Bestiář

Obrazy Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

Skupina: Nestvůry magického pole

Životaschopnost: níže

Útočné číslo: níže

Obranné číslo: níže

Odolnost: níž

Inteligence: níže

Velikost: níže

Zranitelnost: níže

Pohyblivost: níže

Poklady: níže

Zkušenost: níže

Bojovnost: níže

Síla mysli: níže

Popis:

Obrazy

Obrazů je tolik. Krásné krajinky, výjevy epických bitev, portréty úchvatných dam a chrabrých válečníků, obrazy bohů a mnohé další. Některé jsou ale jiné, jsou něčím zvláštní...

„Blbé chodba, blbé obraze, blbé podzemí … au … jako Karlosu, prečo ma mlátiš?“
„Já nic, drž hubu a pokračuj.“
„Auh, Karlosu, když ty ne, kdo teda?“


Úvod

Prvně, než budu popisovat Obrazy, o kterých toto dílo pojednává, si musíme vyjasnit jednu věc. Obrazy s malým „o“ jsou klasickým plátnem – malůvkou, nijak nezajímavá díla (po stránce bestiáře). Na druhou stranu tu máme Obrazy – o těchto zvláštních obrazech budu mluvit níže.

Obraz je bytost, jejíž život vznikl magickou cestou z neživého předmětu, podobně jako u nemrtvých. Mohou se pouze dívat a sledovat dění okolo ze svého rámu, ale také mohou z rámu sestoupit a překvapit dobrodruhy svými speciálními útoky či nečekanou zranitelností.

O historii

Pokud nahlédneme do historie, zjistíme, že vznik Obrazů je dosti zvláštní.

První oživlý obraz byl zaznamenán portrét Gurthanka, strašlivého gobliního válečníka. Tento obraz byl pověšen v panteonu historie v jednom velkém městě, v jedné velké magické univerzitě. Tamější student, který ve válce s gobliny přišel o otce, přišel před obraz Gurthanka a proklel jej. Bohužel však chlapec nebyl schopen rozlišit nenávist k zobrazenému a k obrazu. Nepředstavil si činy válečníka, ale jen obraz. Proklel tedy obraz. Vlivem další souhry náhod, tedy letním slunovratem, obraz oživl. Stal se z něj Obraz.

Obraz byl ale ve fázi probouzení se. Tedy v první fázi svého bytí. Jen visel na stěně a dřímal. Když kolem něj prošel elfí mág, jeho síla Gurthanka probudila. Gurthank procitl a jeho život se rozproudil, využil situace a hryzl. Mág tak přišel o ucho, ale cenou útěchy mu byl úžasný objev. Původně si šel prohlédnout obraz krásné Sirael, který si chtěl zakoupit a odvést na svojí věž, teď ale objevil žijící obraz - tedy Obraz.

Vzhled

Obrazy zprvu vypadají jako klasické obrazy. Pomalované plátno zasazené, mnohdy do drahého, rámu, ovšem s velkou zvláštností – žije a je při vědomí. To se ale vůbec nemusí projevit, pokud k tomu Obraz nebude donucen (viz. níže). Jestliže Obraz sestoupí z rámu, vypadá jako klasická postava (pokud je tak tedy namalována). Jak již někomu možná došlo, nemá cenu popisovat vzhled Obrazů, protože ten udává malíř u každého Obrazu zvlášť.

Jakmile dobrodruzi uvidí postavu, která sestoupila z obrazu, nemusí hned poznat, o co jde, jelikož v přímém optickém kontaktu se třetí rozměr ztrácí a na obraze je vždy doplněn stínováním. Jestli si dobrodruh všimne, že je postava jen dvojrozměrná můžeme použít podobný herní mechanismus jako náhodné objevení. Postava má nápadnost 40 až 70%.

Nápadnost se zvyšuje v závislosti na pohybu Obrazu a na osvětlení místnosti. U pohybu to zapříčiňuje fakt, že jejich „hloubka“ je tvořena pouze plátnem, takže se mohou třeba při pohybu špatně natočit a postavám je jasné, že vidí pohybující se živé plátno. Osvětlení místnosti hraje také velkou roli, hned vysvětlím: postavy svůj vzhled nemění. Pokud na Obraze byly osvětleny z pravé horní strany, budou tak osvětleny i nadále, i když se pohybují v místnosti, kde je zdroj světla nalevo.

Když postava sestoupí z rámu, na místě kde předtím stála, zeje díra v plátně, jako kdyby někdo postavu i s jejím vybavením, které držela nebo na ní bylo nějak přivázáno (oběšenec s provazem kolem krku, ale bez šibenice), násilně vytrhnul.


Vznik a tvorba Obrazů

V této kapitole se budu blíže věnovat vzniku Obrazů a také jejich tvorbě. Podíváme se také na způsoby, jak se určují číselné charakteristiky jednotlivých exemplářů.

Vznik Obrazů

Obrazy mohou vzniknout dvojí cestou a to:

1) Cesta prokletí: Ten, kdo vzniknutí Obrazu způsobí, to nemá v úmyslu (nesmí mít v úmyslu), musí hořet nenávistí k zobrazenému na obraze a pronést kletbu nahlas. Aby ke stvoření Obrazu došlo, musí se tak stát při „všeobecné magii nakloněné události“ (úplněk, půlnoc, slunovrat).

