Bestiář

Orkové na druhou... Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 46

Skupina: Ostatní

Životaschopnost: -

Útočné číslo: -

Obranné číslo: -

Odolnost: -

Inteligence: 0

Velikost: -

Zranitelnost: -

Pohyblivost: -

Poklady: -

Zkušenost: 0

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

Encyklopedia Fantasia: Orkové

Úvod:Alddorfská akademie v čele s profesorem Maxem Schreiberem vydává první díl knihy svazku Encyklopedia Fantasia, jež se zabývá studiem méně civilizovaných ras a národů. Bude k sehnání ve všech známějších městech říše za zhruba 15 zlatých a také dostupná ve všech městských knihovnách.

Samotná první kniha bude věnována orkům, bude popsána jejich historie, společnost a život. Také zde rozebereme jejich jednotky a psychologii na přání a naléhání našeho velebného císaře. Pokud se budeme bavit o otrocích máme na mysli orky tak, jak je známe.

Povaha orků:

"Ty zmetku teď se tě nesmím dotknout, ale až vyhraji hry krve, tak ti vyříznu srdce z těla..."

Tugrag, vítěz tříměsíčních her

Orkové jsou barbarský národ na dalekém severu, jejich jediný cíl života je zabíjení. Po krvi touží ze všeho nejvíc, ale najdou se mezi nimi klany které uznávají obchod a bohatství. Některé tlupy se nechávají najímat do námezdných armád, či jen tak putují krajem. Ze všeho nejvíce uznávají sílu.

Pokud se narodíte jako ork a nebudete se o sebe umět postarat máte několik možností, buď budete zabit svými bojechtivějšími vrstevníky, nebo budete vyhoštěn z klanu a začnete se toulat po světě a časem se přidáte k nějaké tlupě. Tak žijete do té doby než zemřete, buď v nějaké bezvýznamné bitce se skřety, či jinými méněcennými rasami, či se zúčastníte svaté války, velké orčí migrace zvané Ork waaaaaaght.

Tohle je život otroků, méněcenných orků v očích Ka-Orků a klanových náčelníků. Také můžete mít to štěstí že se narodíte jako syn Komtura, či jiného významného klanového vůdce. V tomto případě se můžete zúčastnit Her krve. Otroci se Her krve zúčastnit smějí pouze v případě že projdou souboji na život a na smrt, které probíhají tři měsíce před hrami. Hry krve i Ork waaaaaaght probereme podrobněji až v popisu Karadanových povinností.

Společnost a hierarchie:

"Ty bestie si založily společnost na síle, strachu a zabíjení..."

Max Schreiber

Karadan

"Jsem tvůj bůh..."

Tankred II.

Je nejvyšší a svrchovaný vůdce orků je nazýván Karadanem, to on koordinuje všechny operace v daném světadílu. Není podřízen nikomu a zodpovídá jen sám sobě.

Stát se Karadanem je snem každého cílevědomějšího orka ale není to jednoduché, aspoň pokud nemáte dobrý původ. Pokud se jím chcete stát, musíte vyhrát Hry krve, které se konají jen jednou za dvacet pět let. Samotný Karadan je musí připravit. Hry spočívají v tom že se Komtuři všech osmi klanů a Karadan setkají v aréně osudu a bojují svými klanovými zbraněmi. Zúčastnit se můžou také vítězové tříměsíčních her...poslední tři. Libovolná technika, neexistují žádná pravidla, jen jedno vítěz je ten který zůstal jako poslední naživu. Ten se také stane novým Karadanem a má dvacet pět let aby dovedl národ ke slávě. Proběhne také druhé kolo Her krve, kde se musí určit noví klanoví Komtuři, jelikož jsou všichni mrtví. Pravidla jsou taková že do arény může vejít každý ork, než bude naplněn počet deseti tisíc. Aréna je pak zavřena a nastane obrovská řež, kde jediné pravidlo je to, že žádné není. Osm posledních orků se stává Komtury. Obvykle se druhé kolo protáhne zhruba na čtyři dny. Není jim do arény žádná potrava a další jídlo je jen pro vítěze...

