Hřbitov

Poučení z krizového vývoje Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 23

(dopis adresovaný knížeti Ottovi von Rejk – rejckému panovníkovi)

Lórindel, 15. června 490 r.k. (míněn rejcký kalendář)Vaše Jasnosti!

Okolnosti, které jsem odhalil v Lórindelu mne donutily k riskantnímu kroku, jenž by nám mohl podat některé základní informace. Bohužel tyto informace nelze získat v Lórindelu, protože jsou zkresleny záměrem nepřátelských stran. Zdá se, že protivníci se pokusili aplikovat podobný plán, jaký jsem vymyslel na začátku tohoto roku pod názvem Akce Klín. Musím si však tuto domněnku potvrdit – v sázce je další spolupráce celé elfí Aliance s Rejkem – neměli bychom dopustit, aby Aliance byla rozštěpena.
Jsem si jist, že Vaše Jasnost správně chápe důvody, které mě k riskantní operaci vedou a také důvody, proč ponechám odznaky své totožnosti v péči lórindelských. Otázky politické stability v Lórindelu jsou složitější a jen těžko si nyní lze udělat přehledný obrázek. Je možné, že za určitou rozštěpeností politické scény stojí tlak nepřátel (viz Akce Klín), ale i královnina touha po svrchovaném vojenském řízení státu, bez opory v informačních strukturách tzv. „střední vrstvy“.
Pro Vaše rozhodnutí budou zapotřebí informace, které se pokusím získat, pokud neuspěji, budou pro Vaše rozhodování k dispozici pouze zkreslené informace, které se k Vaší Jasnosti dostanou od vrcholů politického trojúhelníku Arien – Bel – Melian. Přičemž správné informace nemusí mít ani jeden z nich.

S úctou
markýz Sfinx

P.S.: Pokud by Vaši Jasnost či diplomatickou obec kontaktovala protistrana ohledně vyjednávání o mém případném vydání, doporučuji nevyjednávat, protože se tato informace nebude zakládat na pravdě. Mé informace jsou až příliš cenné…
(dopis adresovaný jistému „Padremu“ – bližší určení osoby není známo)

Lórindel, 15. června 490 r.k. (míněn rejcký kalendář)Zdravím!

Tak se nám to pěkně vyhrotilo. Arien odmítá spolupracovat, nedůvěřuje mi a nechává mne sledovat. Informace mi neposkytne. Belovy informace jsou zkreslené – nepřátelé jsou buď úplně rozloženi (u elfů nepravděpodobné) nebo aplikují vlastní Akci Klín. Následkem toho se politická scéna v Lórindelu štěpí do tří hrotů: A – B – M. Nepřátelé mezitím kontaktovali Peliance, aby rozštěpili Alianci. Myslím si, že jiný význam jejich diplomatická nóta vůči Pelii neměla, ale rád bych se mýlil. Bohužel nezbývá, než získat informace u nepřátel – provedu tedy „průzkum bojem“.
Tímto pozdravuji všechny dobré občany.

Sfinx

P.S.: Ani Belovy informace nelze považovat za správné – zdá se, že i jemu matou kanály. V Rejku je POZOROVATEL. Soustřeďte se na mé okolí a okolí Zeleného Draka.
(dopis adresovaný Halethovi Silver´n´dil, uložený u lórindelského vrchního druida)

Lórindel, říjen 490 r.k. (míněn rejcký kalendář)Vážený pane Halethe!

