Rozvoj DrD

Nošení těžších zbrojí Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 14

Teoreticky by každý mohl nosit jakoukoliv zbroj, pokud má dost síly ji unést. Praxe ale závisí na jednotlivých povoláních a fyzické síle jedince. Kromě nevýhod způsobených samotnou váhou zbroje má tento počin pro každé povolání další nevýhody.

Cílem tohoto díla není dát postavám nějaký nesmyslný bonus, ale rozšířit herní možnosti. Těžší zbroje si někdy můžou postavy vzít, pokud se například chystají do bitev, kde své zvláštní schopnosti stejně nebudou moci využít, pokud se snaží ze sebe udělat někoho jiného, než kým jsou a také se do takovéto situace mohou dostat shodou bizardních okolností. Pokud by se vám při hraní někdy naskytla taková situace, tak doufám, že vám tento článek může být užitečný.

Kouzelník a nošení zbrojí:

KZ se násobí u (kožené a vycpávané) rozdílem mezi silou kouzelníka a 17. Výsledek je číslo, o které se sníží pravděpodobnost kouzlení v procentech.

Pro kroužkovou a šupinovou zbroj se bere číslo 18, pro plátovou 19 a rytířskou 20. Navíc se u kovových zbrojí násobí výsledek 2x.

Kouzelník si může na zbroje zvykat (-1% od postihu, za úroveň nošení dané zbroje). V kovových zbrojích nemůže kouzelník zaostřit mysl a odvracet neviděné. Mág má SM, SUM a SOM o tolik nižší, kolik činí KZ zbroje.

Příklad: Kroll kouzelník Grom se silou 15+2 se rozhodne nosit koženou zbroj. Má inteligenci 12+0 a jeho základní pravděpodobnost úspěchu kouzel je 47%. Pro koženou zbroj bude výpočet vypadat následovně: 17-15(síla) = 2 x 3(KZ) = 6%. Ale jelikož je Grom na 4. úrovni, a svou koženou zbroj (je to spíše silná kožešina z medvěda) nosí již od 1. úrovně, tak má postih namísto 6% pouze 3%. Gromova pravděpodobnost úspěšného seslání kouzla v kožené zbroji bude tedy 44%.

Příklad: Elfí čarodějka Kora je na 11. úrovni a při vloupání do královské pokladnice se schová před strážemi do rytířského brnění (šetří magenergii), které je součástí hradní výzdoby. Poté co hlídka projde, tak chce seslat „ticho do 4 sáhů“, aby mohla bez upoutání pozornosti zbroj svléknout. Sílu má 11+0 a inteligenci 21+5. Její pravděpodobnost seslání kouzla je 99% a navíc má plášť úsvitu, který přidává dalších 10%. Za kouzlení v rytířské zbroji ale dostává postih (20-11) x7(KZ) x2(kovová)= 126%. Takže ani s pláštěm úsvitu nemá šanci dokončit kouzlo úspěšně a pravděpodobně bude mít co do činění s nedávno procházející hlídkou. Samozřejmě vynaložená magenergie vyšla v niveč.

Pro alchymistu:

V těžších zbrojích pravděpodobnost úspěchu alchymisty klesá o 15%, pokud je v kroužkovém brnění, o 30% v plátovém a o 45% v rytířském. Magenergii vidí, jako kdyby byl o tolik úrovní níž, o kolik má vyšší KZ, než může mít. Pokud by nějaký šílený alchymista chtěl destilovat magenergii v těžké zbroji, tak se mu podaří vydestilovat o 20% magenergie méně za každý bod KZ, nad 4. Theurg v těžší zbroji nemůže pracovat s astrálem (myslím, že většinou normální theurg nepracuje s astrálem v jakékoliv zbroji).

Pro hraničáře:

V plátové (19) a rytířské (20) nemůže používat zvláštní schopnosti, kouzlit ani meditovat pokud nepřehodí past: (19/20-síla hraničáře)x2. Hází si při každém pokusu o nějakou z uvedených činností a stejnou činnost, pokud past nepřehodil, nemůže opakovat dříve než za 6 směn.

Pro druida je nošení kovových zbrojí problém sám o sobě.

