Dovednosti

Výroba líčidel a líčení Hodnocení: Kvalita

Obtížnost: Střední

Ověřování: u každého výrobku, při každém líčení

Totální úspěch: viz text

Úspěch: viz text

Neúspěch: viz text

Fatální neúspěch: viz text

Popis:

Anotace: Bohaté a ošklivé městské paničky vždy hledaly způsob, jak se levně zkrášlit. Šikovní alchymisté brzy zavrhli výrobu nasazovacích masek a vymysleli pro ně líčidla. Postupně jich ale vzniklo více druhů.

Výroba líčidel a líčení

Líčidla se dělí na dva druhy: na magická a nemagická. Magická může vytvářet samozřejmě jen alchymista, obyčejné se však mohou pokusit udělat i postavy. Jeden člověk (elf, trpaslík…) nemůže být současně nalíčen více jak jedním typem líčidel. Bonus za charismu nemůže být vyšší než +5.

Dovednosti:

Výroba zkrášlovacích líčidel: obratnost těžká
Výroba maskovacích líčidel: obratnost střední
Nalíčení se: obratnost lehká

Výroba líčidel

(poznámka: toto platí i pro alchymistu, jen při výrobě odličovací kapaliny a neutralizujícího lektvaru má šanci na úspěch jako při lučbě)

Tato dovednost slouží k výrobě líčidel různého typu. Alchymista může vyrobit každá, jiná postava pouze některá líčidla. Vyrábět líčidla rozhodně není jednoduchá ani levná záležitost, jejich použití však může mít rozhodující vliv na celé dobrodružství.

TÚ: Postava vyrobila líčidla jako profesionál, z obvyklého množství surovin vyrobila o tři dávky více
Ú: Postava vyrobila dobrá a použitelná líčidla
N: Postava vyrobila špatná líčidla, past při líčení se zvedá o 3
FN: Postava líčidla nevyrobila vůbec a znehodnotila všechny suroviny

Zkrášlovací líčidla obyčejná

Suroviny na výrobu líčidel se dají koupit kdekoliv, kde je nějaký krámek s alchmistyckým zbožím nebo od nějakého exotického obchodníka. Cena těchto surovin je 18-22 zl a zahrnuje různé prášky, vonné esence a oleje atd. Výrobce z nich postupně umíchá několik různých druhů líčidel a rozdělí je několika malých krabiček (cena celkem asi 1 st.). Souprava váží 5 mn. Hotovou soupravu šminek může alchymista prodat asi za 30 zl. Odlíčení se provádí důkladným umytím obličeje vodou. (tzn. že déšť může líčidla rozmazat)

Jedna souprava líčidel vystačí na 10 použití. Líčení trvá 1 směnu a postava, která je používá, musí sedět před zrcadlem nebo nad čistou hladinou vody. Postavu může líčit i někdo jiný, potom se pro hod na past použijí jeho vlastnosti.(viz dále)

Zda se nalíčení povede, je past na obratnost, Obr~6~. Pokud se postava již dvakrát úspěšně nalíčila, má bonus +1, pokud 5krát, má bonus +2 a pokud více než 10krát, má bonus +3.

TÚ: Postava vypadá nádherně, bonus za charismu se zvedá o 2
Ú: Postava vypadá hezky, bonus za Charismu stoupá o 1
N: Postava se nalíčila špatně, bonus se nemění
FN: Postava vypadá směšně, bonus za Charismu klesá o 1

Zkrášlovací líčidla magická

Magická líčidla se v podstatě neliší nijak výrazně, pouze alchymista pro každou soupravu přidá 3 magy a učiní tím líčidla nerozmazatelná obyčejnou vodou, lihem, deštěm, otřením atd. Na odlíčení musí vyrobit odličovací kapalinu (1 čtvrtka, 1 mag, suroviny za 1 zlatý, váha 25 mn). Ta vystačí na deset odlíčení. Pokud postava nějak přijde o odličovací kapalinu, nemusí zoufat, líčidla nejsou úplně nesmytelná, po několika dnech se samy odrolí, otřou a zmizí.

