Bestiář

Skalní dráček Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Skupina: Drak

Životaschopnost: 4

Útočné číslo: pouze zvl.

Obranné číslo: (+5 +4) = 9

Odolnost: 22

Inteligence: 23

Velikost: B

Zranitelnost: drak, ale G 1/2, I 1/2, K 3/4, L 1/2, M 1/4

Pohyblivost: 13/drak (na zemi); 18/drak (ve vzduchu)

Přesvědčení: neutrální

Poklady: 500/5

Zkušenost: 330

Bojovnost: -

Síla mysli: 27

Popis:

  • Manévrovací schopnost: 26
  • Magenergie: 75

Popis

Skalní dráček je malý ještěr s dlouhým ocasem a velkými křídly. Zbarven je do tmavě šedé a plynule přechází do blankytně modré na břiše. Kůže je tenká, ale tvrdá a na omak drsná.

Hlava se podobá varanovi – široká tlama s nepatrnými zoubky, hladká, jemně šupinatá kůže. Nozdry a ušní otvory jsou minimální. Oči na hlavě dominují, dosahují velikosti hobití pěsti a vytváří ze skalního dráčka bizarního tvora. Mají kulatou zornici a panenka je povětšinou modrá až šedá, celé oko je pak zahaleno do stříbřitoduhového oparu na první pohled podobnému očnímu zákalu.

Tělo je hubené, celkově spíše drobné, v kohoutku má jeden sáh. Končetiny jsou útlé, zakončené krátkými drápky.

Linie malých trnů začíná na temeni a táhne se po hřbetě až k ocasu.

Křídla mají rozpětí 3,4 sáhu. Blána je napnutá mezi tělem a dvěma prsty, zbylé tři prsty jsou zakrnělé (obdobně jako ptakoještěr, ten má však blánu napnutou jen mezi tělem a jedním prstem). Malou blánu mezi prsty dokáže složit i za letu, čímž se dostane do užších prostorů, ale obyčejně využívá celou plochu křídla. Skalní dráček křídla využívá převážně k plachtění.

Ocas je dlouhý téměř jako samotný dráček. Pás trnů končí zhruba uprostřed. Konec je však roztřepen do jemné boule, která nejvíce připomíná primitivní peří, a slouží k manévrování.

Smysly

Čich a chuť

Skalnímu dráčkovi téměř zakrněly čich a chuť. Z pachů a chutí dokáže rozeznat pouze výrazné rozdíly a rozhodně těmto smyslům nedává důležitost. K hodům na chuť a čich (např. jedy) má postih 84%.

Sluch

Sluch je též na špatné úrovni, vnitřní ucho je také z velké části zakrnělé. Dokáže zachytit i poměrně slabé zvuky (šepot), avšak naprosto ztrácí smysl pro určení původu zvuku, co znamená, odkud přišel... pouze „něco“ slyší. Ve vypjaté situaci může reagovat na zvláštní zvuky poplašeně, avšak ostatní smysly většinou zjistí původce dřív a věrohodněji.

Zrak

Nejdůležitějším a nejvyvinutějším smyslem skalního dráčka je zrak. Evolučně vyspělé oči umožňují skalnímu dráčkovi vidět dokonale v šeru a obstojně, ale černobíle, ve tmě. Dokáže zaostřit až na 300 sáhů. Oči jsou posazené na straně podobně jako u býložravců, periferním viděním tedy obsáhne až úhel 220°. Vidění je dokonale prostorové, má velmi dobrý odhad vzdáleností.

Vidí i dokonale barevně – vnímá ultrafialové spektrum světla a někteří učenci tvrdí, že jeho okem lze zahlédnout i barvy nám neznámé.

Velice slabě vnímá infračervené částice a tudíž rozpozná teplotní rozdíly okolí, především stoupavé teplé proudy. (stejná pravidla jako infravidění trpaslíka s tím rozdílem, že skalní dráček ho je schopen použít až na vzdálenost 50 sáhů)

Skalní dráček je schopen zahlédnout jiného skalního dráčka i za tenkou překážkou. (1 coul kovu, 5 coulů kamene, 10 coulů dřeva)

Stejně tak je schopen vidět různé typy energií. Ty po světě poletují, ani o nich nemáme ponětí, ani nás nenapadne, že nějaké energie a v takové míře ve světě existují. Skalní dráček je však schopen drtivou většinu vnímat, vidět.

