Hraničář

Druidova meditace Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 9

Upravená pravidla pro meditaci druida

Druid se od 8. úrovně stává natolik spjatý s přírodou a hvozdem, že i místo, kde medituje, nebo počet druidů, kteří meditují společně ovlivní kvalitu a délku jeho meditace. Přirozená magie přírody je nejvíce přítomna ve starém hvozdu a v jeho posvátných stromech. Její účinek se projeví v délce a průběhu druidovi meditace. Naopak na poušti, široko daleko od veškerých stromů a lesů se stává jeho meditace velice obtížnou.

KvalitaDélkaKvalita prostředíLesní (pravidlový druid)Bonus/postih
-1 5 směnVelmi špatnáPoušť, širé moře, ledovec,... - 10% max. magenergie*
0 5 směnŠpatnáMěsto, Jeskyně,...
+13 směnyNeutrálníObecná příroda (louka,hory,bažiny,...)
+22 směnyDobráObyčejný les
+31 směnaVelmi dobráHvozd+ 10% max. získané magenergie*
+83 směnyMožnost provést druhou denní meditaci**

Další prvky které pozitivně mohou ovlivnit meditaci.

Bonus ke kvalitěObecněLesní (pravidlový druid)Bonus
+2 Posvátný objektDruid se před meditací dotkne posvátného stromu+1 max. získaný mag
+1 Malá náhražkaBonsaj/zakrslý strom stáři min 10 let
+1 (max 2)Relikt náhražkyDruid se před meditací dotkne uschlého starého stromu
+1 (za každého)Meditace probíhá v kruhu alespoň 3 druidů + 1 k max. získaný mag

* Zaokrouhluje se podle obvyklé matematiky (tedy 1-4 dolů a 5-9 nahorů)
** První meditace může proběhnout jakkoli. Druhá meditace musí splnit kvalitu +8 (např. kruh pěti druidů v hvozdu, nebo například kruh 8 druidů ve městě. Všichni zúčastnění druidové musí meditovat zároveň). Druhá meditace trvá 3 směny, při ní dojde ke ztrátě veškeré zbylé magenergie a je plně nahrazená novou (obvyklou dávkou).
Toto pravidlo lze univerzálně aplikovat na kteroukoli rozšířenou variantu druida (vodní, pouštní,...).


Věřím, že toto rozšíření pravidel by mohlo vnést zajímavý prvek do hry za druida. Více by to mohlo podtrhnout ducha tohoto povolání. Ke každému druhu zvýhodnění/postihu lze vymyslet jistě spoustu RP důvodů spjatých s fungováním přírody a magie v rámci světa. Další bonusy lze samozřejmě dále domyslet, dle aktuálních potřeb. Cílem nemá být ani tolik ztížit hru za Druida, jako ji spíše trošku ozvláštnit. V průměru toto rozšíření život druida naopak ulehčí. Použití postihů je poněkud komplikované, proto jsem zařadil pouze jeden.. ten však lze velmi snadno anulovat, proto by neměl způsobovat veliké potíže.

Děkuji všem za přečtení a těším se na kritiku.

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Při čtení diskuze se mi v hlavě rozvíjelo jako klubko myšlenka:

Druid je nádobou přírody. Čím více toho chce dokázat, tím méně má být člověkem, ale přírodninou. A meditace je vyčištění této nádoby od lidskosti a nasátí moci a duše přírody. A k tomuto účelu se hodí jakékoliv místo bez zkažené přírody (definuji potom). A čím monumentálnější demonstrace, tím lépe. Takže vrcholky velehor, kde je třebas už pernamentní ledovec, či prostě fascinující výhled všude po okolí, demostrujíce tomu jak malý je člověk, proti přírodě. Nebo stejně "prázdná" poušť, či širé moře. Prostě místa, kde příroda a její rozmar je ta nejmocnější entita. A hvozd samozřejmě taky.
Naopak nejhorší místa - zkažená, jak jsem psal - jsou ona města. Obzvláště ty s parky - příroda, kterou lidé zkrotili, ochočili a podmanili si ji. Ale nejen zde, ale temná místa - nekromancie, prosak pekla, démoni a úplný utrum v dimenzionálních kapsách a světech.

k dílu samotnému - jistě by se to dalo rozvinout, přinést víc a tak, ale čím více toho bude, tím hůře se zavděčíš většině, protože je větší šance, že detaily už každý řeší jinak a má jinak nastavený svět. A hlavně - je to zde. V hlavě nosím spoustu myšlenek na mnohá díla a nemám skoro ani čárku ani k jednomu z nich.


 Uživatel úrovně 1

Musím s vámi souhlasit. Použití pouště jako protikladu hvozdu není asi zcela správné. Opravdu by se město a uměle přetvořená krajina měla takto chápat.
Z hlediska opravy příspěvku bych tedy dnes rozhodně zaměnil poušť za město (tedy město -1 a poušť, ledovec atd 0, nebo +1...). Ale věřím zase, že každý článek zde na serveru působí dosti jako motivace, námět a zajímavé pojetí a pokud by se ho někdo rozhodl použít, doladí si ho dle svých přestav. Aniž bych chtěl obhajovat a ospravedlňovat své případné chyby, věřím, že vše prochází takovou to "korekcí" / "cenzurou"...

