Bestiář

Jazykovec nevídaný Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 21

Skupina: Zvíře

Životaschopnost: 4 až 6

Útočné číslo: (6+5/+2)=12/+2 (tlama); jazyk pouze zvl

Obranné číslo: (-1+4)=5 (tělo); (-1+4)=3 (jazyk)

Odolnost: 18

Inteligence: 0

Velikost: A-B

Zranitelnost: zvíře (tělo); sečné a tupé zbraně, ne bodné, ne střelné. Co se magie týče tak stejně jako zvíře (jazyk)

Pohyblivost: není možná

Poklady: až 200/10

Zkušenost: 100

Bojovnost: 12

Síla mysli: -

Popis:

„…vzal jsi to lano?“
„U všech bohů, nevzal!“
„Až se vrátíme, tak ti něco udělám…“
„Hele, kluci, asi to tu neprozkoumáváme první, koukejte, támhle visí několik lan.“
„Tomu říkám štěstí!“

Popis, vzhled a výskyt

Také vás napadlo, že si jen tak jdete jeskyní a potřebujete lano? Mě napadlo i něco víc. Oživlé lano. Lano, které vás samo vytáhne nahoru. Ale proč zůstat jen u toho, že?

Tato bestie, na pomezí mezi rostlinou a živočichem. Jazykovec nevídaný vypadá vskutku nevídaně. Jeho tělo vypadá jako půlmetru vysoká kónická hlavice sloupu, přičemž nejširší je u stropu. Ve spodní části kruhového tvaru, která má průměr třicet coulů, má tlamu, která je vybavena čtyřmi ostrými zuby, které svírají úhel 90°. Z jeho tlamy visí k zemi dlouhý jazyk, který vypadá jako liána, za kterou je často zaměňován, což je vlastně účel Matky Přírody. Tento jazyk je velmi dlouhý, široký kolem 3 až 4 coulů. Je tvořen zvláštní bachovinou a svalovinou, která je velmi pevná a v tahu odolná. Jazyk je také vyzbrojen malými zoubky a lepivými plošinkami, které zvyšují šance na úspěšnost lovu.

Žije na spodních částech větví a skalních převisů v džunglích a lesích s dostatkem zvěře. Stejně tak jej ale můžeme občas najít na stropě vysokých dómů a sálů. Jedná se o velice zvláštní příšerku, která roste ze „stropu“, na který je pevně přichycena neskonale jemnými výběžky, kterými se přimáčkne. Na tuto plochu dovede vyvinout takový tlak, že i na kamenné desce po jejím odstranění bude jasně viditelný otisk jejího těla.

Jazykovec nevídaný je nejraději, když je jeho tělo v plné tmě, jelikož to přispívá k úspěšnosti jeho lovu. Ovšem to, jestli bude skutečně ve tmě, ovlivnit nedovede. Jeho jazyk se však bez problémů svede maskovat jako pouhá liána.

Jazyk jazykovce nevídaného a také způsob jeho obživy

V úvodní tabulce je uvedeno, že jazykovec jazykem neútočí, i když je zřejmé, že jím loví. K lovu používá zvláštního útoku a to omotání potravy. Jakmile je potrava omotána, začne jí jazykovec vytahovat.

Jazykovec nevídaný svůj jazyk nechává volně a bez pohybu viset a čeká, až o něj někdo zavadí. Jazyk má podobu dlouhého, velmi pevného a silného provazce svalů a šlach a miniaturních zoubků, celkově ale připomíná liánu. Zoubky slouží hlavně pro lepší přidržení potravy. Tento jazyk je spuštěn až k zemi - proto se jeho délka liší. Stejně tak je na tom šířka jazyka, která se pohybuje kolem 3 až 4 coulů. Jsou zaznamenány případy, kdy jazykovec byl přichycen ve výšce až 20ti sáhů!

