Bestiář

Planoucí přízrak Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 46

Skupina: Nestvůry magického pole

Životaschopnost: 11

Útočné číslo: viz. níže

Obranné číslo: 7

Odolnost: 20

Inteligence: 12

Velikost: B

Zranitelnost: C, I, J, K2 (mrazivá), K0 (ohnivá), M, O, P

Pohyblivost: 19

Poklady: 5000 / 100

Zkušenost: 1675

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

9. 6. 264
Po dlouhé době jsme konečně dorazili do pořádného města s pořádným hostincem, kde jsem se i já dobře najedl a napil. Už jsem skoro usínal u vyprávění místních starců a vyhasínajícího krbu, když mé uši neomylně zaregistrovaly povídku o nedaleké sopce a rubínech, které jako každá sopka vyvěrá... a které si údajně chrání samo peklo.

10. 6. 264
Hned ráno jsme se šli optat knihovníka, co že je pravdy na té sopce a když jsme se dozvěděli, že draka už tu nikdo neviděl stovky let a že staříci v hospodě vyprávějí různé pohádky... ...nic nám nebránilo k tomu, aby jsme se vydali za snadným úlovkem, který hlídají jen řeči dědů v hospodě.

12. 6. 264
Konečně dorážíme k úpatí sopky, ta nám celý den zastírala obzor, a rozkládáme tábor u jejího severního křídla. Nemůžu se dočkat zítřka. Snad mi mé kamínky přes noc nikdo neukradne.

13. 6. 264
Vyrážíme jeskyní k srdci hory...

13. 6. 264
Jsou mrtví!!!! Všichni jsou mrtví!!! Argah i Dariana i Levošpíl!!! Mrtví! Už jsme byli u pokladu. Jen jsem poodešel prozkoumat i levou skalní dutinu... a najednou slyším křik! Otočím se!! A ze stropu padá oheň! Ze stropu oheň!! Nestačím se rozkoukat a mým přátelům začne vybuchovat země pod nohama a Dariana padá mrtvá!! Byla jak má sestra... A pak ty oči, ty zlověstně zářící oči ve tmě!!! Vyrazily vpřed a já spatřil samotného Ďábla!!! Bičem, který držel v ruce spálil Argaha na popel a prach během několika sekund!!! Cítil sem se tak bezmocně, jen sem se krčil ve stinném koutku a pozoroval. Pozoroval jak můj poslední přítel na pokraji svých sil skáče po Pánovi pekel a zasazuje mu ránu... ale běda jen jeho rána dopadla... vyšlehl rudý plamen a oheň si vzal i jeho!!! Všichni jsou mrtví!!!! Naposledy jsem zahlédl vraha svých nejlepších přátel jak mizí pod hladinou lávy!! A ty oči! Nezapomenu na ty oči!!!

Vybrané úryvky z deníku hobita Kalíška.

Vzhled

Planoucí přízrak je 2 sáhy vysoká nehmotná postava tvořená ohněm a horkými plyny, která po sobě zanechává vypálenou trávu či rozmrzlý sníh. Od pasu nahoru plameny rýsují šlachovité mužské nebo ženské tělo se žlutýma očima a dlouhými vlasy, které temně hoří až do půlky širokých zad. Od boku dolů není postava přesně vytvarována a vypadá pouze jakoby přízrak nosil rudou průsvitnou sukni. Celá bytost končí několik coulu nad zemí a tiše levituje.

