Bestiář

Mantis Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 20

Skupina: Nestvůry magického pole

Životaschopnost: 2+3

Útočné číslo: Samec - (2+5/+2) = 7/+2 (drápy); Samice - (2+2/+0) = 4/+0 (drápy

Obranné číslo: (5+0) = 5

Odolnost: 10

Inteligence: 1

Velikost: A

Zranitelnost: zvíře, H ¼

Pohyblivost: 15/zvíře

Poklady: -

Zkušenost: 120 (samec) 80 (samice)

Bojovnost: -

Síla mysli: -

Popis:

Vzhled

Mantis je velmi podobný shrbené opici vysoké kolem 120-ti coulů.Jeho drobné tělíčko je dosti šlachovité a všude se rýsují svaly. Pokožka je zbarvena šedou/zelenou/hnědou barvou, dále je porostlá mechem a plísní. Díky tomuto porostu dokáží velmi snadno splynout s okolím. To mu dává schopnost jako zloději na 4. úrovni "schování se ve stínu" to by se dalo popsat slovy - podobná dovednost, stejná čísla.

Má malé skrčené nožky se silnými drápy, ty měří 3 couly. Díky nim skvěle leze po stromech nebo po větší kořisti jako je například slon. Jeho dlouhé svalnaté paže jsou zakončené černými drápy dorůstající 10 coulů. Ty v sobě skrývají sílu tak velikou, že dokáží proseknout i silný kus železa. Hlava je dosti velká v poměru k tělu. Z tlamy mu trčí dva velké černé tesáky směřované dolů z horní čelisti.

Samice nemají dlouhé drápy, vlatně nemají prakticky žádné, ale i tak způsobí pořádné škrábnutí. Díky absenci drápů se schopnost lezení po stromech snižuje takřka na minimum, ovšem to záleží na stromu a na PJ.

Mantis má možnost zaútočit na svou oběť skokem ze stromu (či jiné vyvýšeniny). Jestliže oběť o Mantisovi netuší, má Mantis bonus +3 k ÚČ. Pokud oběť o Mantisovi ví, může:
a) Uhnout. Je to však past Obr-6-vyhne se/ Mantis na něj s bonusem skočí. Mantis dopadne na zem a zraní se přibližně za 1k6 životů (záleží na výšce, viz pád výšky z pravidel, nakolik ztlumí pád určuje PJ)
b) Zaútočit na Mantise, který má postih -3 k OČ //zvolil jsem postih stejně velký jako je bonus//. Bohužel, pravidla nemohou obsáhnout všechny faktory, které to ovlivňují. Váha cca 30kg je zahrnuta v bonusu, ale pokud PJ dá malý strom, bonus se pak musí upravit dle jeho názoru.

Jak již bylo řečeno, je to dobrý lezec, nedokáže však lézt po kamenných stěnách. Pokud se ale jedná o zeď z kvádrů nebo skálu s členitým povrchem, může zasekávat drápy do spár. Mantis nedokáže lézt vlastně po ničem kam by nezasekl drápy, o které by se mohl opírat. Tohle záleží hodně na PJ a na materiálu, po kterém chce lézt.

Porost

Mech

Na kůži Mantise roste od narození mech. Kořínky tohoto mechu pronikají pokožkou, kde jsou napojeny na vlásečnice krevního oběhu, ze kterého následně čerpají vodu i živiny. Po narození Mantise mech nepokrývá celé jeho tělo, ale pouze záda a temeno hlavy.

Plíseň

Tento tvor je spíše porostlý plísní. Ta je s tělem v symbióze. Zbarvení je hned několikabarevné - v zimě vlivem nízkých teplot vybledne, tudíž poskytuje i maskování na sněhu a v létě je pak zelená, žlutá a tmavošedá.

