Kouzelnická Kouzla

Vykosťovák **ossa decorpus** Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9

Skupina: Vitální magie

Past: Roz + Odl ~ 7 ~ !

Dosah: 1

Rozsah: 30

Vyvolání: 2 kola + viz níže

Popis:

Varování číslo 1! Pokud Ti nebylo ještě 18 let nebo jsi neviděl několik amerických (akčních) filmů, prosím nečti dále, údajně by Tě to mohlo zkazit, neboť je údajně příliš brutální.

Varování číslo další! Při čtení tohoto příspěvku raději nejezte, neboť slabší povahy by mohly znečistit sebe i okolí...

Pro ty co nemají času na čtení nebo jsou líní: počáteční příběh nic zásadního nepřináší...

Byl krásný den. Sluníčko svítilo, na nebi ani mráček. Bylo krátce po poledni a ve Velkých Ředkvičkách šli jako každé odpoledne hobiti na pole, plít ředkvičky. Šli a vesele se bavili. Pohlédli na svá vypletá políčka, která ráno tak krásně vypleli, ale co to? Na políčkách jen prach a bodláčí a ... A taková divná postava v plášti, snad elf. Zděsili se. On se však jen smál... Vzali kamení a vykročili k neznámému. Neznámý jen rozpřáhl ruce a jedna hobitka začala až po krk zamrzat do kostky ledu. Studilo to a strašně bolelo. Křičela. Ostatní se vyděsili a přiskočili jí na pomoc, ale neměli šanci. "Dívej se, dívej, co se bude dít!" zakřičel neznámý. "Slamíku, Bodláku, Lilio, Štěstíku! Obklopíme ho!" vykřikl nejstarší z hobitů. "Jistě, pane Stoklásku!" Hobiti nejdřív hodili kameny, měl to být klamný manévr to s tím obklopením. Kamení letělo. K neznámému však nedoletěly. Zastavila je jakási neviditelná bariéra. Chytli motyčky a rozběhli se naň. Neznámý na to nic. Jen zlehka hýbal rukama a divně kroutil prsty.

Elf se na ně zašklebil a zakřičel. "Stůjte!" Hobiti se zastavili. Koukli se na sebe a ... Aby viděli, jak se Slamníkovi propadají oči, tváře, jakoby dovnitř, do hlavy. O chvilinku později z něj začala stříkat krev, jasná červená krev, snad miliónem malinkatých dírek, z těla. Řval, strašně řval a padajíce k zemi se svíjel v křečích. A nekřičel sám... Spolu s ním se na zemi svíjeli také Bodlák i pan Stoklásek. Bodlákovi něco probodlo břicho - snad žebro a z břicha mu lezly střeva, nebo co to bylo, a z nich jeho dnešní oběd - jitrnice se špenátem, řádně rozkousané, rozžvejkané a natrávené, vypadalo to už spíš jako... Pan Stoklásek stál na nohou, opíral se o svou motyku a jeho nohy se jaksi nepřirozeně kroutily a křivily. V očích jen děs a bolest. Poté mu z jedné vylétla kost... Dlouhá kost, tak dlouhá, že každý hobit by pochyboval, že je jeho. Za ní druhá a třetí a ... A pak už lítali kosti i z ostatních hobitů. Vylétlé kosti celé od krve se skládaly na hromádku před neznámého. Pan Stoklásek se sesunul na zem, na tu změť krve, střev a jejich obsahu. Na něj nebo spíš na jeho jak cedník děravé tělo, ze kterého ještě vytékala krev, dopadl jeho klobouk, děravý - asi jím prolétla nějaká kost. Z Bodláka zbyla jenom jakási "kaše". Hnědozelená "kaše", po které pomalu tekla jasná zpěněná krev, ani on už neměl žádnou kost v těle. Ze Slamíka bylo poznat snad jen místo, kde byl - krev, oči a mozek - šedobílý jaksi rozmašírovaný a tekl do prohloubeniny směrem k přeživším.