Magenergii je schopen objevit stejně jako theurg na 14. úrovni. Dále vidí energie, o kterých nemá běžný smrtelník ani tušení. Např. pocity z postavy září různými barvami a skalní dráček je částečně dokáže rozpoznat. Také dokáže odhadnout přesvědčení tvorů, pravděpodobnost je 70%.

Na všechny tyto vlastnosti má vliv slepota či jiné poškození očí.

Mimosmyslové schopnosti

Telepatie

Skalní dráček je nadprůměrný telepat. Stupeň znalosti dráčkovi telepatie je 14 a ta se také počítá jako úroveň skalního dráčka při rozdílu úrovní v případě hodu proti pasti (nepovolené vnuknutí, nepovolené čtení, odhalení, uzavření). (PPZ – str. 38)

Před pokusem o telepatické spojení se musí 1 kolo soustředit.

Může navázat telepatický kontakt i s magickými tvory avšak s nebezpečností pastí o 4 vyšší. Navázání telepatického kontaktu s jinými druhy tvorů není vyloučen (draci, nejstarší stromy ve hvozdu, inteligentní nestvůry magického pole...)

Dráčkova telepatie se řídí stejnými pravidly, jako hraničářova (krom výše zmíněných rozdílů).

Astrální sféry

Skalní dráček se dokáže spojit s astrálními sférami, avšak pouze s prvními čtyřmi. Pro navázání styku musí být v klidu, ničím nerušen, a musí se 5 směn soustředit. Další pravidla se řídí pravidly theurga. (PPP – str. 28)

Skalní dráček nemůže ze sfér povolávat démony. Může se zeptat sfér jednou denně.

Jméno sféryMožnostiMagůPravděpodobnost úspěchu
1. VehuiahVědění napsaného595%
2. JélielVědění mluveného1090%
3. SiraelVědění minulých slov1585%
4. ElémiahVědění myšleného2080%

Zvláštní útok

Skalní dráček ztratil schopnost útočit, nemá to zapotřebí. (Sféry říkají, že skalní dráčci uviděli světlo světa v době, kdy draci neměli nepřátel.) Místo toho si vytvořil obranný mechanismus – jekot.

Past na uslyšení výkřiku je Int + Roz ~ 16 ~ neuslyší / uslyší, kde úroveň dráčka bereme jako 14.

Proti pasti si hází každý živý tvor s inteligencí 1 a vyšší. (Může poupravit PJ)

Pokud obránce nepřehodí past, v mysli uslyší tak odporný zvuk, že všechny akce jsou okamžitě přerušeny a postava se chytí za hlavu a snaží se ten zvuk vypudit. Odl ~ 7 ~ vydrží / poklesne v kolenou, upustí zbraně, popřípadě může dojít až k mdlobám (postavy s malou odolností – záleží na Pj, popř. fatální neúspěch)

Jekot trvá 1-4 kola, podle kapacity „plic“* a chtíče dráčka, v průměru však 2 kola. Na každé další kolo lze házet znovu past, avšak vždy s o 1 menší nebezpečností.

Bez varování v myslích všech přítomných vybuchla palčivá bolest, jako kdyby jejich mozky proklálo do běla rozžhavené kopí. Duševní jekot však neutichal. Obrovské oči nepřítomně poulil na narušitele a bezhlasným nepříčetným řevem všechny přiváděl na hranici šílenství.

Skalní dráček může při jekotu vykonávat většinu činností, včetně pohybu a telepatie.

  • V RSS se bere 1 kolo jekotu jako 2 akce, přičemž pro další kolo má bonus k iniciativě +4
  • Vzhledem k tomu, že jsou dle parametrů všichni dráčci stejní, nemůže mít každý jiné mentální „plíce“ (sílu mysli (?)), ponechávám to tedy na PJ. Zpravidla se budou řídit chtíčem – když se leknou, tak budou ječet jen 1 kolo a po vzdálení situaci znovu zhodnotí... téměř mrtvý dráček zase nebude ječet 4 kola ať bude chtít jak bude chtít.