Chování

Tento samotářský tvor tráví takřka celý svůj život ve svém doupěti sbíráním drahokamů a jiných pokladů, které mu tam kdo přinese. Jeho poklad je pro něho takřka celý jeho život a čím je jeho bohatství větší, tím lepší pocit ze sebe přízrak má. Absolutně se straní jakéhokoliv chtěnému kontaktu se všemi tvory a nikdy nechodí vraždit a loupit ven. Ale když někoho zahlédne neváhá a po chvilce pozorování na tohoto vetřelce zaútočí kvůli nepřekonatelnému pocitu, že by mohl mít něco cennějšího co mu chybí ve sbírce. Většinu času se koupe v lávě nebo plamenech, což mu přináší veliké potěšení a je to prakticky jediná činnost krom přepočítávání majetku, kterou vykonává s oblibou. Při setkání dvou jedinců nedochází nikdy k boji ani žádnému jinému kontaktu krom vizuálního a přízrak, který je v dané oblasti cizí automaticky opouští teritorium druhého.

Zvláštní schopnost

Tato příšera má jednu neobyčejnou vlastnost. Je tvořena sice ohněm, ale přesto si může vybrat jestli bude jen svítit a přitom pálit minimálně (dřevo nezapálí, ale je pořád horký) nebo naopak bude pálit jako normální oheň, ale hořet bude černým plamenem a tak nebude svítit a nebo může svítit i pálit najednou, či nevyužije ani jedné své domény a bude chladný a temný.

Původ

Původ planoucích přízraků není přesně známý a ani v knihovnách se toho moc nalézt nedá. Kdo hledá informace o tomto tvoru většinou narazí jen na mlčení. Pouze ti co přežili setkání s nelítostným zabijákem ve službách ohně (a není jich mnoho) něco vědí. Jedni tvrdí, že pronikají do našeho světa z ohnivých sfér při ne zcela zdařilých pokusech theurgů o nalezení nových světů. Jiní říkají, že se rodí z těl kouzelníku, kteří byli pohřbeni vhozením do sopky a nebo že jsou to dokonce zběhlé stráže od bran pekelných, či duše čarodějnic, které skončili v plamenech na hranici a teď spalují zemi v této podobě... To jasné není. Jediné na čem se všichni shodnou je jejich ohromná moc a síla...

Výskyt

Setkání je možné po celém území mírného až tropického podnebného pásu, ale zpravidla se přízraky usidlují v sopkách, kde mohou lovit rubíny a zároveň si dopřávat lázně, což jim dělá velmi dobře. Když je například vyžene drak, který hledá nový domov poté, co jeho sopka vyhasla mohou se uchýlit i do starých uhelných dolů a ty zapalovat. Nebo se puklinami dostanou k ropnému ložisku a to zamoří ohněm jen pro svoji radost a pohodlí.

Léčení

Planoucí přízrak se může léčit několika způsoby. Ideálním je ponořit se do lávy a v klidu odpočívá. V tomto stavu se mu doléčují 4 životy za směnu. Další možností je rozdělat oheň, který bude olizovat svými plameny všechny sáhy kolem něho a zároveň bude vyšší než on sám, pak se mu budou doléčovat 2 život za směnu. Poslední a dost neobvyklý způsob je pohlcování ohnivých kouzel. Ty nejen že přízrak nezraní, ale dokonce ho vyléčí za polovinu životů, které mělo kouzlo původně ubrat.

Zraňování vodou

Naopak všechna kouzla, která mají podstatu ve vodě (ledu) zraňují planoucí přízrak za dvojnásobek životů. Obyčejná voda nezabírá vůbec až do objemu 5 čtvrtek, ale za každou 1 čtvrtku přesahující pátou je zranění rovno 2 životům. Na otevřeném dešti, sněhové vánici nebo krupobití je zraňován za 2 životy během jednoho kola.

Boj

Planoucí přízraky jsou schopny sesílat následující kouzla: lomený plamen, oheň, ohnivá koule, ohnivý déšť, ohnivý bič a pekelný oheň, kterými se snaží svého protivníka zneškodnit dříve, než stihne cokoliv udělat. Tato kouzla však nesesílají za magenergii jako kouzelníci, ale za své životy kdy 1 mag = 2 životy . Jediným rozdílem zbude pak to, že planoucí přízrak je díky své ohnivé podstatě schopen sesílat všechna tato kouzla za poloviční "magenergii" (zaokrouhluj dolu) za kterou by jej seslal kouzelník. Např: seslání 1 ohnivé koule stojí normálně 7 magů. Planoucí přízrak by kouzlo seslal jakoby za 3 magy. To znamená, že ohnivou kouli sešle za 6 životů. Poté co se dostane na souboj tváří v tvář mají několik způsobů jak útočit.

