Dovednosti

Věštění Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Obtížnost: Střední

Ověřování: při každé věštbě

Totální úspěch: Věštec nebo věštkyně přesně odhadne, co by klient rád slyšel, věštba zní překvapivě i přesvědčivě a určitě zároveň. Věštec se přesně trefí klientovi do nálady, klient si na nejasná místa sám dosadí vhodné osoby a skutky. Klient má díky tomu ve věštce důvěru, při příštím ověřování u toho samého klienta bude mít věštec past o 2 nižší. (Pokud si tedy na něj ještě pamatuje, ne aby PJ musel uznávat povedené hádání před 20 lety u někoho, kdo si nechává věštit každý den)

Úspěch: Věštba zní očekávaně a klient se jí příliš nediví, řekne si, že věštec má nejspíš pravdu a že na tom asi něco bude. Případné nejasnosti se pokouší domyslet sám. Je ochoten příště podstoupit věštbu znova.

Neúspěch: Věštec se topí v nejasnostech a frázích, případně se mu nepodaří říci nic zásadního, co by klienta zaujalo. Nezanechá kladný dojem, nepůsobí jako opravdový nadaný věštec. Klient ho spíše bude považovat za podvodníka. Případné pravděpodobně znějící úvahy bude klient považovat za svůj vlastní nápad. Věštce rozhodně příště již neosloví.

Fatální neúspěch: Věštec se naprosto splete v odhadu klienta, řekne něco, co ho rozzuří nebo něco, čemu se klient vysměje (Střezte se své pramáti, pane! – Má bába je už 20 let po smrti, ty troubo!). Pokud je věštění přítomno obecenstvo, také oni vidí ve věštci podfukáře a líného vyžírku bez jakéhokoliv nadání. Nebudou váhat dát to najevo. Někdy při FN hrozí i urážka majestátu nebo náboženského cítění klienta, to může končit obzvlášť tragicky.

Popis:

Základní terminologie a slovo úvodem:

 • Věštec – osoba ověřující dovednost věštění, pro jednoduchost použiji dále jen mužský rod.
 • Klient – cíl věštby
 • Věštba – výpověď věštce ke klientovi na základě posouzení klienta a zahrání aktu věštění

Tato dovednost nemá nic společného s předpovídáním opravdové budoucnosti pomocí astrálních sfér nebo s nahlížením do osudů živých bytostí. Tím méně ji lze spojovat s opravdovými pohledy do budoucna, jaké jsou popsány v pravidlech pro experty u cizího povolání Věštec. Jde o psychologickou dovednost, kdy se věštec/věštkyně pokouší odhadnout očekávaný vývoj života klienta, přičemž budí zdání, že tak usuzuje z obecných znaků nějaké věci. Podrobnosti závisí na konkrétní technice.

Nejistota provází člověka odedávna. Není proto divu, že mnozí i vzdělaní a moudří jedinci věří tomu, že lze z určitých znaků poznat, kam směřuje jejich pouť životem. Toto jsou prý schopni poznat věštci, kteří na základě posouzení klienta svými technikami dovedou určit budoucí osud klienta.

Dovednost věštectví umožňuje vypozorovat podle vnějších znaků klienta a jeho řeči to, co je vhodné mu říci, co by považoval za úspěšný výsledek věštby. K tomu se váže schopnost dobře zahrát své zjištění a přesvědčivě informaci podat. Samozřejmostí je jistá znalost věštecké terminologie a oblíbených základních vzorců věšteb.

Pozn.: Věštec skutečně nedovede ze svých pomůcek nijak poznat budoucnost. Bedlivě proto klienta pozoruje a je schopen svým citlivým okem zaznamenat množství zásadních detailů (počátky nemoci, stres, nejistotu, strach apod.). Při pohovoru vnímá tón hlasu a držení těla klienta. Dalo by se říci, že hodnotí verbální i neverbální znaky a z nich se pokouší stanovit přijatelnou věštbu (mimika, haptika, gestika…).

