Rozvoj DrD

Mor Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 18

     Nejstrašnější metla všech humanoidních tvorů. Mor vyhladil celá města z povrchu mnoha fantaskních světů a morgurth (jak je elsky nazýván) je proklínán snad ve všech jazycích, jakými bylo kdy mluveno. Má na svědomí deseti až statisíce mrtvých a panika propuká jen při vyslovení jeho jména. Pokud se objeví, pak teprve nastává opravdová pohroma. Kromě osob zabitých morem jich ještě mnoho zemře v důsledku strachu svých „bližních“. Černá smrt vyrývá hluboké čáry histoií a lidé+ (rozuměj lidé, traslíci, elfové, atd…) stále žijí v tichém strachu, kdy udeří znovu.
     Pro 10% lidí+ nepředstavuje mor velké nebezpečí, neboť jsou vůči němu od narození imunní (PJ hazí za každou postavu (ve větších městech statisticky a hází jen za ty důležité :-) ) a tato pravděpodobnost je konstantní - žádné úpravy na ni nejsou). To znamená, že se jím nemohou ani nakazit, ale ani jej přenášet. Pro ostatní je však tato choroba většinou smrtelná, zvláště bez dostatečné lékařsko-magické péče. Nakazit se je v případě morové rány velmi snadné: stačí se dotknout nemocného či jen dýchat stejný vzduch. Také hrozí velké nebezpečí od různých zvířecích přenašečů – hlavně krys a blech. Díky tomu snadno vznikají rozsáhlé morové epidemie. Většina vládců se z obav z rozšírení moru do celé říše snaží mor co nejdříve izolovat a to i poměrně drastickými způsoby. Město, kde mor vypukl je obklíčeno vojáky a ti nikoho nepustí z městských bran. Pokud se někdo přecijen pokusí z města uniknout, vojáci ho zastřelí. Když odezní hlavní nápor epidemie a nemocní jsou buď vyléčeni nebo mrtví, neštěstí přeživších ještě nekončí. Zpravidla následuje 3 měsíce trvající karanténa, během které obyvatelé stále nesmějí město opustit a potraviny jsou jim zanechávány před branami. Pokud se po tři měsíce ve městě mor neprojeví, je město znovu otevřeno. Pro lidi žijící v takto izolovaném městě je tato choroba strašlivá i po psychické stránce. Několik prvních týdnů mezi nakaženými v neustálém strachu a následná karanténa v městě duchů již u mnoha způsobila těžké deprese či dokonce šílenství. Těla mrtvých se pálí, aby se zamezilo dalšímu šíření choroby, zakopávat je je bláznovstvím, neboť pak mohou nakazit studně či živočichy živící se mrtvolami a od nich by mohla vypuknout nová vlna choroby.
     V průběhu nemoci je pro nakažené velmi důležitý přísun vody. Nekontaminovaná voda spolu s nepříliš velkým, avšak většinou dostatečným, množstvím jídla je do města dodávána s maximální opatrností. Většinou to probíhá způsobem, že několik nejodvážnějších (či potrestaných) vojáků přinese k zavřené bráně několik vaků a rychle odběhnou. Kdyby se jen pootevřela brána, jednotka okomžitě střílí. I s vodou je však šance na přežití velmi malá, ikdyž s dostatečnou péčí (ošetřovatelé, lektvary, byliny…) se zvyšuje. Léčba však bývá nákladná. Kdo je nakažen a přežije se již navždy stává proti moru czela odolným (šance na nakažení klesá na 0% a nelze nijak zvýšit) a ani jej nepřenáší, neboť všechny zárodky nemoci v těle již byly odstraněny. Na přeživším se také může podepsat, většinou jizvami po vředech. Ovšem z fáze vředů se uzdraví již jen málo nakažených.

     Průběh choroby: První příznaky se začnou objevovat po jednom až dvou dnech. Nakažený se začne cítit slabý a má závratě. Druhý den dochází ke zrychlení dechu a tepu a teplota stoupne až ke 40ti stupňům Celsia. Postupně se dostavují další příznaky, jako je zimnice, bolesti v koubech, končetinách a kříži. Čtvrtý den se objevují vředy, kůže se stává horkou a suchou, jazyk zhnědne až zčerná. Okolo šestého dne začínají vředy praskat a nastávají delíria střídaná mdlobami. Obsah vředů je vysoce infekční. Tento stav trvá většinou až do smrti postiženého.


