Bestiář

Lesní dráček Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 21

Skupina: Drak

Životaschopnost: 6

Útočné číslo: (+4 + 8/+1) = 12/+1 (pařáty) + (4 + 7/+3) = 11/+3 (tlama); 8/-2 (ocas)

Obranné číslo: (+5 + 5) = 10

Odolnost: 21

Inteligence: 14

Velikost: C

Zranitelnost: drak, ale G 1/2

Pohyblivost: 20/drak

Přesvědčení: neutrální

Poklady: 200/0

Zkušenost: 1420

Síla mysli: 30

Popis:

Vzhled

Tělo lesního dráčka je pokryto zelenohnědými šupinami, na břiše jemnějšími a světlejšími. Samci mají šupiny na hřbetě zbarveny více do smaragdově-zelena. Celkově má tělo štíhlé, ale svalnaté.
Tlamu má plnou tenkých ostrých zubů, které působí hluboké rány. Vystouplé a zvětšené nozdry pomáhají dráčkovi zachytit více pachů. Hlava je zdobena dvěma rohy, a to pouze u samců. Tyto rohy jsou (spolu se zuby a drápy) jedinými ostrými výstupky na dráčkově těle. Z prstů vyrůstají silné a tupé, medvědím podobné drápy, které nemůže zatahovat. Tlapa je velká zhruba jako roztažená lidská dlaň. Na spodní straně tlap šupiny chybí, místo nich je zde silně ztvrdlá kůže. Ocas je krátký, ale silný.
Křídla u lesních dráčků zakrněla, jediný pozůstatek jsou kůstky na kostře, které ale nejsou navenek patrné.
Samice a samec se velikostně neliší.

Výskyt

Lesní dráček obývá, jak už název napovídá, hlubší lesy a hvozdy především mírného pásu. Toto prostředí opouští jen velmi nerad.

Způsob života

Jelikož nemá lesní dráček křídla, je odkázán na běh. V lese by se beztak špatně létalo. Loví zvěř od lišky po jelena, ale v nouzi nepohrdne ani myší ani ptačími vejci. Zvířata podobná medvědům (velká, silná…) většinou neloví, stejně jako magické bytosti (jednorožec…). Nepohrdne ani mršinou, ale většinou ji najdou dříve jiní mrchožrouti, třeba liška nebo medvěd.

Lesní dráček je takový přechod mezi zvířetem a drakem. Způsobem života se blíží k zvířeti (pravidelný spánek, potrava..), přesto je možné potkat dráčka spícího téměř staletí.

Samice

Hvozd je teritorium pouze pro jednu samici. Je jedno jak je velký, lesní dráčci se respektují. Hrabe si noru o jedné místnosti, kterou pokládá za svůj domov. Poklad nevyhledává, ale pokud nějakou cennost najde, můžeme ji v jejím doupěti nalézt.
Samiččina moč obsahuje feromony, které dávají najevo samiččinu přítomnost. Systematicky neznačkuje, beztak nemusí na další samici za celý život narazit. Feromony cítí i samci, kteří podle něj poznají, zda je samice ochotna se pářit, a v některých případech z nich něco vyčtou i jiné druhy draků.

Samec

Potulný život: Samec lesního dráčka brouzdá mezi hvozdy, nemá své stálé sídlo. Vyhýbá se velkým nezalesněným plochám a osídleným území. Nemá žádné pouto s hvozdem (viz níže – Přesvědčení). Při setkání dvou (a více) samců nedojde k žádné kolizi, prostě se nechávají být. V tomto období je samotář.

Usedlý život: Pokud samec potká samici ochotnou se spářit, zůstává s ní. Se samicí zůstává ještě 1 rok po vylíhnutí potomka, potom hvozd opouští a vrací se k potulnému životu, aby vyhledal další partnerku.

Rozmnožování

Po otěhotnění je samice březí 6 měsíců. Snese jedno pevné kožovité vejce o váze zhruba 50 mn do připravené kupky tlejícího listí, které funguje jako inkubátor. Samice hnízdo ve své noře celou dobu hlídá a drží půst. Potomek se vyklube za 10 měsíců, je schopné pohybu a fungují mu všechny smysly.
S mládětem žije zhruba 3 roky, kdy mu pomáhá dospět a stará se o něj. Po této době odejde mládě hledat svůj vlastní hvozd (samice), nebo odchází na toulky (samec). Do dospělé velikosti však vyroste až za dalších 5 let.
Lesní dráček je pohlavně dospělý v 8 letech.