Zkrvavené kosti, zadělané ještě od krve a mozku nebo Bodlákovo oběda – to šlo špatně poznat, se před neznámým začali skládat - v kostlivce. "Slamíku, Bodláku, Stoklásku! Doprovoďte své kamarády zpátky do města!" Kostlivci se zazubili, v očích se jim jaksi zablesklo a rozběhli se za Lilií a Štěstíkem. Ty dva stáli zprvu jako přikovaní a s hrůzou ještě sledovali ty mrtvé hromádky, které byli ještě před chvílí jejich přáteli. Pak se v nich zmohla jakási síla a donutila je běžet jako nikdy v životě - zpět do města. Jejich bývalí kamarádi - teď kostliví, se hnali za nimi, od zkrvavených kostí se odrážely sluneční paprsky. Hobitka byla stále zamrzlá v kostce ledu. Neznámý k ní přišel. Za ním se objevil někdo další. "Lichu! Tu iluzi života si už můžeš sundat." Z licha zmizel elfí obličej a zbyl jenom ten jeho šeredný kostnatý a poněkud zpráchnivělý. "A teď jdi do města a zabij starostu - vykostit prosím!" "S radostí, můj pane!" Zazubil se lich odvraceje od hobitky zrak a rozběhl se do Velkých ředkviček.

...

Hobiťata doběhla do města před kostlivcema. Strážní kostlivce okamžitě zabili. Ve městě začal rozruch. Strážní pobíhali sem a tam. Do toho mumraje vstoupil lich. Uviděl starostu. Starosta šel přímo na něj. Strážní do licha stříleli, ale dopadlo to stejně jako s těmi kameny. Obklopili ho. Lich se chvíli soustředil a ... lichovy zpráchnivělé a věkem sešlé kosti se rozprskly na všechny strany. Strážní, co jej chtěli zastavit, teď padali k zemi s kostmi snad všude. Ten žebro v oku, onen zas holeň v krku. Městem se rozléhal křik. Kaluž krve pod strážnými se zvětšovala. Starosta něco zakřičel. Pár strážných se hned rozběhlo do jeho alchymistické dílny. Nebe se zamračilo. Temné mraky jakoby se stahovali nad město. Pak přišel On. Nekromant. "Byli jste ke mě sprostí, vyhnali mě odsud, házeli po mě kamení, teď se hřejte v mé přízni zase vy!" ... Pak se ozval jen ohlušující hrom, nekromant zmizel nebo si to alespoň všichni mysleli a do města začali všemi branami pronikat kostlivci, zombie, ghůlové i přízraci, fextové, umrlci i jiní nemrtví. Pak šel nekromant dál do města, šlapajíc po ještě teplých mrtvolách z nichž kromě krve teklo i mnoho dalšího, jejich čerstvých vnitřnostech, jež se v pomalu zapadajícím slunci tajemně leskly, drže v ruce černou růži...

...

Velké Ředkvičky byly úplně zničeny a dlouhá léta trvalo, než se vůbec někdo do města odvážil vstoupit a začal odklízet trosky...

Popis kouzla, aneb tady končí veškerá legrace...

Toto úžasně nazvané kouzlo se chová přesně podle jména. A totiž se své oběti pokusí vytrhnout všechny kosti z těla - tedy je vykostit. Pokud terč (terče) neuspěje v hodu proti pasti, všechny kosti mu vylétnou z těla, což se v podstatě rovná okamžité smrti. Kosti jsou celé.

Částečné vykostění

Kouzelník se však může rozhodnout, že terč zbaví pouze kostí končetin. Pak terč ztratí 1k6 životů za svou úroveň (maximálně krát 9) a za každou končetinu, přičemž terči s vykostěnýma ručičkama a nožičkama musí zbýt alespoň 1 život (tedy, vykostěním končetin nelze nikoho zabít, ale může vykrvácet DÚPJ...). Jestliže se rozhodne pouze pro jednu kost, zranění se úměrně zmenší.

Následky pak nechávám na PJ, nechť se ale řídí logikou, páč s rukou bez kostí toho asi moc nezvednem a s největší pravděpodobností se objeví krvácení. Jestliže se kouzelník rozhodne terč zbavit kostí hlavy nebo kostí hrudníku (dvě tři žebra nevadí) či páteře, terč automaticky umírá. Vykostění pouze některých částí těla se na potřebné magenergii kouzla nijak nepromítne.

Tímto kouzlem lze "zaútočit" na tvory velikosti A-C. Chce-li někdo "zaútočit" vykosťovákem na bytost velikosti D, spočítá potřebnou magenergii podle tohoto vzorečku 5*životaschopnost +2. Bytosti velikosti E tímto kouzlem nelze nijak ovlivnit.

Kouzlem lze zabít (nebo poškodit) pouze bytosti s vnitřní kostrou (tedy žádný hmyz, sochy, nevidění, ...).

