Alchymista

Démon rychlosti Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

Démon rychlosti

Tento démon, jak již název napovídá, zvyšuje rychlost. A to v souboji, při zakletí do zbraní tváří v tvář. V pohybu, při zakletí do bot. Popřípadě doletu a z části i rychlosti při zakletí do vrhací zbraně. Prvního démona je možné povolat z druhé sféry a v takovém případě přidává +1 k iniciativě, každé další 3 úrovně přidávají další +1 k iniciativě.

Tento bonus je možné využít pouze v souboji. Rychle manipulovat se zbraní je velmi fyzicky náročné a proto platí následující omezení. Do +5 je ovládání postavami bez omezení. Zbraně přidávající bonus k iniciativě +6 a více, již musí ovládat postava se silou 15 a více, jinak ztrácí pokaždé když zaútočí (v každou útočnou akcí) tolik životů, kolik je rozdíl mezi skutečnou silou a 15ti. Jestliže je síla postavy 12 a nižší, pak musí uspět v hodu proti pasti, použitou vlastností je síla, past je rovna (12-síla postavy), jinak zbraň vylétne z ruky.

Tyto postihy a pasti stoupají s každým dalším bonusem +1 o 1, takže jestliže démon přidává bonus k iniciativě +8 (+3 oproti bezpostihovému zacházení), síla musí být minimálně (15+3) 18, jinak ztrácí každým útokem rozdíl +3 životy a pokud má postava menší sílu jak 15, musí uspět hodu proti pasti (rozdíl +3) – zbraň vylétla z rukou.

Postava, jež nemá tušení o tomto démonovi ve zbrani bude do +5 pouze překvapena, nejenže nezíská bonus k iniciativě v daném kole, ale navíc dostane v prvním útoku postih k útoku rovný bonusu k iniciativě. S +6ti zbraň automaticky vylétne z ruky.

Ve vrhací zbrani má démon obdobné účinky, ale iniciativa roste každou 6. sféru. Navíc zvyšuje dostřel, každá sféra o 2 sáhy (ovšem nezvyšuje se přesnost, pouze maximální dostřel).

Nošením démona rychlosti zakletým v botách, nebo v kalhotách (a ekvivalentu) zvýší pohyblivost postavy o 1 za každou 3. sféru o další jedničku. Platí obdobné omezení, jako výše, ale použitá vlastnost je obratnost. Věci nevylétnou z postavy, na místo toho způsobí postavě nějaké nehezké zranění – moc se rozkročí a natrhne si třísla, nebo neusměrní pohyb nohy a nakopne si palec atp. Postava s obratností 12 a méně si hází proti pasti (12-obratnost postavy) nic/poranění. Toto poranění je rovné (15-obratnost postavy) a léčí se stejný počet dní (každý den se o 1 život zmírní).

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

máš tam chybu, jen nevím v které části


buď je pro +6 potřeba síla laespoň 15 (a tedy pro +8 by to bylo 17 ne 18) a nebo to je naopak a pro +6 potřebuješ sílu alespoň 16, u vyhození to máš už správně... i když bych nepoužíval jednou ostrou nerovnost a jednou neostrou, protože to obvykle čtenář překoune ( i já si toho všiml až na podruhé)

dále nechápu 12- síla postavy (takže když mám sílu 12, tak mě vždy vylítne, neboť je bonus 0 a 12 - 0 se na desetistěnce nedá přehodit... naproti tomu když budu mít 1 tak je to 12 - (-5) = 17 a dokonce se to rovná fatálnímu neúspěchu vždy? a nebo je myšleno (což by bylo trokšu zvláštní) stupeň?)

jinak je to asi zajímavý a užitečný démon... jen si nemím představit króla válečníka síla 21/5 s těžkým kyjem a 7 útoky za 2 kola (tedy k inic +15) a démonem s +11 k inic... takže dohromady +26 + hod... a to už nechci ani myslet na rychlost (kterou krom jiného hraje každý jinak) to by asi všechny kolem sebe doslova rozsekal, kor v bersekrovi.


