Rozvoj DrD

Spaste duši! Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 20

Úvod

Celé generace theurgů se zmučeně převalovali na postelích, zdeptaní dilematem čtvrtého artefaktu. Poté, co už ve svém životě tři artefakty vytvořili, nemohli se rozhodnout, jestli mají vytvořit čtvrtý, poslední a možná i nejlepší artefakt svého života a zemřít, nebo svou šanci nevyužít a život si zachovat. Přelom v této problematice způsobil objev theurga Orkána - temného hrůzovládce z černého hradu v horách. On byl první, komu se podařilo extrahovat duši jednoho ze svých otroků a tu pak použít místo své. Díky tomu si můžeme v četných kronikách přečíst o rozličných Orkánových artefaktech, avšak pouze do určitého roku, pak řada artefaktů ustala jako když utne (Orkánovi nejspíše došli otroci).

Ačkoliv s Orkánovým postupem bylo postupem času obeznámeno více theurgů, byl tento postup dlouhou dobu deklarován jako "to nejzavrženíhodnější co může theurg udělat" - bylo to proto, že každý artefakt vytvořený Orkánovým způsobem znamenal jednoho mrtvého člověka. To vše až do chvíle, kdy se theurg Mikule, s nervy na pochodu kvůli dilematu čtvrtého artefaktu, rozhodl, že použije Orkánova postupu - na rozdíl od Orkána ale udělal jednu věc, která na Orkánův postup uvrhla zcela nové světlo - o darování duše požádal těžce nemocného rolníka, kterému přislíbil, že výměnou za duši finančně zabezpečí jeho rodinu. Rolník, který neměl co ztratit, s obchodem souhlasil... Avšak po ukončení procedury a vytvoření artefaktu - div a div - rolník byl stále naživu. Mikule neváhal, a nemocnému zaplatil potřebné doktory. Pak začal pátrat ve sférách a žádat je o vysvětlení daného jevu. A vysvětlení bylo vskutku prosté: Zatímco nedobrovolná účast na rituálu s sebou nese vytržení celé duše a usmrcení "dárce", dobrovolná účast má za následek ztrátu pouze poloviny duše... Dobrovolně vytvořené artefakty měly pak oproti Orkánovým jednu velkou výhodu: Na rozdíl od těch Orkánových v nich pak "nestrašily" celé duše zmučených otroků - takové artefakty pak sice dobře plnily svou funkci, zároveň však svému nositeli přinášely mnoho mučivých nočních můr a častokrát i něco horšího...

Samotný výrobní postup se jak u Mikuleho tak u Orkánova způsobu shoduje: "Dárce" musí nejprve pozřít speciální, pro tyto účely vytvořený lektvar:

Lektvar darování duše

Magenergie 500 magů
Suroviny 20 zl
Základ flakónek krve tvořícího theurga
Trvání ihned
Nebezpečnost Odl ~ 5 ~ nic/bezvědomí na 1k3 dní (hází se pouze v nedobrovolném případě - u dobrovolného dárce je bezvědomí automatické)
Výroba 1 týden / doma
Barva/Chuť/Zápach 100/100/100

Tento lektvar má černou barvu, zvláštní, jasně patrnou, ale těžko definovatelnou chuť (nejvíce se podobá snad hustému, slabě po ananasu chutnajícím sirupu), na jazyku lehce perlí a vydává silnou omamnou vůni. V noci slabě modře světélkuje. Osoba, která ho vypije, s velkou pravděpodobností upadne do tvrdého spánku, ze kterého jí po dobu působení lektvaru nic neprobudí. Pouze tímto lektvarem uspaná osoba může být použita pro extrakci duše.

Jakmile je "dárce" uspán, je možno pokračovat v rituálu. Ačkoliv rituál většinou zahrnuje spoustu dalších dekorací a nedůležitých postupů, opravdu důležité je, aby se "dárce" dotýkal předmětu, do kterého je zaklínán démon a pak se musí ještě dotýkat astronu. Dobrovolný "dárce" je po dokončení rituálu zraněn za polovinu maximálního počtu svých životů. Nedobrovolný dárce ztrácí všechny své životy hned napoprvé a umírá.

