Hraničář

Fotokineze Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 6

- Fotokineze je mimosmyslová schopnost založená na ovládání světla. Hraničáři umožňuje sebe sama zprůhledňovat až k úplné neviditelnosti, či své okolí osvětlovat či naopak zahalovat tmou. Tyto tři složky fotokineze jsou definovány pomocí tří parametrů - Času (v kolech případně směnách, dle složky), vzdálenosti (v sázích) a faktoru intenzity (v desítkách procent).

1. Průhlednost:

- Průhlednost až neviditelnost trvá, dokud ji hraničář sám nezruší nebo dokud neuplyne doba trvání. Zatímco důsledky úplné neviditelnosti jsou jasné, u částečné průhlednosti již nemusí být tak zřejmé, zahrnují však například vydávání se za ducha, nebo umožňuje dosáhnout úplné neviditelnosti v kombinaci s jinými faktory omezujícími viditelnost (tma, mlha...), což hraničáři umožní prodloužit trvání této schopnosti.

- Dosah 1 sáhu zahrnuje pouze hex/čtverec, na kterém stojí hraničář, odpovídá tedy "osobní neviditelnosti". Teprve až další "sáhy" vytvářejí kolem hraničáře "pole průhlednosti". V obou případech záleží na hraničáři, co bude v rozsahu jeho schopnosti ovlivněné jeho schopností a co ne.

- Maximální faktor intenzity je 10 (100%)

Součin času / vzdálenosti / faktoru v závislosti na stupni znalosti:

Orientační pozn.:

- 60 kol (jedna směna), v dosahu 1 sáh a při faktoru 10 --> součin času, vzdálenosti a faktoru = 600

Na prvním stupni: 90

Do šestého stupně včetně: +90

Od šestého stupně: +60

2. Světlo a tma

- Hraničář může světlo přímo vytvářet, nebo posilovat světlo již existující. Při vytváření světla vyjadřuje faktor intenzity poměr ku světlu lucerny (tzn.: Při faktoru 10 se jedná o světlo stejné intenzity, jaké vydává lucerna), při posilování světla se jedná o procentuelní navýšení intenzity již existujícího světla v okolí (takže pokud by třeba v okolí už byl nějaký zdroj světla, bude při faktoru 10 svítit dvakrát tolik). Tma, lépe řečeno zeslabování světla je potom v podstatě jen obráceným posilováním světla a řídí se stejnými pravidly. Posilování a zeslabování světla se navzájem ruší, avšak bez rušivých elementů znamená faktor 10 úplnou tmu.

- Tato schopnost se vztahuje pouze na přirozené zdroje světla a samotná se také považuje za přirozený zdroj světla - osvětlující a zatemňující kouzla jí "přebijí".

- Na rozdíl od neviditelnosti, zde může být faktor intenzity i větší než 10. Při osvětlování není omezen, při zatemňování je omezen dosažením úplné tmy (větší faktor než 10 má tedy u zatemňování smysl pouze tehdy, pokud jiný hraničář s fotokinezí v okolí zvyšuje intenzitu světla).

Pozn.1:

- Vzhledem k tomu, že posilování světla není závislé na intenzitě zdroje, prostě všechno světlo posiluje o daný počet procent, může například výrazně zvyšovat efektivitu oslepujících prostředků založených na světle (např. chodecké kouzlo meče "Prasátko", nebo případné alchymistické "oslepující výbušniny"), připadně tuto vlastnost propůjčit prostředkům, které jí do té doby neměly.

Pozn.2:

- Zatemňování lze kromě ke skrývání svojí pozice apod. použít například i k dělání dojmu, například stylem "...v místnosti najednou padne šero, svíčky a plameny v ohništi jakoby najednou o něco pohasly. Všem se zatajil dech, a do vzniklého ticha se ozvalo zabušení na dveře. Vešel cizinec, pozorně se rozhlédl, sundal si kápi, a tu najednou všechna světla svítila, jakoby se nic nestalo..."

