Bestiář

Lich Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 50

Skupina: Nemrtvý

Životaschopnost: dle starého kouzelníka (min. 27)

Útočné číslo: ( - 1 + 5 / + 1) = 4 / +1 (hůl) + zvl.

Obranné číslo: ( + 2 + 5 ) = 7

Odolnost: 20

Inteligence: 0

Velikost: 0

Zranitelnost: nemrtvý nemrtví + P(+ u mága), I 1/2, K 1/2, J 1/2

Pohyblivost: 12 / magický tvor

Přesvědčení: zákonné zlo

Poklady: 10 000 / 250

Zkušenost: 9800

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

Někde se vyskytla chyba a tabulka nejde změnit…
Inteligence: dle starého kouzelníka
Síla mysli: dle starého kouzelníka
Bojovnost: není

Pětičlenná elitní jednotka knížete Severního panství, se konečně probila skrze hordy nemrtvých, do trůnního sálu upíra zvaného „temné křídlo“ . U dveří hrdinové pobili několik mumií a vítězně se zasmáli na sedícího upíra. „Tvé krutovlády je zde konec. Toto území připadá našemu pánu a ty už zde nemáš žádnou moc! Jakmile tě zabijeme, knížecí armády obsadí okolní území a dokončí vyčištění tohoto temného údolí!!!“ zvolal sebejistě a hrdě, muž v plátové zbroji a pozdvihl svůj stříbrný meč. V tom okamžiku ovšem zpoza trůnu vyšel nezvykle bílý kostlivec oblečený v drahém šatu a pohlédl do očí dobrodruhů. Ti jako jeden muž udělali krok dozadu a nepříjemný pocit z nového soupeře jim roztřásl ruce. „Co je to za čertovinu?“ zašeptal vysoký elf s lukem do ucha velícímu válečníkovi. Kostlivec majestátně pohlédl na upíra a ten okamžitě pochopil příkaz k odchodu od svého pána.

Poté se znovu otočil na své soky a těm v hlavě jasně zazněl temný hlas: „Já jsem pánem tohoto území a již brzy se stanu pánem i ve vaší zemi. Nicméně jste mi už nadělali dost škod na to, abych i další jednání ponechal na svém sluhovi Rexanovi, kterého vy nazýváte temným křídlem. Teď si to s vámi vyřídím osobně!“ s tím vykročil hrdinům vstříc. Knížecí jednotka pozdvihla zbraně připravena k boji. Temný pán udělal několik mocných gest a kouzlem přinutil vedoucího válečníka k útoku na vedle stojícího člena společenstva. Ten v šoku upadl na zem a šlachovitý muž s mečem ho několika ranami usmrtil. Ostatní hrdinové se vrhli na svého velitele, který byl podle všeho očarován černým kouzelníkem. Válečník rozdal ještě několik ran, ale nakonec se ho zbytku družiny podařilo omráčit. To už ale vlétly mezi družinu stojící nad padlými druhy první kulové blesky a usmrtily oba lučištníky. Poslední bojovník se oddaně rozběhl na kouzlícího kostlivce. Ten luskl prsty a než stačil muž v kroužkové zbroji zasadit ránu, roztekl se v nepohledně vypadající rosolovitou hmotu, která už jen setrvačností pohybu dotekla na konec šatu zaříkávající postavy.

Kostěný čaroděj se pomalu usadil na svůj trůn a znovu luskl prsty. Ze stínu pokorně vykročil upír, aby vyslechl další příkazy svého pána… „Rexane, řekni některému ze svých fextů ať uklidí ten nepořádek a ať mi toho v plátové zbroji připraví na oživení… a ještě něco, obstarej mi nový oděv!“

Vzhled

Tento nemrtvý na první pohled vypadá jako nezvykle bílý kostlivec s lebkou bez jediného kazu, které z očních důlků temně svítí rudé světlo. Je zpravidla oblečen v černý zdobený hábit s kápí a v ruce pevně svírá svoji hůl, která mu dodává majestátný výraz. Po celém těle nosí mnoho magických i nemagických šperků a předmětů, což už na první pohled napovídá tomu, že postavy nepotkaly jen tak ledajakou kostru.