První z nich je "pekelný dotek" . Při němž se přízrak snaží dát svému protivníkovi jakousi facku past Obr - 7 - nic / 2k10 zranění ohněm. Takto mohou zaútočit 2 x za kolo na jednoho protivníka (jednou pravou a jednou levou rukou).

Druhým způsobem je takzvané "sevření ohněm" . Planoucí přízrak jakoby použije akci krok a útok a vlétne na políčko ve kterém se nachází napadený (pokud obránce zabírá více políček pak na nejbližší) a obejme ho past Obr - 6 - uskočí na volné políčko / 3k6 + 2 zranění ohněm.

Třetí útok se nazývá "pekelné švihnutí" . Při něm démon mocně trhne hlavou a svými rudě plápolajícími copy zasáhne tři sousedící políčka kolem sebe. Pokud na tomto místě někdo stojí je vystaven pasti Obr - 8 - nic / 1k6 + 4 zranění ohněm.

Čtvrtý útok "ohnivý štít" není ani tak útok jako obraná reakce. Kolem celého planoucího přízraku je neviditelné pole, které automaticky zraní za 1 - 3 životů ohněm každého, kdo přízrak zasáhne (platí pouze pro boj tváří v tvář, kouzla se nepočítají pokud nejsou doteková, pokud někdo útočí holýma rukama / nohama je zranění za 1k6).

Pátý způsob jakým muže tato příšera zabíjet je "vařící dech" . Ten je široký 1 sáh a dlouhý 3 sáhy. Pozoruhodné na tomto dechu je to, že sílí spolu s agresivitou přízraku a ten je čím dál víc agresivnější, čím více je poraněn v boji (to jest čím více už mu chybí životů)!! Tím se zcela liší od ostatních monster, která s rostoucím zraněním slábnou. Terč si hází na obrané číslo stejným způsobem jako třeba u dechu žlutého draka a poté ještě na past Obr - 8 - poloviční zranění / plné zranění . Zranění způsobené tímto dechem je rovno 1 život za každý 1 život, který přízrak ztratil v uplynulých 24 hodinách v boji a ještě si jej nevyléčil. Každý planoucí přízrak může svůj dech použít toliko 1x za den.

např. : Planoucí přízrak v plné síle, se všemi svými 80 životy, vidí skupinu o 3 členech, jak mu kradou drahé kamení. Přízrak zakouzlí 4 ohnivé koule. To ho sice zraní za 24 životů, ale zabije to již potrhaného kouzelníka. Poté se vrhne na zbylé dva dobrodruhy. Během několika kol jednoho z nich upálí "pekelnými dotyky" , ale sám při tom přijde o dalších 35 životů. Podívá se na posledního hrdinu v plátové zbroji a vidí, že i ten už je docela popálený od ohnivých koulí a "ohnivých štítu", které schytal během útočení. Teď už může přízrak dát svoji plnou sílu na posledního lupiče... a tak se rozhodne použít svůj "vařící dech" na viditelně neobratného válečníka. Ten hodí na obranné číslo celkem 9 a nepodaří se mu uhnout - dostane to tedy za plných 26 (životy ubrané kouzlením se nepočítají do síly dechu!!!) životů a odporoučí se k zemi. Planoucí přízrak si jen přepočítá své milované rubíny a jde se v klidu doléčit do lávy.

Poznámka: Postavy, které jsou chráněny lektvarem chladných vod nebo kouzlem s podobnými účinky proti ohni jsou naprosto nezranitelné dotykem, švihnutím a štítem. Dech a sevření je poté bude zraňovat za polovinu běžného zranění.

