Hraničář

Druidovo zvíře Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 21

Druidovo zvíře

Vznik

Druidské legendy vyprávějí příběh o druidovi Kovirovi. Povahy byl veselé a být celé týdny sám ve Hvozdu se mu nelíbilo. Tak si alespoň ochočil zvířátko, se kterým by si mohl hrát. Našel malé, opuště-né mládě kuny a rozhodl se ponechat si ho. Kovir si kunu dokonale ochočil a kuna se stále zdržovala v jeho přítomnosti.

Tak to šlo mnoho let, Kovir věrně sloužil Hvozdu a Hvozd jej za to miloval. Ale přišel čas válek. Nemi-losrdní dobyvatelé nešetřili nikoho, ani Hvozdy a druidy. Oddíl nepřátelské pěchoty zajal druida přímo v rodném Hvozdu. Kovira přivázali ke stromu a pustili se do kácení stromů a pečení několika srnek. Kovir celou dobu mlčky seděl, přivázaný ke stromu a modlil se k duchům Hvozdu. Den pomalu vystří-dala noc.

Kovir úplně zapomněl na svoji kunu. O to více ho překvapilo, že mu najednou začal kdosi uvolňovat pouta. Nevěřícně sledoval, jak kuna přehryzává řemeny, vedena neznámým instinktem. A co víc, Kovir zjistil, že najednou kuně rozumí a ona rozumí jemu. Ohromený druid utekl a z bezpečné vzdálenosti seslal na vojáky Hněv Hvozdu.

Jakmile to bylo možné, Kovir o události informoval svého mistra. Od té doby je takové zvířátko společníkem a přítelem mnoha osamělých druidů.

Zvíře

Druid si může (pro tuto schopnost) ochočit jakékoliv zvíře velikosti A0, které mu PJ povolí. Ochočování probíhá normálně dle PPP. Tuto schopnost může druid používat od 6. úrovně.

Většina zvířat si potravu opatří sama, výjimky posuzuje PJ. Některá zvířata také ulehají k zimnímu spánku.

Rituál zvířate

Mezi druidem a jeho zvířetem je nutno vytvořit silnou citovou vazbu. Obyčejně se rituál provádí za úplňku. Druid se zvířetem přijde na mýtinu (louku, paseku… kdekoliv v Hvozdu), usedne na zem a ponoří se do hluboké meditace. Do rituálu vloží veškerou svoji magenergii. Celou dobu, kdy je v transu se myslí upírá ke zvířeti. Takto stráví celou noc. Ráno, s východem slunce se vzbudí a zjistí, jestli se rituál podařil.* Druid je také úplně vyčerpaný a týden nemůže používat svá lesní kouzla. Únava získaná rituálem se také odstraňuje pomaleji, po nerušeném spánku zmizí jen čtvrtina (zaokrouhluj nahoru) bodů únavy. Druid může úspěšně vykonat nejvýše tři rituály za život. Zvířeti se také zvyšuje inteligence na 2. Tato inteligence se nepřenáší na potencionální potomstvo.

* Zda se rituál zdařil závisí především na PJ. Pokud má pocit, že si druid zvíře zaslouží (vykoná pro hvozd něco dobrého), rituál se zdaří. Případně si PJ může vymyslet libovolný vzorec.

Zvířeti je také magicky prodloužen život, takže zvíře stárne třikrát pomaleji než obyčejně. Pokud je zvíře už velmi staré, může druid použít kouzlo Úkryt a přenést tak mysl do nového těla stejného druhu. Pro toto zvíře platí stejné podmínky jako pro původního jedince.

Dorozumívání mezi druidem a zvířetem

Mezi druidem a zvířetem není žádné stálé telepatické spojení. Dorozumívají se jednoduše; druid rozumí zvířecí řeči svého zvířete a zvíře rozumí druidovi. Druid rozumí pouze svému zvířeti, jiným jedincům stejného druhu nerozumí (a oni jemu také ne). Dokonalost dorozumívání a znalost řeči se zlepšuje se zvyšujícím se počtem výcviků, které absolvoval druid společně se zvířetem. Druid nemá žádné postihy, je to stejné, jako by se bavil s kýmkoliv jiným.

ihned po rituálu druid může podle tónu "slov" zvířete určit jeho pocity (jen pocity, např. zima, hlad, strach)

po dvou úrovních druid pozná konkrétní myšlenky, věci (např. chuť na něco, strach z tamtoho..). Je ale třeba si uvědomit, že zvíře asi nebude umět všechny věci pojmenovat.

po čtyřech úrovních může druid zvíře částečně ovládat. Zvíře si zachová všechny své pudy a reflexy, ale druid jej může přimět k tomu, aby něco jednoduchého udělalo. Jakékoliv pokusy zadat sebevražedné nebo příliš nebezpečné úkoly jsou neúspěšné.

po šesti úrovních se druid naučí mluvit také řečí svého zvířete (má-li pašíka, naučí se chrochtat), takže mu nikdo kromě zvířete nerozumí. Druidovi jiná obyčejná zvířata nerozumí, rozumí mu jen jeho zvíře.

