Bestiář

Golem Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

Skupina: Magický tvor

Životaschopnost: 18

Útočné číslo: (+9+7) = 16 (pěsti)

Obranné číslo: (-1+14) = 13

Odolnost: 30

Inteligence: 8 - 12

Velikost: D

Zranitelnost: B, C, D, G, H, N

Pohyblivost: 8/magický tvor

Přesvědčení: zákonné zlo

Poklady: nic

Zkušenost: 1860

Popis:

Vznik:

Traduje se, že ne všem zlobrům navždy utnou život sluneční paprsky, neboť s nástupem měsíce přichází prazvláštní magická síla, jež má moc oživení. Pronikne skrze kámen až do útrob obřího těla, kde stále přebývá srdce, byť již utichlé a strnulé. Zmocní se ho a tím sochu probudí, vdechne jí život a propůjčí možnost pohybu i nevídané síly. Tak vznikne ošklivý kamenný tvor s pumpujícím srdcem, kterého řídí neznámá magie, jemuž se mezi prostými lidmi říká Golem.

Druhou pravděpodobnou teorií, ve které našli zalíbení zejména hloubaví vědci a čarodějové, jest fenomenální legenda o alchymistovi Rahmenovi, jenž se cítil v hloubi duše osamělý, protože ostatní měšťané jím pro jeho podivné chování pohrdali a vyhýbali se mu. Rahmen byl natolik zarmoucen, že docela zešílel pod náporem těchto pocitů, a proto si usmyslel, že jeho životním posláním jest stvořit co největší počet neobvyklých společníků, kteří by každým dnem prokazovali neochvějnou věrnost a nikdy by jej neopustili. Jal se tedy do tvoření, a protože hodlal tuto myšlenku naplno zrealizovat v celé své kráse, vybral si kámen a spolu s ním několik měšťanů, jež v samé horlivosti unesl. Nebohé lidi zabalil do tlusté vrstvy šedavého kamene, avšak použil mocných zaklínadel a lektvarů, aby přežili jakožto položiví, zpola kamenní a dočista věrní. Ve zmatku ovšem k celému rituálu přidal kouzelnou kapalinu, pod jejímž dotykem vše rostlo do výšky i do šířky – živé i neživé objekty. Na tak velká stvoření však již nestačila Rahmenova moc a ta se tudíž zprostila od jeho vůle. Vznikly dva tucty kamenných bytostí, z čehož každá měřila dobré čtyři sáhy, a ty následně udupaly svého pána a uprchly, či spíše vrhly se do města pod nemalým vlivem Rahmenova přesvědčení; v jejich živých srdcích zavládl chaos a šílenství. Po zmatkování a vlastně nechtěném ničení vyrazily bránu, načež se rozutekly do všech možných krajů. Tamější si pro ně našli pojmenování Golem, tedy Kamenný obr.

Vzhled:

Golem působí zejména na pověrčivé a prostoduché vesničany hrozivým dojmem, protože i ty nejvyšší z nich převyšuje alespoň o šest stop, oplývá mohutnou postavou a širokými pažemi, obrovskými dlaněmi a trojicí oči; dvě malá bezduchá očka a jedno velké uprostřed čela, zářící plamenným světlem. Od hlavy až k patám jej pokrývá nejméně pět coulů tlustá kamenná pokožka, kterou neprorazí jen tak ledajaký meč. Je temně šedivý, skoro až šedavě černý, a proto nahání okolním tvorům strach.

Kamenný obr se v zásadě neodívá do nějakých šatů, nenosí zbraně ani zbytečné dekorace (na rozdíl od obyčejných obrů, kteří mají v oblibě různé kožešiny, kyje, korálky z tesáků aj.). Ve tváři má stále stejný, neměnný výraz: strnulý a zároveň nelítostný. Pouze jedno velké, zdánlivě ohnivé oko zpestřuje jeho vizáž a dodává jí nápaditost, jakou by těžko kdosi hledal na kamenném obrovi.