PinHead: Co se pojetí druida týče jako raného křesťanského mnicha... To je zajímavá myšlenka, ale s tímhle bych já zase tak moc nesouhlasil. Je pravda, že mnoho těchto mnichů - nebo možná lépe asketů (ať už Jan Křtitele a jeho učedníci, nebo později křesťanští mniši...) žilo na poušti pouze z kobylek, hadů a pod... tito tvorové jim sloužili jak za na potravu, tak jako zdroj ošacení... což je třeba z našeho pohledu naprosto fascinující a až nepředstavitelné (stejně tak jako pro pro spoustu lidí fakt, že mniši žijí v celibátu například..). A tato izolace a odevzdanost Bohu je přiváděla do naprosto jiných prožitků a sfér jejich výry, to stoprocentně.
Ale já osobně je nevidím, zase tolik jako druidy. Druidové jsou podle mě spíše o balanci s přírodou, o udržování její harmonie a ne až tolik o poznávání hlubin své duše, kontemplaci a mystickém setkávání se s Bohem... Stejně tak buddhističtí mniši jsou velice podobní křesťanský asketům, ale za druidy bych je moc nepovažoval... Na toto mi velice schází v drd pojetí povolání kněze, mnicha, nebo nějakého klerika... (Jistě se zde na serveru najde několik kvalitních zpracování, nebo je poskytne třeba dnd a pod..).


 Uživatel úrovně 0

Ani nevim po jak dlouhé době jsem rozklikl článek.. jedinou poznámku bych měl k tomu označení pouště jako protikladu lesa. Vzhledem k tomu, že většina her se odehrává v raném nebo vrcholném středověku, nebylo by autorovi nebo osobám používajícím dílko na škodu zjistit, jaké bylo vnímání lesa a pouště v této době. Jestliže ovšem zaměníme křesťanské mnichy za druidy, což myslim lze, protože způsob života bych označil za podobný.. rozjímání, nepestrá čistě přírodní strava, jen voda k pití.. Třeba takhle druida v drd někdo nevnímá, ale většina asi ano.

Východní pouště, kam chodili první mniši meditovat, bojovat s ďáblem a žít o nejskromnější stravě a které jim západní klerici "záviděli" v Evropě samozřejmě nebyly. Jejich podobenstvím se proto stává hustý, prastarý hvozd, který umí být stejně nekonečný, nehostinný, nenabízející potravu a liduprázný.. v šeru staletých stromů se může skrývat ďábel a zlí duchové stejně jako na poušti. Na poušti strádá člověk vedrem, v zimním hvozdu mrazem..

Proto bych poušť a les vůbec nedával do protikladu, spíš opačně - les by alespoň v mém pojetí byl pro druida stejně vhodným prostředním jako les. Protiklad je samozřejmě město, velké komplexy budov, uměle teraformovaná krajina, nepřírodní magií znečištěná místa atd.

------------
Vlastně bych řekl, že ideální pro druida by měl být jakýkoliv nepoškozený ekosystém. Příroda je stejně mocná jak v hvozdu, v poušti nebo třeba na skalnatém útesu.


 Uživatel úrovně 0

Podle mě je to velmi povedené dílko. Jednoduché, přehledné a inspirující. Rozhodně mám radši taková než díla plná čísel a výpočtů. Přeci jen jako PJ mám radši volnost a improvizaci.
Jako hráč hraničáře to musím ocenit dvojnásob. Zejména bych vypíchl možnost druhé meditace. V naší skupině jsme toto volnou interpretací kdysi vyvodili přímo z původních pravidel a už to tak zůstalo pro hraničáře i kouzelníky. Je to naše řešení nedostatku magenergie kouzlících dobrodruhů (ale to už spadá pod jiný článek). Podmínit to kvalitou meditace mi přijde jako dobrý a elegantní nápad.
Jako mínus bych viděl jen již zmiňované prostředí pouště bez života - s tím prostě nesouhlasím a spíš bych jako nepřírodní prostředí také volil město. Ale záleží na každém.