Součin času / vzdálenosti / faktoru v závislosti na stupni znalosti:

Orientační pozn.:

- 1 směna, v dosahu 10 sáhů a při faktoru 10 (100%) --> součin času, vzdálenosti a faktoru = 100

Na prvním stupni: 120

Do šestého stupně včetně: +120

Od šestého stupně: +80

Procentuelní šance na naučení fotokineze:

- Záměrně tuto hodnotu uvádím až na konci, neboť vzhledem k tomu, že závisí na počtu dalších mimosmyslových schopností ve vašem světě, zahrnu do tohoto bodu i mechanismus výpočtu této šance, který umožní šanci vypočítat nezávisle na tom, kolik těch mimosmyslových schopností je.

- Začněme od pravidlovch mimosmyslových schopností: Na telekinezi je potřeba hod 1-40 na k%, na pyrokinezi 41-75 a na telepatii 76-100. Takže poměr šancí na naučení těchto schopností je 40 : 35 : 25.

- Každá další mimosmyslová schopnost potom do tohoto poměru šancí přináší svou vlastní hodnotu, která je například v případě fotokineze = 20. Výsledný poměr je tedy 40 : 35 : 25 : 20.

- Abychom nyní zjistili, kolik procent připadá na kterou schopnost, tak tato čísla sečteme (= 120), vydělíme 100 abychom zjistili hodnotu odpovídající jednomu procentu (1,2) a tímto "jedním procentem" pak vydělíme jednotlivé hodnoty z poměru šancí na naučení jednotlivých mimosmyslových schopností, abychom zjistili, kolikrát se do nich to jedno procento vejde.

- V našem případě tedy:

40 : 1,2 = 33,333 --> 33%

35 : 1,2 = 29,166 --> 29%

25 : 1,2 = 20,833 --> 21%

20 : 1,2 = 16,666 --> 17%

Výsledná tabulka je tedy:

Pyrokineze: 1-33

Telekineze: 34-62

Telepatie: 63-83

Fotokineze: 84-100

(obdobným způsobem se lze dopočítat tabulky pro libovolné množství mimosmyslových schopností, stačí každé mimosmyslové schopnosti přiřadit odpovídající hodnotu k dosazení do "poměru šancí na naučení mimosmyslové schopnosti").

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Ešte by som chcel doplniť, že to, že je táto schopnosť zložitá, nieje ani na autorovi, ale na altaroch, ktorí spravili všetky mimomyslové schopnosti zbytočne zložité, a verím, že sa určite dali/dajú spraviť lepšie a jednoduchšie .


 Uživatel úrovně 8

Tak dielo s novou mimomyslovou schopnosťou. Sám o sebe je nápad zaujímavý, a celkom využiteľný. Hraničiar s takouto schopnosťou môže dosť pomôcť. Fotokinéza je pritom odvodená od gréckych slov, takže žiadne blbé vymýšľance.

Hneď v prvom bode začína autor s priehľadnosťou, a hneď s tým ako trvá. Nie je však definované slovo priehľadnosť a každý by si o tom mohol pomyslieť svoje. Z textu sa to časom dá pochopiť, ale aj tak, definícia by tam patrila.
Ďalej je niečo o dosahu, a pravidlá, ktoré sa mi zdajú však byť riešené strašne zložito, ako každá mimomyslová schopnosť, a práve preto ich nemám rád.

Svetlo a tma: Veľmi užitočné, ale pravidlové riešenie zase zložité, a vôbec nezľahčuje využitie. Aj by som to použil, ale musím si to nejak sám upraviť.

Páči sa mi výpočet percentuálnej šance na naučenie fotokinezi.

Celkovo to bola za mňa slabšia trojka.


 Uživatel úrovně 8

Jak jsem psal, k ovlivnění dochází pouze v dosahu schopnosti, mimo dosah schopnosti se zesílené světlo nijak neprojeví - podobně jako u kouzelníkových kouzel "světlo" a "tma", kde kouzelník vytváří kulový prostor, kde je buď všechno dokonale osvětlené, nebozahaleno tmou.