Mimo maskování dává Mantisovi nějaké zvláštní schopnosti:
- svými protilátkami poskytuje Mantisovi odolnost na jed z ¼ (jen přírodní jedy, snižuje zranění, ne nebezpečnost)
- oškrabáváním plísně z pokožky třením o strom značí smečka své teritorium vůči jiným zvířatům - díky charakteristickému zápachu.
- z plísně se dá vyrobit mast, která je vysoce léčivá. Hlavně proti bakteriálním nemocem. Z plísně se dají vyrábět léky (viz dole) - družina může dostat za úkol plíseň získat.

Plíseň se na těle vyskytuje stejně jako mech od narození. Tady se to dá však vysvětlit i jiným způsobem - Mantisové jsou i přes svou zběsilost a rychlost velcí lenoši. Pokud mohou, válí se celé dny. Vyskytují se v bažinách někde uprostřed hlubokých hvozdů, kde je velice vlhko. Dlouhým poleháváním na mechových mýtinkách, v šeru, teplu a dusnu, což jsou skvělé podmínky pro bujení plísně, jim na zadech vyraší plíseň.

Chování a život v tlupě

Žijí ve skupinkách cca o deseti členech.

Ve skupinách žijí samice, samci a jeden dominantní samec - vůdce. Tímto vůdcem se stávají zkušení samci. Jestliže se vyskytnou dva stejně silní a oba se chtějí stát vůdcem, strhne se boj. Ten kdo prohraje, stává se vyděděným a musí odejít. Vítězný samec se tak stává vůdcem.

K páření dochází vlastně po celou sezónu, která trvá od roztátí sněhu do jeho opětovného spadnutí. Pokud sníh u vás nepadá, tak mohou kdykoli, kdy mají chuť. Páření zde probíhá jako u opic, je to i ventil napětí ve skupině, a také jistá forma zábavy (jako třeba u šimpanzů). Mantisům se rodí převážně jedno mládě, po třech měsících březosti. To nemá žádné drápy a je závislé na matce. Pokud ho matka opustí, může se ho ujmout i jiná samice.

Jestliže někdo objeví jejich doupě, nebo do něj popřípadě vstoupí, když jsou všichni na lovu či sběru; tak se po návratu všichni semknou a budou se doupě snažit dobít zpět. Poté však změní místo doupěte. Je to jejich pud, který mají již od pradávných věků.

Tito tvorové se musí mezi sebou dorozumívat. K tomuto účelu používají soubor jakýchsi tichých skřeků, které mají nižší frekvenci, než aby je slyšel člověk. Proto je slyší jen oni sami. Pokud je na blízku však jiný tvor s takto vyvinutýma ušima je velice pravděpodobné, že to uslyší také, ale neporozumí.

Stravování

Mantisové jsou všežravci. Dokáží jíst suchou trávu, nebo mršinu; klidně uspořádají lov na nějaké zvíře, ale pokud je zvěře nedostatek, tak chodí po lesích a pojídají borůvky a jiné lesní plody. Každopádně upřednostňují výživnější maso, jejich trávící soustava není tak dobře vyvinuta třeba jako u jaků, sobů, či krav. Zato jsou odolní vůči řadě toxinů a díky této odolnosti můžou právě pojídat rozkládající se mršiny.

Výskyt

Vyskytují se od tropického až po mírný podnební pás. Najdeme je většinou v okolí nějakých bažin, které jsou v hustém hvozdu. Uprostřed bažiny si vyhledají navršeninu, na které spí. V bažině se dokáží také dobře pohybovat a to díky svým drápům, pomocí kterých se zapichují do kmenů stromu.
Podoby doupat:
Plošina v bažinách
- Ta je nejčastější, mantisové jsou chráněni ze všech stran a cítí se bezpečně. Na plošině kolem 25 metrů čtverečních jich najdeme kolem 5-10.
- S přibývající plochou může přibývat i počet mantisů.
- Plošina to musí být travnatá a měkká, v místech kde spí si navrší větve a chvojí, na kterém ulehnou. Pokud to terén umožní, spí v kruhu a vůdce uprostřed společně se samicemi a mláďaty. Bojovnější samci spí po okrajích.
Strom
- Strom o výšce zhruba 15 metrů, zde najdeme kolem 10 kusů. Může se však jednat o vícero stromů poblíž, které mají propletené větve, díky kterým můžou mantisové mezi sebou komunikovat přelézáním ze stromu na strom.
- Usídlení se na stromu není tak běžné. Pokud však nenajdou nic lepšího, spokojí se s tím.
- Spí na větvích, kde opět nahromadí měkké materiály, třeba jako listí a podobně. Tohle se patrně naučili od šimpanzů, ale na rozdíl od nich nestaví každou noc nový pelech. Vůdce tlupy pak spí nejvýš.
- Vybírají si stromy s rozložitou korunou a zásadně listnáče.

