Rozvoj DrD

Obřad vampyrismu Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 21

Obřad vampyrismu

Tímto příspěvkem tak trochu nabourávám samotná pravidla DrD, neboť v něm slučuji více "druhů" magenergie. Osobně bych Obřad vampyrismu zařadil ke kouzelníkovi, ale stejně tak by bylo možné, aby jeho provedení uskutečnil třeba theurg nebo i druid. Theurg i druid mají však při používání jisté penalizace (viz níže), proto by bylo nejlepší, tento temný obřad provádět s kouzelníkem.

Historie rituálu

Obřad temné magie. Ceremonie démonova. Rituál krvavých duchů. Útok upíra. Nenávist temného. Pomsta černokněžníků. Tato i další jména za své působení obřad vampyrismu získal. Jeho původní postup odhalil lord Ravengor zvaný Krvavý. Ravengor byl vládcem rozsáhlého panství, ale války, které vedl, mu pořád dělaly nepřátele. Lord Ravengor nenáviděl celý svět, chtěl vraždit a zabíjet všechny živé bytosti, jen proto, aby byla ukojena jeho žízeň po pomstě. Po pomstě za něco, za co mnoho nevinných lidí nemohlo. Ravengor byl výborný stratég, a tak brzy velkou část svých nepřátel porazil. Avšak raketový vzestup vbrzku znamená i potupný pád. Ravengor přišel o své postavení, o své spojence, o svá vojska. Přísahal, že jeho pokořitelé nebudou mít klidné noci a uprchl z kontinentu. Dlouho studoval staré spisy a svazky, až nakonec sestavil tento temný rituál, jehož pomocí postupně zlikvidoval veškeré své nepřátelé. Znovu se zmocnil hrůzovlády a terorizoval všechno živé, nyní už jako nekromancer a mistr černé magie. Ale to už je jiný příběh…

Princip rituálu

Kouzelník, který rituál provádí, se na malou chvilku promění v upíra. Čaroděj vlastně propůjčí své tělo praotci všech upírů – Draculovi. Ten jemu zase na oplátku dá svou sílu a moc a pomůže mu zranit či úplně zlikvidovat čarodějova protivníka. Háček je v tom, že upírský ďábel si při odchodu z těla vezme něco na památku, něco z černokněžníka. Někomu se to možná zdá málo, ale je to malá daň, dát za sílu a za usmrcení protivníka kousek své duše? Kousek svého vědomí? A ještě jedna drobnost…Když tento obřad provádí kouzelník často, aniž by nějak posiloval svou mentální sílu a obranu, Dracula ho ovládne a udělá z něj upíra, jednoho ze svých služebníků. Je jen na vás, jestli si chcete s těmito silami zahrávat.

Pomůcky pro rituál

Žádný magický obřad se neobejde bez pomůcek, už proto, že přítomnost některých nástrojů je prostě „přirozená“. Zároveň výskyt věcí (jako třeba voskové svíce, kadidlo, apod.) dodává čarodějovi sebevědomí (při žádném rituálu není zapotřebí žádného náčiní, ale když ho máte, velice to podpoří vaší psychiku a sílu, která je pro provedení všech obřadů velice důležitá). Pro zdárné provedení rituálu je zapotřebí těchto pomůcek: čtyři vysoké černé svíce, jedna menší bílá svíčka, obrazec obráceného pentagramu orientovaného na západ (nakreslen na zemi), dýka, lebka (nejlépe lidská – nebo té rasy, jejíž příslušník má být proklet), kalich s nápojem červené barvy, zvonec a nějaký obrázek či figurka, který představuje oběť útoku. Na sobě musí kouzelník mít oděv černé barvy, který je vyčleněn speciálně pro tento účel (tj. provádění rituálu).

Načasování rituálu

Pro provedení rituálu je nejvhodnější okamžik, kdy je měsíc v úplňku a oběť spí. Tehdy jsou totiž veškeré energetické proudy nakloněny vyvolávačovi. Úplněk totiž posiluje sílu obřadu a umožňuje snazší spojení s démonem. A ve chvíli, kdy oběť spí, je její mentální ochrana dosti slabá, neboť se nemůže útoku bránit (nebo velmi složitě).

