Alchymistické Předměty

Lektvar Oriol Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

Skupina: Lektvary

Magenergie: 22

Suroviny: 4

Základ: minerální voda

Nalezení: 2x25%

Trvání: 3 směny, více viz. níže

Výroba: 2 směny, doma

Nebezpečnost: 8

Síla: viz. níže

Barva/chuť/zápach: 0/15/50

Popis:

Doplňující údaje:
Trvanlivost: stálá
Četnost: 1x denně, další bez účinku
Zápach: Poměrně silný zápach, typický pro aroma některých minerálních vod
Chuť: Minerální vody s mírnou železitou pachutí
Barva: Průzračná čirá kapalina
Síla: nevolnost / projevení všech vlastností lektvaru
Použitá vlastnost: Odolnost

Původ

Původ i název lektvaru jsou odvozeny od pojmenování minerálního pramene, z něhož byla tato tekutina poprvé vyrobena. Dnes již jménem neznámý alchymista při odebírání jejího vzorku zjistil, že tato pramenitá voda obsahuje nadměrné množství prvku železa. Začal se tedy zajímat o její vlastnosti, především potom o účinky na humanoidní organismus. Analýza výsledků byla zajímavá, a tak se rozhodl experimentovat dále – nyní již za pomocí magie a jejím „mutačním“ vlivu. Při těchto postupech, jež si pečlivě zapisoval, došel nakonec k pozoruhodnému zjištění, které ještě později jeden z jeho žáků začínal dokonce spojovat s dávným alchymistickým „mystériem golemismu“. Ale nebyl to jen golem. Na základě spekulací vedla nit možné náhody k odpovědím na otázky umělých postav – nejen ve smyslu černé magie – nekromancie, ale i v pojetí alchymie. Nyní se ovšem ukazuje, že alchymisté mnohokrát přecenili své poznatky a schopnosti, zřejmě se tomu tak stalo i v tomto případě.


Příprava

K přípravě lektvaru je třeba přírodní minerální vody, nejlépe z pramene nacházejícího se v nějaké vysokohorské oblasti. Tato minerální voda by měla pokud možno již předem obsahovat co největší množství železa – v zásadě čím více, tím lépe. Dále potom surovou železnou rudu (2 mince), měšec sušené nati „chvojiny“ (vřesu), menší kleště (například malé kovářské, ale lze použít i kleště na mučení, nebo nejlépe speciální alchymistické) a silnější zdroj ohně (kahan, krb, výheň).


Výroba

Výrobu lektvaru se mohou naučit všichni zdatní a sběhlejší alchymisté (od 3. úrovně výše). Stačí pouze získat recept, opatřit si suroviny a mít na výrobu nutné zámezí, jelikož je záhodnou vyrábět tento lektvar doma, respektive v laboratoři. Nejprve odlijeme do nádoby minerální vodu a uvedeme ji do varu. Když začne voda vřít, přisypeme do ní měšec sušené nati a poté kleštěmi vložíme do vody kousek železné rudy. Necháme několik kol povařit. Nyní nastává pro výrobu lektvaru trochu nezvyklá fáze – přidávání magenergie. Nejde o žádné šití horkou jehlou, ale nezbytnost. Přelijeme do nádoby dvaadvacet alchymistických magů a necháme po dobu pěti kol účinkovat. Nakonec opět kleštěmi vyjmeme úlomek železné rudy a vzniklý extrakt necháme chvíli odstát. Výslednou tekutinu již pouze scedíme přes látku do flakónku a pečlivě zapečetíme. Hotový Lektvar Oriol, takto připravený k aplikování, není třeba uchovávat ve speciálních podmínkách a je téměř nenáchylný na okolí, v němž je skladován. Při nárazu a následném rozbití nehrozí žádné nebezpečí z nadýchání, z poleptání kůže při doteku apod.