Plísňová mast

Magenergie: 5 magů
Suroviny: 10zl
Základ: plíseň mantisů
Trvání: ihned
Výroba: 1 směna
Použití: potření zraněného či zaníceného místa
Barva/chuť/zápach: 90/100/60

Vyléčí zranění, které je způsobeno otevřenou ránou, popáleninou či omrzlinou a to v míře 1-6 životů. Pokud se však jedná o zanícenou ránu (neléčená rána v rozsahu 5-10 životů), tak vyléčí 5-15 životů. Další vrstva masti se může natřít po 3 směnách. Pokud se natře dřív, druhá vrstva se přes tu první nedostane k ráně a tak se stává zbytečnou.
Plísnivá mast má barvu bílou až zelenou. Má hermelínovou chuť a tak i "zapáchá".
Plísňovou mast je schopen vyrobit alchymista nebo lékárník/lékař/šaman...

Poděkování

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co mi pomáhali, ať zde na dracimdoupeti v MoudréSově nebo jakkoli jinak. Můj dík patří především : Corwin45A, Shadowmage, Callis, Folcwine, Cesta, tuvy, Maris, Jan Ukrutný, Karel Doleček (jména nejsou vyskloňována, jelikož nechci udělat chybu). Jestli jsem na někoho zapomněl, tak se mu hluboce omlouvám a děkuji!
Bez těchto lidí by toto dílo nevypadalo tak (?dobře?) jako bez nich - ještě jednou děkuji.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 20

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

V MS jsem se vyykecal až běda a protože velká část připomének byla ode mne musím dát 5*


 Uživatel úrovně 0

je to pěkné dílo, ale nešel sem za co má Mantis postih -3 po jakou dobu to trvá.jinak mi nic nevadí. za 4*


 Uživatel úrovně 8

Všechno, co jsem k dílu chtěl říct už padlo v moudré sově, k mé radosti se autor podle poznámek zařídil. Vždy potěší, když zjistíte že kritiku mělo opravdu smysl napsat. Těžko mohu hodnotit jinak, Mantis je přesně takový jaký by se mi líbil do mého světa.


 Uživatel úrovně 4

K dílu jsem se již ve větším rozsahu vyjádřil v MS, zde budu jen opakovat, že jde o nestvůru snadno využitelnou ve většině světů. Zpracování se mi také líbí. Překážkou na cestě k absolutnímu hodnocení ovšem jsou drobné chybičky a absence něčeho, co by člověka přinutilo po přečtení říct WOW! Nicméně kvalitní práce, Samurai.

S úctou, Shadowmage


 Uživatel úrovně 0

Zdravím autora,
tvoje dielo ako vidím od jeho objavenia v múdrej sove prešlo mnohími zmenamia to rozhodne pozitívnimi. Je čtivo a prehľadne napísané. Logické a prepracované a ani v jeho použiteľnopsti nevidím problém. Rád by som skupinku týchto tvorov použil na nejakej výprave v oblasti bažín či lužných lesov.

To že autor preklikol a označil ju za príšeru z magického pola neovlyvňuje moje hodnotenie.

Takže bez akýchkolvek zlých pocitov dávam 5*.


 Uživatel úrovně 0

Pěkné, použitelné a kvalitně zpracované dílko, jen mě mate to zařazení do nestvůr magického pole.
Proč?


