Bestiář

Pepíno (grázlík) Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 28

Skupina: Cizí Postava

Životaschopnost: 1 - 1

Útočné číslo: - 1 + síla zbraně

Obranné číslo: (3 + 1) = 4

Odolnost: 10

Inteligence: 13

Velikost: B

Zranitelnost: humanoid

Pohyblivost: 11 / humanoid

Poklady: viz. níže

Zkušenost: 25

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

Vzhled:Grázlík je 14 let starý chlapec lidské rasy. Po celém povrchu jeho těla jsou na první pohled patrné četné zarudlé jizvy, které mu zůstaly po špatně léčených a rozškrábaných neštovicích. Tuto vadu na kráse má chlapec již od svých 3 let, kdy chorobou trpěl. Jednotlivé rozškrábaniny mají velikost od 0,2 - 1 coulu. Četnost je poté zhruba 1 nebo 2 pupínky na každých 25 coulů čtverečných jeho pokožky. Jinak je tato CP vcelku přirozeně vypadající štíhlý chlapec s lehce nadprůměrnou velikostí hlavy. Na té jsou výraznějším znakem odstáté uši a nemyté vlasy blond barvy. Jeho tělo měří přibližně 160 coulů a váží 800 mincí (40 kilogramů). Jeho končetiny vypadají vychrtle a slabě, především kvůli malému množství svalové hmoty, avšak ve skutečnosti jsou na tak mladého hocha hodně šlachovité a silné. Obličej nabývá zaobleného tvaru a je možno na něm nalézt úzký nos, plné rty a pronikavé oči modré barvy, které jsou ještě zvýrazněny dlouhými řasami. Celá postava je oděna v prostý šat, který jen vypovídá o bídě a chudobě ve které Pepíno žije.


Původ:Mládenec se před časem narodil chudé a pokořené ženě, která své tělo prodávala ve špinavých ulicích každému, kdo byl ochoten dát jí nějaký ten peníz na jídlo a alkohol. Sama mládencova matka si nebyla jistá otcem a jediné co ji zajímalo bylo pití a jak se novorozeného syna zbavit. Tak předala chlapce do kláštera. Duchovní se o něho starali po dobu bezmála 7 let. Mladík byl však podle mnohých opatrovníků příliš z divokých vajec, úmyslně ubližoval ostatním, pomlouval kněží a prý dokonce i kradl. Když tedy z náhradního domova utekl, mnozí si pouze upřímně oddechli. Nikomu nescházel, nikdo se o jeho další osud nezajímal a život v sirotčinci šel bez jediného mrknutí dál. Tak se mládenec dostal do širého světa a vydal se na cestu samostatného života. Jedl vše, co mu les či zelené palouky byly schopny nabídnout. V dešti přespával pod primitivními přístřešky z větví a kapradí, až náhle přišla zima a on pochopil, že v divočině nemá šanci na přežití až do vytouženého jara. Po půl roce života v přírodě tedy opět vykročil do civilizace. Dostal se do malého města čítajícího kolem 1000 obyvatel, kde se původně rozhodl jen přečkat dokud se opět neoteplí, leč nikdy z něho už nevykročil a žije v něm i dnes.


Sociální chování v rámci městečka:Hoch se stal ve svém městě brzy velmi známou osobou. Ze začátku se mu všichni lidé vyhýbali kvůli jeho vzhledu a za rohem si o něm šeptali a ukazovali si na něho. Po městě se tak rozšířily fámy o tom, že je to dítě Ďábla a další hlouposti, které různě zveličovaly jeho mizerný život. Ale netrvalo dlouho a obyvatelé si na něho zvykli. Pomluvy ustaly a život šel dál jako před jeho příchodem. Jen mládenec, o kterém se mezi tím ve městě začalo hovořit jako o "Pepínovi" byl pořád plný negativních emocí. Tento "grázlík" však není žádný hlupák a věděl, že pokud nechce žít o hladu a strádání musí se nějak přidružit ke zdejší lidské komunitě. Již tehdy věděl, že na odplatu bude čas až později. A tak se začal aktivně zapojovat do maloměstského života a ochotně pomáhal všem občanům osady, ať už si o to řekli či nikoli. Tu pomohl babičce sebrat ze země jablka, která se jí rozkutálela, tam podával mužům nářadí na stavbě a tak to šlo den za dnem až mu lidé začali všeobecně důvěřovat a oblíbili si ho. Nyní po několika letech už se mladému Pepínovi žádná z žen nebojí svěřit dítě na hlídaní ve dvorku, hospodský ho v klidu pouští přespávat do stájí, kde zároveň i hlídá koně... zkrátka si každý našel nějakou tu činnost, kterou by mohl mládence zaměstnat, za což mu pak dá najíst a napít. Pípek však nezapomněl ani na staré známé, se kterými živořil na ulici v prvních měsících života v městečku a od kterých se naučil různým nekalým praktikám. Přes den se tedy chová ke všem mile a na čestné občany působí jako vzorový obyvatel jejich obce. A tak je ani nenapadlo, že každá jeho návštěva v jejich domě, je doprovázena pečlivým mapováním všech přístupových cest dovnitř i ven, za účelem následného vykradení apod. V noci se pak nadále schází s místními vyvrheli v zapadlých uličkách i za městem a jako jejich spojka s nimi organizuje přepady procházejících cestovatelů.


