Alchymista

Bojový démon Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 6

  • Bojovým démonem nahrazuji démona útočného a obranného a navíc jejich působení trochu rozšiřuji. Stále platí pravidlo o maximálních hodnotách, na jaké může démon hodnoty předmětu navýšit a pravidlo o počtu kouzel, jaká může démon ovládat.
  • Za každou sféru může bojový démon zvyšovat SZ zbraně, do jaké je zakletý o +1.
  • Místo +1 k SZ může zbrani dodávat +2 k ÚT nebo může generovat dva magy denně pro použití na svá vlastní kouzla, případně může dodávat +1 k ÚT a zároveň generovat jeden mag denně.
  • Místo +2 k SZ může démon předmětu dodávat +1 k OZ (KZ) nebo může uživateli předmětu dodávat bonus +1 k iniciativě.
  • Místo +9 k SZ může dodat bonus k útočnosti ×2 (místo +18 bonus ×3, místo +27 bonus ×4). Postup: Nejprve hod na útok, v případě úspěšného zranění se připočítá +X životů zranění z klasické útočnosti a takto zjištěné zranění se následně znásobí dle schopností démona.
  • Pokud by bojový démon s násobícím bonusem k útočnosti byl zakletý ve střelné zbrani a další takový démon v jejím projektilu, pak se jejich násobící útočnostní bonusy mezi sebou nenásobí, ale sčítají se (×2 + ×3 = ×5).
  • Parametry zbraně s násobícím útočnostním démonem se zapisují následovně: SZ / +X / ×Y / OZ (případně SZ / +X / ×Y / krátký / střední / dlouhý dostřel) - kde X je běžná útočnost a Y násobící bonus.

Př.1: Šavle 4/+2/+1 s démonem +4/+2/×2/+1 = zbraň s parametry 8/+4/×2/+2 (démon z 16. sféry)

Př.2: Krátký luk 4/0 s démonem +4/+0/×2 + šíp s démonem +4/+0/×2 = výstřel s parametry 12/0/×4 (démoni ze 13. sféry)

Pozn.: Účelem tohoto démona je nahrazení démonů útočných a obranných a umožnit tak zbraně vylepšovat zároveň bonusy k útočným i k obraným parametrům, což za současného stavu není možné (v každém předmětu může být jen jeden démon, takže je možné vylepšovat buď obranu, NEBO útočné parametry, ale nikoliv zároveň). Pokud se vám tento démon zdá příliš univerzální, můžete použít některou z redukovaných možností:

Redukce 1:

Vylepšení útočného démona: U útočného démona je možnost proměnit +9 k SZ na ÚT ×2 (+18 na ×3 a +27 na ×4) a +2 k SZ za bonus +1 k iniciativě.

Redukce 2:

Vylepšení útočného démona A: Redukce 1 bez možnosti vylepšovat démona násobícím bonusem k útočnosti.

Vylepšení útočného démona B: Redukce 1 bez možnosti dodávat uživateli předmětu bonus k iniciativě.

Redukce 3:

Násobící útočnostní démon: Vyskytuje se v deváté, osmnácté a dvacáté sedmé sféře. Při povolání z deváté sféry dodá zbrani útočnost ×2, při povolání z osmnácté ×3 a při povolání z dvacáté sedmé ×4.

Zrychlující démon: Vyskytuje se v každé druhé sféře (jako obranní démoni). Za každé dvě sféry dodává uživateli předmětu bonus +1 k iniciativě.

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Asi takhle: Už to, že by se někomu podařilo získat takovou (nebo lepší) sbírku, by znamenalo, že kladný postoj k munchinování nemá pouze hráč, ale i PJ, protože by hráči musel postavit dost magenergie nebo rovnou příslušné předměty a nesměl by dostat nějaký nápad ve stylu "platí pouze bonus od nejsilnějšího démona" nebo "při příliš vysokém bonusu se trhají svaly".

(btw: správný munchkin by si dal tyto démony do každého kousku oblečení včetně spoďárů a bot, do tolika přívěsků a amuletů, kolik by byl schopen unést, do čelenky, opasku, náušnic, prstenů a náramků na ruce i nohy... a až pak by uvažoval o zbraních a zbroji (-: )


 Uživatel úrovně 5

Fafrin Vok atd. : V díle je napsáno, že bonus +2 k SZ může být vyměněn za +1 k iniciativě (stačí pozorně číst).

UnknowN: Sice se řekne malá a velká písmena - žádná změna, ale kdo má spíše grafickou paměť, ten je změnou ÚT za út někdy hodně zmaten.

