Bestiář

Urmakul Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 18

Skupina: Ostatní

Životaschopnost: viz. níže

Útočné číslo: viz. níže

Obranné číslo: viz. níže

Odolnost: viz

Inteligence: 0

Velikost: viz. níže

Zranitelnost: viz. níže

Pohyblivost: viz. níže

Poklady: viz. níže

Zkušenost: 0

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

Řadový jedinec
Životaschopnost: 6
Útočné číslo: (2+2/-1)=4/-1 (pařáty), (2+4/+3)=6/+3 (ocas)
Obranné číslo: 3
Inteligence: 2
Odolnost: 8
Pohyblivost: 18/šelma
Velikost: B
Zranitelnost: A1/4,B1/2,C,D,G2,I,J,K,N
Bojovnost: 11
Zkušenosti: 920

Královna
Životaschopnost: 8
Útočné číslo: (3+2/-1)=5/-1 (pařáty), královna ocas nemá
Obranné číslo: 6
Inteligence: 4
Odolnost: 14
Pohyblivost: 13/šelma
Velikost: C
Zranitelnost: A1/4,B1/2,C,D,G2,I,J,K,N
Bojovnost: 3
Zkušenosti: 1120

Úvodem

Na úvod bych chtěl říct že se tato nestvůra hodí spíše do ponurých až hororových dobrodružství. Aby použití nestvůry mělo nějaký efekt na hráče je lepší, když postavy neví před čím stojí. Tudíž není dobré, aby postavy ve městě či vesnici dostali úkol typu: V tom a tom hradě se usídlila nějaká skupina neviditelných parchantů. Běžte a vymlaťte je. Daleko lepší je, když jdou postavy do té a té ruiny za nějakým úkolem (vyzvednout poklad…) A najednou zjišťují, že mají velmi špatný pocit v zátylku. Že támhle, v tom temném rohu, něco zašustilo.
Takže v žádné případě by PJ neměl říct:
„No, hoď si na obranu. Útočí na tebe nějaká neviditelná bestie.“
Je lepší když si PJ hodí tajně na útok, potom na obranu za postavu. Postava se pouze dozví, že na ni něco, odněkud útočí. V případě prvího útoku na nepozorné postavy toto doporučuji obzvlášť. (To by však nemělo platit tehdy, když hráči vědí o co jde anebo bojují s hejnem těchto potvor. PJe by za chvíli bolela ruka od házení a hra by se neúměrně zpomalila.)

Možná se vám to zdá nekorektní a možná budou hráči protestovat. Proto doporučuji řídit se třemi zlatými pravidly:
1)PJ má vždycky pravdu.
2)V případě že ji nemá, obraťte se na bod 1.
3)Pokud hráči i nadále tvrdí že ji nemá, je lepší říct že ji má, protože tím, že PJ nemá pravdu trpí jedině hráči. (O to už se dotyčný PJ postará.)
Je třeba říct že tím by se neměl PJ řídit doslova, hráči si mohou myslet i přes usilovné tvrzení PJ že jsou šikanováni.

Bestiář

(opravené a rozšířené vydání- r. 1158 prvního věku-počítáno od Dopadu)
(pozn.:Rozšířené vydání této knihy je k nalezení, Zapovězené části galadorské knihovny.-třetí patro v levém křídle. Tato bytost je na straně 256. )

Název bytosti: Urmakul
Zařazení bytosti: Achéronské stvůry
Skupina: Nezařaditelné
Zapsal: Aldarix půltemný

Vzhled Urmakula

Je těžké popsat bytost, která se nachází přesně na předělu mezi světem lidí a Zásvětím. Několik učenců se snažilo tuto bytost popsat, poté co se jim ji podařilo (se ztrátami) uvěznit.

Rozhodl jsem se umístit před Aktimovu zprávu krátké shrutí toho co viděl, a co bylo vypozorováno později.