Skupinové kouzlení

Skalní dráčci jsou schopni seslat dračí kouzla Pás bezpečí a Zrušení magie, avšak samotný nemá dostatek magenergie. Naučili se tedy skupinově kouzlit.

Kouzlo započne vždy jeden dráček, který je sesilatelem. Ostatní dráčci pak mohou do započatého kouzla vložit tolik magů, kolik uznají za vhodné. Přenos jsou schopni provést až na vzdálenost 3 sáhů od sesilatele.

Skalní dráček vždy instinktivně pozná (vidí), kolik magů kouzlu schází k úspěšnému seslání. Započaté kouzlo může vyvolávat nanejvýše 4 kola, jinak se magenergie zachová nevyzpytatelně (neškodné rozptýlení / výbuch...)

Život

Skalní dráček žije ve skupinkách o počtu 2k6+4 dráčků. Obývají jeskyně a jeskynní komplexy vzniklé jak přírodní cestou, tak třeba opuštěné dračí sluje či po jiných tvorech.

Skalní dráčci nemají žádnou hierarchii, všichni si jsou rovni. (Avšak někdo může mít větší vliv na základě charakteru, např. je vtipný nebo přátelský.) V případě více místností záleží na PJ kde kdo bude bydlet, záleží zase na charakteru dráčka. („Já chci tenhle pokoj, sem nefouká.“)

Vidí energie, které se odrážejí od vzácných kovů. Pozná tak i malé příměsi, ale hlavně obdivuje odrazy od kovových žil ve skále, kvůli kterým má tak rád náruč své jeskyně.

Základní potřeby

Skalní dráček není příliš žravý, ale vzhledem k mizivé chuti sežere na co přijde. Trávicí trakt rozežere téměř cokoliv, dokonce i tak odolné bílkoviny jako celuózu či chitin je schopen pomalu rozložit. Je tudíž mrchožrout a sběrač všemožných bobulí a plodů. Na svých cestách za potravou může strávit i celý den.

Pít potřebuje jednou denně. Za týden spořádá až 3 čeny potravy, hladovět však vydrží téměř měsíc bez následků - o to víc se přežere, když něco najde.

Rozmnožování

Skalní dráček se páří se svým druhem, pokud nějakého zaujal a žijí spolu. Jejich charakter a inteligence je předurčuje k tomu, že mladé přivádějí na svět podle vlastních choutek (podle materiální situace (jídlo, počasí) nebo když mají chuť).

Páření jim přináší lehkou potěchu, sex provozují podobně jako humanoidi, avšak méně často. Samička navíc může ovlivnit, kdy uvolní vajíčko.

Rodí se zpravidla jedno slepé a nesamostatné mládě, o které se rodiče intenzivně starají 5 let. Krmí ho předtrávenou potravou. Poté je považován za samostatného, avšak v podstatě celý život se stále učí od rodičů i sousedů.

Mládě reflexivně naslouchá telepatii, samo však hovoří až kolem 6. měsíce. Kolem 2. roku je oko plně vyvinuto a v 5. už umí kontaktovat sféry. Letu se učí od rodičů.

Výskyt

Skalní dráček obývá pahorkatiny a hory s mírnou zimou. Podmíněně v jeskyni či podobnému skalnímu útvaru.

Reakce na družinu

Pokud skalní dráček spatří cizího tvora, nejdříve si ho pozorně prohlédne, pokud už podobného neviděl a ze zkušeností či vyprávění neví, jak se k takovému tvorovi zachovat. Na základě svého rozhodnutí a zvědavosti se družině ukáže nebo uteče. Dále se může zachovat různě, čekat, co družina udělá, nebo si začít povídat...

Skalní dráčci si zakládají na pevných společenských poutech. Pokud jeho kamarád je už delší dobu (dva dny) na pouti za potravou, pokusí se ho telepaticky dovolat. V případě dráčkovi nezvěstnosti se zeptá sfér a podle toho jedná. Může například vyhledat pomoc u humanoidů, pokud by byl dráček například chycen lovci.

Stejně se může zachovat v případě komplikovaného porodu či vícečetného porodu. (Vidí druhého dráčka i skrz vlastní tkáň.)

