Alchymistické Předměty

Famulovy lektvary Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 12

Skupina: Lektvary

Základ: -

Nalezení: -

Trvání: -

Výroba: -

Nebezpečnost: -

Síla: -

Barva/chuť/zápach: -

Popis:

Famulovy lektvary

Vznik

Famulos byl alchymista a theurg ve službách království. Lid si jej vážil pro jeho zručnost, moudrost i dobrosrdečnost.

Famulos dumal dny a celé týdny, jen aby přišel s nějakým novým a ojedinělým nápadem, který opět pomůže jistým způsobem lidstvu. Takové byly myšlenky alchymisty. A jednoho dne se i splnily.

Theurg seděl uprostřed své komnaty a před ním byly na podlaze křídou nakreslené čtyři pentagramy. Muž by si byl dříve nikdy nepomyslel, že se bude pokoušet v budoucnu promlouvat se samotnými živly Země – čtyřmi elementy. Jenže díky své píli a naprosté soustředěnosti se mu tento proces po dlouhé meditaci povedl; z každého pentagramu se vynořila postava; jednu tvořil rudo žlutý oheň, druhé byla životní esencí voda, třetí působila jen jako stín vířící ve vzduchu a čtvrtá postava byla tvořena ze čtyř různých barev a měla kamennou hlavu.

„Žádám vás, poslové živlů,“ začal Famulos, „abyste mi pomohli stvořit čtyři lektvary různých schopností – lektvary čtyř elementů.“

Elementálové se dlouho radili, dokud nepromluvil ten nejvyšší, ohnivý. „Možná jsi malicherný, neboť se odvážil nás povolat kvůli takové… zbytečnosti. Na druhou stranu nemáš zlé úmysly, tudíž tvůj požadavek splníme. Máme ovšem pouze jednu podmínku.“ „Jakou?“ zajímal se alchymista dychtivě.

„Tvé tajemství musí zůstat v utajení,“ promluvil další elementál, tvořený z vody. „Můžeš bádat a my ti v tom nebráníme, leč tvé spojení s námi zůstane tajné,“ doplnil jej vzdušný muž.

„A to znamená, že výsledek práce, se kterou ti my pomůžeme, zůstane znám jen tobě.“ A tím zemní elementál dořekl všechny závazky.

Theurg věděl, že oni to myslí vážně. Jenže on chtěl pomáhat lidu a ne jen sobě!

„Dobrá tedy,“ přikývl a přísahal, že smlouva bude tajná. Záhy k němu promlouvali elementálové celé hodiny. Svěřili se mu se vším, co je k výrobě lektvarů zapotřebí. Že do nich musí obětovat i část své magické energie. A nakonec mu vysvětlili i to, jak se aplikují. Poté zmizeli.

Alchymista Famulos se pár dní nato vydal hledat suroviny. Když zjistil, že má vše potřebné, pustil se do výroby. A brzy zjistil, že přišel na úžasnou, avšak složitě tvořenou věc. Nemeškal a je možné, že snad i zapomněl na podmínku elementálů, ale to jej nezastavilo. Prozradil recept na lektvary čtyř elementů všem alchymistům v království, načež se zpráva o těchto výtvorech rozšířila široko daleko do světa.

Mnohé překvapilo, když den nato Famulos zemřel. Nicméně jeho objev vyšel vniveč.


Lektvar ohnivého elementu

Magenergie: 25 magů
Suroviny: 30 zlatých
Základ: Ztvrdlá láva
Trvání: 2 směny
Výroba: 4 směny
Použití: Dotyk
Barva/chuť/zápach: 80/50/0

Jakmile chce alchymista lektvar použít, musí si tekutinu namazat po celém těle. Je o něco hustší než obyčejná voda, zato řidší nežli olej. Lektvar má oranžovou až rudou barvu – tedy jako oheň. Není obdařen žádným specifickým pachem, a co se týče vnitřního požití, není ani nijak nebezpečný (jen nechutný a nahořklý).

Alchymista potřebuje pouze jednu určitou věc k výrobě lektvaru: ztvrdlou lávu. Tu poté maximálně rozdrtí a smíchá ji s vodou. Závěrem do výrobku vloží poměrně velký počet magů a čeká zhruba čtyři směny, než je lektvar hotový.

