám, ale cítíme ji.

Délka trvání klece je závislá na počtu blesků do klece vložených. Každý blesk zvyšuje délku trvání o 2 směny. Po těchto 2 směnách se jeden blesk vybíjí. Další způsob již byl zmíněn a to vybytím blesků.

počet blesků a velikost klece

Minimální počet bleskůVelikost
3A
52A / B
84A / 2B / C
138A / 4B / 2C / D
2116A / 8B / 4C / 2D

-Klec nelze seslat na nepřítele o velikosti E. Terče hromadné klece musí stát u sebe - na sousedících hexech/čtvercích

Příklad: Kouzelník Darius, potřebuje získat informace od démona, kterého vyvolal jeho konkurent Sario. Démon je velikosti B a není zrovna slabí, naopak ale potřebuje, aby jej donutil mluvit. Vybere klec ze zelených blesků, ale zvolí raději 7 blesků. Klec se mu zdaři zakouzlit a uvězní svého démona. Za kouzlo zaplatí (21+7=) 28 mg, které vydrží 14 směn a může zranit za 14k6 životů.

Démon netuší oč se jedná a pokusí se prostě projít a dostane zásah. Lekne se, ale zkusí to znova, protože rozzuřen. Opět dostane zásah a opět se stáhne. Chvíli řve a vzteká se, ale následně se zkusí prodrat ven. Dostane ještě 3 zásahy a stáhne se a zkusí vyjednávat. Nyní přichází Dariusova chvíle na vyslýchání. Nyní mu už zbývají jen 4 směny, ale to démon netuší, Kdyby ale Darius použil jen minimum blesků pro stvoření klece, při posledním pokusu by klec démon prolomil a ač značně zraněn by byl volný.

Dodatky pro štouraly

-Také můře fungovat jako ochranné kouzlo, kdy je terč kouzla osamocen proti přesile a tak se nepřátele ve snaze dostat k ní sami mohou zranit, ale pro něj se nic nemění když se dotkne on, zraní se taky.

-Prostor pro jednotlivce je dost omezený na to aby se v něm dalo rozumně něco dělat. Určitě se v něm dá kouzlit (pokud není vaše kouzlení podobno tanci či záchvatu), dá se uvažovat o střelbě, ale je třeba to brát asi jako past na dotkne/nedotkne, stejně tak jako třeba pokus sundat ranec z ramen a něco z něj vytáhnout. Síla pasti DÚPJ a použitá vlastnost - obratnost. -Použití klece jako drsnější arény, kdy chci mít uvnitř dost prostoru pro souboj - základní prostor 1 válečníka pro boj je klec o 1 stupeň větší - 2 B protivníci budou potřebovat 2C -> 1D prostor... 3 a 4 B -> 2D, ...

-Princip zásahu není omezen jen na dotyk mříží, tedy nejde se třeba zmenšit, či změnit v mlhu - princip je stejný jako u blesku - neřeší se kde zasáhne, zdali je terč chráněn zbrojí, či je neviděný, prostě zraní. Z klece a do klece se však dá hyperprostorovat.

-Zesílení/prodloužení klece je nemožné, ale lze seslat na cíl více klecí ve stejný čas. Cíl tak bude zasahován od každé klece, která kolem něj je a je stejně veliká. Je taky možné, že cíl bude lapen v kleci své velikosti a pak ještě ve větší kleci, která už jej zraňovat nebude. Třeba jako postupné trýznění, kdy na cíl zprvu sešlu velkou klec, kterou postupně zmenšuji.

-Možnost kouzlení do prázdného prostoru - nic nenamítám a sám podporuji myšlenku na možnost seslat toto kouzlo i jako třeba ochranu při útěku do prostoru chodby, tedy bez "živého" terče, aby pronásledující nemohl pokračovat v cestě (pokud se nechce zranit), nebo naopak když potřebujem, aby nikdo neunikl prázdným koncem na druhé straně. Pravděpodobnost zásahu pak může ovlivnit zdali se pak tato klec dá obejít, či ne (splní / nesplní svůj účel), také je možná změna, jako třeba počet blesků, protože bude stačit pouze stěna nikoliv celá klec.

-Použitelné blesky z pravidel - Modrý, Zelený, Žlutý, Červený, Fialový, Černý, Bledý (i když chtěl bych vidět čaroděje i důvod pro zakouzlení bledé klece) i Bílý, pokud používáte ještě další blesky na stejném principu není problém je použít taky (blesky většího dosahu prodlouží vzdálenost na seslání klece atp.) ...