Karadan musí také, až si bude myslet že nastal správný čas uspořádat Svatou válku, Ork waaaaaaght. Jelikož území pod orkskou správou se rychle vyčerpává, musí nadejít velká orčí migrace za novým domovem. Obvykle po cestě několika milionové orčí populace bývá zničeno několik národů a zemí. Po obsazení nové země si Karadan vybere místo pro chrám a svůj palác. Statisíce otroků, jak orkských tak lidských (bráno jako zástupci humanoidních ras) umírá pod ranami bičem, a po několika letech jsou obě monstrózní stavby dokončeny. Součástí Svaté války je také podrobení všech okolních ras a národů. Ork waaaaaaght ve skutečnosti nastala v historii jen třikrát, z toho dvakrát byl málem obsazen celý známý svět a jednou bylo rozvráceno devět království.

Komtur

Komtur je vůdce klanu, celý klan je mu bezpodmínečně oddán. Obvykle sdružuje několik tlup a ty sjednotí v klan. Potom pokud je Karadanem uznám jako jeden z osmi velkoklanů je mu přiděleno několik Ka-Orků a ti si vyberou nadprůměrné jedince do svých řad. Poté vycvičí Nejlepší vojáky. Na válečné orky a nestrpí sebemenší chybičky. Ty trestají smrtí nebo Legií Zatracených. Klan má svou standartu a znak. Ten si orkové zpravidla kreslí na štíty a zbroje. Klan je bezpodmínečně oddán Komturovi a ten zase Karadanovi. Jeho povinností je jen zpráva svěřeného území a vojenské operace.

Přehled druhů jednotek orkských armád

Ka-Orkové

"Buďte šťastní že můžete zemřít pro vůdce..."

Anarchrox velitel cvičiště

Mentalita

"Můj pane dejte mi tisícovku Ka-Orků, nebo deset tisíc orků..."

Drewwar Komtur Žlutolebců

Nyní si probereme Karadanovu osobní stráž, Ka-Orky. Jsou to fanatici, kteří jsou ochotní položit za Karadana obětovat život. Jejich výcvik je brutální. Speciálně vyvolení orkové, kteří jsou vyjímeční svou výškou silou a zabijáckou povahou jsou posíláni do cvičišť. Cvičiště jsou Podřízena Karadanovi a úmrtnost nováčků je v nich 75%. Jsou cvičeni po celý život a jejich počet je odhadován na padesát tisíc. Pokud jsou někde osobně přítomni Ka-orkové znamená to že této operaci je přiřazován Karadanem zvláštní důraz. Ka-Orkové ostatními orky opovrhují a nazývají je otroky. Jejich jediná slabina je v tom, že si myslí že jsou neporazitelní, což není úplně nepravda. Smrtelník v boji s Ka-Orkem nemá nejmenší šanci.

Vzhled

"To ten parchant, to on ze mě udělal co jsem teď!"

Throw, městský mrzák

Ka-Orkové jsou nejméně dva metry vysocí zabijáci s nadlidskou silou. Jsou vybíráni pro výše zmiňované vlastnosti. Do bitvy vyrážejí v zářivě modré plátové zbroji, jež neodkrývá žádnou část jejich těla. Vyzbrojeni jsou jen obrovskou bitevní sekerou nejlepší kvality. Jsou to elitní jednotky, vypadají podle toho. Pochodují v přesných útvarech a nikdy neutíkají z boje. Jsou o mnoho inteligentnější než orkové a jejich mozek dokáže řešit krizové situace jak to jen nejlépe jde...

Schopnosti

Přesnost - z cvičiště si Ka-Ork odnáší výcvik s jakoukoli těžkou zbraní. Při boji sní dostává bonus +2 k UČ.

Vícenásobné útoky-Jejich rychlost v boji je vzhledem k jejich hmotnosti obdivuhodná, projevuje se to třemi útoky za kolo.