Tímto kouzlem je možné zneschopnit také nemrtvé - na kostlivce a zombii a jiné hmotné nižší nemrtvé to funguje na 100%, neboť jim kouzlo (zcela omylem) zničí i "magenergické vazby" udržující tělo "v chodu" a tím je definitivně zničí. Vykostěného nižšího nemrtvého nelze znovu oživit.

Mumii a fexta a jiné vyšší hmotné nemrtvé, tato "nepříjemnost" pouze zneschopní na dobu rozdíl úrovní kouzelníka a nemrtvého hodin (minimálně však na 1 hodinu), pak se jim vytvoří kosti nové. Na spektru toto kouzlo nemá vliv a tímto kouzlem indisponovaný upír se zotaví během doby - rozdíl úrovní upíra a kouzelníka kol (minimálně 3 kola). Životy mu neubudou a po tuto dobu je pouze zcela paralyzovaný (tento odstavec platí, pokud to umožňuje Váš svět, jinak DÚPJ).

Uspěje-li terč (přehodí past), to co chtěl kouzelník, aby se stalo terči (terčům), se stane jemu (kouzelníkovi). Jestliže je terčů více, kteří přehodí past, pak se stane kouzelníkovi to, co se mělo stát terči, který past přehodil o nejvíc. Přehodí-li (nějaký) terč past o 6, tedy totální úspěch, bude kouzelník vykostěn úplně, nehledě na to co chtěl, aby se stalo terči.

Magenergie potřebná pro seslání se spočítá pro každý terč zvlášť a pak se sečte. Tedy (2*životaschopnost 1. terče + 2) + (2* životaschopnost 2. terče +2) + (2*životaschopnost 3. terče +2) s tím, že terčů může být i méně – jeden nebo dva. Na past si hází každý zvlášť. Chce-li kouzelník zvýšit past, musí za každé zvýšení pasti o 1 obětovat minimálně životaschopnost terčů + 3 magů. Past se zvýší všem terčům o 1.

Příklad: Koukněme se do příběhu. Lich seslal vykosťovák na Bodláka (2. úroveň), Slamníka (2. úroveň) a pana Stokláska (4. úroveň) k tomu spotřeboval (2*2+2 + 2*2+2 + 2*4+2=) 22 magů. Kdyby si nebyl lich jist zda uspěje, mohl by zvýšit past o 1 za (2+2+4+3=) 11 magů.

Kosti vylétající z terče (terčů) zraní další osoby pouze pokud se nacházejí do zhruba 5 sáhů od terče (může se mírně lišit) a okolo stojící si musí hodit proti pasti Obratnost ~ 8 ~ nic/zranění za 1k6+2 životů, přičemž si zasažený může od zranění odečíst ještě kvalitu zbroje nebo i štítu. Všechny kosti neletí jedním směrem. Ve vzdálenosti 3 sáhy od terče je zranění poloviční a ve vzdálenosti 5 sáhů od terče je poloviční i past. Pokud sesilatel zvýší past na úspěch, zvýší se past i na uhnutí kostem. PJ může past případně zvýšit za okolní podmínky (těsné prostory atd...).

Po seslání kouzla je už celkem jedno, kde se nachází kouzelník a kde oběť, oběť se tedy může od kouzelníka libovolně vzdálit.

Příklad: Starosta, který byl terčem kouzla přehodil past o 9 a tedy totálně uspěl, vzhledem k tomu, že lich byl obklopen strážemi, to asi není moc úspěšné... Ale zpět. Strážní si musí hodit proti pasti Obratnost ~ 8 ~ ... což velká většina z nich nepřehodí, kdyby chtěl být lich úspěšnější a zvýšil past řekněme o 4, tak by starosta stejně vyhrál, protože lich ho chce vykostit, ale vojáci by past už tuplem nepřehodili ... a tak se stane co se stane...

Bolest až na kost

Vykosťovák má však ještě dvě zajimavá doplnění, která stojí za to...

Sesilatel může nechat kosti oběti se v těle lámat a kroutit 1 až 3 kola, což terči způsobí strašlivou bolest, než nakonec poslušně vylezou. Trpícímu terči si kosti dělají co chtějí - kroutí se, lámou v těle a pomalu se derou ven a čekají už jen na to, až budou moci tělo opustit. Během této doby, kdy terč nesnesitelně trpí (a obvykle i křičí), má -5 ke všem hodům (i k úč, oč) při vykonávání jakékoliv fyzické činnosti (útěk, obrana, vyšívání atd. ...). Ale je zde ovšem riziko, že na terč někdo může seslat rozptyl kouzla nebo něco podobného (třeba ho zmrazit) a od vlastní zkázy jej zachrániti...