Příklad

Druid Chrastavec je na 6. úrovni. Na rameni mu sedí jeho zvířátko, vrabec Pepík. Plíží se podzemím starého hradu. Druid z vrabcova cvrlikání vycítí strach. Urychleně tedy místo opustí s tím, že sem vrátí až později.

Po přestupu na 8. úroveň se do sklepení vydá opět. Nyní se již může dovědět, z čeho měl vrabec strach. Vrabec má strach z čehosi pohybujícího se za nimi. Druid usoudí, že se jedná o Neviděné, o kterých četl u mistra a opět se tedy dává na útěk.

Na 10. úrovni se v jeskyní chodbě potká s několika skřety. Zatímco se k němu řítí s napřaženými meči, Chrastavec radí svému vrabci, aby urychleně slétl z jeho ramene a odletěl několik sáhů zpět.

Na 12. úrovni pozoruje skřetí tábor a pošle vrabce kroužit nad táborem. Vrabec odlétne a Chrastavec mu může vrabčím cvrlikáním sdělit, aby našel stan velitele a prozkoumal ho.Další příklad: Krakonoš a sojka
Díky všem, kteří diskutovali v MS. Doufám, že se Vám druidův společník líbí.

PinHead

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Velmi dobré dílečko a hodně dobře zparacované dávám *****


 Uživatel úrovně 0

Gonzáles: Áve:-)
Díky za hodnocení. Ne, kousek posledního příkladu nechybí, jen mi to přišlo dost podobné, tak jsem napsal jen název.

PinHead


 Uživatel úrovně 0

Áve!
Nebo by ste mohli u toho mluv se zvířaty snížit potřebnou magenergii a nebo třeba prodloužit trvání na dvojnásobek :-D (ale to už je asi velkej zásah do kouzla)

Mě se dílko líbí. Již v MS jsem jej sledoval a tak se mi zdá, že kousek chybí - možná mam tuhletu chybku jen já na kompu, ale nechybí kus posledního příkladu?
vale Gonzáles


 Uživatel úrovně 0

Deshi:
Druid si může ochočit jakékoliv zvíře, ale pro tuto schopnost jen velikosti A0. Napsal jsem to tak proto, aby hráče třeba nenapadlo třeba ochočit třeba vlka. Protože potom by je třeba mohlo napadnout, aby ho poslali do boje, což jsem nechtěl. Příspěvek není (a nebyl) koncipován jako prostředek na získání nového spolubojovníka.

Ano, uznávám, tady je má chyba. Pořádně jsem do příspěvku nenapsal, jestli se jedná o zvíře normální či magické. takže jsem již napsal v reakci na Maveva, jedná se o obyčejné zvíře, které je magií pouze upraveno. Nejsem příliš moc znalý pravidel, ycházel jsem z toho, že magický tvor je magií stvořen, cokoliv jiného jest obyčejné zvíře/tvor.

Druidovo zvíře je tedy obyčejné, nemagické zvíře.
- Odvracení zvířat ale na zvíře nepůsobí, protože zvíře může mluvit s druidem.
- Ano, bonus za boj proti zvířatům zůstává.
- To je zajímavá otázka. Přiznám se, že mě honem nenapadá žádné pořádné zdůvodnění. Druid by mohl mít třeba bonus v hodu proti pasti, kdyby tam nějaká byla. Tohle kouzlo je totiž automatické, žádná past či jiná překážka, takže vlastně není co usnadňovat. Ale dávat nějaký bonus v komunikaci by asi šlo. Například by v jednom kole mohl položit dvě otázky a dostat dvě odpovědi.
- vést mentální souboj ani podrobit jej nelze
- na zvíře má nejvetší vliv druid

Ano, asi by to bylo jednodušší. Díky za kritiku. Až budu něco dalšího z této oblasti tvořit, zkusím se chyb vyvarovat.

PinHead


 Uživatel úrovně 0

Bohužel mě Mavev předběhl a já nechci opakovat, to co už někdo napsal. Pokusím se na příspěvek podívat z jiné stránky, které jste se tu dotkli.