Příklad: Člověk chodec (Kerin) se silou 16+2 si do velké bitvy se skřety oblékne plátovou zbroj. S několika dalšími dobrodruhy se časem probijí k elitním skřetům, kteří chrání generála. Kerin se rozhodne použít úder nenávisti na 2 skřety před ním. Past za plátovou zbroj je (19-16) x2 = 6. Na k10 mu padne 7, má tedy štěstí a zraněné skřety snadno svým chodeckým mečem zdolá (na kouzla meče se past nevztahuje, protože kouzlí démon a ne Kerin). Po zabití skřetího generála ale zjistí, že jeden jeho druh je velmi vážně raněn a potřebuje okamžitě pomoc. Kerin na něj sesílá „uzdrav těžká zranění“, ale na past si hodí pouze 3, zkusí to ještě jednou a padne mu 5…tedy opět neuspěl…jeho přítel mezitím podlehne vážným zraněním. Kerin navíc přišel i o 10 magů za neúspěšné pokusy. Možná si bude do konce života vyčítat, že si oblékl tak těžkou zbroj, která mu znemožnila zachránit přítele.

Pro zloděje:

Pro kroužkovou a šupinovou zbroj se počítá rozdíl mezi jeho silou a 18, u plátové 19 a rytířské 20. Tento rozdíl udává, o kolik úrovní níž budou jejich schopnosti. U „šplhání po zdech“, „skoku z výšky“ a „tichého pohybu“ je tento rozdíl dvojnásobný. Pokud byste se dopočítali nulté a nižší úrovně, znamená to, že zloděj danou schopnost nemůže používat vůbec.

Lupič ani sicco nemůže používat vrh a lupič nemůže používat boj beze zbraně.

Příklad: Člověk lupič Zlosinus (8. úroveň) se rozhodne sám oloupit štamgasty v malé vsi za městem. Půjčí si na to kroužkovou zbroj a obouruční meč od svého barbarského bratra ve zbrani (loupeživého válečníka, který tento večer tráví v městském bordelu). Zlosinus se převleče za strašidelně vypadajícího zjizveného bojovníka. Má sílu 12+0, charisma 17+3 a obratnost 19+4. Tento převlek se mu zázrakem povede (i s 6 úrovňovým postihem za rozdíl mezi jeho silou a 18, má tedy schopnosti jako zloděj na 2. úrovni). Když přijde do hostince a začne hrát divadlo: „Peníze nebo vám všem strašlivý válečník vezme život“, tak mu Pj řekne, ať si hodí, jako kdyby používal schopnost získání důvěry. Má pravděpodobnost 20% že uspěje, ale hodil si celých 70%. To znamená neúspěch a ještě k tomu fatální. Zlosinus se silou 12+0 a bez možnosti použít boj beze zbraně není pro místní chasníky žádným soupeřem. V poslední chvíli se rozhodne vzít nohy na ramena a odhodí obouručák, aby byl rychlejší. Ale i tak je kvůli váze zbroje příliš pomalý a rozzuřeným štamgastům nejspíš neunikne. Pokud ano, tak ho ještě čeká jeho barbarský kamarád, kterému ztratil jeho zbraň. V zoufalé snaze uniknou se pokusí seskočit z 15 sáhového útesu, ale kvůli zbroji je jeho pravděpodobnost na „skok z výšky“ nulová (18-12)x2 = jako o 12 úrovní níže. Takže namísto ztráty 1 života (normálně má 90% šanci na úspěch) přijde o 1 + (1k6) x 8 životů. Pokud náhodou Zlosinus přežije, tak už si na sebe nikdy takovou věc neoblékne.Čím těžší zbroj, tím větší postihy, ale také nepohodlí…pokud postava nosí těžší zbroj, než může, tak navíc dostává tolik bodů únavy za den, kolik činí rozdíl mezi KZ nošené zbroje a maximální možnou KZ pro jeho povolání. Například kouzelník v kožené zbroji dostane za den 2 body únavy navíc, i kdyby celý den seděl.

Kibe

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Jo, tak ta úprava, kterou používáme je tady: http://www.david-zbiral.cz/Pohybdrd.htm


 Uživatel úrovně 0

Tuvy: není to ad hoc a abych pravdu řekl, tak jsem úplně nepochopil co jsi svým příspěvkem chtěl vyjádřit...přpadá mi to spíš jako osobní nevraživost, než snaha o konstruktivní komentář/hodnocení.