Každé kolo je trpící terč zraněn za 2k6 životů. Kouzelník si může určit, který z terčů a jak dlouho bude trpět. Pokud je terč zmražen (zkameněn, postaven mimo prostor a čas, atd.) na dobu delší jak jednu hodinu, efekt vykosťováku se už neprojeví a kouzlo předčasně skončí.

Ale všechno něco stojí. Kouzelník může nechat oběť trpět maximálně 3 kola. Tuto dobu musí určit při vyvolávání a během trvání kouzla již tuto dobu nelze měnit, přičemž si může vybrat, který terč bude jak dlouho trpět a jestli vůbec... Za 1 kolo kdy se jeden terč bude svíjet v bolestech, si musí kouzelník připlatit 2 magy.

Bolest nepůsobí na nemrtvé. Pokud na nemrtvého někdo sešle vykosťovák s bolestí, budou pouze normálně zraněni za 2k6 životů, ale během této doby mohou dělat co uznají za vhodné, i když mohou být trochu omezeni v pohybu...

Přidání bolesti nijak neprodlužuje vyvolávací dobu.

Kosti jsou rozlámané a poničené, a proto pokud z něj chtít vytvořit "klasické bestiářové" kostlivce, bude si ty kosti muset nějak (kouzlem) opravit.

Jak bude takto trpící terč kouzla působit na ostatní nechávám na popisu PJ a případné postihy taktéž.

Přiklad: Když naši tři šťastlivci 3 kola trpěli, stáli licha (3*2+3*2+3*2=) 18 magů navíc.

Červení kostlivci

Psychologické účinky tohoto, již tak úděsného, kouzla lze posílit sesláním dodatečného kouzla za 7 magů za kostlivce (maximálně 3 kostlivci), které prodlouží vyvolávací dobu o 1 kolo.

Po vykostění terčů se z vylétlých kostí začnou skládat, kdekoliv v okolí 4 sáhů od terče (respektive terčů), kostlivci (za 1 kolo) s životaschopností 1 a vydrží 2 směny i na slunci, neboť to nejsou nemrtví, pouze magií ovládané kosti (tedy se stvoří i z rozlámaných kostí), kteří jsou v příštím kole připraveni na rozkazy od kouzelníka, což prohloubí psychologický efekt. (Sindor dokonce v MS prohlásil: "totální recyklace nechat se umlátit vlastní kostrou...").

Ze stejného důvodu tyto kostlivce nelze zmámit nekromantovou zvláštní schopností ani jinými zaručenými prostředky typu znič nemrtvé atd. pouze rozptyl kouzla je to pravé. Po skončení doby trvání nebo jejich zničení se rozpadnou a jsou-li hodně poškozené, nelze je použít pro vyvolání nemrtvých (leda by si někdo ty kosti spravil).

Kouzelník si při vyvolávání může určit směr i vzdálenost (maximálně 6 sáhů) od terče kde se složí z kostí úhledná hromádka z níž následně povstanou kostlivci.

Toto podpůrné kouzlíčko je součástí vykosťováku a nelze ho seslat samostatně. Padne-li terčům úspěch nebo totální úspěch a kouzelník chtěl, aby se po vykostění složil kostlivec, stane se tak. Kostlivec však nebude nic dělat, páč nemá rozkazy od svého (zřejmě mrtvého) pána...

Není důležité z kolika kostí se kostlivec složí, neboť ho ovládá magenergie, ale minimální počet kostí je alespoň 5 ("nožičky", "ručičky", ..., ale hlavičku nemusí mít).

Příkaz kouzelník nemusí ani vyslovit, stačí jenom pomyslet, avšak kostlivci musí být nejdál 30 sáhů od něj. Příkaz lze kostlivcům dát i při sesílání podpůrného kouzlíčka, ale ten stojí 2 magy navíc. Kostlivci plní rozkaz jakmile ho dostanou, ale nesmí to být nic složitého (řekněme, že pro tyto případy mají jakoby inteligenci 2).

Kostlivci mají právě 7 životů.

Příklad: Lich spotřeboval na kostlivce (7+7+7=) 21 magů, protože příkaz jim dal až po té, co sám dočaroval.

Přežije-li někdo vykostění končetin (když dřív nevykrvácí) nebo někdo terči zachránil během doby, kdy trpěl, je uzdravení a obnovení funkce končetin, bez magické podpory (nějaká zapomenutá kouzla, mocné bytosti, ...; kovové protézy, ...) v podstatě nemožné. A i tak to trvá velice dlouhou dobu.


