Kouzelnická Kouzla

Zruš Kouzlo *Dai Spel* Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9

Skupina: Energetická magie

Dosah: 1

Rozsah:

Vyvolání: 1 kolo

Popis:

Dosah: (Úroveň sesilatele) sáhů

Zařazení: EU – rušivý výboj

Toto kouzlo se podobá kouzlu Rozptyl kouzla, ale s jeho pomocí je možné v daném rozsahu zničit pouze jedno kouzlo. Kouzelník musí o rušeném kouzlu vědět, nebo popsat jeho účinky. Cílové kouzlo se musí po celou dobu vyvolávání nacházet v dosahu. Magenergie potřebná k seslání tohoto kouzla se zvyšuje o magenergii kouzla, které má zničit (dále M). Nelze zrušit kouzlo, které působí na nějakou větší plochu, pokud se celá tato plocha nenachází v dosahu.

Pravděpodobnost úspěchu je stejná jako u Zlom kouzlo, tedy základní je 50% a zvyšuje(resp. snižuje) se o 5% za každou úroveň, o kterou má kouzelník více(méně) než sesílatel, avšak s následujícími úpravami:

  • Základní pravděpodobnost na zrušení kouzla je možno upravit použitím jiného množství magenergie než M, viz. tabulka.
  • Kouzla seslaná specialistou v daném oboru se ruší o 10% obtížněji a specialista je naopak schopen rušit kouzla ze svého oboru o 10% jistěji. Specialistou rozumíme např. mága v oboru PS (Psychické Magie), tedy postavu mající schopnost např. Posílení kouzel k nějakým kouzlům.
  • Pokud kouzelník přímo ví o jaké kouzlo se jedná a sám jej zná, je šance, že ho zruší o 5% vyšší
  • Za každé kouzlo z oboru rušeného kouzla, které zná kouzelník navíc oproti sesílateli rušeného kouzla, je šance na zrušení o 2% vyšší. Pokud zná více kouzel z oboru naopak sesilatel, je úprava šance na zrušení opačná.

Tabulka základní pravděpodobnosti dle použité magenergie

použitých magůzákladní
pravděpodovnost
zrušení
od 0 včetně do 1/2M0%
1/2M včetně do M25%
M včetně do 2M50%
2M a víc100%

Uvedené opravy k pravděpodobnosti by bylo možno použít i u Zlom kouzlo a Rozptyl kouzla, avšak doporučuji, aby úprava dle použité M zůstala jen u Zruš kouzlo. Toto kouzlo lze také chápat jako Zlom kouzlo II. Vyvažováno hlavně vůči Rozptyl kouzla, protože v porovnání s ním je Zlom kouzlo slaboučké a zbytečné. Mám v plánu přepacovat celý směr rušivých výbojů, tak, aby všechna kouzla v něm měla své uplatnění.


Za pomoc v díle děkuji UnknowNovi za argumenty k zpravidlovatění díla, Sccionovi a noehoovi za pomoc s čitelností pro běžného uživatele a pomoc s vyvážením.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 9

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Neruš mi mé čáry
*Noli turbare venenatus meus*

Magenergie: x2
Obor: EU + EO

Popis:

Tato nástavba pro všechna dlouhotrvající kouzla je sice navzdory většímu obsahu magenergie neučiní hůře rozptylovatelnými, ale zato potrestá každého, kdo by se dané kouzlo pokusil rozptýlit nebo jinak zrušit - Pokud je rušivým kouzlem narušen alespoň jeden mag chráněného kouzla, potom nástavba vyšle na narušitele bleskový výboj, přičemž síla tohoto výboje je 2k6+1 životů za každé celé zrušené čtyři magy (zbývající necelé 4 magy jsou konvertovány na zranění v plném poměru 1 mag ~ 2 životy). Díky tomu, že tento bleskový výboj využívá magického kanálu vytvořeného rušivým kouzlem, je nástavba "Neruš mi mé čáry" schopná narušitele trestat nezávisle na jejich vzdálenosti.

Trestající bleskový výboj má základní pravděpodobnost na zásah 100% - po všech stránkách se ale jedná o blesk, tudíž narušitel se může proti této odvetě chránit příslušnými způsoby (vztyčení protibleskových ochran, snížení zranitelnosti typu J...).


 Uživatel úrovně 8

BTW: Pokud byste měli zájem o nějaké další myšlenky týkající se problematiky rušivých kouzel, tak toto dílo už v M.S. dalo vzniknout jednomu P.J.P.éčku věnovanému rušivým kouzlům jako celku - "Kouzla - Revize rušivých kouzel".


 Uživatel úrovně 8

Už jsem to psal v MS, ale znovu musím říct, že takový příspěvek považuji pro sebe za ideální. Řekněme, že je to jen kouzlo, které má vyplnit prostor tam, kde je prázdno. Pro své hodnocení neočekávám nic převratného, i nápad může být vedlejší. Stačí mi použitelnost, která se mi zde zdá nadmíru velká.


