Kouzelník

Čarodějův klobouk Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 20

Podstatná část povolání se svým vzezřením v podstatě neliší od ostatních, ať už protože to nemají zapotřebí (alchymista) nebo by si to raději nechali pro sebe (zloděj). Kouzelníci se ale vždy chtěli lišit, a tak na sebe hodí róbu, vezmou hůl a každý je hned pozná. Problém však nastává v okamžiku, kdy se stanou čaroději a ani se nepoznají navzájem. Proto si začali vytvářet zvláštně očarované klobouky naznačující nejen jejich obor, ale i školu, kterou zastupují.

Problematika vzniku

V této části podrobněji rozepíšu výše řečené a upozorním na některé situace a vhodná řešení.

Zakázaná magie

Celé toto dílko vychází z předpokladu, že je magie ve vašem světě zcela běžná a oblíbená. Tam skutečně každý čaroděj chce být poznán, aby získal respekt a pozvedl si sebevědomí. Ve světech se zakázanou magií by však bylo nošení tak nápadných klobouků sebevraždou, proto budou čarodějové místo nich používat např. prsteny, amulety, mince, apod. Vždy se však bude jednat o konkrétní typ předmětu určený PJ – neexistuje, aby si hráč vyrobil kouzelný prsten jen proto, že je to praktičtější.

Mág nebo čaroděj?

Když se hráč rozhoduje, zda se jeho postava stane mágem nebo čarodějem, vůbec si neuvědomuje, co to pro postavu v praxi znamená. Ne každý PJ je od sebe až tak odlišuje, ale popravdě čaroděj přímo navazuje na kouzelníka, zatímco mág se úplně odtrhne. Je to jakoby zradil svou školu a dal se na druhou stranu. Není tedy divu, že mezi nimi existuje jisté napětí a žádný čaroděj nechce být za mága považován.

Školy magie

Pod pojmem škola si nemusíte nutně představit jen budovu, ale taky mistra a způsob učení. Jednotlivé školy se nezaměřují na magické obory (tím by se oslabily), spíš vedou své studenty konkrétním směrem. Např. škola zaměřená na boj s mágy bude určitě používat Moudrý klobouk.

Počet škol je dán velikostí světa s tím, že nejspíš budou existovat dvě nejsilnější (cca 200 čarodějů), několik menších (cca 50 čarodějů) a pár ojedinělých (1-4 čarodějové). PJ by si měl z celého dílka vybrat jen pár typů, ostatní ani nemusí existovat.

Příliš silné klobouky

Podle toho, jaká pravidla při hře používáte a které ne, mohou vám nějaké klobouky přijít příliš silné, pak byste je měli nahradit použitelnějšími. Své vlastně klobouky si však musíte také zkontrolovat, protože mohou zamíchat s rovnováhou sil ve vašem světě.

Čarodějova hůl

Dalším znakem čaroděje je jeho hůl, kterou se naučí podle PPE vyrábět až na 16. úrovni. Píšu to sem jen pro pořádek, abyste si uvědomili, že účel klobouku označit čaroděje hraje roli hlavně na od 6. do 15. úrovně, i když ho pak může používat dál.

A teď zpátky ke kloboukům...

Výroba a vzhled

Čarodějův klobouk může být vyroben buď z látky, nebo v lepším případě z kůže. Je dlouhý, špičatý, s velkou krempou, která (u šitého na míru) dosahuje šířky ramen. Kvůli nepřízni počasí však bývá často zkrabatělý a ohnutý, ale čaroděj si na něj velmi rychle zvyká a není-li to už skutečně nutné, rozhodně ho nevymění za nový. Nový klobouk dokáže vyrobit zkušený krejčí, cena i váha se odvíjí od materiálu, velikosti a ozdob. Ty mohou tvořit maximálně 10% a nesmí být ze železa (aby nebyl příliš podobný nějaké ochranné helmě).

Když má už čaroděj hotový klobouk, musí ho ještě očarovat, aby z něj mohl udělat magický předmět. Každý čaroděj může používat pouze svůj a jeden klobouk. V okamžiku, kdy si začne vytvářet nový, starý okamžitě shoří na popel, bez výbuchu a jiných zranění. Toto kouzlo je velmi náročné a zabere týden pravidelného transu, během kterého mu předá všechnu svou magenergii. Pro úspěch je nutný také dostatek jídla, teplo a klid. V okamžiku, kdy je práce dokončena, vzniká duševní pouto, které mu znemožní započít novou výrobu a poskytne zvláštní schopnosti.