Účinky:

1) Postava namazaná touto tekutinou získává 50% odolnost vůči ohnivé magii, 75% proti silnému ohni (například láva) a 100% vůči obyčejnému ohni (táborák, pochodeň atp.). To vše potrvá dvě směny.

2) Navíc je tu možnost 25%, že postavě vzplanou na polovinu veškerého trvaní – tedy jednu směnu – dlaně rudým ohněm. Tento oheň je zcela obyčejný, jako například oheň pochodně. Postavu zranit nemůže, neboť ta má na pažích namazaný lektvar, jenž plamen vytváří, avšak zároveň je vůči němu imunní. Na co lze oheň použít? To už je jen na tom, kdo jej v tu chvíli „vlastní“. Může s ním popálit nepřítele, založit táborák atp.


Lektvar vodního elementu


Magenergie: 30 magů
Suroviny: 35 zlatých
Základ: Mořská voda
Trvání: 1xK6 směn
Výroba: 3 směny
Použití: Požití
Barva/chuť/zápach: 40/80/0

K použití musí postava tekutinu vypít. Po požití lektvaru ji přirostou žábry a bude pak moci po určitou dobu plavat pod vodou jako ryba. Tato doba je neurčitá, takže následuje vždy po pozření kapaliny jeden hod šestistěnnou kostkou. Výsledek znamená počet směn, po které se bude moci postava vyskytovat ve vodě.

Lektvar není po ničem zvláštním cítit, je modrozelené barvy a má převelice slanou chuť. K jeho výrobě je potřeba půl litru mořské vody. Zbytek odpracují magy a – samozřejmě – recept a postup, jak na to.


Účinky:

1) Postava se může dostat do takových hloubek, jako různí vodní živočichové, aniž by musela vyplavat na hladinu (tedy až vyprší účinky lektvaru, tak pochopitelně ano). Navíc je zde jedna unikátní schopnost lektvaru: po dobu, kdy trvá jeho účinek, může postava komunikovat se všemi vodními tvory v okolí. Nerozkazuje jim, avšak může s nimi volně hovořit (a zjistit tak některé cenné informace).

2) Ten, jenž vypije lektvar, získává 50% odolnost vůči veškeré magii, jež má cokoli společného s vodou.


Lektvar vzdušného elementu

Magenergie: 35 magů
Suroviny: 40 zlatých
Základ: Orlí krev
Trvání: 1 směna
Výroba: 5 směn
Použití: Požití
Barva/chuť/zápach: 90/60/0

Jakmile někdo lektvar vypije, rázem si bude připadat šíleně lehký a vznášející se. A pravda není daleko. Postava se dokáže lehce odrazit od země a vznášet se ve vzduchu, maximálně však osm sáhů nad zemí. Doba, po kterou může létat, je ustanovena na jednu směnu. Po tuto dobu si může postava létat, jak se jí zachce.

K lektvaru je potřebná jedna ingredience: orlí krev (nejlépe všechnu krev). Tu pak alchymista smíchá s vodou a vloží do výroby své magy. Tentokrát je postup složitější, delší i dražší, protože se jedná o vysoce účinný lektvar. Má červené zbarvení jako krev, slanou příchuť a žádný zápach.

Účinky: 1) Jak již bylo řečeno, postava může s omezenými možnostmi létat. Nemá žádná křídla, pouze je v tu chvíli lehčí a snáze se odpruží od země.

2) 50% odolnost vůči veškeré vzdušné magii. Postava ve vzduchu navíc lépe uniká šípům a jiným vrhacím zbraním (zvyšuje se jí obranné číslo o 2).

Lektvar zemního elementu

Magenergie: 35 magů
Suroviny: 40 zlatých
Základ: Černozem
Trvání: 1 směna
Výroba: 8 směn
Použití: Dotyk
Barva/chuť/zápach: 50/50/0

Tento lektvar získá alchymista smícháním nejúrodnější půdy – černozemě – s vodou a vloženými magy. Když jej chce postava použít, musí si tekutinu namazat po celém těle. Po několika vteřinách se na kůži objeví dva couly tlustá vrstva neznámého kamene, jež je tvrdý jako diamant. Zvláštní je, že to jest kámen velice silný a odolný, zároveň však nijak neomezuje postavu v jejím pohybu (ta, jako by ho snad ani necítila).

Kapalina má šedavou až mírně načernalou barvu, nahořklou chuť a žádný pach. Po vnitřním požití nehrozí žádné smrtelné ani vážné následky, jen nepatrné nevolnosti.