Pozn.: V ideálním případě PJ v závislosti na tajném hodu prozradí hráči pravé nebo falešné příznaky nálad apod., načež hráč pronese svou věštbu. Až podle reakce klienta pozná, jak moc se trefil. To se nejvíc blíží reálnému stavu.

Příklady některých věšteckých technik:

 • věštění z ruky
 • věštění z karet
 • věštění z kávové sedliny
 • z letu ptáků
 • ze zvířecích vnitřností
 • z oční duhovky
 • obecně z blízkého předmětu
 • z písma
 • z křišťálové koule

(pro zájemce o další techniky: http://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_divination)

Obecně lze věštit z čehokoliv, co dovede věštec svým hraním představit jako zdroj informací. Hráč se tedy může po dohodě s PJ rozhodnout, že jeho postava se zaměří klidně například na věštění z výkalů klienta, když se mu bude chtít.

Perfektní věštecké pomůcky mohou snížit past o 1 až 2, podle úvahy PJ. Věštec bude působit mnohem profesionálněji, pokud má odpovídající výbavu, například nějaké ingredience z mytických tvorů, kámen z nebes nebo prastaře vyhlížející pergameny s tabulkami. V takovém případě by měl uspět spíše než někdo, kdo je v dané technice stejně dobrý, ale ne tak dobře vybavený.

Na úspěch věštby má také vliv technika odpovídající prostředí: někdy sice může odlišnost vzbuzovat zvědavost, obvykle ale dámy u dvora neocení věštění z vnitřností a naopak, ve vojenském táboře barbarů věštec příliš nepochodí se salónním balíčkem zdobených karet. Proto i zde může PJ upravit past od -2 do +2.

Příklady některých základních vzorců ve věštbách:

 • blíží se neštěstí
 • ve vaší blízkosti je zrádná osoba
 • osudová láska na obzoru
 • velká životní změna
 • tajemný cizinec vstoupí do života
 • blíží se okamžik velké volby
 • bohatství je na dosah

Pozn.: Velmi časté jsou dvojznačné odpovědi (Pýthie: Když překročíš řeku, zničíš velikou říši. Která to ale bude, zda ta klientova nebo ta, která se brání, to se teprve uvidí). Hráč by si měl uvědomit, že může vyniknout nad ostatní svou konkrétností. To ovšem ale může přinést jisté potíže, pokud se netrefí.

Pozn.: Předpokládá se, že se postava při učení se dovednosti seznámí s některými příznaky a teoriemi, což spíše než na charisma klade nároky na inteligenci a pozorovatelský um.

Pro jednoduchost jsem se ale rozhodl nechat vlastnost čistě jako závislou na charismatu, ony nároky jsem zohlednil zvýšením obtížnosti z jednoduché na střední. Přece jen, i nevzdělaní lidé dovedou působivě přednést své věštby. Naučené znaky se navíc příliš nemění a opakováním se jim naučí i méně bystrý jedinec.

(Pokud chce nějaký PJ u této dovednosti přece jen nějak zohlednit inteligenci věštce, může věštcům s nízkou inteligencí občas podstrčit nějakou chybnou informaci o klientovi navíc. Nebo může kromě profibodů charismy hráči při učení se dovednosti sebrat také menší množství profibodů inteligence)

Využití dovednosti:

Věštění se hodí jako roleplayingová dovednost, často pro příslušníky exotičtějších národů. Navíc to může být solidní zdroj přivýdělku a také cesta jak se dostat do něčí blízkosti. Například pro zloděje jde o vynikající cestu, jak se s někým setkat o samotě (ne každý chce, aby jeho osud znali všichni), použité charisma jim navíc dává šanci zvýšit si díky dovednosti důvěru u klienta, což se později může hodit. Zkušený hráč navíc může ostatní členy družiny přesvědčit, že opravdu oplývá nepřirozeným talentem vidět věci budoucí. V rámci cizích postav a zápletek dobrodružství mohou být věštci těmi, kdo mají zhoubný vliv na mocné postavy a kdo z pozadí tahají za nitky. K získání takového vlivu se předpokládá úspěšná série věšteb, díky nimž si věštec vybuduje silnou pozici a jeho důvěryhodnost mu umožňuje nabízet klientovi stále konkrétnější a méně líbivé vize (jako jsou invaze nebo naopak stažení vojsk).