Všechny postavy, které se staly lichem, za svého života splňovaly tyto podmínky

 • Rituál proměny v nemrtvého je schopen provést pouze kouzelník od 27. úrovně.
 • Musí znát zaklínadlo oživ neživého a alespoň dalších 5 kouzel z oboru vitální magie.
 • V době vykonávání obřadu musí mít plný počet životů, nesmí mu chybět ani jeden bod magenergie a nemůže být pod vlivem žádného magického lektvaru.
 • Postava, která se přeměnila v nemrtvého musela být už za svého života proslulá svými zlovolnými činy a její přesvědčení bylo zákonné zlo.
 • Pro nastudování černého obřadu, k jeho bezproblémovému zvládnutí je nezbytná hodnota inteligence 19 a více. S každým jedním bodem pod hodnotu 19 klesá pravděpodobnost úspěšného provedení obřadu o 10%. Kouzelník s inteligencí 17 má tedy jen 80% šanci, že se mu rituál podaří. Pokud se obřad nezdaří, kouzelník umírá!!!
 • Lich není nemrtví, kterého by oživovali jiní kouzelníci. Na svět přišel tímto způsobem

  Každý, kdo se chce stát lichem, musí nejdříve najít a nastudovat temný rituál, odpovídající tomuto druhu nemrtvého. Rituál pro přeměnu v ghůla bude k dostání v každém řádu zlých kouzelníků. Například ve fexta bude k nalezení v nejvyšších nekromantských školách. Ale zaklínadla pro přeměnu v tak mocného nemrtvého jako je lich, to už je velice cenný poklad. Takovéto svitky se dají najít pouze na stojanech v pokladnicích zlých moudrých draků. Nebo jako vrchol pýchy knihovny každého licha – pro toho se stává písmo na svitku, který mu umožnil nesmrtelnost, posvátným.

  Popis temného rituálu

  Čaroděj, či mág si připraví 7 na černo nabarvených svící z včelího vosku, 10 čtvrtek krve z inteligentních bytostí (int. minimálně 3), která je mladší 3 dnů a jeden jakýkoliv magický amulet s démonem minimálně z 10. sféry, ve které se poprvé vyskytuje démon přeměny v nemrtvého.

  Poté se uzavře do místnosti a nebo do jeskyně, kam nebude mít přístup světlo a nikdo ho tam nebude rušit. Na podlahu krví namaluje heptagram o délce každé čáry 2 sáhy, který bude na konci všech cípů zakončen jednou zapálenou svíci. V takto připravené místnosti si kouzelník stoupne do středu obrazce, na krk si nasadí amulet a začne zaříkávat. Čarující postupně pronese během 7 směn 7 zaklínacích formulí. Po každém vyřknutém zaklínadlu je nutno zhasit jednu svíci. Ve chvíli, kdy zaříkávající uhasí svíci poslední, upadne jeho tělo do bezvědomí, ve kterém setrvá po dobu 21 dnů. Během této doby se jeho tělo bude přetvářet v nemrtvé a jeho životní síla se přenese do amuletu. Útok na takového kouzelníka se považuje za útok na vyřazenou postavu.

  Po probrání z bezvědomí se již ze země zvedne temný nemrtvý nazývaný lich, který nemá žádnou magenergii a zůstal mu pouze jeden, nyní již nemrtvý, život. Obojí se doplní běžným způsobem.

  Démon přeměny v nemrtvého

  Tento démon se poprvé objevuje v 10. sféře a umožňuje přeměnu kteréhokoliv humanoida v libovolného hmotného nemrtvého. Ovšem pouze pokud postava splňuje podmínky, které nemrtvý vyžaduje (ghůl – velikost C).

  Démona je možno využít pouze jedním způsobem. A to zakletím do amuletu, který bude poté nasazen na krk při temném obřadu, který je pro každý druh nemrtvého jiný. Okamžitě po dokončení rituálu se probudí postava jako nemrtvý se svobodnou myslí, který si ponechává pouze svoji inteligenci a zvl. schopnosti. Ostatní vlastnosti se upravují podle bestiáře. S každou jednou sférou nad 10. , z které bude démon vyvolán se zvyšuje pravděpodobnost úspěšného provedení obřadu o 3 % (maximálně však na 99 %).

