Dovednosti

Zpracování pazourku Hodnocení: Kvalita

Obtížnost: Střední

Ověřování: každý valoun

Totální úspěch:

Postava zpracovala veškerý materiál beze ztráty na vysoce kvalitní čepelky přesně takové, jaké chtěla.

Úspěch:

Postava vyrobila pěkné a použitelné čepelky (hroty). Znehodnotila ale desetinu materiálu. Některé čepelky se nepovedly (kupříkladu místo širokého ostří oštěpu vzniklo několik užších čepelek a část materiálu se rozpadla na použitelné kousky).

Neúspěch:

Postava znehodnotila materiál (valoun). Neobratným zacházením ho jednoduše rozdělila na dále nezpracovcatelné kusy.

Fatální neúspěch:

Dvě možnosti (závisí na libovůli PJ, kterou použije)

  1. Postava vyrobila čapelky špičkové, tedy alespoň vizuálně. Ve skutečnosti se tyto čepelky při nejbližší příležitosti rozpadnou (nebo v nejnevhodnější moment, kupříkladu při boji s medvědem a podobně)
  2. Postava znehodnotila materiál je nešikovnou manipulací si poranila ruce (kupříkladu pořezala nebo potloukla) za 1k10 životů (rovněž možno nahradit 1k6 a různými postihy)

Popis:

Pazourek je tvrdá sedimentární kryptokrystalická forma křemene. Nachází se většinou v křídových a vápencových vrstvách. Díky své tvrdosti a snadnému opracovávání byl využíván již od doby kamenné pro výrobu nástrojů. Podobným materiálem často využívaným zvláště v oblastech s výskytem sopek je obsidián, sopečné sklo. Tato dovednost se týká zpracovávání těchto a podobných materiálů.

Pazourek byl zpracováván štípáním z valounů, neboli "pecek". Pazourek (případně jeho náhradu) opracováváme štípáním úderovým, tlakovým či nepřímým. Pro údery používáme kamenné nebo parohové přitloukače, tlakové štípaní jde velmi dobře špičkami parohů, kostí či kovovými nástroji a slouží k finálním úpravám nástroje a jemnému opracování jeho ostří - takzvané retuši, kdy ostří otupíme, ale zpevníme a zkvalitníme drobným pilovitým vzorem. Nepřímým štípáním lze například získávat úštěpy z předem připravených jader, na okraj horní plochy jádra položíme menší přitloukač a do něj se tlučeme druhým přitloukačem.

Při práci máme pazourek buď v ruce, s předloktím zapřeným o stehno nebo na přímo na stehně, kde snáze zvolíme vhodný úder úštěpu. Údery vedeme kolmo shora a natáčíme opracovávaný nástroj. Nástroje lze rozdělit na jádrové a úštěpové. Úštěpové jsou menší a jednodušší, získáme je oddělením od jádra pazourku a následným zpracováním retuší (například nože a hroty šípů), Jádrové vznikají přímo z jádra pazourku, jsou podstatně masivnější a složitější na výrobu, patří mezi ně například dýky a hroty oštěpů, některá drásadla a škrabadla.

Z pazourku se lze vyrobit třeba nože, hroty šípů a oštěpů, drásadla, škrabadla, dlátka vrtáčky, dýky a srpy.

Informace čerpány ze stránky Oddílu experimentální archeologie MAMUTI.

Autor:

Přidáno:

Hlasovalo: 14

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Tak tohle je pěkné.
Chybí je případné paramety kamenných zbraní.
Doba zpracování valounu, či jenoho výrobku a množsví výrobků z jedné pozourkové pecky.
Zranění při FN je příliš velké, bez diskuze. polovina obyvatel by se zabila, něž by se naučily pazourek zpracovávat.


 Uživatel úrovně 0

Dobrý den.

U téhle dovednosti jsem se docela pobavil. Vím, že není ničím vtipná, ale něčím je mi přijemná a připadá mi roztomilá. Hodnotím ji jako kvalitní, protože krom pobavení mi přinesla i inspiraci a protože je užitečná a je zpracovaná dobře.

Přesto bych možná měl výhradu k tomu, jak je zapsaný Úspěch. V příspěvku to zní složitěji, než jaké to je ve skutečnosti a ve hře. A není mi jasné, jak se ve hře projeví a započítá ztráta desetiny materiálu. Zato se mi velmi líbí, že fatální neúspěch má hned dvě varianty. Obě jsou zvoleny velmi dobře a přitom jsou jednoduché. (Jen zranění mohlo být nižší a třeba i stínové.)

Ještě obtížnost bych určitě změnil na lehkou. Otlouct kámen už po troše cviku nebude tak náročné. I člověk bez předchozích zkušeností dokáže pazourek s trochou štěstí opracovat do použitelné podoby - ne možná napoprvé, ale časem jistě. Navíc mám stále dojem, že spoustě dovedností tohoto typu svědčí vždy nejnižší možná a odůvodnitelná obtížnost, protože pak je pro postavu výhodnější se ji naučit.