2) Cesta magická: tento způsob je zamýšlený. Čaroděj pronese potřebnou formuli a provede potřebné úkony k úspěšnému provedení následujícího kouzla:

Oživ obraz - "Pictus animatis"

Magenergie: údaje z tabulky krát počet postav
Vyvolání: dle tabulky
Trvání: stále
Dosah: dotyk
Rozsah: 1 obraz
obor magie: VI

Žvt. Obrazu Počet magů Únava Vyvolání
112 (6)5 (1)20 kol
218 (6)6 (1)30 kol
324 (6)8 (1)1 směna

Sloupec „Počet magů“ v tabulce udává, kolik je zapotřebí vložit do oživovacího kouzla magů, údaj v závorce udává, kolik si musíme „připlatit“, chceme-li navýšit životaschopnost o 1.

Sloupec „únava“ udává skutečnou únavu, kterou kouzelník obdrží za oživení daného obrazu, číslo v závorce udává, o kolik se tato únava zvýší při navýšení životaschopnosti o 1.

životaschopnost Obrazu nemůže být nikdy vyšší, než úroveň stvořitele -6 (čaroděj na 7úrovni může stvořit Obraz o žvt 1). „-6“ je zavedeno proto, aby takové kouzlo nespáchal čaryfuk pod 6 úroveň


K oživení potřebuje kouzelník vhodný obraz, při vyvolání se kouzelník musí rukama dotýkat rámu. Po seslání tohoto kouzla se obraz mění na Obraz v první fázi. O fázích bude psáno níže.

Stvořitel svůj Obraz musí také denně živit a to jednou desetinou magenergie, kterou vložil do oživení, jinak se z Obrazu stává obraz.

Ne každý obraz může obživnout. Takto oživnout mohou pouze portréty, obrazy humanoidních tvorů – mužů, žen, dětí. Na jednom obrazu může být zachyceno několik postav, je jen na tvůrci, kterou z nich (či všechny) probudí. Obrazy čerpají své vlastnosti z lidí malovaných, tedy těch, kdo stáli modelem. Od toho se tedy odvíjí jejich číselné charakteristiky. Minimální inteligence potřebná na stvoření je 10. To samo už omezuje škálu možností. Právě proto se Obrazem nemůže stát zvíře, jelikož jeho inteligence je příliš nízká. Bytosti, jež mohou obejít výše zmíněné podmínky, budou uvedeny dole ve výjimkách.

Postava musí být zobrazena na obraze celá. Pomatujte, že postava, která bude zobrazena bez ruky (bude třeba v zákrytu) a sestoupí z rámu, onu ruku mít nebude!

Obrazem se může stát jedině obraz malovaný, tisknutý, nikoli kreslený nebo rytý. Kresba a rytina totiž neposkytuje dostatek vrstvy, která by byla schopna pojmout energii do Obrazů vloženou.

Dalším kritériem je velikost plátna. Velikost nemůže být nekonečná, horní hranice rámu končí u 3 sáhů na výšku. Jelikož vyšší postavy z plátna by neudržely stabilitu a zhroutily by se. Jinak plátno může mít na šířku kolik sáhů chce, jelikož postava vždy z plátna sestoupí a zbytek plátna nechá v rámu.

Postava samotná na Obraze vyobrazená nesmí být širší jak 2 sáhy a vysoká 3 sáhy (tedy klasická postava třídy C). Pokud by rozměry přesahovaly horní limity, postava NENÍ schopna sestoupit z obrazu a bude existovat jen ve 2 fázi, pokud nezkušený a ambiciózní kouzelník stvoří větší Obraz a zobrazená postava z něj sestoupí, zhroutí se ve zmačkaný kus na zemi ležícího plátna a bude dobrá leda tak na podpal.

(Číselná) tvorba Obrazů

Čísla a zjev samotný určujeme zásadně dle postav na Obraze vyobrazených. Nebudeme to přehánět s číselnými tabulkami a budu se snažit to udělat co nejjednodušší. Základem jsou mnou udané hodnoty, ke kterým se budou přičítat (odčítat) úvahové bonusy, které plynou ze záměru, či z druhu Obrazu. K těmto číslům se nadále můžou přičítat „příplatky“ magenergie, které se musí vložit již do samotného oživení obrazu.

Úroveň se určuje dle vložené magenergie při oživovacím kouzlu a velikosti plátna. V případě samovolně vzniklého obrazu je životaschopnost závislá jen na velikosti plátna. Minimum je samozřejmě jedna.

třída velikosti bonus k žvt
A +0
B +1 až +2
C +2 až +4

je 0 + SZ. Rasy, jako je barbar, trpaslík, kroll či jiné silné bestie mají bonus +1 až +4.* Bonus +1 stojí 2 magy.

je 0 + KZ + štít. Rasy jako elf, hobit, či jiné obratné bestie mají bonus +1 až +4.* Bonus +1 stojí 3 magy.

úvaha: Ve skutečnosti zbroj i štít je stále plátnem, tedy by asi neměly poskytovat bonus k obraně. Na druhou stranu můžeme uvažovat nad tím, že magenergie přítomná v Obraze „vyztužuje“ jeho části, kde je namalována zbroj. Další variantou je, že za aktivaci zbroje bude čaroděj při tvorbě připlácet nějaký odpovídající obnos v magenergii. Tuto úvahu nechávám otevřenou, jelikož ať vyberu cokoliv, někomu se to líbit nebude. Já osobně se přikláním k příplatku za aktivaci zbroje.