Celý zevnějšek, ačkoli je tvořen z kamene, jest vyformován do lidských tvarů, takže nelze přehlédnout do kamene vrýsované svaly a šlachy, především pak pozoruhodně svalnaté bicepsy. Hlava není úplně zakulacená, ne však hranatá, jak by to kdekdo očekával u takové bytosti. Spíše by si přihlížející pomyslel, že Golemovu hlavu uplácal nepříliš zručný řemeslník, anebo ji vypracoval zbytečně hrubý sochař, neboť na mnoha místech zanechává hrboly a menší prohlubně, z čehož vyplývá poněkud neforemná masa kamene. A přeci je možné zrakem pochytit široký krk, zakrnělé uši, nos i ústa.

Golemova chodidla připomínají zdvojnásobené pecny chleba a prsty lze jen s obtížemi rozlišit, ježto jsou na pohled takřka stejného tvaru i velikosti. Podobně je tomu také u dlaní, neboť ruce Golemovi slouží pouze k tomu, aby ničil, drtil a odhazoval, tím pádem nepotřebuje tenčí foremné prsty, jimiž by dokázal uchopovat předměty.

Chování:

Rahmen Golemovi přirozeně vštípil inteligencí tím, že si jako základ zvolil obyčejného člověka. Kámen pochopitelně člověku vzal mnohé výhody, avšak na myšlení kamenného obra má vliv docela jiná moc: Rahmenova zaklínadla, jimiž tvora obdařil myšlením dle svého vzoru. To znamená, že bytosti neodepřel inteligenci a možnost uvažování, nýbrž ji pouze ochudil o vlastní vůli a smýšlení. Golem tím pádem dovede taktizovat na úrovni člověka, umí také dumat nad některými věcmi, ale jeho skutečným mottem jest: rozsévat chaos a zmatek, ničit.

Pokud se tedy jakýsi jedinec dozví o družině dobrodruhů, jež se pokouší proniknout skrz jeho území, nejprve odhadne jejich celkovou moc a zjistí počet. V případě jistoty, že zvítězí, dozajista zaútočí a bude chtít dobrodruhy jednoduše rozdrtit na padrť. Pakliže si není jist triumfem, zvolí jednu z těchto dvou variant: buďto nechá cestovatele na pokoji, anebo si vyčká na noc, kdy je ve spánku rozdupá.

Už se zdálo, že Golemovým jediným nutkáním je destrukce všeho živého, jenže ve skutečnosti existuje jedna tajná zbraň, se kterou lze v podstatě z tvora toto začarování sejmout. Protože je Golem vždy neklidný a chtivý po chaosu, musí se proti němu vyrukovat s něčím, co znázorňuje klid, harmonii a také mír. Jedná se o harfu nebo lyru a hra na tyto nástroje bytost zastaví v jejím počínání a po deseti kolech ustavičného brnkání z ní dokonce odčaruje ono Rahmenovo prokletí. Posléze se z Golema stává jiné stvoření, neboť už netouží po ničení, nýbrž začne vyhledávat osamělá místa, kde by mohl dojít dosněné harmonie a pozbýt tam do konce věků… Není však jasně určené, že jde o pravidlo, neboť v takových chvílích je možno Golema například přijmout jako strážce, což mají v oblibě především bohatí mágové či mocní aristokraté. Není totiž obtížné jej naverbovat do svých služeb, protože jaksi přilíná k drahocenným a třpytivým předmětům – zejména pak čarovným. Hlavně když je zaměstnavatel dostatečně finančně zabezpečený, a tak je v jeho silách poskytnout Golemovi žádaný poklad.

Po odčarování – hře na lyru nebo harfu – se Golemovo přesvědčení mění na neutrální.