Šance na nakažení:


1) Celodení pobyt v blízkosti nakaženého: 55% do okruhu 5 sáhů, pak -2% za každý další sáh vzdálenosti
2) Krátký dotyk s nakaženým*+: 40%
3) Ošetřování nakaženého**: 70%
4) Dolohodobý stálý kontakt s nakaženým* či pokousání nakaženým tvorem: 99%

Celodenním pobytem myslím osoby, které dýchají stejný vzduch po celý den, avšak nepřicházejí s nakaženým do tělesného kontaktu (například ti, co leží na ošetřovně z jiných důvodů).
* V případě stádia s praskajícími vředy, v dřívější fázi je pravděpodobnost pouze poloviční.
+ V případě podchlazení (teplota je menší než 0°C) klesá pravděpodobnost na polovinu.
** Ve stádiu praskajících vředů se zvyšuje na 90%

Tyto pravěpodobnosti se dají ovlivnit těmito prostředky (procenta jsou pro případy 1/2/3/4):
Kouzlo uzdrav nemocného(či odpovídající kněžský zázrak): 10%/5%/10%/3%
Ochrané prostředky (rouška, rukavice a podobně): 20%/15%/30%/0%
Proti nakažení se také používají určité lektvary a bylinky (viz nížě).

Poznámka: Různé efekty při ovlivňování šance na nakažení se sčítají (př.: uzdrav nemocného + kněžský efekt + ochrané prostředky snižují šanci nakazit se pobytem v místnosti na 10%), ale vícenásobné použití jednoho se počítá pouze jako jedno použití (př.: uzdrav nemocného + uzdrav nemocného + uzdrav nemocného + kněžský efekt sníží pravděpodobnost nákazy pobytem ve společné prostoře jen na 30%)! Obdobně to platí i u šance na uzdravování (viz dále).

Nemocný má každý den určitou šanci, že se uzdraví. Základní procentuální šance je rovna stupni odolnosti děleném třemi (zaokrouhluj normálně). Výsledná šance závisí na několika faktorech, z nichž je jedním i doba trvání choroby. Z počátku je šance lehce vyšší než, základ, jak se však stav zhoršuje je stále menší šance na záchranu.

Uzdrav nemocného (či kněžský, šamanský, či podoný efekt): +10%
Nakažený je ošetřován: +5%
Špatné podmínky: -5%
Nedostatek vody: -5%
Bylinky a lektvary: viz níže

Pokud postava uspěje v hodu, nemoc do dvou dnů ustoupí. Pokud neuspěje, nemoc pokračuje. Pokud padne fatální neúspěch, postava ještě ten den umírá!

>
Tabulka moru
Den Příznak Past Uzdravení
0 nakažení - nehází se – teprve došlo k nákaze
1 slabost, závratě Odl~7~1/1-3 +5%
2 zrychlený tep, dech,
zvýšená teplota
Odl~7~1-3/1-6 +2%
3 zimnice, bolesti Odl~8~1-6/1-10 0%
4 vředy, suchá kůže,
tmavý jazyk
Odl~8~1-6/2-12 -2%
5 - Odl~8~1-6/2-12 -2%
6 vředy praskají, delíria,
mdloby;
Odl~10~2-12/3-18 -5%
7 a další - Odl~10~2-12/3-18 -1% za každý další den

Vysvětlivky:

Den: Kolikátý den uplynul ode dne nakažení.
Příznaky: Jaké příznaky přibyly. Staré příznaky zůstávají a připojují se nově napsané. Je-li uvedeno “-“, znamená to, že nepřibyly žádné nové příznaky, jen staré přetrvávají.
Past: Každých 24 hodin od nakažení se hází proti pasti uvedené v tabulce. Výsledkem je ztráta životů, o které nakažený přijde díky moru. Tyto životy jdou léčit normálně (spánek, kouzla, lektvary, léčivé bylinky…). Postižený si však 4. dnem počínaje léčí ve spánku či odpočinku jen 1 život a od 6. včetně již mu spánek vůbec nepomáhá (je neklidný, spíše jde o mdloby, tělo již nemá sílu regenerovat, celkové vyčerpání organismu), jiné metody však fungují stále stejně.
Uzdravení: Číslo (v %) které se přičítá/odečítá od základní prvděpodobnosti a dále je tato výsledná pravděpodobnost upravována opravami uvedenými výše. Pravděpodobnosti jednotlivých dnů se k sobě navzájem nepřičítají (takže postava s odolností 12 s dostatkem vody v dobrých podmínkách s péčí (šťastnější případ lidského postiženého) má 1. den pravděpodobnost 4% +0% +0% +5% +5%= 14%, že ji choroba opustí, 2. den již jen 11%, 3. 9% atd…). Vyjímkou jsou sedmý a další dny, neboť sedmý má –6%, osmý –7%, devátý –8%, atd… Nultý den: Den, kdy došlo k nákaze. Choroba se zatím nijak neprojevuje, neubívají životy a není šance, že tento den odezní (protože se právě uchycuje).
Smrt na mor nastává, když padne fatální neúspěch při hodu na uzdravení nebo nemocný ztratí všechny životy.
     V případě, že byl dotyčný vyléčen, může v důsledku jizev od vředů klesnout jeho charisma (jizvy jsou i v obličeji). Pokud je nakažený vyléčen před čtvrtým dnem choroby, následky nehrozí. Pokud mezi čtvrtý nebo pátý, háže si proti pasti Odl~4(resp. 5 pro pátý den)~nic/trvale -1 k charismě. Pokud je postava vyléčena po pátém dnu, háže si proti pasti Odol~(den od nakažení)~-1 charismě/-2 k charismě. Tato ztráta se dá nahradit jen pokud jsou (nejspíš magicky) vyléčeny jizvy a nepočítá se, pokud jsou jizvy dovedně zakryty (př. róba přes celé tělo, umné nalíčení, schování se pod stůl :-) - jak dobře jsou zamaskovány určí PJ).

Léčivé prostředky


     Proti moru bylo zkoušeno mnoho bylin a alchymistických lektvarů, ale většina se ukázala zcela neúčinná. Na objevení funkčních prostředků se hlavní měrou podílí proslulý lidský alchymista Alabus. Ten se narodil a vyrůstal v nádherném, životaplném městě Purcie, nejkrásnějším městě Tugrie. Jako malý se chtěl stát úředníkem, stejně jako jeho otec, avšak když mu bylo 13 let, postihla Purcii katastrofa. Na město udeřila morová rána. Z největšího města království se stalo město duchů, celá Alabova rodina zemřela stejně jako většina jeho přátel a i on byl nemocí zachvácen. Podařilo se mu přežít a tato událost určila směr jeho dalšího života. Cílem jeho existence se stalo pomáhat lidem postiženým morem. Začal tedy bádat, jak nemoc léčit nebo alespoň zmírňovat její příznaky, neboť měl stále v paměti neskutečná muka postižených. Po dlouhých letech studia, bádání, neúspěšných pokusech a marné pomoci v postižených oblastech, se mu podařilo vyvinout první léčivé lektvary. Počáteční výsledky byly drastické – sice pomáhaly organismu v boji s touto zákeřnou nemocí, avšak měly mnoho nepříjemných vedlejších následků. Mezi ně patřilo vypadání vlasů, svalové křeče způsobující odpudivé grimasy a postoje a také někdy krvácení z kůže.
     Alabus tedy pokračoval v bádání, až se mu podařilo vyvinout lektvary bez nežádoucích efektů. Došel však také k zjištění, že je jedno, jestli postižený vypije lektvar jeden, nebo jich vypije deset – šance byla stále stejná. Proto se rozhodl hledat další způsoby léčby morgurthu. Strávil několik let v lesích, džunglích i na pouštích, přátelil se s druidy, nomády, elfy a přírodními bytostmi, až se mu podařilo objevit několik účinných bylin. Jednoho dne se mu jeho snaha o záchranu ostatních stala osudnou. Pomáhal v postiženém městě a došla všechna voda. Otevřel bránu, aby o ni požádal vojáky, a jeden vystrašený mladý voják ho zastřelil z kuše. Zemřel v 39 letech, ale jeho práce se zachovala dodnes, 180 let od jeho smrti. Jeho objevy jsou běžně využívány, lektvary se učí vyrábět každý alchymista a byliny by měli znát nejen alchymisti pokračující v jeho odkaze, ale i každý hraničář či bylinkář. Jeho život však byl ukončen dříve, než stihl odstranit všechny následky bylin a proto jsou i dnes některé druhy stále nebezpečné.