Postup rituálu

Rituál se skládá z dlouhého zaklínání, které má několik částí (přesně pět). Nejprve se obřad zahájí, pak proběhne vyvolání démona (Draculy). Následuje vyvolání pekelných živlů a po něm Velké zaklínání, které je hlavní součástí rituálu. A nakonec je závěr obřadu.
Zaklínání je dost dlouhé a myslím si, že jestli si ho hráč zapamatuje a správně jej zahraje, určitě by si měl zasloužit zkušenosti za roleplaying.

Zahájení rituálu

Čaroděj vejde do místnosti a zazvoní zvonkem. Zapálí svíce a pronese: „Temnoto, jsem připraven dát ti kus duše, když mě zbavíš nepřítele.“ Znovu zazvoní zvoncem a postaví se před oltář.

Vyvolání démona

„Přikazuji peklu a mocnostem temnoty, aby otevřely brány pekelné a vypustili Démona. Ať se třesou smrtelní blázni, neboť Démon, jenž se objevuje, je mým dvojníkem a bratrem. Hle! Jsem bohem včerejška, dneška i zítřka, jsem roven principu temnoty. Jsem neomezený. Jsem jedinečný. Moje moudrost nezná hranic a nepřekonatelná je moje moc a síla. Síla má a síla Démonova. Draculo! Zjev se, Draculo, abych přijal tvoji podobu a aby ožila nejdémoničtější stvůra světa.“

Vyvolání pekelných živlů

„Oheň nechť mi propůjčí sílu vlka, se kterou budu štvát svou kořist. Vzduch ať mi dá křídla netopýří, na kterých poletím za svou obětí. Voda nechť mi daruje vůli, kterou budu ovládat druhé. Země ať mi zaostří zuby, kterými se zakousnu do své oběti. Piji z tohoto kalicha, z nádoby života a lačně polykám podstatu toho, jehož jméno jest /jméno oběti/!“ Zaklínač vypije do dna nápoj v kalichu.

Velké zaklínání

„Vyslyšte temnou duši /jméno čaroděje/, která na zem vrhá černý stín. Nyní pronásleduji svou kořist, kroužím po horkých závitech pekla. Hledám tě /jméno oběti/…Blížím se k tobě /jméno oběti/…Mám tě /jméno oběti/…Neunikneš mi…Piji tvé dny, piji tvé noci! Pohlédni na mě! Tvoje vůle je zlomena, jsi mi podřízen/a, jsi prázdná nádoba bez života! Piji tě a vypíjím tě do poslední kapky krve! Tvá duše patří mně. Upír byl, je a bude. Můj duch bude žít celou věčnost.“

Závěr

„Při mocnostech temnoty, stínů i světla, nyní se vracím do svého těla. Jsem připraven udeřit jiné noci, do té doby ať je rakev zavřena.“ Zaklínač zhasne svíce a zazvoní zvonkem.

Pravidlový popis

Nyní se dostáváme k části, jež bude pro hráče asi nejzajímavější. Nyní se dozvíte, jaké následky má tento rituál na vyvolávače i oběť.

Magenergie

Jak už bylo řečeno výše, tento rituál může provést kouzelník, mág, čaroděj, druid nebo theurg, přičemž druid i theurg mají tento proces ztížen některými omezeními, které vyplývají z jejich povolání (viz níže).
Kouzelník to má nejjednodušší. Pro zdárné provedení rituálu je potřeba, aby kouzelník uvolnil 5 magů za každou úroveň oběti + jeden mag za momentální pevnost (nebo sílu) mysli cíle. Tento celkový obnos se snižuje o dva magy za každou úroveň, o kterou je vyvolávač výš než oběť (pokud to platí opačně, dva magy se k celkové vyvolávací ceně připočtou). Také se cena sníží o dva magy za rozdíl mezi vyvolávačovou SM a SM (nebo PM) oběti (pokud to platí opačně, dva magy se připočtou).
PŘÍKLAD: Falsow, zlý čaroděj (9. úroveň, SM 21), se rozhodl na druida Gerfanha (7. úroveň, SM 16) poštvat Démona Draculu. Falsowa bude provedení rituálu stát dohromady 37 (35+16–4–10) magů.
Druid to má složitější. Jeho magenergie je surová a čistá. Je z přírodního zdroje, je nespoutaná, proto jí druid musí trošku usměrnit. To znamená, že vzorec se oproti výpočtu magenergie pro kouzelníka změní pouze tak, že se výsledná magenergie zdvojnásobí.
PŘÍKLAD: Gerfanh, zlý druid (7. úroveň, SM 16), se rozhodl na theurga Hierela (6. úroveň, SM 14) poštvat Démona Draculu. Gerfanha bude provedení rituálu stát dohromady 76 ([30+14–2–4]x2 ) magů.
Theurg to má ze všech oborů, které mohou tento rituál provádět, nejsložitější. Jeho magenergie je totiž pasivní, theurg jí musí nejprve uvolnit, a pak zase zaměřit, aby byla použitelná pro provedení rituálu. Vzorec pro výpočet zůstává nadále stejný, ale výsledek se ztrojnásobí.
PŘÍKLAD: Hierel, zlý theurg (6. úroveň, SM 14), se rozhodl na čaroděje Falsowa (9. úroveň, SM 21) poštvat Démona Draculu. Hierela bude provedení rituálu stát dohromady 198 ([45+21+6+14]x3) magů.

