Bestiář

Skalní dráček Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Skupina: Drak

Životaschopnost: 4

Útočné číslo: pouze zvl.

Obranné číslo: (+5 +4) = 9

Odolnost: 22

Inteligence: 23

Velikost: B

Zranitelnost: drak, ale G 1/2, I 1/2, K 3/4, L 1/2, M 1/4

Pohyblivost: 13/drak (na zemi); 18/drak (ve vzduchu)

Přesvědčení: neutrální

Poklady: 500/5

Zkušenost: 330

Bojovnost: -

Síla mysli: 27

Popis:

  • Manévrovací schopnost: 26
  • Magenergie: 75

Popis

Skalní dráček je malý ještěr s dlouhým ocasem a velkými křídly. Zbarven je do tmavě šedé a plynule přechází do blankytně modré na břiše. Kůže je tenká, ale tvrdá a na omak drsná.

Hlava se podobá varanovi – široká tlama s nepatrnými zoubky, hladká, jemně šupinatá kůže. Nozdry a ušní otvory jsou minimální. Oči na hlavě dominují, dosahují velikosti hobití pěsti a vytváří ze skalního dráčka bizarního tvora. Mají kulatou zornici a panenka je povětšinou modrá až šedá, celé oko je pak zahaleno do stříbřitoduhového oparu na první pohled podobnému očnímu zákalu.

Tělo je hubené, celkově spíše drobné, v kohoutku má jeden sáh. Končetiny jsou útlé, zakončené krátkými drápky.

Linie malých trnů začíná na temeni a táhne se po hřbetě až k ocasu.

Křídla mají rozpětí 3,4 sáhu. Blána je napnutá mezi tělem a dvěma prsty, zbylé tři prsty jsou zakrnělé (obdobně jako ptakoještěr, ten má však blánu napnutou jen mezi tělem a jedním prstem). Malou blánu mezi prsty dokáže složit i za letu, čímž se dostane do užších prostorů, ale obyčejně využívá celou plochu křídla. Skalní dráček křídla využívá převážně k plachtění.

Ocas je dlouhý téměř jako samotný dráček. Pás trnů končí zhruba uprostřed. Konec je však roztřepen do jemné boule, která nejvíce připomíná primitivní peří, a slouží k manévrování.

Smysly

Čich a chuť

Skalnímu dráčkovi téměř zakrněly čich a chuť. Z pachů a chutí dokáže rozeznat pouze výrazné rozdíly a rozhodně těmto smyslům nedává důležitost. K hodům na chuť a čich (např. jedy) má postih 84%.

Sluch

Sluch je též na špatné úrovni, vnitřní ucho je také z velké části zakrnělé. Dokáže zachytit i poměrně slabé zvuky (šepot), avšak naprosto ztrácí smysl pro určení původu zvuku, co znamená, odkud přišel... pouze „něco“ slyší. Ve vypjaté situaci může reagovat na zvláštní zvuky poplašeně, avšak ostatní smysly většinou zjistí původce dřív a věrohodněji.

Zrak

Nejdůležitějším a nejvyvinutějším smyslem skalního dráčka je zrak. Evolučně vyspělé oči umožňují skalnímu dráčkovi vidět dokonale v šeru a obstojně, ale černobíle, ve tmě. Dokáže zaostřit až na 300 sáhů. Oči jsou posazené na straně podobně jako u býložravců, periferním viděním tedy obsáhne až úhel 220°. Vidění je dokonale prostorové, má velmi dobrý odhad vzdáleností.

Vidí i dokonale barevně – vnímá ultrafialové spektrum světla a někteří učenci tvrdí, že jeho okem lze zahlédnout i barvy nám neznámé.

Velice slabě vnímá infračervené částice a tudíž rozpozná teplotní rozdíly okolí, především stoupavé teplé proudy. (stejná pravidla jako infravidění trpaslíka s tím rozdílem, že skalní dráček ho je schopen použít až na vzdálenost 50 sáhů)

Skalní dráček je schopen zahlédnout jiného skalního dráčka i za tenkou překážkou. (1 coul kovu, 5 coulů kamene, 10 coulů dřeva)

Stejně tak je schopen vidět různé typy energií. Ty po světě poletují, ani o nich nemáme ponětí, ani nás nenapadne, že nějaké energie a v takové míře ve světě existují. Skalní dráček je však schopen drtivou většinu vnímat, vidět.