Dodatky

  • Nemá dračí dech. Nedokáže kouzlit kouzelnická kouzla, ani nemá schopnost zmámení dračím hlasem.
  • Z jednoho vejce skalního dráčka lze vylouhovat až 75 magů.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 17

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Samurai: tak třeba zrovna pád kapky vody za krápníkem nemusí slyšet vůbec : ) ael spíš si myslím, že na to reagovat nebude vůbec... pořád něco slyší, proč by to měl pořád zjišťovat...

asi každý tvor něco vyzařuje... dráček jen dokáže lépe zachytit to, co vyzařuje i on sám

ne, rozhodně není k tomu, aby mohli potěšit dobrodruhy : )) může zjišťovat, kde je jiný dráček, kde je cokoliv jiného, může se zeptat na úmysly té družiny, kterou právě potkal, nebo toho dřevorubce, co kácí stromy pod horou. může se ptát na tu novou potvoru, co teď lítá v okolí (vědění mluveného i napsaného, knihovny celého světa, studnice vědomostí jak hrom) a nebo může jenom fylozofovat

prt... když je to telepatie, tak může vřískat jen jednomu z deseti... past je vysoká aby se mohl proti někomu bránit... automatický úspěch má až postava na lvl30

na tolik magů nemají inteligenci

mno, na to jsem zapomněl : ((( viz diskuze, kolem 100 let

pleteš, je to poslední bestie mimo cech, ke který se skoro nikdo nevyjádřil : )


 Uživatel úrovně 5

Hou hou hou ... *seskočivše z koně se pojal Samuel studovat lejstra, tomuto dráčku zasvěcená*

Tedy začněme číst;)

Sluch - je blbost, aby téměř enslyšel, ale zároven slyšel nepatrné zvuky, které ho děsí. To byp řineslo následující - v jeskyni kapka vod ydopadne do kaluže a dáček se psychycky sesype, jelikož furt neví, odkad to slyší, protože to sluchem neurčí. a zrakem? - cokdyž to kape za něšjakým krápníkem? tedy v zákrytu? .)

Zahlednutí dráčka - to je sice fajn, ale jak to funguje? Vyzařuje dráček nejaké tentononc?

Astrál - je jasné, k čemu je takto vlastnost - aby z aním dobrodruzi chodili ptát se. Ale k čemu to má dráček sám o sobě?

past na uslyšení - už jsem chtěl reptat, ale vzhledem k tomu ,že jde o pištění slyšitelné jen v hlavě, budiš :) Past bych dal možná nižší, aby jí zasáhla třeba jen půlka družiny, zbylá půlka pobíhala v nepochopení ssituace

Skupinové kouzlení
- evolučne to musí být dosti náročné, řekl bych ,že by bylo lepší, kdyby dráček nabral evolucí víc kapacity na magy. Samozřejmě, je to "originalita a zvlaštnost" - ale vcelku zbytečná a svazující. dráčkové, kteří dolévají magy, zatím mohli pištět.
- tož, ted sem si asi nevšiml, jestli to pištení slyší i dráčci, pokud ano, ej to sakra nevýhodná zbraň.

kolika let se dráček dožívá? - nezjišteno (tedy jako draci sááákra dlouho)

Výskyt mi příjde značně nedořešený. ono hory jsou prakticky kdekoliv. Chtělo by to dopsat další požadavky, třeba jako potravu, oblibu atd. Samozřejmě chápu, že potrava mu je volná. No, tedy - ono je to záměrné aby se dal nasadit bez problémů kamkoliv.

To bymělo být tak snad vše. spracování díla mi příjde dobré, ne však dech beroucí, či pobuřující - 3*
Popis vzhledu je dobrý a svyžný, přehledně rozhozen do odstavcu - 4*
Originalita tu prakticky žádná není, je to jen degradace draka, ale zase dobrým evolučním a logickým způsobem - 3*
Dílo obsahuje novoty, třeba jako to pištění, spojení se sférami je také zajímavé (ač s výhradami - 3,5*
Potvůrka je to okamžitě použitelná, dokonce i nak kratší tažení. Navíc sem ůže vyskytovat prakticky kdekoliv - 4*