Toto kouzlo se vždy trefí.

Kouzelník musí na oběti kouzla vidět a musí se nacházet do 30 sáhů.

Toto kouzlo může bez omezení používat i nekromant (nikoliv však mág).

Zvláštní případy, aneb co hráči nemusí (by neměli) vědět

Vykosťování mrtvých obětí

Mrtvou obětí nemysleme nemrtvé, ale třeba králíka, srnku nebo i hobita, atd. V tomto případě se nehází proti pasti, protože tělo nebrání jeho duše, a úspěch je automatický.

Terč má zbroj

V případě zbroje kožené nebo vycpávané se nic zvláštního neděje, zbroj je jenom místy proděravělá.

Oběť v šupinové nebo kroužkové zbroji jaksi "naboptná", protože tyto zbroje jsou pevnější než třeba kožená, ale zase jsou víceméně pružné - prostě kosti se o tuto zbroj zachytí a nikomu neublíží.

V případě jakýchkoliv pevných zbrojí - plátová nebo rytířská - je z terče celkem slušná sekaná, protože kosti už sami o sobě udělají pěknou spoušť a když je tvrdý kus plechu odrazí zpátky, je z vnitřností terče ještě tekutější "omáčka" (i s kousky masa - ňam, ňam). V tomto případě část kostí nevyletí a zůstanou uvnitř oběti a část kostí se bude snažit najít si cestu kudy to půjde - žebra budou lézt krkem a když bude mít terč nějakou helmu, tak mu bude z hledí kapat kromě krve a možná oběda i rozmašírovaný šedobílý mozek s krvavou omáčkou. V tomto případě také kosti nikomu neublíží.

Srostlé kosti

Některé kosti v těle jsou srostlé či pevně spolu spojené (lebka, pánev). Kouzlo je jednoduše rozebere na jednotlivé kosti a nechá je provést svůj "účel". Případně je rozdělí na menší části.

Kosti zblajznuté jakousi červojdní existencí a podobné chuťovky

Vykosťovák je celkem chytré kouzlo, ale normálně není možné jej seslat i na nějakého přerostlého červa, který se právě napapal vaším přítelem hraničářem. Nebo v případě seslání tohoto kouzla na draka, jenž si pochutnal na válečníkovi, se nepočítá s válečníkem, ale s drakem, jak při určování magenergie, tak při hodu proti pasti. Kouzlo má holt radši "živé maso"...

Proto, bude-li někdo tímto kouzlem odstraňovat rybí kůstku z krku svého spoludružinníka, budiž mu PJ milostiv...

Pokud ovšem kouzelník přesně ví, kde se oběť nachází a přidá 10 magů, přeci jenom může oběť vykostit... Bohužel to ale prodlouží vyvolávací dobu o 1 kolo, kdy se kouzelník soustředí na místo pobytu oběti, a sníží past o 4 (na 3). Pak je kouzlo schopno opravdu vykostit toho červa (teda hraničáře v něm) nebo našeho mrtvého válečníka, jenž zasytil draka. Kosti pak zraní našeho "červíčka" (draka, či cokoliv jiného) za úroveň sežraného (či sežraných - sčítá se, ale kosti dalších obětí musí být ještě přítomny) *3 životů. PJ nechť se řídí svou úvahou, co je a co není možné.

Příklad: Válečník Eragon byl spolknut divokým drakem a jeho přítel nekromant Kerigor v tom vidí šanci jak zabít draka a pomstít přítele. Zatímco zbytek družiny zaměstnává draka, Kerigor se soustředí na kouzlení a po 3 kolech a 40 mazích (Eragon je na 14. úrovni), Eragon neuspěje a tak se náhle z Eragona v dračím žaludku stane "střepinová bomba" a zraní draka za (14*3=) 42 životů. Jen škoda, že nikdo kromě bojovníka Magnuse nevěděl, že se Eragon nechal sežrat schválně, aby vyzkoušel fintu, jenž se nedávno naučil...

Rohy a jiné kožní deriváty

Tímto kouzlem je možné vykosťovat, jak už název napovídá kosti, nicméně kost obalená rohovinou nebo v krajním případě i rohovina (kopyto) se dá ještě do pole působnosti kouzla zařadit. Není ale možné tímto kouzlem ovlivňovat vlasy, vousy, chlupy, srst, šupiny a podobně, protože to už mezi kosti počítat nemůžeme. Případné nejasnosti nechť vyřeší PJ podle své rozvahy.