Odolnost je vzhledem k materiálu, z jakého jsou Obrazy tvořeny, vždy 10.

Velikost je různá, od A do C.

Zranitelnost je velmi vysoká hlavně proti ostrým sečným zbraním**, proti ohni, ohnivé hlíně, ředidly (dle úvahy PJ v návaznosti na druh barvy) a kouzla ohnivá. Ty zraňují Obrazy za dvojnásobek. Bodné útoky**, nebo útok pěstí zraňuje za polovic. Útoky tupými zbraněmi zraňují normálně.

Zvětšení/zmenšení zranitelnosti v návaznosti na materiál/magickou podstatu zbraně se odvíjí od zobrazené postavy na Obraze (lykantropové, nemrtví).

Obrazy nejsou schopny navázat mentální souboj, nezraní je mráz (ovšem zaklít do rampouchu je můžeme, životy jim to neubere, jen je to zastaví), jsou nepodrobitelné. Jsou neteční vůči bíle střele a jí podobným kouzlům. Jsou normálně zranitelné hraničářskými i některými kouzelnickými kouzly, jsou netečné vůči vlčímu moru, nedají se léčit.

V případech, že zobrazená bytost je něčím extrémně zranitelná (lykantrop stříbrem), počítá se tato zranitelnost Obrazu stejně, jako u postavy zobrazované.

Příklad: Obraz s člověkem vlčím morem zranitelný není, Obraz s lykantropem vlčím morem zranitelný je.

Látky, které zraňují pachem (těkavé jedy/kyseliny) Obrazy nezraní, jelikož nedýchají.

Pohyblivost: 10

Vytrvalost: magický tvor

Inteligence: opět závislá na vyobrazené bytosti. Průměrně se však pohybuje na hladině 10-14 bodů.

Zkušenost: Jak vidíte, většina z veličin je různých, tedy uvádět přesně zkušenosti je nemožné. Mohu vás leda odkázat na vzoreček v PPE. Ano, vím, je to smutné a otravné.

*) Zde bych poprosil, abychom při tvorbě uvažovali hlavně nad materiálem. Ať to bude jakákoliv rasa či povolání, stále je to oživlé plátno.

**) ostrá sečná zbraň udělá v plátně velkou táhlou ránu, oproti bodné, která z pravidla udělá pouze vpich. Tyto dva případy může ale PJ upravit dle potřeby v „terénu“.

Druhy Obrazů

Číselné charakteristiky také upravují druhy Obrazů. Je rozdíl, bude-li na obraze zobrazen trollí válečník nebo elfí kouzelník.

Válečník

Je Obraz, který zobrazuje válečníka, nejčastěji muže robustnější postavy, který je vybaven zbraní a zbrojí.

 • K Úč si připočítává SZ a bonus +1 až +2 za válečníka
 • K Oč si připočítává KZ, OZ, popřípadě bonus +1 za štít
 • K životaschopnosti si může přičíst bonus +1
 • V případě, že bojuje bok po boku (sousedící hexy) s jinými Obrazy, ze stejného rámu, má bonus +1 k vybrané akci.
 • Má bonus +1 ke zvláštnímu útoku „třetí rozměr“

Čarodějka

Je Obraz často překrásné ženy oděné do úchvatných, popřípadě strohých (žádných), šatů.

 • K inteligenci a k charismě si může přičíst až +3
 • Podle své úrovně a inteligence dostane příslušný počet magenergie
 • Podle své úrovně a magenergie si bude moc vybrat kouzla

Busty

 • Jsou schopna dosáhnout jen druhé fáze
 • Má bonus +1 k útoku z nenadání
 • Úprava „útoku z nenadání“ : SZ kousnutí se pohybuje od +0 do +2, s útočností od –1 do +2 podle toho, jakým chrupem je busta vybavena (v potaz musíme vzít i umístění obrazu - busty se většinou umisťují do úrovně očí, tedy bysta může útočit zezadu na krk – to nezapomeňte zohlednit při započítávání KZ do obrany napadeného).
 • Není schopna aktivní magie

Ikony

 • Je vyobrazení vyšších bytostí, kupříkladu nějakého božstva
 • Je schopna dosáhnout jen druhé fáze
 • Díky své „božské“ podstatě má bonus +4 k inteligenci, od toho se odvíjí rozvoj schopnosti aktivně provozovat magii.

Zvláštní případy

Obrazy o více postavách:

Pokud je na obraze vícero postav a čaroděj se rozhodne je všechny probudit, budou takto probuzené postavy reagovat všesměrně. Tedy akce na jednu postavu vyvolává reakci všech postav a to ve stejném směru a se stejným cílem. Ovšem každá postava je rozdílná a tak se detaily liší.

Tak se mohou dobrodruhové dostat do problému vyjednávání. Můžou se zeptat na cestu, ale odpovědí může přijít třeba 10 – ale všechny ve stejný čas, ovšem v jiných jazycích, nářečích, s jiným obsahem.

V případě boje budou postavy reagovat také různě, mágové budou kouzlit, střelci střílet, pěšáci půjdou do boje.

Při sestoupení všechny postavy sestupují naráz, po sestoupení přestávají jednat všesměrně a mohou se pohybovat odděleně.Gorgona není schopna letu, ponechává si však svojí rychlost ve střelbě. Zachovávají si úpravu zranitelnosti.

Lykantropové nejsou schopni přeměny ve zvířecí podobu. Zachovávají si úpravu zranitelnosti.