Celkový dojem je každopádně kladný a potěšený. Výsledek matematické rovnice je roven 3,5*, což s přihlédnutím k tomu, že dílo jako celek je dobré, rovná se 4*

Tedy přeju příjemnou ábavu s touto potvůrkou.Nepletuli se, oto je první bestie po založení Cechu


 Uživatel úrovně 8

: )))
a v čem ti tedy příjde neoriginální : )

pokud se nepletu, tak i v pravidlech jsou pravidla pro sesílání kouzel bez mluvy a gestikulace

moji dráčci jsou něco na pomezí mezi drakem a zvířetem, něco ztratily, něco zapomněly... dračí dech například... ale, třeba lesní dráček, můžou dlouho spát, nepotřebují dlouho jíst... mno... asi mám na to moc... biologický (?) pohled... není pro mě důležité dračí dech nebo lidská mluva (btw oni mluví lidskou řečí, ale telepaticky),,, a když už jsem tak biologickej, třeba patří do stejného řádu : )))

není drak jako drak, není dráček jako dráček, i když jsou na pomezí, pro mě jsou více drakem nežli zvířetem (zvíře mimo jiné má inteligenci 1-2, říkat dráčkovi magický tvor po mě nechtěj : )))


 Uživatel úrovně 5

Ještě jednou Hamsterovi – nezmarovi :), vezmu to od konce

-Jak asi vidíš, tak krollí inteligenci mají, a z textu číst neumí, protože já vůbec nemluvil o využitelnosti, ale o originalitě nestvůry.

- S tím bych souhlasil věk 100let je adekvátní

- Dobře, pak je to v pořádku, ale příště to tam musíš napsat, vážně nejde rozpoznat z textu, že je jekot telepatický.

- Myslím, že tenhle argument neberu. Není nemožné, aby mohl ovládat obě magie, ale nemůže využívat jednu magii pro dva principy. Musel by například ještě sbírat alchymistickou a tu využívat takhle, ale to nedělá.

- Dobře, mámit nepotřebuje, ale jakým způsobem tedy kouzlí? Mluvit nemluví a gestikulovat křídly asi taky nebude.

- Přihrádka drak mě zmátla, pokud tedy není jeho „drakovitost“ něčím daná a není jen jedna forma nepravých draků s absencí moudrých, tak proč tedy skupina drak? Když tedy nemá to, co dělá draka drakem proč je drak?


 Uživatel úrovně 8

Alden: nemůžeš přece srovnávat opici a draka na základě výroby předmětů

předměty nepoužívá, platidla nepoužívá, neobchoduje, úlohy může mít rozdělené...

pokud napíšu „Já chci tenhle pokoj, sem nefouká." a vůbec odstaveček o životě, snad nemusím popisovat že odpadky vynáší dle domluvy, zametají dle domluvy, jídlo si chodí obstarat každý sám (nebo když hezky poprosí, tak mu ho třeba přinese bráška).......

btw
Sniper: („Já chci tenhle pokoj, sem nefouká.“) - už tohle může být podnět pro zápletku : ) družina musí vyjednat výměnu pokojů : )))

skalní dráček přece nemusí mít jasně danou úlohu ve světě... je tvárný


 Uživatel úrovně 8

Ithildur:
mno, tady jde o pohled na věc... já si myslím, že kouzelník-čaroděj-therug mega hustý cpčko s inteligencí 25 nemusí vést nějakej extra život nebo "pokročilejší" život... na druhou stranu je jasné, že jeho čáry máry schopnosti budou excelentní
tak si představuji inteligenci já, tedy, pokud jí tvor používá na "vyšší schopnosti", nezbývá mu jí tolik na to ostatní... (možná nadneseně řečeno)

skalní dráček má vysokou inteligenci, nadpřirozené schopnosti na vysoké úrovni (např. telepatie, pokud srovnáš s hraničářem), hodně magenergie na 4. úrovni...
život vede obyčejný, ale rozhodně není blbý... který dobrodruh s nadprůměrnou inteligencí si uvědomí, co vidí (embryo dráčka v břiše matky, zvyšování teploty tvora - zmatek, lež, příprava na útok...), paměť, zkušenosti.....