TÚ: Postava vypadá nádherně, bonus za charismu se zvedá o 2
Ú: Postava vypadá hezky, bonus za Charismu stoupá o 1
N: Postava se nenalíčila, bonus se nemění
FN: Postava vypadá směšně, bonus za Charismu klesá o 1

Maskovací líčidla obyčejná

Tento druh líčidel používají především zloději, zvědové a vůbec všichni, kdo chtějí být méně nápadní. Postup při výrobě je téměř stejný jako u obyčejných zkrášlovacích líčidel, pouze výrobce pracuje s uhlíky, listy a hlínou a suroviny stojí jen 5 zl. S normálními líčidly jsou maskovací líčidla totožná co se týče váhy, počtu použití atd. Z tohoto vyrobí tři směsi barev, které rozdělí do tří krabiček (1 st). Jedna barva je černá, druhá tmavě zelená a třetí hnědá. Do přírody se na obličej nanáší trocha od všech barev, zloděj ve stínu využije zřejmě jen barvu černou a goblin nebude potřebovat zelenou.

TÚ: Postava se namaskovala výborně, šance na objevení klesá o 10%
Ú: Postava se namaskovala dobře, šance na objevení klesá o 5%
N: Postava se namaskovala špatněě, šance na objevení se nemění
FN: Postava se namaskovala strašně, šance na objevení se zvyšuje o 5%

Maskovací líčidla magická

Jsou velice podobné obyčejným maskovacím, pouze jsou nerozmazatelná vodou a lihem, otřením atd. Tyto líčidla také díky magii také lépe maskují. K výrobě jsou navíc potřeba 4 magy Na odlíčení je potřeba také připravit odličovací kapalinu.

TÚ: Postava se namaskovala výborně, šance na objevení klesá o 12%
Ú: Postava se namaskovala dobře, šance na objevení klesá o 8%
N: Postava se namaskovala špatně, šance na objevení klesá jen o 4 %
FN: Postava se namaskovala strašně, šance na objevení se nemění

Omamná líčidla magická

Tyto líčidla používají především zámožnější prostitutky k okrádání svých zámožných zákazníků. Jsou však také oblíbeným prostředkem všech, kteří se potřebují dostat nepozorovaně přes stráž nebo. Alchymista vyrobí omamná líčidla z totožných surovin jako zkrášlovací, pouze musí navíc přidat 7 magů. Se zkrášlovacími líčidly jsou omamná totožná co se týče váhy, počtu použití atd. Dále by mě alchymista vyrobit neutralizující lektvar. (1 mag, suroviny za 1 zlatý, váha 3 mn). Po otevření se lektvar začne pomalu odpařovat, takže ho lze dávkovat. Vystačí na 10 dávek a ochrana trvá 8 hodin. Postava se musí před nalíčením nadechnout lektvaru, jinak na ni bude mít stejné účinky jako na ostatní. Také ostatní členové družiny by se měli chránit lektvarem, jinak mají líčidla účinek stejný jako na ostatní. Po nalíčení se z postavy začne uvolňovat „necítitelná vůně“ v okruhu 5 sáhů. Na účinek má vliv počasí, konkrétně vítr. Pokud fouká vítr, na otevřeném prostranství líčidla neúčinkují. Líčidla účinkují až po jedné směně, kdy je osoba vystavena „vůni“. Uspávat takto lze pouze humanoidní postavy a tvory. Po jedné směně v dosahu vůně si cíl hodí na past Odl~6~usne/neusne. Pokud cíl nebo cíle neusnou, hodí po další směně proti pasti o 1 vyšší a v další směně také. Pokud ani po třech směnách cíle neusnou, líčidla na ně neúčinkují. Líčidla přestanou mít svoji magickou moc (tj. přestanou uspávat) po 3 hodinách. Uspané osoby lze normálně probudit.

Shrnutí aneb co muže stvořit každý a co jen alchymista

Každý:
  • Zkrášlovací líčidla obyčejná (20 zl., 5 mn., vonné prášky, esence a oleje)
  • Maskovací líčidla obyčejná (5 zl., 5 mn., listí, hlína, uhlí)
Alchymista:
  • Zkrášlovací líčidla obyčejná (20 zl, 5 mn, vonné prášky, esence a oleje)
  • Zkrášlovací líčidla magická (20 zl, 3 magy, 5 mn, vonné prášky, esence a oleje, nerozmazatelná)
  • Maskovací líčidla obyčejná (5 zl, 5 mn, listí, hlína, uhlí)
  • Maskovací líčidla magická (5 zl, 4 magy 5 mn, listí, hlína, uhlí, nerozmazatelná, lépe kryjí)
  • Omamná líčidla magická (20 zl, 7 magy, 5 mn, vonné prášky, esence a oleje)
  • Odličovací kapalina (1 zl, 1 mag 1 čtvrtka, , váha 25 mn, k odlíčení nesmazatelných líčidel)
  • Neutralizující lektvar (1 zl, 1 mag, 3 mn, chrání 8 hodin před účinky omamných líčidel)

