Kouzelnická Kouzla

Zruš Kouzlo *Dai Spel* Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9

Skupina: Energetická magie

Dosah: 1

Rozsah:

Vyvolání: 1 kolo

Popis:

Dosah: (Úroveň sesilatele) sáhů

Zařazení: EU – rušivý výboj

Toto kouzlo se podobá kouzlu Rozptyl kouzla, ale s jeho pomocí je možné v daném rozsahu zničit pouze jedno kouzlo. Kouzelník musí o rušeném kouzlu vědět, nebo popsat jeho účinky. Cílové kouzlo se musí po celou dobu vyvolávání nacházet v dosahu. Magenergie potřebná k seslání tohoto kouzla se zvyšuje o magenergii kouzla, které má zničit (dále M). Nelze zrušit kouzlo, které působí na nějakou větší plochu, pokud se celá tato plocha nenachází v dosahu.

Pravděpodobnost úspěchu je stejná jako u Zlom kouzlo, tedy základní je 50% a zvyšuje(resp. snižuje) se o 5% za každou úroveň, o kterou má kouzelník více(méně) než sesílatel, avšak s následujícími úpravami:

  • Základní pravděpodobnost na zrušení kouzla je možno upravit použitím jiného množství magenergie než M, viz. tabulka.
  • Kouzla seslaná specialistou v daném oboru se ruší o 10% obtížněji a specialista je naopak schopen rušit kouzla ze svého oboru o 10% jistěji. Specialistou rozumíme např. mága v oboru PS (Psychické Magie), tedy postavu mající schopnost např. Posílení kouzel k nějakým kouzlům.
  • Pokud kouzelník přímo ví o jaké kouzlo se jedná a sám jej zná, je šance, že ho zruší o 5% vyšší
  • Za každé kouzlo z oboru rušeného kouzla, které zná kouzelník navíc oproti sesílateli rušeného kouzla, je šance na zrušení o 2% vyšší. Pokud zná více kouzel z oboru naopak sesilatel, je úprava šance na zrušení opačná.

Tabulka základní pravděpodobnosti dle použité magenergie

použitých magůzákladní
pravděpodovnost
zrušení
od 0 včetně do 1/2M0%
1/2M včetně do M25%
M včetně do 2M50%
2M a víc100%

Uvedené opravy k pravděpodobnosti by bylo možno použít i u Zlom kouzlo a Rozptyl kouzla, avšak doporučuji, aby úprava dle použité M zůstala jen u Zruš kouzlo. Toto kouzlo lze také chápat jako Zlom kouzlo II. Vyvažováno hlavně vůči Rozptyl kouzla, protože v porovnání s ním je Zlom kouzlo slaboučké a zbytečné. Mám v plánu přepacovat celý směr rušivých výbojů, tak, aby všechna kouzla v něm měla své uplatnění.


Za pomoc v díle děkuji UnknowNovi za argumenty k zpravidlovatění díla, Sccionovi a noehoovi za pomoc s čitelností pro běžného uživatele a pomoc s vyvážením.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 9

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

ono já se nedivím, takových zruškouzel je pomálu, zato neužitečných útočných kouzel a jiných je habaděj...


 Uživatel úrovně 0

Hmm je to takový doplněk k pravidlům, působí to na mě dojmem že to vzniklo aby to vyplnilo mezeru v pravidlech která autorovi zjevně vadila, i tak to je přínos, nic světoborného ale proč ne.


 Uživatel úrovně 0

Na Fafrinovi jde vidět, že se v pravidlech vyzná jako málokdo. Co ke kouzlu? Snad nic, jen že jsem si musel celý článek přečíst snad dvakrát a některé pasáže dokonce i vícekrát, abych si dal dohromady informace, o tom, jak a co kouzlo přesně dělá. Kolem a kolem už nemám co bych vytknul, možná jen, že začátečníci PJové, kteří ještě nehráli PPE/PPP, budou mít v tomhle guláš. 4*

S úctou, Danixxx


 Uživatel úrovně 8

Dobře zpracované kouzlo zaplňující existenční niku mezi "Zruškouzlem" a "Rozptylem", kromě jiného přináší i mechanismus ovlivňování pravděpodobnosti na úspěšné zrušení kouzla podle dodané magenergie. Dílo je napsané krátce a stručně, oproti pravidlovým kouzlům poskytuje lehce nadstandartní informace, tudíž 3*.