Zranění se u dárce projevuje stejně jako u theurga a léčí se i stejně rychle (rozdíl je pouze v tom, že velikost zranění není dána jako konstanta ale jako proměnná, která se odvozuje od aktuální horní hranice životů dotyčného "dárce")

Pozn.: V případě dobrovolného dárcovství je potřeba o malý kousek více, než polovina duše. Z toho důvodu někdo nemůže darovat svou duši na artefakt podruhé - nemá jí dost. Pokud by se o to pokusil, zemře, ale artefakt vytvořen nebude.

Výše uvedené se však týká pouze fyzické stránky věci. Po stránce spirituální je to celé o něco složitější. Nyní popíšeme jednotlivé způsoby a jejich odlišnosti:

Orkánův způsob

Na tvorbu artefaktu byla použitá celá "dárcova" duše. Kvůli tomu, že její uvěznění v artefaktu bylo nedobrovolné, začíná tato duše "strašit". Každá hodina, kdy se artefaktu dotkne alespoň jedna inteligentní bytost, je nazývána "probouzecí". Hodina, kdy se naopak artefaktu žádná taková bytost nedotkne, je poté nazývána "uspávací" - přičemž "uspávací" ruší ty "probouzecí". Nasčítá-li se dost "probouzecích", může se dle následujícího soupisu duše v artefaktu začít projevovat:

Stupeň probuzení Doba pro postup na další úroveň probuzení Popis
1 hodina neurčité sny (určité i neurčité sny se projevují u každého, kdo se artefaktu dotkne, vždy noc po dotyku)
2 2 hodiny určité sny
3 4 hodiny zvuková iluze tichého, z větší části nesrozumitelného šepotu (slyší pouze ten, kdo se artefaktu dotýká)
4 7 hodin zvuková iluze tlumeného srozumitelného hlasu "s ozvěnou"
5 11 hodin zvuková iluze jasně slyšitelného hlasu "s ozvěnou" - jakoby hovořící stál hned vedle
6 16 hodin optická iluze - nezřetelný stín hovořící výše uvedeným hlasem (viditelný a slyšitelný pouze tím, kdo má artefakt u sebe - nemusí se přímo dotýkat)
7 21 hodin optická iluze - lehce průhledná postava
8 28 hodin optická iluze - jasně viditelná postava
9 37 hodin normálně slyšitelný, nesrozumitelný tichoučký šepot "s ozvěnou" (toto už se netýká pouze držitele artefaktu - mohou to slyšet všichni)
10 47 hodin normálně slyšitelný, srozumitelný tlumený hlas
11 58 hodin normálně slyšitelný jasně zřetelný hlas
12 70 hodin normálně viditelný nezřetelný stín (viditelný všemi)

Zároveň je třeba říci, že to, jakého stupně probuzení je duše schopna dosáhnout, závisí na úrovni, jakou měla v okamžiku zakletí do artefaktu. Každá duše dokáže používat 1. stupeň, po každých třech úrovních poté dokáže dosáhnout jednoho dalšího stupně (př.: na 1-3 úrovni 1. stupeň, na 4-6 úrovni 2. stupeň ... na 32-34 úrovni 11. stupeň, na 35 a 36 úrovni 12. stupeň)

Duše je v artefaktu uchována (či možná uvězněna) bezezbytku - zachovává si všechny vzpomínky a jedná dle svého přesvědčení - může tedy se svým nositelem jak sympatizovat tak ho nesnášet, může mít nějaké své cíle a přání...

Duše v artefaktu také slyší a vidí, co se děje v blízkém okolí předmětu (okruh o poloměru 10× úroveň duše sáhů), ve kterém je zakleta - nevnímá to ale smyslovými orgány ale mimosmyslově. To jí (kromě možnosti komunikovat se svým nositelem) umožňuje rozhodovat se, zda svému nositeli pomáhat/nepomáhat atd.