Sociální chování vůči procházejícím cestovatelům:Pepína si tedy oblíbilo celé městečko a nikdo z občanů na něho nenechá dopustit. Stal se jejich přítelem, u kterého vždy najdou pomoc a tak v něm všichni z města vidí milého ubohého chlapce, ke kterému byl osud až přespříliš krutý. Jakmile však přijde do města někdo cizí (obchodník, družina), začínají se v klučinovi projevovat všechny jeho špatné vlastnosti. Pokud přistihne někde družinku o samotě, pokusí se postavám vybrat kapsy, či je nalákat do nějaké pasti, např. jim doporučí cestu, na které přepadávají jeho známí a podobně. Pokud mu to nevyjde a postavy ho odhalí dá se většinou na útěk. Běží nejkratší cestou přímo na náměstí a všem po cestě namlouvá, že ti pánové, kteří zrovna procházejí městem, mu nadávají, posmívají se mu a že ho bijí kvůli jeho vzhledu. A tak se zpravidla vždy sebere pár chasníků, kterým Pepíno pomáhal například posekat pole a ti si řeknou: "Však my jim dáme, posmívat se našemu Pepkovi, že je huba nebolí!" Podobně celá situace probíhá i v případě, že si družina tohoto grázlíka okamžitě chytne a jde ho předat místním strážníkům. Mládenec stráži nalže první poslední o tom, jak je ve všem nevinně a protože muži zákona hocha dobře znají a každý je mu něco dlužen, tak uvěří jemu a za mříže většinou putují pouze nic nechápající cestovatelé.


Slabiny v chování:Tento mládenec si nic nedělá z pomluv a urážek, které se na něho od cizinců sypou za jeho zjev. Pokud se mu posmívají děti, se kterými zrovna nejlépe nevychází, tak to většinou jen nenápadně naznačí jejich rodičům - ti už jim dají co proto. Není nijak agresivní, vzpupný, nechová se namyšleně ani sobecky. Je to vypočítavý hejsek, který až moc dobře ví, že všechny výše zmíněné nešvary by ho mohly velmi rychle prozradit. Vše má tedy dopředu naplánované a nic nedělá bez rozmyslu. Pokud je ho ale někde možné takříkajíc "nachytat na švestkách", tak je to na jeho vztahu k děvčatům. Pepík pomalu dospívá a jak už to v životě bývá, tak s ním začíná mlátit puberta. Pokud se tedy ve vsi objeví nějaká nová dívka kolem 18 let, obvzláště potom se štíhlou postavou a hnědými vlasy, tak se v její blízkosti začne Pepek okamžitě ochomítat, bude vtipkovat, vyprávět "hrdinské činny" o tom, jak přežil v divočině, udělá ze sebe trošku chudáčka, aby ho litovala, no prostě si pustí hubu na špacír. A právě v této chvíli je šance, že se mládenec pod neustálými dotazy sympatické dívky prořekne. To si sice okamžitě uvědomí a bude se snažit převest rozhovor někam jinam, ale opravdu chytré děvče, které se na něj připraví, ho tak může velmi jednoduše po všech těch letech přetvářky usvědčit (nechá stážníky naslouchat rozhovoru za rohem apod.).


