Kouzelnická Kouzla

Vyzáření *virium enscens* Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Skupina: Energetická magie

Past: Int+Roz ~ 3 ~ kouzlo úspěšně zrušeno/nic

Dosah: 1

Rozsah:

Vyvolání: 1 kolo

Popis:

Účelem tohoto kouzla je odstranit či zastavit působení jiného kouzelnického kouzla. Na rozdíl od klasických Zlom kouzlo a Rozptyl kouzla, která se jej snaží rozbít prostým a tvrdým úderem zvenčí, Vyzáření působí zevnitř a snaží se spíše rozmotat pavučinu zaklínadla a donutit jej částečně pracovat proti sobě samému. To má za následek, že je mnohem levnější a efektivnější, ale na druhou stranu působí pomalu a každý si všimne postupně uvolňované energie ve formě zelenkavého světla.

Kouzlo lze seslat jen na předměty a bytosti postižené nějakým kouzlem, na kouzla vytvářející hmotu nebo ta, která se jako hmota chovají (například energetické bariéry), prostě na cokoliv, čeho se můžete dotknout. Nelze použít například proti Zastav hraničáře, Dveřník nebo Světlo protože ta působí na prostor nezávisle na jakývkoli objektech, kterých by se sesilatel mohl dotknout.

Po úspěšném seslání se místo dotyku jasně zelenkavě rozzáří a tato záře se začne rychlostí 10 sáhů za kolo šířit po prostoru zasaženém rušeným kouzlem. Záře postupně slábne v závislosti na velikosti zasaženého prostoru, mince vytvořená kouzlem Napískání si bude zářit velmi jasně, zatímco bariéra Velkého ochranného kouzla jen slabě a nezřetelně. Celkový zářivý výkon by měl být stejný u velkých i malých zasažených prostor.

V momentě, kdy je celý rozsah rušeného kouzla pohlcen září, si kouzelník sesílající Vyzáření hodí na past v hlavičce (Roz znamená rozdíl úrovní kouzelníka, který seslal původní kouzlo a toho, co sesílá Vyzáření). Při neúspěchu záře zmizí a jinak se nic nestane. Při úspěchu prostor září dál a každé kolo se snižije magenergie rušeného kouzla o 1 mag. Jakmile klesne na nulu, kouzlo přestává působit a končí i efekt Vyzáření.

Zvláštní případy:

Při seslání Vyzáření na něco, co je ovlivněno více kouzly zároveň, se jako cíl vezme kouzlo s nejvyšší magenergií, v případě rovnosti mají všechna kouzla s nejvyšší magenergií stejnou šanci, že se stanou cílem.

Kouzelník samozřejmě neví, kolik magů má kouzlo, které chce zrušit (pokud ho nezná nebo mu to neřekne alchymista), a tak se může snadno stát, že magenergii podcení nebo kouzlo přeplatí. U podcenění je to jednoduché: Po seslání se rozzáří jen místo dotyku, záře se nešíří a na konci kola pohasne, jinak se vůbec nic nestane. Naopak přeplacení lze docela dobře využít: Za každý násobek magenergie vložený do kouzla navíc se o 2 snižuje past potřebná na úspěšné zrušení kouzla, jedná se o násobek magenergie rušeného kouzla, 1 mag za 10 sáhů rozsahu na vyvolání se počítá zvlášť.

Pokud se někomu podaří zastavit Vyzáření ještě předtím, než svou práci dokončí (například velmi šťastným sesláním Rozptyl kouzla) nebo je potřeba zjistit stav rušeného kouzla během trvání Vyzáření, tak je rušené kouzlo poškozeno. Jak vážné poškození to bude, závisí především na rušeném kouzle, od pouhého zkrácení trvání například u Vodního dechu nebo Levitace přes změny pastí či vlastností u Velkého ochranného kouzla nebo Orxanova zámku až po postupné totální zhroucení kouzla u Napískání si nebo Poslání. V tomto ohledu je volné pole působnosti pro fantasii a selský rozum PJ.

Alchymista nebo jiná postava, která dokáže vidět magenergii vidí během působení kouzla dvojnásobek magenergie rušeného kouzla (která postupně klesá), pokud bylo Vyzáření zaplaceno jednou a nebylo přeplaceno dvakrát a více, trojnásobek pokud bylo přeplaceno dvakrát a už ne třikrát a tak dále.


Poznámka: Dílko si samozřejmě neklade za cíl být tím nejoriginálnějším a nejúžasnějším kouzlem, snaží se jen vnést trochu svěžího vzduchu do této zanedbávané a kozlem Rozptyl kouzla naprosto zastíněné oblasti magie.