Tento způsob zaklínání démonů do artefaktů má ještě jednu nevýhodu: Duše v nich zakleté totiž mohou ovlivňovat schopnosti démona v artefaktu zakletém - a to v negativním smyslu. Pokud se duši v artefaktu jeho nositel nebude líbit, sníží démonův bonus k SZ, sníží jeho magenergii, sníží jeho šanci na úspěšné seslání kouzla... A tak může z meče, do kterého byl zaklet silný démon, udělat zase ten původní obyčejný meč a to až do chvíle, než se rozhodne sílu démonovi vrátit...

Mikulův způsob

To, že se část duše odebírá z někoho jiného než theurga a to že je jí podstatně více (polovina místo čtvrtiny) může vést k tomu, že zdrojem potřebného kousku duše bude sám budoucí majitel artefaktu, což s sebou nese mnohé výhody, které se odvíjejí od typu onoho artefaktu - například v případě zbraní to poté může vést k legendám o válečnících, kteří jsou se svou zbraní sžití, jakoby byla jejich součástí - což je vlastně pravda.

Možnosti bonifikací

A) Podle povolání (nejjednodušší možnost)

 • válečník a obory:
  +3 k iniciativě
 • hraničář a chodec:
  +2 k iniciativě
  +1 k iniciativě při kouzlení
 • druid:
  +1 k iniciativě
  +2 k iniciativě při kouzelní
 • alchymista a pyrofor:
  lektvary a kouzelné předměty mají o 10% delší trvání
  výbušniny, jedy, léčivé lektvary a pasti mají o 10% vyšší účinnost
 • theurg:
  o 10% vyšší šance úspěchu kontaktu se sférami
  démoni setrvávají v naší sféře o 10% déle
 • kouzelník a obory:
  +3 k iniciativě při kouzelní
 • zloděj a obory:
  +3 k iniciativě
 • (pozn.: Po přestupu na 6. úroveň se s volbou oboru mohou bonifikace změnit - jako například když se z hraničáře stane druid)

  B) Podle volby zákazníka (pouze jednu z následujících možností)

  • Stupeň jedné z vlastností se zvýší o 2
  • Bonus k iniciativě se zvýší o 3
  • Štěstí - jednou denně může upravit libovolný hod kostkou o 2
  • Odolnost proti magii - šance, že sesílání negativně působícího kouzla mířeného přímo na cíl se snižuje o 10% (nemá vliv na kouzla působící na plochu)
  • Odolnost proti fyzickým zraněním - Fyzická zranění (útoky zbraní, oheň, mráz, kyselina) působí o 10% nižší zranění.
  • "Kritická šance": Útok zbraní nebo použití kouzla má 10% šanci na zdvojnásobení účinku (2*větší zranění, 2*větší léčení, 2*delší trvání, 2*větší rozsah... Záleží na okolnostech)
  • Zmírnění únavy - Každá činnost přidává o 20% bodů únavy méně.

  Výše uvedené bonifikace platí pouze v případě, že má vlastník artefaktu artefakt u sebe (v ruce, v pochvě, na zádech...) a je při vědomí. Také se musí jednat skutečně o toho, kdo na tvorbu artefaktu věnoval polovinu své duše - u kohokoliv jiného se tyto bonifikace neprojevují.

  Pokud se ti nezamlouvá ani jedna z výše uvedených možností bonifikace, můžeš se se svým PJem dohodnout na jiné - artefakt ti například může pomáhat s nějakou schopností specifickou pro tvoje povolání...

  Pozn.: Artefakty vyrobené některým ze dvou výše uvedených způsobů mají všechny rysy normálních pravidlových artefaktů - obsahují démona, který je zakletý v srdci artefaktu a démon v artefaktu zůstává díky tomu, že použitá duše či její část vytváří prostředí velmi podobné astrálním sférám, odkud démon pochází. Pouze mají ještě "něco navíc"...

  Neutralizace artefaktu vypuzením duše

  Množství duše v takovýchto artefaktech je natolik velké, že je možné duši (popřípadě její část) z artefaktu vypudit a tím přinutit démona z artefaktu odejít. Možnost něco takového udělat by měla být svěřena do rukou nějaké CP - exorcistovi, vymítači, zažehnávači... Předkládám zde systém, jakým by zažehnávání mohlo fungovat:

  Vymítač si hází proti pasti Roz ~ 6(12) ~ vypudí/nevypudí.