________________________________________

Za rady v MS děkuji osobám, kterými jsou Corwin45A a UnknowN.

Autor:

Přidáno:

Hlasovalo: 23

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Je to samozřejmě

CHARISMA

páč důležitější než odhadnout co chce slyšet tenhletenc je mu to namluvit a přesvěčit ho svým hereckým projevem že to je (bude) pravda.

Co se týče Zombieho věštících kamarádů co se to neučili, nebylo to náhodou tak že se to nevědomky učili metodou pokus omyl celej dosavadní život?


 Uživatel úrovně 5

Myslím, že k tomu není co dodat, neboť tato dovednost je obecně popsána v PPP (1.6) jako dosti mocná "Astrologie", jak podotkli mnozí předemnou.
Na druhou stranu z některých pasáží textu vyplývá, že se vlastně jedná o část schopností Věštce z PPE - odhadnout (zde hraje roli inteligence, ať přímo, nebo nepřímo skrz postřeh - prohlížení zákazníka) a nalhat (a zde zase přesvědčivot - inteligence v kombinaci s charismou) zákazníkovi cokoli, co chce slyšet. Vlastnost by měla být INTELIGENCE.
IMHO takovéto chování dovedou mnozí, i v reálníém světě, a nemusí se na to plývat body učení charizmy.


 Uživatel úrovně 0

Myslím, že tomuhle dílu není co vytknout, je to výborně a srozumitelně popsaná dovednost, kterou můžeme ve hře rovnou použít. Obtížnost, stejně jako tabulka úspěchu, mi přijdou vyvážené. Do hry dává spoustu prostoru pro RP, a autor se nesnažil vymýšlet vlastní nové mechanismy (což u jiných dovedností je obvykle mínusem), takže PJovi stačí jen upravit past podle svého. Moje hvězdičkový hodnocení tomu odpovídá ;)

Pokud jde o použítou vlastnost, jednoznačně souhlasím s Chr - to v mechanismech DrD představuje něco jako emoční inteligenci - tedy prakticky to, co věštec potřebuje pro odhad a vcítění se do klienta. Není to úplně přesné, ale s inteligencí to rozhodně souvísí míň.


 Uživatel úrovně 8

Původně jsem chtěl napsat jen "Bravo!" a dál nekomentovat, ale nakonec mě zdejší kritika přinutila k trochu reakce.

Unknown: Astrologii jsem si pečlivě přečetl a je naprosto jiná. Tato se snaží o zisk důvěry a využití efektů, astrologie podle pravidel fušuje do sfér a odpovídá pravdivou realitu, byť hlavně přítomnost a hodně blízkou budoucnost. Tato dovednost je nekonečněkrát lepší - nejen že opravuje pravidlový nešvár fušování do povolání (jak ironické že to porušili sami autoři pravidel), ale je lépe popsaná, pomáhá (tím že dá hráči i PJi faktické podklady) a podporuje RP. Pokud by se dělali pravidla 1.7, osobně bych autorům doporučil nahradit Astrologii tímto Věštectvím. Za to má ode mne Shadowmage hold a mám ho jako horkého kandidáta na Zlatého dráčka.

Lord Alfík: pojď někam do putyky k pravidlového stolu a já rozeberu, jak autoři pravidel nemají vlastně jasno, co charisma je, a v různých částech pravidel se přiklánějí k různým výkladům. Jinak většina jiných systémů než DrD považuje charismu a krásu za něco naprosto nespojitého.


 Uživatel úrovně 4

Vanire, co tedy podle tebe chybí? Kde vidíš slabinu příspěvku, že strháváš hvězdu? Pokud jsem na něco zapomněl nebo se ti něco nezdá, klidně tím obohať diskuzi...