 Uživatel úrovně 0

Nesystematické řešení prostřednictvím ad hoc zvolených "postihů" (viz již zmíněná poznámka nesmyslnosti postihu alchymisty). Pravidlové omezení používání zbrojí je i podle mě příliš striktní, ale řešení zakázaných situací v pravidlech pro PJ ukazuje cestu pro rozvoj této tematiky. Toto řešení je pro mne naprsoto nepoužitelné, byť vidím možnost využití některými skupinami (ve stylu "proč bychom to vymýšleli, dáme prostě nějaké postihy a bude to - a hele - tady už to někdo takhle udělal) a proto též tak hodnotím.
S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 0

To je vlastně pravda...s tou hmotností...my hrajeme podle upravených postihů za naložení (nevím jestli to nemáme odsud, ale jestli to tu nenajdu, tak také přidám miničlánek)...u nás jsou postihy už od mnohem menšího naložení (tuším, že už od mírného- ono například se silou +2 nezní moc důvěryhodně, že by se dalo bez postihu bojovat s nějakýmy 40kg zátěže...) pohyblivost nemáme rozdělenu skokově na 4 hodnoty, ale lineárně dle konkrétní zátěže...tuhle úpravu považuju už za samozřejmou a tak mi nedošlo, že standartně je to jinak.


 Uživatel úrovně 5

Naložení s tím nemá moc co dělat, resp. při hmotnostech zbrojích prostě ani hobit hraničář s minimální silou nedostane postih (bojový), takže kroužkovka je nejlepší zbrojí pro kteréhokoliv hraničáře nedruida (neberu v potaz samozřejmě charakter postavy).
Na to není potřeba mít zvyšování hmotnosti zbrojí lineární, ani já je tak nevnímám. Nepotřebuju. Stačí se kouknout do pravidel (DrD 1.2 až 1.6 uvažují nosnost a rozdílné hmotnosti zbrojí dle třídy velikosti).


 Uživatel úrovně 0

Nezapomínej ale, že u hraničáře je kroužková max...neznamená to, že je optimální pro slabého jedince(dostává postihy za naložení)...pro kouzelníka je optimum žádná zbroj a tedy celé tohle spektrum je trochu posunuté(zbroje nelze chápat lineárně, protože na každou další v pořsdí připadá zvýšení váhy mnohem víc než na tu o stupeň níž). Já podobně chápu i ta omezení. neříkám, že tohle pravidlo je dokonalé, ale má jenom pomoci vyplnit mezeru v pravidlech.


 Uživatel úrovně 5

Kibe: Alchymista ale také k práci potřebuje celé tělo. Obecně tvé vysvětlení pokulhává, protože pojetí magie, ať už hraničářské, kouzelnické či alchymistické se může značně lišit v tom kterém světě. Vím, že jsi někde psal, že hraješ zejména na Asterionu, ale tohle je tak obecná úprava, že by se hodilo co nejméně specifikací inspirovaných něčím tak nestandardním, jako je Asterion (např. viz odkazy na Saly).

Paradox u kouzelníka a hraničáře je širší, akorát tady v tom úzkém rozmezí dosahuje extrému (kouzelník s danou v plátové zbroji má šanci zakouzlit, hraničář nikoliv). U menší síly jde "pouze" o to, že hraničář si vezme o trochu lepší zbroj (plátovou), než obvykle, zvedne se mu OČ o 1, kouzelník si vezme vycpávku (takže si taky zvedne OČ o 1), případně koženou (o 2), což často znamená dvoj- až trojnásobek OČ kouzelníka, a přesto mu poklesne pravděpodobnost kouzlení např. při síle 7/-2 jen o 20%, resp. 30%. Takhle slabý hraničář (hobit) si v plátovce hraničářsky ani "neprdne", přitom mu jedinou výhodou bude zvýšení OČ o 1, což znamená navýšení max. o pětinu původního, častěji méně. V souboji to moc rozdíl neudělá. Tím pádem je navlékání do těžších zbrojí značně výhodné pro kouzelníky, nikoliv pro hraničáře, kteří jsou ale mnohem častěji v první linii střetu, i když je třeba jen slabý hobit/kudůk/elf/člověk... Tohle mi připadá jako docela velká díra v téhle úpravě.
Rádo se stalo.


