Hraničář

Hraničářův společník Hodnocení: Nic moc

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 16

Hraničářův společník

Toto dílo mělo jít původně do Rozvoje DrD, společně ještě s rozšířením sortimentu kouzelníkových přátel. Později jsem však zjistil, že u kouzelníka se jedná jen o rozšíření, zatímco u hraničáře o zcela novou schopnost. A tak jsem od sebe dvě části oddělil a takhle to nyní vypadá.

Naslouchal jsem větru a štěbetání lesního ptactva. Meditoval jsem a prosil druidy všech hvozdů. Díky mé soustředěnosti a ustavičnému dumání jsem byl kupodivu vyslyšen.

Hraničář může vyvolat tyto tvory: Zlatý sokol, Satyr.
Zlatého sokola může přivolat od třetí úrovně, Satyra od šesté. Pokud má hraničář psa, dalšího společníka již vyvolat nemůže a naopak. Zásadní rozdíl mezi kouzelníkovi společníky a hraničářovi je, že kouzelník tvora pouze vyvolá a následně již nemusí nic řešit. Jeho vyvolaný tvor se stane na sto procent jeho společníkem.
Zato hraničář musí tvora pomocí magie přivolat, avšak posléze navíc splnit vždy dvě zkoušky – zkouška síly a zkouška inteligence. Podle toho se rozhodne, zda se bytost k hraničáři přidá.

Rituál na přivolání obou bytostí není tak náročný, jako tomu bývá u čaroděje. Ovšem i tak je čímsi specifický.
Hraničář se uchyluje k rituálu pouze v přírodě (v rušném městě nemá žádný účinek). Vyvolání funguje jen tehdy, když se hraničář dostane do meditace (ta nemá nic společného se získáváním magenergie meditací z pravidel DrD. Jedná se o klasickou a obyčejnou meditaci, kdy se hraničář navenek uchyluje k odpočinku, ve skutečnosti je ale plný soustředěnosti). V tu chvíli nevnímá okolí, nýbrž se soustředí jen a jen na svůj cíl. Přivolávání nějakou dobu trvá a k tomu, aby hraničář svůj cíl myšlenkami vycítil, je navíc zapotřebí magická energie – magenergie. U každé bytosti je počet magů jiný, to samé platí pro čas – dobu, po kterou je hraničář ve stavu meditačním.

Zlatý sokol:

Jedná se o krásného dravce se zlatavým peřím. Je větší nežli obyčejný sokol a ještě k tomu je o mnoho inteligentnější. S hraničářem se domlouvá telepatií. Hraničář se jej může pokusit vyvolat každou druhou úroveň. K jeho přivolání potřebuje hraničář sedm magů a čtyři směny času. Vyvolání sokola je jisté, pokud hraničář splňuje tyto podmínky. Když se tvor objeví, musí jej hraničář něčím upoutat. Následuje tedy past na sílu a inteligenci:
Sil ~ 7 ~ upoutá/neupoutá
Int ~ 7 ~ upoutá/neupoutá

Uspěje-li hraničář v obou zkouškách , Zlatý sokol se k němu přidá a stane se jeho společníkem. Přátelství se sokolem skýtá pro hraničáře mnohé výhody. Jedná se nejen o moudrého rádce a společníka, ale i schopného průzkumníka.
Jeho přesvědčení je navíc zásadně neutrální, tudíž se mu lehce příčí chování zákonně zlých i zákonně dobrých bytostí (není to však výjimečně důležité pro průběh hry).
Zlatý sokol může v jednom kole zaútočit jak pařáty, tak zobákem.

Schopnosti:

  1. Zlatý sokol dokáže pomocí myšlenek komunikovat s ostatními dravci – orly včetně. Dravci bez inteligence jej většinou poslechnou a splní jeho přání, leč jiní inteligentní ptáci jej pouze vyslechnou (ve svém zájmu mu výjimečně i pomohou).
  2. Sokol nedovede kouzlit, má však jednu výjimečnou schopnost: když sedí na hraničářově rameni, má určitou možnost pohltit nepřátelské kouzlo - sesláno na něj, či na jeho pána. Pohlcené kouzlo se prostě ztratí a ani sokolovi neublíží. Šance na pohlcení kouzla je u sokola 25% (1/4).
  3. Průzkum: sokol může plachtit až tři sta sáhů nad zemí a stejně bystře pozoruje dění pod sebou. Za den uletí několik desítek mil, takže se stává užitečným průzkumníkem ve všech situacích a v každém prostředí.