Dlouho jsem zvažoval, komu bych měl vylíčit své pocity, kdo by je mohl pochopit. Nakonec jsem si trochu paradoxně musel přiznat, že jediný člověk schopný pochopit mou prázdnotu jste Vy.
Co si počít, když člověk dojde k cíli cesty a zjistí, že ten obzor je již poslední, že vize, které ho provázejí, již jeho samotného neobsahují a jediná, která hovoří o jeho pádu do temnoty, se právě uskutečňuje.
Zdá se, že všechny vize, které se mi podařilo odvrátit, měly jeden cíl – naplnění právě této jediné. Na rozdíl od té Vaší vize nemám z té své strach, jediné, co cítím, je smutek. Ten smutek pokaždé narůstá s každou další návštěvou Lórindelu, kdy se ocitám blíže svému obzoru. Ve snaze ulehčit své tíze jsem se rozhodl Vám o ní napsat. Nevím, kolik z mých vizí se Vám v době našeho nechtěného propojení otisklo do mysli, možná jste zahlédl tu mou, stejně jako já viděl ty Vaše. Nyní tedy přišel čas, kdy se všechny mé vize setkaly a mou mysl začíná pohlcovat zmar. Nad tím vším visí smutek, který přináším a který s sebou nesu a předávám dál. Nejhorší ze všeho je však právě vědomí toho, že nikdo (opravdu nikdo) nemůže ten smutek a tu bolest pochopit, strašlivé uvědomění si vlastního osamění, nahoty a prázdnoty. Tento zmar prostupuje mou myslí a pohltí ji možná ještě dříve, než vize nabere svou dokonalou podobu.
Ani Láska, ani Rozpoznání nedokáže tento stav změnit – chápu, že za toto poznání jste tvrdě zaplatil. A již nyní vím, proč jste toto poznání považoval za prokletí. Doufám tedy, že zůstanete na Cestě a svůj konečný obzor nenaleznete. Dříve, než spatřím ten svůj, udělám vše pro odvrácení Vaší vize, protože ani nepřítel si nezaslouží takový konec.
Musím Vás varovat před aktivitami Menzy, která se snaží spoutat Zdroj (ať již prostřednictvím úhelného kamene rodu Úmanak, nebo na sakrální úrovni, formou kontroly myslí či cíleným háčkováním).
Na závěr Vám chci říci, že Vaše rozhodnutí, díky němuž jste se dostal do sporu s vévodou Tajassu, bylo správné, svou sestru byste měl chránit i nadále.

S pozdravem
markýz Sfinx, doposud na Cestě

P.S.: Bylo by mi velkou ctí se s Vámi ještě jednou setkat, byť by to měla být krátká chvilka před dopadem dýky.

Když zhasne Naděje,
tak jiných hvězd už není,
zaskřípou veřeje
dveří do Zapomnění.

(úřední dokument archivovaný v archivu lórindelské tajné služby)

Doručeno: 7. silwaën 2986 - toto datum odpovídá 28. červnu 490 rejckého kalendáře

K rukám plukovníka Bela
Vyřizuje: Bel Scava´r´sen (toto okénko bylo dotištěno pečetidlem)

Žádost o výrobu a vydání jedu

Žadatel: Síriel´r´han
Zařazení: Běžec zvláštního určení

Specifikace požadavku:
Instinulativní jed s co nejrychlejšími účinky. Letální dávka. Specifikace oběti – muž – člověk; 27 let; hmotnost 1500 mn; průměrná odolnost; assassinský výcvik; není známa rezistence na magii ani jedy; speciální výcvik v oblasti odolnosti proti jedům neabsolvoval; předchozí prodělané otravy – kód: hrušky, maliny, borůvky, ostružiny, tygr a některé slabší jedy; časté užívání alchymistických lektvarů; organismus oslaben cestováním necestami; obranyschopnost zvýšena provozováním Cesty (stupeň – otevřená mysl). Jed musí být unikátní – protijed nesmí znát nepřátelská strana. Protijed nemá být vyroben. (kód: Talan – 16 R)

Množství: jedna dávka – specifikace viz výše

Účel použití: pro osobní použití (kód: Talan – 16 R), ochrana informací nositele

Podpis a osobní kód převedený podle aktuálního kódu: Siri – 4795

Vyjádření odpovědného důstojníka: Povolení uděleno - opatřeno pečetí plukovníka Bela Scava´r´sen

Pozn.: Před vydáním žádám o předvolání Síriel k osobní instruktáži.

Upozornění: Zvýrazněné položky formuláře vyplňuje žadatel, bez jejich vyplnění nebude žádost vyřízena.
Vysvětlivky:

Rejk - knížectví - jeden z lidských státních útvarů v rámci tzv. Severní ligy (čtyři svobodné státy, které se před cca 500 lety osamostatnily od císařství Kaiser); hlavním městem je Rejk; hlavou státu je kníže Otto von Rejk.
Rejcké hospodářství je plně soběstačné, s výjimkou cínu, který je dovážen z Dactyly a Cepelu; hlavní exportní surovinou Rejku je sklo, tabák, obilí a hedvábí. Rejcká ekonomika je hnací silou celé Severní ligy, význam Rejku dokládá také fakt, že v tomto státě začala (poprvé na území Severní ligy) fungovat PRT - První rejcká trpasličí - proslulá banka s "celosvětovou" působností.