Magenergii je schopen objevit stejně jako theurg na 14. úrovni. Dále vidí energie, o kterých nemá běžný smrtelník ani tušení. Např. pocity z postavy září různými barvami a skalní dráček je částečně dokáže rozpoznat. Také dokáže odhadnout přesvědčení tvorů, pravděpodobnost je 70%.

Na všechny tyto vlastnosti má vliv slepota či jiné poškození očí.

Mimosmyslové schopnosti

Telepatie

Skalní dráček je nadprůměrný telepat. Stupeň znalosti dráčkovi telepatie je 14 a ta se také počítá jako úroveň skalního dráčka při rozdílu úrovní v případě hodu proti pasti (nepovolené vnuknutí, nepovolené čtení, odhalení, uzavření). (PPZ – str. 38)

Před pokusem o telepatické spojení se musí 1 kolo soustředit.

Může navázat telepatický kontakt i s magickými tvory avšak s nebezpečností pastí o 4 vyšší. Navázání telepatického kontaktu s jinými druhy tvorů není vyloučen (draci, nejstarší stromy ve hvozdu, inteligentní nestvůry magického pole...)

Dráčkova telepatie se řídí stejnými pravidly, jako hraničářova (krom výše zmíněných rozdílů).

Astrální sféry

Skalní dráček se dokáže spojit s astrálními sférami, avšak pouze s prvními čtyřmi. Pro navázání styku musí být v klidu, ničím nerušen, a musí se 5 směn soustředit. Další pravidla se řídí pravidly theurga. (PPP – str. 28)

Skalní dráček nemůže ze sfér povolávat démony. Může se zeptat sfér jednou denně.

Jméno sféryMožnostiMagůPravděpodobnost úspěchu
1. VehuiahVědění napsaného595%
2. JélielVědění mluveného1090%
3. SiraelVědění minulých slov1585%
4. ElémiahVědění myšleného2080%

Zvláštní útok

Skalní dráček ztratil schopnost útočit, nemá to zapotřebí. (Sféry říkají, že skalní dráčci uviděli světlo světa v době, kdy draci neměli nepřátel.) Místo toho si vytvořil obranný mechanismus – jekot.

Past na uslyšení výkřiku je Int + Roz ~ 16 ~ neuslyší / uslyší, kde úroveň dráčka bereme jako 14.

Proti pasti si hází každý živý tvor s inteligencí 1 a vyšší. (Může poupravit PJ)

Pokud obránce nepřehodí past, v mysli uslyší tak odporný zvuk, že všechny akce jsou okamžitě přerušeny a postava se chytí za hlavu a snaží se ten zvuk vypudit. Odl ~ 7 ~ vydrží / poklesne v kolenou, upustí zbraně, popřípadě může dojít až k mdlobám (postavy s malou odolností – záleží na Pj, popř. fatální neúspěch)

Jekot trvá 1-4 kola, podle kapacity „plic“* a chtíče dráčka, v průměru však 2 kola. Na každé další kolo lze házet znovu past, avšak vždy s o 1 menší nebezpečností.

Bez varování v myslích všech přítomných vybuchla palčivá bolest, jako kdyby jejich mozky proklálo do běla rozžhavené kopí. Duševní jekot však neutichal. Obrovské oči nepřítomně poulil na narušitele a bezhlasným nepříčetným řevem všechny přiváděl na hranici šílenství.

Skalní dráček může při jekotu vykonávat většinu činností, včetně pohybu a telepatie.