Dráček a hvozd

Dráčkovo přirozené prostředí – hvozd – ho nutí se neustále stýkat s druidy. Protože hvozdu nijak neškodí, nemá s druidy (a oni s ním) žádné potyčky. Jsou si navzájem užiteční a někteří druidi nazývají lesní dráčky „zvířecími druidy“.

Od hvozdu také pochytil některá kouzla, která jsou vždy podobná nebo stejná obdobným kouzlům druida. Lesní dráček se je naučí kolem třetího roku života, ale než plně vyspěje, disponuje pouze deseti magy. Kouzla lze sesílat pouze ve volné přírodě, v hvozdu nebo na cestě (viz podmínka; není-li uvedena, není zapotřebí) – neúčinkují uvnitř jakéhokoliv stavení, ve vesnici ani ve městě.


Mluv s humanoidem (PPZ – str.40) Magenergie: 3 magy za první kolo, 2 magy za každé další
Dosah: 20 sáhů
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie

Dráčkovo mluv s humanoidy je obdoba hraničářova mluv se zvířaty. Toto kouzlo účinkuje pouze na typické humanoidy (člověk, elf, skřet), pokud ovšem mají alespoň nějakou inteligenci (tj. žádní krollové, trollové, zlobři).
Během trvání kouzla může lesní dráček klást humanoidovi jednoduché otázky a obdrží stejně jednoduché odpovědi. Pochopitelně, čím rozumnější humanoid, tím smysluplnější jsou odpovědi a i otázky mohou být složitější. V jednom kole lze položit jednu otázku a dostat na ni odpověď. Pokládat otázky může i humanoid se stejnými pravidly.
Samozřejmě krollové vyučení v Krollí universitě budou mít povětšinou vyšší inteligenci než žížala. S nimi lze samozřejmě komunikovat, ale platí pravidlo jednoduchosti otázky a odpovědi podle inteligence.*


Čarovná mlha (PPE – str.25) Magenergie: 5 magů
Rozsah: okruh o poloměru 30 sáhů
Vyvolání: 1 kolo
Podmínka: skupinka (10) stromů do 100 sáhů

Dráčkova čarovná mlha má stejný účinek jako druidova čarovná mlha s tím rozdílem, že stvoření hvozdu vždy uspějí v hodu na orientaci (nemůžou zabloudit).


Svolej druidy (PPE – str.26) Magenergie: 4 nebo 8 magů
Dosah: hvozd
Vyvolání: 1 kolo
Podmínka: hvozd

Dráčkovo kouzlo svolej druidy má stejný účinek jako kouzlo původní s tím rozdílem, že nemůže s druidy mluvit, pouze předat myšlenku/vidinu/sen… Druidi zasažení tímto kouzlem vždy poznají, že náhlá halucinace není šálení smyslů, ale spojení s lesním dráčkem.


Odraz mentální souboj (PPE – str.28) Magenergie: 10 magů
Rozsah: jen lesní dráček
Vyvolání: 1 kolo
Četnost: kdykoli

Toto kouzlo se nijak neliší od stejnojmeného druidova kouzla.

Druid může na lesního dráčka seslat kouzla „Láska lesa“, „Nenávist lesa“, „Pouto krve“ a „Pouto lásky“. Pro uzdravovací kouzla je zahrnut do skupiny „obratlovci“ (PPP – str.10 – odstavec „Rozsah kouzel“). Na lesního dráčka nemá účinek Drakomluva.

Je pravděpodobnost 5 (2)% * stupeň probuzenosti hvozdu, že hvozd sešle skrze lesního dráčka malé (velké) lesní kouzlo (dle potřeby hvozdu) proti dráčkově vůli. Tato pravděpodobnost se zvyšuje na 10 (5)% * stupeň probuzenosti hvozdu pokud lesní dráček spí a sní (hluboký a dlouhověký spánek bývá bezesný). Tato pravděpodobnost se zdvojnásobuje, chce-li lesní dráček ve snu kouzlo seslat.

Přesvědčení

Ve statistikách je uvedeno neutrální přesvědčení. Přestože vystihuje dráčkovo jednání, musím se u něj pozastavit.

Jeho jednání se hodí spíše pro zmateně dobrého tvora. Na družinu bude hodný, přátelský, milý.. ale i podezřívavý dokud se nějak nepřesvědčí, že nechtějí hvozdu ublížit (podobně jako hodný druid). Pro lesního dráčka má větší prioritu, než je on sám, hvozd.
V širším důsledku je zachování hvozdu dráčkova „vidina nekonečného bohatství“ jako u normálních neutrálních postav a je pro hvozd ochoten i zemřít. (Samec je více sobecký než samice a pokud je ve hvozdě usazený, pořád jsou možné různé výjimky.)