Nemrtví je možno Obrazem udělat jen upíra a fexta – ostatní dostatečně inteligentní nemají hmotná a pevně daná těla, tedy jejich ztvárnění je obtížné. Navíc, co bude lepší? Plnohodnotná spektra nebo ošizená namalovaná? Zachovávají si úpravu zranitelnosti.

Inteligentní zvěř by se teoreticky stvořit dala. V potaz ale musíme vzít jejich účel. Ve světě DrD tito tvorové fungují většinou jako pomoc družině (moudrá sova, jednorožec atd.) Obrazy jsou ale strážci určení převážně k zabíjení. Ano, inteligentní tvorové se dají vytvořit k sesílání kouzel, ale k tomu postačí mnohem menší obraz – ikona.

Draci jsou vzhledem k jejich velikosti velmi obtížní na tvorbu a tak se dá stvořit jen busta/ikona. Drak tedy není schopen sestoupení z obrazu, ale pevně věřím, že nenadálý útok tlamou „potěší“. Vzhledem k tomu, že z draků se dá stvořit jen busta či ikona, nejsou schopny dechu (dech se tvoří hlouběji, než v ústech). Tyto obrazy se dají tvořit jen z divokých draků, jelikož ti moudří jsou příliš tajuplní (zde nechávám volnou ruku světu - pravidla sama moudré draky určují za výjimečné a tajemné). Zachovávají si úpravu zranitelnosti.


Život Obrazů

Život obrazů

Mág Lucius, který objevil první Obraz, také koupil další obrazy. Brzy pochopil svůj objev a chtěl v něm dále pokračovat – objevit veškerá tajemství Obrazů.

Studoval Gurthanka a brzy sepsal vývojové fáze Obrazu, které platí pro všechny Obrazy a jejich druhy.

 • První fáze - Dřímání:
  • Obraz není schopen pohybu ani samostatné myšlenky
  • Pokud je schopen myslet, ve vnějším světě se to neprojeví, sféry však mlčí a tak se dá předpokládat, že obraz nemyslí
  • Obraz nekoulí očima, ani nijak jinak nedává najevo svůj život
  • První fáze je neužitečná, leč nevyhnutelná při tvorbě
  • Vznik je dvojího druhu
 • Druhá fáze - Procitnutí:
  • Aby byl obraz uveden do stavu procitnutí, musí se v jeho bezprostřední blízkosti pohybovat živá osoba s aktivní schopností manipulovat s nějakou formou magenergie
  • Obraz svojí živoucí existenci oznamuje hned několika způsoby a všechny jsou nebezpečné
  • Obraz je schopen myslet, koulet očima, sledovat a reagovat na změny v okolí, je schopen mluvit
  • Obraz může být schopen kouzlit
 • Třetí fáze - sestoupení:
  • Bude-li o to Obraz požádán, popřípadě si to situace (rozkaz) vyžádá, může sestoupit ze svého rámu, nikdy se ale nemůže vrátit
  • Obraz je schopen boje, aktivně využívat magii, myšlení, mluvení, pohybu
  • Obraz postrádá třetí rozměr a své „výhody“ si plně uvědomuje a škodolibě jí využívá
  • Obrazy jsou většinou škodolibé
  • Obrazy nejsou schopny vzdálit se od svého rámu příliš daleko, tato vzdálenost se zvyšuje s velikostí rámu a plátna
  • Při zničení rámu se Obraz zhroutí k zemi bez života a již není možné jej oživit
  • Obraz není schopen letu fyzického (ptáci, netopýři). Není schopen skoků. Může toliko jen chodit, běhat a vznášet se magickou cestou (levitace).

Život ve druhé fázi

Život ve druhé fázi je fádní a nudný. Proto procházející dobrodruhové mohou čekat nějakou škodolibost, třeba jako houkání, plácání přes citlivé partie krasavic atd.

Zvláštní útok:
Útok z nenadání – může se jednat buďto o neškodný vtípek, který se pravidlově nemusí ošetřovat a spíše se jedná o otázku RP, ale v některých situacích může dojít i k útoku. Busta může jedině kousnout, ikona může kouzlit.

Pokud se jedná o útok, s cílem poranit procházející bytost, bereme ho jako útok klasický. Obraz má iniciativu a cíl je zaskočen. Cíl musí být v dosahu „útočné části“ Obrazu – tedy ruky, úst, kouzla.

Tohoto útoku jsou schopny všechny Obrazy ve druhé fázi.

Život ve třetí fázi

Když Obraz sestoupí z obrazu, již se nemůže vrátit od rámu. Obraz se může pohybovat po celé místnosti, může otevřít dveře a dívat se z nich, ne však vyjít z místnosti a opustit tak místnost, kde má svůj rám. Obraz, který bude někdo chtít násilím odnést od obrazu, se bude bránit vším co má po ruce, použije veškeré své dovednosti, aby takovému konání zabránil. Pokud nebohý Obraz násilím vynese ze dveří „jeho místnosti“, tak spáchá sebevraždu sebepřetržením, protože nesnese pomyšlení být daleko od svého rámu. Velikost místností není však nekonečná, to ukazuje tato tabulka.

třída velikosti plátna maximílní vzdálenost od obrazu
A do deseti sáhů
B do dvaceti sáhů
C do čtyřiceti sáhů

Obraz není schopen rám přenášet.