Rejcký kalendář - rok má dvanáct měsíců po osmadvaceti dnech; začíná v lednu a končí v prosinci; počátek letopočtu se datuje k ustavení státních zřízení v celé Severní lize po odtržení od císařství (v roce 1003 kaiserského kalendáře). Tento významný moment, kdy se účastníci zavázali ke vzájemné hospodářské, politické a vojenské pomoci se uskutečnil ve Svarožicově klášteře, kde byla také uložena Deklarace nezávislosti. Tímto dokumentem byla (zhruba deset let před rejckým letopočtem) rozpoutána tzv. desetiletá válka za nezávislost jednotlivých států dnešní Severní ligy

Desetiletá válka - zpočátku měla charakter partyzánského boje za samostatnost, záhy nabírá živelnou podporu prostého lidu a vrcholí válkou s Göringem; po porážce göringských vojsk však dochází k rozštěpení sil Ligy a válka se mění ve vleklý boj mezi jednotlivými národy (rejcký, cepelský, carnivorský a dactylský); před hrozbou nového útoku göringských však dochází k ukončení sporů, vyřešení územních nároků a k semknutí Severní ligy.

Lórindel - elfské království - člen tzv. Severní aliance (tři elfská království - Lórindel, Pelia, Eregion); hlavní město Lórindel; hlavou státu královna Arien´r´hod; hospodářský, politický a vojenský spojenec Rejku; historie státu není, bohužel, lidským historikům známa

Arien´r´hod - zvaná též Arien – Drakobijce, je svrchovanou vládkyní Lórindelu, jednoho z šesti elfích království Severu. Pochází ze starobylého rodu r´hod, který proslul zejména svými liberálními postoji k lidem. Její otec král Galhalad´r´hod byl zavražděn, s největší pravděpodobností riáhskými assassiny – Černými růžemi – po svém vystoupení na všeelfím sněmu, kde prosazoval poskytnutí tajemství některých výrobních technologií lidem (šlo především o hedvábí). Lórindelská společnost je na rozdíl od ostatních elfích království, díky politice vládnoucího rodu, mnohem více podobná lidské, má např. stálé pozemní vojsko těžkooděnců. Arien je všeobecně oblíbena lidem pro svou neústupnost vůči nepřátelům, kteří se ji již několikrát pokusili zavraždit. Její obliba prudce stoupla po jejím útěku z riáhského zajetí, po kruté tortuře a otravě stříbrným trnem. V očích vlastního lidu představuje mučednici, která je ochotna za stát položit život. Královna nosí odznaky Drakobijce (tvrdí, že je výsadou elfích králů lovit draky, tak jako lidští panovníci mohou lovit např. jeleny), zda-li však zabila nějakého draka není lidem známo.

Bel - plukovník Bel Scava´r´sen - nejvyšší velitel tajné služby (špionážní, kontrašpionážní síť a assassinské jednotky) - proslulý svou morální bezúhonností, která neumožňuje jeho diskreditaci protivníky, chladnokrevností, bezcitností a krutostí při prosazování státních zájmů; vynikající stratég a diplomat; obávaný zabiják; jeden z hlavních politických reformátorů elfské společnosti v Lórindelu; oddaný službě rodu r´hod.
Nepřátelé raději volí smrt, před možností býti vyslýcháni plukovníkem Belem.

Melian - kníže Melian´r´hod - bratranec královny Arien - osvícený muž mnohých kvalit; skvělý diplomat (diplomatická kariéra však svého času doznala poskvrny po jisté aféře v Pelii, za kterou však, jak se později prokázalo, stály nepřátelské mocnosti); proslulý mecenáš umění; v Rejku uznáván pro jeho vstřícnost k lidské kultuře; mezi elfy občas považován za volnomyšlenkáře a podivína. Po očistě svého jména zastává místo v lórindelském "lansraadu", jeho doménou je zahraniční politika. Syn Galhalad´r´hod; jeho matka není známa.

Akce Klín - soubor opatření rejcké tajné služby, namířených proti nepřátelským elfským státům. Informační a dezinformační kampaň, jejímž cílem bylo vražení pomyslného klínu mezi assassiny Nolindoron (království Mithalmar) a Černých růží (království Riáh). Tato kampaň ve spojení s některými násilnými akcemi se ukázala jako velmi účinná.

Padre - s největší pravděpodobností jde o vrchního velitele rejcké tajné služby. Vzhledem k tomu, že tato služba v Rejku zároveň kontroluje kriminalitu tím, že organizuje zločin, nejsou její představitelé příliš známi.