  • porovnává se vymítačova úroveň a úroveň dárce duše v době, kdy duši daroval. Vymítání trvá jednu hodinu.
  • 6 platí pro artefakty vytvořené Orkánovým způsobem, 12 pro artefakty vytvořené Mikulovým způsobem (je snazší vymítat kompletní duši než nekompletní. Pokud chcete, můžete i normální artefakty učinit vymítatelnými - v tom případě je past rovna 24)

  Dík patří Sniperovi za pomoc s úpravou a zdokonalením příspěvku.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Já bych dal jiné bonusy pro Artefakty s duší majitele. Měly by souviset s vlastnostmi Artefaktu a s tím, že mu více než sedne do ruky, např. postava ví kde Artefakt je, co se kolem, něj děje. Kouzelníci budou mít bonus na teleportování se k Artefaktu, ...


 Uživatel úrovně 0

pěkné líbí se mi to sám jsem přemýšlel jak tento problém vyřešit pěkné opravdu. hlavně ten nápad s otroky.


 Uživatel úrovně 5

Obecně, možná zopakuji některé názory, které padly v diskuzi.

Tento příspěvek zde vůbec nemá být - spadá do Alchymie - Theurg.
Považuji za chybu, že redaktoři nezajistili správné zařazení díla. Zde jsem na něj jako Exredaktor alchymie narazil čirou náhodou.

Autoři pravidel zavedli rozumné omezení, aby Theurg nemohl stvořit neomezeně artefaktů. Není limitovaný počtem, ale maximem svých životů - když jich bude mít opravdu málo (třeba elf), tak ho zabije výroba druhého či třetího. (a to by pak měl dávat po třetinách, nebo dokonce po polovinách duše ?)
Pravidla neřeší ani velikost duše (podle mne když přijdete o větší část svého "já", tak vy jste to větší, tedy to, co bylo odňato), ani co se s ní stalo - pokud něco slouží jako "příbytek" démonovi artefaktu, tak si to těžko zachová nějakou vlastní integritu. Přeloženo: znamená to, že z duše zůstane jen materiál, bez charakteru, vzpomínek či vlastních ambicí. Nejblíže by se tomu dal přirovnat mixer, nebo to, co zbyte z theurga po tom, co ho "vybydlela" Larva.

Pravidla řeší jen to, že každá další část (nedefinovaného) kousku duše theurga více a více vysiluje. Strom také nemůžete seřezávat do nekonečna - v určiéchvíli ho to vysílí k smrti.

Z tohoto hlediska příspěvek VELMI VÝRAZNĚ jde proti pravidlům.

Orkán: chybí mi popsání iluzí z hlediska pravidel (pasti na rozpoznání), o čem konkrétmím jsou "určité sny"? O tom, co "duše" prožila?
Duše v artefaktu - pochybuji, že by si zachovala něco víc, než "příchuť" - stopu svého charakteru (zlý, inteligentní, dobrotivý ... ). Argumentace viz. výše.

Pokud k dárcovství stačí upadnout do bezvědomí vypitím lektvaru, vyvstává otázka, zda je lektvaru zapotřebí? Nestačí kouzlo nebo jen pořádná rána do hlavy?

Mikula: dělení duše na nad a pod-poloviční považuji za zcestné. Argumentace taktéž viz. výše.

Pokud by šlo z artefaktu "vymítat" kousky (úlomky) duší, pak by to byl ten nejlehčí, nejuniverzálnější a nejmocnější způsob, jak je ničit. A dle pravidel nelze artefakt zničit úplně - zůstane alespoň jeho srdce. V něm by podle logiky měl být kousek duše - sídlo démona. Vymítání mimochodem zvládá i hraničář - expert.
Považuji to za nesystémové řešení.

Vzhledem k ostatnímu už jen "drobnosti":
(Mikula A):
Všichni mají význačné bonusy ke svým povoláním, jen alchymista má o 10% vyšší sílu či délku trvání? Vzhledem k nízkým hodnotám se bude vždy jednat jen o několik kol či životů, někdy ani to ne (nejsilnější rachejtle zraní o 24! životů v epicentru více, lektvar Rychlosti působí o půl kola déle ...). Nebylo by lepší zvednout pravděpodobnost výroby?
Kouzleník má rychlejší kouzlení, pokud bych mechnanizmus přirovnal k použitému u alchymisty, měl by vyvolávat kouzla se silnějšími a trvalejšími účinky.