 Uživatel úrovně 0

Pěkná potvůrka, text je srozumitelný a dobře se to četlo. Úplně typická opička to asi nebude... s tou plísní je to dobrý nápad, stejně tak ta mast.

Důvod, proč není uvedená bojovnost, by mě zajímal, protože to dost zásadně souvisí s jeho útokem skokem ze stromu. Je obvyklé, že mantis hupsne na někoho z družiny procházející lesem? Útočí takhle jen na lidi když se cítí ohrožený jejich přítomností, nebo je to jeho přirozený způsob lovu zvěře?

Jinak mě docela překvapilo, že je nestvůra magického pole... jak už řekl Delorian. A "malé tělíčko" - co máš proti 120coulovým trpaslíkům? :D
Každopádně Mantis jde využít v DrD dobře, patří k tomu lepšímu v Bestiáři.


 Uživatel úrovně 0

Ještě bych něco podotknul k samicím a jejich schopnosti (neschopnosti) lozit po stromech. Uvádíš, že mantis je podobný opici - z toho usuzuji základní tělesnou stavbou. V tomto případě se ptám, zda i mantis má dolní končetinu chápavou? A tedy pokud ano, tak i samice je schopna, z fyziologického hlediska, lést po stromech, ba dokonce lépe než samec, kterému při šplhání můžou drápy více překážet než napomáhat. Veňme si kupříkald šimpanze, jejichž končetiny drápy postrádají a jsou i přesto velmi zručnými lezci.

Dále by bylo lépe objasnit, zda se sběru potravin (bobule, kořínky...) účastní i samci? Nikde jsem se odpověď na mou otázku nedočetl - opět v tomto případě musí samcům drápy na rukou bránit ve výše zmiňované činnosti. Jak by se nám asi sbíraly bobule s 10 cm dlouhými nehty?

Celkově se mi příspěvek líbí a pokládám ho za více než kladný.
S hodnocením chvíli sečkám, snad budou mnou položené otázky objasněny.

Nekroskop


 Uživatel úrovně 5

Dobre spracované dielo, prehžadne a žahko čitatežne, jediné čo mu chýba je trochu originálny nápad, predsa len sa jedná o klasickú opicu. Jej zvýraznenie vrámci fauny sveta DrD dodáva plieseň ktorá je spracovatežná alchymistom. Samotná príšera mohla mať ešte dačo čo by ju robilo nevšednou a odlíšilo ju od klasickej zveriny. Takto hodnotím "iba" z a 4*. ďalej budú spomenuté dáke poznámky k dielu samotnému, ktoré však niesu dáko závažné.

- Úvodná tabužka: asi si zabudol nastaviť skupinu, predpokladám, že to malo byť zviera a nie nestv. mag. pola. Chýba mi bojovnosť pri zvierati by mala byť (možno aj v texte uvedená v závislostí na situácii v ktorej sa nachádza). UČ mi príde zbytočne vežké ako pri samcoch tak pri samiciach, pri samcoch by som znížil SZ a pri samiciach určite útočnosť (predsa len porovnaj laby bez pazúrov s mečom).

- Napojenie machu na krvnú sústavu mi príde mimoriadne zbytočné a komplikované, ich spôsob života dokonalo vysvetžuje prečo sú porastené machom. Koniec koncov machový porast nieje nič nezvyčajné ani pri leňochodoch.

- Bývanie na stromoch sa mi bije s neschopnosťou samice loziť, predsa len, vzhľadom na to, že samice nebudú dáke zdatné lezkyne a podľa toho čo popisuješ na tom budú asi ako žudia (vlastne horšie lebo sú nižšie) tak mi táto varianta príde nepoužitežná v praxi.

Zhrnutie: použitežné, prehžadne a zmysluplne napísané dielo, Avšak trochu nevýrazné a všedné. Min sa na ňom dá dokazovať že v MS sa dajú naozaj odchytať muchy, len treba chcieť.