Rozpoznání

Pokud jeden nositel Čarodějova klobouku uvidí jiného, okamžitě pozná, jaké má jeho klobouk schopnosti. To ovšem znamená, že také pozná, kdo si na čaroděje jen hraje a ve skutečnosti ho očarovaný nemá. To někteří dokonce považují za urážku.

Funkce a zvláštní schopnosti

Primární funkce tohoto klobouku je vlastně stejná, jako u jiných pokrývek hlavy: chránit nositele před silným sluncem a deštěm. Ten čarodějův však působí i jako kvalitní kšilt a celkově ovlivňuje jeho vzezření, takže každému, kdo ho vidí, přijde podle osobního názoru buď vážný, nebo k smíchu. To mu přidá ±1 bonus k charismě (pro náhodné rozhodnutí doporučuji k%).

Další zvláštní schopnosti může použít jen ten čaroděj, který má s daným kloboukem duševní pouto. Jak už bylo popsáno výše, klobouk existuje jen tak dlouho, jak dlouho toto pouto platí. Přesto může být natržen či jinak poškozen, dokud PJ nerozhodne, že je příliš velké a pouto bude zničeno.

Každý čaroděj se učí vytvářet jen jeden typ klobouků, i když většinou zná i schopnosti těch ostatních. O tom, který to bude, rozhoduje PJ tak, aby postavě seděl. Někomu s inteligencí 21 je Inteligentní klobouk k ničemu (respektive není, ale neexistují pro něj vhodná pravidla), ale ani krollovi nejspíš nepřijde vhod (ten spíš ocení Kouzelný klobouk). Pokud si však spíš potrpí na reálnost, určí ho náhodně – koneckonců nejsou vyvážené a ani to nebylo záměrem. Školy si svou kvalitou nejsou rovny a prestiž není vždy zárukou kvality.

Bystrý klobouk

Nositel tohoto klobouku automaticky vyhrává iniciativu, chystá-li se v daném kole kouzlit, ale kouzlo bude stejně sesláno v normálním čase, tj. na konci kola nebo později. (Je-li čaroděj zraněn nebo zabit během této doby, kouzlo bude automaticky neúspěšné.)

Inteligentní klobouk

Po dobu, co má čaroděj tento klobouk na hlavě, se mu zvýší inteligence o 1, což se projeví ve všech důsledcích včetně vyššího zisku magenergie. Při změně inteligence během sundávání a navlékání klobouku dochází i ke změně množství magenergie v mysli čaroděje s tím, že nejprve vyčerpá tu, kterou má přirozeně a ostatní může použít jen s kloboukem.

Knihovnický klobouk

Pomocí tohoto klobouku si může čaroděj navíc zapamatovat 1 kouzlo za úroveň, použít je však může pouze s ním. Při nasazení nového Knihovnického klobouku se je už nemusí znovu učit a vzpomene si na ně automaticky.

Kouzelný klobouk

S Kouzelným kloboukem na hlavě má čaroděj o 20% větší šanci na seslání kouzla s gestikulací i bez ní. Výsledné číslo však nemůže být vyšší než 99%.

Magický klobouk

Jakýkoliv fyzický útok provedený čarodějem s tímto kloboukem bude všechny magické tvory zraňovat typem N. Ostatní tvorové budou zraněni normálně.

Moudrý klobouk

Tento klobouk poskytuje svému nositeli bonus +1 k PM a +1 k ZSM a chrání ho tak před zvláštními schopnostmi mágů.

Myšlenkový klobouk

Nositel tohoto klobouku má z hlediska telepatie uzavřenou mysl, nepůsobí na něj kouzlo Sugesce a má bonus +1 proti všem pastem psychických kouzel (M). To mu však nebrání v komunikaci s démony astrálních sfér a svým havranem/kočkou/ďáblíkem.

Ochranný klobouk

Tento klobouk poskytuje stejný typ ochrany jako čarodějova hůl. Když se nositel rozhodne pohltit na něj vedené kouzlo, hází si proti pasti Roz ~ 15 ~ neprojde/projde. Ať už uspěje nebo ne, sníží se mu magenergie v mysli o polovinu magenergie potřebné na seslání daného kouzla. Nemá-li dostatek, kouzlo projde nezeslabeno a magenergie mu klesne na 0. V kombinace s čarodějovou holí je výsledná past jen Roz ~ 5 ~ neprojde/projde a z mysli čaroděje se vysaje jen třetina potřebná magenergie, zbytek z hole.