Autor:

Přidáno:

Hlasovalo: 16

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Zharradan - Pokud je zpěv dovedností charsismatu (stejně jako v pravidlech např tenec), pak vylepšení charismatu pro osobní jednání skrze líčidla, by mělo zlepšit v případě osobního a i vizuálně vnímaného pěveckého výstupu šance na úspěch. Vem si poměr známých pškných a neznámých dobrých zpěváků a zpěvaček v dnešní době. A vzhledem k efektům popsaným u dovednosti zpěv (zvýšený plat, pozvání na další akci, na večeři) se jednoznačně jedná o schopnost se prodat. A s bezvadnou tváří a svůdnými rty ti to prostě půjde lépe. a sem OT:)


 Uživatel úrovně 0

Minimálně v jednom bodě má Fafrin Vok recht...

Chybí tam hláška, že korekce charismatu prostřednictvím make-upu se vztahuje
pouze na vzhled [tváře], nikoliv vystupování, kouzlo osobnosti či sílu mysli !
(I když předpokládám, že inteligentní PJ si je toho vědom i bez upozornění.)

- Nesouhlasim ale s Fafrinem, že by to mělo ovlivňovat zpěv, to opravdu ne.
Získání důvěry a podobný techtle jen podle situace (na každýho hezká tvář a šminky působí jinak).

Krom toho připomínám, že líčení může být více druhů (což by měl PJ zohledňovat):
- decentní [chci vypadat dobře a zároveň přirozeně]
- sexy [chci vypadát svůdně, třebaže bude zřejmé, že jsem namalovaná]
- frajerské [chci vypadat zajímavě / výrazně / ostentativně / světácky, příp. provokovat]
- herecké [chci působit jinak či vypadat jako někdo jiný]


 Uživatel úrovně 0

Corwin42A - pokusím se tedy svou kritiku trochu rozvést, aby bylo jasné, co jsem tím přesně myslel.
1) dovednost líčení: Jedná se o jednoduchou, tradiční, nezajimavě zpracovanou dovednost, která do stávajícího systému nepřináší nic zásadního, nového, ani převratného. Takových dovedností je tu spoustu. Tabulka této dovednosti (TÚ, Ú, N, FN) je navíc roztahaná mezi jednotlivé odstavce, což snižuje IMHO. Přehlednost. V odstavci Zkrášlovací líčidla obyčejná se objevují dva mechanismy úspěšnosti: jakousi past Obr~6 jterá spůsobuje jakési nespecifikované bonusy a běžnou tabulku dovednosti. Zde bych navíc uvítal řešení pomocí stupně charismatu a nikoliv dle bonusu. Dále zde chybí věta zmiňující, že tyto bonusy se vztahují pouze k osobnímu jednání (dovednost sváděná, zpěv, zlodějské schopnosti diplomatické) nikoliv na např. mentální souboj. V zhledem k tomu, že tabulky u obou zkrášlovacích líčidel jsou stejné jejich dvojité uvedení zbytečně zabírá další místo. Co se týče maskovacích líčidel magických, je porušeno pravidlo, že pokud postava neuspěje, nic se neděje. Obě tabulky maskovacích líčidel jsou natolik stejné, že použití sistému, kdy za použití maskovacích líčidel bude jednoduše bonus k maskování, který bude v případě použití magických líčidel násoben 1,5. Ušetřilo by se tím spousta místa a hodnot (myslím na hladkost hry, s menším počtem papírů v ruce a menším počtem údajů v deníku).
2) Nejde o to, že by se ve světě líčidla nevyráběly, jde o to, že takto popsaná dovednost pro výrobu líčidel, pokud v ní není uvedeno používání přírodních pogmentů (hlinky, jíly, lesní plody), je pro postavy na cestách nevyužitelná (pokud sebou potřebuji tahat suroviny, je lepší si to vyrobit rovnou v klidu, pokud to vyrábím ve městě v klidu, je lepší to koupit.) Dále je zde uvedeno, že při totálním úspěchu uvedeno, že postava vyrobí líčidla jako profesionál, což odporuje pojetí výrobních dovedností v DrD, kdy výrobek postavy při totálním úspěchu odpovídá běžnému výrobku profesionála.
3) Samotný předmět líčidel je proveden pěkně, ale je to předmět. Většina z těchto předmětů je vyrobitelné pouze alchymistou a všechny jsou takto popsány (spotřeba surovin, základ)... jedná se samozřejmě o velmi jednoduché předměty co do popisu a funkce, proto pro ně není nutné vytvářet vlastní příspěvek. Efekty na jednotlivé schopnosti povolání jsou nedefinované, jak už bylo zmíněno.
4)Předměty pro alchymistu jsou sice zajímavé a pěkné, ale jejich zpracování ja prosté a jednoduché a nemůže vylepšit hodnocení příspěvku, navíc, když se jedná o příspěvek do Dovedností.
Asi jdu proti většině, ale IMHO by bylo lepší to mít zvlášť jako více příspěvků. Dovednost líčení, předmět líčidel, výroba jen pro alchymistu, snad s vyjímkou líčidel maskovacích.