Př.1.: Neutrální postava se prochází ve hvozdu, když náhle spatří, jak lesem pochoduje horda skřetů. Postava nemá s hvozdem žádné pouto, proto se o skřety nebude zajímat. Akorát by jí ublížili a ona by z toho nic nezískala. Když se ale otočí, stojí tváří v tvář druidovi, který jí slíbí poklad místního draka, pokud druidům pomůže. Postava neváhá…

Př.2.: Lesní dráček loví v lese, když náhle spatří, jak lesem pochoduje horda skřetů. Lesní dráček neváhá, přestože jejím zabitím žádné zlato nezíská. Jeho odměnou mu je hvozd samotný a jeho zachování…

Dodatky

- Lesní dráček se dožívá kolem 100 let
. - V každém hvozdě nemusí žít lesní dráček. Tvor je to poměrně vzácný.
- Stáří hvozdu působí na životnost dráčků. Čím starší hvozd, tím déle se lesní dráček dožívá. (Samci nejsou s hvozdy spjati, tudíž to pro ně neplatí)
- U dráčků se nevyskytuje forma moudrých dráčků.
- Nemůže vyvolat mentální souboj. Nemá dračí dech. Nedokáže kouzlit kouzelnická kouzla, ani nemá schopnost zmámení dračím hlasem.
- Umí plavat, ale rozhodně plavání nevyhledává; Umí lézt po stromech podobně jako medvěd.
- Z jednoho vejce lesního dráčka lze vylouhovat až 35 magů.

Poznámky pod čarou:

* Mluv s humanoidy má, vedle humorné vložky, poukázat na opravdovou dráčkovu dračí podstatu.

- U jednotlivých kouzel jsou uváděny knihy a strany z verze 1.6, kde je původní kouzlo zapsáno.

Poděkování patří hráči Tuvy


--------------------------
Denní magenergie dospelého dráčka je 20 magů. Doplněno 26. 10. 2007 na přání autora.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 21

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

*Zranitelnost: K - tři čtvrtiny. Nevzalo to znaky.


 Uživatel úrovně 5

Na autorovu žádost provádím zpětné ohlédnutí se nad tímto příspěvkem.
V číselných údajích neladí pouze pár drobnosti, nad kterými není třeba se příliš pozastavovat:

*K pohyblivosti by bylo dobré uvést i pohyblivost ve vodě, jestliže umí plavat, jak je psáno níže.

*KZ by bylo adekvátnější nechat na +4 odpovídajících šupinové zbroji, jeho šupiny zřejmě tvrdší nebudou. Ale je to irelevantní.

*Zdála se mi příliš velká zkušenost, tak jsem ji pro zajímavost propočítal podle vzorečku. Vlezlo se to do možné hranice, ale za předpokladu, že počítáš s nebezpečností tvora od 1-4 na 4. Osobně bych za něj více jak 1150zt nedával. Je sice jen orientační, ale zde ukazuje mírnou nadhodnocenost.

*Možná uvést důvod proč mají vyšší zranitelnost nemagickým ohněm a mrazem. Potažmo je jasné proč odolávají tomuto hůře než normální draci, ale neodolávají pak hůře i ohni a mrazu magickému. Je to jen detail, ale spíše bych to viděl na G1/2 a K ¾.

K textu:
Chtěl jsem napsat, že tlapa je příliš malá, ale potom jsem zjistil, že nejsou uvedeny přesnější rozměry těla (celková délka ocasu, výška). Způsob chůze předpokládám jako u plazů nebo jako u krokodýla a dal bych mu raději plazí pohyblivost s postihem, než dračí pohyblivost s neomezeným sprintováním, byl by z něj příliš silný predátor, což asi ani být nemá. K životu by stálo za zmínku, jestli nocují v norách, korunách stromů (když umí tedy šplhat) či na otevřeném prostranství. S teritoriem kladeš podmínku, dobře, ale mně se zdá, že hvozdy nejsou lesy, obvykle jsou mnohonásobně větší, raději bych dal 1samice/les, než 1samice/hvozd = soubor lesů. Je to zbytečně velké území jako podmínka. K rozmnožování mohlo být uveden počet mláďat za život samice. Kouzla – proč ne, ale tak nějak se nemůžu spokojit opět jen s: kouzla se naučí během 3 let života. (Proč, jak, od koho atd.) Naopak se mi hodně líbí nápad s pravděpodobností seslání kouzla probuzeným lesem proti dráčkově vůli. Je to logické a jasné. Zase se mi ale nezdá příklad 2, kdy dráček sebevražedně zaútočí (bezdůvodně) na skupinu skřetů, kteří lesem jenom prochází. Ani přece dráček nepozná, jestli jsou dobří nebo ne. Nemusí skřety třeba ani znát. Celkově je to pravidlově logické, skoro bezchybné, využitelné, ale tak, jak jsem psal u skalního, tak trochu to není nic moc nového. Snad ti těch pár řádků bylo ku prospěchu.