  • V RSS se bere 1 kolo jekotu jako 2 akce, přičemž pro další kolo má bonus k iniciativě +4
  • Vzhledem k tomu, že jsou dle parametrů všichni dráčci stejní, nemůže mít každý jiné mentální „plíce“ (sílu mysli (?)), ponechávám to tedy na PJ. Zpravidla se budou řídit chtíčem – když se leknou, tak budou ječet jen 1 kolo a po vzdálení situaci znovu zhodnotí... téměř mrtvý dráček zase nebude ječet 4 kola ať bude chtít jak bude chtít.

Skupinové kouzlení

Skalní dráčci jsou schopni seslat dračí kouzla Pás bezpečí a Zrušení magie, avšak samotný nemá dostatek magenergie. Naučili se tedy skupinově kouzlit.

Kouzlo započne vždy jeden dráček, který je sesilatelem. Ostatní dráčci pak mohou do započatého kouzla vložit tolik magů, kolik uznají za vhodné. Přenos jsou schopni provést až na vzdálenost 3 sáhů od sesilatele.

Skalní dráček vždy instinktivně pozná (vidí), kolik magů kouzlu schází k úspěšnému seslání. Započaté kouzlo může vyvolávat nanejvýše 4 kola, jinak se magenergie zachová nevyzpytatelně (neškodné rozptýlení / výbuch...)

Život

Skalní dráček žije ve skupinkách o počtu 2k6+4 dráčků. Obývají jeskyně a jeskynní komplexy vzniklé jak přírodní cestou, tak třeba opuštěné dračí sluje či po jiných tvorech.

Skalní dráčci nemají žádnou hierarchii, všichni si jsou rovni. (Avšak někdo může mít větší vliv na základě charakteru, např. je vtipný nebo přátelský.) V případě více místností záleží na PJ kde kdo bude bydlet, záleží zase na charakteru dráčka. („Já chci tenhle pokoj, sem nefouká.“)

Vidí energie, které se odrážejí od vzácných kovů. Pozná tak i malé příměsi, ale hlavně obdivuje odrazy od kovových žil ve skále, kvůli kterým má tak rád náruč své jeskyně.

Základní potřeby

Skalní dráček není příliš žravý, ale vzhledem k mizivé chuti sežere na co přijde. Trávicí trakt rozežere téměř cokoliv, dokonce i tak odolné bílkoviny jako celuózu či chitin je schopen pomalu rozložit. Je tudíž mrchožrout a sběrač všemožných bobulí a plodů. Na svých cestách za potravou může strávit i celý den.

Pít potřebuje jednou denně. Za týden spořádá až 3 čeny potravy, hladovět však vydrží téměř měsíc bez následků - o to víc se přežere, když něco najde.

Rozmnožování

Skalní dráček se páří se svým druhem, pokud nějakého zaujal a žijí spolu. Jejich charakter a inteligence je předurčuje k tomu, že mladé přivádějí na svět podle vlastních choutek (podle materiální situace (jídlo, počasí) nebo když mají chuť).

Páření jim přináší lehkou potěchu, sex provozují podobně jako humanoidi, avšak méně často. Samička navíc může ovlivnit, kdy uvolní vajíčko.

Rodí se zpravidla jedno slepé a nesamostatné mládě, o které se rodiče intenzivně starají 5 let. Krmí ho předtrávenou potravou. Poté je považován za samostatného, avšak v podstatě celý život se stále učí od rodičů i sousedů.

Mládě reflexivně naslouchá telepatii, samo však hovoří až kolem 6. měsíce. Kolem 2. roku je oko plně vyvinuto a v 5. už umí kontaktovat sféry. Letu se učí od rodičů.

Výskyt

Skalní dráček obývá pahorkatiny a hory s mírnou zimou. Podmíněně v jeskyni či podobnému skalnímu útvaru.

Reakce na družinu

Pokud skalní dráček spatří cizího tvora, nejdříve si ho pozorně prohlédne, pokud už podobného neviděl a ze zkušeností či vyprávění neví, jak se k takovému tvorovi zachovat. Na základě svého rozhodnutí a zvědavosti se družině ukáže nebo uteče. Dále se může zachovat různě, čekat, co družina udělá, nebo si začít povídat...