Šťastný klobouk

Kouzla s pastí seslaná nositelem tohoto klobouku na cíl mají o 1 vyšší nebezpečnost. Čaroděj má pak větší šanci na úspěšnost některých kouzel, z pravidel to jsou iluze, Bílá střela, Duševní rozštěp, Magomegamix, Ohnivá koule, Zenerova karta a Zmiz.

Telepatický klobouk

S tímto kloboukem zvýší čaroděj dosah svých psychických kouzel o 20%. Současně stoupne i dosah jeho telepatie, takže se sám může stát terčem kouzel nebo zvláštních schopností jiných tvorů (např. přítelíčků nebo mágů) na poměrově stejně větší vzdálenost. Od 16. úrovně získává o 2 nižší nebezpečnost u Naslouchání kouzlům.

Zkušený klobouk

Tento klobouk je nevhodný do většiny světů. Hráč majitele si hází proti pasti a k%, jakoby měla jeho postava o 1 vyšší úroveň. To má vliv hlavně na nižších levelech.

Poděkování

Za pomoc v Moudré Sově opravdu hodně děkuju dakeyrasovi, Fafrinovi, kameraskovi, Sccionovi, Parkonovi, Ascelle a Makrele 33.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Ještě bych se chtěl dodatečně omluvit Danixxxovi za křivé nařčení, jeho konečné hodnocení mi připadá adekvátní ke kvalitě dílka, takže odvolání v mé kritice na něj je nyní zcestné.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím tě, Nikdo,

po prvním zběžném přečtení mě tvůj příspěvek velice oslovil. Hlavně tedy samotný nápad, který je jak vcelku neotřelý, tak hezky využitelný ve hře, čili tady dávám bez váhání za 5*.

Když jsem se však začetl podrobněji, začal jsem vidět i malé nedostatky. Od "nepovinného" vzniku předmětů (přijde mi to jednoduše trochu ošizené) až po některá trochu kostrbatá vyjádření, která už zmínili diskutující přede mnou. Pominu nevyváženost jednotlivých klobouků, protože na tu sám v textu upozorňuješ a budu doufat ve schopnosti PJ, který si drobnosti předělá k obrazu svému a svého světa. Nicméně zpracování celkově chybí dotáhnout. Není podle mě ale důvod věšet hlavu, protože podprůměrné (nebo hůře), jak jej vidí Danixxx, podle mě rozhodně není. (3*)

Využitelnost příspěvku jako takového je bezpochyby široká, s trochou práce by se dal začlenit i do jiných verzí her na hrdiny (např. Drd+), nicméně využití potenciálu nápadu jako takového mi přijde neúplné, jak už jsem zmínil výše a to se projeví i na aplikacích do hry. Je to trochu škoda, ale šikovné družiny si poradí. (3-4*)

Celkově tedy trošku slabší 4*, což je velmi dobrý výsledek. Když k tomu přidám i skvělou inspiraci jako přínos pro mě a mou družinku, byla by to i čistá čtyřka.

Jen tak dál, je potřeba více takových nápadů, a když se ještě dotáhnou dokonce, bude z toho příště i špičková práce.

S přáním všeho dobrého,
Tuor,
básník z Dračích hor


 Uživatel úrovně 0

Tohle je, no, opravdu zajímavé dílo. Zvlášť mě zaráží poděkování ikdyž mám pocit, že jsem snad ani nepomohl. Nicméně k dílu.

Jak poznamenala Ascella, líbí se mi možnost přeorintování se na jiný typ vybavení (já klobouky opravdu nemusím). Taky se mi líbí, že klobouky si čaroděj vyrábí sám. Jen jak poznamenal Danixxx ta poslední věta u výroby je nějaká divná.
U inteligentního klobouku souhlasím s Firefanaticem, když budeš mít kbelík plný vody a zničehonic zmizí vrchních 10cm, tak ta voda taky nebude "viset" v prázdnu a prostě se přeleje a bude respektovat maximum nové nádoby. (vím, že se bavíme o fantasy světech, ale limit by měl být limitem a ne se přesahovat)
Jinak nápad a provedení se mi zdá pěkné, použitelné. Nebudu lhát a rovnou řeknu, že něco opravdu vypadá přesíleně, ale jak autor poznamenal, záleží na světě a drobná úprava/vyřazení nejsou zakázána.
Hodnotím za 4*, páč toho opravdu nemám tolik co vytknout.