Jakmile o jazyk zavadí nějaká potenciální potrava, bude následně přilepena a zoubky jazyku se zaseknou do potravy. V dalším okamžiku jazykovec trhne jazykem, čímž se snaží omotat případnou potravu. Tyto dva úkony probíhají prakticky v jednom okamžiku (1 akce) a nazýváme to zvláštním útokem jazykovce. Je to past na obratnost:

Zvláštní útok – omotání OBR ~6~ neomotá/omotá +ztráta 1-3 životů.
*Při každém zranění zoubky jazyka se od zranění odečte polovina KZ zaokrouhleno nahoru.*

Pokud potrava bude omotána, ztrácí 1 až 3 životy (zahrnuto již v pasti) díky velmi ostrým zoubkům a je vytahována jazykem směrem vzhůru ke tlamě. Rychlost vytahování je přibližně 5 sáhů za kolo. Přičemž PJ může tyto hodnoty upravovat dle váhy. (Berlička: velikost A 7sáhů/kolo; B 5sáhů/kolo; C 3sáhy/kolo).

Jazyk se do těla vždy vejde celý i s případnou postavou. Je to dáno díky unikátní schopnosti „složit jazyk“.

To, jestli může chycená postava útočit na jazyk, záleží na situaci, kterou určí PJ. Pokud to PJ dovolí, mělo by se jednat o velký postih na útok, který bude doprovázený další ztrátou životů, jelikož při každém pohybu se zoubky zaříznou hlouběji.

Jazykovec se snaží bezděčně zachytit vše. Procházejícího dobrodruha, plížící se zvíře... Ovšem není schopna zachytit něco, co se pohybuje rychleji, třeba jako dobrodruh běžící sprintem, zde se past na zachycení snižuje na OBR ~1~ neomotá +ztráta 1-3 životů /omotá +ztráta 1-3 životů. Ztráta životů je v každém případě odůvodněná následovně – pokud postava běží přes jazyk, jistě se o něj otře, díky čemuž bude pořezána zoubky.

Jeho zažívací prostory jsou velké a flexibilní, podobné jako u nezmarů, díky čemuž pojme i celého malého dobrodruha. Trávení díky „primitivnosti“ trávení probíhá dlouho, což je prodlouženo i pomalým metabolismem a díky tomu vydrží dlouho bez potravy (v kombinaci s velkou/flexibilní trávicí dutinou schopnou pojmout celého dobrodruha). Někdy jazykovce můžete spatřit i s dobrodruhem, kterému trčí nohy ven, protože se najednou zkrátka nevešel. Zbytky, které se do tlamy nevejdou, drží zachycené na zubech, které jsou sevřeny, podobně, jako když my skousneme potravu.

Další zajímavé údaje o jazyku:

Nosnost jazyka je 2000mn pro žvt4, 3000mn žvt 5 a 4000mn žvt 6.
Nápadnost jazyka je cca 30% na rozpoznání od klasické liány. Roli hraje vzdálenost, zkušenosti s jazykovcem a s liánami.
Při využívání jazyka zapomenout na řadu ostrých zoubků.

Osvobození od jazyka a obrana proti jazykovcovi

Zachycená postava se může snažit osvobodit tím, že sebou bude viklat, smýkat a podobně, ovšem opět ztrácí 1k3 životů (kvůli zoubkům). Pokud se bude postava o osvobození snažit, může si potrava hodit každých 5 sáhů (což je jednou za kolo, viz. rychlost vytahování jazyka) proti pasti SIL + OBR ~7~ uvolní se/neuvolní. Pokud postava poprvé neuspěje a chce to zkusit znovu, past se zvyšuje o jedna. Při každém dalším snažení se o vysvobození přichází postava o další životy díky zoubkům. Jelikož je ale s každým dalším neúspěšným pokusem více omotaná a pevněji sevřená, zvyšuje se rozmezí životů o +1 za každý další pokus.

Pokud se potrava takto vysvobodí, padá k zemi a bude zraněna dle pravidel "pád z výšky". Pokud se potravě nepodaří osvobodit, postupně dojde až k tělu jazykovce, kde bude napadena tělem a jeho silnými zuby. Postava je již pevně omotána a tak nemá šanci se bránit nějak aktivně (natož zbraní), považuje se za svázanou postavu.