Účinky:

1) Kamenná kůže funguje především jako „zvláště silné a přeci lehké brnění“. Jeho specifickou vlastností je, že odrazí každý šíp, šipku i vržený kámen o maximální velikosti v průměru třicet coulů. Navíc působí jako brnění s KZ 6 a přidává postavě bonus +2 k obrannému číslu.

2) Majitel této kamenné kůže má odolnost vůči veškeré zemní magii 50%.


Dodatek:

Některé lektvary se dají kombinovat, jiné zas ne. „X“ znamená, že dané dva lektvary nelze zkombinovat. Ostatní je možno kombinovat.
Lektvar ohnivého elementu X lektvar vodního elementu
Lektvar zemního elementu X lektvar vzdušného elementu

Pokud postava použije jeden lektvar a vzápětí i ten protikladný, účinky obou látek se anulují a tím pádem se nic nestane (jen to, že osoba zbytečně vyplýtvá dvě várky lektvarů, aniž by dosáhla nějakého úspěchu).

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 12

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Bohužel, mě tato práce ničím zajímavým nepřekvapila. Možná by z tohošlo udělat něco o dost kvalitnějšího ale chce to více práce a přesnější popisy.

Jak Zombie řekl, je to jen drahá kopie jiného lektvaru nebo jeho napodobenina. Parametry nejsou vhodně zvoleny a nebo chybí (opět zmíněno, měl jsem být rychlejší).
Osobně bych tedy doplnil, to co mě na práci zarazilo nejvíce a mám dojem, že to nikdo neřekl. Suroviny jsou sice drahé ale pro zkušeného pyrofora už nebude tak strašné vyhodit takové peníze (pokud se u to ovšem s těmito vlastnostmi vůbec vyplatí). Hlavní problém však vidím v základu. Pro lektvary čtyř elementů, jsou ty základy až moc snadno získatelné, osobně bych volil něco o dost vzácnějšího, potom by to s určitými úpravami pravidlové části byly unikátní ochranné lektvary. Nebo možná ne...

Jako bonus kritiky... žábry? Dobrá překousl bych, ikdyž spíš bych to řešil obdobou kouzla pro dýchání pod vodou. Ale mluviti s rybami? Není to trochu moc?

Celkově to na mě dojem moc neudělalo, potřebovalo by to dost úprav. Tedy 2*


 Uživatel úrovně 5

Lektvar ohnivého elementu je až na šanci občas něco zapálit (1 ku 4) několikanásobně dražší kopií Lektvaru Chladných Vod z PPZ. V magenergii dokonce 5x!.
No a ten zbytek jsou pak jen kopie přikloněné ke konkrétnímu elementu, u kterých je jen 50% odolnost vůči magii (platí jen pro účinky PO zásahu kouzlem, nebo i na zásah kouzlem ?). Proč tam není odolnost proti záhům kusy ledu, pádu skalního převisu nebo poryvy větru ?

Voda: přeformulovat a spojit popis účinků v jednu pasáž: žábry umožňují pod vodou dýchat, nezlepšují pohyb ve vodě (plavat pod vodou jako ryba). Chybí mi výslovné určení, jak je to s postihy za boj v hloubce.

Země: některé náboje do obléhacích strojů (monagkon/balista) taktéž splňují definici i rozměr

Vzduch: nevím, ale pokud se budu ve vzduchu vznášet, tak se těžko budu lépe a rychleji klidit z cesty střelám - jaksi se nemám o co svými svaly opřít ;)

Některé definice v textu bych úplně škrtnul a nahradil pouhým "Trvání: 1-6 směn".

U základů by mohla být nejen pravděpodobnost nalezení, ale i množství. Například je něco jiného drtit jako nehet velký úlomek lávového kamene (~čedič) a 10 mincový šutrák.

V dodatku stačí napsat: Použití lektvary protikladných elementů se navzájem vyruší.
A basta.

Autorovi doporučuji v textu používat slovo magenergie, nikoli magy - magy jsou jednotkou. O mikrovlnce také neřekneš, že spotřebovává Jouly, ale energii. Taktéž doporučuji mít popis vzhledu, chuti atd. lektvaru nap rvním místě v samostatném odstavci.