  Lichova hůl

  Je jakýmsi zdobným symbolem moci, nemrtvého zaříkávače… a ten by se nikdy nesnížil k jejímu využití v přímém boji.

  Čaroděj si ponechává svoji starou „čarodějovu hůl“. Navíc je ale s její pomocí schopen oživovat všechny druhy nemrtvých o 10 % levněji a udržovat si nad nimi kontrolu o 20 % levněji, než obyčejný čaroděj (obojí zaokrouhluj nahoru). Např. kostlivec stojí 6 magů, s holí to bude o 0,6 magů levnější - zaokrouhleno nahoru o 1 mag = 5 magů. Kontrola kostlivce stojí 1 mag s holí 0,8 = stále 1 mag (tato druhá schopnost se tedy samozřejmě projeví až u vyšších nemrtvých).

  Pokud se bude jednat o kouzelníka se schopnostmi mága, tak bude lich schopen za pomoci své hole zakouzlit oživ neživého bez pomoci zaklínadel: dvířka, dveře, brána. A to se stejnou pravděpodobností, jako kouzla, která se naučil do 6. úrovně (s int 21 je to například rovno 99%) .

  Zvláštní schopnosti

  Kolem licha se vytváří neviditelná aura strachu – každý, kdo se k němu přiblíží na 15 sáhů a střetne se s ním pohledem, si musí hodit past Roz + Int – 3 – nic / postih – 2 na Úč a Oč po dobu 10 kol. Tato past se zvyšuje o 1 za každé dva sáhy, o které je lich blíže k oběti pohledu než daných 15 sáhů. Např. pokud bytost pohlédne na lichův obličej ze 7 sáhů, pak je past Roz + Int – 7 – nic / postih – 2 na Úč a Oč…

  Proti pasti mají automatický úspěch všechna stvoření s inteligencí 0 a bestie, které byly vyvolány za pomoci magenergie (elementi, nemrtví...).

  Lich získává paralyzující dotek – každý koho se holou rukou dotkne a neuspěje v hodu na past Odl – 6 - je paralyzován na dobu 3 - 5 kol. Po dobu těchto kol se útoky na něho vedené počítají jako útoky na nehybného protivníka.

  Nemrtvý kouzelník se může kdykoliv schovávat za iluzí svého dřívějšího vzhledu a tak bez problémů procházet mezi lidmi. Tato iluze má neomezené trvání a past na její prohlédnutí je Roz + Int – 8 – postava vidí kostnaté tělo / postava vidí starého kouzelníka. Na past si hází nevědomky každý, kdo na licha pohlédne. Každá postava si hází na prohlédnutí iluze maximálně 1 x denně.

  Lich má přirozeně schopnosti čaroděje či mága. Ty odpovídají schopnostem kouzelníka, z kterého vzešel. (minimálně 27. úrovně.)

  Mágovy schopnosti jsou naprosto stejné jako u živého kouzelníka, pouze schopnost vysávání životů se mění na vysávání nemrtvých životů. Každý lich končí podrobování zabitím postavy, která se neubránila jeho psychickému náporu. Nikdy se nevystaví nebezpečí, že by jeho tělo bylo zabito a on v podrobeném těle musel hledat svůj amulet.

  Lich je schopen se kdykoliv regenerovat. A to vždy 2 své nemrtvé životy za každou 1 hodinu soustředění v naprosto temné místnosti či jeskyni.

  Zástupci tohoto řádu nemrtvých se nedorozumívají s okolními bytostmi normální řečí, ale pouze telepaticky. Lich si zachovává přirozený sluch, ale pokud chce sám někomu něco povědět, pak musí použít svých mimo smyslových schopností, nebo zaklínadla, které umožňuje břichomluvectví.

  Jeho telepatické schopnosti jsou naprosto odlišné od těch hraničářských. Lich je schopen tímto způsobem předat myšlenku každému tvoru s inteligencí 2 a vyšší, kterému vidí do očí a to až na vzdálenost 30 sáhů. Nebo všem, kteří jsou v okruhu 20 sáhů, lich zná přesně jejich polohu a nejsou od něho odděleni žádnou bariérou z kovu či kamení. Vyvolanému příteli a nemrtvým, které si oživil, je schopen dávat příkazy stejným způsobem, jako obyčejný kouzelník svému zvířecímu pomocníkovi.