Skalní dráčci si zakládají na pevných společenských poutech. Pokud jeho kamarád je už delší dobu (dva dny) na pouti za potravou, pokusí se ho telepaticky dovolat. V případě dráčkovi nezvěstnosti se zeptá sfér a podle toho jedná. Může například vyhledat pomoc u humanoidů, pokud by byl dráček například chycen lovci.

Stejně se může zachovat v případě komplikovaného porodu či vícečetného porodu. (Vidí druhého dráčka i skrz vlastní tkáň.)

Dodatky

  • Nemá dračí dech. Nedokáže kouzlit kouzelnická kouzla, ani nemá schopnost zmámení dračím hlasem.
  • Z jednoho vejce skalního dráčka lze vylouhovat až 75 magů.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 17

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

:-)
Leč během evoluce se to drobet rozrůznilo - podívej se kam až dolétli ptáci...
:-)

Dál kdyžtak do pošty

Ahoj


 Uživatel úrovně 8

Gonzáles: mno, pokud vycházíš z názoru, že draci vznikly z plazů, tak je uplně jedno, ke komu je přiřadím, jelikož to vždy bude původně pocházet od plazů : ))) a ano, tohle vím, je to především proto, že plazi jsou studenokrevní a nepotřebují tolik energie


 Uživatel úrovně 0

Ahoj,
vydržet bez jídla umí mnoho zvířat, ale plazi zvládají i dlouhodobější hladovění (proto se mohou šířit narozdíl od savců i přes moře), takže pokud vycházíme z názoru, že draci vznikli z plazů.

Jen mě zajímalo k čemu to přiřadíš :-)

(to jen na vysvětlení proč jsem tu otázku psal)

Ahoj Gonzáles


 Uživatel úrovně 0

Nevím zda si přidat ke kritice tohoto díla, ale asi jej kritizovat nebudu, protože se mi toto dílko v celku líbí. Je to zajímavě podaná verze draka, který si zjevně poradí i bez obrovských statů, drápů a obrany... Pěkná práce


 Uživatel úrovně 8

smycma:

ad sluch - dá si dvě a dvě dohromady... má inteligenci 23

ad kov - proč ti vadí kov a ne dřevo ani kámen??? :D energie prostě prochází, přes něco líp, přes něco hůř, přes kov nejhůř...

ad hod kostkou - tak by zase někdo řval, že sem moh napsat rovnou hod kostkou.... chjo, příště dám to druhý do závorky...

kladení vajec a oplodnění vajíčka jsou dvě rozdílné věci........ a podobné mechanismy zadržování oplození či vývoje zárodku je plno v naší přírodě.. nevidím důvod, proč by to fantasy dráček nemoh mít "lepší" : )

viz diskuze (chjo) - až 100 let

z mojí strany tvýh chyb, ale co můžu dělat, mohl sem to napsat víc srozumitelnější... škoda : )

***

gonzáles:

nemusí ječet věichni najednou, stačí jeden...
mno, něco takovýho jsem mohl ještě zakomponovat, ale všem se to zdálo ok....

to je nemusí připodobňovat k nikomu, prostě to tak je, je to jejich schopnost přežít...

***

found:

ne, mluví jen telepaticky

můžou cestovat klidně týden za jídlem...

"Započaté kouzlo může vyvolávat nanejvýše 4 kola, jinak se magenergie zachová nevyzpytatelně (neškodné rozptýlení / výbuch...)" - tedy 4 kola může udržovat nepodpořené kouzlo...

***

děkuji všem za hodnocení ;) hlavně, že se vám líbí : )))


 Uživatel úrovně 0

Zdravím,

tak abych se přiznal, po dlouhé době dílo, které mě zaujalo už samotným názvem. Miluju cokoliv, co má v sobě název "dráček" a zřejmě to bude díky dráčkovi, který se objevuje v Baldur's Gate II - no ten je prostě nejroztomilejší ze všech zvířátek :o). No, ale tak zpět.