Lektvary:


Preventivní Alabův lektvar:
Magenergie: 10 magů
Suroviny: 20 zl
Základ: máslo + voda
Trvání: efekt vydrží 24 hodin, nepoužitý lektvar se po týdnu zkazí, pokud není skladován při teplotě pod 5°C
Výroba: 2 směny
Cena: okolo 50 zl, v době ohrožení je občas někým podáván i zdarma
Popis: Preventivní Alabus (jak se mu zkráceně říká) je lehce nažloutlý, bez vůně, jen s lehkou chutí másla. Používá se, pokud má dojít ke styku s nakaženým – hlavně pro ošetřující či bohaté občany města, kteří mor nechtějí dostat a mají na lektvar dost peněz. Snižuje pravděpodobnost nakažení o 10%/5%/10%/5%.

Ulevující Alabův lektvar:
Magenergie: 5 magů
Suroviny: 10 zl
Základ: jahody + voda
Trvání: efekt 24 hodin, pokud není v chladu tak se kazí po 14 dnech
Výroba: 1 směna
Cena: 20 zl, postiženým při epidemii často i zdarma
Popis: Tento lektvar má zbarvení narůžovělé a slabě voní i chutná po jahodách. Je velmi žádaný mezi trpícími, neboť omezuje projevy moru – sráží horečku, mírní bolesti, uklidňuje, dokonce i částečně zmírňuje tvorbu vředů. Oběť se cítí lépe a může klidněji spát (do šestého dne včetně si spánkem i odpočinkem léčí 2 životy, od šestého dále 1 život). Nevýhodou tohoto lektvaru je, že pacient přestává cítit žízeň a tudíž je zapotřebí dohlížet, aby pravidelně pil. Také se nakažený stává pasivnějším a méně citlivým na podněty z okolí. Zároveň lektvar snižuje past na zranění morem o 1.

Léčivý Alabův lektvar:
Magenergie: 15 magů
Suroviny: 20 zl
Základ: med + voda
Trvání: okamžitě, lektvar se kazí po třech měsících, není-li skladován v chladu
Výroba: 3 směny
Cena: 70 zl, potřebným či důležitým osobám je při epidemii někdy dáván zdarma
Popis: Tento nazlátlý, po medu chutnající i vonící lektvar je vrcholem Alabova umění a snahy. Pomáhá zvyšovat odolnost těla proti moru a tak zvyšuje šanci na jeho odeznění. Ne každý, kdo tento lektvar požije se vždy uzdraví, ale v kombinaci s dalšími prostředky je šance již poměrně dobrá. Zvyšuje šanci na uzdravení o 10% při příštím hodu. Ten, kdo jej vypije se stává unaveným a většinou brzy usíná.

Poznámky:
1) Více lektvarů na stejnou osobu již pravděpodobnost dále neupravuje, ale lektvar se dá kombinovat s jinými způsoby (bylinky, kouzla,…).
2) Alchymista dokáže vyrábět najednou až pět Alabovo lektvarů.
3) V době ohrožení morem, někteří slušní alchymisté pomáhají vyrábět lektvary pro nemocné a dávají jim je zdarma. Zároveň vládci většinou najímají další alchymisty, skupují magenergii a nechávají vyrábět tyto lektvary za peníze státu. Přesto se do míst občas přesouvají chamtiví alchymisté, kteří si prodejí předražených a někdy i neúčinných lektvarů bohatým měšťanům často velice slušně přivydělají.