 Uživatel úrovně 0

Ascella: Správný černý špičatý klobouk je odznakem správné čarodějky! Připevňuje se pletacími jehlicemi k drdolu. Ehm... :)


 Uživatel úrovně 5

Na začátek bych doplnila své vidění Bystrého klobouku v RSS (škoda, že jsem si toho nevšimla už v MS...): dává „iluzivní“ +6 k inic pro účel sesílání kouzla. Tato iniciativa se vztahuje k pořadí, nikoli počtu akcí a jejich průběhu. Např. pokud čaroděj na 6. úrovni s bonusem ke kouzlení +2 hodí 3, tj. má 5, s kloboukem má 11 a velmi pravděpodobně v souboji s nepřáteli podobných schopností bude první. Má však jen dvě akce, které musí rozložit do tahů jakoby měl skutečně jen 5 – tedy jednu a jednu.

Jsem autorovi povděčna, že vzpomenul na jiné možnosti než jen klobouk. Do některých světů se sice hodí, ale pořád si neumím představit krásnou čarodějku typu Jenefer, která by ochotně nosila klobouk :-) A chtít to po hráčkách…(které už tak jsou z mé zkušenosti velmi vzácným jevem), dobrá, v humorně laděných světech/příbězích proč ne, ale ve vážných hrách jsem pro ty prsteny, nátepníky, klenoty, případně róby…

Jinak se mi dílo velmi líbí, od samotného principu výroby, přes ponechaný dostatečný prostor PJ (rituál vzniku, který jsem neměla problém pochopit ;-) ). Poznámky na úvod nejsou od věci, začínajícím PJ mohou přijít vhod. Stylisticky dílo sice není nejlepší, ale proto Nikdo píše plavidlové příspěvky a nikoli povídky ;-) a hodnotí se pravidla a použitelnost, nikoli sloh… plavidlově až na pár detailů mi to přijde dobře zvládnuté.
Výhradu mám ke klobouku dávajícímu navíc počet kouzel, těch je moc. V mé družině má čaroděj sponu k plášti, která mu dává jedno kouzlo navíc a i na 7. úrovni je to silná věc. Po sejmutí spony si kouzlo plně nepamatuje, i když má povědomí, jak se ho učil a zhruba jak se sesílá, má pravděpodobnost sníženou o polovinu.
O vyváženost tady až tolik nejde, některé jsou opravdu velmi silné, ale každý PJ to musí zredukovat sám, pro některý svět je to přesílené, pro jiný zase naopak. Oficiální pravidla jako berný základ taky vzít nejde, bohužel…
Obecně jde o kvalitní dílo, které s drobnou úpravou má velký potenciál. Osobně mně už tak postava čaroděje přijde velice silná, aby se jí ještě muselo posilovat…
Poctivé 4*


 Uživatel úrovně 0

Celkově se jedná o zajímavý nápad a použitelné zpestření hry.
Co dost vadí je značně rozdílná použitelnost klobouků a jejich nesouměřitelná síla.

Což o to, zkušený PJ pozná, že Ochranný klobouk či kouzelný klobouk jsou sakra silnější oproti třeba bystrému klobouku a že některé zásadně mění sílu dotyčného čaroděje. Ale začátečník PJ, který hledá něco pro své hráče, nebo kterému hráč přinese tohle skvělé vylepšení to poznat nemusí a pak je na problémy zaděláno.

Jinak je dílo vlastně celkem v pořádku, odvozeno od čarodějnické hole, použitelné, občas doprovodný text ne uplně skvěle formulovaný či nesporný.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím,
dílo je skutečně na první pohled kvalitní, avšak jeho pojetí se mi poněkud příčí (což ovšem není směrodatné - i když já sám to považuji za „logiku fungování magie“, je to vlastně jen osobní názor)

Vadí mi, že schopnosti klobouku jsou vlastně jen málo svázané s kloboukem samotným.
- inteligentní klobouk – podle mě by měla navíc získaná magie při sundání klobouku zmizet, nevidím způsob, jak by nenasazený klobouk mohl ovlivnit množství magenergie, které čaroděj akumuluje (sice ho nemůže používat, ale stále ho akumuluje)
- knihovnický klobouk – čaroděj si vzpomene na kouzla naučená během používání starého klobouku…
navíc bonus je podle mě až moc velký, dal bych nějaké maximum kouzel, které klobouk umožní naučit se navíc a při změně klobouku by bylo nutné nové učení (aneb proč jsou knihovnické pokrývky hlavy v mnohem horší kvalitě než u ostatních).

dále pak:
- kouzelnický klobouk – přesílený
- ochranný klobouk – přesílený – schopnosti kouzelnické hole o 10 úrovní níž?? …
- moudrý klobouk – jak chrání před schopnostmi mágů?