Rodová zbraň - Rodovou zbraní Ka-Orků je bitevní sekera s parametry 6/+4/-2. V boji sní mají Ka-Orkové bonus +1 k UČ.

Parametry

Životaschopnost...............10+5
Útočné číslo........................(+7+5+2+1)=15/+4 bitevní sekera
Obrané číslo........................(+5+7-2)=10 plátová zbroj
Odolnost....................................21
Velikost....................................C
Inteligence...........................16
Zranitelnost........................Humanoid
Pohyblivost...........................15/+2
Poklady.......................................850
Zkušenost.................................950

Vlčí jezdci

"Najednou se vynořily ze tmy a začaly na nás střílet..."

Muaw Dibb, legionář

Historie

Tento název se vžil po druhé Ork waaaaaaght, kdy se z temnoty lesa vyřítily stovky temných postav, které začaly masakrovat nevinné obyvatelstvo. Pokud mluvíme o vlčích jezdcích nemyslíme tím tlupu skřetů co si ochočila několik vlků uprostřed hvozdu, ale speciálně vycvičenou bojovou jednotku orků, s vysokou možností úderu. Nejčastěji operují v týlu. Většinou jsou to váleční orkové na vlcích, nebo vysoce specializovaná jednotka Ka-Orků na tvorech, jehož jméno je Temnovlk, o něm bude řeč trochu níže.

Vzhled

"Tu bestii na které seděl jsem ještě neviděl, nějaký nový druh vlka, mohl bych jej zvládnout, ale o tom obru v plátovém brnění jsem slyšel drsné příběhy..."

Thorgal, hraničář

Pokud mluvíme o Karadanových vlčích jezdcích, tak jezdí jen na Temnovlcích a jsou to výhradně Ka-Orkové, tak jak je známe. Dohromady je jich kolem dalších deseti tisíc, vyzbrojeni jsou těžkou kuší a bitevní sekerou. Druhá možnost je že některý z Komturů nechá vyzbrojit jednotku z válečných orků a vlky sežene po lesích, případně se spojí s lítými vlky. Nejčastější výzbroj je pak kroužková zbroj a šavle s lehkou kuší.

Temnovlk

"Přijížděli po stovkách, byly to dvousáhové bestie a každá měla svého jezdce. Stříleli jsme, ale byli příliš rychlí. Vrhli se na naše oddíly a potom nastal strašlivý masakr."

Grugni Krvetok

Vzhled

Je to asi metr padesát až dva metry vysoká bestie. Stavbou těla připomíná vlka, až na to že postrádá jakoukoli srst. Naopak jeho kůže je zrohovatělá a rostou zní kostěné výrůstky. Je zbarvená do červena a na některých místech vypadá jakoby zní trčelo krvavé maso. Je velmi tvrdá a těžko se proráží zbraní, jen nejlepší válečníci dovedou skolit Temnovlka. Jeho hlava je velmi nízko posazená, až to vypadá že nemá krk. Oči má zbarvené do ruda a z horní čelisti mu přečnívají dva tesáky, které můžou mít až 30 coulů. Má tři řady zubů, které dokáží prokousnout ocelový plát. Z hlavy mu vyrůstají ostré bodce, které pokračují přes krk. Po hřbetě se dělí na obě strany a rostou přes boky, jelikož místo zad má krunýř, jakoby uzpůsobený pro jízdu. Jeho končetiny končí obrovskými pařáty. Na pohled vypadá nemotorně, ale podceníte ho jen jednou. Je to dokonalý lovec, dokonalý stroj na zabíjení.

Mentalita

Nejsou inteligentní a sdružují se do smeček, které obvykle mívají 35 až 65 členů. Vede je vůdčí Temnovlk, většinou ten nejmohutnější a nejsilnější. Vůdce ostatní chrání a nasadí za něj klidně i život. Temnovlk dokáže běžet až 85 mílovou rychlostí lesem. Nechová se ale jako nosorožec, v obrovské rychlosti a pod minimálním úhlem mění směr. Kořist nejprve doběhne a pak na ni ohromným skokem vyskočí a všemi čtyřmi pařáty se do ní zasekne a poté jí zuby prokousne hrdlo. Skočit dokáže až 12 metrů a dokáže plavat ač nerad. Dorozumívají se podobně jako lítí vlci. Většinou tajga hluboko na severu. Jejich teritorium měří až 150 mil a je přísně střežené. Je využíván orky jako dopravní prostředek.