Výskyt:

Golem záměrně vyhledává kamenná místa, tudíž hlavně skály, popřípadě i kamenná obydlí – obyvatele jednoduše vyhubí. Tam následně přežívá v prostých podmínkách, nepotřebuje jíst ani pít, ovšem leckdy si rád pochutná na hrsti oblázků z okolí, nebo jednoduše vyrve kus kamene ze skály, který pomocí drsného chrupu rozemele a spolyká, což ovšem provádí jen zřídkakdy, neboť není obdařen schopností trávit a vylučovat. Jestliže občas potká náhodné kolemjdoucí, rozhodně se je pokusí rozmačkat svýma mohutnýma rukama, avšak když narazí třeba na draka, bez okolků se mu vyhne.

Golem je samotář, nepřijímající žádné jiné exempláře svého druhu. Někdy dokonce dojde k rozhodujícímu střetu, to když oba jedinci trpí dlouhodobým nedostatkem živých objektů, jež by mohli zničit.

Zvláštní schopnosti:

Golem dovede brilantně využít své hrubé síly také při dvou speciálních schopností: vrhání kamenů a zadupnutí.

Vrhání kamenů:

Ať už ze zálohy nebo před bojem dokáže Golem hodit proti družině jedním obrovským kamenem o velikosti dvou sáhů. Umí jím mrštit do vzdálenosti patnácti sáhů a postavám, proti kterým balvan směřuje, je nutno hodit na past na obratnost:
Obr ~ 8 ~ uskočí/neuskočí – ztráta 3xk10 životů.

Dopad je přirozeně plošný, a proto uškodí nejprve postavám v prostoru 2x2 sáhy, čímž však jeho trasa nekončí, neboť po dopadu se prudce odvalí o další tři sáhy vpřed. Postavám, kterých se dotkne v průběhu tří sahové trasy, ubere o polovinu méně životů než těm, co trefí v cíli dopadu.

Mimo zranění přichází s tvrdým úderem také možnost omráčení. Past na odolnost udává následky:
Odl ~ 7 ~ nic/omráčení na 1xk6 směn

Zadupnutí:

Riziko, týkající se pouze bytostí o velikosti A0 a A. Golem se vždy po pěti kolech boje pokusí jednoho protivníka dané výšky zadupnout, což nahrazuje obyčejný útok. Obrana je vůči takovému těžkému úderu kamenného chodidla k ničemu, a proto se napadený může spolehnout pouze na svou obratnost. Past vypadá takto:
Obr ~ 7 ~ uskočí/zadupnutí

V případě zadupnutí už není třeba žádných dalších hodů, protože pokud čtyřsáhové monstrum z kamene rozdrtí nohou postavu pod velikost člověka, jsou následky vice než očividné. Z postiženého zůstane krvavá placka, tudíž zadupnutí končí úmrtím.

Informace ve zkratce:

  • Golem dosahuje výšky asi třinácti stop, tedy něco kolem čtyř sáhů.
  • Váha se pohybuje kolem 30000 mincí (pro ty, co nevědí = zhruba 1500 kg)
  • Jedná se o tvora dlouhověkého, který se dožívá ve volné přírodě průměrně sto padesáti let, neboť v průběhu roků se začíná pomalu rozpadat pod náporem slunečních paprsků. Jestliže pobývá v temných prostorech (například podzemí), je, co se věku týče, nesmrtelný
  • Je posedlý touhou ničit a tvořit chaos, avšak blahodárné účinky na něj mají harfa s lyrou, jež z něj tuto posedlost odčarují
  • Golem jest imunní vůči klasické magii, avšak vzhledem k jeho magické podstatě je zranitelný bílou střelou
  • Golem má dvě zvláštní schopnosti: vrhání kamenů a zadupnutí

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 10

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

krása je do výborně propracovaný


 Uživatel úrovně 0

3*
Po přečtení diskuze volím nadprůměrné hodnocení.

PinHead


 Uživatel úrovně 0

Dílko se mi celkem líbilo. Nic světoborného to sice není, ale četl jsem již mnoho o hodně horších a jen pár viditelně lepších příspěvků v této rubrice. Ale místo tlachů raději přejdu rovnou k hodnocení.

