Bestiář

Jazykovec nevídaný Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 21

Skupina: Zvíře

Životaschopnost: 4 až 6

Útočné číslo: (6+5/+2)=12/+2 (tlama); jazyk pouze zvl

Obranné číslo: (-1+4)=5 (tělo); (-1+4)=3 (jazyk)

Odolnost: 18

Inteligence: 0

Velikost: A-B

Zranitelnost: zvíře (tělo); sečné a tupé zbraně, ne bodné, ne střelné. Co se magie týče tak stejně jako zvíře (jazyk)

Pohyblivost: není možná

Poklady: až 200/10

Zkušenost: 100

Bojovnost: 12

Síla mysli: -

Popis:

„…vzal jsi to lano?“
„U všech bohů, nevzal!“
„Až se vrátíme, tak ti něco udělám…“
„Hele, kluci, asi to tu neprozkoumáváme první, koukejte, támhle visí několik lan.“
„Tomu říkám štěstí!“

Popis, vzhled a výskyt

Také vás napadlo, že si jen tak jdete jeskyní a potřebujete lano? Mě napadlo i něco víc. Oživlé lano. Lano, které vás samo vytáhne nahoru. Ale proč zůstat jen u toho, že?

Tato bestie, na pomezí mezi rostlinou a živočichem. Jazykovec nevídaný vypadá vskutku nevídaně. Jeho tělo vypadá jako půlmetru vysoká kónická hlavice sloupu, přičemž nejširší je u stropu. Ve spodní části kruhového tvaru, která má průměr třicet coulů, má tlamu, která je vybavena čtyřmi ostrými zuby, které svírají úhel 90°. Z jeho tlamy visí k zemi dlouhý jazyk, který vypadá jako liána, za kterou je často zaměňován, což je vlastně účel Matky Přírody. Tento jazyk je velmi dlouhý, široký kolem 3 až 4 coulů. Je tvořen zvláštní bachovinou a svalovinou, která je velmi pevná a v tahu odolná. Jazyk je také vyzbrojen malými zoubky a lepivými plošinkami, které zvyšují šance na úspěšnost lovu.

Žije na spodních částech větví a skalních převisů v džunglích a lesích s dostatkem zvěře. Stejně tak jej ale můžeme občas najít na stropě vysokých dómů a sálů. Jedná se o velice zvláštní příšerku, která roste ze „stropu“, na který je pevně přichycena neskonale jemnými výběžky, kterými se přimáčkne. Na tuto plochu dovede vyvinout takový tlak, že i na kamenné desce po jejím odstranění bude jasně viditelný otisk jejího těla.

Jazykovec nevídaný je nejraději, když je jeho tělo v plné tmě, jelikož to přispívá k úspěšnosti jeho lovu. Ovšem to, jestli bude skutečně ve tmě, ovlivnit nedovede. Jeho jazyk se však bez problémů svede maskovat jako pouhá liána.

Jazyk jazykovce nevídaného a také způsob jeho obživy

V úvodní tabulce je uvedeno, že jazykovec jazykem neútočí, i když je zřejmé, že jím loví. K lovu používá zvláštního útoku a to omotání potravy. Jakmile je potrava omotána, začne jí jazykovec vytahovat.

Jazykovec nevídaný svůj jazyk nechává volně a bez pohybu viset a čeká, až o něj někdo zavadí. Jazyk má podobu dlouhého, velmi pevného a silného provazce svalů a šlach a miniaturních zoubků, celkově ale připomíná liánu. Zoubky slouží hlavně pro lepší přidržení potravy. Tento jazyk je spuštěn až k zemi - proto se jeho délka liší. Stejně tak je na tom šířka jazyka, která se pohybuje kolem 3 až 4 coulů. Jsou zaznamenány případy, kdy jazykovec byl přichycen ve výšce až 20ti sáhů!