Truhla chladu:

Magenergie: min50
Suroviny: min50 zl
Základ: dřevěná truhlička
Trvání: 5 let
Výroba: týden
Cena: okolo 1200 zl

     Tato truhla o něco větší než alchymistická (rzměry bývají nejčastěji 40x20x20 coulů) získává po očarování užitečnou vlastnost. Teplota uvnitř je díky působení magie stále na hodnotě 0°C. Toto je výhodné především pro uchovávání potravin či některých citlivějších lektvarů (jako jsou třeba právě Alabovy lektvary). Tato truhlice byla vynalezena asi 50 let po Alabově smrti jistým Tergengem – alchymistou, jenž musel všechnu svou pečlivě nastřádanou magenergii odprodat při morové epidemii. Lektvary však byly vyrobeny příliš pozdě a v nadbytečném množství a tak skrblivý Tergeng musel po jejich znehodnocení časem sledovat, jak jsou vylévány do kanálu. Velmi se rozhněval a stěžoval si králi na neúctu k vynaložené magenergii, ale král mu prý odpověděl jen: ,,Když ti to tak vadí, tak navrhni lepší způsob, co dělat s prošlými lektvary!”. To alchymistu podráždilo ještě víc, ale musel uznat, že král má pravdu, neboť sám nevěděl, co s takovými lektvary dělat. Když však odcházel z místnosti, jeho výraz nebyl výrazem rozzuřeného muže, ale výraz někoho, kdo je hluboce zamyšlen a něco chystá. Následující dny ho nikdo neviděl, až po několika týdnech od výstupu před králem se znovu objevil. Nechal králi poslat dřevěnou chladnou truhlu. Když ji voják před králem otevřel, ukázalo se, že uvnitř je trochu ledu a zmrzlá lidská ruka poškozená morem. Král okamžitě začal shánět Tergenga, aby ho nechal popravit, ale spokojený alchymista již byl dávno pryč z města. Nakonec se usadil v sousedním království a odtud se návod na truhlu chladu rozšířil. Za dobu existence truhly bylo několik pokusů o očarování větší truhly, ale to se ukázalo být velmi nevýhodné, protože truhla velikosti 80x40x40 coulů vyjde na 500 magů a suroviny za 500 zl, 160x80x80 již na 5000 magů a suroviny za 5000 zl a tak dále. Pokusy o lepší řešení však stále ještě neustaly. U menších truhel, se cena nesnižuje.

Bylinky


     První je vždy název, poté nalezení (viz PPE postavy - pyrofor), pak o kolik snižuje šanci na nakažení morem, dále o kolik zvyšuje šanci na uzdravení, jak dlouho trvá její efekt, za kolik se obyčejně prodává (při morové ráně mohou být ceny velmi rozdílné na obě strany), jak vypadá, jak se zpracovává a nakonec jaké má na nakaženého negativní účinky. Pokud je použito více dávek stejných bylinek najednou, účinkují jen jako 1, pokud je použito různých bylin, výsledky se sčítají.


Perga žíhaná:
Nalezení: 1x40%
Proti nakažení: 5%/0%/10%/15%
Vyléčení: +8%
Trvání: 12 hodin
Cena: 150zl

Popis: Tato drobná okolo 5 coulů vysoká rostlinka se vyznáčuje modře žíhanými dužnatými listy vyrůstajícími u země. Její stonek je tenký, neustále zakončený oranžovými květy. Je částečně magická, alchymista dokáže destilací z jedné získat 1-6 magů. Tím se ovšem rostlina znehodnotí. Patří mezi nejsilnější byliny proti moru, avšak je také nejvzácnější. Vyskytuje se téměř jedině na místech s lehce zvýšenou hladinou magie. Buďto v 1. Kruhu magie (PPE postavy – pro PJ) nebo v místech slabších, kde magie sice nekristalizuje, ale přesto je ve vzduchu lehce cítit (jako třeba v místech rozvalin magických věží či na polích magických bojů atd…). Na příhodných místech roste samotářsky, sotva po pár (1k10) kusech na celou oblast. Tato bylina je tudíž velmi drahá a málokdy bývá k dostání.
Příprava: Pro tuto bylinu je důležitá čerstvost. Ta u ní překvapivě není problém neboť rostlina po utržení či odříznutí neusychá, ale zůstává plná šťávy, pokud není příliš vystavovaná žáru (nad 40°C) nebo chladu (pod 2°C). Pacinetovi se dají žvýkat nahořklé dužnaté listy, rozžvýkaný zbytek se zpravidla vyplivuje.
Negativní účinky: Kvůli své magické esenci negativně působí na kouzelníky a hraničáře. Pokud ji užijí, ztrácí během tří kol postupně až polovinu svého maxima magenergie (mají-li méně, klesnou na 0 bez jiných vedlejších účinků). Při této ztrátě magů pociťují postižení nevolnost.