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 13

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Zábranový blesk...
*Hinderungar barak...*

Magenergie: x2
Trvání: 6 směn
Obor: EU

Popis:

Tato blesková nástavba upravuje blesky následujícím způsobem:

- Při seslání se nehází na zásah (hází se na něj později - viz níže)
- Vytváří tenkou průhlednou stěnu v barvě daného blesku
- Stěna má standardně výšku i šířku 3 sáhy (tloušťku cca jeden decicoul)
- Umístění kdekoliv v dosahu kouzla
- Stěna "obtéká" překážky
- Kouzelník rozdělí blesky ve svazku (svazcích) do maximálně pěti dávek
- Při každém průchodu stěnou si tvorové větší než A0 házejí na zásah příslušným bleskem
- V případě prvního úspěšného zásahu se do tvora vybije první kouzelníkem určená dávka
- Pokud k zásahu nedojde, dávka není spotřebována (může být spuštěna příštím dotykem)
- Postup se opakuje, dokud kouzlu zbývají dávky, nebo dokud neuplyne trvání kouzla
- Pomocí fialových a rudých blesků může kouzelník vytvářet více stěn najednou (zachovaný princip snižování šance na zásah při sesílání vícera svazků).

Př.:

Modrá blesková stěna, 10 blesků (42 magů), první dávka 1 blesk, druhá dávka 2 blesky, třetí dávka 3 blesky, čtvrtá dávka 4 blesky, 100% šance na zásah při každém dotyku (při prvním dotyku se spustí první dávka, při druhém se spustí druhá...)

6x Rudá blesková stěna, 1 blesk (84 magů), první (a jediná) dávka 1 blesk, 60% šance na zásah při každém dotyku.


 Uživatel úrovně 5

Ascello s Iluzivními blesky jsem vůbec nepočítal, ale pokud je běžně používáte, tak lze klec modifikovat i pro tuto verzi. Kdy zranění bude podléhat stejným pravidlům, jako u iluzivních blesků (uvažoval jsem i o verzi pro bílou střelu)
K černým bleskům - toto se opravdu řešilo. Ale tobě rád odpovím: "Ano v pravidlech je omezení jen na 1 černý blesk, ale mě osobně to přijde k ničemu. Protože pak si postava může říct "Hmm, tak abych zasáhl 100%, tak vezmu modré blesky. Místo třebas 5 černých blesků na klec, použiji odhadem 45 modrých blesků. Odběr magenergie a životů je dost podobný. kouzlo pak vydrží sice náramně dlouho, když na to přijde, ale to podle mě není elegantní, to řešit takhle a já jsme pro aby se i černý a bledý blesk dali sesílat svazkově.


 Uživatel úrovně 5

Kouzlo mi přijde vysoce použitelné nápadem i vyvážené, jediná věc co jej znepoužitelňuje coby odstavení/částečné odstavení protivníka je doba seslání. Než bude zakouzleno, vyplatí se protivníka jednorázově ubleskat.

Dotaz mám k možné (?) kleci z Iluzivních blesků - když obět uspěje proti pasti, je nezraněna. Znamená jeden úspěch v případě klece celkové zrušení/prohlédnutí kouzla? Nebo se past na další výboje snižuje? Nebo v této modifikaci klec vůbec není možno seslat?
Druhý dotaz (možná se to řešilo v diskuzi, kterou jsem tentokráte jen prolétla) k množství blrsků: černý lze seslat "jen" jeden, co v případě jeho zavázání do klece?

Užitečné, jednoduché, šikovné a opravdu obohacující. 4-5, i přes nedostatek v mých očích v dlouhé době seslání se přikláním k vyššímu, prptože opravdu zaplácává jednu slabinu - je možno dát varování "nepleť se do toho, nebo budeš na škvarek", zároveň třeba zraňovat oponenta při jeho vlastním útoku a věnovat se naplno něčemu jinému.
Zařazuji do knihy kouzel své družiny.


 Uživatel úrovně 5

Nebráním se další diskuzi poštou nebo někde v putyce. Na pokračování spamení zde, asi už nikdo není moc zvědavý.


 Uživatel úrovně 0

re Folcwine: Nevidím v tvém předposledním příspěvku jediný bod, se kterým bych souhlasil. Krom toho máš ten výpočet účinnosti blesků nedokonalý(mělo by se počítat i s tím prvním bleskem, který stojí o mag víc-aby někdo náhodou nevzal ty uvedené hodnoty vážně).


 Uživatel úrovně 5

Dakeyras:
Co se týče šance na trefu klece tak uznávám je to moje chyba a měl bych si sypat popel na hlavu. Sice by mě mohlo trochu omluvit, že důležitá informace je psána v závorce, ale stejně je to stále má nepozornost.

V ostatních bodech jsem stále nepřesvědčen.