Líbí se mi ten popis smyslů, že něco je dobře vyvinuté a něco je zase zakrnělé. Akorát chudáček dráček, když tak špatně slyší. Akorát pak nechápu, jestli se domlouvají telepatií nebo mají svou vlastní řeč. Podle toho, že se můžou domluvit s dobrodruhy, bych usoudil, že mluví normálně řeší lidí. Potom bude v šeptání asi dost velkej problém. Takhle chudáka dráčka trápit...

Tak nějak nevím ( ale to je možná moje chyba ), kde by se v horách dalo najtí dost bobulí, aby to uživilo 2k6 + 4 dráčků. Inteligence 23 by mi nevadila, spíš ta odolnost. Dráček mi přijde popisován jako křehké stvoření, které přežívá ve skupince. Chápu, že žije v horách, tak potřebuje nějakou obranyschopnost, aby mu věčně neteklo z nozder, ale i tak se mi 22 zdá hodně. Jinak taky koukám, že sou to pěkný chlíváci, když se rozmnožujou, když prostě chtěj :-D

A mám otázku ohledně skupinového kouzlení. Co se děje, když dráček, který začne kouzlit není nakonec podpořen nebo ostatní dráčci nemají dostatek magenergie? Podepíše se to nějak víc na zdravotním stavu dráčka?

No a to je asi vše, s pozdravem
Found

jo a P.S. Šťastný Nový i nový rok :)


 Uživatel úrovně 0

Ahoj Hamstere!
Poťvůlka je to zajimavá, ale...

Inteligence 23. Mě se takhle vysoká nelíbí, ale to je jen můj úhel pohledu.

A co když bude víc dráčků (pokud jim vleze družina do doupěte) na ně ječet? Nezvýší se nějak past? Nebo si proti každej budou házet zvlášť? Zvýší se past proti jekotu/účinek jekotu, když neuspějí?

A jedna šťouravá na konec.
To, že skalní dráčci nemusí dlouhou dobu jíst je přibližuje k drakům a nebo ke zvířatům? /*řekl jsem a pobaveně se uculuji*/

Hodnocení si ještě rozmyslím, ale asi se přikloním ke 4*
Gonzáles


 Uživatel úrovně 0

Další drak no jéje to jsem rád já draky rád...
Mám pár věcí jen takové hlouposti povětšinou.

Třeba k tomu sluchu ta pasáž... avšak ostatní smysly většinou zjistí původce dřív a věrohodněji. Které smysly když má čich zakrnělý a zrakem bude původce zvuku určovat těžko protže z toho co píšeš tak to beru jakože sluchem zachytí zvuk ale neurčí pomalu ani směr z kterého jde aby se tam mohl svým zrakekm podívat....

Dále mi trochu chybí nějaké odúvodnění mebo tak něco jak je možné že skrz kov vidí jiného skalního dráčka ale pravděpodobně nic jiného....

Proč je při určování počtu draků ve skupině který určuje PJ řekl bych nebotvůrce světa HOD kostkou nebylo by jednodušší napsat rozmezí?? (to je jen drobnůstka)

Jak moc může samička ovlivnit kladení vajec to je v sobě mlže nosti třeba o měsíc déle než je normální ??

Kolikati let se dožívá?

Díky těmto pár nejaasnostem(ani ne chyb) dávám za 3* jinak se mi líbilo a nebýt jich dal bych více*.

s pozdravem smycma


 Uživatel úrovně 8

Sam: viz můj první diskuzní příspěvek
Mno, tak to dopadá, když všichni říkají, že to je hezké... nebo spíš nic neříkají : )
tímto bych se chtěl omluvit těm, kteří mi pomohli v MS, ale první verze byla smazána a k druhé už se nikdo nevyjádřil...


obrany? třeba... past? : )


 Uživatel úrovně 5

Tak teď už nemám problemy s tou 4 co sem dal:)

Takže k pištění - tedy tak se mi to líbí, dkyž mže cíleně vybrat někoho. Ovšem ,dkyž je to telepatické, neexistují proti tomu obrany?

tak pletu :) ale ja se k ni vjadřoval, kde je poděkování :D