Urmakul je bytost z části v našem, a z části ve světe cizím. Ona ,hmota‘ která tvoří její tělo je proto neviditelná. Pohybuje se přikrčeně a pokud chce dosáhnout velké rychlosti běhá po čtyřech. Její dolní končetiny jsou prodloužené a v kolenou se dokáže prohýbat i mírně dopředu. Trup je podobný lidskému, s tím rozdílem že tyto bytosti přijímají potravu podélným otvorem v trupu. Ten je uzavřený a pouze při požírání mrtvé oběti se rozevře a Urmakul si do něj potravu (patřičně naporcovanou pařáty- takže to co si tam dává, jsou vlastně fláky masa) uloží a tam ji také stráví. Vylučují otvorem pod ocasem, v případě královny je vylučovací otvor v blízkosti kokonu, ale otočený tak, aby nekálela na sebe. Na páteři vyčnívá některým jedincům nízký hřeben tvořený kostěnými výrůstky, které jdou z obratlů. Ruce jsou tenké, ale pevné, zakončené 10-20 coulovými drápy. Místo hlavy má bytost jen malý 20ti coulový výběžek ve kterém jsou smyslové orgány. Tento výběžek vyrůstá uprostřed mezi rameny a je zaobleně zakončený. Je zcela hladký-vnímá okolí povrchem tohoto výběžku.
Je vysoký asi 2 sáhy. Má 1,8 sáhů dlouhý ocas, opatřený trnitými výběžky.
Královny se liší velikostí-mají 3 sáhy a nemá ocas. Místo něj má jakýsi kokon ve kterém nosí vajíčka. Ten ji značně omezuje v pohybu.

(Níže je uveden přesný zápis prvního průzkumu Urmakula. Není nutno číst.)

30.ledna 832 druhého věku, Halorenského počítání
Zapsal: Císařský kouzelník 2.stupně zasvěcení, Aktim

Sedím v pozorovacím altánku asi 6 sáhů nad zemí a dívám se jak mistr upevňuje detekční krystaly ke kruhu o průměru 5 sáhů. Pak odchází, zůstávám sám. Po chvíli se mistr vrací s nějakým zářícím krystalem v ruce. Začíná zaříkávat. Chvíli se nic neděje a pak začínají krystaly kolem obvodu zářit. O tom jsem byl poučen dopředu. Bytost je přenesena z podzemní kobky nějakým mě neznámým kouzlem do pozorovacího kruhu. Teď přichází několik dalších kouzelníků. Všichni mají alespoň 8. stupeň zasvěcení. Rozestavují se kolem kruhu a nabíjejí detekční krystaly. Ty začínají pomalu zářit a odhalují tvar té věci uvnitř.
Chvíli jsem nemohl nic napsat, tak jsem se lekl, ale nyní pokračuji. Bytost uvnitř se pohybuje jaksi přikrčeně, nemá žádnou barvu. Je to, jak to říct? Ano, díra v prostoru. Vidím černou skvrnu která se pohybuje v kruhu a snaží se dostat ven. Je to vysoké asi 2 sáhy. Má to čtyři končetiny, přičemž se pohybuje vzpřímeně jako lidé. ,Ruce‘ bytosti jsou zakončeny něčím, co pro nedostatek výrazů, nazývám prsty. Vypadá to, jako by přímo ze zápěstí rostly pařáty. Ty jsou dlouhé asi 15 coulů. Nohy jsou přikrčené a ohýbají se v kolenou nějak divně. Zdá se že bytost nemá hlavu, spíše nějaký výběžek v kterém jsou jen smyslové orgány. To svědčí o tom že jádro vědomí musí být jinde. Moment, teď vidím že jí ze zad raší něco jako ocas (Zhruba v místě kde by měl mít kostrč.) Ten je dlouhý asi 1,8 sáhu. Teď útočí ocasem na bariéru z magického pole. Krystaly začínají mírně blednout, mistři se o něco pokoušejí. Bariéra se prohýbá a bytost prochází skrz ni. (* naprosto nečitelné, na stránku je převržený kalamář*)
Bytost padá k zemi, až po zásahu několika nově příchozích čarodějů. Používali kouzla jaká neznám, ale měli potíže bytost zasáhnout, protože jakmile zhasly krystaly byla bytost zahalena svým závojem přirozené neviditelnosti. Všude na zemi jsou mrtví mistři kteří Urmakula studovali.

Kromě toho že Aktim píše dosti stroze, je vidět že se tito kouzelníci s bytostí setkali až ve druhém věku Halorenského počítání let. Což je zvláštní, protože jsou velmi staré záznamy že tato bytost existovala už dávno před Halorenem. Ale byli i takové, které tvrdily že bytost byla objevena r. 829 druhého věku Halorenského počítání a poprvé prozkoumána až v r.832 téhož věku. Dlouho se vedly spory o tom odkud bytost pochází. Světlo pravdy do toho vnesl teprve nález tzv. 2.Knihy Baltirosovi. Tento svazek je něco jako svatá kniha pro jeho uctívače. Celkem je těchto knih dvacet. (Pokud se ovšem záznamy nemýlí.) Baltiros je bůh, který dosáhl vrcholu své moci už za dávného Achéronu, ale i dnes jsou sekty které ho uctívají.
V této knize se nalezlo mimo jiné zhruba to, co uvedu níže.