Je možné, pokud bude jazykovec už někoho vytahovat, střelit jazykovce do těla. Pokud zemře, přestane kontrolovat své interní svaly a tak pustí jazyk i veškerý objem svého těla k zemi. Přibližně po dvou směnách spadne i sám jazykovec na zem. Takže může zavalit pod sebou stojící postavu, která, pokud bude zavalena, bude zraněna za 1k6 životů + úroveň jazykovce.

Je také možné přeseknout jazyk jazykovce, pokud tak bude chtít postava činit, bojuje proti jazyku, viz statistiky nahoře. Jazyk ovšem není schopen tyto akce útočně oplácet, pouze se může urychleněji stáhnout do těla, z původních 5 sáhů na 7 sáhů za kolo.

Někoho by mohlo také napadnout, že když se na zachyceného kolegu nahrnou a začnou ho tahat zpět, že to půjde. Ano, jde. Je to past SIL ~25~ přetrhnutí jazyka/nic +1k6 životů. Ony životy ztrácí ovázaná postava, která byla taháním dolů více sevřena jazykem a to jak silou jazyka tak silou tahu přátel. Na past si hází každý, kdo se přetahování zúčastnil a jejich hody se sčítají.

Chytí mě jazykovec?

Na tuto otázku platí velmi, velmi jednoduchá odpověď. Pokud PJ chce, tak ano.

Pravidlově se to totiž nedá moc ošetřit. Je jasný rozdíl mezi postavou, která je inteligentní, zkušená a dává si na věci všude okolo sebe pozor. Třeba temný dóm, kterým vede osvětlená „cesta“, kterou dobrodruh jde. Uvidí před sebou něco, co visí ze tmy. Vyhne se tomu docela jistě.

Případ jiný: Prales, džungle, všude liány. Jazykovec přichycený například na skalním převisu na větvi tisíciletého stromu. Dobrodruzi se nějaký ten den džunglí poflakují a tak je možnost, že už liány odsekávat nebudou a že se jim nebudou vyhýbat a nechají je kolem těla „projít“. V tu chvíli je jazykovec určitě chytne. Alespoň, ať je sranda.

Na mapě také můžete postupovat tím stylem, že jakmile se postava ocitne na stejném hexu jako jazyk jazykovce (tedy na stejném hexu jako jazykovec samotný), bude postava vystavena zvl. útoku jazykovce.

Život a rozmnožování jazykovce

Jazykovec nevídaný má vskutku vhodné pojmenování. To je patrné již ze způsobu lovu. Nyní si povíme něco o jeho životě.

Malý jazykovec vznikne v těle velkého jazykovce. Pokud dospělý jedinec má právě dostatek potravy* vytvoří se v jeho útrobách nový jedinec dělením. Takto vznikne maličká chlupatá kulička o velikosti pingpongového míčku. Na jedné straně této kuličky je poté vak naplněný vodíkem. Vodík vzniká při trávení různých dobrodruhů a dalších zvířátek, které jazykovec již pozřel. Až nastane doba, kdy jazykovec konečně dotráví, vypustí nestravitelné zbytky a nový zárodek ven. Zbytky popadají na zem a zárodek díky vodíkovému váčku putuje vzhůru. Je otázkou náhody, kde se dotkne stropu (pokud ulétne do nebe, těžko říci co se s ním stane, nejspíše zahyne) a až se ustálí, chloupky se přichytí a začne růst v nového jazykovce. Což trvá tak týden.

Díky tomuto rozmnožování můžeme často narazit na hotovou farmu jazykovců, kde je pak často i problém se jim vyhnout a nebýt chycen.

Život jazykovce je jinak velmi, velmi nudný a nezajímavý. Celý život mu visí jazyk, občas, když o něj něco zavadí, tak se nají a když se nají dobře, rozmnoží se.