 Uživatel úrovně 5

To že jsou pravidla někde očividně nedotažená a nedokonalá, neznamená, že musíme v tom pokračovat a můžem se snažit přijít s něčím co tu chybu odstraňuje. Ale fakticky se tomu nedá nic vytknout.


 Uživatel úrovně 0

Přithlížet ještě na kategorii, nebo váhu zbraně je logické, avšak ne systémové. Bylo by to zbytečně moc pravidel. Omezení proto beru vážně jen vzhledem k rychlosti. Nejeden sportovec si při zbytečně prudkém pohybu namohl sval. Ale určitě záleží na každém hráči, jak s pravidelm naloží. Npř. démon nosič uvedený v pravidlech také neuvažuje protivítr, nebo zda se rychlost bere pouze vzhledem k povrchu planety.
Co se té síly týče, už chápu, jednou se bere bonus a podruhé na zjištění pasti stupeň síly. Použit je již existující systém...


 Uživatel úrovně 5

Ono se sice rádo tvrdí, že kategorie nejsou jen o váze, ale i o potřebném výcviku a obtížnosti ovládání zbraně, ale ještě jsem neviděl zbraň zařazenou do těžkých majíce jen 30 mn a odůvodněním, že je těžké se s ní naučit bojovat, takže kategorie by stačili...


 Uživatel úrovně 0

Určitě se nikde nepoužívá síla 2x.
vs.
Hází se jednou, použitá vlastnost je síla a výška pasti je rovna 12-skutečná síla, jinak zbraň vylétne.

Já nevím, mě příjde, že v té pasti se prostě síla postavy započítá/projeví 2x.

Dakeyras má dobrá nápad, ale navím, jestli bych si hrál na nějaké celé mince. Možná po kategoriích.


 Uživatel úrovně 5

A co takhle do toho započítat váhu zbraně? třeba taková dýka nebude mít takovou hybnost jako těžký kyj. dýku s rychlostí by zvládl i elf kouzelník, udržet kyj by mohl mít problém i kroll válečník


 Uživatel úrovně 0

Systém je totožný, jako s kouzlem rychlost u chodcova meče. Určitě se nikde nepoužívá síla 2x. Hází se jednou, použitá vlstnost je síla a výška pasti je rovna 12-skutečná síla, jinak zbraň vylétne.


 Uživatel úrovně 0

Teď jsem si všiml, že se v pasti na vyletění z ruky používá 2x síla. To není dobré.
Měla by tam být jen jednou - jako vlastnost. Nebezpečnost by měla být konstantní + bonus.


 Uživatel úrovně 0

Urychluje vedenou zbraň, proto není možné ho použít na střelnou, respektie, máchat s kuší, nebo lukem můžu jak rychle chci, ale projektil to rychleji nevystřelí. I proto je zde daná past, urychlení postavy kouzlem rychlost umožní celkově rychlejší koordinaci a reakční schopnos, démon toto nedělá.
bonus k iniciativně nění brán absolutně, takže pokud má nějaká zbraŇ postih k iniciativě, musí být nejdříve ,,vynulována". Vždy se počítá, kolik celkově démon přidává, ne výsledný bonus nad hranicí 0. Vidím to tak, že ohnat se npř. halapartnou je mnohem pomalejší a dosáhnout rychlosti dýky, je fyzicky náročné.


 Uživatel úrovně 5

Autor zřejmě vychází z pravidel PPE pro chodce - trojsek, kde se bere síla a chodec podobně ztrácí životy. Takže, idea je podle pravidel v pořádku. Samotné znění pravidel je samozřejmě diskutabilní, nepranýřujme ale autora za něco, co je podle pravidel správně.

Nápad je zajímavý, ovšem zpracování je nejasné... ale o tom už mluvili jiní. Hlavní chybu vidím v absenci popisu efektu - urychluje to pouze zbraň nebo i ruku, potažmo mozek (tzn. zda je ve hře trocha té ČP magie nebo pouze urychlení zbraně k dané činnosti)?