Životaschopnost: 3
Útočné číslo: (+1 + 3) = 4 (pařáty)
+ (+1+3) = 4 (zobák)
Obranné číslo: (+6+ 1) = 7
Odolnost: 15
Velikost: A, B (s rozpětím křídel)
Váha: 40 – 60 mn
Zranitelnost: zvíře, ale I - M ¾ (viz text), O
Pohyblivost: 18 ve vzduchu/okřídlenec
1 na zemi
Vytrvalost: 16/okřídlenec
Inteligence: 13
Charisma: 13
Přesvědčení: Neutrální
Poklady: nic
Zkušenost: 280

Satyr:

Satyr je bytost pozoruhodná a tajuplná. Jsou to zarputilí ochránci přírody a jen tehdy, když se objeví vetřelec se zlými úmysly, se stanou opravdu rozhněvanými tvory plnými zloby. Jsou vzácní a je takřka nemožné na ně ve dne narazit. V noci snad ještě těžší, neboť Satyrové se pohybují za noci neskutečně tiše a poetik by snad mohl říci, že spíše tančí, nežli chodí. Krom toho jim měsíční svit dodává na síle.
Ovšem hraničář na šesté a výš zná kouzlo, které dokáže Satyra přivolat. Je to kouzlo na magenergii i čas náročné a navíc – hraničář se může pokusit vyvolat Satyra jen každou třetí úroveň.
Jak Satyrové vypadají? Říká se, že jejich kůže je ve skutečnosti pevná stromová kůra. Místo vlasů jim na hlavě raší větvičky s listím. Chrup mají plný malých a zaostřených kamínků, které dokážou rozdrtit a rozkousat prakticky všechno. Mají temně zelené oči, dlouhé končetiny a co do výšky jsou něco mezi trpaslíkem a člověkem. Spíše se však výškově přiklání k trpaslíkům.
Satyrové pozřou téměř cokoliv. Od šťavnatých plodů, přes maso (to jí ovšem jen zřídkakdy), až po listí a dokonce i dřevo.
Satyr zaútočí v jednom kole jak silnýma rukama, tak prudkým kopancem.
Přivolání Satyra trvá osm směn a stojí čtrnáct magů. Následuje past na sílu a na inteligenci:
Sil ~ 8 ~ upoutá/neupoutá
Int ~ 8 ~ upoutá/neupoutá

Jakmile se odehraje úspěch, Satyr se k hraničáři přidá a bude jej následovat do té doby, dokud nepadne či je nerozdělí nějaká jiná událost.

Schopnosti:

  1. Satyr umí kouzlit. Ovládá veškerá hraničářská kouzla. Pokud mu však dojde magenergie, musí si ji zpět získat a to meditací, kdy nasává v přírodě okolní auru. Obecně platí, že za každou směnu (kdy odpočívá) nasaje Satyr 1 – 3 magy. Je tedy očividné, že pokud načerpá během jedné směny jen jeden mag, musí meditovat až deset směn, aby si magenergii plně zregeneroval. Když za jednu směnu tři magy, stačí mu odpočívat jen něco málo přes tři směny. Zatímco medituje, není schopen boje ani žádné jiné činnosti (stejně jako u hraničáře). Satyr dokáže čerpat životní energii pouze v přírodě.
  2. Díky své silné „kůži“ je naprosto imunní vůči veškerým obyčejným zbraním i stříbrným zbraním. I magie hraničářů na něj nemá žádný účinek. Ovšem magie jiného druhu, magické zbraně, různé ohnivé rachejtle apod. na něj mají plný účinek.
  3. Tanec. Tato schopnost způsobí, že Satyr začne tančit, což může omámit protivníky. Pro nepřítele je to past na inteligenci (musí mít ovšem inteligenci alespoň tři. Na bytosti s inteligencí pod 3 schopnost neplatí). Int ~ 7 ~ neomámen/omámen - na 1k6 kol (jedná se pak o útok na nehybnou postavu). Tato schopnost působí na všechny přihlížející protivníky do vzdálenosti pěti sáhů.
  4. Satyr se může s hraničářem domlouvat telepatií či dokonce znakovou řečí. Mluvit ale nedokáže, nýbrž vydává jen zvuky podobné těm zvířecím.