Dvojkvětka muší
Nalezení: 2x10%
Proti nakažení: 0%/0%/5%/5%
Vyléčení: +3%
Trvání: 24 hodin
Cena: 20 zl.

Popis: Malinká, sotva 2-3 couly vysoká bylinka na jaře s drobnými bílými kvítečky a s malými listečky. Vyskytuje se převážně v mírném, občas i subtropickém pásu na loukách či v řídkých lesech v trsech po několika kusech (1-4) a trsů zpravidla bývá 1k6 na daném místě. Zajmavostí u ní je, že téměř vždy vyrostou právě dva kvítky – někde dokonce považují jednokvětou dvojkvětku muší za symbol štěstí (jako my čtyřlístek).
Příprava: Tato bylina se před použitím musí nechat usušit, což zabere 1 den na slunci či 3 dny v budově (když je například zataženo). Před podáváním se nechají dvě bylinky (jedna dávka) vyvařit ve vodě jako čaj a postižený pije tuto vodu obsahující léčivé výtažky. Pokud je rostlinka bez květů, nikterak nenapomáhá uzdravování a slouží jen k prevenci. Bezkvětá mívá hodnotu jen 5 zl.
Negativní účinky: Dvojkvětka je mírně jedovatá, způsobuje nevolnosti až žaludeční křeče. Ten, kdo ji požije si po třech hodinách od požití háže proti pasti Odl~4~0/1-2.


Čnělík polní
Nalezení: 2x28%
Proti nakažení: 0%/0%/0%/2%
Vyléčení: +1%
Trvání: 12 hodin
Cena: 1zl

Popis: Na podzim kvete tato hojná bylina. Měří 10-15 coulů, má dlouhé tenké listy a světlemodrý květ s průměrem okolo 4 coulů. Vyskytuje se v mírném a subtropickém pásu na loukách a v lesích, občas jako plevel na polích. Na místě se jich dá najít tak 10-100, když se dobře hledá.
Příprava: Čnělík se pojídá celý kromě květu a to buď čerstvý nebo sušený, mezi těmito způsoby užití není žádný rozdíl. Je bez chuti a trochu vláknitý (podobně jako stonek petržele). Je použitelný od jara, kdy vyrůstá stonek až do konce podzimu, kdy hyne. Nezáleží, jestli zrovna kvete nebo ne.
Negativní účinky: Tato rostlina nemá žádné negativní účinky.


Dutec dlouhý
Nalezení: 1x45%
Proti nakažení: 8%/5%/8%/2%
Vyléčení: +0%
Trvání: 12 hodin
Cena: 30 zl

Popis: Jde o až sáh vysokou rostlinu s dutým 2 couly širokým stonkem a množstvím postraních větviček. Na nich počátkem léta vyrůstá množství drobných bílých kvítků, které do měsíce odkvétají. Dutec roste poměrně hojně (netvoří ale shluky) v mírném pásu na okraji luk a křovisek. V dané lokalitě se obyčejně vyskytuje 2-7 kusů.
Příprava: Z rostliny se získává účiná látka ve šťávě, která se vymačkává ze stonků. Avšak pokud dutec zrovna kvete je k prevenci moru nevhodný. Šťáva má trpko-hořkou chuť a sytě zelenou barvu. Není vůbec chutná a proto se často smíchává s jinými nápoji. Když je však smíchána s alkoholem, ztrácí jakýkoli efekt.
Negativní účinky: Jde o halucinogen – ten kdo šťávu požije si hází proti pasti Odl~5~nic/lehčí halucinace (převážně slyšiny). Halucinace trvají zhruba hodinu až dvě.