Nebudeme si nic nalhávat, Obrazy jsou spotřebními strážnými. V případě, že konfrontaci s družinou přežijí, je jasné že stráví věčnost o samotě. Pokud Obraz ví, že podzemí je opuštěné, můžeme uvažovat o sebevraždě sebepřetržením. To záleží ale na PJ.

Obraz si je plně vědom svého stavu.

Zvláštní útok:
Třetí rozměr – Obrazy si uvědomují svojí výjimečnost v absenci třetího rozměru. Musíme si představit, že z boku jsou neviditelné a nezahlédnutelné. Pokud se Obraz postaví chybějícím rozměrem čelem k pozorovateli, bude nespatřitelný. Kroll je může rozlišit ultrasluchem, hobit je nevycítí, může cítit maximálně nějaké plátno a to bude posuzovat jako obraz klasický (což je v galerii vlastnost k ničemu). Alchymista ani čaroděj nerozpozná magenergii, jelikož energie v Obrazech je právě v obraze, který postrádá třetí rozměr.

Tohoto jevu Obrazy využívají plnou měrou. Aby splynuly, musí se postavit do podoby, ve které jsou vyobrazeny na svém mateřském obraze. Tedy pokud mají zbraň v nebojové poloze, nemohou si jí připočítat do zranění. Pokud ale představují zakleknuté kopiníky, přičtou si SZ a útočnost jako bonus ke zranění. Toto zranění způsobí naražení postavy na „ostří“ Obrazu. Dobrodruh, který narazí, ztrácí 1k6 životů + bonusy, je zraněn a dle toho se také chová.

Obraz může tuto akci opakovat, kolikrát bude chtít, ale pouze v případě, že inteligence cíle je o 10 nižší než inteligence postavy z Obrazu. Chytřejší postavy by totiž napadlo se podívat z více pohledů a tak by odhalily zbylé dva rozměry.

Tento útok je tedy možno použít jen na jeden samostatný cíl, jelikož další dobrodruzi by z jiného úhlu, než ten první, který narazí a bude zraněn, viděli zbylé dva rozměry.

Zranění si můžeme vložit následovně: Obraz je magickou postavou a tedy zranění je magického původu, které vyvolá naražení na „čepel“ hran Obrazu.

Sestoupení z plátna

Sestoupení z plátna vypadá následovně:

 1. Jestliže se splní podmínky pro sestoupení, postava může sestoupit z plátna.
 2. Sestoupení trvá 1 akci, či jedno kolo, délka není závislá na velikosti postavy.
 3. Sestoupení doprovází charakteristický zvuk trhání plátna.
 4. Před obrazem stojí postava, která byla na plátně vyobrazena v přesně takové póze, ve které byla namalována. Když postava sestoupí z rámu, na místě kde předtím stála, zeje černý prostor. Ono místo pohlcuje veškeré zdroje světla. Na dotek je studené až mrazivé, hladké.
 5. Následně je Obraz schopen akcí, které mu náleží (boj, magie, komunikace, pohyb).

Sestoupení je jev konečný a nevratný.

Již zkušený dobrodruh, který Obrazy zná a který uslyší zvuk trhajícího se plátna, může k rámu přiložit skříň a tak se snažit Obrazu zmařit sestoupení. Jenže jakmile se Obraz začne „odtrhávat“ tak se „odtrhne“ celý. A pokud PJ uzná Obrazovu obratnost dost vysokou, může se pomalými úkroky dostat zpoza skříně.

Problémem pak je, když se někdo bude snažit obraz přišít zpět. Osobně pochybuji, že by to někdo stihl dřív, než dojde k sestoupení. A po sestoupení to Obraz bude brát jako útok, který ho bude zraňovat, tedy nebude se mu to líbit. Rozhodně se nenechá „ukecat“ k tomu, aby se dobrovolně postavil k rámu a nechal se dobrodruhy přilepit pseudoizolepou.


Dodatky

Chování a charakter obrazů

Je snad poměrně jasné, že reakce na družinu a charakter Obrazů odpovídá postavě zobrazené. Pokud oživíme obraz světoznámé prostitutky a zlodějky, můžeme čekat, že Obraz dobrodruhy svede a okrade (realizovat se to dá docela těžko, kdo by spal s plátnem, že, ale jde o příklad;)). Obraz inkvizitora, který k smrti nenávidí červenou barvu a který uvidí dobrodruha v červené zbroji, bude ho jisto jistě chtít zabít.

Ovšem pokud PJ bude chtít poupravit a modelovat charakter Obrazu, může manipulovat s myšlenkou, že za jistý magický obnos vložený do oživení Obrazu, se může jeho charakter změnit dle vůle oživovatele.

Nápady na využití

 • Strážci v rezidencích mágů a čarodějů
 • Doplňková, vcelku netradiční, bestie
 • Bestie hodná zkoumání, na kterém by se dalo založit i tažení

Kobercové kožešiny

Má někdo z vás doma před krbem kožešinu překrásného medvěda? Pěkně s tlapama a celou hlavou? Otevřenou tlamou, plnou zubů? Doufejte, že vám z nich někdo neudělá Obraz.

Tyto kožešiny nejsou typickým Obrazem, jelikož nemají rám. Ovšem jsou velice podobní ve své podstatě. Můžou vzniknout jen pomocí kouzla, které je prakticky totožné s kouzlem uvedeným výše. Při vyvolání se kouzelník musí rukama dotýkat kožešiny. Po seslání tohoto kouzla se kožešina mění v oživlou kožešinu v první fázi. O fázích bylo psáno výše. Kožešina musí být kompletní, podle svého minulého stavu (žijícího zvířete).