Schopnosti:Náš Pepíno se za několik let na ulici stal nekalým živlem společnosti, který se projevuje jako milý hoch jen navenek. To ho předurčuje k cestě "zloděje". Mezi jeho schopnosti se dají tedy zahrnout (procenta na úspěch již zahrnují úpravy dle vlastností):

  • Vybírání kapes: 35 %
  • Šplhání po zdech: 80 %
  • Pád z výšky: 40 %
  • Tichý pohyb: 40 %
  • Schování se ve stínu: 40 %
  • Převleky: 25 %
  • Získání důvěry u svých známých: 80 % *
  • Získání důvěry u cizinců: 25 %
  • Vyproštění se z pout: 30 %
*Pokud se náhodou při získávání důvěry dostane do slovní potyčky se zlodějem, který též využívá své domény (oba přesvědčují strážníky o SVÉ nevině), pak posluchač uvěří tomu, který jako první při ověřování své schopnosti neuspěje (což ještě neznamená, že ho např. z vězení ještě do oběda nedostane starosta...)

K jeho dalším schopnostem také patří stopování. Tuto schopnost si osvojil v době, kdy žil v nehostinných lesích a ovládá ji jako hraničář na 1. úrovni. Stejně tak se Pepíno vyzná i v bylinkách a rozličných plodech, které jen příroda může nabídnout.


Mezi jeho dovednosti patří:Za sílu: plavání (průměrně - 30 DB), běh na krátké tratě (špatně - 15 DB)
Za obratnost: řezbářství (špatně - 15 DB), truhlářství, hrnčířství a podobná řemesla (špatně - 15 DB), padělání (špatně - 21 DB), vaření (průměrně - 30 DB) ... 4 DB zbývají.
Za odolnost: skauting (dobře - 50 DB)
Za inteligenci: stavitelství (průměrně - 30 DB), kartografie (špatně - 15 DB) ... 5 DB zbývá.
Za charisma: vypravěčství (dobře - 30 DB), etiketa (dobře - 30 DB) .

Při určování dovedností jsem vycházel z vlastností:

Síla: 9 (45 DB)
Obratnost: 17 (85 DB)
Odolnost: 10 (50 DB)
Inteligence: 13 (65 DB)
Charisma: 12 (60 DB) (u charisma je třeba na jeho hodnotu nahlížet jako na proměnnou a to dle toho, zda hovoří se svým známým nebo s cizincem)

Rozdělení dovednostních bodů do jednotlivých dovedností si může každý upravit a předělat, já jen navrhl možnou formu.


Vybavení:Náš zlodějíček je na první pohled velmi spoře oděn a vybaven, ale ve skutečnosti na tom není zas tak špatně, jak se tváří. Jeho soukromým majetkem jest:

- Prostý šat (KZ 1) hnědé barvy, svršek má zevnitř na prsou ne příliš obratně vyšité dvě kapsičky , každá obsahuje jednu hvězdici.
- Prázdný měšec na peníze zavěšený u pasu, který má symbolizovat a také symbolizuje jeho chudobu.
- 2 měchy na vodu, v jednom je obyčejná voda, ve druhém se však nachází dvě dávky alchymistického jedu s názvem: černá zhouba.
- V jeho levé botě je možno najít dýku s čepelí zubaté ostří (1 / +3 / -2)
- 30 zl. ve své skrýši v lese za městem.


Boj:Grázlík se bude boji vyhýbat zuby nehty a každou vyhrocenou situaci se pokusí řešit útěkem za jeho čestnými přáteli, ale pokud ho někdo zažene do kouta nebo na veřejnost proniknou informace o jeho temné stránce života, pak bez milosti vytasí zbraň z úkrytu a vrhne ji po agresorovi. Po tomto činu si začne uvědomovat, co vše pro něho odhalení jeho pravé identity znamená a prchne do lesů za svými kumpány, se kterými se po nocích schází v temných uličkách města a spřádá plány.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 28

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Tak tu máme zase jednou fakt doubrou CP, ale to bych nebyl já, abych jí nestrhal. :-) takže se do toho dám, ať to máme za sebou:

Parametry:
Tak tam bych měl jenom jednu, jedinou, miniaturní nepodstatnou poznámku - chybí přesvědčení. To se ovšem ztratí, protože z textu si člověk může udělat poměrně dobrý obrázek o tom, jaké jeho přesvědčení je.

Vzhled
No, tam bych měl taky jednu výtku, a to tu, že 40 kg na 160 coulů neni zrovna dvakrát přirozeně vypadající :-). Ale jinak je to popsaný fakt dobře a dokážu si ho představit.

