Bestiář

Lesní dráček Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 21

Skupina: Drak

Životaschopnost: 6

Útočné číslo: (+4 + 8/+1) = 12/+1 (pařáty) + (4 + 7/+3) = 11/+3 (tlama); 8/-2 (ocas)

Obranné číslo: (+5 + 5) = 10

Odolnost: 21

Inteligence: 14

Velikost: C

Zranitelnost: drak, ale G 1/2

Pohyblivost: 20/drak

Přesvědčení: neutrální

Poklady: 200/0

Zkušenost: 1420

Síla mysli: 30

Popis:

Vzhled

Tělo lesního dráčka je pokryto zelenohnědými šupinami, na břiše jemnějšími a světlejšími. Samci mají šupiny na hřbetě zbarveny více do smaragdově-zelena. Celkově má tělo štíhlé, ale svalnaté.
Tlamu má plnou tenkých ostrých zubů, které působí hluboké rány. Vystouplé a zvětšené nozdry pomáhají dráčkovi zachytit více pachů. Hlava je zdobena dvěma rohy, a to pouze u samců. Tyto rohy jsou (spolu se zuby a drápy) jedinými ostrými výstupky na dráčkově těle. Z prstů vyrůstají silné a tupé, medvědím podobné drápy, které nemůže zatahovat. Tlapa je velká zhruba jako roztažená lidská dlaň. Na spodní straně tlap šupiny chybí, místo nich je zde silně ztvrdlá kůže. Ocas je krátký, ale silný.
Křídla u lesních dráčků zakrněla, jediný pozůstatek jsou kůstky na kostře, které ale nejsou navenek patrné.
Samice a samec se velikostně neliší.

Výskyt

Lesní dráček obývá, jak už název napovídá, hlubší lesy a hvozdy především mírného pásu. Toto prostředí opouští jen velmi nerad.

Způsob života

Jelikož nemá lesní dráček křídla, je odkázán na běh. V lese by se beztak špatně létalo. Loví zvěř od lišky po jelena, ale v nouzi nepohrdne ani myší ani ptačími vejci. Zvířata podobná medvědům (velká, silná…) většinou neloví, stejně jako magické bytosti (jednorožec…). Nepohrdne ani mršinou, ale většinou ji najdou dříve jiní mrchožrouti, třeba liška nebo medvěd.

Lesní dráček je takový přechod mezi zvířetem a drakem. Způsobem života se blíží k zvířeti (pravidelný spánek, potrava..), přesto je možné potkat dráčka spícího téměř staletí.

Samice

Hvozd je teritorium pouze pro jednu samici. Je jedno jak je velký, lesní dráčci se respektují. Hrabe si noru o jedné místnosti, kterou pokládá za svůj domov. Poklad nevyhledává, ale pokud nějakou cennost najde, můžeme ji v jejím doupěti nalézt.
Samiččina moč obsahuje feromony, které dávají najevo samiččinu přítomnost. Systematicky neznačkuje, beztak nemusí na další samici za celý život narazit. Feromony cítí i samci, kteří podle něj poznají, zda je samice ochotna se pářit, a v některých případech z nich něco vyčtou i jiné druhy draků.

Samec

Potulný život: Samec lesního dráčka brouzdá mezi hvozdy, nemá své stálé sídlo. Vyhýbá se velkým nezalesněným plochám a osídleným území. Nemá žádné pouto s hvozdem (viz níže – Přesvědčení). Při setkání dvou (a více) samců nedojde k žádné kolizi, prostě se nechávají být. V tomto období je samotář.

Usedlý život: Pokud samec potká samici ochotnou se spářit, zůstává s ní. Se samicí zůstává ještě 1 rok po vylíhnutí potomka, potom hvozd opouští a vrací se k potulnému životu, aby vyhledal další partnerku.

Rozmnožování

Po otěhotnění je samice březí 6 měsíců. Snese jedno pevné kožovité vejce o váze zhruba 50 mn do připravené kupky tlejícího listí, které funguje jako inkubátor. Samice hnízdo ve své noře celou dobu hlídá a drží půst. Potomek se vyklube za 10 měsíců, je schopné pohybu a fungují mu všechny smysly.
S mládětem žije zhruba 3 roky, kdy mu pomáhá dospět a stará se o něj. Po této době odejde mládě hledat svůj vlastní hvozd (samice), nebo odchází na toulky (samec). Do dospělé velikosti však vyroste až za dalších 5 let.
Lesní dráček je pohlavně dospělý v 8 letech.