 Uživatel úrovně 5

Velmi přehledné jednoduché ozvláštnění stávajících pravidel.
Očima PJe se podobným úpravám vůbec nebráním, ale rozhodně bych je nechala v kompetenci (poctivého) hráče, rozhodně by si to musel hlídat sám: různé dopočítávání, přepočítávání, handrkování se o čísla mne PJovsky nenaplňuje :-) (maximálně určit, zda se postavě podařilo dosáhnout pro meditaci vhodného posvátného objektu).
Poctivé 3* za přehlednost, okamžitou použitelnost, hezké rozšíření. Děkuji autorovi, že se nebál jít s kůží na trh a toto malé obohacení pravidel světu ukázal.Mimo a pod čarou: S čím mám trošku problém, je pojetí přírody, ale autor sám v nadpisu používá „lesní pravidlový druid“, takže dává najevo, že uznává i jiné a že pro jednoduchost dílo ušil na míru pravidlům, což je jedině dobře :-) Z hlediska „přírodní rovnoprávnosti“ by bylo asi lepší (když jsme v té době politické, genderové, rasové a kdovíjaké ještě korektnosti) uvádět „domovský a jemu opozitní ekosystém“, ale to je prostě ze mě, z přesvědčení, protože opravdu nesouhlasím s tou pouští a ledem jako velmi špatným prostředím k meditacím :-) … pro příklad jsem druid suchých oblastí, příroda suchého mediterránu mi dokonale sedí, putování Marokem mne proměnilo zevnitř. No a opozitem k mojí polopoušti by asi byl vlhký studený sever, který mi opravdu nevyhovuje, ale zameditovat si tam jsem schopná :-) Uznávám mocnou sílu přírody pouště, stejně tak velehorských poloh, či třeba permafrostu. Naplňuje mne úžasem, kolik života lze najít v tak nehostinných oblastech a ve svém světě pochopitelně druidy rozličných ekosystémů mám (poušť a polopoušť dokonce hratelné, páč jsem se tím v posledních pravidlotvorných náladách zabývala – měla jsem představu druhé družinky, v níž měl být hraničář pouště, bohužel z toho sešlo)… ale chápu, že to je na zvážení každého PJe a jeho vlastních představách. Osobně také považuji za protiklad přírody (libovolného ekosystému) město a případně nepřirozenou kulturní krajinu (lány nekonečných rozloh bez náležité mozaikovitosti, skládky…), ale všude tam přírodu lze také nalézt a její sílu cítit, ale za sebe – ve městech se cítím mnohem hůře než v opozitním ekosystému deštivého Norska. Na druhou stranu Asterion má tuším zpracovaného i druida města, který chápe město jako přírodní entitu.


 Uživatel úrovně 8

Pěkná malá libůstka - Vyvolává ve mě představu demoverze k obdobnému zpracování vlivu různých prostředí na schopnosti i dalších povolání. U některých to je sice zmíněno už v pravidlech (např. hraničář a stopování, kde je oprava podle terénu, jestli si dobře pamatuju), ale k dalším by se to dalo snadno doplnit ;-)


 Uživatel úrovně 1

Děkuji Sccionovi za neuvěřitelně rychle schválení (Cca hodina a půl od odeslání).

Díl(ko) má být opravdu takovou inspirací, spíše možná trošku nápadam, který by podle mě mohl opravdu dobře fungovat... Věřím, že pokud by se ho někdo rozhodl použít bude na jeho volbě a domluvě s PJ v jakém rozsahu přesně bude, případně co si ze svých vlastních nápadů dále přidá.

Co se města týče, přiznám se, že na tuhle část pravidel jsem pozapomněl (a v mé lehké "rešerši" jsem ji asi přehlédl), ale snažil jsem se vycházet z faktu, že i ve městě přecejenom nějaké ty stromy, parky, zahrady atd. bývají... Asi by se dalo upravit jako "Zelené město" a "Šedé město" s tím, že to "šedé" - špinavé, bez stromů a zeleně, plné pouze lidí (/tvorů) by se zařadilo do kategorie "velmi špatná".


 Uživatel úrovně 8

Příspěvek jsem zaregistroval už v Moudré sově a nakonec se k němu nijak nevyjadřoval. Přišlo mi vhodnější nechat ho projít do rubriky v této vcelku "čisté" podobě. Základní myšlenka totiž je vcelku prostá, totiž, že druidovu meditaci ovlivňuje prostředí (či další faktory), ve kterém se jí věnuje. Z jedné strany můžeme samozřejmě říct, že na příspěvku není nic oslnivého, protože prakticky jediná věc, která se mění, je počet magenergie získané meditací, případně ultimátně možnost druhé denní meditace. Proto lze brát toto dílko především jako inspiraci (což ostatně je i autorským účelem), od kterého je možné se odpíchnout dále a přijít s dalšími vlastními možnostmi, co vše a jak by mohlo ovlivnit druidovu spřízněnost s přírodou.

Snad jedinou věcí, která by mohla zarazit a tuším, že i Plž v moudré sově to zmiňoval, je popis pouště jako absolutního protikladu k lesu, zatímco různě v pravidlech je tomuto místu vyčleněno zásadně město a celkově civilizace. Na druhou stranu to není nic závratného, každému, komu stávající rozdělení nevyhovuje, může si pořadí zpřeházet dle své libosti.

Ostatně, dílo je směřováno jen k drobnému ozvláštnění hry. Pro další rozvoj nápadů budiž diskuze otevřená.