Mimochodem, "Je o něco hustší než obyčejná voda, zato řidší nežli olej." je podle mne logický nesmysl. Hustota vody je 1 kg/litr, oleje 0,85 až 0,95 kg/litr (podle druhu) - nemůžeš mít látku, která je hutší, než voda a zároveň řidší, než olej.

Pokud jsi měl na mysli viskozitu - u té je to stejné, jinak by se místo oleje používala na mazání voda.

Jako jednotlivé lektvary je to hoooodně slabé, jako 4 varianty téhož je to o fous lepší. V tom případě, ruku na srdce, nedalo by se to podstatné nacpat do jedné tabulky parametrů ?
Váhám mezi 0 a 1*.

Fafrin Vok atd.: když už, tak důsledně: a co Manévrovací Schopnost ve vzduchu ? Co pohyblivost/body pohybu/náročnost terénu ? Únava ? :o)


 Uživatel úrovně 0

1) Neexistující pojmy magie vzduchu a magie země (s vyjímkou theurgycké elementární magie, ale toho autor určitě dosáhnout nechtěl.)
2) MS ve vzdušném elementu?
3) DrD nepoužívá zranitelnost v procentech, používá zlomky a třídy zranitelnosti.
4) Zemní lektvar: +2 OČ zač? Postava se stala obratnějčí/hůře zasáhnutelnou? Pokud se tento bonus počítá vždy (což dle zápisu ano) proč není uveden společně s KZ. Sčítají se účinky lektvaru s běžným brněním? Tento lektvar samotný, pokud by se doladily správným směrem moje otázky je použitelný (kouzelník si za 31 magů může KZ zvýšit na 7)
5) Popis výroby, no po rozvleklém popisu vzniku který je kničemu jsem čekal rozvleklý a zajímavý popis výroby. No nic.
6) Může lektvary varábět pouze theurg, nebo i běžný alchymista?
...(stačí Ne?)


 Uživatel úrovně 5

Citace „…po dobu, kdy trvá jeho účinek, může postava komunikovat se všemi vodními tvory v okolí. Nerozkazuje jim, avšak může s nimi volně hovořit (a zjistit tak některé cenné informace). – Co to má společného s elementály? Jak může elementál propůjčit moc komunikace s živými bytostmi? To by mohl podle stejné logiky elementál země propůjčit moc mluvit se žížalami a elementál vzduchu moc mluvit s ptáky…


Citace: K lektvaru je potřebná jedna ingredience: orlí krev (nejlépe všechnu krev) Zřejmě máš na mysli všechnu krev získanou z jednoho orla, zmatečná formulace.


Pohyb, který popisuješ u lektvaru vzdušného elementu (bod 1) mi přijde spíš jako skoky (byť velmi vysoké a pravděpodobně s dlouhým setrváním ve vzduchu). S létáním to však nemá moc společného.


DrD nezná pojem „vzdušná“, „zemní“ a „vodní“ magie. Na rozdíl od ohnivých kouzel, které si každý dovede velmi dobře představit, vzdušná, vodní a zemní kouzla jsou spíše záležitostí série HOMAM. Chtělo by to tedy nějaký seznam, nebo vodítko, podle čeho rozpoznáš, že se jedná zrovna o vzdušné kouzlo (blesky?).


U mořské vody a orlí krve to tak nebije do očí, ale u černozemě a ztvrdlé lávy by měla být čísla pro nazelení.


Citace: „Jeho specifickou vlastností je, že odrazí každý šíp, šipku i vržený kámen o maximální velikosti v průměru třicet coulů. Navíc působí jako brnění s KZ 6 a přidává postavě bonus +2 k obrannému číslu.“

Vysoké KZ ještě chápu, ale proč je tam ještě ten bonus k OČ?? Kromě toho mi to připadá jako dosti přesílený lektvar, takové instantní super-mega-giga-brnění, které mohou používat všechny postavy včetně kouzelníka(!).


Radši nezmiňovat, že takto navržené brnění odrazí i meteorit do průměru 30cm. Ten by pravděpodobně pohřbil území o ploše desítek až stovek čtverečních kilometrů, ale frajer v brnění by zůstal stát…


Ale abych jen a jenom nekritizoval, s potěšením kvituju, že u všech lektvarů si dobře odpovídají kolonky barva/chuť/zápach s popisem v textu a že si autor dal jistou práci s popisem výroby. Nebývá to pravidlem


Závěr: Schvaluju. Nápad to určitě má, ale to zpracování… ona grafomanie taky není všechno.