Parametry:
Životaschopnost...............6+2
Útočné číslo........................(+6+4)=10/+2 drápy, +(+6+6)=12/+4 tlama
Obrané číslo........................(+8+4)=12
Odolnost....................................18
Velikost....................................B-C
Inteligence...........................1
Bojovnost.................................11
Zranitelnost........................Zvíře
Pohyblivost...........................25/+7
Poklady.......................................nic
Zkušenost.................................945

Legie zatracených

"To jsou ti noví"
"Jak jsi to poznala?"
"Zabila jsem ho o tři sekundy později..."

KILLMAN AND KILLGIRL :)

Historie a mentalita

Karadan se rozhněval po porážce jeho armády u Krvavé řeky a po té co mu až na jeho elitní jednotku Ka-Orků (která mimochodem ještě zvrátila průběh bitvy) celá dezertovala. Jeho vojsko čítalo sto tisíc mužů. Karadan nechal popravit Komtury všech přítomných klanů a polovinu mužů nechal ukřižovat podél řeky, až do chrámu. Druhou polovinu nechal žít pod podmínkou že najdou smrt v boji. Tito orkové v bitvách hledají smrt hrdinným zoufalstvím a doufají že si jich Karadan všimne a odpustí jim. Nemají co ztratit, jen získat...svou smrt.

Vzhled

"Byly jich tisíce, nevšímaly si našich střel a nezáleželo jich že zemřou...jejich jediná myšlenka byla dostat se k bráně..."

Skarmory, seržant městské domobrany

Nenosí žádnou zbroj, jejich jedinou zbraní je řemdih. Také šílenství, než zemřít na kříži, to radši v boji a sebou vzít půltuctu nepřátel, to jediné si přejí. Jsou v horším postavení než otroci. Jejich jediné právo je zemřít. Běží na zteč vždy v první linii a i přes obrovské ztráty se převalí přes nepřátelské pozice a proti jejich zuřivosti není obrany.


Parametry
Životaschopnost...............3+3
Útočné číslo........................(+1+4)=5/+3 řemdih
Obrané číslo........................(-2-1)=0
Odolnost....................................21
Velikost....................................B
Inteligence...........................5
Bojovnost.................................12
Zranitelnost........................Humanoid
Pohyblivost...........................15/+2
Poklady.......................................nic
Zkušenost.................................30

Váleční orkové

"Ti orkové byli zkušení bojovníci, ne ti kterých tu byla spousta..."

Wurm, templář

Historie a mentalita

Váleční orkové jsou podstatně rozšířenější bojovou jednotkou. Jejich výcvik probíhá pod dohledem Ka-Orků, kteří se poté stanou jejich veliteli. Železná kázeň a strach z velitelů z nich dělá obávané protivníky. Na rozdíl od Ka-Orků, ale nemají až takovou inteligenci a při úspěšném postupu se často zdržují zohavováním těl nepřátel. Takto už ztratili nejednu vyhranou bitvu. Jsou to ti lepší z otroků a jsou na to hrdí. Často jsou také používáni jako vlčí jezdci a zvědi.

Vzhled

Váleční orkové většinou dodržují jakž, takž určitá pravidla a většinou jsou vyzbrojeni těžkými zbraněmi a štíty. Brnění používají většinou kožená a na nich mají přehozenou kožešinu z bílých vlků. Na štíty si malují znaky svých klanů.