 Uživatel úrovně 5

Folcwine kolikrát ti mám psát, že klec dané barvy je SESLANÁ SE STEJNOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ ZÁSAHU JAKO BLESK DANÉ BARVY Teprve až v okamžik, kdy je terč úspěšně uvězněn v kleci, je zásah bleskem 100%. Takže kouzlem musím nejdříve zasáhnout.
Kdyby jsi to četl tak pozorně jak tvrdíš, tak by sis mohl všimnout, že je to napsáno v závorkách v 1. větě popisu a pak se to dá logicky odvodit v "dodatcích pro šťourali, kde řeším, že pravděpodobnost zásahu zde může vyjádřit to jestli se klec dá obejít, pokud ji použiji jako překážku do chodby.

g - to proto, že většina blesků má dosah právě 10 sáhů.

d - v díle píšu buď o terči, nebo postavě. Postavou myslím "hmotu terče" kterou zabere v prostoru. A nevím z čeho usuzuješ že postava se rovná jen humanoid, ale ne pes, nebo neviditelný. Klec můžeš prostě seslat na cokoliv, stejně jako blesky. U těch taky není specifikováno jestli s nimi zasáhneš neviděného, nebo psa.
A jasná definice spuštění? nevím jak jasněji to vysvětlit, než tím, že se ji prostě dotkne, jedno jestli špičkou prstu, nebo máchne celou rukou.

A past? proč konkrétně? Je opravdu hodně věcí, které se v kleci dají dělat a opravdu musím pro každou nastavit past? podle mě síla pasti DÚPJ je dostatečné kritérium.

A co jsem si já nepřečetl pozorně? narážíš na tvé dílo tady v diskuzi, nebo snad jiné dílo někde v rubrikách?


 Uživatel úrovně 5

Dakeyras:
Vynikající, takže jsi schopen najít chyby v cizím díle. Takže ještě se naučit hledat chyby ve vlastním díle. A jak vidím, tak TY sám nečteš pozorně cizí díla (ale to přeskočme, nediskutujem tady o mém patvaru, který jsem zplodil během čtvrt hodky, ale o tvém díle na které jsi měl celé hodiny jej vypilovat)

g) Co nejvíce bije do očí je rozpor mezi tím co tvrdíš v diskuzi a co je napsáno v díle. V diskuzi tvrdíš, že klec můžeš seslat tak daleko, jaký je dostřel blesku dané barvy. To je ale v rozporu s dílem kde se dostřel (dosah) právě 10 sáhů.

b, e) Další co na díle je vadného je diametrálně různá použitelnost pro různé blesky. Přebody zranění na magy u obyčejných blesků:
Modrý: 1k6 za 2 magy (100%) => 1,75 životu za 1 mag
Zelený: 2k6 za 3 magy (80%) => 1,87 životu za 1 mag
Žlutý: 3k6 za 4 magy (72%) => 1,89 životu za 1 mag
Fialový: 4k6 za 5 magů (68%) => 1,90 životu za 1 mag
Rudý: 5k6 za 6 magů (66%) => 1,93 životu za 1 mag

Bílý: 1k6 za 5 magů (100%) => 0,7 životu za 1 mag
Černý: 3k6 + 38 za 25 magů (100%) => 1,94 životu za 1 mag
Bledý: 5k10 + 100 za 65 magů (100%) => 1,96 životu za 1 mag

Takže dle pravidel efektivnost blesků roste s nejistotou zásahu. Černý a Bledý mají omezení jeden blesk za seslání, ale na druhou stranu mají nejvyhodnější poměr cena / výkon. Bílý blesk slouží k zaměřování rachejtlí a mezi ostatní moc nezapadá. Pravidla stanovují, že 1 mag může způsobit zranění maximálněza 2 životy, což u blesků jak je vidno je splněno. Nyní se podívejme vybalancování t tvého kouzla:

Modrý: 1k6 za 3 magy (100%) => 1,17 životu za 1 mag
Zelený: 2k6 za 4 magy (100%) => 1,75 životu za 1 mag
Žlutý: 3k6 za 5 magů (100%) => 2,10 životu za 1 mag
Fialový: 4k6 za 6 magů (100%) => 2,33 životu za 1 mag
Rudý: 5k6 za 7 magů (100%) => 2,50 životu za 1 mag

Bílý: 1k6 za 6 magů (100%) => 0,58 životu za 1 mag
Černý: 3k6 + 38 za 26 magů (100%) => 1,86 životu za 1 mag
Bledý: 5k10 + 100 za 66 magů (100%) => 1,93 životu za 1 mag

Z daného příkladu snad je patrné jak nevyvážené jsou v tvém provedení ty blesky. Modré jsou totálně naprd a rudé jsou OP (dost výrazně překračuje podmínku DrD 2 životy za 1 mag).

d) Stále trvám na tom, že nemáš jednoznačně definováno, kdy se klec spustí (tj. dá ťafku tomu co se pokouší projit skrz nebo se klece nechtěně dotkne):
Jaká je tedy konkrétná past pro toho, kdo chce z klece provést střelecký útok/kouzlit?
Co kouzlo považuješ za "postavu"? Dle tvého popisu může skrze klec projít pes, protože to není postava. Je za postavu považován i nehmotný duch, kostlivec nebo například elementál?