Historie

Tato zrůda se poprvé objevila za vlády dávné a temné říše Achéron. Žila v temné straně Zásvětí, a oni (Baltirosovi velekněží) ji povolali na tento svět. Tedy, téměř. Při vyvolávání prvního Urmakula došlo k fatální chybě. Bytost uvázla navždy mezi Zásvětím a říší živých. Proto je hmotná a zcela neviditelná. Jen dávné Halorenské detekční krystaly dokázali promítnout podobu bytosti do hmotného světa. Tato chyba jim byla i ku prospěchu. Omylem totiž přivolali královnu, ne obyčejného Urmakula.
Tuto královnu uzamknuli a ta jim zplodila potomky za oběti které jí podávali. Bohužel pro kněze, jim královna i se svými potomky utekla. Udržovali záznamy o jejich pohybu, ale královna, jedna z nejmocnějších bytostí tehdejšího světa, jim zmizela.
Zbytek jejího rodu se uzpůsobil prostředí a z některých jedinců se stali samice schopné dále rozšiřovat rod. Ale tyto ,malé královny‘ nedosahovali ani zdaleka kvalit jejich pramáti. Celý rod byl poznamenán chybou špatné evokace a proto, jsou veškeří potomci napůl v Zásvětí a na půl zde, v hmotném světě stejně jako jejich pramatka. (To znamená že jsou také neviditelní.) Kromě toho pozbyli i inteligenci a vychytralost své pramáti.

Chování

Chtějí pouze žrát, nic jiného. Spoustu dobrodruhů našlo v jejich sídlech smrt. Proto se na zemi válí hromady kostí a staré zbraně a zbroje. Občas se najde i nějaká ta cennost. Většinou se usidlují ve starých a opuštěných oblastech. Typickým příkladem jsou hluboké temné hvozdy, staré ruiny popřípadě jeskyně v horách (Objevují se zprávy, že se přemnožili v Thaubadských horách a trpaslíci s nimi mají problémy.). Ale není výjimka, že se objeví kolonie poblíž civilizace.

Chrání svou královnu a řadový jedinec je ,ochoten‘ pro ni i obětovat život. Naopak, královna se snaží utéct a bojuje až tehdy, když nemá na výběr. Řadový jedinci jí nosí těla aby mohla plodit a rozšiřovat rod. V případě že se v rodu objeví nová královna je:
A) Vypuzena z oblasti, poté co dosáhne dospělosti. Spolu s ní oblast opouští 1k3 (hod 1k6, přičemž:1-2=1, 3-4=2, 5-6= 3 řadový jedinci.)
B) Svede souboj se stávající královnou a v případě výhry ji nahradí.
Možnosti A má při hodu k%, 40% šanci na to, že se uskuteční.Výsledek souboje ponechávám na úvaze PJ. V kolonii je obvykle 2k6+4 exemplářů.

Urmakulové se dožívají max. jednoho roku a dospělí jsou v jednom měsíci. Královna deseti let a dospívá ve třech měsících. Obvykle útočí ze zálohy a ve skupinách. Jsou schopni vyčkávat na chvíli kdy bude kořist nepozorná. Ale když už se jednou rozhodnou zaútočit tak je jejich útok zuřivý a téměř vůbec se nekryjí. Nemají téměř žádný pud sebezáchovy (Kromě královny.).

Vlastnosti

Zde jsou vlastnosti, které byly u rodu těchto stvůr vypozorovány. Když je u nich K tak tuto vlastnost ovládá pouze královna. Když je u ní Ř znamená to že schopnost ovládá pouze řadový jedinec.

Plození: K-Neuvádím žádnou past. Oplodněné tělo musí být mrtvé a dobře stavěné (Je jedno jestli hodně tlusté, nebo svalnaté, nesmí to být nějaký Somálec.). Jinak nelze kladení provést, respektive to jde, ale vajíčka se nevylíhnou. Pokud je infikována mrtvá postava, není pro ni návratu ani za pomoci oživovacích kouzel. Může oplodnit maximálně jedno tělo za měsíc, ze kterého se vylíhne do 1k10+5 dnů 1k3 exemplářů. Je 30% pravděpodobnost že jeden z těchto exemplářů bude královna.