Tip: Pokud se Vaše družina nachází v místech příliš chladných = vysokých horách nebo v jiných nepříznivých podmínkách pro planoucí přízrak není problém předělat přízrak na libovolný živel.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 46

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Suk:
vše, co mělo být řečeno, už řečeno bylo. Bohužel jsem na tuto potvoru zapomněl - chtěl jsem ji ohodnotit hned po návratu z USA, ale objevil jsem ji až teď při brouzdání staršími příspěvky. Takže se tímto omlouvám.

JInak mi to přijde jako originální nápad, slušné zpracování a řekl bych "vysoká hratelnost". S čím tak trošku nesouhlasím, je filozofie života přízraku a taky trošku ten počáteční příběh není podle mého gusta.
Nicméně, hodnotím to jako velmi povedené - takže ****.


 Uživatel úrovně 0

Dobrý.......hlavně se mi líbila pozn. na konci, že to můžeme, pokud budeme chtít, předělat na libovolný živel....
Takže nejsme omezeni výhradně na ohnivou podstatu....
Co víc dodat.....


 Uživatel úrovně 0

Tohle se mi moc libi.... Co bych k tomu dodala uz bylo receno...


 Uživatel úrovně 0

Nevím co dodat, vše co by mě vrtalo hlavou bylo v této diskuzi objasněno. Rozhodně je to dóóóóst povedený s pozdarvem Kintos,.


 Uživatel úrovně 5

Gromm: Díky. Sem rád, že se můj příspěvek líbí a lidé to po přečtení neberou jako ztrátu času.


 Uživatel úrovně 0

suk:maš u mě nejvyšší...moc se mi to líbilo. :-))))


 Uživatel úrovně 5

Hamster:

Díky za příznivé hodnocení. K tomu není co dodat.

Jen k hodnocení Deadbydyho - už sem mu psal i do pošty, ale nějak to chlapík nebere. Na druhou stranu mi ta chybějicí kritika od něho zchází - určitě by to bylo zajímavé čtivo... Co naděla - bez něho se asi budu muset obejít. Ale ostatní co si příspěvek přeštete, tak pořád pište a pište - já si to doma budu zdokonalovat pořád :)

Díky, Suk.

------------------------------------------------ --------------------------------


 Uživatel úrovně 8

Tvůj příspěvek je pěkný. Jsou tam chyby, možná hrozná úprava, ale každý soudí podle sebe, ne jako trestač gramatiky Alcator 8)))
5*

Deadbody: docela by mě zajímalo, proč si dal tomuto příspěvku 1*, když to má na víc. Pokud hlasuješ dost odlišně od ostatních, měl bys to okomentovat.


 Uživatel úrovně 5

2 Alcator:

Že kouzla nejsou tučně vytištěná mě mrzí stejně jako tebe - já nepsal tučně nic a nechal sem to zcela na redakci, protože html jazyk neni zrovna moje mateřština :) . Ale máš pravdu - mohl jsem kouzla zařadit jako samostatný odstavec a tady jsem nejspíš uděla chybu JÁ.

Že se jedná o nestvůru magického pole - abych pravdu řekl, tak o nestvůrách magického pole moc nevím. Ve svých poznámkách mám přízrak uložen jako normální magickou nestvůru... Zařazení je podle mého překlep redakce a ne můj... I když nechci nikoho soudit - mohl jsem se stejně tak překlepnout já. Ale rozhodně nebyl můj úmylsl příšeru takto zařadit. I v MS je tato příšerka jako magický tvor a já na tom nic neměnil. Takže tenhle problém sám nechápu dost dobře.

Čárky, to je prostě moje smrt!!! A všem se za to omlouvám.


 Uživatel úrovně 0

Alcator
Víš vovo de hlasování jednou opravit....