Kouzelnická Kouzla

Pět kouzel ze starého zaprášeného grimoáru *-* Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9

Skupina: Ostatní

Past: -

Dosah:

Rozsah:

Popis:

Bleskosvod

 • Kouzelná slova: *Fulgor Attraheus*
 • Magenergie: 3 magy na kolo
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: 1 tvor
 • Vyvolání: 1 kolo
 • Trvání: dle dodané magenergie
 • Skupina: EU

- kouzelnické blesky mířené na očarovaného kola mají pravděpodobnost na zásah o 30% větší a to na dobu danou trváním kouzla. Tento efekt není kumulativní. Maximální pravděpodobnost na zásah je 100%. U blesků, které již mají 100% šanci na zásah (modrý, bílý, černý a bledý) se toto zvýšení nijak neprojeví.

Magická ochrana

 • Kouzelná slova: *Vindicatio Magicalis*
 • Magenergie: 3 magy na směnu + 1 mag za každý život ochrany
 • Dosah: 0
 • Rozsah: sám kouzelník
 • Vyvolání: 1 kolo
 • Trvání: dle dodané magenergie nebo dokud není ochrana vyčerpána
 • Skupina: EO

- Kouzelník s pomocí magenergie kolem sebe stvoří ochranné pole (to má podobu "druhé kůže" z modravé energie ve vzdálenosti jednoho coulu od kouzelníkovy kůže), které prakticky zvyšuje množství kouzelníkových životů o hodnotu danou vloženou magenergií. Tato ochrana v plné míře přejímá zranění typů A, B, D, G, J, K a L, navíc je ale zraňována typem N (bílou střelou). Magické pole se vždycky rozprostře tak, aby mělo všude stejnou hustotu, takže dokud má ochrana alespoň jeden život, je kouzelník chráněn po celém svém těle.

- Kouzlo končí, jakmile uplyne doba jeho trvání, jakmile jsou vypotřebovány všechny životy ochrany, následkem efektu "rozptyl kouzla" nebo se smrtí kouzelníka, který "magickou ochranu" vyvolal.

Magický zaostřovač

 • Kouzelná slova: *Lens Magicalis*
 • Magenergie: 1 mag / 20 magů na směnu
 • Dosah: 1 sáh / 10 sáhů
 • Rozsah: -
 • Vyvolání: 1 kolo / 4 kola
 • Trvání: dle dodané magenergie
 • Skupina: MA

- V základní variantě kouzelník za jeden mag vytvoří ve svých rukou čočku tvořenou magickým fluidem, která bude existovat dokud bude kouzelník chtí, nejdelé však 24 hodin. Tato čočka se vznášící ve vzduchu do vzdálenosti jednoho sáhu od kouzelníka má proměnlivé zaostřovací vlastnosti, které ale kouzelník neurčuje implicitně (tzn. on sám v myšlenkách nemanipuluje přímo s ohniskovou vzdáleností a indexem lomu apod.), pouze se soustředí na výsledek a čočka pak zaostřuje podle jeho představ. Toto kouzlo bylo svým tvůrcem původně určené pro stárnoucí kouzelníky, kterým už se kazí zrak.

- Později bylo kouzlo poněkud rozšířeno. Stejného principu bylo použito k vytvoření mnohem většho tělesa - zaostřovače, jejhož zaostřovací schopnosti dosáhly nebezpečné úrovně - navíc se neomezuje na pouhé zaostřování světla, které skrze něj prochází, ale rovněž je schopen světlo odrážet a soustředit do jednoho bodu. Svítí-li slunce, je možné ve vzduchu vyčarovaným zaostřovačem velmi efektivně podpalovat hořlavé předměty ba dokonce i zraňovat živé tvory. Rychlost zaměřování zaostřovače je taková, že v jednom kole může zacílit nejvýše jeden cíl. Za každé načaté kolo, kdy na ně dopadají koncentrované sluneční paprsky, jsou zasažené bytosti zraněny za 1k6+X životů, kde X je koeficient daný intenzitou slunečního světla. Hořlavé látky mají po Y kolech, kdy byly vystaveny koncentrovanému záření, stejnou šanci vzplát, jako by byla zasaženy obyčejným ohněm, přičemž Y je rovněž dáno intenzitou světla (pokud je cílem postava oblečená v šatech z hořlavého materiálu, tak je na začátku kola zraněna a na konci kola mohou její šaty vzplát, pokud už je na ní světlo zaostřováno dostatečně dlouho).

- Na intenzitu světla má vliv roční období, zeměpisná poloha a aktuální počasí. Tyto tři jednotlivé vlivy se sčítají a dohromady udávají výsledné hodnoty X a Y.