Pozorovatel - specializovaný assassin, jehož jedinou prioritou je sběr informací. Jeho největšími zbraněmi je utajení, schopnost získávat, třídit a systematizovat informace, rozpoznat jejich věrohodnost a schopnost dedukce souvislostí se zjištěným. Vzhledem k tomu, že jeho činnost není doprovázena násilnými činy, bývá i jeho přítomnost obtížně zjistitelná. Pozorovatelé jsou mistři převleků, nenápadnosti, intrik, lži a přetvářky.

Zelený drak - hostinec U Zeleného draka v Rejku - nejluxusnější ubytovací hostinec ve hlavním městě, oblíbené místo, kde se scházejí dobrodruzi.

Haleth Silver´n´dil - syn Palarana Silver´n´dila, vrchního instruktora assassinů Černých růží. Zajat při diverzní činnosti na území Severní ligy. Obdařen schopností předvídat budoucnost a nahlížet do myslí jiných osob. Mezi myslí tohoto elfa a markýze Sfinxe došlo k nežádoucímu propojení obou myslí, což markýzi umožnilo nahlédnout do Halethových vizí. Nebylo však o co stát, elf byl závislý na tvrdých drogách a posléze ochrnul.

Druid - míněn nejvyšší představený druidů na území elfích království, též příslušník rodu r´hod, strýc královny Arien.

Láska a Rozpoznání - rozpoznání - poměrně složitý pojem - jde o silný cit (láska?), který pociťují elfové. Podle nich přichází Rozpoznání pouze jednou za život a velmi vzácně (to je také důvod, proč elfové city příliš neplýtvají). Rozpoznání podle jejich slov nelze zaměňovat s lidskou láskou - ta plane prudce a může rychle shořet, Rozpoznání je spíše řekou, která plyne až k moři, trvalou a stále mohutnící. Rozpoznáním je taková bytost, kterou spatříte a víte, že jste si souzeni…

Cesta - "cesta dokonání pravdy" - soubor meditačních praktik, směřujících k duševní rovnováze a k rozvoji duševních schopností. Též očistný proces při odvykání drogám.

Menza - konzervativní elfí státní útvar s kastovní společností, silně opovrhující nejen lidskou společností, ale i elfí, která není menzanská. Význačné centrum filozofie a magie.

rod Úmanak - vládnoucí rod v Menze v období před ustavením kastovního systému. Tento rod používal tvrdých drog ke kontrole vlastního obyvatelstva, čímž málem způsobil zánik menzanské společnosti. Po jeho zlikvidování se společnost dlouho očišťovala od zhoubného působení závislosti a pozvolna krystalizovala do dnešní kastovní podoby.

háčkování - proces zachycení mysli nějakou jinou silou, která je schopna mysl ovládat, vstupovat do ní, případně se s ní spojovat. Většinou jde o nechtěný důsledek otevření mysli při meditacích, kdy je tato vystavena okolním vlivům. V období, kdy byly tyto dopisy napsány, se Menzané pokoušeli cíleným háčkováním ovládat jiné lidi.

vévoda Tajassu - vysoce postavený šlechtic z jednoho se států Severní ligy. Potají spolupracoval s Černými růžemi při pokusu o zavraždění komtesy Gazelly von Orix, nevlastní dceři vévody Adaxe von Orix. Posléze spolupracuje při pokusu o svržení výkonné moci, po zmaření aktivit prchl do Riáhu. Na základě politických domluv byl nakonec vydán rejcké straně výměnou za Haletha Silver´n´dila a popraven.

Síriel´r´han - Síriel je nejrychlejším z „běžců“ lórindelského království, ne-li nejrychlejším běžcem vůbec. Běžci jsou speciální kurýři, kteří dokáží k cestám využívat tzv. necesty hvozdy. Jde o zvláštní zkratky časem a prostorem, neprobádanými a prastarými cestičkami hvozdem, které mohou podstatným způsobem zkrátit cestu. Siri patří k mistrům hledání těchto zkratek a zároveň patří k těm nejodvážnějším (ty největší zkratky vedou těmi nejnebezpečnějšími končinami hvozdu, navíc musí být běžec dostatečně fyzicky disponován a vytrénován, aby se z takové necesty dostal).