Dráček a hvozd

Dráčkovo přirozené prostředí – hvozd – ho nutí se neustále stýkat s druidy. Protože hvozdu nijak neškodí, nemá s druidy (a oni s ním) žádné potyčky. Jsou si navzájem užiteční a někteří druidi nazývají lesní dráčky „zvířecími druidy“.

Od hvozdu také pochytil některá kouzla, která jsou vždy podobná nebo stejná obdobným kouzlům druida. Lesní dráček se je naučí kolem třetího roku života, ale než plně vyspěje, disponuje pouze deseti magy. Kouzla lze sesílat pouze ve volné přírodě, v hvozdu nebo na cestě (viz podmínka; není-li uvedena, není zapotřebí) – neúčinkují uvnitř jakéhokoliv stavení, ve vesnici ani ve městě.


Mluv s humanoidem (PPZ – str.40) Magenergie: 3 magy za první kolo, 2 magy za každé další
Dosah: 20 sáhů
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Dráčkovo mluv s humanoidy je obdoba hraničářova mluv se zvířaty. Toto kouzlo účinkuje pouze na typické humanoidy (člověk, elf, skřet), pokud ovšem mají alespoň nějakou inteligenci (tj. žádní krollové, trollové, zlobři).
Během trvání kouzla může lesní dráček klást humanoidovi jednoduché otázky a obdrží stejně jednoduché odpovědi. Pochopitelně, čím rozumnější humanoid, tím smysluplnější jsou odpovědi a i otázky mohou být složitější. V jednom kole lze položit jednu otázku a dostat na ni odpověď. Pokládat otázky může i humanoid se stejnými pravidly.
Samozřejmě krollové vyučení v Krollí universitě budou mít povětšinou vyšší inteligenci než žížala. S nimi lze samozřejmě komunikovat, ale platí pravidlo jednoduchosti otázky a odpovědi podle inteligence.*


Čarovná mlha (PPE – str.25) Magenergie: 5 magů
Rozsah: okruh o poloměru 30 sáhů
Vyvolání: 1 kolo
Podmínka: skupinka (10) stromů do 100 sáhů

Dráčkova čarovná mlha má stejný účinek jako druidova čarovná mlha s tím rozdílem, že stvoření hvozdu vždy uspějí v hodu na orientaci (nemůžou zabloudit).


Svolej druidy (PPE – str.26) Magenergie: 4 nebo 8 magů
Dosah: hvozd
Vyvolání: 1 kolo
Podmínka: hvozd

Dráčkovo kouzlo svolej druidy má stejný účinek jako kouzlo původní s tím rozdílem, že nemůže s druidy mluvit, pouze předat myšlenku/vidinu/sen… Druidi zasažení tímto kouzlem vždy poznají, že náhlá halucinace není šálení smyslů, ale spojení s lesním dráčkem.


Odraz mentální souboj (PPE – str.28) Magenergie: 10 magů
Rozsah: jen lesní dráček
Vyvolání: 1 kolo
Četnost: kdykoli

Toto kouzlo se nijak neliší od stejnojmeného druidova kouzla.

Druid může na lesního dráčka seslat kouzla „Láska lesa“, „Nenávist lesa“, „Pouto krve“ a „Pouto lásky“. Pro uzdravovací kouzla je zahrnut do skupiny „obratlovci“ (PPP – str.10 – odstavec „Rozsah kouzel“). Na lesního dráčka nemá účinek Drakomluva.

Je pravděpodobnost 5 (2)% * stupeň probuzenosti hvozdu, že hvozd sešle skrze lesního dráčka malé (velké) lesní kouzlo (dle potřeby hvozdu) proti dráčkově vůli. Tato pravděpodobnost se zvyšuje na 10 (5)% * stupeň probuzenosti hvozdu pokud lesní dráček spí a sní (hluboký a dlouhověký spánek bývá bezesný). Tato pravděpodobnost se zdvojnásobuje, chce-li lesní dráček ve snu kouzlo seslat.

Přesvědčení

Ve statistikách je uvedeno neutrální přesvědčení. Přestože vystihuje dráčkovo jednání, musím se u něj pozastavit.

Jeho jednání se hodí spíše pro zmateně dobrého tvora. Na družinu bude hodný, přátelský, milý.. ale i podezřívavý dokud se nějak nepřesvědčí, že nechtějí hvozdu ublížit (podobně jako hodný druid). Pro lesního dráčka má větší prioritu, než je on sám, hvozd.
V širším důsledku je zachování hvozdu dráčkova „vidina nekonečného bohatství“ jako u normálních neutrálních postav a je pro hvozd ochoten i zemřít. (Samec je více sobecký než samice a pokud je ve hvozdě usazený, pořád jsou možné různé výjimky.)