Tudíž třeba u toho prasátka musí být v dosahu zdroj i cíl, a u onoho příkladu s pochodní se posílené světlo nedostane dál, než deset coulů - mimo hranice schopnosti budou panovat takové světelné podmínky, jaké odpovídají svitu jedné pochodně.


 Uživatel úrovně 0

OK. Takže kdo musí být v dosahu kouzla při tom oslepování? Zrdcátko, nebo oběť? Asi oběť, ale abych měl jistotu. Pak by to fungovalo jako iluze - kouzlo vezme 10 fotonů a vyrobí jim FAKTOR kamarádů.
A tedy když zesílím intenzitu světla ve veliké jeskyni (přičemž mám uprostřed malou pochodeň) 0,1 sáhu okolo hraničáře o 10000% (faktor 100), třeba na 10 směn, uvidí hraničář po tuto směnu několikrát lépe než sova a tím pádem uvidí i celou jeskyni jako by byl den? Jen díky té pochodni.


 Uživatel úrovně 8

Protože to posilování / zeslabování nepůsobí na zdroj světla, ale na světlo samotné - na světlo, které je rozptýlené v dosahu schopnosti. Rozsah je v obou případech koule o poloměru daném "vzdáleností", se středem v hraničářovi.


 Uživatel úrovně 0

Nechápu, jak může posílit intenzitu a ne dosvit.
Abych posílil efekt prasátka, které udělám třeba zrcátkem, musím fotokinezi zacílit na zrcátko, nebo na člověka, kterého oslňuji?
A kdybych se chtěl podívat na konec jeskyně 50 sáhů vzdálený, přičemž bych u sebe měl jen pochodeň, musel bych smyslit na pochodeň, nebo na ten konec jeskyně?
A tato schopnost se dá zacílit na nějaké místo, nebo funguje v celém okolí okolo hraničáře?


 Uživatel úrovně 8

Dakeyras:

...Při vytváření světla vyjadřuje faktor intenzity poměr ku světlu lucerny (tzn.: Při faktoru 10 se jedná o světlo stejné intenzity, jaké vydává lucerna)...


 Uživatel úrovně 5

Fafrin to velice dobře vystihl. Já bych ještě doplnil, že mi docela vadí, že je jedno jestli ztmavuji svíčku, nebo královskou pohřební vatru, prostě je dokážu utlumit o stejný počet procent jako svíčku, což představuje úplně jinačí množství světla.

Potom v díle píšeš o možnosti světlo vytvářet a přitom jej pak nikde nezmiňuješ. Rozhodně na to nejde použít mechanika na zesilování světla.


 Uživatel úrovně 0

UnknowN: Díky, už tomu rozumím lépe.
Řešení tak jek je mi bohužel nepříjde příliš srozumitelné a použitelné. Taky mi tu nějak chybí něco, od čeho se odpíchnout při použití. Sám autor se zřejmě neměl moc od čeho odpíchnout. K tomuto účelu bych doporučil tabulku světelné spouště, kterou lze nalézt u pyrofora v PPP.
Tu lze již s těmito pravidly snad docela dobře spojit, aby člověk ěděl, co to znamená udělat ze svíčky oslepující záblesk.
Z díla mám celkově rozpačitý pocit, nicméně přináší zajímavý nápad a snahu o jeho přehledné a funkční zpracování. Kamenem úrazu je zde možná to, že samotná podoba mimosmyslových schopností hraničáře není moc herně použitelná. Kdo má dělat početní kotrmelce kvůli tomu, aby zjistil, že může po směně soustředění posunout klíč rychlostí a silou, kterou lze zastavit rukou či náhodným pohybem.


 Uživatel úrovně 0

Myslím, že nápad je dobrý. Celý příspěvek je dobře použitelný. Systém je možná trochu složitý, ale nenapadá mě žádná možnost zjednodušení. 5.