1. Co se týče pravidel, místy to trochu pokulhává (například zranitelnost, ...atd.), ale jinak v pořádku. Hlavně se mi docela zamlouvá pojetí vrhu kamenem jako pasti, protože ke střeleckéhu souboji má tento styl útoku, aspoň podle mě, docela daleko. 3*

2. Potvora se dá využít jak pro oživení dobrodružství (hlavně pro postavy na vyšších úrovních), tak jako propracovanější a nadprůměrně myslící monstrum. Možná by mohlo posloužit jako významné NPC, ale to by se muselo jednat o nějakou umírněnější formu. Co mě ovšem trochu mrzí, je nedotaženost v onom neutrálním stádiu. Jelikož se jedná o docela inteligentní bytost, mohl by být, když zrovna nemá touhu zabíjet, využit i jinak než jako strážce. K tomu však chybí řádný popis - například jeho zvyků. Neříkejte mi, že jediné co se skrývá v jeho duši a rozumu je schopnost chránit a vraždit. Vzhledem k tomu 3*

3. Napsané je to pěkně a stejně dobře se to i četlo, tedy nemám žádné výhrady. Ale přece jen, je to "Bestiář", takže jen malé bezvýznamné plus :-). 4*- 5* (ale malá)

4. A nakonec nápad. Podle mě, právě v něm je skryt hlavní klad tohoto díla. Golema všichni známe z počítačových her a z různých legend. V pravdě se ale jedná pořád o tu stejnou příšeru bez mozku, která jen tupě poslouchá svého pána, popřípadě bloumá po kraji a na potkání dává pěstí. Kdyby autor lépe dotáhl onu "lidskost" svého golema, zvedl bych hodnocení v tomto bodě ještě minimálně o hvězdu nahoru, ale takto bohužel jen 3*- 4*.

Celkově pěkné dílo, ale něco mu přeci jen chybělo. I tak se však po celou dobu hodnocení pohybuji nad průměrem a pod něj rozhodně jít nemíním. Vzhledem k chybkám, které jsou sice malé, ale občas skřípou a hlavně ne úplně využitému potenciálu (i přes výborný nápad), dávám lepší 3*, ale moc nechybělo.

S úctou,
Tuor


 Uživatel úrovně 8

Dracula: prostě mi přišlo divný, že ho všichni drbete za to, že to neudělal podle nějaký pražský legendy z 16. století


 Uživatel úrovně 5

To zadupnutí je všelijaké - cokdyž je na nake měkém podkladu? třeba snih? tim projede a prakticky nic se mu nesane.


 Uživatel úrovně 0

Většina podstatného již zazněla z úst Hamstera a Samuraje...jenom mě zarazila jedna drobnost(teda dvě):

1. Vrh: nemyslím si, že by 1,5 tuny vážící golem dokázal vrhnou skálou o hmotnosti zhruba 20-40tun... ten balvan bude mnohem menší(necelý metr)...a tedy i zasáhne pouze 1hex a pak ty odvalené, ale naopak s mnohem větší silou než uvádíš...odhadl bych to na 1k10+ 1k6xživotaschopnost(max 9). Ale šance na zásah nebude zdaleka automatická(golem se nemusí trefit a až pak bych zařadil past).

2. Zadupnutí: nemusí způsobit smrt...tedy podobná past jako u vrhu. třeba 1k10xživotaschopnost a maximálně na velikost B.


 Uživatel úrovně 0

Hamstere, nejsem schopen přijít na to, proč se ptáš MĚ. Však přesto odpovím: tohle už k tomuto dílu nepatří. Nerozebíráme zde mýtus o Golemovi z našeho světě, nýbrž hodnotíme autorova Golema, tvora pro pravidla DrD. A beztak; lidé si mohou myslet, že pražšký Golem je první na světě. Však je také nejznámější.

Ostatní: proč musí být pražský golem ten určující pro fantasy golema? spíš bych se obrátil na židovské nauky...
- Nu, nám dobře známý rabín vystupoval v pražské legendě. Tento rabín byl samozřejmě Žid. Z toho může mimo jiné vycházet ona židovská nauka.