Kouzla jde oddůvodnit, proč nejsou postihy - prostě se jedná o krátkodobé kouzlo.
U dlouhobého bunusu k iniciativě už by to ale nějaké omezení chtělo (nebo vymaslet postihy pro vyšší rychlosti/bonusy k iniciativě).

Ještě se mi nelíbí, že bonus k iniciativě může dávat cokoli jiného než zbraň. Logicky se dá účinek zvýšení iniciativy ve zbroji obhájit, ale z pravidlového hlediska iniciativa záleží hlavně na zbrani (automatická ztráta iniciativy u některých těžkých zbraní, vícenásobné útoky s konkrétní zbraní atp.). Bylo by dobré tedy být duchem s pravidly a iniciativu svázat jen ke zbrani.
Co by takový munchkin se zbraní +6 k iniciativě, zbrojí +6 k inicitativě a deseti prsteny, každým s démonem s +12 k iniciativě asi dělal, že?


 Uživatel úrovně 0

OT - Optimisté si myslí, že žijeme v nejlepším možném vesmíru. Pesimisté se obávají, že je tomu tak.- OT

Zkratka "ÚT" je skutečně nesystémová. Systémová je zkratka "út". A pokud si někdo myslí, že v tom není žádný rozdíl, ať si zkusí napsat něco složitějšího v Caseselective jazyku.
Osobně si myslím, že +1 k iniciativě je daleko více než +1 SZ. Pokud jeden z bojujících v RSS získá 4 akce a druhý pouze 2. Pak číslo jedna smete číslo 2 nejdříve dvěma útoky, proti kterým číslo 2 má obranu, a pak dalšímy dvěmy, proti kterým již obranu nemá. Jeho bonus k SZ/útoč/OZ, by se ukázal směšně malý a nepotřebný.
Redukce tak, jak jsou zapsány jsou příšerně nepřehledné.


 Uživatel úrovně 0

Firefanatic: Dokonalosti je dosaženo v celém vesmíru a všem živém...pokud to nevidíš, tak se připravuješ o jednu z nejhezčích věcí...


 Uživatel úrovně 8

Dodatek k násobícímu útočnostnímu bonusu:

Změny vytučněny:

* Pokud by bojový démon s násobícím bonusem k útočnosti byl zakletý ve střelné zbrani (nebo pokud by zbraň samotná nějaký takový bonus měla - např balista) a další takový démon v jejím projektilu, potom určíme hodnotu dílčích násobících bonusů ve sférách (×2 má hodnotu 9 sfér, ×3 18 sfér, atd.), tyto hodnoty sečteme, a z celkové hodnoty zpětně odvodíme celkový násobící bonus.
* Parametry zbraně s násobícím útočnostním démonem se zapisují následovně: SZ / +X / ×Y / OZ (případně SZ / +X / ×Y / krátký / střední / dlouhý dostřel) - kde X je běžná útočnost a Y násobící bonus.

Př.1: Šavle 4/+2/+1 s démonem +4/+2/×2/+1 = zbraň s parametry 8/+4/×2/+2 (démon z 16. sféry)

Př.2: Krátký luk 4/0 s démonem +4/+0/×2 + šíp s démonem +4/+0/×2 = výstřel s parametry 12/0/×3 (démoni ze 13. sféry - hodnota bonusu ×2 ve zbrani je 9 sfér, hodnota bonusu ×2 v šípu také. Celková hodnota je 18 sfér, což odpovídá násobícímu útočnostnímu bonusu ×3).

------------------

Takováhle úprava už by byla mnohem rozsáhlejší, než přepsání dvou písmenek... Ponechávám tedy na úvaze redaktora, jestli příslušné pasáže pozměnit v samotném příspěvku, nebo to nechat zde - hlavně vzhledem k tomu, že tohle už není MS.


 Uživatel úrovně 8

Jak jsem řekl - záleží na tom, na co všechno bude mít démonův bonus k iniciativě vliv. Pokud si démona "iniciativa +6" představíme jako permanentní lektvar "rychlost" (zvláště pokud je zakletý například v botách), pak z toho plyne víc, než jen 2 útoky za kolo - plyne z toho také zrychlení všech dalších pohybů na dvojnásobek (pro postavu, která nemá žádné další iniciativní bonusy). Pokud bychom na to ale nahlíželi čistě jako na variantu válečníkových "vícenásobných útoků" (a pokud by to tedy bylo použitelné pouze v souvislosti s bojem), byla by to věc jiná.

Vzhledem k první možnosti jsem se obával přesílení a proto jsem se rozhodl pro stávající poměr.