Takto vznikne kožešina, která je schopna „nenadálého útoku“ – viz výše. Platí pro ni stejná charakteristika jako pro Obrazy.

Kožešina není schopna pohybu, může jen kousnout (zraní tedy jedině tlamou, nikoli tlapou).

Kožešina se probouzí šlápnutím na její plochu těla, to jí ale nijak neubližuje. Zranění pozná jen na hlavě.

V případě, že kožešina zraní alespoň za 1 život, postava napadená si hází past na odolnost ~8~ nic/zlomení kotníku. Životy ubrané útokem se samozřejmě napadenému odečítají. PJ může dle své zlomyslnosti, či hlubokého herního záměru, v případě velké ztráty životů rozhodnout, že kotník bude ukousnut a dobrodruhovi tedy zbude (krásný) pahýlek.

Uč kožešiny se rovná Uč zvířete, ze kterého je kožešina stáhnuta – samozřejmostí je, že se počítá SZ tlamy. Zranitelnost se určuje dle stejného postupu jako u klasických Obrazů. Zranitelná je ovšem jen na hlavě. Při určování Oč se musí brát na vědomí, že kožešina se nemůže samovolně hýbat.


Poděkování

V závěru díla bych chtěl poděkovat těm, kteří mi při jeho tvorbě pomohli. Mé díky patří Aldenu Nahlilaironovi, Hamsterovi, Shadowmagovi, Unknownovi,Nathakovi, Zombiemu a asi největší dík patří Saragonovi za opravu pravopisných chyb (takže jemu poděkujte i vy)

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 10

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Nevím proč, ale ty naprosto nejskvělejší díla jsou ostatními většinou opomenuty nebo zavrženy.

No budiž, co se dá dělat, někdo spíš než, aby se zamyslel, jak všelijak může dílo použít k ozvláštnění svojí hry, tak uvažuje o věcech jako "létající 3D papír" a hledá a nachází chyby v omáčce.

Celé dílo pro mě končí u nadpisu vznik a tvorba obrazů. V těch několika odstavcích je řečeno vše zajívavé a vše podstatné, co PJ potřebuje vědět (inspiraci). Zbylých cca 80% díla je balast a omáčka pro pravidložrouty. Autor žel musí zasytit nejen hledače inspirace, ale i nenysytné pravidloužrouty.

Dost mletí prázdné slámy. Dílo není nijak originální (ano, je to fakticky jen forma ducha, která se schovává v obraze), ale pro potřeby DrD je dle mého originální až dost a ani v jiném herním systému jsem takovýto interagující obraz neviděl.

Čili pro mě originalita *****
Přínos *****
Zpracování *****

Autora musím pochválit, že jse schopen napsat dílo tak, že po přečtení 6 odstavců nemusím číst dále (zylých 80%), gratuluji :).


 Uživatel úrovně 0

1) a 2) Podíval jsem se na to a
1) nic takového jsem nenašel.
2) je to u i nemrtvých a je to vlastně limit vyvolání počtu nemrtvých daného typu za směnu. Obrazy se mi zdají poněkud náročnější a spicifičtější, nez aby jich někdo chrlil několik za směnu.


 Uživatel úrovně 0

1) tak to se na to budu muset podívat
2) sám ale jistě uznáš, že snaha nesmyslná
3) Ano, vydím. Slovní popis je samozřejmě příjemný bonus a může doplnit nějaké specifičnosti (třeba česnek, dubový kůl, denní světlo nebo kočičí sádlo - abych uvedl příklady z pravidel), ale třídy tady jsou například kvůli rychlé orientaci apod. Vůbec když se teď dívám na hlavičku, tak tohle není nestvůra magického pole a alespoň některé části hlavičky mohly být vyplněny.
Chybou, jako že skutečnou chybou je také vyloučení zranitelnosti magickou střelou. Jednou je to magický tvor a přes to nejede vlak.
8) ano, ale od tebe jako od autora by bylo nanejvíš pěkné, abys nezkušenějším PJ, kteří by se náhodou rozhodly tvou bestii použít napověděl v jakém rozsahu by se to X mělo pohybovat, například u čarodějek by to dost pomohlo.
9) nejde o to, že je to dobrý postřeh, jde o vyváženost. Nabízíš zde totiž kromě bestie kouzlo, které může vést k jejímu vyvolání a používání. To může tímto způsobem dost narušit vyváženost schopností postav, potažmo světa, a jak je napsáno v pravidlech, "Dobré nové pravidlo je takové, které nic nezmění." Tvoje kouzlo nabízí zvíraznění paradoxu pomocníčků(magy=>práce) a to tak, že hodně.
10) mohl bys své odpovědi formulovat tak, abych rozuměl, jakou myšlenku mi chceš vlastně zdělit?
13) ještě ke kožešině a ukousnutí kotníku apod. DrD s takovýmito typi zranění nativně nepracuje, prostě odečítá životy (což mi zas tak nevadí), ale hlavně by bylo vhodné následnou past na odolnost vztáhnou k utrženému zranění (podobně jako třeba u Odkopu)

Takže nápad ano, zpracování jakš takš(mohlo to být daleko zajímavější, ale není to špatné), vyváženost slabá, pravidlovost nic moc, dojem žádný. Dlouho jsem nehodnotil, tak budu mírný.