  Lich a kouzelníkův přítel

  Nemrtvý kouzelník si může svého starého přítele ponechat bez jakýchkoliv postihů. V případě smrti havrana, kočky, ďáblíka, či jiného - specifického přítele, je temný pán schopen si přivolat pomocníka nového obdobným způsobem, jako každý jiný kouzelník.

  Avšak rozhodne-li se přivolat si havrana, pak se mu dostane nehmotného přítele – ducha havrana, který je schopen běžně létat, procházet zdmi, získává zranitelnost nemrtví + C, D , ale jeho útočné číslo klesá na 0 – není schopen útočit žádným jiným způsobem, než kouzly a samozřejmě nemůže uchopit žádnou hmotnou věc.

  Pokud si bude přát vyvolat černou kočku, dostane se mu kostěné kočky, která má bonus + 2 k Úč, její odolnost bude mít hodnotu 19 a zranitelnost se mění na zvíře + E, N, P, ale M 0, O 0, H 0. Nevýhodou této kočky je o 1 bod nižší Oč a o 3 body nižší pohyblivost.

  Přivolaný ďáblík zůstává nepozměněn.

  Chování

  Lich je samozřejmě jako nemrtvý považován za něco nežádoucího, a tak se vyhýbá městům a civilizaci vůbec. Případně se v nich výjimečně pohybuje pod ochranou kouzla metamorfóza nebo schován za svou iluzí, aby ho nikdo nepoznal.

  Lich si svoji nesmrtelnost většinou užívá jako vladař nějakého temného uzemí. Mnoho času věnuje studiu zakázaných temných knih a jazyků. Tím se v tomto oboru stává opravdovým mistrem a jeho znalosti zde překračují i vědění většiny moudrých draků. Mezi tím se za pomoci dalších nemrtvých a ovládnutých skřetoidních ras pokouší své uzemí co nejvíce rozšiřovat a škodit světu kolem sebe.

  Těchto nemrtvých kouzelníků se po celém světě pohybuje velice omezené množství. Pokud se přeci jen stane, že se potkají dva nemrtví tohoto druhu na jednom místě, vznikne tak velice mocná a krutá dvojice, která je připravena pokusit se ovládnout celý svět. Avšak jakmile jeden z nemrtvých pánů dosáhne svého vytouženého cíle, tak se při nejbližší vhodné příležitosti pokusí svého „konkurenta“ zbavit. Oba jedinci si budou vždy vědomi toho, že se před svým partnerem musí mít na pozoru, ale ani tento fakt je nepřesvědčí o nevýhodnosti čerpání sil, které z jejich spojenectví mohou plynout.

  Lich a jeho amulet

  Démon přeměny v nemrtvého, je jako každý jiný démon, v amuletu jen na dobu určitou. Lich si proto musí pečlivě hlídat dobu, kdy se démon bude vracet zpět do své sféry, aby si včas pořídil náhrdelník nový. K tomu bude muset samozřejmě podplatit, donutit, či jinak přesvědčit nějakého theurga. Proto bývá pravidlem, že každý lich má na svém dvoře osobního a majetku velice chtivého alchymistu, kterého si velice dobře platí a zahrnuje ho zlatem.

  Jakmile má nemrtvý kouzelník amulet s novým démonem, tak musí opět provést rituál přeměny v nemrtvého. Ten bude vypadat tak, jako když měnil své živé tělo za mrtvé s rozdílem, že si na krk navlékne i nový náhrdelník a po uhašení poslední svíčky upadá do bezvědomí jen na dobu 1 směny, během které starý démon opouští náhrdelník a předává duši kouzelníka démonu novému.

  Život licha je propojen s jeho amuletem, tedy žádný lich není zabit, dokud není zničen jeho náhrdelník a naopak - lich umírá jakmile je jeho amulet zničen, i kdyby měl plný počet životů. Pokud tedy kdokoliv zabije tělo nemrtvého kouzelníka a nezničí i amulet mohou nastat tyto situace:

  Kouzelníkovy životy klesly na nulu, ale i s přívěškem zůstalo jeho tělo na místě. V takovém případě se po osmi hodinách lich opět probouzí s 1 životem. Avšak oddělené končetiny a podobně jsou navždy ztraceny.