Př.1.: Neutrální postava se prochází ve hvozdu, když náhle spatří, jak lesem pochoduje horda skřetů. Postava nemá s hvozdem žádné pouto, proto se o skřety nebude zajímat. Akorát by jí ublížili a ona by z toho nic nezískala. Když se ale otočí, stojí tváří v tvář druidovi, který jí slíbí poklad místního draka, pokud druidům pomůže. Postava neváhá…

Př.2.: Lesní dráček loví v lese, když náhle spatří, jak lesem pochoduje horda skřetů. Lesní dráček neváhá, přestože jejím zabitím žádné zlato nezíská. Jeho odměnou mu je hvozd samotný a jeho zachování…

Dodatky

- Lesní dráček se dožívá kolem 100 let
. - V každém hvozdě nemusí žít lesní dráček. Tvor je to poměrně vzácný.
- Stáří hvozdu působí na životnost dráčků. Čím starší hvozd, tím déle se lesní dráček dožívá. (Samci nejsou s hvozdy spjati, tudíž to pro ně neplatí)
- U dráčků se nevyskytuje forma moudrých dráčků.
- Nemůže vyvolat mentální souboj. Nemá dračí dech. Nedokáže kouzlit kouzelnická kouzla, ani nemá schopnost zmámení dračím hlasem.
- Umí plavat, ale rozhodně plavání nevyhledává; Umí lézt po stromech podobně jako medvěd.
- Z jednoho vejce lesního dráčka lze vylouhovat až 35 magů.

Poznámky pod čarou:

* Mluv s humanoidy má, vedle humorné vložky, poukázat na opravdovou dráčkovu dračí podstatu.

- U jednotlivých kouzel jsou uváděny knihy a strany z verze 1.6, kde je původní kouzlo zapsáno.

Poděkování patří hráči Tuvy


--------------------------
Denní magenergie dospelého dráčka je 20 magů. Doplněno 26. 10. 2007 na přání autora.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 21

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Já souhlasím s Nathakou zvířecí inteligence je dost ošemetná a to i v reálu. existují zvířata o kterých i ti největší milovníci zvířat řeknou, že jsou neuvěřitelně tupá, ale takový delfíni nebo šimpanzi mi chytří přijdou. Hadí a liščí inteligencí se ohání bajky. A to ve fantasy platí dvojnásob.


 Uživatel úrovně 0

podla mna velmi pekna a vyvazena potvorka, pouzitelne prijemne zpestrenie hry, nemam vyhrady 5*


 Uživatel úrovně 1

To je dost ošemetné - v našem světě zvířátka velice zhruba stejně inteligentní jsou, ale fantasy omezení nezná. Já bych si pod pojmem zvíře představil prostě zvíře a na inteligenci mě přitom myslet nenapadne, automaticky beru to, že zvíře ve fantasy může být o dosti inteligentnější než zvířata obecně.
Tady u dráčka mi to nevadí ani v nejmenším a pokud to autor uvadí jako výjimku, musíme to brát a můžeme se ohradit maximálně proti zásahu do pravidel, pokud nás to trápí.


 Uživatel úrovně 8

Hamster:
jistě, ale zvířetem se myslí zvíře, co má zvířecí inteligenci.


 Uživatel úrovně 0

mě se to moc líbilo, výtky už tu byly uvedeny a jinak hodně štěstí a zdaru do další práce


 Uživatel úrovně 8

Magenergie unikla, moc se omlouvám... ve wordu to mám napsané spolu se všema ostatníma statistikama a díky nemožnosti dračího dechu ani není napsaná spolu s dechem a dosahem ve trojici, jako tomu je u pravidlových draků, ale schoval se v haldě ostatních statistik : (

Magenergie: 20 magů

pokud by bylo možno to tam ještě připsat, byl bych velice rád : )

Syrus:
- velikost hvozdu mi trochu unikla, přesto to neni na obtíž... dobrý lovec, predátor určitě z vrcholu potravního řetězce.. drak, který by měl vydržet celý svůj život, aniž by ho kdokoliv otravoval. Myslím, že to jsou předpoklady k tomu, aby se dráčků rodilo více než umíralo... každopádně draci tu jsou celé věky, lidi krátce... kdyby byli vysoce produktivní, byli by na každém rohu : )
- Pouto krve - v pravidlech je napsané "libovolné lesní zvíře", o inteligenci jsem nenalezl ani řádku. Dráček je něco mezi zvířetem a drakem, tím, že na něj lze zakouzlit pouto krve jsem ho přiblížil části k zvířeti a udělal v kouzle výjimku : )
- nesebezáchovně... podle toho, jak to pomůže hvozdu. Má inteligenci 14, tudíž dokáže zvážit i jiné možnosti. Prospěl by však hvozdu svou smrtí nejvíce, nedělalo by mu to problémy.