 Uživatel úrovně 0

To Sargold: Díky za komentář a jen něco málo k němu:
Ty příklady jsou hloupé úmyslně, ukazují nestandartní situace s nestandartní zbrojí.
Alchymista nekouzlí, ale pouze s magenergií manipuluje...nevím co k tomu víc dodat(už to v diskusi proběhlo).
Ten můj argument o hraničáři jsi vytrhl z kontextu...vysvětlení je stejné jako s tím alchymistou(jde o jiný způsob používání magie).
Ten paradox u kouzelníka x hraničáře je trochu ošemetný, ale ty čísla co tam dělají problém jsou jen pro velmi specifickou skupinku postav, což se při normálním role-play hraní nemá téměř šanci projevit...pár takových chyb se dá najít i v pravidlech a je to tím, že není možné převést vše do dokonalých vzorců, natož jednoduchých.
Ještě jednou díky za důkladné prozkoumání dílka.


 Uživatel úrovně 5

Začnu pozitivně. Jako celek je to použitelné a hezky zpracované.
Na druhou stranu je to nejednotné, nevyváženě řešené pro různá povolání. I když to obecně pravidla DrD příliš nepodporují, zejména v úpravách napříč povoláními, uvítal bych co nejjednodušší mechaniky nového prvku zasazeného do hry.

Ad příklady: Jsou hloupější než příklady v pravidlech. Tady ta nelogičnost bije každého do očí (kouzelnice, která nejdřív vleze do zbroje, až pak kouzlí; hraničář, který neodhodí aspoň pár kusů zbroje, aby si odlehčil a mohl klidně kouzlit; zloděj skákající z 15 sáhů ve zbroji). Chování těch postav není hodné jejich úrovní.

Nejednotnost: Proč u kouzelníka klesá pravděpodobnost podle vzorce <17;20>-Sil (*2) a u alchymisty jsou to předem daná čísla? Nechápu. Princip a pravděpodobnosti kouzlení jsou z hlediska pravidel velmi podobné, takže pravidlová úprava nošení zbrojí by měla také vycházet ze stejných základů. Tedy i u alchymisty by se mělo vycházet ze stejného vzorce, bez toho násobení dvěma (je zvyklý i na kovovou zbroj).


Nevyváženost: Zvykání na zbroje - nechápu tvůj argument "Hraničář má už zbroje povoleny a tedy si zvykat nepotřebuje". Proč by tedy měl mít postihy za nošení těžší zbroje? Určitě by mít měl, ale tím pádem by měl mít možnost si i zvyknout, podobně jako kouzelník. Stejně tak alchymista i zloděj. Nevidím nic těžkého na tom zvyšovat postupně pravděpodobnosti úspěchu i u ostatních povolání, neb to lépe.
Dále, porovnání hraničáře a kouzelníka - při síle 11 - 13 (pro lidského hraničáře hod na kostkách 1-3, pro lidského kouzelníka lehce nadprůměrná síla) vychází lépe nošení těžších zbrojí pro kouzelníka než pro hraničáře. Kouzelník s trochu nadprůměrnou inteligencí (16-18) bude mít šanci, byť malou, seslat kouzlo. Hraničář s takovouto silou nemá šanci přehodit past (hodnota 12 - 16), což znamená, že nemůže použít jedinou zvláštní schopnost. A to přesto, že je mnohem zvyklejší nosit zbroje než jakýkoliv kouzelník. Mimochodem, tohle se týká v některých případech i plátové zbroje, což mi přijde jako opravdu paradox. Protože nošení zbrojí opravdu nezávisí jen na absolutní síle, ale na tom, zda je postava uvyklá k pohybu v ní.

Připadá mi, že dílo řeší především kouzelníka, ostatní povolání jsou více (alchymista) či méně (zloděj, hraničář) odbyty a nejsou zasazeny do společného kontextu.
Nápad se mi velmi líbí, zpracování má místy velké nedostatky, na druhou stranu větší část z tohoto příspěvku lze využít jako základ ke hře.


 Uživatel úrovně 0

Zombie: nechápu...