Životaschopnost: 5
Magenergie: 10
Počet kouzel: 3
Útočné číslo: (+2 + 3) = 5 (paže)
+ (+2+3) = 5 (nohy)
Obranné číslo: (+4+ 4) = 8
Odolnost: 17
Velikost: B
Zranitelnost: C, G, H, J - M, O
Pohyblivost: 13/humanoid
Vytrvalost: 14/humanoid
Inteligence: 12
Charisma: 13
Přesvědčení: Neutrální
Poklady: nic
Zkušenost: 400

Dodatek:

Někomu se mohou zdát společníci přesílení, leč musíme si uvědomit, že stojí relativně dost magů a každý má nějakou přednost, stejně jako nevýhodu. Snažil jsem se, aby byli jakžtakž vyvážení.
Tak například Satyr dovede kouzlit, je odolný i obratný, ale na druhou stranu dostává ošklivý postih při boji během slunečného dne a nedokáže mluvit. Sokol umí plachtit vysoko ve vzduchu a telepaticky komunikuje se svým pánem, avšak nesvede žádná kouzla. A u žádného z nich není nikdy jisté, že se ke hraničářovi opravdu přidají (na rozdíl od kouzelníka).
A tak dále a tak dále. Nutno se na to podívat z tohoto úhlu. Mým úmyslem nebylo stvořit přesílené tvory, ale bytosti pokud možno vyvážené i na poměr hraničářovy úrovně.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Podle mě to není špatné rozšíření...hraju za Hraničáře často a bude příjemné si to zpestřit novým "mazlíčkem" ... jenom pohlcování kouzel u sokola se mi zdá předimenzované - 25% je podle mě příliš moc...


 Uživatel úrovně 0

Na úvod bych možná měl uvést, že za hraničáře hraju kdekoliv a kdykoliv. Mám takový dojem, že hraničář se svým mečem, a potažmo psem, je postava dostatečně užitečná pro svou družinu i tak a nemusí mít další posilňující postavy. Myslím, že pokud člověk umí hrát za postavu hraničáře vystačí si s tím, co má. Pro mě je hraničář tichá postava a spíš raději hraju, jakožto postava slabšího formátu a tudíž myslím, že je to zbytečné.

Z hlediska herního do pravidel mi připadá, že (jak už tady zmínili ostatní), mohl by autor počkat s dílem v sovičce trochu déle (což jsem neudělal ani já a v jistém ohledu jsem na to doplatil). Takže milý autore, příště počkej a vyslechni rad od starších a moudřejších. \jejich rady sjsou občas užitečnější, než jen vnitřní pocit dobrého nápadu, který je třeba rychle někde uvést.


 Uživatel úrovně 0

Falhir:Ano ale Hraničáře se dá využít mnohem jinak než na kouzla.Když si vezmeš manu atd... tahle schopnost by měla bejt přidělená spíš ke kouzelníkovy na nižším levlu aby mohl nějak přežít.


 Uživatel úrovně 0

"Zcela souhlasím s komentářem podečmnou jak můžeš chtít po hraničáři aby čaroval? to je jako chtít po válečníkovy aby mi zatančil balet."

1) Strašně píšeš, Mordrediane.
2) Opravdu hraničář nečaruje? Pro ujištění se mrkni třebas do PPZ.


 Uživatel úrovně 0

Zcela souhlasím s komentářem podečmnou jak můžeš chtít po hraničáři aby čaroval? to je jako chtít po válečníkovy aby mi zatančil balet.Tenhle doplněk či jak tomu říkáš bych rozhodně hrát necvhtěl.Je to pravděpodobně první věc která tě napadla a je to znát.Nepovedlo se ti to ale věřím že další tvá díla budou pravím opakem tohoto a určitě si jej lépe promyslíš.


 Uživatel úrovně 0

Tohle prostě nemá u hraničáře co dělat. Inteligentní společníci získatelní kouzlem, navíc magičtí a silně přesílení oproti běžným společníkům (pravidlovým psům, popř. ochočeným zvířatům) Rizika a postihy žádné. Nechce se mi v tom pitvat, nemá to cenu.


 Uživatel úrovně 0

No, abych řekl pravdu, tak jsem dílo nějakou dobu nechal v Moudré Sově (to bylo ještě dohromady, spolu s kouzelníkovým přítelem do Rozvoje DrD). Čekal jsem relativně dlouho, dokonce se objevilo i pár ohlasů (!). Ale i přesto, že logika nad tím zůstává stát, dával jsem si pozor na rady ostatních. Ano, je tomu tak. Já totiž dávám díla do MS proto, abych zjistil ohlasy jiných uživatelů. Dokonce (!) jsem se snažil i u tohoto díla.
Netrpělivost? Ne, to rozhodně ne. Já jsem (!) trpělivý. Ale jak tak vidím, není to poznat.

Co z toho vyplývá? Že je mi to vážně líto. Opět přišel Falhir a opět Vás zklamal. Zase nepřišel s ničím převratným. Budu se více snažit, to Vám slibuji.