Původ
Taky pěknej, ale má to 2 mouchy
1) Matka ho odložila do kláštera, kde ho vychovávali 7 let, a pak Pepíno zdrhnul do lesa, kde žil třibližně půl roku. Nevim, jestli má 7-8 letý dítě šanci přežít v divočině bez pomoci, podle mě by ho něco sežralo, a pokud nesežralo, otrávil by se houbama. A pokud by se neotrávil houbama, otrávil by se podezřelými borůvkami, které měli takovou divnou černou barvu :-).
2) Městečko - 1000 obyvatel na jednom místě ve středověku nebylo zas tak málo, rozhodně je to moc na to, abys to dále nazýval osadou...

Sociální chování v rámci městečka
Jeho chování je mi naprosto jasné, je to prostě takový ten řiťolezecký hajzlík. Ale zarazilo mě to, že si o něm po jeho příchodu šuškali jako o dítěti ďábla kvůli jeho vzhledu. To bylo všechno jenom kvůli jeho jizvám po neštovicích? To se mi nezdá.

Slabiny v chování
Napsals, že jeho slabiny jsou děvčata, zejména kolem 18-ti let. To je v pořádku, taky kdo by neměl rád holky že? :-). Ale, mám takový nejasný pocit, že to, že bude kolem oné dívčiny poletovat mu bude dost nanic, protože se ve většině případů setká s tím, že ho pošle tam, kam se odváží podívat jen celníci. Prostě můj pocit je, že jediný dotaz, který od slečny dostane bude "Nemůžeš už konečně vypadnout?" :-)

Boj
Že se snaží vyhnout boji je mi jasný, konečně neni tak úplně hloupej a dokáže si spočítat, že proti dobrodruhovi v plátový zbroji nemá nejmenší nárok. Ale když ho zaženou do kouta, tak hází hvězdici. A co když oběť náhodou zabije? To potom nemá výčitky svědomí?

A na závěr...
...bych se chtěl zastat LA-ho, protože jedinou podobnost s ním jsem zaznamenal ve věku. Například LA své záškodnické akce rozhodně důkladně neplánuje, nesnaží se svoje chyby házet na druhý (většinou :-)), nehází po uživatelích servšeru hvězdice :-), a určitě váží víc než 40 kg...

Úplně na závěr
Pepíno je fakt hodně, hodně dobrá CP, je vidět, že sis s tím dal dost práce a... máš prostě 5 jako vždycky!

Chrochtal


 Uživatel úrovně 0

Hezke, ale tohle bych trochu oznacil za tabulkove NPC. Chapu, ze se specializujes na Bestiar - ale kdybych prispevek videl v sekci Dobrodruzstvi v nekterem "mestskem dobrodruzstvi", kde by Pepino hral dulezitou roli, asi bych byl jeste nadsenejsi...
Ocenuji, jak je Pepino nastinen, jen si myslim, ze pri drsnosti meho sveta by temer nemohl existovat. Pokud by napriklad to s dobrodruhy(ze bezi na naves a rika, kterak mu ublizuji) udelal vickrat, nekomu by prislo napadne, ze se dobrodruzi opakuji!!!
To same s vykradanim domu - kdyz je vykraden dum v meste s 1000 obyvateli, rychle se to rozsiri... A pokud by byly vykradany domy casteji, opet by to nekomu docvaklo rychleji, nez by se grazlik rozkoukal... Lide jsou a budou na svuj majetek opatrni vzdy:-)))

Ale jinak pekne a jasne zpracovane, napad take ujde, jeste nejsem rozhodnut, jak hodnotit(vim, ze spoustu veci jeste dopises do diskuze,tak pockam...)Ardie*


 Uživatel úrovně 5

Igi:

1) Pípek - hum, máme na internátu jednoho Josefa a tomu řikáme jak Pepík tak Pepíno a i Pípek... ne že by byl grázlík, ale rozmanitost jména jsem bral dle něho :-) ... čili jméno Pípek je tam naschvál, jestli se to nepoužívá, tak se omlouvám, ale snad to není žádný problém.

2) Pokud se grázlík s někým pře o přízeň 3. osoby z vesnice, tak má zpravidla skoro jistý úspěch na získání důvěry. (80%)
Pokud se ale o přízeň 3. osoby pře se zlodějem, který také použije získání důvěry, tak ten úspěch není až tak jistý, zloděj i Pepíno si musí střídavě házet na procenta na získání důvěry - spor o přízeň pak prohraje ten, co první neuspěje ve svém hodu. (pokud by např. oba neuspěli, tak se hází znovu...)
Pokud si chce Pepíno získat důvěru někoho cizího, tak se postupuje naprosto dle pravidel... čili je to hodně o Pj.