-------------------------------------

Pro zajímavost: Současný maximální bonus k iniciativě dosažitelný jednou postavou:

Bojovník od 27. úrovně
- vícenásobné útoky s obouruční zbraní: +12
- berserkr: +6
- lektvar/kouzlo rychlost: +6
- démon z 26. sféry: +13
- celkem: +37 (7 útoků za kolo je jistých, když mu na ini padne 6, bude schopen v jednom kole zaútočit osmkrát)

(Pokud bych nechal 1 SZ = 1 ini, měl by tento bojovník bonus k iniciativě ne +37, ale +51, což by znamenalo 19 útoků za dvě kola)

Nebo si představte lupiče s jeho bojem beze zbraní - wow, cool představa: Od 31. úrovně bonus k iniciativě +15, lektvar rychlost +6, démon + 13, celkem +34 (jistých 6 útoků za kolo, padne li na ini 3-6 tak 7 útoků)... Nebo radši +27 za démona, takže bychom se dostali na +48 a 9 útoků za kolo? Ať žije karate!


 Uživatel úrovně 0

Kibe: Makeup a příjemný slohový dojem jsou 2 zcela rozdílné věci. A dokonalosti není dosaženo nikdy.

UnknowN: Domnívám se, že bojový démon v prstenu, ať už s jakýmikoliv účinky, není tím ideálním, přinejmenším když nebudeme uvažovat o superrychlém ufackování nepřítele... Pokud má bojový démon účinkovat, musí být v patřičném předmětu. O účincích démona rychlosti ve zbroji by se snad dalo spekulovat, avšak tady už bych byl dost skeptický...

Ad. bilance +SZ/+iniciativa... když se podívám někam, kde mám přímé srovnání (chodec - kouzla meče), nemohu se ubránit závěru, že je zde rychlost předražená... i v nejnevýhodnější situaci je to "+1,33 k SZ / +1 k iniciativě"...


 Uživatel úrovně 8

Folcwine:

- Zkratka ÚT ve skutečnosti v pravidlech opravdu existuje. Není sice na nijak přehledném místě, ale:

PPZ v1.6 e.A str.65 (Volba zbraně a zbroje):
"Útočné vlastnosti zbraně jsou charakterizovány dvěma čísly: silou a útočností (zkracujeme SZ a út a obvykle píšeme ve tvaru SZ/út)"

Jediný rozdíl oproti pravidlům je ten, že jsem to v rámci přehlednosti napsal velkými písmeny :-)

- Záleží na tom, jak PJ a hráči nahlížejí na bonusy k iniciativě... Například při použití kouzla/lektvaru rychlost se pravidla vyjadřují dost nejasně - vzpomínám si pouze na jakýsi podivný rádobypříklad o obru na bruslích... Taky záleží na tom, v jakém předmětu je bojový démon zrovna zakletý - klidně by mohl být třeba ve zbroji. Nebo v prstenu. Těžko potom implicitně určovat nějaké pasti...


 Uživatel úrovně 0

To Unknown:
Už z názvu jsem byl skeptický, ale je to opravdu dobré...jen bych nějak doupravil to s tou iniciativou (třeba že zbraně mají také svá omezení ohledně maximální iniciativy vyplívající z jejich podstaty-například také dvojnásobek normálu=tedy vlastně +6...).

To Firefaatic:
Naopak, kvalitní dílo má být co nejjednodušší, protože se nepotřebuje skrývat pod tuny makeupu....neb jak se říká:
"Dokonalosti není dosaženo, pokud již není co přidat, ale tehdy, když už není co ubrat."


 Uživatel úrovně 5

Chyba ve třetím odstavci pomocí redakčního systému opravena.

Firefanatic: Dle mého 2 k SZ za +1 k iniciativě je odpovídající, není to výhodná výměna vždy, ale jen ve specifických případech (viz můj příklad s alchymistou, střelbou z kuše a následného vrhu ohnivé hlíny. Navíc si uvědom, že bonus SZ má omezení seshora, bonus k iniciativě nijak autor neomezil.

Unknown: ještě mám k dílu dva malé postřehy:
- Používej zkratky definované pravdily, v pravidlech žádná zkratka ÚT není. Tato zkratka je hodně intuitivní, ale můžeš takto vytvořit zkratku, o které si myslíš, že je intuitivní, ale někteří ji nepochopí.
- Chodcův meč při zvýšení iniciativy (dvojseku/trojseku) má jisté postihy (možnost upuštění zbraně a zranění chodce s nízkou silou), jestli by podobné postihy neměli být i u bonusu k iniciativě +6 a více...