 Uživatel úrovně 8

1) zranitelnost je podivná, řešil bych ji spíš stejně jako u oživlých soch - tedy B,C,D,I,J,L,N,P
navíc má vyšší inteligenci nežli sochy, klidně bych zvážil třeba M1/3

2) golem má pouze jedno oko? ("Pouze jedno velké, zdánlivě ohnivé oko")

3) nelíbí se mi tvůj styl "něco udělej a přesně tohle to způsobí"
- hra na lyru bude bezesporu obtížná, aby golema uklidnila a neudělala mu v srdci ještě větší chaos... zároveň bych to situoval proti kouzlu Rahmena, tudíž bych tu hru na lyru viděl jako past Roz + stupeň dovednosti hry na lyru ~ 7 ~ osvobozen / rozzuřen

prostě hra na lyru nemusí být profesionální, to tvé dílo neřeší. dále může být profesionální, ale hráč nemusí hrát harmonickou melodii, prostě se golemovi nelíbí.... atd...

4) při vrhu balvanem automaticky počítáš s tím, že balvan se bude kutálet rovně... ale proč? schválně seber někde kámen a hoď ho před sebe, uvidíš, že se nebude kutálet dál, rovně, ale naprosto náhodně odskočí do strany, ztratí kinetickou energii nebo se odrazí ještě rychleji... tvůj případ je koule v ideálním prostředí, rozhodně ne vyrvaný balvan ze skály vržený na nerovný povrch (nejenom kamínky, ale i první oběť směr balvan určitě změní)

5) vrch kamene ubere dalším o polovinu méně... tzn 3k10 : 2 nebo tolik, kolik oběť hodila : 2 ? (hází druhá oběť na svoje zranění nebo se bere první hod jako určující?

6) možnost (ne)soužití dvou golemů je hrozně málo rozvedená, co si mám představit pod "nepřijímáním"? (můžou spolu žít, povídat si spolu, bydlet v sousedství, koukat na sebe z druhýho kopce, vídat se na obchodní stezce? jak moc jsou "teritoriální"?)

7) co zbyde po golemovi, když z něj pod vlivem slunce opadá kámen? když je v nitru očarovaný člověk
- dle první legendy by ho mohly měsíční paprsky opravovat : )

8) proč má inteligence takový rozsah? je to podle konkrétního člověka, který je v golema začarován, nebo to je různá inteligence pro různé případy golemova chování? jak PJ určí jakou inteligenci bude mít?

9) trošku se mi nelíbí u zadupnutí výsledek nic/smrt, ale lepší a logičtější řešení mě nenapadlo

10) pokud není schopen vylučování, neměl by být schopen ani přijímání... (proč nemůže vylučovat, když trávicí soustava pro přijímání mu zůstala zachována?) ; co se děje s polknutými kameny a oblázky? polyká poklady?

11) za hodně velkou chybu pokládám nepřítomnost popisů neutrálního golema, rovzedení zápletek při setkání s golemem "strážcem" či golemem "harmonikem" atp.
- pravděpodobnost na potkání takového golema nemůže být větší než na potkání normálního, jelikož způsob odčarování není taková těžká věc; navíc autor na spoustě místech na takového golema poukazuje
- prostě tento příspěvek je "Golem - zákonně zlý"; v žádném případě "Golem"
Hrabě Dracula: myslíš, že pražský golem je první na světě? že ho rabín Löw vytvořil jako první?