Jakmile o jazyk zavadí nějaká potenciální potrava, bude následně přilepena a zoubky jazyku se zaseknou do potravy. V dalším okamžiku jazykovec trhne jazykem, čímž se snaží omotat případnou potravu. Tyto dva úkony probíhají prakticky v jednom okamžiku (1 akce) a nazýváme to zvláštním útokem jazykovce. Je to past na obratnost:

Zvláštní útok – omotání OBR ~6~ neomotá/omotá +ztráta 1-3 životů.
*Při každém zranění zoubky jazyka se od zranění odečte polovina KZ zaokrouhleno nahoru.*

Pokud potrava bude omotána, ztrácí 1 až 3 životy (zahrnuto již v pasti) díky velmi ostrým zoubkům a je vytahována jazykem směrem vzhůru ke tlamě. Rychlost vytahování je přibližně 5 sáhů za kolo. Přičemž PJ může tyto hodnoty upravovat dle váhy. (Berlička: velikost A 7sáhů/kolo; B 5sáhů/kolo; C 3sáhy/kolo).

Jazyk se do těla vždy vejde celý i s případnou postavou. Je to dáno díky unikátní schopnosti „složit jazyk“.

To, jestli může chycená postava útočit na jazyk, záleží na situaci, kterou určí PJ. Pokud to PJ dovolí, mělo by se jednat o velký postih na útok, který bude doprovázený další ztrátou životů, jelikož při každém pohybu se zoubky zaříznou hlouběji.

Jazykovec se snaží bezděčně zachytit vše. Procházejícího dobrodruha, plížící se zvíře... Ovšem není schopna zachytit něco, co se pohybuje rychleji, třeba jako dobrodruh běžící sprintem, zde se past na zachycení snižuje na OBR ~1~ neomotá +ztráta 1-3 životů /omotá +ztráta 1-3 životů. Ztráta životů je v každém případě odůvodněná následovně – pokud postava běží přes jazyk, jistě se o něj otře, díky čemuž bude pořezána zoubky.

Jeho zažívací prostory jsou velké a flexibilní, podobné jako u nezmarů, díky čemuž pojme i celého malého dobrodruha. Trávení díky „primitivnosti“ trávení probíhá dlouho, což je prodlouženo i pomalým metabolismem a díky tomu vydrží dlouho bez potravy (v kombinaci s velkou/flexibilní trávicí dutinou schopnou pojmout celého dobrodruha). Někdy jazykovce můžete spatřit i s dobrodruhem, kterému trčí nohy ven, protože se najednou zkrátka nevešel. Zbytky, které se do tlamy nevejdou, drží zachycené na zubech, které jsou sevřeny, podobně, jako když my skousneme potravu.

Další zajímavé údaje o jazyku:

Nosnost jazyka je 2000mn pro žvt4, 3000mn žvt 5 a 4000mn žvt 6.
Nápadnost jazyka je cca 30% na rozpoznání od klasické liány. Roli hraje vzdálenost, zkušenosti s jazykovcem a s liánami.
Při využívání jazyka zapomenout na řadu ostrých zoubků.

Osvobození od jazyka a obrana proti jazykovcovi

Zachycená postava se může snažit osvobodit tím, že sebou bude viklat, smýkat a podobně, ovšem opět ztrácí 1k3 životů (kvůli zoubkům). Pokud se bude postava o osvobození snažit, může si potrava hodit každých 5 sáhů (což je jednou za kolo, viz. rychlost vytahování jazyka) proti pasti SIL + OBR ~7~ uvolní se/neuvolní. Pokud postava poprvé neuspěje a chce to zkusit znovu, past se zvyšuje o jedna. Při každém dalším snažení se o vysvobození přichází postava o další životy díky zoubkům. Jelikož je ale s každým dalším neúspěšným pokusem více omotaná a pevněji sevřená, zvyšuje se rozmezí životů o +1 za každý další pokus.

Pokud se potrava takto vysvobodí, padá k zemi a bude zraněna dle pravidel "pád z výšky". Pokud se potravě nepodaří osvobodit, postupně dojde až k tělu jazykovce, kde bude napadena tělem a jeho silnými zuby. Postava je již pevně omotána a tak nemá šanci se bránit nějak aktivně (natož zbraní), považuje se za svázanou postavu.