  Tělo bylo naprosto zničeno (spáleno, uťatá hlava…), ale amulet zůstal. Lich – náhrdelník vyčkává na nové tělo. Pokud začne někdo amulet nosit, tak si po 24 hodinách musí hodit na past Roz – 10 – opakování hodu po dalších 24 hodinách / úpadek do bezvědomí na 24 hodin, po kterých se tělo probouzí s myslí starého licha v novém těle. Tělo si ponechá všechny své vlastnosti kromě inteligence a po několika dnech (1 - 3) z něho opadává veškeré maso. Všechny dovednosti a schopnosti, které měl lich ve starém těle se mu přenášejí do těla nového (nositel neví o tom, že se něco děje a nepociťuje žádné změny – hody si neuvědomuje).

  Každý lich se může kdykoliv rozhodnout svůj amulet sundat a ukrýt ho na nějaké bezpečné místo. To může mít výhodu v tom, že amulet nebude zničen při pádu samotného nemrtvého kouzelníka. Ale jelikož je lich se svým amuletem velice pevně spjat, nebude moci využívat některých svých schopnost a k tomu přibudou i další nevýhody.

  1. Lich bez amuletu na krku nebude schopen regenerovat žádné nemrtvé životy.
  2. Nebude moci využívat své iluze.
  3. Za každé 2 týdny, které je nemrtví bez svého amuletu, mu klesá maximální počet životů o 1. Tyto životy se mu opět začnou navracet po nasazení přívěšku.

  Náhrdelník nelze zničit fyzickou silou. Lze zničit pouze následujícími způsoby:

 • Vystavit amulet teplotě, která bude srovnatelná například s žárem dračího dechu, či sopky.
 • Donést ho k theurgovi, který je schopen vyhnat démona z amuletu.
 • Pokud někdo úspěšně odolá 3 hodům na past ve třech po sobě jdoucích dnech, odchází démon přeměny v nemrtvého z amuletu a spolu s tím umírá i duše licha.
 • Uložit amulet na bezpečné místo a nechat démona, aby se časem v klidu vrátil do své sféry a tím zahubil i duši licha.
 • Přidáno:

  Přečteno: 0

  Hlasovalo: 50

  author_nick:

  Diskuze

   Uživatel úrovně 0

  Toho bych se bal. Jde to udelat i na postavu?


   Uživatel úrovně 0

  To se mi líbý


   Uživatel úrovně 0

  Když se spojí nějaká známá bestie mnohokrát předělávaná a nedodělávaná s dobrým a skvělým... vznikne Mega super výsledek a ten je právě toto...


   Uživatel úrovně 5

  Celkem se mi to líbilo, i když si pod pojmem ,,Lich" představuju spíše povolání než nestvůru, ale to je podle mě vlastně věc názoru.....,,4"


   Uživatel úrovně 0

  Je to zajímavé, obzvláť popis se mi velmi líbil.


   Uživatel úrovně 0

  Super, i když lich v MaM8 je z Necromancera, ale má podobný schopnosti... ...super 5*


   Uživatel úrovně 0

  Toto se mi velmi líbilo, bylo to zajímavé. Proto tedy dávám 5*...


   Uživatel úrovně 0

  Bezva nestvůra pro pokročilý až expertoidní postavy (a i když ho zabijí, tak bude dost srandy s amuletem). Pěkně a originálně popsáno.Dávám za 5*

  PS: Pro toho licha by bylo nejlepší donutit Theurga aby mu udělal Artefakt, kde by byl tenhle démon trvale...


   Uživatel úrovně 5

  Aeron - to sice není k příspěvku... ale já bych to viděl minimálně na hlavy celé smečky zlatých draků... ale Morter spolu s ostatníma by to krouhli +/- na 0*

  P. S. - u tý vlastnosti na koupení pivka chybí past na Int. navrhuji - 10 - koupí / nekoupí.

  Hold se mam rád.


   Uživatel úrovně 0

  Je vidět že s tím lichem sis dal práci a je to vážně skvělý příspěvek