Vlastnosti

Lektvar Oriol je tekutina zákeřná a v zásadě organismu nikterak neprospívající. Účinky se dostaví takřka okamžitě v podobě drobné únavy. Tato únava se začíná postupně měnit v těžkopádnost a bolest kloubů. Po jedné směně od aplikace se již síla lektvaru projeví naplno. Postava získává postih -2 k obratnosti (stupeň nikoli bonus). V závislostí s tím klesne pochopitelně i její pohyblivost. Podstatou je magické „železnatění“ kostí a kloubů. Každý pohyb se pro postavu stává náročnějším a náročnějším, v důsledku toho se jí zvyšuje únava dvojnásobným způsobem. Lektvar se projeví i navenek a to tak, že pokožka se postiženému „zbarví do železita“ – tj. získá červenohnědou barvu. Útěchou budiž snad jen to, že po dobu trvání získá též bonus +1 k odolnosti (opět st. nikoli bon.). Z lektvaru plyne nevýhod více. Postava je v době trvání lektvaru imunní vůči všem kouzlům a lektvarům podporujícím rychlost, či pohyblivost, odmítá po tuto dobu přijímat jakékoliv tekutiny a v neposlední řadě získává pozoruhodnou zranitelnost D+(2). Je tedy zranitelná ušlechtilými kovy, jako stříbro či zlato, navíc hned dvojnásobně. Minerální vody i vřes mají běžně v koupelích zcela opačné účinky, ale magickou mutací způsobují tyto nesnáze.


Aplikace

Aplikuje se klasicky vypitím. Pokud se nedostane do krevního oběhu neúčinkuje. Kvůli svému nápadnému zápachu se přidává do jiných tekutin, společně s aromatickou přísadou na jeho pohlcení. Díky své čirosti a téměř žádné reaktivitě je v hodný pro širokou škálu kombinací tekutin. Největší zákeřností a silou lektvaru je přenášení jeho dočasných vlastností k vlastnostem trvalým. Osoba, jenž pozře lektvar zcela odplaví veškeré nečistoty, které zůstanou v těle až po jednom měsíci i když účinky Oriolu vyprchají ještě téhož dne za poměrně krátký čas. Vypije-li však postava do měsíce 10 takovýchto lektvarů, dojde jejich vlivem (90% pravděpodobnost – hod %) u postiženého k magické mutaci a tyto vlastnosti se pro něj stanou trvalými, kůže získá kompletně barvu červenohnědého železa, na všech částech těla, a kosti budou obsahovat velké množství železa (postava přibere asi 3 kg). Všechna nemagická léčení, kouzelníkova kouzla, alchymistické předměty jsou při odstranění bezúspěšná. Jediným způsobem léčby je hraničářovo kouzlo uzdrav nemocného sesíláno 14 dní po sobě, vždy právě jednou denně. Po 14 dni léčby mizí veškeré projevy lektvaru. Hraničář léčitel musí být alespoň na 8.úrovni (druid nebo chodec bez rozdílu).


Pozn. Lektvar nelze aplikovat na nemrtvé bytosti a tím tak posílit jejich konstituci, v případě kostlivce třeba i KZ, lektvar jednoduše na druhy nemrtvých s tělesnou schránkou neúčinkuje, v případě kostlivce, ani při absenci trávícího ústrojí , cév apod. k tomu není vybaven. Aplikovatelný je pouze na skupiny humanoidé a teoreticky jej lze aplikovat i na tvory zvířecí skupiny. KZ se jim ovšem také nezvětšuje, kůže či srst zůstává stejná, pouze mění barvu a stavba kostí KZ neovlivní.


Dodatky

Zde jsou podrobněji popsány byliny používané jako suroviny při výrobě lektvaru.

Vřes *Břasa, Břesk, Chvojčina*
Vzhled: Nízký zelený keřík mající na spodu poléhavé větve. Je vysoký půl sáhu, hustě olistěný s drobnými růžovofialovými květy v koncových hroznech. Květy mají zvonkovitou korunu. Pod květem a kalichem je čtyřlistenný kalíšek. Plodem je nahnědlá tobolka, plná semen.
Oblast: Ve slunných lesích a stráních. Vytváří rozlehlé porosty – vřesoviště.
Doba sklizně: srpen až říjen květy, červenec až září nať
Užitná část: Od srpna sežínej asi do poloviny výšky rostliny její nať. Dřevnaté části nesbírej. U sběru květů je strháváme z větévek a sypeme do měšce.
Sušení: Květ i nať suš na stinných a vzdušných místech. Samotný květ rozprostři na lístky. Správně usušená droga si zachovává původní barvu listů a květů.
Vlastnosti: Droga se obvykle uplatňuje v čajových směsích při chrobách ledvin, je močopudná, dezinfekční a protizánětlivá. Doporučuje se odvar z vřesu při revmatických bolestech.
Nalezení: 2 x 50%
Cena: 5 měďáků za pytlík usušené nati, 7 měďáků za pytlík usušených květů.
Vlastnosti: Chvojčina je již po dlouhou dobu užívána k výrobě protirevmatického čaje, nesoucího název Obratník. Obratník se vyrábí z nati vřesu, nati řebříčku a nati kopřivy. Čaj má mírně nahořklou chuť, ale je třeba jej pít několikrát denně.