(Mikula B):
A) nevyvážené síly bonusů, zvláště u bodů únavy. Co je to nicotných 20% ve srovnání vyšší iniciativy (o půl útoku více) nebo vyšší.
B) nedotažené - lze stupeň vlastnosti navýšit nad obvyklé omezení 21/+5? (Stupeň +2 obvykle vyústí k bonusu +1)
Počítání únavy - protože se za jednotlivé činnosti udílí obvykle 1-3 body únavy, tak při celočíselném počítání není jak započítat bonus - lepší by bylo napsat, že majitel artefaktu má o 20% vyšší "kapacitu" alias k dosažení stupně únavy potřebuje o 20% bodů únavy více.


 Uživatel úrovně 4

Firefanatic:
Je uměním vědět kdy už nemá smysl dále se hádat o svou pravdu a toto umění bylo po zásluze odměněno.

A také se mi celkem líbí ta poslední věta o tom rpoč jsi uděil reputaci.

Za to oboje jsem se rozhodl tak jak jsem se rozhodl.


 Uživatel úrovně 0

UnknowN: V pohodě, tvôj zpôsob je v klidu použitelný a i jednoduchost nutné opravy pro soulad s pravidly jsi demonstroval (každý rýpal jako já si to dokáže v klidu upravit).

Jen tě opravím - já nehovořil o dorôstání duše, právě naopak - popírám tuto možnost. Theurg získává zranění, protože se jeho duše (mysl) musí "smrsknout" - tedy 100% stejná mysl v menším prostoru duše.

S pozdravem tedy 4
T.


 Uživatel úrovně 8

Tuvy: Pokud je tomu skutečně tak, potom by bylo lze z příspěvku informaci o duši pozměnit. Domníval jsem se totiž, že v pravidlech je to vztaženo právě na duši, a vycházel jsem z toho i ve svém příspěvku. Jelikož tomu ale není, potom by byl na jiného jedince aplikován podobný postup jako na theurga a lišilo by se to pouze ve zranění.

Pokud by tak někdo u Mikulova způsobu nabídl kousek své duši na tvorbu artefaktu, rovněž by mu "dorostla", způsobem, jaký zmiňuješ ty, poouze by pro to platila trochu jiná pravidla. U Orkánova způsobu by potom změny nebyly nutné - možná jen místy ve formulacích apod.

Opravdu škoda, žes mi tuto informaci nepředložil v dílně - pokud je to opravdu tak jak říkáš a v pravidelch se skutečně nehovoří o 1/4 duše (jak tě znám, tak to tak opravdu je), tak by sice nebylo o čem diskutovat, ale bylo by pár věcí jasnějších...

Opravdu se omlouvám - dělení duší mělo vycházet ze stejného mechanismu jako v pravidlech... Příště se budu řídit tím, co je psáno a nebudu vymýšlet mystifikační teorie o čtvrtinách...


 Uživatel úrovně 0

Skewer: Vidíš to fajn a herně to může být každému šumák jak to je - to jsem řekl a zdůrazňuji znovu.

Ale logickým rozborem věci (tj. analýzou současných pravidel - komplexně a následnými logickými dedukcemi) dojdeš k tomu, že to co popisuješ není naplnitelné. Theurg neztrácí žádnou část své mysli a kdokoliv ztratí část své mysli, projeví se dotyčné na číselné ztrátě parametrů. - Typicky démon požírač duší.

Otázka "Dokáže duše vycepovat démona k vyšším výkonům" je sice zajímavá, ale v podstatě irelevantní, protože stejně jako nemohou být dva démoni v jenom předmětu, není možné, aby v něm byla dvě aktivní vědomí (kouzlo Úkryt v předmětu přechovává duši nevnímající v mém smyslu neaktivní).

