Alchymista

RP podklad pro vidění magenergie Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

V následujících odstavcích se budu věnovat nedostatečně osvětlené alchymistově schopnosti - vidění magenergie. V současných pravidlech je napsáno jen tolik, že alchymista s určitou pravděpodobností po krátkém zkoumání dokáže přibližně určit, kolik magenergie je ve zkoumaném předmětu. Jak přesně to ale alchymista určuje, o tom tam není ani slovo. Já zde předkládám jedno z možných vysvětlení.

Tak tedy: Alchymisté pro určování obsahu magenergie využívají kyvadélek. Základní alchymistické kyvadélko je v podstatě jen podlouhlý čistý krystalek křišťálu, který je opatřen stříbrným závěsem a šňůrkou či řetízkem aby bylo za co kyvadélko držet. Kyvadélko jako celek může alchymista nosit v kapse či na krku (jako přívěsek). Když alchymista testuje předmět na přítomnost magenergie, vezme konec provázku / řetízku a nechá kyvadélko viset nad daným předmětem. To se pak v případě úspěchu začne pohybovat v kruzích a rychlost, s jakou se bude takto točit, společně s poloměrem kroužků, které bude takto opisovat, podá alchymistovi přibližný náhled na to, kolik magenergie v předmětu je (v případě neúspěchu bude prostě jen viset). Kromě samotného kyvadélka je k detekci magenergie samozřejmě zapotřebí i speciální alchymistický výcvik, spočívající ve schopnosti usměrňování své duševní energie do krystalku, který následkem toho začne reagovat na přítomnost magenergie. Pokud tedy alchymista neuspěje při hledání magenergie, znamená to, že špatně usměrnil svou duševní energii.

Kyvadélko dostane každý alchymista na první úrovni zdarma, pokud ho ztratí, může si nové pořídit přibližně za jeden stříbrňák (u svého učitele nebo v alchymistickém obchodě), nebo si ho dokonce může vyrobit sám, pokud si obstará vhodný kousek křišťálu a kousek provázku.

Tato možnost pochopitelně není jediným možným způsobem jak magenergii detekovat - ve vašem světě mohou alchymisté k detekci používat rozličné další nástroje - namátkou třeba virgule, různé rituály, "chemicky" vypadající zkoušky (přikapávání různých indikačních tekutin apod.), může se jednat o jakousi zvláštní schopnost, kdy alchymista přiloží ruce na předmět, a bude se soustředit na vycítění magenergie, můžete mít dokonce "moderně" vypadající měřící stroje. Je však třeba dbát na to, aby tyto způsoby byly nějakým způsobem omezené pouze na alchymisty - tzn. aby je nemohl využívat i někdo s nealchymistickým povoláním.

Jen pro pořádek dodám, že zkoumání jednoho předmětu trvá jednu směnu, přesně jak říkají pravidla. Co už však pravidla neříkají je to, jak daleko může být alchymista od předmětu, u kterého chce zkoumat obsah magenergie. Já jsem toho názoru, že tato vzdálenost by neměla překročit jeden sáh.

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Sice je to krapet starší dílko i když ne hluboko v historii, tak tu přispěji názorem:

Já používal vždy verzi odvozenou přímo z názvu - vidění - v mých světech tuto magenergii alchymysté vidí jako určitou auru okolo předmětu. Čím méně magenergie, tím menší a méně výrazná -> více splívá s předmětem a tak je hůře spatřitelná. S více magenergii je to stejné jen naopak, tedy větší a výraznější aura...


 Uživatel úrovně 0

Řekl bych, velmi originálně pojatá problematika. Stručně a jasně vysvětluje respektive popisuje proces určování magenergie v předmětu, pěkná práce.


 Uživatel úrovně 0

Folclive: dovolím si nesouhlasit. Toto dílo by mělo být především o principu, tedy záleží na tom, jestli se kyvadélko rozkývá, protože alchymista podvědomě cítí, že by se mělo rozkývat, nebo protože se prostě rozkýve kvůli magii a alchymista z toho jen umí rozeznat její množství. Čili je to důvod snižovat hodnocení, alespoň pro mne. Nicméně, jak můžeš jistě vidět, hodnocení jsem nesnížíl. Vzdal jsem se hodnocení, protože si mzslím, že toto nejsem schopen správně zhodnotit. To že magenergie ve větším množství v jakémkoliv stavu (i pasivním=třeba magická pole) silně ovlivňuje své okolí je v pravidlech mnohokrát zmiňováno. Z toho by se dalo odvodit, že malá množství pasivní magenergie ovlivňují své okolí málo. Tak, že to alchymista dokéže rozenat.