Světlo / X / Y

Podle ročního období:
- jarní (podzimní) slunce / 0 / 2
- letní slunce / +1 / 1
- zimní slunce / -1 / 3

Podle zeměpisné polohy:
- slunce mírného pásu / 0 / 2
- slunce polárního pásu / -1 / 3
- slunce rovníkového pásu / +1 / 1

Podle počasí:
- jasno (slunci nic nebrání) / 0 / 0
- polojasno (slunce je za lehkým mlžným oparem apod.) / -2 / 3
- zákryt (slunce je za mrakem apod.) / -6 / nejde zapálit

Příklady:
Je léto, nacházíme se v mírném pásu, je jasno. X = (+1 + 0 + 0) = 1. Y = (1 + 2 + 0) = 3
Nacházíme se na rovníku, uprostřed léta a je jasno. X = (+1 +1 + 0) = 2. Y = (1 + 1 + 0) = 2
Nacházíme se v polární oblasti, v zimě, je polojasno. X = (-1 + -1 + -2) = -4. Y = (3 + 3 + 3) = 9.

- Minimální vzdálenost, na jakou je zaostřovač schopen zaostřovat, je jeden sáh. Maximální vzdálenost, na kterou je schopen za ostřit, je 10 sáhů. Pokud se mezi zaostřovačem a cílem, na který je světlo zaostřováno, nachází nějaká překážka, jedná se o tzv. sekundární zákryt - v tom případě koncentrované paprsky nepůsobí žádné zranění ani nebudou schopny nic zapálit.

- Obě varianty tohoto kouzla se učí jako jedno jediné kouzlo.

Poškoď zbroj

 • Kouzelná slova: *Laedo Tropaeum*
 • Magenergie: 15 magů
 • Dosah: 10 sáhů
 • Rozsah: 1 zbroj
 • Vyvolání: 1 kolo
 • Trvání: ihned
 • Skupina: Energetická magie

Po seslání tohoto kouzla vyšlehne z kouzelníkovy dlaně jasný bílý paprsek, který do trupu zasáhne cílovou bytost a poškodí zbroj, kterou nosí, což se projeví snížením KZ o 1. Zbroje se liší v závislosti na tom, jak moc je možné je poškodit, pak už na ně kouzlo "Poškoď zbroj" neůčinkuje (je to dáno pozměněním hmoty zbrojí magickými silami). Poškození zbroje je trvalé.

 • Zbroj / Max. poškození / Popis
 • žádná / -1 / Oblečení cílové bytosti se úplně rozpadne na cáry*
 • vycpávaná / -1 / Zbroj se potrhá, vycpávky vypadají
 • kožená / -1 / Ve zbroji se objeví trhliny
 • šupinová / -2 / Po prvním seslání dojde k uvolnění šupin a dost jich odpadne, pod ruhém seslání odpoadnou další šupiny
 • kroužková / -2 / Jako u šupinové, s tím rozdílem, že se uvolňují kroužky
 • plátová / -3 / Po prvním, druhém i třetím seslání z povrchu plátů zrychleně odreznou vrstvičky kovu
 • rytířská zbroj / -3 / jako u plátové
 • štít / speciální / Na štít je možné "Poškoď zbroj" selslat třikrát. Každým sesláním kouzla roste šance, že se štít při použití v obraně zničí o 10%.

*toto je jediná výjimka, kdy dochází ke kompletnímu zničení "zbroje" samotným sesláním tohoto kouzla. V souvislosti s tímto efektem se můžeme setkat s tím, že je toto kouzlo nazýváno též "Kouzlem obnažovacím".

- v tomto případě je navíc nutný hod proti pasti:

Roz ~ 10 ~ kouzlo neúčinkuje/kouzlo účinkuje

- proti pasti si hází majitel oblečení (případně si za něj hází PJ), i v případě, že není právě přítomen. Pouze pokud by se zničením souhlasil, hod není nutný a kouzlo je automaticky úspěšné.

Pro neuvedené zbroje se řiďte přibližně tímto schématem:

 • Typ zbroje / Max. poškození
 • látková či kožená zbroj / -1
 • zbroj z malých tvrdých dílků (např. kroužky, šupiny) / -2
 • zbroj z větších tvrdých dílů (např. pláty) / -3

- "Poškoď zbroj" nedokáže snižovat přirozenou KZ tvorů (například neodrbe z draka šupiny apod.) a KZ kouzelných zbrojí.