Parametry
Životaschopnost...............4+2
Útočné číslo........................(+3+zbraň)=3+zbraň
Obrané číslo........................(+1+4+1)=6 štít a zvl. zbroj
Odolnost....................................15
Velikost....................................B
Inteligence...........................8
Zranitelnost........................Humanoid
Pohyblivost...........................14/+1
Poklady.......................................nic
Zkušenost.................................50

Čtyři v současné době nejsilnější klany

Žlutolebci

"Měli vyholené lebky a do nich zabodané železné hřeby."

Max Schreiber

Klan žlutolebců je znám hlavně svým vzhledem, jeho přívrženci si nechávají vyholit lebku a do ní si bodají hřebíky. Jsou známí svou brutalitou pochází z nich nejvíce Válečných orků. Ti nejlepší jsou v rituálu Vyzvednutí vzati do obřadní svatyně a tam se jim do hlavy na čelo ostrým nožem vyryje znak Karadana a tento emblém se pak zalije vařícím zlatem. Pokud potkáte takovéhoto orka buďte si jistí že vás zabije dřív než pohnete rukou. Klan žlutolebců je rozšířen v západních částech orkské říše. Patří k nejsilnějším klanům vůbec a má velkou politickou moc. Nemají rádi klan Ohnivého pařátu, protože pro ně představují velkou konkurenci vzhledem k bojové síle a bohatství.

Pojídači

"Matku a otce přivázali ke kůlu. Vzápětí se na ně vrhlo několik orků. Zmítali se v extázi a oba znásilnily. Potom se zableskla zbraň a na jejich tělech se začali objevovat rány. Ozvalo se zavytí mého otce a jeden z nich se otočil. V ruce držel něco, co očividně patřilo někam jinam...několik zajatců začalo zvracet a jeden z orků se otci zahryzl do rozkroku a polykal přívaly krve..."

Kat, dcera mučených

Klan pojídačů je rozšířen převážně v jižní části orkské říše. Jsou známí svými nechutnými praktikami, co se týče mrtvých. Většina z nich je nekrofilní a ani jiné úchylky u nich nejsou neběžné. Patří k nim například znásilňování zajatců jakéhokoli pohlaví a při sexu postupně odřezávají části těla oběti. Zároveň ji ale nechávají naživu, aby si uvědomovala co se s ní děje. Kusy těla pak před ostatními zajatci polykají, převážně genitálie. Má to nepředstavitelný psychologický účinek pro zajatce. Jsou nenáviděni všemi klany, protože své choutky uplatňují nejen na zajatcích...

Ohnivý pařát

"Po odražením prvního návalu otroků jsme viděli tisíce orků v krvavě červených zbrojích, celé jejich tělo bylo pokryto tetováním a z úst jim tekla pěna...přišel útok..."

Marat, legionář

Klan ohnivého pařátu je znám bezejmenými masakry civilního obyvatelstva a rychlými útoky a protiútoky na Temnovlcích. Jejich tělo je pokryté klanovým tetováním a lebku mají vyholenou až na červený obarvený hřeben vlasů uprostřed hlavy. Váleční orkové hojně pochází z jejich řad a jsou po žlutolebcích druhým nejsilnějším klanem. Nemají v lásce klan Nečistých, protože nenávidí vše spojené s magií...Pokud nastane Ork waaaaaaght jdou v první linii s legií zatracených s radostí na nadcházející zabíjení...

Nečistí

"Byli to orkové, jsem si jistý, ale byli už hodně dlouho mrtví..."

Raul, hraničář

Nečistí nejsou příliš uznávaným klanem, neboť s Karadanem spolupracují jen neradi a on je trpí jen proto, že jejich kouzla rozhodla spoustu bitev. Nečistí hojně využívají služeb magie a hlavně nekromancerské...nejednou se stalo, že legie zatracených zemřela v nevhodnou dobu a mohutnými kouzly právě tohoto klanu se zapojila do bitvy. Tento klan je, ale nepříliš početný, ale má velkou moc nicméně Karadan jej má pod kontrolou. Mají se napozoru před klanem Ohnivého pařátu, až na Pojídače vychází se všemi klany dobře.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 46

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Velice detailně prooracovaný příspěvek. Za mimořádně přínosné hodnotím zpovědi lidí, kteří se s daným druhem setkali. Mnohdy mi to řeklo víc, než samotný popis.
V bestiáři je pod heslem "ork" krátký a nevýrazný popis. Ale až teď jsem si plně uvědomil, co dávám dobrodruhům za nepřítele...
Děkuji...