Příklad: Královně se narodí 3 mladé. PJ hodí a vidí že jeden z exemplářů je královna. Po třech měsících je mladá královna dost zralá a uvědomuje si svou pozici v rodu. PJ hodí k% a padne 82. To znamená nová královna zaútočí na tu stávající. (Viz.:Chování)

Neviditelnost: Ř+K- Toto NENÍ ekvivalent kouzelnického kouzla. Tato neviditelnost je zcela přirozená a nejde ji odstranit. Při použití kouzla ,odhal neviditelnost‘ se postih za boj s neviditelným protivníkem snižuje o polovinu (zaokrouhluj v neprospěch hráče v útoku i obraně). Postava získá hrubý pocit kterým směrem se nestvůra nachází.
Bytost je slyšet ultrasluchem, hobiti ji cítí. Trpaslíci nevidí nic.

Pokud je na bytost sesláno JAKÉKOLIV kouzlo, pravděpodobnost zásahu se snižuje na polovinu. Ale pouze v případě že bylo úspěšně sesláno kouzlo ,odhal neviditelnost‘.
Jiná kouzla bytost nedokáží odhalit. (Pokud někdo sešle ,Odhal neviditelnost‘ dvakrát po sobě, nic tím nezíská. Postih se nezmenší.)
Jinak je nezasáhnutelná (Pokud není sesláno ,Odhal neviditelnost‘) jakýmkoliv kouzlem, mimo plošných a hromadných (typu ,Zabij‘).

Příklad: Čaroděj Dobroděj sesílá černý blesk na řadového jedince. Předtím použil kouzlo na odhalení neviditelnosti a tak má 50% šanci že zasáhne. Pokud by seslal rudý blesk je jeho šance 33%.

Smysly: Ř+K- Bytost neobalamutí žádná zastírací kouzla. (neviditelnost, neslyšitelnost, nevycítitelnost…) Vidí vše. Má + 10% při pravidlech pro naslouchání.
Pokud kdokoliv používá jakékoliv zastírací prostředky (např.:vojenské maskování…) bytost ho vidí. Podle čichu dokáže sledovat i velmi starou stopu- +150% těsně po zanechání. S každou uplynulou hodinou klesá pravděpodobnost o 50%,. Prostředí se nerozlišuje.

Ve skutečnosti vnímá odrazy věcí, takže i v silném větru bude mít silnou pravděpodobnost na čich, protože necítí pachy, ale odraz člověka (nebo něčeho jiného) co tudy prošlo. Jinné smysly typu klasický Zrak a Čich nemá. (Proto na ni nepůsobí iluze. Potvora vidí auru magie, která ji ale nezajímá. )

Boj: Ř-Může útočit dvakrát za kolo- pařáty. A to pouze na jednu postavu najednou.
V rozšířeném soubojovém systému tomu odpovídá bonus +6 k iniciativě.
Ocasem smí útočit jen jednou za kolo.

Při prvním útoku ze zálohy má bonus + 2 k ÚČ (pokud oběť překvapí) .
Pokud zasáhne pařátem, háže se si oběť: odl ~4~ nic/paralýza. Pokud je oběť paralyzována, háže si ještě, jak silně. Odl ~6~ -2 k boji na 1k6 kol / -4 k boji na 1k6 kol

Urmakul se pohybuje velmi rychle pokud chce. Proto může v rozšířeném soubojovém systému ujít (uběhnout) dvakrát tolik než by mohl se svým počtem akcí.

Boj: K- Útočí jedenkrát za kolo. Má postih -2 k iniciativě (při boji i pohybu).

Slabiny:
Nesnáší světlo. Ř+K
Jakékoliv osvětlení silnější něž pochodeň dává nestvůře postihy:
Lucerna: Postih -1 k útoku a k iniciativě. Je 15% pravděpodobnost že nezaútočí na nikoho v dosahu světla.
Malé ohniště: Postih -2 k útoku a k iniciativě. Je 30% pravděpodobnost že nezaútočí na nikoho v dosahu světla.
Ohniště: Postih -3 k útoku a k iniciativě. Je 60% pravděpodobnost že nezaútočí na nikoho v dosahu světla.
Větší osvětlení než ohniště: Utíkají, popřípadě neútočí.