Doslov

Podobně jako u předchozího Lektvaru pastýře Jakuba i v tomto případě jde o poměrně běžně dostupný lektvar, ovšem spíše po stránce receptu, než hotového produktu. Kvůli svým účinkům není příliš třeba dodávat, proč tomu tak je. Recept lze nalézt ve větších a spíše alchymistických knihách předpisů a výrob. Hotový lektvar potom jako vzorek ve velkých laboratorních sklepeních, nebo u alchymistů podlejší povahy, či psychicky narušených experimentátorů v různých oblastech. Postavy by se s ním měly setkat víceméně náhodně, jeho cena při potenciálním prodeji bude obvykle nižší, než by odpovídalo nákladům na jeho výrobu, každopádně za něj postavy utrží dost málo, neřeknou-li starému vladykovi, že je z pramene, jenž udržuje věčné mládí.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 10

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Je to rozhodně zajímavé dílko Mortere,

Hodnotil sem za 3*, protože i když se mi zdá být lektvar zajímavý, řekněme, že mě ovládlo vnitřní pnutí, mám z tvého díla takoví divný pocit.. Mno prostě 3* bylo to co mě prvně napadlo a tak to tedy tak hodnotím..


 Uživatel úrovně 0

Morter: Ano ale -5?? Mám dojem že jsi přidal svému mínusování také rozhořčení z příspěvku.


 Uživatel úrovně 5

// Pokud se Ti něco nelíbí, tak si klidně stěžuj u nějaké vyšší instance.//


 Uživatel úrovně 5

MP9: Zkus si vztáhnout poslední větu své poslední diskuze na diskuzi předchozí.

Tvé hodnocení - Fuj, - Zdlouhavé - Nemá hlavu ani patu, - Píšerné zpracování // Neuvedl si ani jedno rozumné odůvodnění hodnocení. Fuj nic neříká, zdlouhavý není v poměru k ostatním příspěvkům vůbec, nemá hlavu ani patu není pravda, protože je jasně a srozumitelně strukturován a dělen. A neuvedl si ani jednu vlastnost, která dělá příspěvek příšerným. Jsem zvědavej na nějak tvůj příspěvek, ale to bys patrně musel začít napřed přemýšlet.


 Uživatel úrovně 0

MORTER: Rád bych věděl za co jsi mi udělil reputaci -5.
Ano přiznávám že příspěvek je trochu útočnější, ale porušení pravidel v tom nevidím.
A pokud uživatel zmocněn rozdávat reputaci záporného mínění jen že je vyjádřeno nespokojení s dílem.

Tito uživatelé by si měly sáhnout do svědomí.
Dle mě je toto jednání ubohé a opovrženíhodné.


 Uživatel úrovně 0

FUJ Zbytečně zdlouhavý, nemá to hlavu ani patu!!!! Krásný nápad, příšerné zpracování.


 Uživatel úrovně 5

Morter: pokud něco má nebezpečnost, způsob užití, sílu a negativní účinky, je to jed.
A i kdyby nebyl, ruka by ti neuopadla, kdyby jsi místo "Síla: viz. níže " napsal Síla:
A) dočasná změna vlastností / dočasná změna vlastností + imunity vůči kouzlům.
B) nic / dočasná změna vlastností + imunity vůči kouzlům.

Z "Pokud se nedostane do krevního oběhu neúčinkuje" vyplývá, že jed stačí dostat do krve, takže k použití "pití" se přidává ještě "do krve" (zbraní).

Alchymistovy léčivé lektvary jsou zároveň kouzelným způsobem léčby (který by naopak měl fungovat), proto se ptám.

Nechceš-li se k mým kritikám vyjadřovat, nenutím tě. Však je také nepíšu jen pro autora, ale i pro čtenáře. Přiznáš mi alespoň malé bezvýznamné plus za ukázání na nelogičnost s vodou ?

Pokud jsi dal ve svém díle prostor k subjektivním výkladům, táži se, čí je to chyba ? Má, jako sečtělého pochybujícího čtenáře s širokými opbzory, nebo tvá, jakožto autora zodpovědného za vysvětlující zpracování jím vymyšlených herních mechanizmů ?

Hraničář: vždyť jsem to napsal - kouzlo uzdrav nemocného léčí pouze nemoci, neléčí následky otrav! Pokud vypiješ láhev šaratice, tak je to také otrava a ne nemoc, i když se od účinků salmonel=ozy nebo cholery příliš neliší.