Talan - přezdívka markýze Sfinxe v Lórindelu. Talan je lasicovitá šelma, podobná hranostaji. Zbarvení jeho srsti se mění z hnědé v letním období na bílou v zimním, tato adaptace na změněné prostředí mu dává výhody při lovu, kdy je pro kořist těžko postřehnutelný, ale zároveň mu dává větší možnosti ukrýt se před predátory. Jako symbol vítězství lstivosti, obratnosti a důvtipného využívání podmínek prostředí často vystupuje v lórindelských bajkách. Stejné vlastnosti přisuzují lórindelští markýzi Sfinxovi.
Záverečná zpráva Císařské vyšetřovací komise

Severní Göring - distrikt Rejk, 1897 a.d.Na základě kusých informací, které se podařilo získat z archivních materiálů, se lze domnívat, že poněkud rozporuplná úloha markýze Sfinxe, který výrazně ovlivňoval rejckou politiku před rokem 1503 (500 r.k.), má reálný základ. Tento muž skutečně působil na rejckém dvoře za vlády knížete Otto von Rejk. Je možné, že se skutečně podílel na formování vladařských názorů dědice trůnu - Andrease von Rejk. Údajné zvěsti o markýzově poměru s manželkou Andrease von Rejk (ze kterého měl vzejít další následník rejckého trůnu - narozen r. 1495 / 492 r.k) jsou liché. Podle dostupných materiálů lze usuzovat, že markýz Sfinx zemřel na podzim roku 1493 / 490 r.k.

Prof. Sigismund Guggenbüchler DrD., předseda CVK

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

moc pěkné


 Uživatel úrovně 0

Super co víc dodat


 Uživatel úrovně 0

jo tak to je fakt síla je to dost dobrý


 Uživatel úrovně 0

Skoda ze jsem prisel tak pozde ,chtel jsem dat 5 hvezdicek ,ale jinak je to supr. Me se to libí.


 Uživatel úrovně 0

Velice pěkné.


 Uživatel úrovně 0

no to je fakt dobrej příběh5*


 Uživatel úrovně 0

Fakt dobre udelny ******


 Uživatel úrovně 0

Dávám 5* protože se mi to hrozně moc líbí!!!!


 Uživatel úrovně 8

Raukó - chápu Tvé závěry, jen bych uvedl jednu věc - vysvětlivky tu nejsou pro "natáhnutí" - to důrazně odmítám.

Toto není vyprávění, na tomto příspěvku jsem chtěl ukázat, jak také lze pojmout příspěvek do rubriky hřbitov - než strohé vyprávění udělal to a to a umřel tak a tak... Formou rozboru korespondence, mravenčí prací historiků pátrajících v archivech jsem chtěl přiblížit (ne vyprávět) život a svět markýze Sfinxe, jeho myšlenky a pocity, což je pro mne v roleplayingu mnohem důležitější, než nějaké vypisování bojů, šarvátek a nalezených pokladů. Proto je zde také obsáhlá část vysvětlivek, která vysvětluje reálie světa... a nemyl se, neznáš kompletní historický podklad - toto jsou pouze základní pojmy a nejlépe je dokládá vlastní příběh markýze Sfinxe, který je poněkud jiný, než naznačil tento rozbor.

Vysvětlivky jsou tady mimo jiné proto, že CVK chápe, že historické souvislosti nejsou známy a proto je ke své zprávě dodává a protože jde o historiky, snaží se uvést co nejvíce.


 Uživatel úrovně 0

Cteny Mgr. Holger,

dlho som rozmyslal ako hodnotit tento prispevok, bolo to tesne, ale napokon som sa rozhodol hodnotit 4*.

Tento prispevok je na moj vkus prilis dlhy, tie vysvetlivky mozu podla niekoho pridat kvalitu prispevku, ale na mna to skoro posobi ako perdlzovanie... Ja osobne mam totiz radsej, ked neviem, co je to Rejcky kalendar a nepoznam kompletny historicky podklad vsetkeho, radsej mam veci nie uplne dokoncene, ktore mi davaju moznost si vytvorit vlastne verzie "pribehu" (ak by sa toto dalo pokladat za pribeh, skor to vidim ako spravu). No taktiez musim uznat, ze niektore casti vysvetliviek sa mi pacili, napriklad laska a rozpoznani, hackovani...

Celkovo mi vsak ten prispevok nepripadal na 5*, ja davam 5* vacsinou iba prispevkom, ktore ma skutocne niecim zaujmu a pokladam ich za vynimocne- co tvoj zial nesposobil.
s uctou,
Raukó