 Uživatel úrovně 5

Fafrin Vok atd.:
Zde se musím trochu zastat autora:
Vytýkáš mu, že jeho dílo je hlavně o vycítění proudů, jaké má kouzelník, ale ihned následně dodáváš dle tebe vhodnější příklady, které jsou založeny také na principu nevysvětlitelných náhod. Maegnetické pole, generované kolem magického náboje, jež roztáčí kovové kyvadélko dle mého patří mezi detekci pozměněných fyzikálních vlastností kolem místa s nastřádanou magenergií. Jestli kyvadélko vysvětlíš dle autorova celkem nešťastného magického úsilí (kyvadélko=virgule) nebo použiješ fyzikální vysvětlení (magnetické pole vychyluje a roztáčí kovovou kuličku na provázku), tak takový rozdíl není. Hlavní dílo je v kyvadélku. Vysvětlení autorovi pokulhává, ale dle mého názoru, není důvod mu za dobrý nápad s kyvadélkem (hlavní část díla) a za pro někoho nevhodně vysvětlený princip (bonus díla) dávat podprůměrné hodnocení. Navíc v pravidlech nikde není napsáno, že magenergie ovlivňuje fyzikálně bezprostřední okolí i v pasivním stavu, to je dle mého tvůj homerule. Na základě svých homerules (vlastních pravidel) není vhodné sthávat někomu (kdo má třeba jiné homerules) za to hvězdičky.


 Uživatel úrovně 8

Fafrin Vok atd.: Jedním z těchto projevů může být právě i roztočení / rozkývání kyvadélka - tedy pokud jsi proti tomu, že by detekce magenergie měla být založena na nějaké alchymistově paranormální schopnosti :-)


 Uživatel úrovně 0

Jak to že alchymista pracuje s duševním úsilým? Je tedy schopen poznat přítomnost magenergie pomocí cítění magických proudů podobně jako kouzelníci na vyšších úrovních.
Osobně bych uvítal spíše vysvětlení na základě rozeznáví vnějších fyzikálních projevů v okolí oblaku magenergie. Jako že vyhozená mince vždy dopadne na hranu (nebo zmizí na vrcholném bodu svého letu).
Osobně vůbec netuším, jak tohle ohodnotit, zabívám se hlavně prtavidlovými příspěvky a tohle při přímém střetu s pravidly pravděpodobně nepřežije.


 Uživatel úrovně 5

Maris: Záleží na podání PJ, dobrý PJ za vše co ubere něco přidá (například zvýší šanci na nalezení s kyvadélkem a bez něj ji drasticky sníží).
Jinak dobrý postřeh - toto v díle zmíněno být mohlo, že detekce pomocí kyvadéla je vlastně postih (bez kyvadélka nic nenajde).

Kibe: Zde se musím zastat autora - jasně definoval dílo jako RP pomůcku. Mohl sice dodefinovat, že tato pomůcka je vhodná spíše pro alchymisty na nižší úrovni (kteří ještě sami neumí destilovat magenergii), ale za tak drastickou chybu to nepovažuji.


 Uživatel úrovně 8

Kibe: Žádné "magické schopnosti" alchymistu nezbavuji - jen nabízím jeden možný pohled na to, jak vypadá určování magenergie. O kontaktech se sférami se v příspěvku vůbec nebavím a nikdy jsem neřekl, že tím nějak omezuji další alchymistovy schopnosti.


 Uživatel úrovně 0

To UnknowN: špatně to podle mě je, protože alchymistu tím zbavuješ "magických schopností", které později třeba theurg kyvadélkem těžko nahradí (jako komunikace se sférami, atd).


 Uživatel úrovně 8

Maris: To, že by byl alchymista závislý na kyvadélku při určování magenergie, nemusí být nutně špatné. Bude to jen jiné. IMHO není zjišťování přítomnosti magenergie schopnost, na které je alchymista závislý - respektive určování magenergie je činnost, která ve většině případů může počkat, takže pokud alchymista kyvadélko ztratí, může si poměrně snadno pořídit nové. Samotná ztráta kyvadálka je pak věcí interakce mezi hráčem a PJem...

Tech: Uvrhnou-li alchymistu do vězení, potom jsem si jist, že je prakticky nulová šance, že bude alchymista moci testovat nějaký předmět na přítomnost magenergie.