To vše v kombinaci s představou, že démoni jsou v podstatě duše (mysli - rozuměj "písmo") některých zemřelých a astrální sféry tvoří ta část duše, kterou Theurg odevzdá při tvorbě artefaktu (tedy onen "papír"), doplňuje pouze kruh, který jsem vám naznačil.

Dorůstání duší je sice fajn představa, ale nikde v pravidlech nic takto nastíněného není (narozdíl od mé varianty) - právě naopak - upíjení duší démonem požíračem duší, duchy (nemrtvými) a dalšími potvorami jasně hovoří o nenapravitelnosti ztráty duše i s částí mysli.
Navíc by sebou nesla celou řadu dalších otázek - proč například další artefakt dává víc zranění (když se řízneš, další říznutí ti neublíží víc) - to jen jako příklad.

S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 0

Tuvy:
Já to vidím takhle:
-Po darování části duše je na tom dárce úplně stejně jako theurg - neděje se s ním v zásadě "nic extra", duše mu doroste, vyléčí se (akorát už nikdy nemůže darovat další část, jinak by ho to zabilo). A bonusy ? Napadá mě, že část duše je natolik velká, že démonovi do určité míry poroučí, nabádá ho k většímu výkonu.

Je to jako precizní meč na zakázku versus "seriová výroba" (pominu-li fakt, že "seriová výroba" mečů fakt nedává moc smysl).
-Na zakázku vyžaduje kovář větší obnos a neobejde se to navíc bez pořádného popisu, případně vyzkoušení si zbraně a následného překování.
-V opačném případě si řekneš: "vyrob mi meč", zapltíš standartní cenu a pak bojuješ s tím co máš.

Pak by však vyvstaly dvě otázky:
-Skutečně může duše vycepovat démona k "vyšším výkonům" ? A proč to nedokáže i ta theurgova ? (argumentem by mohlo být, že přeci vkládá dárce do předmětu větší část, ale to theurg postupně taky a na účinnosti artefaktu to nic nemění - zde by to ovšem chtělo podrobnější pravidla PPE-tvorba artefaktů, aby bylo možné alespoň určit, která teorie ohledně štěpení duše je směrodatná...).

Firefanatic:
ad vymítání (větší část duše = větší šance na vymetení):
Myslím, že to může dávat smysl. Lepší příklad než střelba je spíš jako když chceš něco najít, popadnout a odvléct to pryč, jen se zavřenýma očima. Čím větší to je, tím snáz na to narazíš a pak už není takovej problém to odvléct.
Hmm, ani tohle není zrovna idealní přirovnání...
Možná ještě lepší je vyrážení předmětu z rukou - čím větší je, tím hůř se drží a tedy se lépe vyráží.
Ale asi spíš než vhodné přirovnání to je otázka vkusu...


 Uživatel úrovně 0

Firefanatic: Naopak - pokud by byla ztráta duše vztažena na nějakou konstatnu postavy (1/4 duše), bylo by zranění vycházející z jejího počtu životů (či něčeho jiného). Očividně je zapotřebí určitá část duše konstatní k artefaktu, nehledě na celek duše. Tomu stejně tak odpovídá konstatní ztráta životů (dle mého náhledu pochopitelná jako zvykání si na menší prostor), vč. konstatního zvyšování této ztráty (u 4. artefaktu tak znatelné, že v naprosté většině případů znamená smrt theurga) - nikde není řečeno, že theurg po 4. artefaktu umírá (přestože to logicky nastává) což jasně vypovídá o tom, že ani výroba 4. artefaktu nezasáhne duši theurga fatálně. V případě, že by zároveň s prostředím duše byla do artefaktu vkládána jakákoliv část mysli theurga, muselo by se toto nějak projevit - trvalými následky, formou podobnou podrobování či upíjení úrovní duchy atd. Nic z toho však nenastává a v artefaktech se žádná část theurgovy mysli neprojevuje.
Já svůj názor argumenty podložil - pokud chceš, zkus to samé se svými.