Jahůdka modrá
Nalezení: 2x10%
Proti nakažení: 4%/2%/5%/3%
Vyléčení: +1%
Trvání: Ł24 hodin
Cena: 30 zl

Popis: Tato malá rostlinka je trochu podobná jahodníku lesnímu. Pro znalce se liší tvarem lístků, avšak i laik je snadno rozezná od sebe, neboť plody této květiny jsou sytě modré barvy. Vyskytuje se v mírném i subtropickém pásu při kraji lesů. Plody uzrávají zhruba v půli léta. Vyskytuje se po 4-9 kusech na jednom plácku, které mohou být na jednom místě až tři (háže se na nalezení plácku).
Příprava: Z rostliny se požívají plody. Na výrobu jedné dávky stačí plody ze dvou rostlinek. Ty se musí smíchat s cukrem a kapkou octa. Jejich chuť je podobná chuti lesních jahod, ale je v nich jakási zvláštní neidentifikovatelná příchuť, jakoby lehce mentolová. Po smíchání je chuť podivná už úplně, ale zdaleka nepatří k nejlepším.
Negativní účinky: Tato rostlina nemá žádné nežádoucí efekty. Pokud nehrozí nebezpečí moru, je využívána dokonce jako obyčejné lesní jahody. S příchodem moru může však cena prudce narůst až na oněch 30 zlatých.


Černý rez
Nalezení: 1x15
Proti nakažení: 0%/0%/0%/3%
Vyléčení: +5%
Trvání: 24 hodin
Cena: 50 zl

Popis: Jde o rostlinu vzdáleně podobnou kopřivě, jenže nemá žahavé ostny a je celá černá. Místo ostnů využívá na obranu svoji jedovatost. Vyskytuje se řídce v listnatých lesích mírného pásu. Na konci jara se na vrcholku objevuje velmi jedovatý černý květ. Tyto rostliny rostou osamoceně, na příhodném místě jich může být okolo 1-10.
Příprava: Tato jedovatá rostlina se suší (obdobně jako dvojkvětka) a podává se smíšená s alkoholem, který oslabuje její jed. Nejčastěji se používá kořalka, která je nejúčinější. Někdo také z této rostliny vyrábí jed s parametry magenergie: 0 magů, suroviny: 5 zl trvání: po 1 hodině, past: Odl~8~1-6/2-20 barva: černá, chuť: nahořklá, zápach: žádný. Jde o jed na vnitřní “použítí”.
Negativní účinky: I po úpravě zůstává rostlina částečně jedovatá: po dvou hodinách se háže na past Odl~4~1-3/1-6. Obvykle se proto buď neužívá nebo doplňuje léčebnými efekty.


     U rostlin, které rostou ve skupinách (dvojkvětka, jahůdka) se háže na nalezení tohoto trsu. U ostatních se hází na nalezení 1 rostliny.

Poznámka k cenám: Jde o ceny, za které se daný výrobek obvykle ve finální verzi prodává, nikoli o výrobní náklady. Ceny nejsou přesně podle tabulky převodů. Lektvary jsou levnější, neboť i takto si je může dovolit málokdo a aby se vůbec prodali (aby na ně někdo měl) cena klesá. To zaprvé. A zadruhé, často bývají vyráběny hromadně za magenergii podcenou skoupenou od alchymistů městem. V takovém případě mohou být dokonce rozdávány potřebným i zdarma. Nebo naopak mohou být ceny několikanásobně vyšší, jde-li o kousky, které za cenu ohrožení vlastního života do města tajně pronesl alchymista, který se rozhodl vydělat na neštěstí druhých... Zkrátka - ceny jsou jen orientační a mohou se značně vychylovat na obě strany. U bylinek je to podobné. Jindy bezcenná bylinka získává při morové ráně slušnou hodnotu, ale samozřejmě, má-li město zásoby, může některé běžnější rozdávat zcela zdarma...

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

zpracování: bez diskuze

jen taková poznámka:
vzhledem k reálnému moru, tedy černé smrti (i když někteří vědci tvrdí, že to není totéž) má tohle trochu příliš rychlý průběh... je pravda, že mor se šíří velice rychle, nicméně inkubační doba ja 10-12 dní a zhruba do 1 měsíce trvání nemoc buď pomine nebo zvítězí nad humanoidním organizmem


 Uživatel úrovně 0

Je to dobra vec do dobrodrustvi treba ze se hraci nakazi a musi najit bud proti jed nebo lekare!!!!!!!!!


 Uživatel úrovně 0

Dokonalé.... Nemám co dodat a jako PJ si tímto hráče jistě nkdy proklepnu...