Další možná řešení neobvyklých situací - různá kouzla a podobně, které sem zde nezmínil (ať už sem na ně vůbec nemyslel nebo mi bylo doporučeno je sem necpat a zbytečně popis neprodlužovat), ať vyřeší PJ po zvážení všech okolností a taky toho, že vykosťovák má rád krev a živé maso...

Pokusil sem se zde nastínit několik možných výjimek, ale hráči a PJ, mohou přijít na daleko zajímavější a zamotanější otázky, proto ať rozhodne rozum a zábava při hře než-li svár. Případné zajímavosti či otázky mi pak klidně pište, ať se taky pobavim a v případě otázky potrápim...

A začíná sranda...

Na závěr bych chtěl poděkovat Legarovi, Sindorovi, Darnathornovi, Sukovi, Aritmovi a Tuvymu za jejich snahu nalézt v tomto kouzle chyby a taky za to, abych se nad vykosťovákem zamyslel hlouběji...

Vykosťovák jsem publikoval před pár lety na svých osobních stránkách týkajících se DrD(+), toho času na adrese: http://deniksilenehopj.wz.cz.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 9

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Vyprošťovák
*Hye expediom*

Magenergie: 7 magů
Dosah: 0
Rozsah: Koule o poloměru 5 sáhů
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned
Obor: ČP

Popis:

"Vyprošťovák" je specializovanou verzí kouzla "Hyperprostor". Při vývoji tohoto kouzla došlo ke znemožnění přesunu do neznámé oblasti a bylo nutné obětovat podstatnou část dosahu, a sice ku prospěchu "osvobozujících schopností" - tam kde "Hyperprostor" přenáší kouzelníka prostě a jednoduše se všemi věcmi, které má u sebe, "Vyprošťovák" mu umožňuje po sobě zanechat libovolné nemagické věci, které s sebou hyperprostorovat nechce - kouzlo se tedy dá použít i pro úniky z pout a jiných podobných znehybňovacích prostředků (kouzlo nic netrhá - prostě kouzelníka dokáže odhyperprostorovat i z pod pout nebo z pavoučí sítě).


 Uživatel úrovně 5

Celkově vzato bych řekl, že pravidla jsou kompilována tak, že se na ně blbě šroubuje jakákoliv novinka a nový prvek přestože, tvoření kouzel je jakž tak popsáno v pravidlech pro experty, přesto tam není vůbec osvětlený počet magenergie potřebných na kouzla a jejich efekt. O jiných věcech ani nemluvě.


 Uživatel úrovně 0

Dakeyras: Ano, ale stále je tu ten aspekt, že ta (ostatní) kouzla nebyla vytvořena podle nějakých předem daných pravidel, ale jak to zrovna přišlo autorům na mysl a v průběhu verzí se mírně měnila. Proto je zde stále problém ve vnímání váhy jednoho až x magů na činnost kouzla. Co se jednomu zdá moc, to je pro druhého málo. Všechno jsou to názory a nelze říci, který je správnější. V tom je možná ten problém, tedy spíš v tom, že zastánci těchto názorů běžně neustupují.
Třeba se s tím DrD 2.0 popere lépe.


 Uživatel úrovně 5

Gonzálesi to je pravda pravdoucí. Zde ale máme aspoň malou nápovědu v podobě toho, že to bere životy/zabíjí, což lze alespoň porovnat s jinými kouzli. Jiná kouzla, která mají účinek nepřeveditelný na životy je už o hodně obtížnější jak říkáš.


 Uživatel úrovně 0

Hele, Skewere,
přiznejme si, že kdyby tam nebyly ty dodatky o tom, jak se to chová, když... tak se objeví zase někdo jiný a bude tvrdit, že dílo je nedotažené a odfláknuté a že mohlo být delší. Nemůžu se zavděčit všem. A stejně se ještě přišlo na některé případy, které nejsou podchyceny a v průběhu hraní by se jistě přišlo ještě na další.

Ano, se svým písemným projevem se snažím něco dělat, protože ho nevydejchává víc lidí (jeden profesor mi komentoval jednu práci, jako že je psána poměrně epicky), ale alespoň je to jiné. Navíc celé dílko je schválně napsáno tak, aby kontrastovalo na nechutnosti a morbidním humoru a běžnému stavu až idylce (v příběhu).