Ostatní: proč musí být pražský golem ten určující pro fantasy golema? spíš bych se obrátil na židovské nauky a seřval Falhira za nezkorigování těchto faktů s popisem výroby v díle (tedy aspoň si myslím, že to z nich nevychází : )

PinHead: právě že originální mi přijde, protože s "původním" golemem moc společného nemá

o to víc u mě jde dílo dolů, když čtu, jak vidí v nebojovém využití a nenutnosti zabít takovou výhodu... přitom ale takový případ je pouze stín, myšlenka, drobek ve slohu textu

Syrus: co na tom není jasné? první je bonus za sílu a druhý je SZ, tak jako to je vždycky... jestli tě zmátly chybějící mezery... (+9+7) X (+9 + 7/0)
- každopádně souhlasím s útočností (!)

zajímavé by bylo, pokud by byl zranitelný hraničářskými kouzly, jak by se korigovala hra na lyru současně např s uhrančivými oči : )

Samurai: stopa je i drd jednotka pokud se nepletu (ale je to možný, kdyžtak mě seřvěte : )

zadupnutí nehybné postavy větší velikosti nežli A0/A je taky zajímavý poznatek
dílo je průměrně zpracované, avšak absence golemovy neutrální stránky, za kterou hledám nesmírný důl herních rp možností, bije do očí a opravdu mi chybí, jelikož v takovéto podobě je to pouze hack n slash monstrum.

v tomto stavu je pro mě lepší vzít z pravidel oživlou sochu a hráčům říct jiný vzhled, chování poupravit podle sebe... parametry bych však měnit nemusel...


 Uživatel úrovně 5

Zdravím autora a jeho Golema :)
1) Vznik
Proč ne? Pokračování vezlobrovi je zjímavé. Postavy vyženou zlobra, hlídajícího vstup do jeskyně, na denní světlo a on zkamení a až se s klidným svědomím (z toho že cesta ven je volná po těch jatkách) budou vracez zpět a překvapí je golem, budou se divit a do mnohdy nudného konce dobrodružství to vnese akci.
golemové vzniklí na základe šílence. To také není špatné, hlavně se mi líbí mišlenka "rozutekli se do kraje" a tím autor vlastně vymazal povinost psat o rozšíření atd.
2)Vzhled
Né, já nechci hledat, kolik je 6 stop. ja mam totiž rád SI, nebo teda drdmíry, ale ostrovní? (ale ted važně - kolik je 6 stop?)
Když je golem formován do lidských tvarů, jak je řešen tam dole? jako chudák Ken?
Pěsti - takže chudák nenese zbraň - to by bylo dobré zdůraznit, ovšem v tom stylu jakým píšeš by to nebylo zrovna pěkné rušit :)
3)Chování
rozdupat v noci, neprobudi je kračejici kolos?
Najímání do osobní stráže - to my příjde dost rozpoluplné s jeho citem pro osamocení, ale na druhou věc by bylo fajn potkat maga s ochrankou - takto netradiční, takže tento "prohřešek" vicemeně i toleruju. Ostatně, pokud PJ potřebuje použit něco, stejen si to většinou upraví ne?
4)Výskyt
no, co vytknout, nic - a to je dobře:)
5)Vrhz kamenů
toto bych spíš udělal jako střelecký souboj. Tam se myslím také háže kamenem, akorat bych zvyšil čísla a silně zvýšil útočnost. Co se valení kamene dál a omráčení týče, souhlasím
6)Zadupnutí
No, co se stane, když tam je člověk? - třeba praávě ten spící?
7) Informace
a, už vím, kolik je těch stop...

Tak, celkově se mi golem skutečně líbí a nevím proč se ostatním nelíbí to, že tys nam přinesl novou verzi vzniku. Kdybys kopíroval pražského golema, byl by to u mě mínus, takhle máš velké plus za originalitu.
Co se stylu psaní týče, ten se mi velice líbí. Sám nevím proč se miu Fenrira nelíbil a tady líbí. Snad proto, že věty jsou kratší a více věcnější.

Golem je dobrou a použitelnou příšerkou a zkratka povedenou


 Uživatel úrovně 0

Mně se to zamlouvá, o tom není pochyb, ale pro příště by se mi líbil obsáhlejší popis takové bytosti. Přeci jen by si to Golem zasloužil. Takto to má jistě své kouzlo, avšak uvítal bych i třetí variantu vzniku - tu původní.