Toto moudro bych si měl vytesat do kamene a pak jím mlátit všechny grafomany! :D


 Uživatel úrovně 5

UnknowN: Ad kumulování - viz. tabulka v úvodu - četnost 1x denně - ostatní bez účinku.


 Uživatel úrovně 5

Krtecek: Pravděpodobnost 1x5-10% by byla lepší, jak říkáš. „Lektvar je téměř nenáchylný na okolí, v němž je skladován.“ Lze to napsat i tak, jak navrhuješ, ale takto to rozhodně nesmyslně napsáno není, jen jinak. „Záleží to na rychlosti rozkladu jedu na vzduchu a na jeho vstřebatelnosti žaludeční stěnou.“ Z čehož vyplývá, že pokud by nebyl pro běžné postavy vstřebatelný, neuváděl bych to, nebo se nad tím pozastavil. Zbraň je nejspíše efektivnější, avšak šlo o lektvar a jeho nanášení na zbraň se neuvažuje.

Magnus: Tak nevím, obyčejný lektvar mi nepřijde jako něco, co by mělo být pokládáno za prostředek, jehož herní využití je maximální. Využitelnosti se podle mne nabízí stejně ne-li více jako u lektvarů v pravidlech v PPZ. K otázce: To by teoretické možné bylo a nemrtvý by pak měl nejspíše mírně poupravené vlastnosti.

Zombie: K Zombieho kritikám se nemá moc cenu vyjadřovat, tak jen stručně.
"V textu citelně chybí: účinky lektvaru se projeví pouze v případě neúspěšného hodu na past." Předpokládám, že v tabulce, kde je napsána nebezpečnost a síla lektvaru nahoře je dostatečné a nepíšu to tedy znovu ještě do textu. Tvrzení: B) je správně - není to jed ale lektvar. Jistě že léčivé lektvary jsou alch. předměty a je taky napsáno, že neučinkují, takže nerozumím o co jde. S hraničářem nesouhlasíš, ale proč neřekneš. K ceně nemám poznámky. Ostatní věci jsou už jen subjektivní domněnky, kromě vody, kde máš pravdu a je to omyl. Váha lektvaru se mi zdá naprosto zanedbatelný údaj, jelikož v rámci flakónku se podle mne bude lišit pouze minimálně a skutečně zanedbatelně. "Drobnost:" Počítám i s krollími alchymisty.

tjcombo: Někdy je zřejmě lepší svá hodnocení raději nezdůvodňovat.

Unknown:
- Tato vlastnost neplatí pro trvalé účinky, pouze u dočasných.
- Nevím proč zdůvodnění magickou mutací nestačí.
- Jeho využití není ve výrobě a v používání, ale v jeho neznalosti, manipulaci a aplikaci. Alchymistu tímto novým lektvarem asi příliš nepotěšíš, ale postavy jím překvapíš.
- Měl jsem za to, že do základu patří jedna látka, která je obsažena největším množstvím, nevím.

-M-


 Uživatel úrovně 8

- Vypití 10 lektvarů za měsíc => trvalé účinky, mezi které patří i odmítání přijímání tekutin => pravděpodobná smrt žízní (i kdyby to chtěl nějaký hraničář vyléčit, za 14 dní je většinou pozdě).

- Zranitelnost (D+)2 je podle mě poměrně nelogická (jak jsem ostatně zmínil už v dílně). Není řádně vysvětleno, proč tam je a PJ, který tohle bude chtít použít se na to bude muset připravit - už kvůli možnosti různých rejpalů.

- Dále by to chtělo se nějak blíže zamyslet nad využitím, jelikož využitelnost jediné dávky, které s sebou nese toliko zdvojnásobení získávané únavy, sníženou obratnost a zvyýšenou zranitelnost ušlechtilými kovy a to po dobu tří směn, není dle mě příliš velká... Zkrátka - I po přečtení nevím, co má být ta HLAVNÍ věc, kvůli které bude někdo chtít tento lektvar používat.

- Dále v popisu lektvaru není vyřešená kumulativnost lektvaru. Jako člověk s určitými znalostmi chemie a biologie bych řekl, že než je lektvar odbourán, tak zůstává v těle, takže když do sebe lupnu třeba tři takovéhle lektvary za sebou, měly by být výsledné účinky trojnásobné (nebo minimálně nějakým způsobem navýšené).

- Základ obsahuje toliko minerální vodu, měl by tam však být i ten vřes.

Celkově mám z lektvaru takové smíšené pocity, ale spíše negativní... Ačkoliv má lektvar jakés takés efekty, jeho využití mi nepřijde příliš vysoké a popis je vcelku zmatečný... Hodnotím za 2*...