 Uživatel úrovně 0

Zharrradan-Marr
ad 4 - Nj, máš pravdu, záleží na pj, jak se dohodne s hráčem. Já bych to upravil, že za stejnou cenu nevyrobí 3 krabičky různých l., ale 3 krabičky l. stejného druhu.

ad 7 - odpověd jsem psal ve spěchu, tak se omlouvám za nepřesnosti. No, v převlecích líčení pomůže určitě (opět záleží především na pj, co zlodějovi připočte), při zastrašení si nejsem jist. Pokud by se válečník nabarvil černě ( nevím jak to pojmenovat, takové to metalové satanistické černé líčení), mohl by mít bonus 1-6 % k úspěšnému zastrašení

ad 3 - trvalý mejkap jsem sem nezařadil, protože jsem o něm, abych byl upřímný, ještě neslyšel. Nápad to ale není špatný


 Uživatel úrovně 0

PinHead
Dík za odezvu, nicméně v bodech 4 a 7 jsi mě tak docela nepochopil...

ad 4 - Tady mi ani tak nešlo o rozšíření o alternativní barvy (to byl jen námět),
jako spíš o to, že mi podle tvýho návodu vždy vyjdou 3 různý barvy (černá, hnědá, zelená),
bez ohledu na to, jestli jsem chtěl připravit kamufláž do tmy nebo do přírody (příp. jinýho terénu).
Příklad: Jsem městskej noční lupič - vyrobim si 3 dózy maskování - z toho 2 zbytečně, páč v přírodě nedělám.

ad 7 - Tsss, neptal jsem se, jestli se tim dá zlepšit skrývání - pochopitelně - nevim jak si na to přišel.
Psal jsem, že ti tam chybí aplikace na zlodějovy převleky a válečníkovo zastrašování.
Předpokládám, že když se zloděj bude vydávat za někoho jinýho (třeba za ženskou), tak mu líčení dost pomůže.
Stejně tak může dobrej "make-down" podpořit válečníkův strašlivej zjev.

ad 3 - Permanentní make-up je v reálu běžná věc...
Je to metoda, při který se do horní vrstvy pokožky vpravujou přírodní barviva a vydrží to až 5 let.
Krom toho jsem psal "magický šminky", takže jakýpak zdravotní komplikace...
Na druhou stranu líčidla vyrobený na fatální neúspěch by zdravotně závadný bejt mohly, hehe:)


 Uživatel úrovně 0

je to velmi dobre spracovane ale ze by to byla to si tedy primo nemyslim.spise by to mohla byt alchymistova schopnost


 Uživatel úrovně 3

(za péči o vlastní dílo a reagování na postřehy ostatních)


 Uživatel úrovně 0

Fafrin Vok:
1. Přináší úplně to samé, jako ostatní dovednosti popsané čísly
2.Rozdíl v ceně vyrobených a vytvořených zk. líčidel je asi 8 zlatek. To je podle mně dost velký rozdíl.
3.Já jsem ještě zlodějskou soupravu neviděl, takže nevím, co v ní je a co ne. Ale hlavně maskovací nevyužíva jen zloděj.
4.+3.Krtecek mi po zamítnutí tohoto příspěvku v Alch. předměty doporučil, abych to trochu předělal a zaslal sem. Bylo by nesmyslné dělit to na dva příspěvky (vlastě na tři, dovednost, alch. předmět, obyčejné předměty)