Druid si ochočí malé zvíře (otázka zní, proč jenom malé, proč si takto nemůže ochočit zvíře větší, třeba rysa, lišku apod.). Poté, co si ho ochočí (předpokládám, že autor měl na mysli při psaní článku zvířata z pravidel - ale kolik jich tam je?, takže se parametrem ochočení hlouběji nezabýval), provede rituál, kterým:

- zvýší inteligenci zvířete
- prodlouží mu život
- umožní mu (po určitém výcviku) se s druidem dorozumívat řečí
- umožní sobě zvíře částečně ovládat

Vyvstává zde problém, zda je takto "upravené" zvíře, ještě zvíře, nebo ne. Nejprve uvedu několik citací z pravidel, aby bylo o co se opřít. Všude se jedná o pravidla edice D, rok vydání 2003

1) PPP, str. 14 první sloupec dole Druid může odvracet pouze tvory nemagické s inteligencí 1. Pokud chce zvíře odvrátit, musí jej vidět.
2) PPZ, str. 36, druhý sloupec nahoře Hraničář má bonus +1 k hodu na útok i na obranu při boji proti zvířatům. Tento bonus se nevztahuje na magická zvířata (magičtí tvorové jsou například nemrtví, nikoli zvířata pod vlivem kouzel apod.)
3) PPP, str. 155 x PPP, str. 156 zranitelnost varana je pouze zvíře, varan má int 1, zranitelnost vlka lítého je zvíře + M (psychická kouzla), vlk lítý má inteligenci 9(větší než jedna)
4) PPP, str. 110 třetí sloupec uprostřed je nuto rozlišovat mezi tvory fantastickými a magickými... užitečným vodítkem pro toto rozdělní je způsob rozmnožování


Pokud se na výše uvedené podívám, vyplývá mi následující. Zvíře má inteligenci 1. Vše, co má inteligenci jinou, je něco jiného. Pokud autor píše ve svém příspěvku, že schopnosti, které druidovo zvíře získá se na potomstvo nepřenáší, znamená to, že zvíře je sice stále schopno rozmnožování (tedy bytost ne-magická?), na druhou stranu jde proti pravidlům dědičnosti a zkrátka se ty dobré věci, které spolu s druidem umělo nepřenesou na potomstvo (tedy bytost magická?).

Dalším podstatným jevem je možnost řeči. Sice se vyvine jen mezi jedním zvířetem (ale jiné jeho druhu tu INT 2 nemá) a druidem, ale je to řeč. Citovaný vlk lítý žije ve společnosti, kde řeč existuje, naproti tomu obyčejný vlk nic takového u sebe zmíněno nemá.

S vyšší inteligencí také souvisí následující věci:

- působí na druidovo zvíře odvracení zvířat jiného druida?
- může si nějaký jiný hraničář počítat bonus za boj se zvířetem při boji proti druidovu zvířeti?
- jak se druidovo zvíře chová při použití kouzla mluv se zvířaty, které na ně sešle "jeho" druid, jsou zde díky jejich vazbě nějaké bonusy? (tímto kouzlem může druid dosáhnout toho, že bude moci zvířeti zadávat příkazy ihned po ochočení, např.)
- lze si druidovo zvíře podrobit/vést s ním mentální souboj?
- jak se zvíře chová při hněvu lesa a podobných kouzlech, přesvědčí ho pouto s druidem, aby nebylo tolik ovlivněno?

Zkrátka, myslím si, že zvíšení inteligence není vhodné, přináší spoustu problémů, které šťourové mohou chtít řešit a tím si zkazí hru. Daleko jednodušší by bylo přidat druidovi možnost ochočit si místo psa nějaké lesní zvíře.

S úctou deshi


 Uživatel úrovně 0

Druid by si mohl ochočit v podstatě jakékoliv zvíře a může se s ním dorozumívat řečí zvířat...schoposti zvířete by měli být vždy v rámci schopnosí daného zvířete...je to dobrý nápad, ale nemyslím, že je potřeba ho pravidlově upravovat(tím je postava druida zajímavá-částečně si ji může hráč s Pj vyumělkovat...tedy by bylo škoda to kategorizovat)


 Uživatel úrovně 0

Aflik: No je to nulák neřádil jen tady


 Uživatel úrovně 0

Ilien (tipl bych si, že to bude ženský nick) bude asi nulák, žádat vysvětlení ti asi moc nepomůže, Pinheade.

K dílku - můj pocit z něj není ani špatný, ani dobrý. Autor zde popsal to co měl, ale to je tak všechno. Orientační vzorec pro ochočení zvířete by určitě neuškodil. Prostě pro mě je to průměrný příspěvek, nic víc nic míň.


 Uživatel úrovně 0

Žádám uživatele Ilien, aby se vyjádřil k dílu a odůvodnil tak své hodnocení.

Pinhead


 Uživatel úrovně 5

Pinhead: Díky za odpovědi...

u HTML mi jde hlavně o odstavce.