Je možné, pokud bude jazykovec už někoho vytahovat, střelit jazykovce do těla. Pokud zemře, přestane kontrolovat své interní svaly a tak pustí jazyk i veškerý objem svého těla k zemi. Přibližně po dvou směnách spadne i sám jazykovec na zem. Takže může zavalit pod sebou stojící postavu, která, pokud bude zavalena, bude zraněna za 1k6 životů + úroveň jazykovce.

Je také možné přeseknout jazyk jazykovce, pokud tak bude chtít postava činit, bojuje proti jazyku, viz statistiky nahoře. Jazyk ovšem není schopen tyto akce útočně oplácet, pouze se může urychleněji stáhnout do těla, z původních 5 sáhů na 7 sáhů za kolo.

Někoho by mohlo také napadnout, že když se na zachyceného kolegu nahrnou a začnou ho tahat zpět, že to půjde. Ano, jde. Je to past SIL ~25~ přetrhnutí jazyka/nic +1k6 životů. Ony životy ztrácí ovázaná postava, která byla taháním dolů více sevřena jazykem a to jak silou jazyka tak silou tahu přátel. Na past si hází každý, kdo se přetahování zúčastnil a jejich hody se sčítají.

Chytí mě jazykovec?

Na tuto otázku platí velmi, velmi jednoduchá odpověď. Pokud PJ chce, tak ano.

Pravidlově se to totiž nedá moc ošetřit. Je jasný rozdíl mezi postavou, která je inteligentní, zkušená a dává si na věci všude okolo sebe pozor. Třeba temný dóm, kterým vede osvětlená „cesta“, kterou dobrodruh jde. Uvidí před sebou něco, co visí ze tmy. Vyhne se tomu docela jistě.

Případ jiný: Prales, džungle, všude liány. Jazykovec přichycený například na skalním převisu na větvi tisíciletého stromu. Dobrodruzi se nějaký ten den džunglí poflakují a tak je možnost, že už liány odsekávat nebudou a že se jim nebudou vyhýbat a nechají je kolem těla „projít“. V tu chvíli je jazykovec určitě chytne. Alespoň, ať je sranda.

Na mapě také můžete postupovat tím stylem, že jakmile se postava ocitne na stejném hexu jako jazyk jazykovce (tedy na stejném hexu jako jazykovec samotný), bude postava vystavena zvl. útoku jazykovce.

Život a rozmnožování jazykovce

Jazykovec nevídaný má vskutku vhodné pojmenování. To je patrné již ze způsobu lovu. Nyní si povíme něco o jeho životě.

Malý jazykovec vznikne v těle velkého jazykovce. Pokud dospělý jedinec má právě dostatek potravy* vytvoří se v jeho útrobách nový jedinec dělením. Takto vznikne maličká chlupatá kulička o velikosti pingpongového míčku. Na jedné straně této kuličky je poté vak naplněný vodíkem. Vodík vzniká při trávení různých dobrodruhů a dalších zvířátek, které jazykovec již pozřel. Až nastane doba, kdy jazykovec konečně dotráví, vypustí nestravitelné zbytky a nový zárodek ven. Zbytky popadají na zem a zárodek díky vodíkovému váčku putuje vzhůru. Je otázkou náhody, kde se dotkne stropu (pokud ulétne do nebe, těžko říci co se s ním stane, nejspíše zahyne) a až se ustálí, chloupky se přichytí a začne růst v nového jazykovce. Což trvá tak týden.

Díky tomuto rozmnožování můžeme často narazit na hotovou farmu jazykovců, kde je pak často i problém se jim vyhnout a nebýt chycen.

Život jazykovce je jinak velmi, velmi nudný a nezajímavý. Celý život mu visí jazyk, občas, když o něj něco zavadí, tak se nají a když se nají dobře, rozmnoží se.

*) dostatek potravy pro jazykovce velikosti
A: hobit, trpaslík, lidské dítě, 2x lišky, 4x zajíc…
B: člověk, elf, tlustý hobit, kanec, 4x lišky…

*Dodatky*

Vodní forma

Kdyby jste chtěli, je velmi jednoduché jazykovce umístit do vody mezi chaluhy na korálová pobřeží. Je to totiž velmi jednoduché, stačí ho obrátit vzhůru nohama. Ostatně, přiznám se, že právě taková příšerka na Zemi skutečně existuje a od té jsem se inspiroval.