Ř Nevím jestli se to dá uvést jako slabina, ale nestvůra zaútočí proti jakékoliv přesile.
Královna naopak utíká a bojuje v případě nouze.

POZNÁMKA: Pokud se Urmakulové objeví v nějaké obydlené oblasti je pravděpodobné že se velmi rychle stanou terčem výprav dobrodruhů. Pokud se objeví v lese, půjdou po nich druidové. Každý rozumný člověk ví že tato bytost musí být sprovozena ze světa co nejrychleji. Toto společně s nízkou inteligencí Urmakulů je důvod jejich malého počtu.

POZNÁMKA K DATŮM A VĚCÍM KTERÉ JSOU ZASAZENY DO KONKRÉTNÍHO SVĚTA:
Pokud nemáte na svém světě nějaké temné kněží dá se přítomnost Urmakula vysvětlit chybou při vyvolávání nějaké skupiny theurgů. Že nepochází ze Zásvětí, ale ze sfér či jiného neřádstva které používáte na svém světě…To platí i u dat. Ta jsou v reáliích mého světa. Je zbytečné vysvětlovat zde způsob počítání času v mém světe. Každopádně pár doporučení: Urmakul vznikl kdysi dávno v dobách,o kterých by postavy neměli vědět téměř nic. Je lepší říct, že vznikl v nějaké odlehlé části světa a odtam se pomalu, pomaličku šířil do světa. (Mluvím v rozmezí století až tisíciletí.)

Poděkování: Zde bych chtěl vyjádřit poděkování těmto osobám, bez rozdílu rasy a pohlaví (Abych se vyhnul dohadům, řadím je podle abecedy.)

Hamsterovi-Za jeho krátkou, byť výstižnou kritiku.
Kintosovi- Za jeho rady a podporu. ( A za to, že na něm byl testován Urmakul :-))._Promiň, musel jsem to říct…
Maris-Která mi pomohla s detaily a ukázala mi chyby, kterých jsem se dopustil a s kterými by to nestálo zato.
Masterovi_of_Drakes- Za jeho pochvalu a zato, že si někdo všiml že mám rád Vetřelce. 
Morterovi- Za to že neschválil první verzi nestvůry, která byla opravdu strašná a za jeho rady které mi poskytl na Chatu.
Tuaxovi- Za jeho opravdu obsáhlou a inspirující kritiku, která mi pomohla mnohé zlepšit.

A teď uvedu ty kterým bych poděkovat NEchtěl:
Mladšímu bráchovi: Za jeho otázky typu: „Co to děláš? „Co to je?“
Taťkovi: Za poznámky typu: „Pořád sedíš u počítače!?“ „Proč nejdeš ven!?“ a „Víš kolik jsme platili za internet!?“
Mamce: Za dotazy tohoto druhu: „Kdy se konečně půjdeš najíst?“ „Jsi naučený na tu zítřejší matematiku?“

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 18

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

sirFagoun: Zřejmě jsi nováček a proto si možná neuvědomuješ, že provádíš činnost, která je nazývána tapetování.
Pokud napíšeš něco do diskuze a pak si řekneš, že něco připíšeš, tak použij "kopírovat" smaž původní, pak dej do okna vložit a připiš co jsi chtěl. Né, že to pošleš natřikrát. vytváří to zmatek.
Aldarix půltemný


 Uživatel úrovně 0

pěkné...to se mi opravdu líbí


 Uživatel úrovně 0

Chrochtal
Není zač.
Malekith
Královna klade vajíčka do mrtvol. Podrobnosti najdeš v odstavci Plození.
Královna není oplodněna, ale vajíčka se v ní tvoří samovolně, jedná se o proces podobný tomu, co najdeme u hermafroditů.


 Uživatel úrovně 0

Je to hodne dobry ajak autor rika ze je to jako stvoreno pro hororova dobrodruzstvi.Mimochodem jak se to rozmnozuje?
(je mozne ze sem to prehlid).