 Uživatel úrovně 8

Plž: Nemáš tak úplně pravdu - viz. PPE, 92-94 (Tvorba nových kouzel)

Kromě "Rozpoznávání kouzel" - zjišťování rúzných zajímavostí (nejen) o kouzlech spadajících do oborů, z jakých čaroděj zná nějaká kouzla (tabulky viz. PPE-PJ, 128), které také závisí na počtech kouzel z toho kterého oboru, je tu třeba i zmínka o mistrech iluzí, kteří mají +1 k hodům proti pastem na rozpoznání iluze za každá tři iluzivní kouzla, která znají.

Je sice pravda, že se jedná pouze o pasivní bonusy (tzn. když máš pětset devětset kouzel z daného oboru, tak daná kouzla pořád nesesíláš líp, ale jsi proti kouzlům z daného oboru odolnější, pokud by je někdo chtěl použít proti tobě, apod.), ale to není nic, co by snaživá tvořivá mysl nedokázala změnit ;-)

Je tam hlavně problém v tom, že každé kouzlo působí trochu jinak a ne vždy lze nějaký globální bonus použít - lepším řešením by asi bylo u každého kouzla zmínit, jak dané kouzlo ovlivňuje znalost dalších kouzel ze stejného oboru...


 Uživatel úrovně 4

Farfin:
Je ale zajímavé že přesto že umí svaž postavu lépe než něžkdo kdo má méně psychických kouzle tak jediné na čem se to projeví je tvé protikouzlo. Na nožství magie se to nepozná na pasti taky ne. Ale máš pravdu tohle není problém tvého kozla a jeho pojetí tohle je problém DrD jako celku.


 Uživatel úrovně 0

To plž: DrD nenabízí jiný způsob poměřování znalosti oboru magie(s výjimkou specializovaných mágů), než je počet kouzel z daného oboru.
Nějak pro hru předpokládám, že kouzelník, který se v daném oboru vyzná, umí kouzla z daného oboru sesílat lépe. Zde záleží dost na to, co přesně se skrývá pod pojmem kouzlo a magie. Ale když uvedu obecný příklad, tak čaroděj se znalostí 10ti jiných psychických kouzel určitě zmákne "Svaž postavu" lépe, než někdo, kdo umí v oboru méně. Ví lépe jak funguje mysl a jak ji přesvědčit, že je svázána neviditelnými provazy.


 Uživatel úrovně 4

Pěkné a hodí se. Osobně bych ale přeskládal některé věci v seznamu.
Na první místo bych asi dal že kouzelník přímo ví dané kouzlo na druhé žeje specialista a třetí bych dal tu znalost kouzel. U znalosti kouzel a těch 2% u nich si nejsem jist tím že je to rozumné. Takhle bych jako PJ musel u každého kouzla ještě přemýšlet kolik asi tak měl sesilatel podobných kouzel a navíc když se na daný typ magie specialuzuji tak mám i více kouzel a tedy vlastně dva bonusy cž nevím jestli je úplně v pořádku. Dlší co by mě zajímalo je jak znalost ostatních kouzel ovlivní znalost sesílaného kouzla to ho kouzelník modifikuje nějak nebo co s ním dělá že je potom horší na zrušení?

Ale jsou to jen úvahy které nekazi celkový dojem z díla.

Plž


 Uživatel úrovně 0

Tak jedním řešením by byla kouzelnická obdoba hraničářských střehů (bez reflektování kouzel). Druhou možnosti je metání protikouzel v nulovém čase.


 Uživatel úrovně 5

Fafrine já se pokoušel vyřešit souboje kouzelníků pomocí takového neutrálního protikouzla, respektive aktivního štítu, který by se musel vždy modifikovat na příslušná kouzla, která má vykrývat, ale moc se to nelíbilo, ale rád bych viděl nějaké řešení souboje kouzelníků, aby nebylo jen o tom kdo má vyšší iniciativu a stihne tak na protivníka seslat více blesků... takže já bych zájem měl.


 Uživatel úrovně 0

Kouzlo mělo najít kompromis mezi těžko použitelným a drahým (kvůli plošnosti) rozptyl kouzla a těžko použitelným (kvůli omezení na PS magii) zlom kouzla.
Doplněk k pravidlům je tu pak jako příjemné rozšíření herních možností - zvýšení šance nepropadnutí magie u kouzel s neurčitou magii a zapojení dalších efektů(znalost kouzel, specializace na obor) do hry tak, aby se kouzelníci lišili i něčím jiným, než počtem magů a sadou kouzel.

Protože diskuze je zjevně mrtvá, zajímalo by mě, jestli by jste měli zájem o kvalitně zpracované protikouzlo? (Tedy něco, čím se lze bránit proti právě sesílanému/seslanému kouzlu.)