 Uživatel úrovně 0

dobře udělané, TÚ, Ú, N i FN jsou super všecho sedí, dobře rozpracované do detailů.....super :) 4*


 Uživatel úrovně 0

Když si čtu váš spor, UnknouwNe a Shadowmagi, myslím, že máte každý trochu pravdu. Docednost z pravidel se dá asi lehce překonfigurovat na tuto dovednost, na druhou stranu, tady se nám autor pokusil popsat další schopnost, která není nijak magická a je celá postavená na lži a klamu. To je výtečná cesta pro zloděje... ale myslím, že spíš třeba pro družinky, které zlodějem neoplývají a tato schopnost jim bez nějakých problémů s astrálními sférami může dopomoci třeba k získání důvěry. Tohle se mi na tom líbí... něco co malinko propojuje povolání zloděje a jeho získávání důvěry s ostatními. Stejně jako v reálu nemusím být zloděj, ale můžu umět krásně lhát:-)

Dalším plusem je srozumitelnost a logičnost příspěvku. I začínající PJ snadno pochopí, oč jde... a pro postavy se najednou rozvine celá škála možností, jak tohle využít. Pravda, nehodí se to příliš pro družinky, které zrovna na RP moc nedají a jen se ženou za příběhem (či nestvůrami a expy). Pro ně to bude jenom zdržovačka, která bude jen oddalovat tu pořádnou řežbu:-) Já ale RP ráda mám a na tomhle se dá skvěle vyblbnout při dialozích a vymýšlení kostrbatých, tajemnem zastřeným vět:-)


 Uživatel úrovně 8

I tak je ale v popisu dovednosti zmíněno, že případné předpovědi jsou "vágnější a neurčitější"... Já osobně bych to viděl tak, že předpovězení podle sfér je přesné, a z předpovězení astrologem vyjde vždy nějaká ta "pýthiina věštba". Co se týče podávání informací... Pokud by to byla nějaká nedůležitá informace, tak je to naopak možnost, jak kvůli nějaké prkotině nevyhodit spoustu prostředků, a pokud by to byla nějaká důležitá informace, o jejíž sdělení postavám má PJ svou představu, tak jim stejně může říct něco jako "Hvězdy praví: Odpověď na tuto otázku objevíš v pravý čas..." - od toho je to PJ - že i když by podle pravidel něco měl, tak vlastně nemusí (někdy) :-)

Astrologie může být přesílená, ale je v pravidlech? Je. Je to sice na rozdíl od věštění dovednost těžká a závislá na inteligenci, ale je víceúčelovější...

Takže jediné využití věštění by možná bylo jako "jednodušší obdoba astrologie, která nezahrnuje všechny její výhody"...


 Uživatel úrovně 4

Tak i tak mi dovednost Astrologie přijde přesílená, představíš-li si, že ti PJ může podat informace, které bys jinak třeba zjišťoval s pomocí sfér... porovnej to třeba s Pijáctvím.


 Uživatel úrovně 8

Corwin45A:
Ano, jedná se o 1.6...

Shadowmage:
Mno nevím... Tabulka úspěchů mi přijde v podstatě stejná, jenom ji máš řečenou větším množstvím jiných slov... Když se porovnají, vždycky z nich vyleze:

"absolutní důvěryhodnost/důvěryhodnost/neurčitost/nedůvěryhod nost"

V popisu astrologie je uvedena možnost zjišťování povahových rysů osoby, a je tam i zmínka o tom, že Astrolog dokáže odhadovat i věci nedávno minulé a současné a že se tedy nejedná striktně o předpovídání budoucnosti...

Věštce v tvém příspěvku se lidé mohou ptát prakticky na tytéž věci jako astrologa (miluje mě ta a ta, proběhne zítřejší korunovace poklidně...) a Astrolog by jim stejně jako věštec mohl nakukat co by chtěl - opět závisí pouze na úspěchu v dovednosti...

Prostě já bych nějakou takovou situaci řešil použitím existující dovednosti astrologie a neřešil bych to sepsáním fungl nové dovednosti - Vhodně aplikovanou Astrologií by bylo možné dosáhnout téhož výsledku.

Ještě jednou se omlouvám, že mě to netrklo už v dílně, ušetřilo by se spoustu diskuse...