Články&Eseje

Noví bohové II alias Trpasličí triáda Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

Damona

"... Když rána jednoho krásného, všechny v okolí hluk kování vzbudil, předivná toť věc byla. Ráno krásné, slunné přec však ne nejhezčí. Ten hluk, který z kovárny nedaleké vycházel, jako kdyby tisíce kovářů najednou kovati počalo. A linouti se do okolí širého začal. Přec skupina trpaslíků šla ke kovárně podivné, avšak co spatříc, neviděné zdálo se být. U kovadliny a výhně, trpaslice pracujíc pozdravila dav prohlížejíc. Trpaslice v létech zralých v mužském kroji oděna, kovala. Pak již všem jasné bylo, že to Damona pomoc pracujícím přišla a klid od těžkého bytí jim dala. ..."

Úryvek z přednášky otce Tulinga

Damona jest bohyní pracujících trpaslíků, bohyní řemesel a trpasličího umění. Ráda a poměrně často se zjevuje svým věřícím a pomáhá jim s prácí a obtížemi bytí. Uznává pořádek, preciznost a dobře odvedenou práci. Ti, jež si dávají na své práci záležet po zásluze odměňuje.

Symbolikou Damony je ruka nabízející pomoc, tedy pomocná ruka.

Barjog

"... Skupina poutníků na cestě dlouhé, na milost a nemilost vydáni osudu. Putovajíc z daleka, znaveni cestou dlouhou se k odpočinku chystali. Tu však stalo se to jež nikdo z nich nepřál si. Goblini, goblini kam jen oko trpaslíka dohlédlo. I lítý boj mezi nimi se vzňal. Poutníci znavení pociťovali, však života svého zdáti se nehodlali a v boji pokračovali. Však na konci boje jich jen hrstka zbyla, statečně až do konce bojovat chtěli, byť naděje na přežití mizivé měli. Tu však z nenadání obloha se ztemněla a ohlušující hrom udeříc všechny z žáru boje vyrušil. Trpaslík ve stříbřité zbroji oděn, držíc sekeru válečnou a kladivo přetěžké s trojrohou helmou na hlavě, trpaslíkům v nesnázích na pomoc zjevil se. To podivné věci dít se začali. Trpaslík zjevu mocného, porážeti nepřátelské gobliny počal a po chvíli již šance měnit se počali. Poutníci s druhem přemocným porazili nepřítele zrádného. Však po výhře heroické poděkovati trpaslíkovi mocnému poutníci chtějíc, jen rozjasnění spatřili. Pak již pochybovati si nikdo netroufal, že za svůj život holý, Borjogovy vděčí. ..."

Úryvek z přednášky otce Tulinga

Borjog je pravým trpasličím bohem boje. On jest zosobněním boje trpaslíků proti vůli temnoty samotné. Pomáhá trpaslíkům v nouzi, kdy o život by přijít mohli. Vyznávají ho všichni udatní, stateční a spravedliví bojovníci trpasličího původu.

Borjog s je symbolizován statečností, ale přesto má i své vyobrazení v podobě válečné sekery zkřížené s těžkým kladivem.

Usirev

"... To jednou, když práce v dole přetěžké byly. Kdy nezdolnost hornin nekonečnou zdála se být, se trpaslíkům snaživým sen plnit počal. Již všichni cítili to bohatství, bohatství jenž již pár sáhů horniny zakrývalo. Když však poslední coul překážky zdolati se jim zdařilo, to nevídaná věc stala se. Dóm jenž světlu zjevili, nesmrtelnou bytost skrýval světu. Sám pekelný démon Balrog v hlubinách temných uvězněn byl a běda osvoboditelům jeho, běda jim. Démon dobroty neznajíc na trpaslíky vrhnouti se chtěl, to však postava v temném zjevila se. Malá přec moc vyzařujíc. Mocným máchnutím útok bestie pekelné odvrátila a po úderu moci plného, země otřásati se počala a Balroga zemina dusivá hltati začala. Po chvíli kratičké, kdy vědomi si své chamtivosti všichni byli, jen díků schopni byli, neboť to sám Usirev na nenasytnost jejich upozornil. ..."

Úryvek z přednášky otce Tulinga

Usirev je trpasličím bohem smrti v její pravé podobě. Jeho posláním je krotit chamtivost trpaslíků a chránit tak jejich říši před zničením. Chrání je před strašlivou sílou temnoty, kterou ukrývají hlubiny Erinelské země. Proto je brán za boha vesměs dobrého.

Symbolem Usireva je to, čeho si trpaslíci cení snad nejvíce, to, kvůli čemu často riskují svůj, ale i cizí život - zlato, respektive hrouda zlata.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

No, tak jen jsem se chtěl ujistit, že většině lidem se líp hodnotí kvantita, než kvalita. Teď už jsem o tom pevně přesvědčen. Víte už jsem sem poslal Noví bohy a ty byly velmi dlouhý, avšak naprosto identický jako tihle a dostali 5*.
Teď už to chápu, délka je to co se hodnotí, né věcnost. Škoda


 Uživatel úrovně 0

No není to vůbec špatný.... trpasličí bohové.... Ale jak už zde někdo (skoro všichni) napsal, mohlo toho bejt víc.... 3*


 Uživatel úrovně 0

Je to dobrý, ale mohlo by tam toho bejt o fous víc.


 Uživatel úrovně 0

Není to špatný <b>ALE</B> mohlo by to být delší.Třeba tam dát víc bohů víc ras.Dávám 3*.


 Uživatel úrovně 5

Dobré....ale "jen" dobré. Je to dobrá inspirace a je dobře, že o tom píšeš, ale oproti těm minulým mi přijdou méně propracovaní.

Kromě toho mi nějak nesedí střídání staročeštiny a moderní češtiny...když už, tak jenom jedno a pravidelně.