Hřbitov

Ward Štítolam Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 46

V rodině krále trpaslíků nám,
narodil se nový král.
Jak sílil a léty moudřel,
touhou po dobrodružství hořel.
Tak jednou vydal se z bezpečí hor,
ochranou ruku nad ním držel Utor.

Válečná sekera, štít, vousy rudé,
který z vás první bude???
Ptal se draků tří, jenž všanc život dali,
aby trpaslíka udolali.
Však Ward je velký hrdina
a hlavy drakům utíná.

Vrátil se domů do horského království,
aby naplnil slova proroctví.
Již vykonal hrdinský čin
a netrpěl žádnou z vin.
Však netěšil se z klidu dlouho
jeho zem postihlo zlé kouzlo.

Tak zase zbroj z nitrilu
štít, bitevní sekyru
vyšel zas do boje sám,
aby zlého čaroděje udolal.
Šel dlouhou cestou abezpočet přešel řek,
stále zvyšoval se jeho věk.

Při šedesáte zimě své osvobodit plémě své chtíc,
s holýma rukama čaroději vyšel vstříc.
A čaroděj mocný, zlý pad,
jak už kdekdo mnohokrát.
A tak se velký hrdina
zas cestou domů ubírá.

Však když vrátil se domů,
hned slyší zlou novinu.
Skonal jeho otec, král Štítových hor,
vzal si jej k sobě Utor.
A nyní Ward se králem stává,
mrtvému králi věčná sláva.

Ward do válek velkých svá vojska ved,
a během spousty let
neprohrál jednou jedinkrát,
ani v horách ani v dolinkách.
armády jeho šly vpřed,
až dobily sám světa střed.

Když stý přišel jehorok
a již mu vázl krok,
zabil draka Ghoba, velkého, zlého,
svého draka stého.
Však co se státi mělo,
to každého u srdce bolelo.

Když Ward měl rok dvoustý,
osud jeho království byl nejistý.
Velký Ancalagon, černý drak,
do jeho země vpad.
Zajásal lid hrdiny,
když vyjel vstříc draku z dědiny.

Tak vyjel draku vstříc a pokořít jej chtíc,
boj trval týden, ne-li víc.
A po týdnu boje hrdina náš pad,
poprvé nad ním zvítězil drak.
Když Ward padl,Ancalagon chtěl jej roztrhat,
však když zakousl ho sám mrtvý pad.

Ward však byl hrdina byl nade všechny,
odvaha sama, žádný klam
a přesto po dvoustech letech padl sám,
trpaslík Ward Štítolam, trpaslík a král.

Minstrel Marigold

Roku 585 se ve Štítových horách narodil králi Futmagovi syn.Rostl a sílil. Učil se kovotepectví, filozofii, strategii- ale ze všeho nejvíce ho zajímalo bojové umění.

Ve svých patnácti letech, roku 600 se vydal do světa.Viděl jak Woodagovci a Aradinovci vraždí zastánce staré víry, jak zabíjí muže a děti, jak znásilňují ženy. Viděl jak vypalují vesnice. V jeho srdci zahořel plamen nenávisti.

Přidal se do družiny protiaradinovsky smíšlejících dobrodruhů.Takto podnikyli záškodnické akce. Účastnil se bojů na severu po boku barbarů, schovával se v Severním i jižním hvozdu.Účastnil se boje proti temnému mágovi spřádajícímu kouzla proti Štítovým horám.
Tohoto čaroděje zabil.
Procestoval takto celou tarii. Jeho sekeře odolalo jen máloco. Mezi Aradinovci se stal nechvalně známý jako Ward Štítolam. Při dobrodružství ve vraních horách jeho družinu napadla skupina tří divokých draků. z boje vyvázl jen on a jeho přítel Lynf Sekera.V doupěti draka nalezli značné bohatství, které využili na podporu odolávajících měst.Také nalezl magickou bitevní sekeru Venari.

V roce 650 Aradinovci dobili Štítové hory a trpaslíci utíkali do Severního hvozdu, kde se chystal poslední odpor.Zde se setkali s wardem a ten se po právu stal králem. Dozvěděl se že popravili jeho otce. tehdy zazněla největší přísaha v dějinách tarie. Ward přísahal pomstu Aradinovi a s ním tisíce trpaslíků.

Rok 651 znamenal konec obléhání Jižního hvozdu.Byl dobit. Většina aradinovců se vydala na severní hvozd. U Černé řeky došlo k rozhodující bitvě celé války.Ward nečekal na útok a sám jim vyrazil vstříc. Došlo ke kruté bitvě, ve které padl i sám Aradin. Jeho vojáci se dali na ústup. Jenže to už z Qualy, Ontry a Bizmanu. Pak vyrazili do útoku i elfové z Ďáblových skal. Došlo k absolutní porážce Aradinovců. Poté jeho oddíly vyrazily na území okupovaná Urgurou a vyhnala urguřany ze země.
Na Tarii byl nastolen klid a pořádek, vrátili se staří bohové.
Tak Ward nějakou dobu vládl ve Štítových horách. Konec jeho vlády nastal při útoku draka Ancalagona na jeho království. Ward padl v krutém boji. Nejdříve draka zabil, a pak podlehl svým zraněním.


Charakteristika: síla: 18/ +4
odolnost: 18/ +6
obratnost: 12/ -2
inteligence: 10/ -3
charisma: 9/ -3

Zemřel na 30. úrovni. Povolání bojovník.

Měl dlouhé rudé vousy i vlasy. Měřil 110 coulů, vážil osmdesát kilo. Nejraději nosil kouzelnou platinovou kroužkovou košili, kožené kalhoty a boty vyrobené z kůží bobrů.
Místo pláště používal kůži horského lva.

Zvláštní předměty:

Venari - Válečná sekera, kterou nalezl v dračím doupěti. Její charakteristika: 6/ +8/ +0. Věhlas +2 .Jedinou zvl. schopností je ochrana majitele před energetickou magií. Každé kouzlo má jen 40% šanci, že zasáhne.

Kroužková košile - byla vyrobena z platiny a její Kz byla 10.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Byl dobit (hvozd), se píše Y, ale to je jen drobnost. (Sorry musel sem si štournout) :-)


 Uživatel úrovně 0

vážně hezké:-)


 Uživatel úrovně 5

To jsem rád.-))


 Uživatel úrovně 0

Fuckt pieknýý...5*


 Uživatel úrovně 5

aazy: no smířím se s tím:-))


 Uživatel úrovně 0

Opovažuji se vybočit z řady a dát 4. Je to pěkné, ale 5 nedám:o(


 Uživatel úrovně 5

Eddy: všechno je to jen ve snaze....a pak vědět jak to napsat...


 Uživatel úrovně 0

Ty vole to je tak dobry... ja ... ja.... lapam po dechu. Mohl by jsi být různým pisatelům do hřbitova vzorem ! Ty jediný máš 5* příspěvky ve Hřbitově.


 Uživatel úrovně 5

to jo...agnaz co kdybys taky něco napsal???