Dále k popisu. Přepracovat odborný článek je jistě také způsob, jakým lze stvořit popis dovednosti. Otázkou je, jak moc byl článek přepracovaný. Mně připadá text stále příliš odborný, raději bych to popsal jednodušeji a lidštěji - pro hráče. Takto v popisu není nic než suchý a velmi detailní vědecký popis opracovávání kamene, což není čtení pro hráče RPG - i když nebudu tvrdit, že si to nikdo nepřečte a nezaujme ho to. Zmínil bych však v příspěvku příklad toho, o kolik nižší parametry mají pazourkové zbraně. A tady pozor, v diskuzi autor navrhuje snížit UČ a zvýšit jako kompenzaci útočnost, ale to je - s prominutím - typická začátečnická chyba. UČ vyjadřuje schopnost zbraně zasáhnout a ta je stále stejná jako u kovových zbraní. Průraznost (v herním jazyce: "Za kolik to zraní, když už dojde k zásahu") je vyjádřena právě útočností, tudíž tato by měla být snížena. Kompenzace není třeba. Kompenzací je nízká cena a možnost vyrobit si zbraň na koleni.

Faktem zůstává, že Zpracování pazourku je velice užitečná dovednost a že v Dračím Doupěti si najde své místo. Zpracování je kvalitní a nevšiml jsem si chyb či nedostatků. Mám jen jiný názor na obtížnost a pár připomínek. Nemůžu než pochválit, je to opravdu vynikající dovednost.

S pozdravy a s díky,
"Mai'q the Liar",
Petr Dědeček


 Uživatel úrovně 0

Díky za schválení a ohlasy.
Hamster: Zpracování obsidiánu je dosti podobné zpracování pazourku a postava již má jakýsi grif. ano, dokáže vyrábět na stejném stupni.
Shadowmage: jsou dvě možnosti fatálního neúspěchu, PJ si může vybrat.
RoVan: -kameník se neučí zpracovávat pazourek ani obsidián, jelikož nejsou vhodné ke stavbě a sochařství. Navíc pracují s kamenem jiným způsobem. otesávají velké bloky kamenů nespecializují se na výrobu malých užitkových předmětů.
-Zde ponechávám PJ určitou volnost, je na něm, jak upraví pazourkové zbraně, ovšem ty rozhodně nebudou mít shodné parametry se zbraněmi z oceli či železa. rozhodně mají nižsí útočné číslo (zbroj či tvrdou kůži neprorazí tak snadno, což bych vykompenzoval vyšší útočností.


 Uživatel úrovně 0

Moc hezká dovednost, především zpracováním, nicméně dobrodruhům by se mohla hodit :-)
a zajímalo by mě:
-je schopen kameník(CP), nebo sochař opracovat pazourek stejným způsobem?
-mají pazourkové zbraně stejné parametry, jako ty standartní?


 Uživatel úrovně 4

Postačující popis netradiční dovednosti, která je ale využitelnější, než se zdá. I já mám jednu civilizaci bez kovů, aspoň teď mám dovednost sepsnou nemusím ji psát sám:-)

Asi bych jen vytknul příliš vysoké zranění při neúspěchu. Dovednosti jsou vesměs často rizikové a u řezbářství se třeba taky neuvádí, že si může postava uříznout palec atd.


 Uživatel úrovně 0

Hamster a Corwin: Nehledě na to, že i v pseudostředověku DrD se mužou vyskytovat kmeny domorodců někde daleko od civilizace, které neznají kov :)

Pěkné dílko jen tak dál :)

S pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 8

Corwin: hroty šípů také určitě nejsou k zahození pro všechna povolání na dlouhém dobrodružství : )))

Přemýšlel jsem dlouho, na co bych se zeptal, co by mě zajímalo navíc... a nakonec jsem vymyslel jen "pokud se postava naučí s pazourkem a pak objeví obsidián, umí automaticky úštipovat i obsidián na stejném stupni? (či naopak)" což není nic moc, ale... :D


 Uživatel úrovně 8

Občas to vypadá že jsou všecha témata pro dovednosti vyčerpaná a pak šup - a najednou je tu něco nového a výborného. Nejprve jsem si říkal, že do pseudosředověku Dračího doupěte se štípání pazourku zrovna moc nehodí. Samozřejmě chyba lávky. Už jen pro druidy je jistě třeba ostrách nástrojů a zbraní. Pro rituální oběti se podobné věci také občas hodí. A PJ i hráči si určitě najdou i další využití.

Rozhodně je dobře, že se kromě samotného popisu dovednosti objevily i příklady výrobků a možnost nalezení surovin. Jinak nemám co bych dodal, dovednost je výborně použitelná tak, jak je.