Účinky rituálu na oběť

Rituál se na oběti projeví více, je-li na ní seslán vícekrát než jednou. Tímto způsobem pak oběť pozvolna chřadne a umírá. Oběť si vždy hází proti pasti CHR+ODL+ROZ~x–nic/úspěšný útok. V této pasti se ROZ bere rozdíl úrovní vyvolávače a oběti a „x“ je rovno pořadí rituálu, který byl na tu stejnou osobu seslán vícekrát.
PŘÍKLAD: Falsow, zlý čaroděj (9. úroveň), už potřetí poštval na druida Gerfanha (7. úroveň, CHR 13/+1, ODL 10/+0) Démona Draculu. Gerfanh tedy musí čelit pasti 4 (1+0–2~3) nic/úspěšný útok.
Je několik stupňů, které upřesňují současný stav oběti. Tyto stupně vycházejí z počtu neúspěšných hodů proti pasti:

I. Napadená Postava spánkem neztrácí žádné body únavy. Tento efekt lze zrušit, jsou-li na oběť „vyplácány“ lektvary (nebo kouzla), které by jí měly vyléčit 15 životů (pak samozřejmě žádné životy neléčí).

II. Vystrašená Postava spánkem neztrácí žádné body únavy, naopak jí za každou hodinu spaní 2 body únavy přibudou. Tento efekt lze zrušit, jsou-li na oběť „vyplácány“ lektvary (nebo kouzla), které by jí měly vyléčit 30 životů (pak samozřejmě žádné životy nevyléčí).

III. Vyděšená Postava spánkem neztrácí žádné body únavy, naopak jí za každou hodinu spaní 4 body únavy přibudou. K těmto vlastnostem se ještě coby následek na nevyspalost a vyděšenost přidá obdržení (úroveň vyvolávače)k6 stínových zranění, které postavě zmizí až ve chvíli, kdy se této formy prokletí zbaví. Tento efekt lze zrušit, jsou-li na oběť „vyplácány“ lektvary (nebo kouzla), které by jí měly vyléčit 45 životů (pak samozřejmě žádné životy nevyléčí) a sesláním kouzla Uzdrav nemocného.

IV. Zraněná Postava spánkem neztrácí žádné body únavy, naopak jí za každou hodinu spaní 6 bodů únavy přibude. Navíc je postava kdykoliv během spánku sužována strašlivými sny, které jí způsobí (úroveň vyvolávače)k6 normálních zranění. Tyto zranění se mohou vyléčit jen tehdy, je-li postava už zbavena tohoto stupně duševního vysávání. Tento efekt lze zrušit, jsou-li na oběť „vyplácány“ lektvary (nebo kouzla), které by jí měly vyléčit 60 životů (pak samozřejmě žádné životy nevyléčí) a sesláním kouzla Uzdrav nemocného.

V. Zesláblá Postava spánkem neztrácí žádné body únavy, naopak jí za každou hodinu spaní 8 bodů únavy přibude. Navíc je postava kdykoliv během spánku sužována strašlivými sny, které jí způsobí (úroveň vyvolávače)k6 stínových zranění, které zmizí až ve chvíli, kdy postava podstoupí předepsanou kůru, a zároveň obdrží (úroveň vyvolávače)k6 normálních zranění, o kterých platí to samé, co o zraněních výše. K tomu má ještě v následujícím týdnu –6 k hodu na útok i na obranu a zároveň –6 ke všem hodům proti pastem na sílu, obratnost nebo odolnost. Tento efekt lze zrušit, jsou-li na oběť „vyplácány“ lektvary (nebo kouzla), které by jí měly vyléčit 75 životů (pak samozřejmě žádné životy nevyléčí) a dvojnásobným sesláním kouzla Uzdrav nemocného.