*) dostatek potravy pro jazykovce velikosti
A: hobit, trpaslík, lidské dítě, 2x lišky, 4x zajíc…
B: člověk, elf, tlustý hobit, kanec, 4x lišky…

*Dodatky*

Vodní forma

Kdyby jste chtěli, je velmi jednoduché jazykovce umístit do vody mezi chaluhy na korálová pobřeží. Je to totiž velmi jednoduché, stačí ho obrátit vzhůru nohama. Ostatně, přiznám se, že právě taková příšerka na Zemi skutečně existuje a od té jsem se inspiroval.

Tajné pasti

Možná je to přitažený nápad, ale mohl by být použitelný. Mít v jeskyni pasti je vhodné, ale pokud se snažíte vypadat, že tam vůbec nejste, bude klasická past nápadná. Zkuste jazykovce! Jsou to přece přírodní tvorové.

Využití jazyka

Jazyk se dá použít jako lano. Ale je nutné pomatovat na ony zoubky, jejichž vytržení není nikterak jednoduché.

Poděkování

Nyní, na konci díla, je čas poděkovat. Hlavně čtenářům. Také ale těm, kteří se podíleli na vzniku díla. Jmenovitě to jsou: Noeh, darkkkn, Danixxx, a Brubeaker. Velký dík pak patří Fafrinovi, UnknowNovi a Hamsterovi. A samozřejmě je nemyslitelné zapomenout na Saragona.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 21

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Samurai:pookud dobře čtu, tak tam je jen popsán případ, že ho budou snažit táhnout dolů, ale nikde js,e neviděl posaný (prosím kdyžtak mi napiš kde, díky) případ, že někoho bude chtět zvednout, ale ten někdo bude těžší jak nosnost jazyka...


 Uživatel úrovně 0

No mě se to líbí... akorát jaksi króla nevztáhne:d jedině nějakého lehkého (ten většinou váží od 2K do 4K mincí) a proto by mě zajímalo co se stabe pak, když je přetížený: začne jazyk spouštět nebo ho uvolní a postava spadne? takto bz se dalo zavěsit za postavu (ta samo bude zraněna za asi 1k6 životů), ale bude uvolněna


 Uživatel úrovně 0

5*

po dlouhý době jsem si přečetl nějaký dílko ;-) a líbí se mi to, myslím si že to má jak nápad, tak použitelnost, i dobrý zpracování.

Některý věci mi teda přijdou trochu přehnaný, ale čert to vem, je to přece fantasy :-)

PinHead


 Uživatel úrovně 5

No já bych to bral tak, že pokud je jazyk zatížen tak bude přeseknutí jednoduché (když vycházím z reality, že napnutá věc se přesekne o dost snadnějí, než volně vysíci), ale nezabíjel bych celého jazykovce. Dokonce bych mu dal možnost, že pokud má zásoby potravy, tak může jazyk zpět dorůst. Pokud nemá, tak nevytvoří jazyk a pojde hlady až potom. Přeseknutí by stačil jeden úder, protože víc šancí stejně družina nedostane, když už hned další kolo je unášená oběť o 5 sáhů výš, tedy mimo dosah všech sečných zbraní.


 Uživatel úrovně 8

Sccion není proti a děkuje za přijetí nápadu :)

Mimochodem, protože se mi zdá, že moje otázka tak trochu zapadla, zeptal bych se ještě jednou. Jakže je to tedy s tím přeseknutím jazyka? Mělo by jít spíš o jeden úspěšný zásah, nebo ubrání nějakého většího počtu životů (popřípadě všech životů jazykovce)?


 Uživatel úrovně 8

Samurai:
ok, žádný problém.


 Uživatel úrovně 0

Jazykovec je další potvorou, která může zpestřit jeskyni, je použitelná a dobře zpracovaná.
Moc se mi líbí obrázek.Jen to rozmnožování mi přijde trochu podivné...zárodek nemá možnost moc korigovat
let, spousta se jich zcela jistě ocitne na nepříhodném místě->neměl by jich jazykovec tvořit víc?
Tímto stylem by zřejmě brzy vymřel.Ohodnotím, až se dočkám odpovědi.
minister