Oproti brutálnímu Rozptyl kouzla to má i jiné výhody než krásný efekt. Tím hlavním je možnost zrušit kouzla s daleko větším rozsahem než 8x8x8 sáhů a také kouzla seslaná mnohem zkušenějším kouzelníkem (alespoň ta levnější) pomocí navyšování sesílací magenergie.

Nevýhody jsou zřejmé: Dosah je dotyk a tím pádem se kouzelník vystavuje většímu riziku a kouzlo nejde seslat na něco, čeho se dotknout nemůže. Působení je dosti dlouhé, takže se proti některým kouzlům vůbec nevyplatí Vyzáření použít.

Za podněty k zamyšlení děkuji Folcwinovi.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 17

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Zkoušivé rušidlo
*Hop trop ruš*

Magenergie: 2/3 magenergie rušeného kouzla (zaokrouhleno nahoru)
Dosah: dotek
Rozsah: 1 kouzlo
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned
Obor: EU

Popis:

Toto kouzlo se pokusí (odtud název) o zrušení cílového kouzla - podaří se mu to však pouze tehdy, pokud mu při hodu 6k6 padne alespoň jedna šestka (přičemž to, že by naopak ani jedna šestka nepadla, se může statisticky stát o drobek častěji, než v jednom ze tří případů - proto je sesílací magenergie pouze dvoutřetinová oproti rušenému kouzlu).


 Uživatel úrovně 2

njn dotyk, v DRD+ lze kouzla modifikovat, tjže se může třeba z dotyku přejít na dohled a z dohledu na myšlenku.. ale to nikoho nezajímá...

Dílko se mě originální zdá a autor vyjádřil podle mě co chtěl.

Co je doloe číst radši nebudu.


 Uživatel úrovně 0

Díky, díky. Všichni psali, že je to nejasné, ale teď se konečně dozvídám kde a proč /*úsměv*/.

No, jak jsem to myslel s tím zjišťováním stavu. Ehm, musel jsem to teďka vymyslet znovu, protože jsem to už zapomněl. Ale budiž:

Řekněme, že jsou dveže zamčené mým oblíbeným Orxanovým zámkem, na který kouzelník spotřeboval 20 magů a past na vyražení je tedy 13. No a družinka samozřejmě potřebuje projít a tak její kouzelník zakouzlí Vyzáření, uspěje a každé kolo se vyzáří jen jeden mag z Orxanova zámku.
Po deseti kolech se ale odněkud vyřítí tlupa skřetů (nebo jiných Ludvíků) a jelikož boj vypadá beznadějně, pokusí se svalovci z družinky dveře vyrazit. Zde závisí hodně na PJ, jaký bonus hrdinům dá, osobně bych byl pro přímou úměrnost a tedy snížení pasti na polovinu za polovinu vyzářené magenergie (7 po zaokrouhlení nahoru).
Kdyby družinka neuspěla a byla pobita nebo zajata, skřetí čaroděj by mohl zakouzlit Rozptyl kouzla a pokud by měl neuvěřitelnou kliku a rozptýlil Vyzáření a už ne Orxanův zámek, dveře by zůstaly zamčené, ale s nižší pastí na vyražení.
Nejde však psát pravidla ke každému konkrétnímu kouzlu, takže poslední slovo má PJ.

Dotyk už jsem někde vysvětloval, problém je, že až v diskusi /*zkřivený úsměv*/.

S pozdravem a díky,
Legar


 Uživatel úrovně 0

Zdravím tě, Legare,

Nápad se mi líbí, neboť toto rozptylovací kouzlo není tak suché a bezduché jako ta pravidlová. Je to další dobré kouzlo pro hraní role či charakteru kouzelníka a nejen PJ, ale i hráč se může s jeho užíváním docela vyřádit.
Avšak popis budí trochu nejasný dojem. Snad by bývalo lépe, kdyby jsi nám to více osvětlil nějakým rozvedenějším příkladem. Ač jsi se skutečně snažil nám ve svém popisu nastínit, jaká kouzla spadají pod dotknutelná a jaká nikoli, stále mám o tom, jakési matné povědomí.
Též mi není jasné, jakým způsobem narušuje rušené kouzlo to, že se někdo během trvání Vyzáření pokouší zjistit stav rušeného kouzla? Totiž dost dobře nechápu ani to zjišťování stavu.. Tím myslíš použití alchymistické schopnosti vidění magenergie?
Leč je to kvalitní a užitečné dílko, k němuž ti gratuluji, ony drobné nejasnosti mi zabránily ti dát plné ohodnocení. Přesto je to skvělý vstup do tvorby zde na serveru a jentak dál ;o)

S úctou,
Tinmiriel


 Uživatel úrovně 0

Legar:Jo děkuji,teď je to celkem jasné.