 Uživatel úrovně 0

Aldarix: Tak jo, to je všechno, co jsem chtěl vědět, už tě přestanu prudit. Zodpověděl jsi všechny mé dotazy. Díky

Chrochtal


 Uživatel úrovně 0

Chrochtal:
No, záleží jestli budou naživu obě královny, tak se nejspíš vymlátí, nebo slapší skupina ustoupí na místo Z.:-)
Pokud je naživu jen jedna královna, tak se pokusí ovládnout skupinu bez královny.
V tomto případě se nebere ohled na běžný počet Urmakulů v kolonii. Taky tam píšu "obvyklý počet...". To je pro orientaci PJ, ale skutečnost může být trochu jinná.
Odpověď na dotaz o hustotě Urmakulů na světě: Výskyt Urmakula by měl být v přímé úměře k velikosti světa. A jelikož je každý svět zcela jinný tak uvedu pár obecných pravidel:
Urmakulové se vyskytují v oblastech, na okrajích civilizace, nebo v pustinách (tam se živý, ač neradi, zvěří). Jejich počet je omezován tím, že když se oběví poblíž civilizace hned se najde někdo, kdo je ochoten jim ulehčit od lehkosti bytí.
V divočinách se nepřemnožují, jak by se mohlo zdát. Spoustu jich umírá při lovu...
Neuvedu žádný počet skupin na kilometr čtvereční, protože to je z širšího pohledu blbost.
(To bych tvrdil, že kolonie jsou v určitých rozestupech a že Urmakulové žijí ve všech částech světa.)
Aldarix půltemný


 Uživatel úrovně 0

Aldarix: No dobře, ale stát se může ledacos. Uvedu příklad:
Kolonie Urmakulů žije na teritoriu X (v příspěvku neuvádíš jak velké teritorium je pro jednu kolonii potřeba). Toto místo postihne ekologická katastrofa, například lesní požár a části kolonie urmakulů se podaří přežít. Na jejich původním teritoriu by se už neuživili, a tak se musí přesunout, dejme tomu do oblasti Y. V oblasti Y se ale čistě náhodou už jedna kolonie urmakulů vyskytuje. A já se tedy ptám: Vymlátí se navzájem? Předpokládam že ano.


 Uživatel úrovně 0

Chrochtal:
13) No, dvě kolonie by se na stejném uzemí vyskytnout neměli.
A to z těchto důvodů:
a) Když je královna vyhnána z kolonie, neznamená to, že mladá krílovna odejde pár mil a tam se usadí. Tyto dvě kolonie by neměli dostatek potravy a časem by se vyhubily. (a je pravděpodobné, že Kolonie staré královny zvítězí nad kolonií mladé. Z jednoho prostého důvodu-původní kolonie je početnější, respektive by měla být.
b) Mladá královna odchází daleko (důvody viz. a)) od původní kolonie a svou zakládá až na území kam moc staré královny nesahá.

Aldarix půltemný


 Uživatel úrovně 0

Aldarix:
8) Jo, jasně, to je docela zajímavý
10) Jo, to přesně udělam, užiju si tak spoustu srandy
11) Jo, jo, já si na to vzpomněl až dost dlouho po tom, co sem to čet a už sem byl línej číst to znova :-)

13) Konečně mě něco napadlo. Co se stane, když se náhodou na stejném území vyskytnou 2 kolonie? Já věděl, že mě nakonec něco napadne:-)
14) Možná bych na místě stávající královny vyhnal novou třeba týden před tím, než dosáhne dospělosti a samozřejmě jak píšeš bych s ní poslal nějaký řadový jedince na ochranu. To mě teď tak napadlo.

Tak, to už je asi opravdu všecko. Ale jeden nikdy neví

chrochtal


 Uživatel úrovně 0

8) Hermafrodit oplodní sám sebe. U královny se vajíčka tvoří permanentně podle situace (pokud je třeba nedostatek potravy, tak se tvorba pozastaví.
10) Hele, záleží na tobě a na každém PJ. Systém pravidel pro nestvůru to nezmění, takže pokud chceš, můžeš o královně říct, že klade do živích-já ti to nezakazuji...
Ovšem bude to vyžadovat trochu uvažování..."obšťastněná" postava by měla skutečně umřít. Žádnej zázračnej lék by existovat neměl, vytvoří to totiž skvěle depresivní atmosféru.
Prostě, já jsem zvolil cestu oplodnění mrtvoly a pokud si to změníš, tak tě za to linčovat nikdo nebude.
11) Je to tam napsaný. Cituji: Pokud zasáhne pařátem, háže se si oběť: odl ~4~ nic/paralýza. Pokud je oběť paralyzována, háže si ještě, jak silně. Odl ~6~ -2 k boji na 1k6 kol / -4 k boji na 1k6 kol

Aldarix půltemný