Překládání oceli v meči a lano jako pevnější průměru drátu nejsou použitelné argumenty - obojí je vyráběno z něčeho (oceli například) - ztráty takovéto výroby jsou ovšem enormní - je to jako kdyby jsi vzal 10 duší a skul z nich jedinou - pochopitelně, že taková jediná může být silnější než jedna jiná, ale vůbec to neodpovídá tomu, co jsem řekl já - pokud nějakou věc vezmu a rozdělím ji (a budu dále zpracovávat), nikdy to ve výsledku nedá víc než toho bylo původně. Pokud jde o myslící části duše - nejen, že přijdeš o svou část duše, ale navíc bude tato ztracena v šíleném pekle nepochopení cože se s ní děje (vycházeje z kouzla Úkryt - ovládat dokáže jen tělo stejné nebo příbuzné rasy, zvláštní schopnosti nezvládá, své jen napolovic (a to je celá duše)) - taková ztráta půlky duše i mysli by se projevila více jak poloviční ztrátou stupně inteligence, úrovně (vč. trvalé ztráty životů) a s ní spojených schopností - poté jsem plně pro to stávající bonifikace nechat.

S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 0

Unknown:
- Tvé důvody nevysvětlení jsou dobře míněny, ale přinejmenším mě to vysvětlení chybí.
- Čtvrtina duše již není pouhé torzo, to by theurg po třech vytvořených artefaktech nebyl schopen jakékoliv činnosti, byl by jenom „torzo neuvědomující si ani svou existenci“. Chápu menší vliv části duše než celé, ale vliv, který přisuzuješ ty, je příliš velký. Šlo by to ovšem vysvětlit tím, na co naráží Tuvy...
- Jednoduchost neopravňuje nedostatečné vysvětlení a kolizi s logikou věci.
- Ano, a mě chybí 1 DŮLEŽITÝ postup, který štěpí duši.
- Bude-li to nedobrovolné, tak tu duši asi těžko nenaštveš... (já bych se určitě naštval)
- Takže mám theurgovi snížit množství magenergie, aby mohlo tvé dílo existovat? A co když nechce vytvářet artefakty a zaměřuje se na něco jiného? To pak bude buď oslaben, nebo svět přesycen artefakty jiných theurgů...

Já už taky všechny své argumenty podal, nemá asi smysl se o tom dál bavit. Něco jsme si vysvětlili, na něčem se neshodli, další diskuse už by ale nejspíš nebyla nijak přínosná.

Tuvy: Nikde ale není řečeno, že nedá 1/4 duše. Tvé úvahy chápu, nedomnívám se ale, že by byly správné, protože ztráta životů odpovídá ztrátě části duše a doba jejich léčení pomalému „dorůstání“ ztracené části. Dá se předpokládat, že tato „dorostlá“ část duše nahrazuje původní kus v běžném životě, (theurg v něm nemá žádná omezení), avšak přesto není plnohodnotným nástupcem - každý další artefakt způsobuje větší zranění. Z toho bych vyvozoval, že theurg musel skutečně přijít o část své duše (mysli), nikoli pouze o její „energii“ nebo „prostředí“, které se zjevně doplňuje. To by znamenalo, že do artefaktu byla zakleta duše myslící. Jestli tuto část theurg nějak ochromí, aby „netrpěla vězením“, nebo něco takového, již nevíme, možná je ochromena samotným přesunem, v důsledku nedostatečné integrity.
Tvá úvaha o rozdělení a složení duše je pochopitelná, avšak argumentace je poněkud mylná. Z reálného života uvedu jako příklad ocelové lano, které má lepší vlastnosti než homogenní tyč stejného průměru. Ze světa blíže fantazy katany, které se zjednodušeně řečeno vyrábí vrstvením oceli. Navíc - se zbraní, ve které je část tvé duše, se lépe sžiješ, její chování pro tebe bude intuitivnější, čitelnější. Zbývá tedy argumentace jistou nemožností rozdělení myslící části složky, o tom jsem hovořil výše.

Přestože s tebou nesouhlasím, tvá kritika je objevná, myšlenkově hluboká a dovedla mě k zamyšlení. Domnívám se, že diskusi na toto téma nemusí být konec. Hodnotím kladnou reputací, byť výraz „to je pochopitelně nesmysl“ se mi VELMI nelíbí. Domnívám se ale, že jsi tak psal v upřímném přesvědčení o své pravdě a nemyslel to jako útok.