Hodnocení:
Celkově to považuji spíše jako vylepšení „for fun“, i když je pravda, že v dost světech klobouky ke kouzelníkům neodmyslitelně patří. Zpracování ve skutečnosti bohužel poněkud pokulhává za prvním dojmem, i tak ale pořád ucházející, akorát já bych musel do díla docela podstatně zasahovat, kdybych ho chtěl použít.

Chvíli jsem váhal mezi 3* a 4*, ale rychle jsem dospěl k názoru, že dílo je sice dost nadprůměrné, ale na 4* podle mě ještě nemá. Doufám, že tím autora neurazím, protože bych chtěl říct, jak moc si vážím každého nového tvůrce, který se v dnešní době dá na dračí doupě (a Nikoho si z doby před vyhnanstvím nepamatuju :-) ).


 Uživatel úrovně 0

Veľmi pekné dielo a ďakujem za poďakovanie, hoci som až tak nepomohol.
Ale k dielu: Veľmi dobre popísané detaily o výrobe a vzhľade. Konečne má čarodej niečo, vďaka čomu sa rozpoznajú a čo mu poskytuje výhody už od 6.úrovne. Sú tu výborné nápady a aj klobúkov je dosť veľký počet. Jediná poznámka je k rovnováhe medzi klobúkmi, lebo neviem či to je až tak dobré.
Rozhodoval som sa medzi 4 a 5 hviezdičkami a rozhodol som sa pre 4,lebo sa mi zdá, akoby ešte dielu niečo chýbalo. Inak výborné dielo a každý kto bude zámerne hladať chyby, alebo strhávať hviezdičky pre banality, nehodnotí objektívne.


 Uživatel úrovně 0

Sada od Koverase na téma Danixxx = Debil.

Koverasi, když mi chceš odpovědět na otázky, prosím vyvruj se výraztů jako ťuk, ťuk a nelez sem, když nevíš o co jde. Jako vysvětlení dotazů beru, ale stále se mi zdá, že dílo chrání jen ostatní uživatelé, kteří si vše zkrátka domyslí.

Nadále bych se nezaobíral mou kritikou (mimo autora), žijte blaze.

Danixxx


 Uživatel úrovně 0

Od tak kvalitního tvůrce, jako se jeví Nikdo, bych teda čekal víc, ale vlastně nevím, co by se tu dalo ještě změnit.

Danixxx dělá zásadní chybu, že si všímá jednotlivých detailů a nepozoruje to jako celek.
Např. v části Problematika vzniku jsou shrnuta praktická fakta. Nejsou to "velmi zmatené" kapitoly. Mají zabránit špatné interpretaci dílka.

Danixxxi, kdyby tam ta část nebyla, určitě by ses ptal:
Co když nemůžu nosit klobouk? Proč ho nemůže nosit mág? Proč zrovna školy magie? Nejsou příliš silné? K čemu klobouky, když už je čarodějova hůl?
Nejen na tyto otázky daná část odpovídá, což je pro mě veliké +.

Co se týče tvého bodu 2, tak byli věty zvoleny skutečně nevhodně. Chtělo by to nějakou korekturu.
Ale vážně nedělej, že jsi to nepochopil. Nikde tam není napsáno, že výrobě nového klobouku se starý brání "zuby nehty". Zkrátka můžeš mít jen jeden funkční klobouk, když začneš vyrábět nový, pouto se ruší a stará klobouk shoří. Lepší říct to dvakrát, než vůbec.

K bodu 3: "Tehdy, pohroužen v trasu, předává (čaroděj) do hole 20% své denní magenergie." (PPE 92)
Autoři originálních pravidel už také nerozebírají jak přesně to vypadá, a že je to pro Standu Krolla výhodnější než pro Ignáce Všeználka. Podle lehké matematiky vyžaduje klobouk pětinásobek magenergie, ale jen na 14 dní.

K bodu 4: Pokud se čaroděj dohodne s hraničářem, tak ten klobouk snad sundá, ne? ťuk, ťuk

K bodu 5: U PASTÍ NA KOUZLA SI HÁŽE TERČ! U tebou zmiňovaného Mágova velkého mixu si bude házet proti pasti Roz~9~nic/zrosolovatění. Čaroděj má pak větší štěstí, ne smůlu.


Hu... Koukám, že jsem se do toho nějak moc vžil. :D Snad to autorovi nebude vadit, že to chápu tak moc po svém. Rozhodně to není tvé "A jéje.." na začátku, spíš je to "A jéje.. Hodnotíš v rubrice, které nerozumíš".

S úctou
Koveras