 Uživatel úrovně 0

gibon: K té nejasnosti bych citoval z příspěvku: "Při seslání Vyzáření na něco, co je ovlivněno více kouzly zároveň, se jako cíl vezme kouzlo s nejvyšší magenergií, v případě rovnosti mají všechna kouzla s nejvyšší magenergií stejnou šanci, že se stanou cílem.". Shrnuto: Působí jen na jedno kouzlo (rozsah je také jen jedno kouzlo) a to ta to, které má nejvyšší magenergii (kouzelník si vybrat nemůže).


 Uživatel úrovně 0

Zdravím,
předně ti musím pogratulavat k vydařenému dílku.Musím přiznat,že na mne udělalo dojem.Nikdy jsem moc nepřemýšlel nad zrušením kouzel jinak než oním rozptyl kouzla,ale ty jsi mě donutil ser nad tím zamyslet,takže děkuji.
Dílo jsem ohodnotil 4* jelikož si myslím,že má svoje mouchy a to především v přehlednosti(ale s použitím hlavy je tocelkem jasné,že? :)
Nevím jestli už to v diskusi nezaznělo,ale kyž kouzlo sesíláš na předmět ovlivněný více kouzly,tak se zruší všechna kouzla,která jsou na předmětu "naložena" nebo jenom jedno konkrétní kouzlo(např. když na magické minci, zakouzleno ještě jedno kouzlo,jedno jaké)jak to bude vypadt pak?Bude kouzlo tvořit jakousi "antimagickou" bariéru,nebo opravdu účinkovat na konkrétní kouzlo?


 Uživatel úrovně 0

Zdravím autora

Je to zajímavě pojatá varianta kouzel z prvidel. Vyvstává však otázka, jestli není zbytečná.

+ Kouzlo je vhodné pro roleplaying (osobně znám hráče, který o svém kouzelníkovi tvrdí, že je to "studijní typ" a podobně násilných kouzel by se klidně zdržel. Pro takové hráče je Vyzáření vhodné).

+ Také- jak autor podotkl- má různé výhody a nevýhody, čímž nutí hráče přemýšlet.

- Pokud bude takových kouzel moc, může se stát, že se hra místy promění v nekončící hledání mezi papíry, což jí dost ubližuje.

Celkově však převažuje kladná stránka věci, protože k výše zmíněnému hledání nedojde příliš často. Spíše výjimečně, při používání Dvířek, Brány a podobných kouzel, protože jeden kouzelník určitě nebude mít v zásobě více než 3 rozptylující kouzla.

Co se zpracování týče, jsou zde sice drobné technické nedostatky, ale nejsou tak vážné, aby kvůli nim někdo obsah špatně pochopil. Alespoň já jsem ani po několikerém přečtení nenašel zádrhel, který by mi v pochopeníbránil.

Že je příspěvek celkem krátký taky není překážkou. Naopak je popsán stručně, ale nic mu nechybí. Někdy méně znamená více.

Proč tedy ode mne nedostane maximální ohodnocení?
Jak už autor sám napsal, nápad není nijak převratný, což je důvod, proč kouzlo není a nikdy nebude nepostradatelné. Je to zkrátka jen zpestření hry, které ničím neuškodí.

--Darn--

PS:
Gryffintom: To je taky důvod, proč je lepší číst diskuzi až po ohodnocení.


 Uživatel úrovně 0

Chtěl jsem dát 5*, ale po přečtení kritik jsem dal jen 4.

Gryffintom


 Uživatel úrovně 5

Není to sice moc k příspěvku, ale vzhledem k tomu, jak tady šermujeme s brutalitou protikouzel, konkrétně pak s "rozptyl kouzla" a "zlom kouzla", tak...

Za "brutální" (přijde mi to velmi vtipné) můžeme tedy označit kouzlo rozptyl kouzla, ovšem "zlom kouzla" bych za brutální ani omylem neoznačil, naopak, je to protikouzlo, které je schopno pouze jednoho rušení a to sice účinků psychických kouzel působících na osoby - jako takové je velmi úzce vyprofilované a tak ho neoznačím za hromadné a "brutální" a univerzální (je to totiž přesně to protikouzlo, které působí jen proti jedné škole).
Pokud jde o představu toho, co se stane, když chci za pomoci rozptyl kouzla zničit nějaké zaklínadlo, které působí na větší ploše než 8x8x8, tak je to na PJ, kouzlo prostě zničí poměrnou část, to je jasné, jak si s tím poradí Pj, to je jeho věc, ale myslím, že je to zvládnutelné, i když může v některých případech dojít k celkem zajímavým situacím a obrazům, ale dost OT.