VI. Ovládnutá Postava spánkem neztrácí žádné body únavy, naopak jí za každou hodinu spaní 10 bodů únavy přibude. Navíc je postava kdykoliv během spánku sužována strašlivými sny, které jí způsobí (úroveň vyvolávače)k10 normálních i stínových zranění, které mají stejné podmínky jako ostatní zranění z nižších stupňů vysávání. K tomu má ještě v následujícím týdnu –10 k hodu na útok i na obranu a zároveň –10 ke všem hodům proti pastem na sílu, obratnost nebo odolnost. Tento efekt lze zrušit, jsou-li na oběť „vyplácány“ lektvary (nebo kouzla), které by jí měly vyléčit 90 životů (pak samozřejmě žádné životy nevyléčí) a trojnásobným sesláním kouzla Uzdrav nemocného.

VII. Mrtvá Postava je mrtvá, dá se zachránit pouze speciálními kouzly (třeba Pouto lásky) nebo PJovou fantazií (výprava za vymítačem, návštěva kněze-exorcisty, apod.)

VIII. Nemrtvá Vyvolávač může do již mrtvého těla zaklít Démona Draculu ještě jednou (tímto způsobem se zaklínač může pojistit proti případným božským zásahům, zázračným vzkříšením apod.). Pokud vyvolávač uspěje, stane se z mrtvé postavy upír, který je podřízen vůli Démona Draculy. Takto prokletou postavu už není možné zachránit, neboť její duše byla uchvácena peklem.


Pozn1.: Když je uvedeno, že na zrušení efektu kletby je třeba „vyplácání“ lektvarů (nebo kouzel) a použití kouzla Uzdrav nemocného, bere se to jako „vyplácání“ lektvarů (nebo kouzel) a k tomu seslání Uzdrav nemocného.
Pozn2.: Stupně jsou udávána tak, že oběť musí neuspět v pasti tolikrát za sebou, kolik je stupňů, aby dosáhla stupně, na kterém jí chce mít vyvolávač (když kupříkladu chce, aby se postava dostala na stupeň VII. – Mrtvá – musí oběť sedmkrát za sebou neuspět v pasti).
Pozn3.: Nechci vás svazovat těmi předepsanými „léky“, údaje, které obsahují počet vyléčených zranění za pomoci lektvarů či kouzel, jsou pouze orientační, můžete si je zvýšit, snížit, anebo je úplně zrušit a nahradit je jinými prostředky pro léčbu (např.: nějakým speciálním alchymistickým lektvarem, démonem z vyšší sféry nebo čímkoliv jiným).
Pozn4.: Zranění v následku na noční můry berte jako zranění mentálním soubojem, tj. není možné je „léčit“ („vyplácávat“ na ně) masti, hojivé obklady aj.
Pozn5.: Při "léčení" nezapomeňte na omezení četnosti léčivých lektvarů (tzn., že třeba Lektvar Rudého kříže může být na postavu použit až po šesti směnách, co byl použit první, atp.).

Účinky rituálu na vyvolávače

Po každém rituálu může vyvolávač přijít o střípek své duše. Vyvolávač vlastně chřadne spolu s obětí, protože když často rituál opakuje, je jeho mentální i fyzická moc čím dál slabší. Po každém rituálu si vyvolávač hází proti pasti CHR+ODL~x–nic/ztráta kousku duše. V této pasti „x“ představuje, kolikrát už vyvolávač rituál provedl (bráno kolikrát jej provedl, dokud se jeho duševní prokletí nezvýšilo o další stupeň, pak se začíná opět od znova). Když vyvolávač proti pasti neuspěje, zvýší se stupeň jeho duševního prokletí o jedna. Stupně jsou totožné s těmi u oběti. Horší alternativou je, když útok selže. V tomto případě je vyvolávač vystaven nebezpečí, že se Démon pokusí vysát jeho samotného. Po každém nezdařeném rituálu si vyvolávač hodí proti pasti CHR+ODL~x–nic/úspěšné vysátí. Hodnota „x“ představuje pořadí neúspěšného rituálu (máme-li tedy čaroděje s odolností 9/–1 a charisma 18/+3, který si rozhněval Démona Draculu tím, že jej už počtvrté poslal na příliš silnou – nebo šťastnou – oběť, musí čaroděj přehodit past s nebezpečností 2 [4–3+1]). Pro vyvolávače je ale v případě selhání vysátí opravdu nepříjemné, neboť se projeví snížením jeho úrovně o jedna (takže pokud bychom měli čaroděje na 7. úrovni, kterému by se nepodařilo přehodit toto démonické zrcadlení, ztratil by nebohý čaroděj jednu celou úroveň – jako po zásahu duchem).

