Kouzelnická Kouzla

Kočka a myš *Felixemus* Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 51

Skupina: Ostatní

Past: Int +Roz +V ~ 5 ~ 0

Dosah: 1

Rozsah: 10

Vyvolání: 2 kola nebo tři kola

Trvání: 1 směna

Popis:

Kouzlo je rafinované spojení psychického a iluzivního oboru. Je sice poměrně náročné, ale dokáže odstranit z cesty i velmi nebezpečného protivníka, který leckdy nepřežije střet se zdravou myslí.

První efekt kouzla spočívá v tom, že terči vsugerujeme pocit nepatrnosti a celé to spojíme s myšlenkami točících se kolem čtyřech nožiček, šedého kožíšku a dlouhého ocásku. Snad každý schopný mažik již nyní odhalil, že terč se bude cítit jako myš se všemi důsledky, které z toho plynou. NEmění se samotná fyzická podoba terče, takže všechny atributy zůstavají zachovány. Těžko však můžete držet meč a bojovat s ním, když vám mozek velí, že na předních tlapičkách se stojí a toho velikého člověka před váma nemáte otravovat, protože jinak vás zašlápne.
Past na odolání kouzlu je Int(terče)+Roz+V~5~odolal/neodolal. Koeficient V značí velikost a má hodnotu 0 pro vel. A0, 1 pro vel. A, 2 pro vel. B a 3 pro vel. C. Větší tvory již nelze očarovat! Pokud terč uspěje v hodu proti této pasti doplňkovou část kouzla nelze vyvolat!
Samotný efekt drobnosti lze podpořit dodatečným nepovinným kouzlem. Jeho seslání trvá jedno další kolo. Seslat se může pouze kontinuálně s předchozím efektem. Způsobí vytvoření iluzivního obrazu kočky (iluze zraková a sluchová a také čichová). Působí pouze na terč a past na prohlédnutí je Int~7~prohlédl/neprohlédl (osobně bych však tuto vypustil, jelikož mi připadne divné, že myš, která uvidí kočku se bude na ni nějak dýl dívat, aby zjistila, jestli je náhodou pouhou iluzí. Nuže vyřešte si to po svém :-)). Kouzelník může zvolit místo objevení tohoto obrazu a také s ním libovolně pohybovat. Může tak terč nahánět do míst, kde jej potřebuje. Může také způsobit, že se na kočku „promění“ některý z tvorů v okolí 10 sáhů od kouzelníka. Pak se obraz pohybuje spolu s proměněným a kouzelník nemůže toto již nijak ovlivnit. Pokud by se z nějakého důvodu stalo, že „myš“ na kočku zaútočí, iluze kočky se rozplyne.
Ani v jednom případě se nejedná o žádné fyzické přeměny! Vše je na bázi psychické a iluzivní magie!

Magenergie

Za první část kouzla ubude kouzelníkovi tolik magenergie, kolik je Žvt.*2+6 (samozřejmě Žvt. terče). Vyvolání trvá dvě kola.
Druhá, podotýkám nepovinná část kouzla, se vyvolává jedno kolo a stojí 2 magy.

Kouzlo je možné odstranit všemi prostředky jako jiná další podobná kouzla (rozptyl kouzla,…).

Toto kouzlo je však náročné také herně, neboť není jisté, že postižený hráč dokáže myš věrohodně zahrát a doporučuji proto, aby postavu na dobu trvání převzal do rukou Pán jeskyně. Po uplynutí kouzla si postava vše pamatuje a tento zážitek se pro ni (i jejího hráče :-) může stát velmi traumatizujícím (jestliže došlo k vyvolání kočky, tak určitě :-)) Pro milovníky číselných hodnot, vy, kdož jste hráči RP si jistě porádíte i bez ní, bych dal past (-Int)~5~zmatení na 1k6 dní/dočasná porucha psychiky (paranoia, schizofrenie,...). Druhý efekt pasti lze úspěšně léčit klidovým měsíčním pobytem někde na samotě u lesa, či prací na zahrádce. Pokud je přítomen někdo, považovatelný ze terapeuta (bude s postavou hovořit a věnovat se jí, doba léčení se může zkrátit).

----------------------------------------------------------------------------------

...Bylo jasné, že Burg-Arg-Žgrk-Grka hrubou silou nezdoláme. Jenže nikomu se nechtělo vrátit zpátky, když nám v cestě do Sálu Slasti stál jenom on.
„Podívejte přátelé. Po jednom z mých kouzel z něj udělám neškodného beránka, nebojte...“
„Jo jako tenkrát, když na ná ten rozzuřený trpaslík začal vytahovat sekeru jenoms začal mávat rukama, že?“
„Dobrá. Uznávám, že bylo nad mé síly se pouštět do kliček jeho mysli. Ale teď je situace jiná. Burg-Arg-Žgrk-Grk o nás neví. Sedí v předsálí. Stačí se k němu dostat na deset sáhů a za chvilku...pink, nic.“
„Nenene, nehodlám nic riskovat! Vždycky, když jsme použili ty tvoje čáry v boji, znamenalo to problémy...“