- VAROVÁNÍ: Odlišná působení kouzla na rozdílné typy zbrojí nejsou vysvětlitelná fyzikálními zákony. Kouzlo bylo tvořeno tak, aby samo poznalo, jak nejlépe narušit strukturu dané zbroje. Tvůrce kouzla neručí za duševní zdraví všech, kteří stráví dlouhé dny bádáním JAK to vlastně funguje.

Falešná smrt

 • Kouzelná slova: *Mors Imaginarius*
 • Magenergie: 5 magů za každou směnu čekání + 4 magy za každé kolo trvání
 • Past: Int ~ 8 ~ prohlédne iluzi/neprohlédne
 • Dosah: 10 sáhů *seslání kouzla* / (10 + 3 za každou úroveň kouzelníka) sáhů *okruh působnosti efektu kouzla*
 • Rozsah: 1 tvor
 • Vyvolání: 2 kola
 • Trvání: Dokud není zrušena "rozptylem kouzla" nebo odvolána tím, kdo ji seslal. Obor magie: IL

- iluze smyslová

- pokud kouzelník chce, může za cenu vyšší sesílací magenergie zajistit větší komplexnost iluze. Pokud by chtěl kouzelník tuto iluzi seslat jako tělesnou, je potřebná magenergie dvojnásobná, pokud by ji chtěl seslat jako komplexní, je potřebná magenergie trojnásobná - takto se násobí pouze magenergie vynaložená na kola trvání (a nikoliv na směny čekání)

- dříve, než se bude kouzelník moci naučit toto kouzlo, je nutné abu uměl alespoň tři další kouzla z oboru iluzivní magie.

- Když tímto kouzlem kouzelník očaruje jednu bytost (klidně i sebe), je kouzlo nějakou dobu (dle magenergie dodané na "čekání") v latentním stavu. Pokud ale očarovaný utrží zranění zatímco očarování trvá, tak se kouzlo automaticky aktivuje a spustí velmi věrohodnou iluzi smrti zasaženého a následně pak iluzi jeho mrtvoly, která může existovat v okruhu (10 + 3 za každou úroveň kouzelníka) sáhů od místa, kde byla iluze spuštěna.

- Současně s tím tato iluze "kryje" onoho zasaženého, který je vůči všem, kdož iluzi podlehli, po dobu trvání kouzla neviditelný - dokud se ovšem nevzdálí z okruhu působnosti iluze.

- Proti pasti na rozpoznání iluze se hází buď při zkoumání iluzivní mrtvoly, nebo ten, kdo při vystavení zastíracím účinkům iluze (každý, komu se kouzlem zastřený cíl kouzla promenáduje před očima, každý koho se cíl kouzla dotkne...)

- Minimální hodnotu zranění, jaké musí očarovaný utržit, aby se kouzlo spustilo, určuje sesilatel (takže pokud například nastaví hranici pro spuštění jako 3 životy, kouzlo se nespustí pokud cíl kouzla obdrží zranění menší).

- Dalším kritériem pro spuštění efektu kouzla může být dosažení hranice maximálního zranění - zatímco je kouzlo v latentním stavu, sčítají se všechna zranění, která cíl kouzla utrží, a jakmile přesáhnou sesilatelem danou mez, kouzlo se spustí.

(Ve hře to postavy pochopitelně neurčují na životy, ale stylem "Ať se to spusí, když dostanu nějakou větší ránu, nebo až budu napůl mrtvej.")

- Kouzlo dokáže působit tak, že přechod mezi skutečností a iluzí nevypadá kostrbatě a nelogicky. Ti co neuspějí v hodu proti pasti se tak například nebudou divit, že cíl kouzla se během boje složil jako podťatý po nějakém lehkém zraněníčku, protože pro ně iluze stvořila obraz zasazení smrtelné rány. Iluze rovněž ve vhodných případech zahrnuje dramatické umírání.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 9

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Bumerangový blesk
Kouzelná slova: *barak* v názvu kouzla se zamění za *barakerang*

Obor: EU

Popis:

S touto nástavbou se každý blesk se sníženou šancí na zásah (např. zelený, ale klidně i modrý, který musí čelit nějakému obrannému kouzlu) v případě neúspěšného zásahového hodu otočí, a pokusí se svůj cíl zasáhnout znovu - opět se hází na zásah*, avšak pokud blesk mine i tentokrát, pokračuje stále v cestě, až nakonec zasáhne toho, kdo ho vyvolal (tentokráte už se ale chová jako obyčejný blesk dané barvy).

*Z balančních důvodů je možné pravděpodobnost u tohoto druhého pokusu o zásah snížit - například fixně o 10%, nebo třeba na polovinu původní šance na zásah.