 Uživatel úrovně 8

FlaviusV: asi máš pravdu, ale naštěstí si to může snadno poupravit PJ : )


 Uživatel úrovně 0

Na rozdíl od Nathaky si myslím, že příspěvek je moc hezky čitelný. Osobně bych u samce doporučil ještě větší sobeckost - přecejenom, když je přelétavý... A ano, trochu větší dlouhověkost by mu prospěla - koneckonců, píše se tam i něco o dlouhověkém spánku...


 Uživatel úrovně 0

Áve!
No mě to příjde dobře využitelný i jako past na družinku... Popis totiž úplně svádí k tomu, aby si myslela, že proti ní stojí nějakej ještěr kdovívodkať (nějakej ten starodávnej relikt se ve hvozdeh vyskytovat může, né?), a první co je napadne je zlikvidovat ho... šupiny nešupiny...
áve


 Uživatel úrovně 0

Je to výborný příspěvek! Dobře spracovaný a vůbec není přehnaný! Jediné co se mi moc nezdálo je že žije tak málo let a dospívá v 8 letech, ale je to tvůj nápad a nic proti němu nemám! Skvělá práce!


 Uživatel úrovně 8

DragonRider: kdybych lesního dráčka zařadil do skupiny zvíře, tak to tím přece nevyřeším

Syrus: pravidla se snaží všechno dělat jednoduché. A nikde jsem nenašel žádné rozházení do skupin, pouze zranitelnost, ale to je pouze škatulka. Podle pravidel udává zranitelnost pouze možnosti, jak lze nestvůru připravit o život. Tudíž mám-li zvíře s inteligencí například 3, dle mého popisu zranitelné soubojem i psychickou magií, můžu do zranitelnosti klidně napsat humanoid, přestože je to zvíře.
Zvíře nemusí mít inteligenci 1, taková chobotnice ďábelská z PPZ má int 2 a myslím si, že patří do všech skupinek stejně jako zvíře s int 1.
Mluv se zvířaty "účinkuje pouze na typická nefantastická zvířata (medvěd, slon, tučňák)" tudíž neúčinkuje ani na krysu obří například.
Pouto krve: "Vztažením rukou dokáže druid uprosit libovolné lesní zvíře, aby na něj neútočilo." zvíře jsem nějak rozvedl, navíc do této skupiny pro toto kouzlo přidal i lesního dráčka. Druid ho může uprosit, aby na něj neútočil (je to kouzlo + pokud druid kouzlí, hvozd mu to může zatrhnout, ale pokud mu to nezatrhne, je hvozdem povolené, tudíž dráčkem repsektované). Normální zvíře (vlk) by nejspíš odběhl pryč (co by dělal s druidem, když na něj nemůže.. nechce útočit?) ale lesní dráček samozřejmě může pronásledovat, blokovat.... o dalších činech kouzlo nemluví, nemá na ně vliv, pouze zabrání škrábancům a kousancům.

samozřejmě pravidla nemůžou myslet na všechno, mají své díry a lze v nich najít skulinky a odbočky... ale pokud chce člověk vymyslet něco nového, přes ty skuliny to může uskutečnit, a proto tam dle mého názoru jsou : )


 Uživatel úrovně 0

hmmm.... a co keby bol dracek z polovice zviera a z polovice drak?
pokial viem, draci maju samostatnu kategoriu, nie?


 Uživatel úrovně 1

Ale když je něco napůl zvíře a napůl cokoliv jiného, můžeme už si inteligenci odvozovat jak chceme, důležité tady je, že tam je prostě výjimka (tedy že se pro tyto kouzla dráček počítá jako zvíře) a šlus.


 Uživatel úrovně 8

Z hlediska pravidel jsou zvířata takoví tvorové, kteří jednají pudově a instinktivně. A chybí jim vyšší mentální funkce. Takoví tvorové mají inteligenci 1. Tak s pojmem zvíře pracují pravidla. Je to krásně vidět na kouzlu Mluv se zvířaty.