Tajné pasti

Možná je to přitažený nápad, ale mohl by být použitelný. Mít v jeskyni pasti je vhodné, ale pokud se snažíte vypadat, že tam vůbec nejste, bude klasická past nápadná. Zkuste jazykovce! Jsou to přece přírodní tvorové.

Využití jazyka

Jazyk se dá použít jako lano. Ale je nutné pomatovat na ony zoubky, jejichž vytržení není nikterak jednoduché.

Poděkování

Nyní, na konci díla, je čas poděkovat. Hlavně čtenářům. Také ale těm, kteří se podíleli na vzniku díla. Jmenovitě to jsou: Noeh, darkkkn, Danixxx, a Brubeaker. Velký dík pak patří Fafrinovi, UnknowNovi a Hamsterovi. A samozřejmě je nemyslitelné zapomenout na Saragona.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 21

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Obrázek navíc je super! Ten v MS chyběl a dodává tomu tu třešničku navíc. Jak jsem v MS podotknul, tak na takového tvora je to až zbytečně dlouhý text, na druhou stranu podchytil snad vše na co se může kdo zeptat.
Rozhodně je to další využitelná příšerka (rostlina) využitelná ve hře s hráči co to nehrají poprvé a jsou zvyklí na to co na ně jejich PJ chystá a není to jen o tom postav se proti ní a bojuj dokud někdo neumře.


 Uživatel úrovně 0

Tak nejdřív úvodní tabulka:
Hodnoty útočného čísla (6+5=12) a obraného čísla těla (-1+4=5) svádějí k tomu, ža autor má problém se základními počty. Před 6tkou v ÚČ má být pravděpodobně + (jedná se o bonus za sílu, ne)
Zkušenost bych možná viděl vyšší, záleží zejména na situaci, která hodně ovlivní nebezpečnost.
Jinak se statistiky jeví velmi rozumné.

Text trošku tprí opakováním skutečností, ale nebrání to porozumění a plynulému čtení. ("Pokud se postava bude o osvobození snažit, může si postav...")

Společný hod na past při tahání dobrodruha v jazyku na zem se jeví nestandartní - běžně háže pouze nejsilnější postava a za ostatní se počítají jejich bonusy(minimálně +1) Ovšem nejsem si jist, jestli pravidla toto explicitně řeší pro všechny pasti, nebo jenom někde zastrčeně u vyrážení dveří.

Jinak se jedná o příspěvek dobře strukturovaný, obsahuje veškeré potřebné informace mnoho užitečného navíc.


 Uživatel úrovně 8

Pokud mi dobře slouží paměť a vybavuji si hodiny biologie správně, máme tady nezmara obráceného vzhůru nohama.

Dílko je zpracováno velmi dobře. Autor zmínil vše podstatné. Zvláště oceňuji obrázek.

Pokud se týká návrhů na zlepšení, moc mě jich nenapadá. Možná, že by bylo vhodné zamyslet se nad tím, že takový tvor by měl (nezmaři alespoň - pokud vím - mají) chapadel více. Dále by nebylo od věci zamyslet se nad nějakým jedem, žahadly nebo něčím podobným, co by umožnilo oběť znehybnit.

Jediná slabina, kterou na díle vidím, je skutečnost, že popsaná metoda lovu je dost neefektivní a tvor by pravděpodobně zemřel hlady. Mám tím na mysli hlavně to, že pravděpodobnost, že se někde něco otře o jazyk asi nebude velká. To je samozřejmě dáno povahou nestvůry jako takové a na půdě fantasy by bylo asi škoda kvůli tomu zahodit tak dobrý nápad. Možná, že by se daly jazykovcovy šance zvýšit tím, že by k sobě kořist vábil (např. vylučováním nějakého feromonu nebo pachu rozkládajícího se masa atd.)

PS: skupinu jsem z "nestvůr magického pole" změnil na "zvíře". Předpokládám, že se jednalo o omyl.