Dakeyras: ono jednou prostou převodní tabulkou sice můžeš postihnout malé procento útočných kouzel (blesky), ale stejná tabulka si nedokáže poradit s jinými typy kouzel. Je jeden mag na trvalý účinek xy málo nebo přiměřeně? Má stát kouzlo na škrábání brambor 1 mag za kolo nebo za kus? Tohle to nepodchytí, stejně tak kouzla typu Mvm nebo Vykosťovák.


 Uživatel úrovně 0

Komplikované kouzlo s několika různými možnostmi seslání, pár úpravami... Jo, a není pro slabé povahy, nejspíš.

Hm, nevím, idea celkem ok, ale proč se to kouzlo topí v takové hromadě pravidel, co-kdyby vyjímek a věcí, které by hráči neměli vědět (z mě neznámého důvodu).
A chvilkama se mi nelíbí jazyk, kterým je to napsané. Je to takové... žoviální. Jako

Hej, zůstane z něj rozšmelcovaná hromádka vnitřností a krve, weeee! Ten má ale pech, hahaha!

Urh, nechutné kouzlo a podobné humorné zlehčování mi k sobě prostě nejde, nelíbí se mi to.

Nevím. Hvězdičku navíc, kdyby se mi líbil styl psaní. A druhou, kdyby to mělo tak třetinovej obsah, očesanej o tu hromadu podrobností, díky kterým z toho mám dojem, jakoby povinností příspěvku bylo pokrýt co největší množství situací a odpovědět na co nejvíc otázek.


 Uživatel úrovně 5

Gonzálesi je fajn, že jsi se objevil a vysvětlil :D
Je to teda hodně uleželá svačinka, naštěstí se spíš podobá vínu, nežli plísním :D

Jinak argument, že se jedná o instant kill je i není důvodem. Když vezmeš blesky tak drtivou většinu z nich můžeš seslat ve větším množství. Viz základní případ kdy jsi určil 3 postavy s úrovněmi 2/2/4 a vypočítal množství na 22 mg což přesně odpovídá 7 zeleným bleskům, tedy 14k6 -> 14 - 84 životů s tím, že zlatý střed je 49 životů což by ustála jen trojička válečníků, popřípadě hraničářů kteří měli štěstí na hody. A protože zde je brána odolnost, tak kouzelník je v nevýhodě, tudíž proti válečníkům by mohl posilovat (nebo si být jistý rozdílem úrovní) a pokud by posiloval past byť o jedna tak množství magenergie by odpovídalo 10 zeleným bleskům a 70 životům, což je jistá smrt i pro trojčku krolílch válečníků na této úrovni.
Doufám, že se ve své počtářské a pravidlové úvaze nemýlím

Ale psychologický efekt je nepopíratelný


 Uživatel úrovně 0

Ahoj,
prvně děkuji za schválení.

Někde se musela stát chybička, neboť v parametrech kouzla se zde neobjevily:
Rozsah: 1-3 tvorové
Trvání: ihned
Kdybys byl tak laskav, UnknowNe, a opravil to.


Nathaka: Proč si kouzelník vezme (a použije) Vykosťovák? Asi to bude stejné jako u Mago mega mix - je to instatnt kill (když to řeknu po anglicku) a je to na rozdíl od blesků a ohně originální, ale má to drobný nepodstatný detail v podobě možného sebezničení.
Pokud se však podíváme na psychologický efekt takovýchto kouzel - po blesku/ohni zbyde jen ohořelý kus (těla), po vykosťováku zbyde něco, z čeho potupně vrhne nejeden rek (zejména elfové a jiné postavy se slabší odolností s tím budou mít problémy). Nemluvě o tom, když to někdo provede před očima družinky a ještě na ně pošle kostlivce.
Kouzlo nebylo sepsáno pro široké masy kouzelníků - pro mnohé by to mohlo být eticky sporné (stejně jako ten Mvm či duševní rozštěp aj.).