...“Takže jasné jo? Otevřete dveře a než se zvedne bude na zemi, to vám říkám.“
Chrup a Drup se na sebe ještě jednou nešťastně podívali. „Jaktože se zase nechali ostatníma umluvit, aby mi dali novou šanci?“ a opřeli se do dveří. Ty se rozlétly. Za nimi se na podlaze uprostřed velké haly válel obrovský skřet s hrozivou železnou palicí položenou vedle sebe. Okamžitě vyskočil, chytil svoji zbraň a zařval. Ostatní se kolem mě přehnali jako vítr a já jsem začal s mým dílem. Soustředil jsem se a začal pronášet zaklínadlo. Viděl jsem jak se na tváři našeho protivníka objevuje zmatený výraz a po chvilce grimasa hrůzy. Klekl si na všechny čtyři a začal pištět a pobíhat kolem. Čaroval jsem dál a v posledním gestu jsem ukázal na Chrupa, který se právě s údivem na tváři blížil k Burgovi, jenž se snažil dostat od něj co nejdál. Skurut začal pištět ještě víc a vyrazil do rohu, kde zela ve stěně drobná dírka, akorát tak pro myšku. Před zdí ani trochu nezpomalil a náraz byl prudký. Upadl do bezvědomí. Ještě, že měl tak tvrdou lebku...

--------------------------------------------------------------------------------------

„Huh...já su velký BURG-ARG-ŽGRK-GRK! Já su strážce! Nikdo ňa nepřekoná, muhahaha! A teď budu spat a pak sa probudím a budu hlídat, JO! CHRRRRRRR...

[VRZ] (Skřípavý zvuk otvíraných dveří)

„Uááááh! Co to? Vetřelci? AAAAARRRGHHH! VY umřete! Já vás rozdrtím!“
Co to? Já sa zmenšuju. Já... Dyť, co sakra, cože? Mám pustit palicu, tak jo, co s ňú. Cože jít po čtyřech? Šak jo, to přeca, cože? Jasně, to přeca myši dělajú, že? A sakra, ti sú velcí, to abych utěkal preč. Do háje, idú po mě, měl bych pišťat. Takeže budu!
„Íííííík!!!“
Sakra kočka! Kde sa tu vzala. Rychle tam je díra! “Ííííík!“ Rychle, ide po mě. „Ííík!“ Už jenom kúsek, už jenom krok, už...

Na závěr bych chtěl poděkovat Batmanovi a jeho komiksům za inspiraci :-)

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 51

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Matrjošková iluze
*Matr jošmi ráž*

Magenergie: Násobek sesílací magenergie původní iluze
Obor: IL

Popis:

Jedná se o nástavbu pro iluzivní kouzla, která do původní iluze "vnoří" její kopii, která je o supertenkou vrstvičku na svém povrchu "zmenšená", tudíž zcela překrytá a skrytá původní iluzí. To znamená, že pokud někdo prohlédne první iluzi, tak teprve potom jeho oči spatří iluzi vnořenou, a hází si znovu, jestli prohlédne i tuhle.

Nástavba tak zvyšuje statistickou pravděpodobnost, že iluze jako celek nebude prohlédnuta (kdo uspěl proti prvnímu hodu už nemusí uspět proti hodu druhému).


 Uživatel úrovně 5

Jtejný výsledek jako tímto kouzlem dosáhneme i kouzlem duševní rozštěp. Takže ve své podstatě kouzlo nepřináší nic nového, kdo znají duševní rozštěp a umí jej zahrát, nepotřebují toto kouzlo.

Pro ty, kteří nemají nápady jak zahrát dementní postavu (postava s inteligencí zvířete), tak tady mají skvělý názorný příklad.

Avšak já musím s jedním bodem nesouhlasit, byď je inteligence na bodu mrazu, tak stále fungují instinkty, které postavě brání udělat očividný nesmysl jako narazit v plné rychlosti do zdi v domění, že se trefí do myší díry, která je nepatrné velikosti. Z vlastní zkušenosti se mi podařilo jednou potkana polekat tak, že se rozběhl k nejbližší díře aby se schoval. Ale než hlavou bouchl do skříně tak se zmateně zastavil a hledal jiné místo na úkryt. Tedy možnost se rychle dementní postavy zbavit názarem hlavou do zdi bych nechal na ty méně schopné RP hráče.

Osobně zase kdovíjak nadšen kouzlem nejsem, aby to byla úplná euforie, vždyť duševní rozštěp umí to samé a navíc se to dá vždy zahrát trochu jinak.

3,5*


 Uživatel úrovně 0

Skvělé kouzlíčko


 Uživatel úrovně 0

skvělé sugetivní kouzlo


 Uživatel úrovně 0

Moc dobré kouzlíčko a vychytané d o puntíku.


 Uživatel úrovně 0

Magie nade vše. Velmi dobrý nápad.


 Uživatel úrovně 0

Hmm... zas tak úchvatný to nebylo.


 Uživatel úrovně 0

Krásný inteligentní nápad jak odstranit nepřítele ..


 Uživatel úrovně 0

Geniální ukázka sugesce. Dávám 5*


 Uživatel úrovně 0

Propracované, vtipné a originální...líbí se mi to!