Tobsa:
- mluv s humanoidy... popis je spíše fraška : ) pasáž s krollí univerzitou měla říct, že s krolly mluvit může... Pokud to někdo nepochopil (jakože asi ne, ani se nedivim : ) tak si to samozřejmě může upravit sám.

Nathaka warrior:
- čtivost... já to samozřejmě čtu normálně, jak to čtou ostatní se dozvím, až když to ostatní přečtou. a finální verzi už v MS nikdo snad ani nečet : )

***

Chtěl bych všem moc poděkovat za kladné hodnocení : )


 Uživatel úrovně 1

Nevhodně použitá slova "beztak" a jistá krkolomnost textu mne lehce odradily, čtivost je důležitým prvkem díla. Neodradily mne ale tolik, abych toho zajímavého tvora nedočetl.

Syrus se údaj o magenergii dospělého draka nedočetl, protože chybí. To je malá ale důležitá chyba, pokud chceme dílo ihned použít.
Je fakt, že v podstatě roztomilý dráček (aspoň na mě tak působí) je originálním počinem a jako takový je dobře použitelný. Zároveň autor neodbyl zpracování a dal si záležet, je to poznat a je to příjemné.
Jinak už pánové vystihli v podstatě všechno a já s nimi ve všem souhlasím. Největším kladem dráčka vidím jeho perfektní využití a nádherné možnosti, není totiž až příliš silný, ani příliš slabý, je dobře popsaný a do hvozdu vhodný. Je zajímavý a autorem popsaný charakter mu dává šmrnc, tak nějak si dráčka opravdu představuji.

Je možné ho zasadit do spousty menších i větších dobrodružství, či přímo na něm dobrodružství vystavět - hvozdem přece jen postavy cestují velice často.
- Dráček jako ochránce lesa potřebuje pomoci s požárem, s bandou bezohledných dřevorubců, ...
- Dráčkovi se ztratí vejce, musí se prohledat les.
- Dráček načape družinu při sekání dřeva na oheň a vznikne konflikt.

Správně tu bylo podotknuto, že tenhle dráček je ve své podstatě dokonalá šelma. Nebýt toho omezení pro jednu samici na jeden hvozd, které mi přijde velice násilné, byl by to nesmírně úspěšný druh, neomezený vládce lesa.

Kvalitní příšerka, které dám kvalitní hodnocení.


 Uživatel úrovně 0

Superbarbar:

V dodatcích je napsáno, že nemá dračí dech. Což může být způsobeno onou (de)evolucí; tj. přechodem mezi drakem a zvířetem. Prostě je možné, že postupným vývojem o svou schopnost přišel.

Nemyslím si, že u každého draka by měl očekáván nějaký zvláštní efekt dračího dechu. Draka přeci nedělá jeho dračí dech. Vždyť je to o té chuti dobře zahrát draka a co na tom, že tentokráte nelétá a neplive slavy ohnivých koulí. Dle mého jde o originalitu a použitelnost,

s úctou

Tobša


 Uživatel úrovně 0

Zdravím autora,

Tvé dílo je velice povedené a zhlediska PJování dobře použitelné (což je pro mne hlavní kritérium). Nevidím zde žádnou výraznou chybu a proto hodnotím 5*. Jsou zde sice věci, které se mi nelíbí (viz níže), ale žádné dílo není bez chyb a tyto chyby neubírají na kvalitě díla.

Jedna věc, co se mi nelíbí, je brzká pohlavní dospělost. Né, že bych to chtěl hrotit do důsledků, ale na takovou rasu mi v osmi letech přijde možnost počít potomka příjde velice brzy. Co třeba až ve 20? Nebo i déle...

Druhá věc je spíše takové rýpnutí :o) Ehm, proč nemůže navázat pomocí kouzla rozhovor s krolly? Vždyť někteří mohou být docela "inteligentní". Já mám tedy krolly rád a nevynechal bych je,

s úctou

Tobša


 Uživatel úrovně 0

Stručné a dobře vypracované dílo. Chtěl bych vytknout je jedno: Chybí dračí dech.
V příspěvku je sice řečeno, že se jedná spíš o jakýsi přechod mezi drakem a zvířetem, ale i nemoudří draci mají svůj dech, tak proč lesní dráček ne...