Zharradan-Marr:
1.Jo, to už jsem promýšlel.
2.neúspěch znamená, že se líčení nepovedlo kvůli nějaké drobnosti (takže nemyslím, že by to stálo za snížení ch.). "FN:Postava vypadá směšně, bonus za Charismu klesá o 1" (mechanismus FN je již vysvětlen v pravidlech, proč opakovat, že postava má pocit, že činnost provedla dokonale, ale ve skutečnosti ji úplně zbabrala?)
3.No nevím, v chemii se vyznám jen jako gymnaziální prvák, ale přesto bych řekl, že pleti by půl roku pod nečím se špatným ph moc neprospělo (trvalý postih k ch.?)
4.přece jen modré listí a oranžovo-žlutá tráva není moc obvyklá (pokud ano, tak lze snadno upravit základní suroviny), tma je vždy černá a a nechci se pouštět do debaty, proč je hlína hnědá. Nicméně dobrý postřeh
5.asi jo, tak o dvě mince
6.Jo, dal by se
7.tak je logické, že zloděj ve stínu bude se začerněným obličejem vidět méně, že...Nicméně mělo to být v příspěvku uvedeno, moje chyba.

Díky Ti za věcnou kritiku


 Uživatel úrovně 0

Jelikož mám s líčením jistý zkušenosti, zaznamenal jsem podobný chyby jako Maris...
[Ačkoliv v mém případě nejde o decentní make-up jako u žen, ale spíš avantgardní make-down ve stylu goth.]

1/ Na nalíčení nad odrazem ve vodní hladině by měl být výraznej postih.
Stejně tak u líčení ve zhoršených světelných podmínkách a podobně...
Naopak bych dal drobnej bonus pokud se bude postava šlechtit déle než je uvedeno.

2/ Jako neúspěch při líčení bych viděl snížení charisma (i když si toho dotyčný patrně všimne již v zrcadle a může s tím něco udělat).
Fatální neúspěch by mohl znamenat, že má ze sebe postava dobrý dojem, ale ve skutečnosti vypadá směšně nebo odpudivě,
případně se jí špatně nanesený make-up ve společnosti poněkud rozplizne...

3/ Ad. magické šminky...
Co takhle permanentní make-up (řádově na několik měsíců nebo let)? To by pro alchymistu neměl být problém ne?

4/ Nepochopil jsem přoč při výrobě maskovacího líčidla vyjde vždy jedna černá, druhá tmavě zelená a třetí hnědá.
Záleží přece na tom, na který druh kamufláže se při výrobě zaměřím - do přírody (zelená, hnědá), do tmy (černá), ...
Ve fantasy světech může mít (v některých oblastech) chlorofyl, nebo krajina vůbec, zcela odlišnou barvu, takže bych to neomezoval jen na "standardní" barvy.

5/ Maskovací líčidla by měla být ve větším objemu, tedy více vážit - ale to je jen detail...

6/ Ty omamný líčidla mi tam nějak haprujou...
Pro magickej make-up by se daly vymyslet daleko nápaditější efekty než je tohle...

7/ Chybí mi tu, zda se to dá nějak zkloubit se zlodějovými převleky, válečníkovým zastrašování, atd.

Ale jinak zákled neni vůbec špatnej...


 Uživatel úrovně 8

Fafrin Vok atd. : Docela rád bych viděl nějaké argumenty, kterými bys svá tvrzení podpořil. Tvá "kritika" je totiž celkem bez problémů použitelná na cokoliv, co se kdy v rubrice objevilo, zcela nezávisle na obsahu. Velice rád bych tedy viděl nějaké zdůvodnění, tohle je jen kritika pro kritiku. Autorovi nepřináší nic (krom toho, že zjistí, že tobě se jeho dovednost nelíbí), čtenářům taktéž ve využití dovednosti nijak nepomůže.

1) nepřináší nic nového - přináší dovednost líčení. Líčení není ani v pravidlech ani na serveru, technicky vzato tedy nové je. Pravidlová rubrika nemá za úkol přinášet věci "nové zpracováním" (ať už tím myslíš cokoliv), ale věci nové nápadem - a to se stalo. Zpracování by mělo pouze umožnit použitelnost dovednosti ve hře - a to umožňuje.

Nevyužitelnost dovednosti není zcela zjevně chybou autora - je to jen vlastnost vašeho herního světa a zvyklostí.

2) Totéž co v předchozím případě. Pokud ve vašem světě nikdo líčidla nevyrábí, dovednost není zapotřebí. Pokud je vyrábí, měl by to umět. Poznámka s nákupem je dost pochybná, totéž platí pro jakoukoliv jinou výrobní dovednost.

3,4) Nevidím jako rozumné oddělit líčidla a dovednost do dvou příspěvků - to jen způsobí chaos.

Říkáš, že sem "většina" (měřeno čím?) nepatří, proč?