tohle všechno mi přijde krkolomné zapisovat do popisů... je pravda, že když mě to přijde jasné, ostatní to z pár vět (resp. z "Inteligence: 23") nepochopí...

jo a pravidlově se ti to projeví například při pastech... iluze, psychické útoky... pokud uvidí postavu, z které vyzařuje zlo, a hodí k dráčkovi hrušku, tak jí nepůjde sežrat, ale rychle uteče, i když nebezpečné ovoce v životě předtím neviděl

inteligence není o tom, vést život... inteligence je... o tom ho chápat... můžeš mít společensky zajímavé kočky, ale na sloupec knížek, který se s nimi vždy sesype, ti skočí téměř pokaždý, když přes něj budou chtít vyskočit na tu oblíbenou skříň...

***

Morter:
Dráček není drak, na první pohled můžou mít mnoho podobného, třebas postavu, nadpřirozené schopnosti... od skutečných draků se však liší zásadními věcmi, které většinou dělají draka drakem, tedy nemají dračí dech, nekouzlí kouzelnická kouzla, nemůžou zmámit svým hlasem, jsou oproti drakovi malí, nedělí se na moudré a divoké.

Nevím, jestli tě zmátla přihrádka "Drak", ale divoký draky sem, prosím, nepleť : )

*

Hlas nemá.

Asi bude chyba na mojí straně, myslel jsem však, že pokud skalní dráček nemluví a má telepatii a v popisu se zmiňuji o jekotu v mysli, bude z toho patrné, že skalní dráček ječí telepaticky...
proto tam je past na uslyšení

Skalní dráček nepotřebuje mámit, on nechce.

*

ano, viděl jsem oční zákal (šedý) u psa... (ne nepodobný tomuto obrázku http://www.pes-oko.cz/Pics/OkoKat1.JPG)
zelený zákal zvyšuje nitrooční tlak, drtí zrakové buňky... k zakalení nějakého orgánu oka dochází až v konečných stádiích...
pokud tě při "zahaleno do stříbřitoduhového oparu" napadl glaukom, tak k tomu nemám co číct : )

*

evoluci si do příště zapamatuji, děkuji : )

*

hm, to mne nenapadlo, je pravda, že z pravidlového hlediska by to mělo být nemožné...

když bych měl najít nějakou výmluvu, tak to bude asi taková, že má dračí magenergii :D pokud jí používá jen na kontakt se sférami a dračí kouzla...

navíc oproti theurgovi si lze všimnout toho, že nepotřebuje astron a magenergie potřebuje myslím přesně desetinu... asi jen samy sféry vědí, na co tu magenergii používá : )))

*

jak už jsem zmiňoval, jekot je telepatický, sluch tedy poškodit nemůže

*

ou, mno, na to, že mi v díle zůstalo "z jednoho vejce lesního dráčka.." tak zapomenout na věk.. to se teda stydím...
viděl bych to stejně jako lesní dráček, tedy až 100 let.

*

samotná použitelnost v podobě inteligentního tvora, mudrce atp... v prostředí skal, kde žijí jen orli a wywerny a kamzíci mi přijde samo o sobě dostačující

nehledě na zápletky... nezmínil jsem všechny, ale snad nemusím vytvářet samostaný odstavec "Zápletky"...
myslím, že lidé na servšeru nemají krollí inteligenci : ) a dokážou číst z textu.. například "obdivuje odrazy od kovových žil ve skále" je samo o sobě další nápad na zápletku...


 Uživatel úrovně 0

K prvotno pospolnej spoločnosti som prišiel cestou porovnania. Skalný dráčik nemá žiadnu obdobu platidla, nevyrába nástroje, ak existuje nejaký obchod, tak jedine výmenný, úlohy nie sú rozdelené (alebo sa o tom nepíše). A to má dráčik inteligenciu 23, teda takú, akú nemal žiadny človek v histórii (predpokladá sa, že najvyššie IQ mal Da Vinci, okolo 180, čo by zodpovedalo hodnote okolo tých 17 až 19).


 Uživatel úrovně 5

Draci podle pravidel ovládají lidskou řeč a sesílají kouzla také vyslovováním zaklínadel. Jestliže má bytost problémy se sluchem, ječí apod. vůbec zdá se, že podle autora skalní dráček vůbec nepotřebuje mluvit a dal mu schopnost telepatie.