 Uživatel úrovně 0

1) Co tam co dělá v tvorbě sloupec únava, únavu za kouzlení snad máme. Tahle se má přičíst, nebo ji nahrazuje?
2) K čemu je doba vyvolání 20/30kol tento údaj je nesmylný. Pochybuji, že by někdo vyvolával takto dlouho v boji, a jinde (s vyjímkou armád) to stejně skončí jako směna, jen to bude víc únavné.
3) Zranitelnost je zpackaná, nejen, že máme třídy zranitelnosti, které je pro lepší orientaci lépe uvést explicitně (a nemáme třídy zranitelnosti pro typ útoku - je však autorova věc, že to doporučil použít, a já si to jednoduše škrtnu) ale obraz jednoznačně je magický tvor, a jako takový by měl být zranitelbý bílou střelou. Bílá střela je speciálně určena proti takovýmto tvorům.
4) Očekával bych využití dovednosti malířství. - zachycení skutečných parametrů apod.
5) Pochopil jsem, že pokud bude obraz namalován jen jako sedící portrét - bez nohou(např. Mona Lisa), po vyloupnutí z obrazu nebude mít nohy. Bude se však moci pohybovat? Z popisu jsem opravdu moc nepochopil, jak to vlastně s tím pohybem je. Vzhledem ke konstantní pohyblivosti(nezávislé na parametrech postavy) předpokládám, že prostě klouže nad zemí a případný pohyb nohama jen simuluje. Jak je to se vzhledem, stále vypadá jako namalovanž, že? A jak je to s tím mečem v pochvě na zádech, může ho vytáhnout a bojovat s ním, nebo ne?
6) Psichika děl také není moc osvětlena. Mají nějaké vzpomínky, vazby a pod na zobrazenou postavu? Pokud ano, do kterého okamžiku? (Jak se zachovají, když se setkají se sebou samým?)
7)Pokud měl být příspěvek spíše prostě kouzlem k tvoření jiných sluhů než nemrtvých (celou dobu je to naznačováno tu i onde), myslím, že by bylo lépe ho zpracovat jako kouzlo. Pokud to měla být nestvůra pro tvorbu CP (jako moudré sovy, arogantní válečníci...) čekal bych jiné zpracování
8)Zkušenost - měl jsi vzorec upravit a předložit pro jednotlivé typy, například u čarodějek a ikon člověk s prostým základním vzorcem nevystačí.
9) Nejsem si jist (popravdě o tom dost pochybuji) že čarodějky a ikony jsou vyvážené co do poměru cena/ výkon. - popravdě není problém vytvořit čarodějku se spoustou magie a nechat ji ať si vytvoří armádu dalších obrazů či třeba nemrtvých. Znásobím tím efektivytu své udržovací magie mnohokrát.
10)uvítal bych maximální okruh pohybu obrazu vázaný spíše nna Žvt než velikost.
11)Můžou obrazy využívat své plochosti ke specifickému způsobu pohybu (schování za/pod skříní, protažení pode dveřmi, jednodušší pohyb po skalní okenní římse)?
12)Jak je to s možností osamostatnění obrazu po smrti stvořitele, nebo poté co mu přestane magii předávat.

Celkově bych řekl, že je to dobrá nápad, pravidlově ani vyváženě nic moc, a ani zpracování se mi nelíbí (částečně kvůli osobnímu vkusu - aneb já bych to udělal jinak). * za celkový dojem určitě také nedostaneš. Je to tak na 2.5, ještě si to rozmyslím.


 Uživatel úrovně 0

Já nemůžu nic jiného než dát 5 hvězd.
Během čtení a následném rozmýšlení si hodnocení jsem došel k závěru, že zde na serveru lze dávat hvězdičky jen za originalitu, čtivost, slohovou úpravu a lze je strhávat jen za skutečně nesmysly, četné hrubé pravopisné chyby a podobné věci, protože vyhledávat nedostatky pravidlové a logické není to pravé co mě baví, je takřka nemožné aby člověk napsal nějaký článek(nepočítaje povídky atp.) aby výsledek byl dokonalý, proto si myslím není dobře strhávat za nějaké drobné chyby hvězdy.
TENTO ODSTAVEC NENARÁŽEL NA NIC KONKRÉTNÍHO DISKUZI POD TÍM JSEM NEČETL... JEN ABY se někdo nezačal ohrazovat že se snad navážím do jeho jistě velmi konstruktivní a oprávněné kritiky, jen vysvětluji první větu :-)

A jelikož tento příspěvek je dle mého názoru velmi originální čtivé a takřka bez chyb není jiná možnost než dopomoci mu do OHyZDy.

s pozdravem
smycma


 Uživatel úrovně 0

Dílo je velmi originální a je v něm spousta nápadů. Bohužel se mi na něm nelíbí několik věcí a to:
-Hned na začátku píšeš, že přišel kouzelník o ucho, ale když ho obraz ukousl kam se podělo? Z tohoto popisu mi není jasné jestli Obrazy můžou pojmout nějaké hmotné objekty, nebo ne
-Taky nevím, proč nemůže obraz vejít zpět do obrazu, sice jsi popsal že se trhá, ale když je tam tolik magie proč k sobě jednoduše plátna nepřilnou?
-Další otázka, která mě napadla po přečtení díla je, proč by nemohl být namalovaný drak na plátně 1 x 1 sáh? Píšeš že draci apod. jsou zobrazováni jen jako busty
-celkově se mi moc nelíbí styl, kterým je to psáno ale to je pouze můj osobní názor