P.S. tohle mělo vyhrát OHZD. Neptejte se mě proč, prostě mělo.


 Uživatel úrovně 0

Toto dílko se mi velice líbí. Je faktem že parametry některých nestvůr se mohou zdát poněkud přehnané ale od toho je tu snad PJ aby si je upravil pokud mu do jeho světa nezapadají nebo ne ? Celé je to výborně napsané a skvěle se to čte. Nerad bych se nějak navážel do hodnocení některých lidí ale srovnání několika jiných děl s hodnocením 3 a tímto mi nějak nejde do hlavy.....
Jsem rád že konečně někdo rozepsla klasickou nestvůru víde než pár vět v bestiáři které mnohdy neříkají nic moc hlavně co se popisu nestvůr týče. A co se týče kritiky temnovlka....proč by nemohlo žít takovéto zvíře ?? vždyť jsme ve světě fantasy a žádné hranice se zde nekladou vždyť kdybychom neznali geparda mohl bys tvrdit že žádné tak rychlé zvíře nemůže existovat.
mě se to líbí škoda jen že nemohu hlasovat dal bych určitě alespoň 4* jen kvůli nutnosti pozměňovat prametry kvůli tomu aby do mého světa zapadli......


 Uživatel úrovně 0

Zastávám podobné názory jako ravager, irook a PJ Gnaag.
I když musím uznat, že PJ se ve své kritice až příliš zpátečnicky upíná na pravidla.

Nesouhlasím s tím, že by velikost Temnovlka B-C byla "nedostatečná". V tom se musím ccrewa zastat.
Viděli ste Dvě Věže? Nepochybně. Vzpomínáte si, jak velcí tam byli vrrci? Obrovští, žejo?
Troufám si tvrdit, že v DrD by to zhruba odpovídalo třídě velikosti C...
Každopádně, jestli disponují silou +6, pak není co řešit...
Na druhou stranu, obratnost +8 se mi absolutně nezdá.
Rychlost 85 mil[=km] za hodinu je myslím přiměřená.
Pro srovnání: gepard vysprintuje až 120 km/h...

Ač je toho napsáno relativně dost, hodně toho tu chybí.
Nikde sem třeba nenašel řádný popis orka.
Je to jen samý boj, výcvik, hierarchie...

DRAKOČLOVĚK: Já tě nechápu člověče... Jaké kopírování?! Trochu silný výraz...
Původní podobu Ka-orků neznám, avšak je-li autentická s tím co nám zde zprostředkoval ccrew šílený vyvolávač, pak no_problemo.
Trestuhodné je, když někdo vezme originál a totálně ho "zprasí", NEBOLI: identické zůstane jen jméno, případně pár drobností, či opačný extrém: takřka vše je původní, ale převzaté dílo se liší názvem a několika drobnostmi [viz. např. zelgarisův Noční elf (v1.01) aka "zprasený Drow":]...
V aplikaci cizýho produktu do nějakého systému [zde DrD] nevidím nic špatného, za předpokladu, že je zachována původnost. Znám-li autora či zdroj originálu, pak uvést jeho jméno. >:->


 Uživatel úrovně 0

No, tak tohle je hustý, zvlášť pojídači


 Uživatel úrovně 0

vypsané do deatilu


 Uživatel úrovně 0

TO si vystihl..


 Uživatel úrovně 0

originál


 Uživatel úrovně 0

Nejlepsi co sem zatim videl. Uživatel úrovně 0

Už jen za rozsáhlost je to fine ale zakonponovat by se to dalo jen pri tvorbe sveta ale urcite si pár lidem usetril starosti a premýslení...