 Uživatel úrovně 8

Příspěvek beru jako zajímavý spojovací článek mezi Zeleným hlenem a Dravým keřem. To znamená nestvůry, které lze s plným efektem překvapení několikrát použít, ale spíše méně než více. Jen mě opravdu zarazil rozsah popisu, který mě v první chvíli dokonce skoro odradil od četby. Z té druhé strany mě úvodní dialog pobavil a dostatečně navnadil. :)

Fungování celého Jazykovce je tedy vcelku komplexně popsáno, ale i tak by mě zajímala jistá drobnost: V pasáži o obraně před tvorem je popsána možnost přeseknout jazyk, ale poněkud mi tam chybí údaj toho, kdy se jazyk přeseknout skutečně podaří - chápu to správně tak, že má jazyk tolik životů jako celý jazykovec (tedy že jazyk je reprezentativní částí jazykovcova těla)? Nebo jen nějakou konkrétní část?
Přeseknout jazyk byla první obranná akce, která by mě jako hráče nejspíš napadla, tak bych docela rád znal odpověď.

K využití jazykovce mě napadly následující možnosti:

Využití<p& gt;Výbušný potenciál

Jelikož zárodek Jazykovce je malá kulička zčásti naplněná vodíkem, bylo by možné, aby domorodci v džunglích tyto kuličky sbírali, nosili místnímu šamanovi, který by z nich po určitých alchymistických operacích vytvořil účinnou výbušnou munici do praku či z nich vytvořit účinné projektily podobné ohnivé hlíně. Parametry pro alchymistu:
Munice do praku
Magenergie: žádná
Suroviny: 5 zl za kuličku
Základ: Zárodek Jazykovce
Trvání: ihned
Výroba: 3 kola

Použitím této munice do praku se zvyšuje útočnost střelby o 3.

Ohnivý jazyk
Magenergie: 2
Suroviny: 30 zl
Základ: Zárodek Jazykovce
Trvání: ihned
Výroba: 1 směna

V průběhu výroby se zárodek jazykovce nafoukne zhruba do velikosti pomeranče. V této podobě s nimi může bezpečně manipulovat jen alchymista. Vržením ohnivého jazyku totiž dojde k prudkému výbuchu umocněnému magií, který zraní postavu za 5-20 životů (3k6+2). Tato exploze však nezpůsobuje vzplanutí hořlavých předmětů. Samovolně vybuchuje za měsíc ± 6 dní.
Silnější variantu, než je ohnivá hlína jsem zvolil z důvodu nízké dostupnosti této munice pro dobrodruhy. Domorodci, kteří by si jazykovce vykrmovali na tom samozřejmě budou jinak.
Parametry pro nepřímou střelbu:
Ohnivý jazyk| Druh: N | Síla: 32/8/4/2 | Dostřel:
minimální: 0 | malý: 20 | střední: 40 | velký: 60+5xSil
Rozptyl: 4/1 - Obr | Váha: 10 mn

V obou případech využití jazykovce platí, že tvor je usmrcen a munice se stává jen neživou hmotou.

Kůže jazykovce

Tělo jazykovce zpracovávají domorodci (nebo kdokoliv jiný) a vytváří z nich velké měchy na vodu či jiné potřebné nádoby. Zpracování je ale poměrně složité a pro dobrodruhy by bylo cenově velmi nevýhodné.

Je možné také vytvořit z těla jazykovce koženou zbroj s KZ 4 (což odpovídá KZ jazykovce), s cenou zhruba desetkrát vyšší než obyčejná kožená zbroj (200 zl).

Napadlo mě, že zavedení tohoto využití by mohlo přispět k určité domestikaci jazykovce a tudíž i zvýšení jeho využití ve světě.


Co se hodnocení týče, váhám. Nechám si to proležet, ale zatím ve mě křičí ten nespokojený hlásek nad rozvláčností díla a jeho relativně malým záběrem použitelnosti. Jinak se mi jazykovec velmi líbí.


 Uživatel úrovně 0

Half Life forever...a neříkej mi o jiné inspiraci :-)


 Uživatel úrovně 0

Ale prdlajz vylejš.
Inspiroval ses Half lifem