 Uživatel úrovně 5

Takže: 100% se proti moru neočkuje, očkovací látka se vyvíjí a měla by být do dvou let na trhu.


 Uživatel úrovně 5

Shelagh: Zkusim si to nekde zjistit urcite, jo?


 Uživatel úrovně 5

Lord Odol: Mor se dá velmi úspěšně léčit antibiotiky (protože je to bakteriální infekce) - to je hlavní důvod, proč téměř vymizel (ale třeba v Indii je možné se s ním setkat).


 Uživatel úrovně 5

melkor: ad truhla. Pravda, to me nenapadlo. Asi to bude preci jen spis takhle :-). Jak jsou u dane vlastne u alch. truhly?

Shelagh: Ad ockovani: A neda? (nevim, ale mam pocit, ze jo a proto byl temer vyhuben...)


 Uživatel úrovně 5

Jen drobné faktické připomínky ke skutečnému moru (Pestis):
To, že se někdo vyléčil, neznamenalo, že se příště nenakazí - v těle nevznikají protilátky proti další nákaze (to by se dalo proti moru očkovat :-)).
Člověk s největší pravděpodobností nemůže mor přenášet, aniž by se nenakazil (jeho imunitní systém buď totálně vyhraje nebo totálně prohraje).
Přenos moru vodou nehraje až tak velkou roli, pokud nepropukne plicní forma, která je extrémně nakažlivá a velice lehce se přenáší kapénkovou infekcí. Kdežto ostatní formy se šíří hlavně nakaženými blechami a stykem (dotykem) s nemocnými.

Ale pro dračákovký mor to prostě tak být nemusí, řiďme se tedy Morem lorda Odola.
Skvělý, propracovaný příspěvek, který si nic jiného nezaslouží. Za 5.


 Uživatel úrovně 5

Lord Odol

Truhal chladu - rozměry bývají nejčastěji 40x20x20 coulů
Vnejsi. Tloustka je tak okolo 2,5 coulu.

Ja osobne by som zostal u toho, že sa jedná o vnútorný rozmer.
Skús si spočítať o okľko sa ti zmenší využiteľný objem:

40x20x20 = 16 litrov
35x15x15 = 7,875 litra

To máš zhruba 49% povodnej hodnoty. Dosť krutý pokles.


 Uživatel úrovně 5

Ad Imunita) V tomtokonkrétnom prípade tiež neviem. Vychádzam z faktu, že niečo také ako "bacilonosič" = osoba nepodliehajúca chorobe, ale roznášajúca choroboplodné zárodky, existuje.

Ad Streľba) Myslis, jako ze vojaci losovali, kdo pujde a prchajiciho ze vzdalenosti sotva par sahu probodne byt pikou??? Rekl bych, ze mnohem radsi by si ten vojak nasetril na kratky luk, nez aby takto "riskoval"
To som netvrdil. Len som sa snažil upozorniť na drobný významový posun v chápaní slovesa "zastreliť" medzi strdovekom (ev. svetom DrD) a súčasnou dobou.
V súčasnosti najčastejšia forma násilnej smrti je práve strelnou zbraňou. Vo svete DrD by to bola pravdepodobne dýka.

Ad Nemrtví)V tomto prípade som si naozaj robil srandu.

Ad Ceny) Proti cenám uvádzaným v DrD v.1.6 sú v proriadku. Len sa snažím upozorniť, že chyba je v samotných pravidlách.

for T
Drahé bylinky Drahé bylinky - jo, je to tak, jenže kdo hraje s tím, že roční výdělěk je něco okolo 150 zlatých ?
Drobní remeselníci a roľníci? Trošku zvláštny svet. O Cenových pomeroch v Altamire máš možnosť presvedčiť sa v pravidlách.
Vychádzam z toho, že životné náklady na obyvateľa, ktorý má 3x denne stravu po celý rok, sú zhruba vo výške 20st.
Takže bylinka zvyšujúca pravdepodobnosť vyliečenia o 1% ho stojí toľko, čo potrava na pol roka.

Navrhujem ďalšie debaty na túto tému viesť na nejakom neutrálnom území. Autor vychhádzal z aktuálnych pravidiel a podľa nich to "sedí".