 Uživatel úrovně 0

Mne osobně se moc líbí iluze smrti. Ostatní kouzla do svého grimoáru přidávat nebudu.
Iluze je totiš nejkrásnější magie ze všech. v samotných pravidlech je sotva 8 kouzel z tohoto oboru a proto každé kouzlo které někdo napíšu a věnuje této magii je mne většinou natchne


 Uživatel úrovně 0

*jsem nováček* a ptám se co to je KZ ? Dík předem Hodnootit raději nebudu jěště bych to zkazil :) ale to falešná smrt mi příjde docela využitelná dobře jsi to vykoumal :)


 Uživatel úrovně 0

Pěkný kouzla.Mě se nejvíc líbí to, s tou iluzí smrti.


 Uživatel úrovně 0

Mno mě osobně se tato kouzla líbí, já sice za kouzelníky moc nehraji, ale někomu kdo za ně hraje se toto možná bude hodit, pokud se mu to podaří prosadit u svého PJ..


 Uživatel úrovně 0

Ne, Ne, Ne. Slovosled. Slovní utváření, a obsah. Vše je špatně. Už při pár větách sem si říkal. Ufff mno fajn budu to muset přečíst aby se neřeklo..
Mno sem rád že už to je zamnou. Bez úmyslu obsahu... 1* za snahu


 Uživatel úrovně 8

Bleskosvod: Pro pravděpodobnost na zásah bleskem platí jiná pravidla než pro používádí dovednostíU dovedností rozulišujeme totální úspěch, úspěch, neúspěch a fatální neúspěch, u blesků pouze zasáhl / nezasáhl.

Magická ochrana: Magenergie potřebná pro "Rozptyl kouzla" se odvíjí od sesílací magenergie, nikoliv od aktuální.

Falešná smrt: Ano.


 Uživatel úrovně 0

Bleskosvod - myslim, že nikde v pravidlech se pravděpodobnost nedostane na 100%, vždycky jsem to bral jako docela základní princip, že maximum je 99%. Ale to neni až tak zásadní.

Magická ochrana - přidal bych, že s tím, jak klesají "životy" zbroje, snižuje se množství magenergie v kouzle. Dávalo by to smysl a zásadní by to bylo při seslání Zruš kouzlo.

Magický zaostřovač - Líbí se mi nápad, jak se jednoduché kouzlo pro běžnou denní potřebu postupně vyvinulo někam jinam. Možná bych přidal něco o tom, že silnější formu je možné použít až po nějaké době, co kouztelník ovládá tu základní, jak postupně proniká do principu kouzla. Na druhou stranu je oproti jiným kouzlům v přízpěvku dost detailně rozepsaná část o momentální síle slunce, no to bych klidně nechal čistě na PJ.

Poškoď zbroj - Tophle mi přijde úplně jako nesmysl. Jak by to jako mělo fungovat? Teda tys to vyřešil tou poznámkou nakonec, že kouzlo to prostě pozná. Moc se mi to nelíbí, ale fajn, je to magie :-)

Falešná smrt - To se mi fakt líbí. Nikdy dopředu ale nevíš, jak dlouho se kouzlo bude muset udržet v latentním stavu. Nebylo by možný, aby kouzelník vložil magenergii, která by se po směně snižovala o 5 magů a při spuštění by kouzlo fungovalo podle toho, kolik magenergie zbylo. Jak je kouzlo teď, předpokládám, že když dám do "čekání" 15 magů a do trvání iluze třeba 12 magů, tak po 3 směnách prostě skončí.


 Uživatel úrovně 0

4*
Dílo hodnotím jako velmi dobré. Líbí se mi především jednoduchost a použitelnost kouzel.

Bleskosvod
Vzledem k možnému zranění navíc bych zvýšil cenu - kouzlo přímo ovlivňuje šanci na ránu bleskem. Jinak pěkné.

Magická ochrana
Líbí se mi to. Možná by nebylo špatné za nějaké magy navíc ochranu zamaskovat (omezit záření...) Nic jiného k tomu nemám.

Magický zaostřovač¨
Tohle kouzlo se mi nelíbí. Přijde mi...proste divné. Podivně popsané.

Poškoď zbroj
Dobré, použitelné, nemám co bych řekl.

Falešná smrt
Nejlepší kouzlo z celého grimoáru. Perfektní, použitelné.

PinHead


 Uživatel úrovně 0

Firefanatic: Bleskosvodu jsem dal 4,5 a přijde mi jako kouzlo drd mnohem přínosnější...zabij čas bych ve svém světě asi nedovolil.
Jinak na bleskosvodu není co zpracovávat...je to tak jednoduché kouzlo, že by ho další popis kazil a v této formě by ho dle mého názoru měl pochopit každý dospělý člověk, který někdy hrál drd...?