3) Je jasné, že svoji výbavu nebude mít vždy komplet u sebe (může ji mít ukrytou spolu s penězi), např. na hlídání dětí ji opravdu nepotřebuje. Jde spíše o věci, které si může vzít ze zálohy pokud jde na akci apod.
Nadruhou stranu si to může každý Pj vyřešit jak chce - zubaté ostří nosí viditelně a prohlašuje o něm, že je to dar od bohatého známého, kterému pomohl (defakto má jen nejhezčí nůž ve vsi), hvězdice může mít také veřejně a trénovat s nimy každý den s tím, že až dospěje, tak půjde do hlavního města na soutěž o nejlepšího vrhače (má to prostě navenek jako koníček), lidé ho pak v této jeho "zálibě" mohou i různě podporovat a nikomu pak nepřijde divné, že nosí hvězdice či nůž stále u sebe...
Jiné je to s jedem, tady už bych byl opatrnější a volil bych raději nějaké tajnější místo.
* Je to dobrý dotaz, který to nejspíš chtělo dořešit již v příspěvku, ale opět si myslím, že už si s tím každý Pj nějak poradí. :-)

děkuji za kritiku.

Alcator, Maris, Igi - velice vám děkuji za vaši ochotu mi pomoci v dílně s tímto příspěvkem, který by bez vašich rad jistě nedospěl do takovéto formy. Ještě jednou díky.

LA - i tobě děkuji, prosím tě aby ses neurazil, ale v několika ohledech jsi byl pro Pepína vzorem :-) ... nic ve zlém samozřejmě. Jak tě znám, tak to určitě pochopíš, jinak bych se neodvážil to napsat.

Sargold - To že můj příspěvek použiješ bez úprav, to je to nejvyšší ocenění a ohodnocení, jaké můžeš autorovi vůbec dát. Děkuji za chválu a přeji hodně zábavy při RP hraní této CP.


 Uživatel úrovně 5

Noj a zas tak pochvalovačný nebudem. Je to pekné a použitelné CP a aj vcelku oreginálne. Z mojej strany je jediný problém jeho malá použitelnosť v "drsnejšom" svete. Napríklad naša družina by ho asi nenápadne zabila a utopila dakde v žumpe, alebo zakopala dakomu do hnoja po prvom nepríjemnom kontakte. Ale je pravda že to rozhodne nieje objektývne hladisko posudzovania.

Ael čo by bolo fakt zaujímavé, tak to je stretnutie dvoch takýchto podobných indyvíduí na jednej pôde. t.j. dáky konkurenčný boj takýchto hajzlíkov.

Inak pekné CP.


 Uživatel úrovně 5

Tohle je vážně univerzálně využitelná CP, která může být pro trochu zbrklejší družinu docela nebezpečná...:-) To se mi vážně líbí, použiju bez úprav. Máš za 5...


 Uživatel úrovně 0

Není co říci více, dokonalost sama. Dobrá práce Suku.


 Uživatel úrovně 5

Cokoli jsem chtěla komentovat, stalo se tak již v Dílně... vzorové CP.


 Uživatel úrovně 3

CPčko jak má být, už v dílně to bylo velmi dobré a teď je to prostě bomba.

Suku, výborná práce. Nemám, co dodat.


 Uživatel úrovně 5

Opäť veľmi kvalitný príspevok, ktorý som už predtým videl v dielni a boli tam vychytané všetky veľké chyby, ktoré som postrehol v pôvodnej verzii, takže môžem hodnotiť jedine 5*. Len:
1) V odstavci "Sociální chování vrámci městečka" si sa raz pomýlil v jeho mene a napísal si "Pípek" namiesto "Pepík" :-)
2) Trochu som nepochopil z toho, čo je tam napísané, akým spôsobom sa hádže na získanie dôvery nejakého Pepínovho známeho... Ak sa dá, prosím, vysvetli mi to presnejšie...
3) Nosí vybavenie (hviezdice, zubaté ostrie) aj normálne cez deň??? Že sa mu ešte za takú dobu nepodarilo prezradiť, keď ich má tak nešikovne uložené, že by mu mohli vypadnúť...

Inak nemám čo dodať, všetko by som musel chváliť ;-)))

S hlbokou úctou Igi.