Chybí jakákoliv zmínka o tom, že jde o nepravého – divokého draka, jak vyplývá z celého popisu, čemuž ale zase tolik neodpovídá inteligence, protože divocí draci nepřesahují svou inteligencí „člověka“, zde průměrného asi dvojnásobně.

Také bych doplnil u skalního dráčka schopnost dračího zmámení, podobně jako tuto schopnost ovládají jiní draci. (?) Má k tomu dokonalý hlas i dokonalý zrak, nevím proč si tu schopnost vyřadil. Navíc pokud ještě ovládá telepatii.
Otázka ke vzhledu – má po těle jen kůži? Respektive žádné dračí šupiny mimo hlavu? Daly by se totiž všelijakými způsoby využít.

Nevím, jestli si někdy viděl oční zákal, ale pravděpodobně si jej nevšimneš na první pohled vůbec. Taky nelze říct jen oční zákal, protože například šedý a zelený jsou úplně odlišné.

V psaní příspěvků bych se vyvaroval pojmů jako evoluční apod. Jistě chápeme, ale v mém světě slovo evoluce nikdo nezná.

Nerozumím tomu, že se dráček spojuje skrze kouzelnickou?!? magenergii (typově musí být) se sférou theurgů, s níž se komunikuje pomocí alchymistické magenergie. To je podle mne nemožné a špatně.

I když bych mu dal byť alespoň směšný útok ocasem, náletem či čímkoliv, tak beru, že prostě nechceš, aby útočil, ale mám poznámku k jekotu – může nějak poškodit sluch? Například krollovi s ultrasluchem apod.

K životu by se hodil důležitý údaj, kolika let se dráček dožívá. Nikde jsem to v textu nenašel .

Celkově mi Hamsterův pohled na bestiář přijde hodně biologický, což nevadí, ale chybí tomu nějaký šmrnc, který je odvislý hlavně od originálního a zajímavého nápadu a netradičních věcí. Zde je to takové skombinování všeho možného známého. Jinak zpracování je dobré a líbí se celkem stručnost a věcnost. Dávám za ***, nápad, originalita a novoty jsou u mě hodně, zde pak málo.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím,

toto dielo ma milo prekvapilo, "biologický" popis a schopnosti sú super. Dobre sa to čítalo a pôsobí to skoro až odborným dojmom. Čísla aj mechanizmy sú myslím celkom v poriadku, takže sa dráčkovia dajú použiť s minimom úprav.

Potom som sa ale dostal k správaniu a niečo mi tam chýbalo. Pozrel som teda pre istotu ešte raz do hlavičky na inteligenciu a zistil som, čo. Podľa popisu dráčkov a predstavy, ktorú som získal z diela ako takého by som ich inteligenciu videl tak na 8-10, také milé malé zvieratko. Neviem, podľa mňa by tvor s inteligenciou 23 (v skutočnom svete to je niečo nepredstaviteľne úžasné) viedol trochu "pokročilejší" život (neberiem do úvahy filozofovanie smerom "vyššia inteligencia -> oprostenie sa od prízemností").
Ani mi tam tak nechýba nejaké spoločenské zriadenie, ako písal Alden, zriadenie môžu mať aj pomerne jednoduché, skôr by to chcelo nejaký náčrt toho, čo vlastne dráčkovia robia - práve v tomto mi tá inteligencia 23 nesedí k skoro zvieraciemu životu - nadnesene povedané, aj naše mačky vedú zložitejší život ;)

Preto nehodnotím plným počtom, inak je to podarené zvieratko, ktoré sa určite viacerým ako spestrenie hodí.

S úctou
Ith


 Uživatel úrovně 1

Skalní dráček je sympatická potvora. Zpracování (zvlášť po stránce fyziologie) je opravdu brilantní. Dráček má několik zajímavých a originálních schopností. Dílo zároveň pomáhá řešit mnohé potencionální problémy při hře. Výčet negativ je jen velmi krátký, veskrze bych souhlasil se Sniperem.

Čili hodnotím jako po všech stránkách kvalitní dílo.