 Uživatel úrovně 5

Folcwine - přepsals to do vlastního způsobu myšlení, aby ti to lépe vyhovovalo. Mě třeba tvůj popis přijde kostrbatý. Taky jsi pozměnil kouzlo dost razantním způsobem.
Podle tvého popisu bych třeba naznal, že kouzlo vytvoří klec rovnou kolem cíle a je jedno jestli má přímí výhled, nebo ne. Což už není přímá návaznost na blesk, ale jen tím, že jej pak používá jako vnitřní prostředek k udržení terče.
Také kouzlo sešleš se 100% zásahem s tím, že pak pravděpodobnost zásahu řešíš pro jednotlivé zásahy. Při seslání 10 blesků, tě pak hráč bude proklínat, protože si bude muset hodit 10x pravděpodobnost a pak až 10x i počet životů. Navíc dle mé myšlenky je to to hloupost, protože u blesku je pravděpodobnost zásahu v tom, že blesk je těžší ukočírovat a když netrefíš, tak prosviští kolem. Tady ty blesky prostě jsou ukotveny v jednom prostoru, kde se prostě míhají "rychlostí blesku" a tak je možnost zásahu podle mě prostě jistá.
- zde se objevuje podle mě jediná skutečně přínosná připomínka a to o odražení blesků


dál tam píšeš, že cíl v podstatě nemá šanci než dostat jeden zásah nebo všechny, což je taky dost nepříjemná vlastnost, pokud bych rád terč nechal na živu i po tom co se pokusí projít, ale vzdá to.


"Klec neovlivňuje střelecký útok ani průchozí kouzla." tohle jsem považoval jako zřejmé - nenutné vysvětlovat, spíš jako vysvětlit, jestli to jde i zevnitř klece, což jsem provedl zmíněním na možnost pasti, že každý pohyb není samozřejmý.
"Klec se spouští vůči všemu, co má zranitelnost J (bleskem) > nebo = 1/4. " krom toho že je zápis proveden kombinací textu a numerických značek jsem měl prvně problém rozluštit oč se jedná. Následně, mě přijde zbytečné to zmiňovat. Podle mě se kouzlo seslat může a bude fungovat, jen terč prostě nebude zraňen, stejně jako při zásahu bleskem. (i když ty už nepoužíváš princip blesku, ale rovnou stvoření kolem postavy...)
"Klec vždy musí být kompletní (tj. všechny stěny + strop) a nesmí být v době seslání nikde ničím ani nikým přerušena." - absolutní snížení použitelnosti. Klec tak nemůžu seslat libovolně, ale jen na volném prostranství, což mi je v hradě s nižším stropem, užší uličkou, či pouhým terčem v rohu místnosti naprosto k ničemu. V podstatě bych mohl začít spekulovat jestli i meč či štít trčící do prostoru už můžu považovat jako dostatečné prostředky pro necelistvost klece a tedy i její selhání.
"Klec je vázána na podloží, sama o sobě se nehýbe (tj. klec může být na pohybujícím se voze, ale nelze posouvat klecí např. v hradním sklepení).
"
Z tohoto chápu, že se z klece dá utéct tím, že se podhrabu, prolomím dno atp.. to taky není zrovna důmyslné. Taky nepoužitelná na poletuchy.


 Uživatel úrovně 0

Večer jsem si z vašich verzí zkombinoval svou verzi...z Folcwineho verze jsem použil pouze větu
"Klec neovlivňuje střelecký útok ani průchozí kouzla. "
a potom rozsah kouzla
"Základní velikost klece je jedno pole do výšky 2,5 sáhu (tedy pojme humanoida až o velikosti C.
Pokud je při sesílání klec tvořena větším počtem nábojů, je možné aby byla dle přání sesilatele větší a to nejvýše:

počet nábojů / velikost na čtvercovém poli / velikost na hexovém papíře / maximální výška klece
1 / 1 pole / 1 hex / 3 sáhy
5 / 2x2 pole / 3 hexy se společným vrcholem / 4 sáhy
10 / 3x3 pole / 1 středový hex a všech sousedních 6 hexů / 6 sáhů

zbytek mi přijde lepší v originálu