 Uživatel úrovně 5

Drahý autore,
je mi líto, že mne nutíš hodnotit takto nízko. Má to jeden závažný důvod - v moudré sově jsi naprosto pominul rady několika lidí, včetně mé maličkosti (ach, to mé ego:-) ), které zde vidíš v téměř identické podobě od Maveva, Shadowmage, Ithildura a dalších. Je docela škoda, že jsi uspěchal něco, co mělo potenciál stát se velmi ceněným příspěvkem. Trpělivost přináší nejen růže...

Celkově na mne z díla čiší hráčská nerozvážnost a touha si udělat z hraničáře totálního munchkina. Zkus si někdy při přípravě podobných děl, zejména v poslední fázi před posláním do čekárny, použít své výtvory v Doupěti. Při hře, nejlépe jako PJ ovládající CP s danými schopnostmi (pomocníky, čímkoliv), zkus využít potenciálu toho, co jsi stvořil, na maximum. Pak teprve poznáš, zda je něco podobného vyvážené vůči ostatním pravidlům DrD. Samozřejmě, že záleží i na hráčích, jak dobře ovládají své postavy, ale já jsem si "Hraničářovi pomocníky" vyzkoušel už v době, kdy byli v MS (výsledek jsem ti tam i psal), a družinka VP dopadla prachbídně proti jednomu hraničáři se satyrem. A to byli zhruba na stejné úrovni (šestá, sedmá). Mám pocit, že právě u tohoto díla jsi, Falhire, zapomněl na to, že tenhle bonus v podobě sokola či satyra není jen bonusem pro hráče, ale ultimátním prostředkem pro PJ, obzvlášť méně zkušeného, jak "omylem" zlikvidovat družinu.
I tak doufám, že v tvorbě neustaneš. Bývá to zajímavé, jen s tou vyvážeností si pohrát.


 Uživatel úrovně 0

Mne sa toto dielko vyslovene nepáči, považujem ho len za pokus o presilenie hraničiara, ktorý to aj tak práve nijak extra nepotrebuje. Vyhovárať sa na manovú náročnosť je zbytočné, pretože sa jedná o jednorázovú platbu, ktorá sa hraničiarovy na druhý deň doplní. Potvory sú presilené.
U satyra je podľa mňa úplne prevrátený archetyp satyra, zo začiatku to síce vyzerá ako satyr, ktorý veselo tancuje medzi stromami, ale neskôr to prejde v totálny tank, ktorý sa neda trafiť a ešte aj čaruje... skrátka, nie je to dosť premyslené. toť môj názor.


 Uživatel úrovně 0

Ako už bolo povedané, nápad zaujímavý, spracovanie nie zrovna najlepšie. Mavev poskytol vyčerpávajúce hodnotenie, s ktorým viacmenej súhlasím. Napíšem teda len pár osobných postrehov.

1. Zlatý sokol je pekný nápad, satyr sa mi až tak ako hraničiarov spoločník nehodí. Inteligentné tvory sú dobrými spoločníkmi kúzelníkov, ale hraničiar by podľa mňa mal mať niečo ako psa, nejakú inú šelmu, prípadne dravca (čo zlatý sokol spĺňa). To je ale asi skôr vec vkusu, niekomu možno satyr dokonale k hraničiarovi sedí.
2. U sokola sa mi trochu nepáči to pohlcovanie kúzel, je to také "neprírodné". Teda aspoň ak má byť sokol normálne, len trochu zvláštnejšie zviera, u magického tvora to nie je až tak divné.
3. Inteligencia sokola a čísla celkovo (u oboch) sú dosť vysoké na to, aby to bolo vyvážené. Nemyslím si, že by sa psy celkom vytratili (svojmu hraničiarovi by som napríklad satyra nikdy nedal), ale mnohí začínajúci diablom odchovaní hráči by v nich mohli nájsť poklad ;)
4. Predsa len sa vrátim ešte k štatistikám, tá zraniteľnosť satyra je ale totálne nechutne presilená. Robí to z neho strašnú silu, na šiestej úrovni podľa mňa ešte stále nie je hračka boj s takto odolnými potvorami, aspoň u nás teda nikdy nebola, či som bol hráč alebo PJ. Ak sa jedná len o to, že jeho koža je vlastne kôra, je to podľa mňa chyba, na strom nepotrebujem kúzelnú sekeru :)

Až teraz som si všimol, že PinHead vytýkal k pohlteniu u sokola to isté. Mazať to už ale nebudem, aspoň je vidieť, že to je divné dvom ľuďom nezávisle od seba ;)

Killonex: To som už počul a vyvracal :)
Na nápady je celý svet okolo, prípadne ak Ti na servere stačia nápady, určite by sa dala zúžitovať Putyka. Pravidlové rubriky majú obsahovať diela, ktoré sa dajú použiť a teda spracovanie podľa mňa to hlavné bude ;)