Opravy pasti podle místa*

Past se může také upravovat podle místa, ne kterém se vyvolávač nebo oběť nachází. Pro Démona Draculu je snazší dostat se k někomu, kdo bydlí blízko hřbitova než k osobě, jenž se ukládá k spánku v kostele. Tyto pravidla jsou nepovinná a neúplná, protože je nemožné popsat všechny varianty oprav pasti. Ty, co jsou zde uvedeny, může PJ použít pro inspiraci.

Prokleté místo Past +9
Temná svatyně Past +8
Masový hrob Past +7
Hrobka Past +6
Vypálená vesnice Past +5
Mučírna Past +4
Vězení Past +3
Sklepení Past +2
Hřbitov Past +1
Opuštěný dům Past +0
Obydlený dům Past –1
Hostinec Past –2
Obchod Past –3
Radnice Past –4
Soudní budova Past –5
Les Past –6 Pláně Past –7
Kostel Past –8
Požehnané místo Past –9

Pozn1.: Jak vidíte, jsou to jen příklady (navíc na sobě nejsou moc závislé), které slouží jako takové malé vodítko pro určování opravy. Při tvoření dalších míst si PJ musí položit otázky podobné těmto: „Ke kterým účelům toto místo sloužilo? Jak je používáno teď? Jak je přístupné ďáblům a peklu?“
Pozn2.: Tyto opravy se vztahují na obě dvě strany – vyvolávače i oběť (je-li tedy vyvolávač v hrobce a oběť v obydleném domě, je oprava pro past +5 [6–1]).
Pozn3.: Oprava pasti se vztahuje i na past pro vyvolávače (viz Účinky rituálu na vyvolávače).

Oprava pasti podle času*

Další nepovinnými opravami jsou opravy podle načasování rituálu. Černé magii je zasvěcena noc, proto je pro vyvolávače nepříhodné, aby rituál provedl v pravé poledne. Také je pro vyvolávače vhodnější, když rituál provede v okamžiku, kdy oběť spí. Jestli však spí nebo ne, to ví pouze PJ.

Půlnoc s úplňkem Past +9 (24:00)
Půlnoc Past +8 (24:00)
Hluboká noc s úplňkem Past +7 (22:30 – 23:59 a 0:01 – 3:00)
Hluboká noc Past +6 (22:30 – 23:59 a 0:01 – 3:00)
Noc s úplňkem Past +5 (21:30 – 22:29 a 3:01 – 4:00)
Noc Past +4 (21:30 – 22:29 a 3:01 – 4:00)
Večer s úplňkem Past +3 (20:30 – 21:29)
Večer Past +2 (20:30 – 21:29)
Soumrak Past +0 (18:30 – 20:29)
Svítání Past –2 (4:01 – 6:00)
Ráno Past –4 (6:01 – 8:30)
Dopoledne Past –8 (8:31 – 11:59)
Poledne Past –10 (12:00)
Odpoledne Past –6 (12:01 – 18:29)

Pozn1.: Jestliže je ve vašem světě jiné časové rozdělení, upravte si údaje podle libosti. Pokud si to chcete rozvést na letní a zimní čas, přepracujte si to, já jsem se snažil podat co nejvíce časově neutrální údaje.
Pozn2.: Pokud oběť spí, past je vždy +4.

Opravy pasti podle dalších faktorů*

Tyto nechť si každý PJ doplní sám, o zvýšení/snížení pasti může rozhodnout mnohé. Je oběť rituálu kněz? Pak bude oprava asi záporná. Vlastní oběť nějaký amulet, jenž jí chrání proti pekelným útokům? Pak bude oprava také záporná. Má být Draculou vysán nemrtvý? Pak bude oprava kladná. Vše záleží pouze na fantazii vašeho PJ.