Hodně zdaru do další tvorby
Pilipo


 Uživatel úrovně 0

Ad 1) tak tohle bude zřejmě věc názoru, tak budiž … nebudu do toho nadále dloubat…

Ad 2) tak to jsem neviděl a můj názor to bohužel nezměnilo :o) (nehledě na to že jsem přesvědčen o tom, že plátno má i třetí rozměr – i obyčejný kancelářský papír má ve svém třetím rozměru šířku 0.1mm) … asi je to dáno mým profesním zaměřením, které mému mozku nedovolí vložit rovinný prvek do prostoru :o) – ale jak jsem již psal – já toto respektuji. Jsme ve světě, kde je možné i nemožné a když na mě může v Tarii mluvit lucerna, která nesvítí – jen chlastá olej, tak proč by na mě nemohl zaútočit papírák, kterej se vytrhnul z obrazu… je to vlastně jedna z věcí, která dělá dílo originálním

Ad 3) asi jsem to pozapomněl – s odpovědí jsem spokojen …

Ad 4) jednoduché se to zdá Tobě, protože jsi to vymyslel – ale věřím, že mi ostatní dají za pravdu, když řeknu, že když to člověk pouze čte, tak to musí zpětně důkladně procházet, aby na nějaký ten bonus nezapomněl, nebo ho nezvrtal … tak jak jsi to napsal v diskuzi to vypadá jednoduše … ale…

Ad 5) a proč by se měl člověk zranit o něco, co tam ve skutečnosti (jak tvrdíš) není :o) … je to velice diskutabilní – ale asi bych to tedy neřešil jako zranění, ale v důsledku nárazu by mohl být třebas daný člověk zmatený a tím by mohl ztratit iniciativu, bo tak něco…

Ad 6) no mohl – však jsem to psal :o)


 Uživatel úrovně 0

- V jednom velkém městě, v jedné velké univerzitě – myslím, že bys mohl být konkrétnější , protože když je konkrétní mág i prvotní Obraz, měl by být konkrétní i zbytek.. (natož když se na ně v článku několikrát odkazuješ – může se to tím zapojit do dobrodružství – může o něm zpívat třebas bard apod.)
- přestože si jako strojař nedokážu představit rovinný obrazec v prostoru a trochu mi to trhá srdce, tak bych to neviděl zas jako takový problém. Lykan ve světě DrD existuje, duch existuje, dokonce i drak existuje – nevidím důvod proč by nemohl existovat útočný cár papíru… Je sice pravda, že by bylo uhlazenější, kdyby z obrazů vylétal duch, ale to by se pak nejednalo o novou potvoru, nýbrž o novou schovávačku pro ducha… takže proč ne ..
- vzhledem k vysoké inteligenci – co váže Obraz za každou cenu se držet rozkazu? Magie?
-pro mne je zatím největším minusem to, že vytvoření Obrazu mi bude trvat možná déle než vytvoření nové postavy podle PPH – musím brát v úvahu až příliš moc věcí (jak je Obraz velký, jak je zranitelný, jestli umí kouzlit, podle zobrazení je tam spousta bonusů a postihů, které se musí stále přičítat, či odčítat – dokonce i to, jestli byl Obraz namalován v bojové pohotovosti nebo, jestli má meč u pasu) … mrtě věcí, které mne až příliš odrazují … pro mne je toto použitelné pouze za předpokladu, že na tom jednom obrazu postavím celé dobrodružství…
- speciální útok Obrazu – naražení na jeho ostří mi přijde přehnané – podle Tvého popisu (a zranitelnosti) je to v podstatě stále plátno (i když magické)… a i kdyby – postava by asi musela běžet, aby se zranila (když půjdeš normální chůzí a narazíš do zdi, tak se Ti taky nic nestane..) – bral bych toto v úvahu, kdyby papírák těsně před střetem vyrazil kupředu a do protivníka vší silou vrazil
- použitelnost a originalita tam jistě je, ale asi by si to člověk musel nasměrovat tak, že nějaký mág si najme malíře, který mu nakreslí několik obrazů humanoidů v útočících polohách, ze kterých pak udělá Obrazy.. Protože takový náhodně namalovaný barbar s mečem na zádech a rukama zkříženýma na prsou by byl dotyčnému kouzelníku asi k ničemu...
- s hlasováním zatím váhám… rozmýšlím se mezi 3 a 4 * ,ale asi si to pro jistotu ještě jednou pročtu..


 Uživatel úrovně 8

Předně se autorovi omlouvám za dlouhé prodlení se schvalováním díla. Bylo to způsobeno řadou okolností, které možná blíže rozvedu u rubrikového stolu.

Krátce shrnuto: dílo nebudu nijak blíže hodnotit, protože se mi nelíbí. Myslím si, že myšlenka oživlých obrazů se celkem zbytečně zabila popisováním 2D postav, které se vytrhnou z plátna.

Řekl bych, že nápad měl možná více směřovat k nehmotným nestvůrám. Tedy k nějakým přízrakům postav zachycených na obrazech, které se objevují v jeho okolí. Myslím, že by se s takovými obrazy dalo v nějakém starém opuštěném domě zahrát docela fajn dobrodružství.

Příspěvek vykazuje i některé poměrně elementární vady (zranitelnost), nicméně s ohledem na to, jak dlouho ležel v čekárně, mi nepřipadalo vhodné jej kvůli tomu zamítat.