Fafrin: Vyšší magová náročnost větších tvorů: ano, mvm to nemá, já jsem ale při tvorbě seznal, že by možná bylo vhodné to tam dát - je to jen můj autorský nápad. Obhájit by se to mohlo např. tím, že se jedná o opravdu velké potvory a v rámci stability (nebo posílení) kouzla je třeba další magenergie. Ale pokud se PJ s hráčem domluví, pak není problém toto nepoužívat.
Vysvětlení vykřičníku v textu je zcela záměrné, aby se náhodou nestalo, že někdo jej přehlédne v pasti a pak to nevyčetl anebo jako zdůraznění, že je to kouzlo opravdu nebezpečné.
Drahota zvyšování pasti: opět PJ si může upravit. Byla nastavena po zralé úvaze, že by to nemělo být levné, i když by možná stačilo menší číslo (žvt terčů???). Opět toto nemá Mvm.
Mechanicko-magický drak: kouzlo postihuje jen kosti ve volném slova smyslu (viz odstavec Rohy a jiné kožní deriváty), kov tedy neovlivní (tak jak je napsán), i kdyby byl vytvarován do přesné podoby kostí a byl na stejném místě.
Létající kosti - ano, také by to tak šlo. Tehdá jsem podobnou variantu asi z nějakého důvodu zamítl, už fakt nevim (hele, psal jsem to v roce 2007 a tehdy mi to Suk zamítl, že je to prý údajně moc morbidní, kruté a mohlo by to zkazit amerických krváků, horrorů, akčních a jiných filmů znalé děti/uživatele serveru.).
Některé věci šlo řešit i jiným způsobem (třeba za 2)), ale tehdy jsem se rozhodl pro způsoby tyto.
1)Á, tak toto jsem si neuvědomil - ale při připlacení oněmi 10 zlaťáky by to neměl být problém (když to není problém u sežraného válečníka).
Slohový styl - nemůžu se zavděčit všem. Opakování informací je záměrné (aby čtenář nemusel neustále hledat či vzpomínat), byť někde je možná, uznávám, zbytečné.

Kdy to bylo v MS? V roce 2007.

Hrdlodus: Nevím sice, co myslíš tím "normálním vykostěním", ale Vykosťovák se dá seslat i na mrtvolu čehokoliv, co má kosti (dále viz popis kouzla), maso bude poškozené, ale myslím si, že by se kouzelník byl schopen naučit sesílat kouzlo tak, aby škody byly co nejmenší (určuje směr, kudy kosti vylétnou z těla, přeci, a zrada - koukám, že je to jen u podkouzla červení kostlivci, ale asi by bylo vhodné, aby to bylo přímo v základu kouzla, jinak DÚPJ).

UnknowN: zatim jsem nenarazil na nějaký opravdu robusní systém magie (ani v plusku, byť jej mám tak rád), principiálně je systém v pořádku, ale problém jsou kouzla - každé kouzlo je totiž úplně jiné (což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu, když není určená žádná pořádná rozumná koncepce, vzniká jakýsi divný stav, který vidím v DrD i DrD+ [jiné systémy jsem totiž nehrál]. Kouzla pak můžou dělat vše i nic. Ale to je na dlouhou diskusi. Probírá se to u nějakého stolu v putice? Nějak jí nemám prošlou.

Děkuji všem za podnětné připomínky.
To teoretizování nad magií a cenou v mazích je fajn.


 Uživatel úrovně 8

Když o tom tak přemýším, tak ono je vlastně taky třeba brát v úvahu fakt, že se jedná kouzlo s neurčitou magenergií zavislou na nějaké vlastnosti cíle, takže kouzelník říká kolik je ochoten investovat a následně mu PJ říká, jestli to stačí, nebo nestačí.

Tudíž pokud hráč nebude chtít riskovat žádnou nehodu, tak si spočítá, jakou nejvyšší životaschopnost může mít tvor, aby ho byl schopen vykostit (nebo rozmagomegamixovat) bez rizika a magenergii hlásí podle toho.).


 Uživatel úrovně 5

No hlavním důvodem pro snížení bych taky navrhoval to, že kouzelník nezná životaschopnost protivníka a musí sám odhadnout, kolik toho je třeba, takže může snadno přestřelit, nebo podhodnotit a nic se nestane. Odhad životaschopnosti náleží válečníkovi a jeho odhadu nepřítele. Samozřejmě postupem času a spolupráci s válečníkem by se kouzelník mohl naučit kolik mají běžná monstra životaschopnost, ale i tak je to určitý prvek neurčitosti. Popřípadě taky snížení magenergie při použití na již zraněného protivníka. Protože taky jediný okamžik kdy se může vyplatit toto kouzlo je nezraněný protivník.
Toto by asi neplatilo, pokud by množství magenergie strhával PJ, ale tím by defakto odhalil životaschopnost protivníka a to je docela důležitý prvek ve hře. Při osamoceném monstru by to bylo už jedno, ale kdyby bylo použito na jedno z deseti, tak by to byla už docela důležitá informace.