Poslední slovo

Tento příspěvek vychází z reálií mého vlastního světa, pokud by se vám některé zákonitosti nelíbili (třeba že byste chtěli přejmenovat Draculu, nechcete nemrtvé míchat s peklem, a tak tento rituál zařadíte do oblasti nekromancie, apod.), neváhejte a klidně si jej pozměňte. Vaše fantazie je pro vás to nejdůležitější, tak jí bez výčitek a zábran používejte.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Pěkné a ve hře lehko použitelné dílo. Avšak trochu přeplácané a zbytečně složité (opravy pasti). Trochu bych to zjednodušil. Jinak chválím za propracovanost.


 Uživatel úrovně 0

Docela to ujde. Určitě to nekdy použiju, ale opravdu je tam pár věcí který budou chtít trošičku pozměnit.


 Uživatel úrovně 0

Zajímavý nápad, ale mám pár výtek:

Pomůcky pro rituál:
Mícháš dohromady satanismus, nekromancii a mám dojem, že ta figurka mi připomíná haitský rituál Voo-Doo. Upír nemá s peklem nic společného a s „panenkovou“ magií už vůbec ne… Je to nemrtvý a tak se s ním musí taky zacházet. Při rituálu by se měl do okolí šířit pach smrti a hniloby. Pentagram, nebo dokonce zvoneček při nekromantickém rituálu nemají své místo.

„Úplněk totiž posiluje sílu obřadu a umožňuje snazší spojení s démonem“
-prokletá duše upíra nemá s démonem nic společného. Upír byl dřív člověk. Démon nikoliv…

Postup rituálu:
Opět zaměňuješ nezaměnitelné. Démon X upír. S démony pracuje theurg, s nemrtvými nekromant.

„Temnoto, jsem připraven dát ti kus duše, když mě zbavíš nepřítele.“
Tato věta je sice hezká, ale do magického zaříkání to má dle mého hodně daleko…
Zní to, jako kdyby někdo přišel do krámu a nabízel prodavači zboží za protislužbu.. Chybí tomu šmrnc.
A to zvonění tomu rozhodně nepomáhá. Když jsem si s tím zvonečkem přečetl, dostal jsem intenzivní pocit, že americká móda Santa Clause má dopad na myšlení mnohem horší, než jsem si dřív myslel…
Cink cink. „Hou hou, Santa přichází!“ Cink cink…

Vyvolání démona & Vyvolání pekelných živlů:
To už je o poznání lepší :)

Nejvíc mě ale překvapilo, jak se snažíš největší chyby díla ospravedlnit v „Posledním slově“ stylem:
“Když se vám něco nelíbí, napište si vlastní!“
Pochopitelně to tam neříkáš doslova, ale co zbývá člověku, který prostě odmítá míchat dohromady peklo a nekromancii? No musí tvou práci přepsat a pozměnit. Ale to má být úkol už pro autora a ne pro čtenáře…

Jinak se mi dílko v celku líbilo a přijde mi originální. Ale jsem přesvědčen o tom, že kdyby ses držel nekromancie a netahal tam démony, mohl bys úroveň příspěvku ještě o notný kus pozvednout…

S pozdravem
Deeph


 Uživatel úrovně 0

Dobrý nápad i zpracování. Určitě jej, nebo aspoň jeho část, použiju ve vlastním světě. - 5


 Uživatel úrovně 0

Je to super, líbí se mi to.5*


 Uživatel úrovně 0

Dlouho omílané téma jest konečně zpracováno.Líbí se mi to, dávám 3*.


 Uživatel úrovně 0

Astral
děkuji

Alcator
i tobě děkuji :-)


 Uživatel úrovně 0

Je vcelku jasné, že pár chyb, ostatně jako všude se najde, a že k dokonalosti to má pořád daleko, ovšem napsané je to poutavě, promyšlené je to také, rozhodně to není stereotyp. který zde občas vydíme, a klade to dost velký důray na roleplaying, což je správné. Menší rozkol s pravidly, no prosím, ale to ohodnocení si to zaslouží.


 Uživatel úrovně 3

Bohužel, v této poloze zcela nepoužitelné, vyžaduje přepracování, právě proto, že bonusy za místo naprosto marginalizují bonusy za zkušenost a ználosti.

Takže pouze za snahu.


 Uživatel úrovně 0

Akamatsu
Suk napsal kritiku k této verzi, Alcator k té v MS, čímž mi pomohl...
Ale asi to z toho nebylo úplně jasné. :-)